Kis türelmet...

Bejelentkezés

 

Add meg az e-mail címed, amellyel regisztráltál. Erre a címre megírjuk, hogy hogyan tudsz új jelszót megadni. Ha nem tudod, hogy melyik címedről regisztráltál, írj nekünk: ugyfelszolgalat@network.hu

 

A jelszavadat elküldtük a megadott email címre.

Elfelejtettem a jelszavam 

Nem vagy belépve

Ez a funkció csak regisztrált tagoknak elérhető. Csatlakozz most a Networkhöz vagy ha már tag vagy, lépj be itt:

Kőműves Géza: Összenő és összetartozik?! Mert bizonyított, hogy a pártok alapvető eszmeisége egygyökerű és minden szocializmus édestestvér, valójában egy család a kapitalizmussal és a liberális demokratizmussal! Fotó: Ifj.Győrkös István, a Magyar Nemzeti Arcvonal helyettes vezetője és Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke – Érden, 2012. október 31.-én.

network.hu


 Félreértés ne essék! Thürmer pártját, még a gyermekgyilkos-hazaáruló-Kádár-párti - nosztalgiájukkal egyetemben is töbre tartom egy hajszállal, mint a Bajnai-féléket, de jelenlegi eszmeiségükkel ők is a nemzet salakját képezik. Ha ezt az MNA jeles képviselője, a nemzetmentés szándékával, pléhgyomorral nyelte le, pozitív példa idézetének kizárólagosságával miért is nosztalgiázott a mostani rendszerrel egygyökerű judeó-bolsevizmussal?

      Álhungarizmus! „Hun”-garisták = nemzeti szocialisták = fából vaskarika - zsidó ihletésű nemzeti szocializmus atyja: a zsidó Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg és egy tót judeo- keresztényszocialista püspök eszmeiségének, valamint titkolt pánszláv érdek - eszmeiségének keveréke bűvöletében ácsingóznak a magyarság feletti uralomról.

A bolsevik-szocialisták a szintén zenész marxizmus, kádárizmus beteg eszmeiségéből kandikálnak a hatalmi vízió felé.   Én is zsidózom, hiszen ők kényszerítenek rá, nem élvezetből, vagy pótcselekvésként teszem, de alapos érték nélküli, kivételek lehetőségét, valódi emberi megoldás lehetőségét megfogalmazni nem képes szimpla zsidózás, hangzatos jelszavak ne tévesszenek meg senkit, ez nem elég a világ jobbításához! Persze, az igazsághoz hozzátartozik, hogy már valami jobbféle látással és értékes közös nevezővel bír a nemzet azon része, mely látja, hogy önnön gyarlóságunkon túl, zömében zsidó közeg az, ahol megbúvik, s tombol a nemzet és az emberiség rákfenéje. De ez a tudás az alapnak csak egy része, több kell, mely megoldást hoz a megszállt nemzet felszabadításához, a teljes  Kárpát-hazai magyarság boldog, fenntartható élethez való felemelkedéséhez. Több kell, hogy az életterünkbe furakodott, vagy kérezkedett és nemeslelkűen befogadott, de részben a vendégszeretettel visszaélő népek további sorsa is igazságosan-méltányos megoldást találjék. Az individuális magyar léleknek idegen judeó-szisztéma: pártrendszerben, akár egy párt diktatúrájában, klientúrában, hosszútávon szoros központi vezénylésben gondolkozni, mely sokáig fenntartva akaratlanul is a parazita érdeknek kedvez.  Az egészséges Nemzet alapját jelentő magyar fajvédelem (rassz védelem), az elszakított területeken élő magyarság védelmének, minden irányban méltányos trianoni jóvátételnek, ésszerű nemzetegyesítésnek, egészséges társadalmi berendezkedésnek és alapból a magyar akarat mindenhatóságát tisztelő szándék. Roppant hiányos az ismeret a hungarista politikában. Önmagában nem a jó és a szép cél a demagógia, hanem annak alapjait jelentő, egészséges társadalmi berendezkedés vascövekként levert akaratának totális hiányával, ellentmondásokkal egyetemben az. Eszmei megtisztulásra, a „magyar sors- magyar kézbe vételére”, genetikai, tudati, hitbéli garanciára, lényegi, természeti alapokra helyezett tudásra, ebből táplálkozó, nem judeó-keresztény hitre, egyéni és nemzeti autonómiára, települési önrendelkezés lehetőségére, magyar közösségtudatra, fenntartható életre, fajvédelemre, asszimilációra, vagyis magyarításra van szükség! Nem csak hatalmi tényező lehetőségéből kirekesztés, hanem beolvasztás és faji, vagyis nemzetségi garancia is kell a magyarság és a teljes Nemzet felemelkedéséhez! E nélkül hosszútávon ép Magyar Nemzet soha nem lesz lehetséges! A vészterhes időkben a hungarizmussal felszínre lépő Szálasi, hiányosságaival együtt is hős és nemzetmentő igaz magyar a történelemben. De adott lehetőség esetén, s ha mostanra képtelen lett volna a fejlődésre, miként a nevét felhasználók nem igazán fejlődnek, vagyis nem találta volna meg az alábbi írásomban jelzett hunmagyar értékrendet, a hosszútávon élhetetlen hungarizmusával, mára a nemzeti oldalon is negatívum lenne. Viszont biztos vagyok benne, hogy az ilyen jellem, mint ő, felismerte volna a hibákat, s azonnal közös nevezőn lennénk! Én nem vagyok és nem is leszek un. „hungarista”! Én hunmagyar vagyok és hunmagyar eszmeiséget képviselek, ezért legfeljebb HUNGARISTA lehetek! A szocialisták mind két válfaja jó részét, miként más, álmagyarok által megvezetett párt és egyéb eszmeiség hívőket, tisztességes, nemes szándékú, de részben tévúton járó magyarnak vélem. Hogy a helyzet bonyolultabb legyen, sok látszólagos kulcsfigura a szándékos, vagy akaratlan idegen érdek szolgálatán túl, hatalomvágytól fűtött, gondolkozni csak parancseszmék bűvöletében képes akarnoknak látszik. Miféle hungarizmus az olyan, mely tagadva, vagy tagadatlanul a nácizmust majmolja, úgy eszmeiségében, mint külsőségekben, miközben kéz a kézben a kommunistákkal fognak össze? Miféle hungarizmus az olyan, mely a tót nacionalistákkal kórusban kürtöli a hazugságot, hogy a cigányok égették le Krasznahorkát? Miféle hungarizmus az olyan, mely a magyarságot házából kiverő tót nép röhejes, ránk nézve szomorú, torz kreálmányát, elrabolt és eltorzított eredőkkel: kék hármashalommal, kettőskereszttel, „tokaival”, kovácsovákkal, magyar koronázó város fővárosukkal, szlovák nemzetnek, a piszkos, alantas rablásért és jóvátételért tiltakozó magyarságot viszont sovinisztának címkézi? Miféle hungarizmus az, mely hitének alapját a zsidó kreálmány-evangélium szolgáltatja? Ennek ellenére bizonyos lelki, szellemi szinten nyitott vagyok a párbeszédre. A nemzet számára oly fontos megoldás kezdete a tanulság, együttműködés, melynek alapja a párbeszéd. A párbeszéd alapja minden esetben az igazság, a magyar érdekképviselet és ezen képviselők egymás mellé rendeltsége.  Mert bizony más az egyenrangú közösség által feladatot ellátók bizonyos elsősége! Akik ezt nem értik, azok bizony pökhendiskedhetnek és futkoshatnak élethű, műanyagborsót köpködő játékfegyverekkel holtukig!    „MAG-ÁN” EMBEREKBŐL ÁLLÓ network.hu

HUNMAGYAR VÉRSZÖVETSÉG
Kötése az egyetlen megoldás!

DÖNTS!!!

  Nincs szükség álságos, - idegen érdekkel kódolt, a köz számára nehezen érthető, jogba-rongyba tekert fogalmakra, a sok létől csöpögő mondatkazlakra, inkább tedd egyértelművé ki vagy, s mit akarsz! Milyen Hunmagyar Nemzetet szeretnél? 

                                                                Erre válaszolj!

 

   I. Az 1000. év előtti példa szerinti, az egyenlő lehetőséggel bíró, lényegileg egyenjogú magyarság lelkiségéből, eszmeiségéből, egyetértéséből sarjadt szabályok folytonossága alapján, kizsákmányoló társadalmi osztályok nélkül működő, vegyes tulajdonviszonyú és nemzetségi alapú, települési önrendelkezésre épülő Hunmagyar Nemzetet,  ölelő Hazát szeretnél-e?

 

 

3

 - Olyan  Magyarországot  szeretnél-e, ahol a józan ész, természetalapú tudás, ezen tudásra  alapozott hit,vagyis tudáson alapuló feltételezés és ebből táplálkozó erkölcsiség, kötelesség, rend, a vezérelv?

 

- Ahol minden embert érdem szerinti megbecsülés, „Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj isten.” viszonyulás illet.

 

 - Ahol folytonossága van az ősi kultúrának és teremtői akarat szerint a természettel összhangban lévő

fenntartható életvitelnek.

 

- Ahol a vér köteléke erősebb az acélnál, a magyar sors, a nemzeti kincs – kizárólag magyar kézben van. Mindenkor az Árpádi időkkel folytatólagos eszmeiség által vezérelt magyar egyéniségek együttese, - a magyar nép kezében a legfelsőbb döntés. Az idegen vérű, - idegen tudatú, megtisztelt, de döntéseinkben közre nem működő vendég, vendégjoggal (pl.: Magyar Honban tartózkodó ősökkel jogfolytonos itt tartózkodás esetén, magyarrá válás lehetőségével, a többi vendég tartózkodása, csak ideiglenes jelleggel, határozott időszakra lehetséges.) bírjon.

 

- Ahol megszállást, semminemű elnyomást, parazitaságot, álságos álmagyarságot el nem viselnek, kígyókat nem melengetnek a nemzet keblén, az ellenséget elüldözik, vagy ártalmatlanítják, a bűnözőket semlegesítik, a magyar elvárásokhoz illeszkedni nem tudó vendégeket úgy is kezelik.

 

- Ahol „egy az Isten, egy a Nóta, egy a Haza”! A többiek szép csendben menjenek vissza oda, ahonnan jöttek, és ott folytassák nemzetmegosztó cselekedeteiket.

 

   II. Vagy az 1000. év utáni rendszer továbbélését, a totális magánjog uralmát akarod-e a nyakadban tartani, melynek lehetőségével a magyarságot irtották, testi, lelki, szellemi kötődéseit pusztították, a magyarság gerincét  feudalizmusba, vagy annak változataiba, az elnyomottak rabszolgaságába züllesztették, s idegen vérszívókat ültettek a nyakába?

 

   III. Vagy a mai, valójában az előbbivel jogfolytonos globalista pénzhatalom, a féligazságokon vergődő, álságos pártstruktúrák köztársaságának idegenérdekű diktatúráját akarod, ahol sikeres elnyomatásunk érdekében és vérünk leszívása lehetőségének garanciájaként jelentőségében csak idegen vér rendelkezhet? 

 

Az ősi magyar nemzetségi társadalmunk is diktatúra volt a maga nemében, de magyar közakarat alapján, jobbára a köz diktatúrája lett. Mely nem a népünk ellen, hanem a népünk külső és belső ellenségeivel szemben hatott. Mily óriási különbség van a kettő között! A nép jólétéért, a világ természeti rendjéért, harmóniáért és az ellentétes eszmeiségű, ártani szándékozó ellenségeink ellen.

Egy haladó társadalomban a jog, törvények működését felülről is a jó erkölcs, saját népe szeretete és hazaszeretete szabályozza. Sőt! - Az ősi nemzetségi társadalmainkban ezért nem a magánjog uralma, hanem a magasabb rendű csoport érdekek igaz életfenntartó erkölcsi, és az íratlan szabályok egyenrangú folyamatai vezették a népet.

 

A mai, jogszabályoknak nevezett, jobbára parazita érdekeket védő csűréseket csak névleg szabályozza az erkölcs és a morál, az ember és a természetszeretet, a hazafiasság fenntartható életet szabályozó ereje. Mindent szabad az elnyomóinknak, amik a liberalizmusuk törvényi megfogalmazásaiból adódnak, de még ezt is kettős mércével alkalmazzák. Helyesen nem a lakóközösségi jog uralja a társadalmat, hanem az alacsonyabb rendű ókori római, száraz kizsákmányoló magánjog, smafu emberjog, bűnözői csoportjog, idegen lelkület, erkölcstelenség, pénz és hataloméhség diadalának diktatúrája.

 

 2012-09-08. Sopron

 

Kőműves Géza, Tácsi István közreműködésével.

 

Keresd még Kőműves Géza: „Elég volt!” … című írását is!

 

http://nadoritestulet.network.hu                        http://ujmagyarverszovetseg.network.hu

 

Címkék: arcvonal hazaárulók hazugság hungarista ifj.györkös kommunista magyar megtévesztés nemzeti szocialista thürmer zsidók álhungarizmus összenő összetartozik

Kommentáld!

Ez egy válasz üzenetére.

mégsem

Hozzászólások

Impresszum
Network.hu Kft.

E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu