kiss lászló üzente 6 napja

NAGY TITOK - KICSIBEN ÖSSZEZSUGORÍTVA 4 ODALBAN MA EZT IS KÖZLÖM VELETEK 2022.06.23-ÁN 9:50 - KOR ID. KISS LÁSZLÓ BÁZAKERETTYE...
Eppur si muove! És mégis mozog a Föld! (GALILEI)
"...Az a nyughatatlanság, amely ennek a könyvnek a címében szerepel, nem az, amely GALILEI hírnevét örökre megalapozta. De mégis meg kellett emlékeznünk GALILEI-ről, mielőtt a földtörténet további tárgyalásait megkezdenők. Hiszen mégis csak ő volt az a kutató, aki a tudományt - így a Földről szóló tant is - bizonyos biblikus elképzelésektől megszabadította. Ő nyitotta meg az utat számos utána következő kutató számára, akik azután száz meg száz fáradságos megfigyelés árán mégis csak közelebb vittek bennünket származásunk örök rejtélyének megoldásához. A kinyilatkoztatás isteni eredetét azonban a tudósok közül egyetlen egy sem tagadja meg, még akkor sem, ha régi felfogások hamis voltát a mai már nagyon tökéletes eszközökkel ki is mutathatjuk. Hiszen a tudós jól tudja, hogy minden új felfedezés csak újabb rejtélyek elé állítja a kutató elmét, minden felelet újabb kérdéseket foglal magában, s mindezek a Teremtő Hatalom megismeréséhez vezetnek. Ha így nézzük a dolgokat, akkor ezeknek a kutatóknak az élete nem egyéb, mint örökös hitvallás. A hit ott kezdődik, ahol a tudomány végetér!..."
Dícséretes szokássá lett tudásunk egyes fejlődési szakaszait azon tudósok nevéhez kapcsolni,
akik az emberi gondolkodás és ezzel karöltve a tudományos kutatás számára új utakat jelöltek
meg. Így tehát a mi tudományunk fejlődésének hosszú útját úgy jellemezhetem, hogy ez az út
GALILEI-től WEGENER-ig vezet. Az első a fáradságosan tapogatózó kezdet képviselője, a
másik pedig merész és zseniális elmélet megalkotója, aki Földünk felületének minden
mozgalmát egy elmélettel akarja összefoglalni. Mindketten ugyanazt a tudomásszomjat érezték
magukban, mindketten a teremtést s ezzel a Föld keletkezésének nagy titkát akarták
megfejteni. Monda és hitrege, hit, tudásszomj és tudomány, mindegyik a maga módján, a maga
módszerével igyekezett a nagy kérdést megoldani. És ma mégis égetőbben, mint valaha, áll
előttünk a nagy kérdés: honnan jöttünk, hol vagyunk, hova tartunk?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
válaszom akinek : idézem nincs ideje sem arra a kérdésre válaszolni: Honnan jöttünk? Kik vagyunk?
Szabó Tamás József
László Kiss Valaki már felhívta a figyelmemet erre a videóra. Ezekben a kérdésekben csak a kormány-váltás szempontjaitól messzire elvonatkoztatva tudnék állást foglalni, de arra meg se idő, se pénz, se paraméter.
Értem, nem baj, ugyis tervbe vettem e dolgozatom közlését - - egyszerű a feladat mert már régen leírtam - 2-tol -20- oldalak melyik melyik sok van...- összerakom - gondoltam először - de rádöbbentem elriad tőle az olvasó terjedelmétől, ezért kicsire zsugorítom - olyan kicsire mint a PIRI- REIS térkép!
Piri Reis térképei - Index
https://index.hu › tudomany › tortenelem › piri7942
28
2008. ápr. 5. — század elejéről származó térképdarab, amin egyes feltételezések szerint Közép- és Dél-Amerika mellett már Antarktisz partvonalai is feltűnnek, ...
piri reis térkép innen: index.hu
Antarktisz hó nélkül a középkori térképen - Femina
https://femina.hu › Ezotéria
29
2020. febr. 3. — századból való, és meglepő hiányossága van: hó nélkül ábrázolta az Antarktiszt. A Piri Reis-térkép. A térképet 1513-ban készítették. Rajzolója a ...
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Antarktisz?
A török admirális rajza számos furcsaságot tartalmaz. Ezek közül a legszembetűnőbb, hogy Dél-Amerika partvonala nem sokkal a La Plata folyó torkolatvidéke alatt keleti irányba kanyarodik, és egészen a preparált bőrdarab széléig folytatódik. Az ily módon ábrázolt partvonalszakasz nem más, mint Antarktisz körvonala annak ellenére, hogy a kontinenst csak mintegy 300 évvel később fedezték fel – állítja Charles H. Hapgood professzor az 1979-ben megjelent Maps of the ancient sea kings című könyvében. Sőt, ezek a vonalak Antarktisz valódi partvonalai, melyeket napjainkban több mint 1000 méteres jégtakaró borít. Elméletét az amerikai légierő szakértői véleményére és egy 1949-es brit-svéd-norvég expedíció szeizmológiai kutatásának eredményére alapozza. Állítása szerint a térkép ezen részének forrása akkoriban készülhetett, amikor egy átmeneti globális felmelegedés során a jégtakaró felolvadt. Ez utoljára 6000-9000 évvel ezelőtt fordult elő, azaz a jégmentes területet a paleolitikum emberei térképezték fel, és az ő rajzaik jutottak el Európába, majd többszörös közvetítéssel Piri Reis birtokába, véli a professzor.

De hogyan kerülhetett az ottomán flotta tisztjéhez egy ilyen térkép? A híres alekszandriai és pergamoni könyvtárak pusztulása hatalmas történelmi amnéziát okozott az utókornak. Tudva levő, hogy számos itt őrzött és elveszettnek hitt ókori mű bukkant fel később arab közvetítéssel. Hapgood professzor szerint cseppet sem elképzelhetetlen, hogy olyan munkák jutottak el Piri Reishez, amelyek a föníciaiak vagy még régebbi idők hajósainak utazásairól szóltak. Ezek az őskori utazók a professzor szerint még jég nélküli állapotában találkozhattak a legdélibb kontinens partjaival.

Hapgood elméletét továbbgondolva Erich von Däniken ennél is merészebb állítást fogalmazott meg. A svájci író és régmúltkutató Antarktisz vélelmezett partvonalain túl bizonyos torzulásokra is felhívja a figyelmet, aminek szerinte az a magyarázata, hogy a térképnek vetülete van. Ezért láthatók észak-déli irányban a Mexikói-öböl és annak szigetei, és ezért olyan nyújtott a dél-amerikai kontinens. Magyarázatként egy érdekes kísérletet említ, melynek során egy rácsos sablon segítségével a térképet egy üres földgömbre másolták át, majd az eredményt aprólékosan összevetették a mesterséges holdak Földről készült felvételeivel. A végkövetkeztetés: Piri Reis egy igen nagy magasságból készített felvétel alapján dolgozott. Képzeljük el, hogy egy űrhajó lebeg magasan Kairó fölött, és fotólencséjét pontosan lefelé irányítja. Mivel bolygónk gömbölyű, minél messzebb van egy táj az optika Földre vetített középpontjától, annál nagyobb torzulás lép fel. Dél-Amerikánál az imént vázolt esetben egy sajátos, hosszanti torzulás lenne megfigyelhető, Däniken szerint pontosan úgy, ahogy a török admirális lerajzolta...."
-- A CIKK TŐLÜK MÁR MEGSZOKOTT CINIZMUSSAL ÉS NEM TUDÁSSAL FEJEZŐDIK BE - IDÉZEM:
"...Hadizsákmányként számos spanyol és portugál tengerészeti dokumentum került a török admiralitás birtokába. Úgy tűnik, Piri Reis műve tipikus korabeli hajóstérkép, semmi több.
INNEN: https://index.hu/tudomany/tortenelem/piri7942/
IDÉZEK EGY TUDOMÁNYOS ÍRÁSBÓL:
"...Az Antarktisz zöld volt korábban?
Ez a jeges vízió mégis kivételesnek bizonyul. Az elmúlt 100 millió év nagy részében a déli pólus trópusi paradicsom volt. "Ez volt a gyönyörű zöld hely” – mondta Jane Francis professzor, a Leedsi Egyetem Föld- és Környezetvédelmi Karának munkatársa..."
Mikor volt utoljára jégmentes a Föld?
A tudósok évek óta azt gondolták, hogy a kontinentális jégtakaró kialakult a Késő kréta időszak több mint 90 millió évvel ezelőtt amikor az éghajlat sokkal melegebb volt, mint manapság. A kutatók most olyan bizonyítékokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy ebben az időben nem alakult ki jégtakaró.
INNEN: https://hu.myubi.tv/6692-what-would-antarctica-look-like-with-no-ice
A REJTÉLYES KEZDET
https://mek.oszk.hu/00500/00577/00577.pdf
1941-ben íródott - természetesen azóta sokkal többet tudunk - de szerintem még is 10-oldaláig érdemes elolvasni ...
Szóval szerintem - idézek egy írásomból indulónak: AZ EMBER INDENTITÁSA=AZONOSSÁGA c. írásomből: "...Ma 2019. 12. 15.-én amikor írom – e sorokat mit mondok – írok nektek… álláspontom nem változott – lent emlékeimet ide másolom, olvasd el kérlek… ma is tudom, hogy nem e világi vagyok! Sóvárogva nézem mindig a földről a csillagos eget – visszakívánkozva ahonnét jöttem! Ez az érzés bennem a legerősebb…. úgy hogy sem génmanipulált se annunaki nem vagyok – vagyok az aki vagyok! A SZÍV!
VISZI HOZZA AZ EMBERI ÉLET ENERGIÁJÁT AZ ÉRTŐKNEK! FÖLDÖNKÍVÜLI JÖTT UNIVERZUMBŐL AZ ŰRBŐL A KOZMOSZBÓL IDE LE A FÖLDRE!
A mit írok ne hidd – tudd… ha nem tudod. ki nevetsz és fölényesen mondod ki na ez is egy Lipót mezőjére való valaki a sokak közül… ám legyen, de akkor ne is olvasd tovább – mert megfertőz – és kinyílik az amnéziád és sokkolni fog!..."
SOK-SOK MILLIÁRD ÉVVEL ETELŐTT AMIKOR MÉG JÉGOLYÓ VOLT A FÖLD MEGÉRKEZTÓNK AZ ŰRBŐL - AZ UN. ÜRESSÉGBŐL.. TÖBBSZÖR KÖRBE REPÜÉTÜK A MA FÖLDNEK NEVETETT BOLYGÓT - AMI AKKOR MÉG NEM BILYGÓ VOLT HA NEM EGY ELSZABADULZ SZÁGULDOZÓ ÉGITEST , MELYET A MESTERSÉGES HOLDUNKKAL AZ ÉLHETŐ PÁLYÁRA ÜLTETTÜK.. MAKD SOK IDŐ ELTELTÉVEL AMIKOR ESZÁLHATTUNK LESZÁLTUNK A JÁRPÁTMEDENCÉNEK NEVEZETT TERÜETE, UGYN IS OTT VOLT A LEGVÉKPNYABB A FÖDKÉREK ÉS ÉLHETŐ KÖTEG...
ÉS FEJLÓDÖTT A NYUGHATATLAN FÖLD A MAI ÁLLAPOTÁRA - ENNYI... BIZONYÍTHATÓ EZ MAMÁR - MA MÉG NEM DE A JÖVŐBEN IGEN.. MA CSAK RÁUTALÓ LELETEK VANNAK! AMIT NEM ÉRTÜNK...
és eljött az a pillanat is amire nagymamám emlékeztetett - és egy költő megerősített :
MI URALTUK A FÖLDET - idézek az írásomból befejezésképpen:
"Nagy volt hajdan a magyar,
Nagy volt hatalma, birtoka
Magyar tenger vizében hunyt el,
Észak, kelet s dél hulló csillaga."
Petőfi Sándor
OSZTAGOK
Még nagyanyám mesélte nekem - Tamás Erzsébet ki született 1894-ben és meghalt 1971-ben, hogy tudod kisfiam a magyaroknak nagyon nagy volt a területe, négy tenger mosta határait , tudom nagymama mondtam neki három, a földközi a fekete és az adriai – nem kis fiam az már nagyon később volt – én a kezdetekről beszélek amikor a négy nagy tenger az atlanti, a csendes, az indiai és a jeges tengerig húzódott a területünk!
És na tessék – jutott tudomásomra a megerősítés Petőfi Sándor nagy költőnk versének sorait olvasva és fent idézve!..."
Fantasztikus - ? Teória? Meglehet, de hogy van benne valami az biztos!
Írtam ma 2022.06.22-én Bázakerettye id. Kiss László
Ui. Természetesen népmeséinkben - - dalainkban s-hímző kultúránkban hátra hagytuk a tudást pl- ez a dal hallgasd meg kérlek és értelmezd a fentiek alapján itt: https://www.youtube.com/watch?v=d5I1ilzWAQA

Válasz

kiss lászló üzente 6 napja

negyedik része vége következik: 2022.06.23.
A gyűrűkben levő sűrűbb magok körül végbement sűrűsödés folytán a
különálló testeknek egész sora keletkezett, egész bolygóraj, mely azután a Nap körül keringett.
Létük kezdetén ezek a bolygók gáznemű állapotúak voltak, tehát belőlük is leválhattak
gyűrűk, melyek összesűrűsödés folytán maguk is holdakká alakultak. Ezen elmélet szerint
tehát a Föld a Nap egy gyűrűjéből alakult ki, kísérője, a Hold pedig az akkor még gáznemű
8
Föld egy gyűrűjéből jött létre. Ily módon nyerte el helyét a Föld-Hold-rendszer a Naprendszer
keretén belül, anélkül, hogy a Naprendszeren kívüli erők ebben közrejátszottak volna
1. kép. BUFFON így képzelte el egy üstökös összeütközését a nappal.
Nagy vonásokban ez a monisták elmélete. Ezzel ellentétben a dualisták a Naprendszeren
kivüli alakító erőt tételeznek fel (1. kép). Foglalkozzunk ezek között CHAMBERLIN korszerű
elméletével, mely a csillagászok szerint „kiváló kiinduló pontot” jelent. CHAMBERLIN
szerint Napunkhoz valamikor egy csillag olyan közel haladt, hogy a Nap egyensúlyi és
nyugalmi viszonyait rendkívül nagy mértékben megzavarta. Ennek a veszélyes találkozásnak
és közelségnek következtében a Napról gázrészek váltak le, melyek azután rendkívül gyorsan
lehültek. A gáztömegek pirinyó bolygócskákként viselkedő nagyon parányi szilárd testecskék-
ké sűrűsödtek, melyeket tudományos néven planetezimáloknak nevezünk. Az ily módon kiala-
kult spirális ködben (II. és III. tábla) itt-ott sűrűbb részek létesültek, melyek mind több és több
planetezimált vonzottak magukhoz, mígnem azután bolygókká alakultak, mint a minő a Föld
is. A Kant-Laplace-féle elmélettel szemben itt van az egyik főkülönbség. CHAMBERLIN
szerint ugyanis a Földnek már születése pillanatában is volt szilárd magva, mely később a
planetezimálok folytonos hozzátapadásával egyre nagyobbodott. CHAMBERLIN egyébként a
holdak keletkezését is megmagyarázza. Szerinte ezek olyan kisebb terjedelmű égitestek,
melyek a nagyobb bolygók vonzáskörébe jutva, abból többé nem tudnak szabadulni.
Föld és Hold.
Mindkét fönnebb vázolt elméletből most már világossá válik minden további nélkül, hogy
Földünk s a Hold ugyanúgy keletkezett, mint a többi bolygó és holdjaik. Az is elképzelhető,
hogy a Föld és a Hold sajátságos létük kezdetén gáznemű halmazállapotúak voltak s csak
később, a lehülés következtében lettek folyóssá, míg végül is aztán szilárd burok alakult ki
rajtuk. Keserűen kell csalódnia annak, aki azt hiszi, hogy a „teremtés koronájának” hazája
valamilyen különleges helyzetet foglal el a világegyetem bolygói között. Néhány jóakaratú
csillagász kutatása alapján azonban mégis megkímélhetjük magunkat attól a szomorú
feltevéstől, hogy Földünk egészen közönséges bolygó s a Hold amolyan átlagos kísérő. Ravasz
számításokkal sikerült ugyanis kimutatniok, hogy a Föld-Hold-pár mégis bizonyos egyéni
sajátosságokat tüntet fel. Földanyánk és hű kísérője, a Hold között az összefüggés sokkal
szorosabb volt, mint valamely átlagos bolygó és holdja között. Ugyanis e két égitest mozgása
között sok a kölcsönös kapcsolat, minélfogva végül is arra a következtetésre kényszerülünk,
hogy a két égitestnek kezdetben egységes egészet kellett alkotnia, s csak a földtörténet további
folyamán váltak szét. Ha meggondoljuk, hogy a Föld nem sokáig lehetett gázállapotban (sőt
CHAMBERLIN szerint egyáltalában nem is volt), hanem rövidesen folyékony halmaz-
állapotot vett fel, amint azt a tudósok egybehangzóan állítják, akkor könnyen érthetővé válik
számunkra, hogy a Hold leválása a Föld tömegéből nem ment végbe olyan nyomtalanul,
mintha még a gáznemű halmazállapot idejében történt volna. E drámai folyamatról ugyan már
többször írtak, de ennek ellenére sem olyan közismert szélesebb körökben, mint például a
származástan. Elvégre a majmoknak mégis csak „több köze” van az emberhez, mint esetleges
holdlakóknak.
Térjünk hát még egyszer vissza a Hold keletkezésére, ami annál inkább érdekel bennünket,
mert megbarátkoztat azzal a gondolattal, hogy a Holdra való rakétautazás nem jelentene
semmi egyebet, mint régi területek visszahódítását. Olyan területekét, melyeket réges régi
időkben rosszindulatú erők raboltak el Földünktől. S talán az „utazás a Holdba”, amely
VERNE JULES óta állandóan izgatja a mérnökök képzeletét, éppen abban leli ősokát, hogy az
ember lelkében mindíg ott szunnyad a regényes vágy az után, ami egyszer volt és elmult.
Dehát hagyjuk most ezeket az érzelgős gondolatokat s tegyük fel inkább, hogy a Föld valaha
tényleg gáznemű halmazállapotban volt. Ez a gáznemű égitest rendkívül gyorsan lehült,
összehúzódott, cseppfolyóssá lett. Eljutottunk tehát addig az állapotig, míg a Föld izzón folyó
gömbbé nem alakult, mely a saját tengelye körül forog s a Nap körül kering. Ezeknek a
mozgásoknak időtartamát és sebességét pontosan ki tudjuk számítani. A lehülés azonban
tovább folytatódik: A Föld hőmérséklete egyre süllyedt s mindinkább közeledett ahhoz a
ponthoz, ahol már szilárd kőzetek képződhetnek. Új állapot kezdetét jelentette ez a Föld
történetében: a folyékony Föld körül kialakul az első, még rendkívül gyenge, de mégis már
szilárd kéreg! Természetesen nem szabad a vízre vagy más közismert folyadékra gondolnunk,
ha a „folyékony” Földről beszélünk. Inkább valamilyen szirupszerű tömeget kell elképzel-
nünk, amely sokkal sűrűn-folyóbb, mint a víz s amelynek a belső surlódása is sokkal nagyobb.
Hogy milyen veszélyes állapot volt ez, kitűnik akkor, ha a Földnek a Naptól való függésére
gondolunk. A Föld tömegének folyékony részére a Nap éppen úgy hatott, mint ma a Hold
Földünk vízburkára, amelyben az árapály jelenségét hozza létre. A Napnak ez az árapály-
hatása, amely akkor még sokkal jobban érvényesült, valamint a Föld forgása saját tengelye
körül, - amely a sarki lapultsághoz is vezetett - a Föld alakjának állandó ingadozását okozta, a
Föld alakja „a citrom és a narancs alakja között váltakozott”. E két szélsőséges alak közötti
ingadozás mind erősebbé vált, míg végül is az első szilárd kéreg kialakulásával a különböző
erők annyira megnövekedtek, hogy a lehetséges alakváltozás határát túllépték. Bolygónk, a
kezdetleges Föld ekkor kihúzódott és körtealakot öltött, míg végre egy tekintélyes része
leszakadt: így keletkezett a Hold!
Ha már most égi kísérőnk valóban az előbb említett módon keletkezett, akkor leválásának
nyomait meg kell találnunk a Föld szilárd kérgében. Kell valahol Földünk testén olyan seb-
helynek lennie, mely a Hold születése óta eltelt - földtani értelemben mindenesetre rövid -
1200 millió év alatt még nem hegedhetett be teljesen. És így a csillagászoknak mégis csak
igazuk van: a Hold keletkezése mégis a Föld történetével áll szoros kapcsolatban és szüle-
tésének felderítése a földtan körébe tartozik. A Hold keletkezésének fennebb vázolt módja
meglehetősen könnyen elképzelhető és elhihető. A belőle levonható következtetésekhez
azonban még sok olyan feltevés fűződik, melyek tudományunk mai állása és eszközei szerint
talán még a szellem túlmerész szüleményeinek látszanak. Mindenesetre óvatosnak kell
lennünk az ilyen elképzelésekkel! Másrészt azonban már többször tapasztaltuk, hogy ami
nagyapáink számára még a mesék világába tartozó értelmetlenség volt, apáink előtt, néma
csodálatuktól kísérve valósággá lett, s mi meg ma már magától értetődő dolgot látunk benne.
Gúnyos mosolygás, csodálat és mindent megértő közöny egyébként már gyakran váltotta fel
egymást ugyanazon nemzedék életén belül is. Ne nevessük ki és ne tartsuk bolondnak, aki a
Földön ama helyet keresi, ahonnan a Hold levált. Ez az ember legalább megpróbálkozik ezzel
a feladattal. Látszólag fantasztikus törekvése észszerű okokon alapszik..." stb. a linkben 142.oldal!
vége

Válasz

kiss lászló üzente 6 napja

harmadik része 2022.06.23.
"...5
I.
A rejtélyes kezdet.
Eppur si muove!
Galilei.
És mégis mozog a Föld! A monda szerint ezzel a felkiáltással zárult le a szellemi forradalmak
egyik legnagyobbika, ha egyáltalában nem a legnagyobbika. Azóta is gyakran idézik ezt a
mondatot - sokszor talán túl igaztalanul is - mint azon tévedések állítólagos bizonyítékát,
amelyekhez a makacsság és illetéktelenség vezetett.
E tévedések története közismert. A régiek szemében a Föld volt a világmindenség közepe.
Felfogásuk szerint minden égitest a Föld körül mozog közös központú pályákon. Azok a
kísérletek, melyek a Napot akarták a világmindenség központjába helyezni, csak a későbbi
korok tudományos meggondolásainak voltak fenntartva. Tévedésnek számított, ha valaki a
Földet a Nap körül való forgásában a többi bolygóhoz akarta hasonlítani: hiszen a Földet
múlandó égitestnek tekintették, melyet a Teremtő csak rövid időre helyezett a mindenségbe. A
középkorban azután más felfogás lett úrrá. Lassacskán megszűnt az az elképzelés, hogy a Nap
és a csillagok örökkévalók. Lassanként elfogadták az arab AL-BITROGI felfogását, mely
szerint a világmindenség kilenc szilárd, áttetsző szférából áll. A paradicsom helye a legkülső,
kilencedik szférán kívül volt. Ahhoz, hogy valaki idejuthasson, égi vezetőre volt szüksége. A
legjobbnak Mihály arkangyalt tartották, mint aki legjobban ismeri a Földről a paradicsomba
vezető útnak a szilárd szférákon át vivő kapuit és nyílásait.
A középkori gondolkodók sem erőltették meg túlságosan magukat, hogy az égitestek mozgását
tudományosan megmagyarázzák. Még maga AQUINÓI SZENT TAMÁS is nagyon szabadon
kezeli ezt a kérdést: hite ahhoz a sziklaszilárd meggyőződéshez vezette, hogy az égitestek
mozgása nagyon bonyolult módon jött létre, véges emberi elménkkel sohasem fogjuk felfogni.
A reformáció sem hozott sok újítást ezen a téren. Akkoriban KOPERNIKUS felfogásában még
csak tudományos elképzelést láttak, s azt vélték, hogy helytelenségét végtelenül egyszerű
számítással lehet bebizonyítani. E felfogás forradalmi előtörését csak GALILEI fellépése
hozta meg. A távcső felfedezése után GALILEI ugyanis arra a meggyőződésre jutott, hogy
Földünk nem lehet a Naprendszer szilárd központja. Hosszú habozás után, jóakaratú támogatói
unszolására végül is nyilvánosságra hozta e meggyőződését. Ennek az lett a következménye,
hogy tanításával, mely az akkori tudományos nézettel ellenkezett, a pápai törvényszék elé
idézték, ahol visszavonta. De a legenda szerint, melyről megállapítható, hogy későbbi merő
koholmány, makacs meggyőződésének mégis kifejezést adott azzal, hogy végül így kiáltott fel:
Eppur si muove! És mégis mozog a Föld!
Az a nyughatatlanság, amely ennek a könyvnek a címében szerepel, nem az, amely GALILEI
hírnevét örökre megalapozta. De mégis meg kellett emlékeznünk GALILEI-ről, mielőtt a
földtörténet további tárgyalásait megkezdenők. Hiszen mégis csak ő volt az a kutató, aki a
tudományt - így a Földről szóló tant is - bizonyos biblikus elképzelésektől megszabadította. Ő
nyitotta meg az utat számos utána következő kutató számára, akik azután száz meg száz
fáradságos megfigyelés árán mégis csak közelebb vittek bennünket származásunk örök
rejtélyének megoldásához. A kinyilatkoztatás isteni eredetét azonban a tudósok közül egyetlen
egy sem tagadja meg, még akkor sem, ha régi felfogások hamis voltát a mai már nagyon
tökéletes eszközökkel ki is mutathatjuk. Hiszen a tudós jól tudja, hogy minden új felfedezés
csak újabb rejtélyek elé állítja a kutató elmét, minden felelet újabb kérdéseket foglal magában,
s mindezek a Teremtő Hatalom megismeréséhez vezetnek. Ha így nézzük a dolgokat, akkor
6
ezeknek a kutatóknak az élete nem egyéb, mint örökös hitvallás. A hit ott kezdődik, ahol a
tudomány végetér!
Dícséretes szokássá lett tudásunk egyes fejlődési szakaszait azon tudósok nevéhez kapcsolni,
akik az emberi gondolkodás és ezzel karöltve a tudományos kutatás számára új utakat jelöltek
meg. Így tehát a mi tudományunk fejlődésének hosszú útját úgy jellemezhetem, hogy ez az út
GALILEI-től WEGENER-ig vezet. Az első a fáradságosan tapogatózó kezdet képviselője, a
másik pedig merész és zseniális elmélet megalkotója, aki Földünk felületének minden
mozgalmát egy elmélettel akarja összefoglalni. Mindketten ugyanazt a tudomásszomjat érezték
magukban, mindketten a teremtést s ezzel a Föld keletkezésének nagy titkát akarták
megfejteni. Monda és hitrege, hit, tudásszomj és tudomány, mindegyik a maga módján, a maga
módszerével igyekezett a nagy kérdést megoldani. És ma mégis égetőbben, mint valaha, áll
előttünk a nagy kérdés: honnan jöttünk, hol vagyunk, hova tartunk? Nyugtalanság fogta el „az
igazság megismerésére törekvő, kétkedő nemünket” is.
Valamennyi tudomány között éppen a földtan számára a legerősebb és legnagyobb annak a
logikai szüksége, hogy választ adjon arra a kérdésre, hol vagyunk? A ma éppen a földtan
számára a legfontosabb, hiszen éppen a földtannak egyik alaptörvénye, hogy mindannak, ami
ma és itt, a Földön és Földben lejátszódik, más időben és más helyen hasonló módon kellett
végbemennie. A földtan tulajdonképen történelem, annak a bolygónak történelme, amelyen az
emberiség született és tovább fejlődött. A Föld mai állapota a földtan számára időbeli forma,
ama sok változásnak és mozgásnak az eredménye, melyeknek törvényszerűségeit éppen ez a
tudomány igyekszik megállapítani, forma, mely a természet örök ritmusa szerint megint csak
tovább fog változni. A földtan a föld éneke, melyet gyönge emberi hang utána dalol. Mint
minden történelmi tudomány, a földtan is forrásokat keres, tényeket, melyekből adatait meríti.
Ezek a források azonban nem szép ábrákkal díszített írott pergamentek, nem is szerszámok,
melyekkel a kezdetleges ember első ügyetlen próbálkozásainak nyomát hagyta hátra, hanem
kis kődarabok, melyek a mikroszkóp alatt vizsgálva egész hegységek fejlődését tárják elénk.
Vagy a földtani gondolkozásmód még merészebb és nagyszerűbb kifejezésével élve:
kövületek, hajdan élt lények megkövesedett maradványai. Az emberi természetnek ez a
merészsége, mellyel a holt formából minden történés élő és mozgalmas alaptörvényét vezette
le, teszi némileg érthetővé annak a földbúvárnak dölyfös felfogását, aki kijelentette, hogy az
emberiség „befejezheti majd egykor a természet megkezdett munkáját!”
A valóság azonban szerényebb belátásra int. Eddig még csak azt tapasztaltuk, hogy mindenben
folytonos fejlődés van, vagyis mozgás. Nemcsak abban a sokat hangoztatott fejlődésben,
amely a majomtól az emberhez vezetett volna, hanem az egész élő, anyagi, szerves világban is,
növények, állatok körében éppúgy, mint magában a Földben. Az egész anyagra érvényes a
fejlődés alaptörvénye. Keletkezés és elmulás törvényszerű kapcsolatban állanak egymással.
Ezt a gondolatot juttatta kifejezésre a földtan egyik kiváló művelője, amikor azt mondta: A
geológus jól tudja, hogy a Földön semmi sem örök!
Annak a felismerésnek a következtében, hogy a Földön minden élet fejlődés útján jött létre,
némely biblikus nézetnek el kellett tünnie, hogy helyet adjon a tudományos megállapítá-
soknak. A földtan kiszabadította magát a teremtés és özönvíz története szószerinti szövegének
béklyóiból. A teremtés hat napját először hat tetszőleges, leginkább s különösen a
vallástanításban 1000 esztendőt átfogó időszakra hosszabbították meg. Később azután amikor
a hit és tudomány közti vitát ez sem szűntette meg, a teremtés hat napja sokkal szélesebbkörű
értelmezést nyert.
7
A Naprendszer és kialakulásának elméletei.
A Földnek megvan a maga saját helye a Naprendszerben s egész létét az ott uralkodó
törvények szabják meg. Habár csak az a célunk, hogy a Földdel foglalkozzunk, mégis a kérdés,
hogyan keletkezett a Föld, hogyan jött létre, arra kényszerít, hogy a Naprendszer keletkezé-
sének kérdését is megvizsgáljuk. Ez a kérdés azután megint újabb kérdésekhez vezet, - végül is
eljutunk az első tyúk és az első tojás régi, közismert történetéhez! A csillagászok, akik a Nap-
rendszer keletkezésére vonatkozólag illetékes választ adhatnak, az évek folyamán különböző
elméleteket állítottak fel. Ezek részben annyira gyerekesek voltak, hogy sokszor az avatatlan
is, bár gyakran igaztalanul, nevet rajtuk, részben pedig annyira bonyolultak, hogy komplikált
számításaik csak a csillagvizsgáló intézetek rejtélyes világába valók. Amidőn a csillagász a
Hold keletkezésének kérdésével foglalkozik, olyan okok miatt, melyekről később még szó lesz,
„nyilvánvaló kényszerből a Földhöz tér vissza s a kérdés további kibogozását átadja a
földbúvárnak”. A két tudomány ezen határterületéről azután sokat beszélnek és írnak
mindaddig, míg egy újabb elmélet nem születik. Egy ideig ez az új elmélet is megállja helyét,
szellemes védelmezői lesznek, mígnem aztán elavul s helyet ad újabb elméletnek, amely
pontosabb megfigyeléseken alapszik. Néha egy ideig több elméletnek is vannak hívei
egyszerre, míg csak el nem söpri őket egy rendkívüli egyéniség nagyszerű szellemi műve,
amelynek megalkotóját a történelem azután lángésznek nevezi el. Akkor azután ez az új
felfogás lesz az új elmélet s a régieket már csak néhány szorgalmas gyüjtő kartotékja őrzi meg.
Egyes részleteik pár ember agyában esetleg még tovább élnek, olyanokéban, akik
ragaszkodnak a régihez és nem szívesen veszik az újat.
Tény azonban, hogyha az ember a napokat és a csillagokat akarja közös tulajdonságaik alapján
osztályozni, akkor előbb az elméleteket kell rendszereznie. Vannak monisztikus és dualisztikus
elméletek, más szóval mindezen elgondolások, melyek Naprendszerünk kialakulásával és
felépítésével foglalkoznak, két nagy csoportra oszthatók. KANT és LAPLACE elméletei,
melyek egymástól csak kevéssé különböznek, az első, a monisztikus csoportba tartoznak.
Mindkét tudós egymástól függetlenül és kissé eltérő alakban állította fel alapvető elméletét,
melyet éppen ezért általánosan Kant-Laplace-féle elméletnek neveznek. Ez az elmélet a
kezdet kezdetén alaktalan ősködöt tételez fel. Ebből az ősködből (I. tábla) alakult ki azután
fokozatosan Naprendszerünk, amelyen belül meghatározott és általános érvényű törvények
uralkodnak. Ilyen fejlődést gyakran figyelhetünk meg a természetben. A kezdet legtöbbször
egyszerű, forma nélküli és szabálytalan; a végeredmény összetett és sokféle részlet bonyolult
összességéből áll, amely azonban minden bonyolódottsága ellenére is egyszerű törvényekkel
vagy képletekkel magyarázható meg. E tények szemléleténél az ember alig tudja magát
kivonni annak a lenyügöző benyomásnak a hatása alól, hogy a természet a meglévő anyaggal
takarékosan gazdálkodva, az eredetileg nyers és laza tömegből végül is harmonikus, mesteri
egészet alakított ki. Ugyanez érvényes egyébként - talán még nagyobb mértékben - a szerves
világra, az élők világára is.
A Kant-Laplace-féle elmélet szerint a Naprendszer kialakulása az alaktalan ősködből a
következőképen ment végbe. Az ősköd sűrűsödésével kiterjedt gáztömegből álló Nap alakult
ki. Ez a Nap lehülés és összehúzódás következtében gázgömbbé sűrűsödött. Az egyenlítője
mentén ezután egyre kisebbedő közös központú gyűrűk váltak le, mint amilyeneket még ma is
látunk a Saturnus körül. A gyűrűkben le
folyt. köv.

Válasz

kiss lászló üzente 6 napja

második része: 2022.06.23.
Állati kövületek

Dinoszauruszok az Antarktiszon élt és jól ismertek az Antarktiszi-félsziget északi csücskéről, bár hivatalosan keveset írtak le róla. Ide tartoznak az ankiloszauruszok (páncélos dinoszauruszok), a mosasaurusok és a plesioszauruszok (mindkét tengeri hüllőcsoport).
Teljesen feltárták az Antarktist?
Az elmúlt 14 millió évben ez a rideg kontinens volt az, amely ma is megmarad. Az Antarktisz az egyetlen kontinens, amelyet szó szerint felfedeztek, mert nincs őshonos emberi populációja. Sir James Cook brit felfedező 1772-1775 között megkerülte a kontinenst, de csak néhány külső szigetet látott.

Mely városok lesznek víz alatt 2050-ben?

Dzsakarta, Indonézia. Indonézia fővárosa a világ leggyorsabban süllyedő városa – évi 6,7 hüvelyk sebességgel süllyed. Kutatók szerint 2050-re Észak-Jakarta 95%-a víz alá kerül. A régió 10 év alatt már 2,5 métert süllyedt, és a város majdnem fele a tengerszint alatt van.
Florida víz alatt lesz?

2025-ig, Néhány Florida Keys víz alá kerülhet az emelkedő tengerszint miatt. A globális felmelegedés egyik legfélelmetesebb aspektusa az a tény, hogy bolygónkat a következő néhány évben elnyelhetik saját óceánjai – és sajnos ez már megtörténik Észak-Amerika alacsonyan fekvő részein.
Lesz még jégkorszak?
A kutatók a Föld pályájára vonatkozó adatok alapján megtalálták a történelmi meleg interglaciális időszakot, amely leginkább hasonlít a jelenlegihez, és ebből azt jósolták, hogy a következő jégkorszak általában 1500 éven belül kezdődik.

Mit találtak az Antarktisz alatt?

A felfedezés sokakat értetlenül hagyott, mert ellentmond azoknak a korábbi elméleteknek, amelyek szerint az élet nem marad túl ilyen szélsőséges körülmények között. Felfedezték ülő szivacsok — egy többsejtű szervezetet és más idegen fajokat hordozó pórusokat, amelyek a jégtakarók alatti szikla oldalaihoz kapcsolódnak.
Miért nem mehet senki az Antarktiszra?
Az Antarktisz az egyetlen kontinens a Földön, ahol nincs őshonos emberi populáció. Mivel egyetlen ország sem birtokolja az Antarktist, nem kell vízum az odautazáshoz. Ha Ön olyan ország állampolgára, amely aláírta az Antarktiszi Szerződést, engedélyt kell szereznie az Antarktiszra való utazáshoz.

Nézze meg azt is, hogyan lepték meg a szövetséges erők a tengelyerőket Normandiában?
Vannak kígyók az Antarktiszon?
A világon több mint 2900 kígyófaj található. … A kígyók a földön, a fákon és a vízben élnek. A kígyók nem tudnak életben maradni olyan helyeken, ahol a talaj egész évben fagyos az Északi-sarkkörtől északra vagy az Antarktiszon nincsenek kígyók.

Melyik a leghidegebb hely a Földön?
Oymyakon a leghidegebb állandóan lakott hely a Földön, és az Északi-sarkkör északi hidegpólusán található.

Milyen volt az Antarktisz 100 évvel ezelőtt?

Az Antarktisz a világ legdélibb kontinense, hó és jég borítja. Megállapították, hogy száz évvel ezelőtt az antarktiszi tengeri jég csak valamivel nagyobb területet borított be a tengernek, mint manapság. …
Vannak fái az Antarktiszon?
A világ másik végén, az Antarktiszon találhatunk egy másik „fát” – vagy inkább fák maradványai. … Ezek a megkövesedett fák körülbelül 40 millió évvel ezelőtt alakultak ki, amikor az antarktiszi éghajlat éppen kezdett lehűlni, és az antarktiszi jégtakaró csak a Déli-sark körüli szárazföldet borította.

Van WIFI az Antarktiszon?
De igen Az internet-hozzáférés minden USAP oldalon korlátozott. Az Antarktiszon a kontinensen kívüli kommunikáció biztosítására használt műholdas infrastruktúra korlátozott.Hajók.
Internet szolgáltatás/kategória Jelenlegi megbízhatóság
E-mail – Yahoo Engedélyezett, megbízható
E-mail – MSN/Hotmail Engedélyezett, megbízható
Született már valaki az Antarktiszon?

Tizenegy baba született az Antarktiszon, és egyikük sem halt meg csecsemőként. Ezért az Antarktiszon a legalacsonyabb a csecsemőhalandóság a kontinensek közül: 0%. Az az őrültebb, hogy miért születtek ott a babák. Ezek nem nem tervezett szülések voltak.
Van zászlaja az Antarktisznak?

Az Antarktisznak nincs általánosan elismert zászlaja mivel a kontinenst irányító társasház formálisan még nem választott ki egyet, bár egyes antarktiszi programok hivatalosan is elfogadták a True South-t a kontinens zászlajaként. Több tucat nem hivatalos tervet is javasoltak.
Vannak autók az Antarktiszon?

Egy normál gumiabroncsos autó nagyon korlátozottan alkalmas antarktiszi körülményekre. A tudományos bázisok gyakran az óceánhoz közeli hómentes területeken (oázisokon) épülnek. Ezen állomások környékén és kemény havon vagy jégen a gumiabroncs alapú járművek haladhatnak, de mélyebb és lágyabb havon a normál gumiabroncs alapú járművek nem közlekedhetnek.
Milyen nyelvet beszélnek az Antarktiszon?
Az Antarktisz leggyakrabban beszélt nyelve a orosz, amely történetesen Bellingsgauzenia, New Devon és Ognia hivatalos nyelve. Az angol is az egyik legelterjedtebb beszélt nyelv. Angolul beszélnek a Balleny-szigeteken, Új-Dél Grönlandon, Eduardában stb.

Lásd még: 177 Celsius-fok Fahrenheitben kifejezve
Milyen a hőmérséklet az Antarktiszon?
Az évi középhőmérséklet a belső hőmérséklet -57 °C (-70,6 °F). A tengerpart melegebb; a tengerparton az antarktiszi átlaghőmérséklet –10 °C (14,0 °F) körül van (az Antarktisz legmelegebb részein), a magasabban fekvő szárazföldön pedig –55 °C (-67,0 °F) körül Vosztokban.

Van szárazföld az Antarktisz alatt?
A Nyugat-Antarktisz talaja szinte teljesen a tengerszint alatt van. A BedMachine emellett felfedte a világ legmélyebb szárazföldi kanyonját a Denman-gleccser alatt, Kelet-Antarktiszon, 11 000 lábbal a tengerszint alatt. Ez sokkal mélyebb, mint a Holt-tenger, a legalacsonyabb kitett szárazföldi régió, amely 1419 lábbal a tengerszint alatt található.

Mikor volt utoljára jégmentes a Föld?

A tudósok évek óta azt gondolták, hogy a kontinentális jégtakaró kialakult a Késő kréta időszak több mint 90 millió évvel ezelőtt amikor az éghajlat sokkal melegebb volt, mint manapság. A kutatók most olyan bizonyítékokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy ebben az időben nem alakult ki jégtakaró.
Az Antarktisz szárazföld vagy jég?
Az Antarktisz hatalmas. A Föld legdélibb kontinense kétszer akkora, mint Ausztrália, és 98%-át jég borítja. Az Antarktisz hideg (a leghidegebb mért hőmérséklet -89°C Vosztok felől), de a perifériás szigeteken és az Antarktiszi-félszigeten nyáron lehet pozitív levegő hőmérséklet.

Esik valaha eső az Antarktiszon?
Az Antarktisz egy sivatag. Ott nem esik se eső, se hó. Ha havazik, a hó nem olvad el, és sok év alatt felhalmozódik, és nagy, vastag jégtáblákat képez, amelyeket jégtábláknak neveznek. Az Antarktisz rengeteg jégből áll, gleccserek, jégtáblák és jéghegyek formájában.

Az Északi-sark még mindig befagyott?
Az Északi-sarkot jelenleg egész évben tengeri jég borítja. Minden nyáron a tengeri jéggel borított terület csökken, majd télen újra nő. A globális felmelegedés eredményeként azonban a Jeges-tenger teljes, tengeri jéggel borított területe gyorsan csökkent az elmúlt néhány évtizedben.

Az Antarktisz zöld volt korábban?
Ez a jeges vízió mégis kivételesnek bizonyul. Az elmúlt 100 millió év nagy részében a déli pólus trópusi paradicsom volt. "Ez volt a gyönyörű zöld hely” – mondta Jane Francis professzor, a Leedsi Egyetem Föld- és Környezetvédelmi Karának munkatársa.
Milyen kihalt állatok éltek az Antarktiszon?
A „Kihalt Antarktisz állatai” kategóriába tartozó lapok

Acanthodiszkusz.
Actinoceramus.
Antarktodon.
Antarctosuchus.
Archaeospheniscus lopdelli.
Australodelphis.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
olvasmány:
részlet a könyvből:
folyt. köv.

Válasz

kiss lászló üzente 6 napja

titkom megosztom veletek ma 2022.06.23-án
első része:
Az ÉSZT AZ ESZETLEN UTÁNOZÓ SOHA NEM GYŐZI LE ÖRÖKKÉ AZ IDŐ ÉS TÉR VÉGÉIG FENN MARAD…
Eppur si muove! És mégis mozog a Föld! (GALILEI)
"...Az a nyughatatlanság, amely ennek a könyvnek a címében szerepel, nem az, amely GALILEI hírnevét örökre megalapozta. De mégis meg kellett emlékeznünk GALILEI-ről, mielőtt a földtörténet további tárgyalásait megkezdenők. Hiszen mégis csak ő volt az a kutató, aki a tudományt - így a Földről szóló tant is - bizonyos biblikus elképzelésektől megszabadította. Ő nyitotta meg az utat számos utána következő kutató számára, akik azután száz meg száz fáradságos megfigyelés árán mégis csak közelebb vittek bennünket származásunk örök rejtélyének megoldásához. A kinyilatkoztatás isteni eredetét azonban a tudósok közül egyetlen egy sem tagadja meg, még akkor sem, ha régi felfogások hamis voltát a mai már nagyon tökéletes eszközökkel ki is mutathatjuk. Hiszen a tudós jól tudja, hogy minden új felfedezés csak újabb rejtélyek elé állítja a kutató elmét, minden felelet újabb kérdéseket foglal magában, s mindezek a Teremtő Hatalom megismeréséhez vezetnek. Ha így nézzük a dolgokat, akkor ezeknek a kutatóknak az élete nem egyéb, mint örökös hitvallás. A hit ott kezdődik, ahol a tudomány végetér!..."
Dícséretes szokássá lett tudásunk egyes fejlődési szakaszait azon tudósok nevéhez kapcsolni,
akik az emberi gondolkodás és ezzel karöltve a tudományos kutatás számára új utakat jelöltek
meg. Így tehát a mi tudományunk fejlődésének hosszú útját úgy jellemezhetem, hogy ez az út
GALILEI-től WEGENER-ig vezet. Az első a fáradságosan tapogatózó kezdet képviselője, a
másik pedig merész és zseniális elmélet megalkotója, aki Földünk felületének minden
mozgalmát egy elmélettel akarja összefoglalni. Mindketten ugyanazt a tudomásszomjat érezték
magukban, mindketten a teremtést s ezzel a Föld keletkezésének nagy titkát akarták
megfejteni. Monda és hitrege, hit, tudásszomj és tudomány, mindegyik a maga módján, a maga
módszerével igyekezett a nagy kérdést megoldani. És ma mégis égetőbben, mint valaha, áll
előttünk a nagy kérdés: honnan jöttünk, hol vagyunk, hova tartunk?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
válaszom akinek : idézem nincs ideje sem arra a kérdésre válaszolni: Honnan jöttünk? Kik vagyunk?
Szabó Tamás József
László Kiss Valaki már felhívta a figyelmemet erre a videóra. Ezekben a kérdésekben csak a kormány-váltás szempontjaitól messzire elvonatkoztatva tudnék állást foglalni, de arra meg se idő, se pénz, se paraméter.
Értem, nem baj, ugyis tervbe vettem e dolgozatom közlését - - egyszerű a feladat mert már régen leírtam - 2-tol -20- oldalak melyik melyik sok van...- összerakom - gondoltam először - de rádöbbentem elriad tőle az olvasó terjedelmétől, ezért kicsire zsugorítom - olyan kicsire mint a PIRI- REIS térkép!
Piri Reis térképei - Index
https://index.hu › tudomany › tortenelem › piri7942
28
2008. ápr. 5. — század elejéről származó térképdarab, amin egyes feltételezések szerint Közép- és Dél-Amerika mellett már Antarktisz partvonalai is feltűnnek, ...
piri reis térkép innen: index.hu
Antarktisz hó nélkül a középkori térképen - Femina
https://femina.hu › Ezotéria
29
2020. febr. 3. — századból való, és meglepő hiányossága van: hó nélkül ábrázolta az Antarktiszt. A Piri Reis-térkép. A térképet 1513-ban készítették. Rajzolója a ...
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Antarktisz?
A török admirális rajza számos furcsaságot tartalmaz. Ezek közül a legszembetűnőbb, hogy Dél-Amerika partvonala nem sokkal a La Plata folyó torkolatvidéke alatt keleti irányba kanyarodik, és egészen a preparált bőrdarab széléig folytatódik. Az ily módon ábrázolt partvonalszakasz nem más, mint Antarktisz körvonala annak ellenére, hogy a kontinenst csak mintegy 300 évvel később fedezték fel – állítja Charles H. Hapgood professzor az 1979-ben megjelent Maps of the ancient sea kings című könyvében. Sőt, ezek a vonalak Antarktisz valódi partvonalai, melyeket napjainkban több mint 1000 méteres jégtakaró borít. Elméletét az amerikai légierő szakértői véleményére és egy 1949-es brit-svéd-norvég expedíció szeizmológiai kutatásának eredményére alapozza. Állítása szerint a térkép ezen részének forrása akkoriban készülhetett, amikor egy átmeneti globális felmelegedés során a jégtakaró felolvadt. Ez utoljára 6000-9000 évvel ezelőtt fordult elő, azaz a jégmentes területet a paleolitikum emberei térképezték fel, és az ő rajzaik jutottak el Európába, majd többszörös közvetítéssel Piri Reis birtokába, véli a professzor.

De hogyan kerülhetett az ottomán flotta tisztjéhez egy ilyen térkép? A híres alekszandriai és pergamoni könyvtárak pusztulása hatalmas történelmi amnéziát okozott az utókornak. Tudva levő, hogy számos itt őrzött és elveszettnek hitt ókori mű bukkant fel később arab közvetítéssel. Hapgood professzor szerint cseppet sem elképzelhetetlen, hogy olyan munkák jutottak el Piri Reishez, amelyek a föníciaiak vagy még régebbi idők hajósainak utazásairól szóltak. Ezek az őskori utazók a professzor szerint még jég nélküli állapotában találkozhattak a legdélibb kontinens partjaival.

Hapgood elméletét továbbgondolva Erich von Däniken ennél is merészebb állítást fogalmazott meg. A svájci író és régmúltkutató Antarktisz vélelmezett partvonalain túl bizonyos torzulásokra is felhívja a figyelmet, aminek szerinte az a magyarázata, hogy a térképnek vetülete van. Ezért láthatók észak-déli irányban a Mexikói-öböl és annak szigetei, és ezért olyan nyújtott a dél-amerikai kontinens. Magyarázatként egy érdekes kísérletet említ, melynek során egy rácsos sablon segítségével a térképet egy üres földgömbre másolták át, majd az eredményt aprólékosan összevetették a mesterséges holdak Földről készült felvételeivel. A végkövetkeztetés: Piri Reis egy igen nagy magasságból készített felvétel alapján dolgozott. Képzeljük el, hogy egy űrhajó lebeg magasan Kairó fölött, és fotólencséjét pontosan lefelé irányítja. Mivel bolygónk gömbölyű, minél messzebb van egy táj az optika Földre vetített középpontjától, annál nagyobb torzulás lép fel. Dél-Amerikánál az imént vázolt esetben egy sajátos, hosszanti torzulás lenne megfigyelhető, Däniken szerint pontosan úgy, ahogy a török admirális lerajzolta...."
-- A CIKK TŐLÜK MÁR MEGSZOKOTT CINIZMUSSAL ÉS NEM TUDÁSSAL FEJEZŐDIK BE - IDÉZEM:
"...Hadizsákmányként számos spanyol és portugál tengerészeti dokumentum került a török admiralitás birtokába. Úgy tűnik, Piri Reis műve tipikus korabeli hajóstérkép, semmi több.
INNEN: https://index.hu/tudomany/tortenelem/piri7942/
IDÉZEK EGY TUDOMÁNYOS ÍRÁSBÓL:
"...Az Antarktisz zöld volt korábban?
Ez a jeges vízió mégis kivételesnek bizonyul. Az elmúlt 100 millió év nagy részében a déli pólus trópusi paradicsom volt. "Ez volt a gyönyörű zöld hely” – mondta Jane Francis professzor, a Leedsi Egyetem Föld- és Környezetvédelmi Karának munkatársa..."
Mikor volt utoljára jégmentes a Föld?
A tudósok évek óta azt gondolták, hogy a kontinentális jégtakaró kialakult a Késő kréta időszak több mint 90 millió évvel ezelőtt amikor az éghajlat sokkal melegebb volt, mint manapság. A kutatók most olyan bizonyítékokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy ebben az időben nem alakult ki jégtakaró.
INNEN: https://hu.myubi.tv/6692-what-would-antarctica-look-like-with-no-ice
A REJTÉLYES KEZDET
https://mek.oszk.hu/00500/00577/00577.pdf
1941-ben írodott - természetesen azóta sokkal többet tudunk - de szerintem még is 10-oldaláig érdemes elolvasni ...
Szóval szerintem - idézek egy írásomból indulónak: AZ EMBER INDENTITÁSA=AZONOSSÁGA c. írásomből: "...Ma 2019. 12. 15.-én amikor írom – e sorokat mit mondok – írok nektek… álláspontom nem változott – lent emlékeimet ide másolom, olvasd el kérlek… ma is tudom, hogy nem e világi vagyok! Sóvárogva nézem mindig a földről a csillagos eget – visszakívánkozva ahonnét jöttem! Ez az érzés bennem a legerősebb…. úgy hogy sem génmanipulált se annunaki nem vagyok – vagyok az aki vagyok! A SZÍV!
VISZI HOZZA AZ EMBERI ÉLET ENERGIÁJÁT AZ ÉRTŐKNEK! FÖLDÖNKÍVÜLI JÖTT UNIVERZUMBŐL AZ ŰRBŐL A KOZMOSZBÓL IDE LE A FÖLDRE!
A mit írok ne hidd – tudd… ha nem tudod. ki nevetsz és fölényesen mondod ki na ez is egy Lipótmezőjére való valaki a sokak közül… ám legyen, de akkor ne is olvasd tovább – mert megfertőz – és kinyílik az amnéziád és sokkolni fog!..."
SOK-SOK MILLIÁRD ÉVVEL ETELŐTT AMIKOR MÉG JÉGOLYÓ VOLT A FÖLD MEGÉRKEZTÓNK AZ ŰRBŐL - AZ UN. ÜRESSÉGBŐL.. TÖBBSZÖR KÖRBE REPÜÉTÜK A MA FÖLDNEK NEVETETT BOLYGÓT - AMI AKKOR MÉG NEM BILYGÓ VOLT HA NEM EGY ELSZABADULZ SZÁGULDOZÓ ÉGITEST , MELYET A MESTERSÉGES HOLDUNKKAL AZ ÉLHETŐ PÁLYÁRA ÜLTETTÜK.. MAKD SOK IDŐ ELTELTÉVEL AMIKOR ESZÁLHATTUNK LESZÁLTUNK A JÁRPÁTMEDENCÉNEK NEVEZETT TERÜETE, UGYN IS OTT VOLT A LEGVÉKPNYABB A FÖDKÉREK ÉS ÉLHETŐ KÖTEG...
ÉS FEJLÓDÖTT A NYUGHATATLAN FÖLD A MAI ÁLLAPOTÁRA - ENNYI... BIZONYÍTHATÓ EZ MAMÁR - MA MÉG NEM DE A JÖVŐBEN IGEN.. MA CSAK RÁUTALÓ LELETEK VANNAK! AMIT NEM ÉRTÜNK...
és eljött az a pillanat is amire nagymamám emékeztette és egy költő megerősített MI URALTUK A FÖLDET - idézek az írsomból befejezésképpen:
"Nagy volt hajdan a magyar,
Nagy volt hatalma, birtoka
Magyar tenger vizében hunyt el,
Észak, kelet s dél hulló csillaga."
Petőfi Sándor
OSZTAGOK
Még nagyanyám mesélte nekem - Tamás Erzsébet ki született 1894-ben és meghalt 1971-ben, hogy tudod kisfiam a magyaroknak nagyon nagy volt a területe, négy tenger mosta határait , tudom nagymama mondtam neki három, a földközi a fekete és az adriai – nem kis fiam az már nagyon később volt – én a kezdetekről beszélek amikor a négy nagy tenger az atlanti, a csendes, az indiai és a jeges tengerig húzódott a területünk!
És na tessék – jutott tudomásomra a megerősítés Petőfi Sándor nagy költőnk versének sorait olvasva és fent idézve!..."
Fantasztkus - ? Teória? meglehet, de hogy van benne valami az biztos!
írtam ma 2022.06.22-én Bázakerettye id. Kiss László?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????

Aszálytérkép: légy képben, hogy mekkora a baj!

2022. június 22., szerda 9:42:11 / Agroinform.hu

Az aszálytérképen napi pontossággal, települési szinten láthatjuk a vízhiány állapotát.

A vízhiányról havi és éves statisztikákat is találunk a vízügy oldalán.."
INNEN:
https://www.agroinform.hu/szantofold/aszalyterkep-szarazsag-57242-001?system=cachefrissit&utm_source=pushengage&utm_medium=pushnotification&utm_campaign=pushengage

"...hogy nézne ki az Antarktisz jég nélkül
Milyen lenne az Antarktisz jég nélkül?
A még az időjárás is elég zord lesz jég nélkül (hat hónapos nyári napsütés és téli sötétség), és az Antarktiszon kevés csapadék esik, így meglehetősen száraz és száraz lesz.

Hogyan nézne ki az Antarktisz, ha a jégsapkák elolvadnának?

Ha mindkét jégtakaró elolvadna, a globális tengerszint körülbelül 68 méterrel emelkedne. … Mindeközben az Antarktisz hasonlítana egy hegyvidéki szigetcsoport, mint AusztráliaGrönland pedig egy központi tál lenne a tengerszint alatt, amelyet hegyek gyűrűje véd.
Mikor volt utoljára jég az Antarktiszon?

körülbelül 34 millió évvel ezelőtt

Körülbelül 34 millió évvel ezelőttig jégmentes volt, amikor is jég borította. A Földön valaha mért legalacsonyabb természetes levegőhőmérséklet –89,2 °C (–128,6 °F) volt az orosz Vosztok állomáson, az Antarktiszon 1983. július 21-én...."
INNEN: https://hu.myubi.tv/6692-what-would-antarctica-look-like-with-no-ice
TELJES CIKK:
Mi történik, ha az Antarktisz teljesen elolvad?

Ha az Antarktiszt, Grönlandot és a világ hegyi gleccsereit borító jég elolvadna, a tengerszint körülbelül 70 méterrel (230 láb) emelkedne. Az óceán minden tengerparti várost beborítana. A földterület pedig jelentősen csökkenne. … A jég valójában folyókként folyik le a völgyekben.
Mi van az antarktiszi jég alatt?

A tavak nőnek és zsugorodnak a jég alatt. A tudósok két új tavat fedeztek fel mélyen az Antarktisz jégtakarója alatt. A fagyos víz rejtett gyöngyszemei a legdélibb kontinens 1,2–2,5 mérföldes (2–4 kilométeres) jégrétege alatt megbúvó, folyamatosan változó tavak hatalmas hálózatának részét képezik.
Az Antarktisz mindig is fagyos volt?
Az Antarktiszt nem mindig borította jég – a kontinens csaknem 100 millió évig feküdt a déli pólus felett anélkül, hogy befagyott volna. … A dinoszauruszok kihalása óta stabil meleg üvegházi klíma drámaian hidegebbé vált, és a sarkokon „jégházat” hozott létre, amely a mai napig tart.

Nézze meg azt is, honnan származik a csapvíz
Élhet-e ember az Antarktiszon?
Senki sem él a végtelenségig az Antarktiszon úgy, ahogy a világ többi részén teszik. Nincsenek kereskedelmi iparágai, nincsenek városai, nincsenek állandó lakosai. Az egyetlen „település”, ahol huzamosabb ideig tartózkodnak (akik néhány hónapig vagy egy évig, esetleg kettőig tartózkodnak), tudományos alapok.

Tudsz élni az Antarktiszon?

Habár nincsenek őshonos antarktisziak és nincs állandó lakosa vagy polgára az Antarktiszon, sok ember él az Antarktiszon évente.
Milyen lenne Grönland jég nélkül?
Jéglap nélkül, a napfény annyira felmelegítette volna a talajt, hogy a tundra növényzete belepje a tájat. Az óceánok a világon több mint 10 lábbal magasabbak lettek volna, sőt talán 20 lábbal is. A föld, amelyen ma Boston, London és Sanghaj ül, az óceán hullámai alatt lett volna.

Az Antarktisz dzsungel volt?

Üledék a Föld mélyén lévő rétegből végzett elemzés kimutatta, hogy a szennyeződés először a szárazföldön keletkezett, nem az óceánban. Egy új tanulmány szerint az Antarktisz fagyos kontinense egykor mérsékelt égövi esőerdő volt.
Vannak dinoszauruszok az Antarktiszon?
folyt.köv.

Válasz

kiss lászló üzente 1 hete

harmadik:
11.oldal...
AZ EMBER IDENTITÁSA= AZONOSSÁGA!
Az emberi identitást olyan lények irányítják melyeknek semmi köze az emberi érzelmekhez!
https://www.youtube.com/watch?v=ub4SNYPPsbU
hunlaprovo 5 éve
A Föld egy aranybánya ez tény. Akárki bármilyen munkahelyre megy végső soron aranybányászathoz szükséges rendszer része.Úgy 10 éve látom ezt. Vagy az Isteni rendben a földművelés álattartással foglalkozik, de ezt már nem engedik. A kígyók skorpiók fajzatai rendszerében vesztegel a föld. Már nem elég egy ostor amivel ki lehet zavarni őket.A hálót ami fogvatart mi magunk szőjük. 2 ponty meg egy harcsa volt a hálómban és azon gondolkodtam, pont így vagyunk mi is, hogy mindenre elégséges ellátásunk van a teremtett viágban , de nem férünk hozzá és a hálót mi szűjük, oktalanabban vagyunk egy pontynál.

Ma 2019. 12. 15.-én amikor írom – e sorokat mit mondok – írok nektek… álláspontom nem változott – lent emlékeimet ide másolom, olvasd el kérlek… ma is tudom, hogy nem e világi vagyok! Sóvárogva nézem mindig a földről a csillagos eget – visszakívánkozva ahonnét jöttem! Ez az érzés bennem a legerősebb…. úgy hogy sem génmanipulált se annunaki nem vagyok – vagyok az aki vagyok! A SZÍV!
VISZI HOZZA AZ EMBERI ÉLET ENERGIÁJÁT AZ ÉRTŐKNEK! FÖLDÖNKÍVÜLI JÖTT UNIVERZUMBŐL AZ ŰRBŐL A KOZMOSZBÓL IDE LE A FÖLDRE!
A mit írok ne hidd – tudd… ha nem tudod. ki nevetsz és fölényesen mondod ki na ez is egy Lipótmezőjére való valaki a sokak közül… ám legyen, de akkor ne is olvasd tovább – mert megfertőz – és kinyílik az amnéziád és sokkolni fog!
Szecsei Miklós első annuniki előadását 29540-en nézték hallgatták meg a másodikat már csak 7472-en vajon miért ez a nagyfokú csökkenés – megmondom én nektek, azért mert, ahhoz, hogy a tömeges amnéziát feloldó szavakkal és tényekkel adná elő - általános szöveggel és tényekkel adta elő amit már sokan tudnak … Mert ha a szándék megnyilvánul, hogy egy jó média fogásnak témának indíttatom el az visszanyal – de ha a szándék az, hogy emlékeztessek – amnéziát oldjak, hogy visszatérj a valódhoz, akkor nő a létszám, mert mindenkinek legmélyebb vágya az, hogy megismerje önmagát kicsoda vagyok én? Milyen lehőségeim, tehetségeim, voltak – vannak ma is! Mire vagyok képes, miért születtem e földre, mi a feladatom, - mert érzed, több vagy annál, mint hogy szaporodj ezen élet láncfolyamatot fenn tartva rabszolgamódón robotolj egy ismeretlennek um. háttérhatalomnak! Igen – tudd van ilyen háttérhatalom, amit varga úr is elmond – semmi köze az emberi érzéshez – mert az ember az ember nem e világi – a hátérhatalom irányítói nem ember szintén nem e világi – földönkívüliek ők is! Igen találkoztunk velük, megismertük őket, és gyengévé voltunk velük szemben így lebutultunk uralmuk alatt! De a mai csoda elindult 2019-et írunk hamisan… – és tudom, hogy mind többen napról – napra nő ezen emberek tábora – ha eléri ereje teljét – legyőzi a felette uralókat és ez biztos – úgy , hogy nem keleten kel a nap! Mert a föld forog és kering a nap körül, ami a valóság….
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MÚLT EMLÉKEIM ÍRÁSAI:
ELSŐ
címe: Embernek látszik mind a kettő….
spartakusz
szo aug 14 2010, 09:41 Jelentés Szerkesztés Idézés
spartakusz

Regisztrált tag #6
Regisztrált: cs júl 23 2009, 06:30
Üzenetek: 340
Kedves TT.

Érdekes ez a Szfinx kérdés amit fejtegetsz, de nekem az még érdekesebb, valahol olvastam, hogy fent több ezer méter magasban egy kőböl kiképzett kikötő dog látható aminek értelmes emberi felfogás szerint a tenger óceán partján kéne lenni, hogy került az oda fel?


Más:

bele javítok – cenzurázom 2019. 12. 15.-én

Zsidx tévedésbe ejtő és tartó bűnözés :: 2010-08-14. 11:53
Jutalom jár annak, aki bármiféle értelmet talál Hack Péter elmélkedéseiben


MegHackelné a törvénytA cionista Hack Péter még az év elején az ATV-nek adott interjújában azt mondta, hogy a kommunizmus bűneinek tagadását azért nem kell tiltani, mert azok, akik kétségbe vonják a kommunizmus rémtetteit, nem akarnak újabb vérengzést előidézni. Más a helyzet a zsidók úgynevezett holokausztjának „tagadóival”, ők ugyanis csakis azért kérdőjelezik meg a hivatalos holomítosz egyes elemeit, hogy azután teljes erővel gyilkolhassanak ismét – hangoztatta a magyargyűlölő cionista.
Júniusban, még azelőtt, hogy a Fidesz módosította volna a holokauszt tagadásáról szóló törvényt, a cionista Hack Péter ismét nyilatkozott az ATV-nek. A következőket mondta: „A kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más bűncselekmények bevonása több problémát is felvet. Az első, hogy a javaslat elfogadói ezen keresztül kétségtelenül relativizálják a holokausztot. Nem vitatható, hogy a kommunizmus nevében is sok millió embert irtottak ki, és a végrehajtás módjában sem volt különbség. A lényeges különbség, ami a holokausztot páratlanná teszi a történelemben, az az, hogy az egyetlen eset, amikor egy nép faji alapon való teljes kiirtását tették államok – így a magyar állam is - politikájuk részévé.”
„A másik lényeges kérdés, hogy mi teszi szükségessé egy magatartás büntetését. A büntetőjogi szabályozást csak végső eszközként, az arányosság követelményét szem előtt tartva lehet alkalmazni. A holokauszt tagadásának büntetését mind Nyugat-, mind Kelet-Európában az újfasiszta csoportok újságok, rádiók, internetes honlapok megjelenése indokolta. Magyarországon is ez indokolja” - fejtegette a magyargyűlölő cionista.
Majd a következőképpen fojtatta fejtegetését: „A holokausztot tagadók fő célja nem történelem megvitatása, hanem megismétlése. Az iráni vezetés, és a szolgálatában álló terrorcsoportok, élvezve európai baloldali és szélsőjobboldali csoportok támogatását, ma is faji alapú népirtásról beszélnek. Míg a faji alapú uszítás, és ezen keresztül a zsidók, és a zsidó állam megsemmisítésére irányuló retorika egyre szélesebb körben terjed, az ilyen nézetekkel szembeni társadalmi méretű kirekesztés, vagy védekezés kudarcot vallott. Ez indokolja a jogi védekezés helyzethez való igazítását. Elie Wiesel szerint: „a holokauszt egyik tanulsága, hogy jobban higgyek ellenségeim fenyegetésében, mint barátaim ígéreteiben”. A kétségtelenül jelenlevő fenyegetés indokolja, hogy az állam a védelem szintjét felemelje. Hasonló veszély a kommunizmussal kapcsolatban nem tapasztalható, BEÍROK: PONT AZ ELELNKEZŐJE (…Zsidx tévedésbe ejtő és tartó bűnözés…ID.Kiss 2019. 12. 15.) így a jogi védekezés kiterjesztése erre a területre érzelmileg érthető, de jogilag nem védhető, és nem indokolható.”
Most pedig a Klubrádióban az alábbiak hangzottak el a Hack Péter szájából: „De az, hogy Biszku Béla az interjúban nem kért bocsánatot, (mivel indoklása szerint nincs miért), azért nem büntethető, mivel a magyar és a nemzetközi törvények értelmében senkit nem lehet arra kötelezi, hogy önmagát bűncselekmény elkövetésével vádolja”.
„Az is vita tárgya, hogy a kommunizmus idején történt cselekedetek mint pl. az államosítás, téeszesítés baj volt-e, vagy nem. A büntetőjog azonban nem egy történelmi korszakot értékel, hanem ennél sokkal szélsőségesebb megnyilvánulásokat ítél bűncselekménynek a törvény” - mondta a magát jogszociológusnak nevező magyargyűlölő Hack Péter. (Hogy a „történelmi korszakok értékelésénél szélsőségesebb” kitétel mit jelent, azt ne boncolgassuk, de egyébként freudi elszólás is lehet, amely arra utal, hogy Hack szemében a „történelmi korszakok értékelése” eleve szélsőséges cselekedetnek számít, habár elismeri, vannak annál szélsőségesebb cselekedetek is.)
Foglaljuk össze tehát Hack Péter véleményét a három interjú alapján:
1. A „holokauszt tagadói” azért tagadják a holokausztot, mert újabb népirtást akarnak elkövetni.
2. Mivel a „holokauszt tagadók” újabb népirtást akarnak elkövetni, ezért veszélyesek, azonban a társadalom képtelen ellenük védekezni, tehát jogi úton kell megteremteni a védelmet.
3. Akik a kommunizmus rémtetteit tagadják, azok nem akarnak újabb népirtást elkövetni.
4. Mivel a kommunizmus rémtetteit elkövetők nem akarnak új népirtást elkövetni, ezért nem veszélyesek, tehát jogi úton nem kell ellenük fellépni.
5. A népirtás elkövetésére törekvő „újfasiszta csoportok” (amelyek nyilván holokauszttagadók is egyúttal) mindenféle rádiókat, újságokat, internetes honlapokat üzemeltetnek, tehát veszélyesek, ezzel szemben a kommunisták nem üzemeltetnek sem rádiókat, sem újságokat, sem honlapokat nagy számban, ezért nem veszélyesek. Márpedig jogi úton fellépni az ellen kell, aki veszélyes, aki nem veszélyes, az ellen pedig nem kell. (Hogy ki dönti el, ki a veszélyes és ki nem, azt a kérdést a „jogszociológus” Hack Péter nem boncolgatja.)
6. A holokauszt során elkövetett bűnök azért esnek más megítélés alá, mint a kommunizmus bűnei, mert az előbbi esetben faji alapon gyilkolták az embereket, az utóbbi esetben pedig nem.
7. A büntetőjog nem történelmi korszakokat értékel, hanem „ennél sokkal szélsőségesebb megnyilvánulásokat.”
8. Ami Biszku Bélát illeti, őt viszont azért nem lehet elítélni Hack Péter szerint, mert egyrészt a kommunizmus ideje alatt történt cselekedetek vita tárgyát képezik (a holokauszt, illetve a nemzeti szocializmus idején történt cselekedetek ezzel szemben természetesen nem képezhetik vita tárgyát, habár a „jogszociológus” Hack Péter nem árulja el, miért nem), másrészt senkit sem lehet arra kötelezni, hogy önmagát bűncselekmény elkövetésével vádolja meg. (A kommunista vérbírák tömegesen kötelezték az embereket ilyesmire, de ez Hack Péter szerint nyilván „vita tárgya” lehet.)
Amennyiben bárki akad széles e hazában, aki képes bebizonyítani, hogy Hack Péter „jogszociológus” fentebb kifejtett nézeteiben bármiféle logika, vagy akár az értelem legcsekélyebb szikrája is föllelhető, kérném, jelentkezzen a kuruc info szerkesztőségében. Az illető nagy jutalomra számíthat, a magam részéről például hajlandó vagyok a szeme láttára, vagy akár a Hit Gyülekezete vidám vasárnapjára összegyűlő közönségének jelenlétében elfogyasztani a cipőmet.
Perge Ottó - kukacoskodó.info

beírok: kukacoskodó…..2019.dec.15-én…

Kedves kukacoskodó info! És Perge Otto! Cikk író.

Azt hiszem el kell fogyasztanod a cipődet a Hit gyülekezete vidám vasárnap összegyűlt közönsége előtt mert én látok benne logikát, és igényt tartok a nagy jutalomra!

Mert:

1. Kérdésben a logika - azért tagadom, hogy loptam, hogy megússzam és utána is bűntelenül lophassak.

2.Tehát ha utána is lophatok mert megúsztam - veszélyes vagyok ezért trv-t kell hozni hogy a lopást büntesse a trv.

3.Akik a kommunisták rémtetteit tagadják, azok nem akarnak újabb népirtást elkövetni, mert nem tudnak mert barmok - állatok, habár embernek látszanak, ahhoz egy ember faj kell A MACSAKa AKI SZINTÉN EMBERNEK LÁTSZIK!

4. A szöveg ide idézése, amit most újból nem írok le ide - folytatva:
mert a 3, pontban leírtak szerint alkalmatlan rá.

5. szintén ide idézve az eredeti írás amit szintén nem másolok be ide csak folytatom:

...veszélyes mert - mivel köztudodtan a macskák de embernek látszanak kezében van a média az összes, ezzel szemben a barmok az állatok kezében nincs semmi így nem is használhatja...


6. Mert mivel ebből a fajból csak egy van a FÖLD nevű bolygón és ez a macska, aki embernek látszik - az állatok barmok akik embernek látszanak élőlények és így faji alapon gyilkolják a macskákat akik embernek látszanak.


Véleményem és gondolatom Mi ebben a nem logikus. MIért nem logikus?
A macska az emberi faj - aki embernek látszik

aki embernek látszik de barom meg állat stb.stb.stb.


UGYE ÉRTITEK?


SZERETETTEL . SPARTAKUSZ....


ÁLDÁS!spartakusz
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


MÁSODIK:
címe: A MACSKA TÖRTÉNETE
Sziasztok!

A Maninál hagytam abba, milyen érdekes az Angol nyelv azt mondja a pénzre, hogy mani - írja money...

No de nem erről akartam írni - álmodtam és gondolkodtam utána...

Was Albert sokak számára ismert én is olvastam tőle be vallom őszintén szégyenemre csak 1-2 verset - de elolvastam a PATKÁNYOK LÁZADÁSA c. írását - nincs vele semmi bajom, sőt mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el.

Én a macskáról szeretnék írni először egy történetet - ami velem történt meg, Miért akarom ezt leírni?
mert lehet - talán a nem rég múltban elhunyt Wass Albert üzent nekem, hogy egészítsem ki - nem tudom, de úgy érzem szinte utasítás szerint , hogy le kell írnom:

Meg hát azért, hogy az azt követő írást meg értsétek...

Tehát a KEMPING-KANTINBA - akkor még GALAKTIK volt a neve, kint az ut szélén egy hatalmas UN. UFO fejjel reklámozva, sokaknak tetszett - megálltak és lefényképezték, történt akkoriban, hogy egy aranyos kölyök iciri-piciri kis macska kéredzkedik be a büfébe. Be fogadtam és felneveltem, ma már nagy és erős bak macska lett belőle. el szokott kísérni minden hova, még házon kívül is , pld. ha lementem a faluba elkísért, egyszer meguntam, és mérgesen rászóltam, ha még egyszer elkísérsz világázavarlak, mind ha meg értette volna, attól fogva nem kísért el csak mindig a kerítés végéig - ahol rá mordultam. Történt máskor már nagy korában, megint rá mordultam felneveltelek etettelek itattalak - legalább szolgálnál megérte fog meg az egereket , mert elzavarlak, és láss csodát - úgy tűnt megint megértette, mert másnap reggel ott várt az ajtóban szájában nem is egy hanem kettő egérrel. és ami a legfontosabb - amit egyik alkalommal sem írtam le , mindig oda jött hozzám a dorgálás után és a lábamhoz dörgölődött - hízelgett, sőt egyszer mérgemben bele ís rúgtam , mert elcsente a rántott csirke combomat, másnap - vagy harmadnap már nem emlékezem, jött hízelegve dörgölődni , nem bántottam a mérgem már elszállt - lehajoltam hozzá és megsimogattam.


Miért írtam ezt le? Azért mert mert az éjjel nem is hisz mikor írom- e sorokat már 03: 53-óra van 2010. április 18-án. Rájöttem valamire - vagy valaki rá ébresztett álmomban, ezt akarom leírni nektek:Még annyit előtte, Wass Albert szorgos gazda leírása minden nemzet parasztjára modernebbül értéktermelő munkájával lehet behelyesíteni... nem irtotta ki a patkányokat a gazda, mint ha tudta volna ha mindent elpusztítanak úgy is tovább állnak - és akkor vissza tér - erről írtam, a magyar nem támad védekezik, vagy tovább áll, lehet, hogy azért lehet fellelni mindenhol a magyarság jeleit it a Földön mert tényleg egy békeszerető emberek közössége? Ezt nagy valószínűséggel lehet megállapítani. Képzeljük el ha a macska kapna valakitől egy impulzust és az uralkodna felettünk.- Tehát az éjjel éjfél után 02: 20-kor jegyeztem fel egy ceruzával egy papírra - az alábbiakat, valószínű még az álom hatása alatt - vissza aludva az ember reggelre elfelejti...

Akkor amikor még falvak és olyan város közösségek léteztek, ahol mindenki ismerte és tisztelte egymást - nem tudtak létezni a zsi-vány, dó nélkül ... ekkor dolgozták ki - a : LÁTHATATLANNÁ KELL VÁLNOM, ma ugy hívnánk, hogy projektet... a projektet megelőzően hosszú - hosszú évek teltek el - addig vándoroltak egyik helyről a másikra ha ki tellett a becsületük. Megfigyeltek, elemeztek, alapos tanulmányt végeztek, mert véletlenre soha nem mentek. /ma is úgy történik, például ha valakit elakarnak tenni láb alól , akkor ha kell hosszú évekig figyelik - minden szokását/

Tehát megfigyelték az ő elnevezésükben a GOJIMEK nagyon érzékenyek, és hamar felejtenek, és kibékülnek, és érzékenyek, szeretnek, / úgy ahogy én fent a macska történettel illusztráltam, tökéletesen...

ezek után kidolgozták a láthatatlanság elvét, hogy közénk férkőznek - ma már tudjuk ez volt az
URBANIZÁCIÓS TERVÜK, falvakat kis közösséget megszüntetni, városokba csalogatni, ott beton kalitkákat építeni, csapot készíteni, úgy mint villany, gáz, víz, és függővé tenni - és a nagy haszont lehúzni... hát nem zseniális?

VÁROSOKBA AHOL MA NEM A VÁROSBAN, DE EGY LAKÓTÖMBBEN SEM ISMERIK EGYMÁST


LÁTHATATLANNÁ LEHETETT VÁLNI ÉS MÉG JÓ NAGY HASZNOT IS LEHETETT BELŐLE HÚZNI!


A láthatatlanságot már leírtam korábban, nyelvet tanult, nevet változtatott és aktívan tevékenykedett látszóan a közösség érdekében...

JÓ TANÁCS! MENJ VISSZA FALURA - KIS KÖZÖSSÉGEKBE LAKNI!


Felgyorsultak a dolgok, ezt az ütemet és frekvenciát már nem bírja a macska, ja elfelejtettem le írni ezen túl ha muszáj leírnom a nevét MACSKÁT ÍROK HELYETTE!


Nem erre van beütemezve - belezavarodik - mind több hibát vét, például emlékezz DEMSZKYRE AMIKOR MEGZAVARODOTT a számításnál az útfestés áránál a riporternek, mert ő csak a végösszeget tudta, nem volt feladata annak papíron való elszámolása - un. le törvényesítése, hogy abban egy pici szálka se maradjon...

Már ezeket én leírtam az ÉLETEM c. írás A KALITKA c. fejezetnél...

De nem baj ismétlés a tudás atyja anyja .... meg stb....

Ma 2010. április 18-a és most pont 04: 48 -óra van mikor írom-e sorokat, ma lesz a végső-tisztelet a repülő baleset - merénylet áldozataként elhunyt Lengyel legfelsőbb közjogi méltóság eltemetésének,
nem lesz merénylet mert megzavartuk őket... bátran mehet mindenki a végtiszteletet le róni...

utána nagy apparátussal össz nemzeti összefogással kideríteni a valóságot és nem valaki vagy valakik igazát, mert ha nem teszed legközelebb te leszel az áldozat - ugye érted minden - államfő...

szeretettel: spartakusz...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HARMADIK
címe: UCC és az ember….
9.oldalból 2 oldal:
AZ ÉLŐ EMBERNEK JOGAI VANNAK – AZ ÁLLAMPOLGÁRNAK KÖTELEEZTTSÉGEI!
id. Kiss Lasszó
Az állam személyeket nevel – igazolványa is az, személyiigazolvány, ebben a jogai is kötelezettségek!
Régen nagy szüleink nem személyeket neveltek belőlünk, ha nem egyéniségeket! De, mint írtam a három helyes államformát – idézem:
„… három a helyes államforma:
1.a királyság (basileia), melyben egyetlenegy ember gyakorolja a közjó érdekében a legfőbb hatalmat;
2.az arisztokrácia, melyben egynél többen ugyan, de azért mégis kevesen szintén a közjó érdekében gyakorolják a legfőbb hatalmat;
3.a politeia, vagyis a cenzusra alapított köztársaság; melyben a tömeg, a sokaság gyakorolja a közjó érdekében a legfőbb hatalmat;
A három helytelen államforma pedig: – ez utóbbiak rendre az előbbiek elfajulásai: - EZÉRT ÍRTAM MÁR LE RÉGEN, HOGY KI KELL TALÁLNUNK VALAMIT - habár az aranybulla ezt LEÍRJA..... 31.cikkely - ÉS A NÉPSZUVERENITÁS + BENDE FÉLE KEZDEMÉNYEZÉS EZT FELISMERTE ÉS HIRDETI, HOGY EGY 4. KELL!
„…A három helytelen államforma pedig: – ez utóbbiak rendre az előbbiek elfajulásai:…”
hallgassátok meg ezt a videót – a professzor úr elmondja azt a segítséget, hogy változzunk és magunkból egyéniséget neveljünk! Magunkat ne engedjük gén kezelni!
Ne legyen pénz
https://www.youtube.com/watch?v=XkZ3njCthlA
Ilona KiÚ 9 hónapja
9 éves koromtól felnőtt kolhoztagokkal dolgoztam , zetor vitt ki a földekre, minden nyáron, amíg el nem végeztem a tanulmányaimat. Nehéz, és szegényes gyermekkorom volt. A nagyszüleimmel vasárnaponként templomba jártam, de már látom, hogy a vallás mire való, és csak hangversenyre megyek templomba. Mindig jó tanuló voltam. Azt kezdem a világról megállapítani, hogy alig van olyan hír, amit ne lehetne megcáfolni. Egyébként embert alkotni kálisóval nem lehet, inkább pusztítani. Ahány filozófus, annyi mese. A jóság, a tisztaság pusztulásra van ítélve , Jézust is megölték. A vallásokat is emberek találták ki, a saját érdekeik érvényesítéséért. A pénzhatalmi farizeusok, a gombás agyúak ? Ezek nem eszik a tönkölyt? A vatikáni bűnözők maffiózók a gombás agyú lények ? Ezek se merik enni ugye? Erről szól ez az előadás?
Léna S. 2 éve (szerkesztve)
Az a baj,hogy túl szaporodtak az idegen férgek és hiába születtek ide,csak makogják a magyart,de nem úgy gondolkodnak,ezért zagyvaság és értelmetlen! Így könnyen hazudnak,csalnak,lopnak,hogy lesz ebből kiút!?

Jegyzem ma: 2019. 10. 11. id. Kiss László Magunkból egyéniséget neveljünk!

UCC és az ember
Visszatérünk az élet értelméhez…

Az ember – minden ember egyforma esélyekkel jön erre a föld nevű bolygóra a természet rendje törvénye szerint, elfogadhatatlan az az emberi törvénykezés a halálkultúrája, amely különböző uralkodói kasztokra ossza őket egy központi irányítással, hogy egyed uralkodni tudjon az emberiség felett, akkor amikor az emberiség felett a természet rendje és törvénye uralkodik!

Szomorúan, de fájdalommal kell egyetértenem Posta Imrével, ha ezt a rendszert, viszik tovább, nincs értelme az emberi életnek”

*****************************************************************************
CIVIL JOG – TENGERI JOG – VATIKÁNI JOG
A FENTI HÁROM JOG KÖZÜL EGYIK-SE – ENGEM A TERMÉSZETI JOG ÉLTET!
IDÉZEK:
„…Amit elmondtál a videóban az mint valóság – de itt a földön egy álom ma még! Megpróbállak idézni pontosan amit mondtál – csak az én nevemmel :
Aláírásom helyett írom:
Civil jog:
László vagyok a kussok klánjából UCC 1-308 jogot kötelezettséget fent tartom.
Tengeri jog:
Én tengerbe esett veszett ember vagyok, és ezért kérem mentsenek meg, e törvényi mentéssel!
Vatikán jog:
Én egy szuverén lélekkel rendelkező jövő személy vagyok, mint teremtmény vagyok a teremtőnek, ő is teremtménye a teremtőnek ez által az Isteni törvények mint teremtő és a teremtmény közé egy másik nem állhat be és nem ítélkezhet!
Idézet bezárva,
EZÉRT HÁROM FELTÉTELNEK KELL ELEGET TENNEM
1. EMBERT NEM ÖLÖK!
2. MÁS TULAJDONÁT NEM VESZEM EL
3. MÁS EMBERT SZABADSÁGÁBAN NEM KORLÁTOZOK!
Bizony ez így van, írtam már le sokszor mi rabszolgák saját magunkat tartjuk ebben a sorsban – a fenti okok hiánya miatt is! …”
MINT ÍRTAM A TERMÉSZETI JOG ÉLTET – MELYBEN ALAPVETŐ JOGOM A JOGOS ÖNVÉDELEM…” stb.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
NEGYEDIK
címe: AZ EMBER NEM UGRÁLT A FÁKON….
AZ EMBER NEM UGRÁLT A FÁKON!

László Kiss commented on an article.
2017. október 9. ·
Majdnem leírtad a valóságot - bizony - bizony - az anyag átalakul a lélek örök és újra és újra kezdi mindig - de nagyfokú amnéziával - de vannak akik leküzdik vagy a teremtő ad nekik kegyet tudást és neked elmondja, én így reagáltam írásodra idézem magom:
„…Az egyháznak ugyanis semmilyen hatalma nem lenne az emberek felett a Jézus által létrehozott dogma nélkül….”
https://avilagtitkai.com/…/az-egyhaz-legsotetebb-titka-az-a…
Ez hamis megállapítás: Helyesen – a zsidók és csahosaik írták át a bibliát, szinte egy újat írtak a valódi helyett – hogy az egyháza működni tudjon még napjainkban is, amikor szemmel láthatóan döglődik majd elpusztul 2017-10-09 amikor írom e sorokat!
Ez a bemásolt írásom is foglalkozik vele – Kubinyi úr élő adásában hallgasd és olvasd el- és terjeszd a föld összes nyelvén – köszönöm!
Az élet, a család és a szabadság védelmében!
https://www.youtube.com/watch?v=qFtlpFePuNU&t=31s
A Genezis hibás terméke. Van ilyen? Van. Sajnos az ember között is, de az állatvilágban is előfordul!
Például a kígyó, akinek nem teremtett lábakat - de túlélést igen! Spirál mozgásával gyorsan halad pl. – Az ember ezt leutánozza, és járművére szerkeszti- a gonosz harckocsira un. Tankokra, melyeken nem lesz lánctalp-, ha nem spirál!
Mert itt jön be az ember populációja a Földön – melyből a gonosz tankot épít a jó kórházat!
Tehát már el is érkeztünk a hibás termékhez, aki fegyvereket gyárt az pusztító aki kórházakat alkot az építő!
A normális építő jó ember típus a fehér faj, kinek az élet, a család és a szabadság az elsődleges!
Ma már nem hatják meg az ismert érzelmekre ható jelszavak, melyekkel vitték őket a z értelmetlen halálba a háborúkba – szabadság – testvériség – egyenlőség – vagy Isten – haza – család! Stb.
Mert az életen belül első a család – a sok - sok családok alkotnak népet nemzetet – ha ezek vannak, akkor van olyan aki a valódi hitet és tudást gyakorolja – ha nincs itt a földön az ember – az élet akkor is van nélküle is a Földön, állati és növényi!
Tehát az ember nem e világi földi, ha nem kívüli!
Ez az idézet hamis:
„… „…Az igazi csoda mégis az , hogy e pilisi utakból , s kövekből a TURUL , a MAGYAROK NAGYASSZONYA , s még négyféle ősmagyar szent erő sugárzik . Mert ezeket az utakat az őseink építették egy olyan korban , amely korban a görög bölcsek és a római zsarnokok ősei még a fákon ugráltak ….”
https://www.facebook.com/nincs.nev.1232/posts/808917095952395 …”
a fenti írásom indokolja a miértet! Mert a görögök – rómaiak ősei nem ugráltak a fákon – volt ilyen az idők kezdetén – de az nem ember, az ember az űrből érkezett a földre – milliárd évekkel, ez előtt – amire az író utal – az elkorcsosultak táborához tartozik, tudjuk, hogy miért!
Tehát:
A hibás termék kirívó példája ma úgy neveztetik zsidó és csahosai – a bizonyíték itt ebben a videóban hangzik el hitelesen – hallgasd meg:
2017-10-08-án
az oldalon olvasható: „Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökűl, ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.”
Kölcsey Ferenc (1833)
Nem vitatom az író megfogalmazását, nagyságát – szeretem, mert fajom tagja – de ez akkor volt – nekem az ősi a leghősibb felfogás jön be – az első a család, illetve az élet védelme, mert abból van minden, ha jó kezelem!
És akkor a pont hallgasd kb. felétől:
Itt:
http://www.kubinyitamas.hu/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=o49bby2pDbA
folyt. köv.
2019. 10. 09. MIÉRT MOST MERT A GÉPEM TÖNKRE MENT ÉS ELVESZTEK A DOLGAIM DOKUMNETUMOK STB… DE MA A FACEBOOK MEGKÜLDTE: (köszönöm facebook!)
https://www.youtube.com/watch?v=hZa73BCU11g&feature=player_embedded&fbclid=IwAR3WME_T0V1CTNWtUleUuyXsr9HctymIPtUXM0WKxIybvAO0kZ20sQ1cnIs
https://www.youtube.com/watch?v=WF36bz2Mv_g

EZEN A NAPON
1 évvel ezelőttLászló Kiss
2018. október 9., 5:52 ·
Károly Romek Aki olvasod ezt a tízparancsolatot, tudd meg, hogy az emberiség 0,1%-ának írták ezt a törvényt.
Ha szerinted hülyeség, akkor rád nem vonatkozik!
.
TARTSD AZ EMBERISÉG LÉLEKSZÁMÁT 500.000.000 ALATT A TERMÉSZETTEL ÁLLANDÓ EGYENSÚLYBAN
BÖLCSEN IRÁNYÍTSD A SZAPORODÁST AZ ÁLLÓKÉPESSÉG ÉS A SOKSZÍNŰSÉG JAVÍTÁSÁVAL
EGYESÍTSD AZ EMBERISÉGET EGY ÉLŐ, ÚJ NYELV SEGÍTSÉGÉVEL
URALD JÓZAN ÉRTELEMMEL A SZENVEDÉLYT, A HITET, A HAGYOMÁNYT ÉS MINDEN MÁS DOLGOT
ÓVD AZ EMBEREKET ÉS A NEMZETEKET IGAZSÁGOS TÖRVÉNYEKKEL ÉS BÍRÓKKAL
ENGEDD, HOGY A NEMZETEK BELÜGYEIKET SAJÁT MAGUK INTÉZZÉK,MÍG KÜLSŐ VITÁIK FÖLÖTT EGY VILÁGBÍRÓSÁG ÍTÉLKEZZEN.
KERÜLD AZ ÁLNOK TÖRVÉNYEKET ÉS A HASZONTALAN HIVATALNOKOKAT
SZEMÉLYES JOGOK ÉS TÁRSADALMI KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÖTT TARTS EGYENSÚLYT
ÉRTÉKELD AZ IGAZSÁGOT, A SZÉPSÉGET, A SZERETETET, S TÖREKEDJ A VÉGTELENNEL VALÓ ÖSSZHANGRA
NE LÉGY A FÖLD RÁKFENÉJE, HAGYJ TERET A TERMÉSZETNEK, HAGYJ TERET A TERMÉSZETNEK
László Kiss megosztott egy emléket.
20 perce ·
7 szabad és 9 tiltás
Spartakusz
VÁLTOZOTT VALAMI? MOST amikor befejezem emlékezésem a borzalomról 2011. augusztus 8.-án 08: 35 órakor - SAJNOS NEM – rosszabb lett – a LÁTHATATLANUL ÍRÁNYÍTOTT TERROR KÍSÉRTETTE JÁRJA KÖRBE A VILÁGOT – ITT – OTT FELÜTVE FEJÉT GYILKOL –
Vajon mit akar – HARAKIRIT saját magán?
Szeretettel: Id. Kiss László
Ui: Gábornak a magyar 7 és 9 parancs emlékeztető ül:
Tehát a 7 szabad és a 9 tilalom:
Először a mit szabad:
1. Tartásod véleményed legyen
2. Szeresd és kíméld az élőlényeket
3. Oltalmazd az oltalmad alá futókat
4. Legyenek ünnep napjaid
5. Ne vidd sírba a tudományodat
6. Gondod legyen Házad népére
7. Törekedj a békére

2. Mit nem szabad:
1. Ne gyilkolj
2. Ne gyújtogass
3. Ne erőszakoskodj
4. Ne hazudj
5. Ne szeretkezz (feleségeden kívül)
6. Ne vendégeskedj hívatlanul
7. Ne tanúskodj bajt előidézően /csak igaz tanúskodás/
8. Ne vedd el házad népe földi javait
9. Ne sanyargasd a népedet kényedre-kedvedreVálasz

kiss lászló üzente 1 hete

második:
Én ezt 10 éve így fogalmaztam meg:
idézek belőle részleteket:


Zsidóbűnözés :: 2010-08-14. 11:53
Jutalom jár annak, aki bármiféle értelmet talál Hack Péter elmélkedéseiben
Amennyiben bárki akad széles e hazában, aki képes bebizonyítani, hogy Hack Péter „jogszociológus” fentebb kifejtett nézeteiben bármiféle logika, vagy akár az értelem legcsekélyebb szikrája is föllelhető, kérném, jelentkezzen a xyxyxyxyxy szerkesztőségében. Az illető nagy jutalomra számíthat, a magam részéről például hajlandó vagyok a szeme láttára, vagy akár a Hit Gyülekezete vidám vasárnapjára összegyűlő közönségének jelenlétében elfogyasztani a cipőmet.
Perge Ottó
Kedves yxyxy info! És Perge Otto! Cikk író.

Azt hiszem el kell fogyasztanod a cipődet a Hit gyülekezete vidám vasárnap összegyűlt közönsége előtt mert én látok benne logikát, és igényt tartok a nagy jutalomra!
Mert:
1. Kérdésben a logika - azért tagadom, hogy loptam, hogy megússzam és utána is bűntelenül lophassak.
2.Tehát ha utána is lophatok mert megúsztam - veszélyes vagyok ezért trv-t kell hozni hogy a lopást büntesse a trv.
3.Akik a kommunisták rémtetteit tagadják, azok nem akarnak újabb népirtást elkövetni, mert nem tudnak mert barmok - állatok, habár embernek látszanak, ahhoz egy ember faj kell A MACSAKa AKI SZINTÉN EMBERNEK LÁTSZIK!
4. A szöveg ide idézése, amit most újból nem írok le ide - folytatva:
mert a 3, pontban leírtak szerint alkalmatlan rá.
5. szintén ide idézve az eredeti írás amit szintén nem másolok be ide csak folytatom:
...veszélyes mert - mivel köztudodtan a macskák de embernek látszanak kezében van a média az összes, ezzel szemben a barmok az állatok kezében nincs semmi így nem is használhatja...
6. Mert mivel ebből a fajból csak egy van a FÖLD nevű bolygón és ez a macska, aki embernek látszik - az állatok barmok akik embernek látszanak élőlények és így faji alapon gyilkolják a macskákat akik embernek látszanak.
Véleményem és gondolatom Mi ebben a nem logikus. MIért nem logikus?
A macska az emberi faj - aki embernek látszik
aki embernek látszik de barom meg állat stb.stb.stb.
UGYE ÉRTITEK?
SZERETETTEL . SPARTAKUSZ....
ÁLDÁS!
spartakusz

Válasz

kiss lászló üzente 1 hete

2022.06.21.2:44-kor küldöm el: 3. íráso,
első:
A NAP FÉNYE…
BIZONY Ő AZ ADÓ - MI A VEVŐ!
ÉN ELGONDOLKODTAM AZON AMIT OLVASTAM MÁSTÓL - VALÓJÁBAN NEM IS LÉTEZÜNK LE VAGYUNK HIBERNÁLVA VALAHOL! VALA HOL AZ EMBERI ELME EGY BUROKBAN „KASZNIBAN” PIHEN ÉS ÁLMODIK!FOGALMAZTAM MEG SOKDJÁRA MA IS 2022. 06. 13.
Raj Éva megosztott egy fényképet.
Adminisztrátor
JEGYZEM FEL MA 2022. 06. 13.
"A gondolkodásodban, tudatod segítségével megpróbálják ezen isteni részecskék (a Napból kiáradóan) önmagadat meggyógyítani. Ez az az út, hogy lépésről-lépésre, apránként, teljesen regenerálódni legyen képes a fizikai tested. A Napnak köszönhetően képes leszel, mint Isten gyermeke gondolkodni és cselekedni. "
Raj Éva
Adminisztrátor
· esdortonSp4l6im5l1r22i8l7hp4ttf603 m10.f8 19á.0su ·
A NAP FÉNYE....
Az emberek annyira megszokták, hogy Istentől kapott lelki és szellemi képességeket használnak, hogy fogalmuk sincs, mi a teendő, ha meglátják a felkelő Napot az égen. Hamarosan ásító unalomba merülnek. Megunják figyelni ezt a ragyogó szférát az égen. Ezért elhagyják a Napot, és kézzelfoghatóbb dolgok után mennek, amik sokkal fontosabbak.
Mi abban annyira rendkívüli, hogy sok ember véletlenül a felkelő nap előtt találja magát? Elismerik, hogy ez az egyik leggyönyörűbb látnivaló , de ez nem jelenti azt, hogy készen állnak arra, hogy megújítsák ismereteiket és újabb élményekre, tapasztalatokra tegyenek szert.
Igen, nagyon sokan késztetést éreznek, hogy korán keljenek, hogy köszöntsék a hajnalt, szívesen érzik fényt a saját szívükben és lelkükben, hogy ettől az egész napjuk fényes és tiszta legyen.
"Az ego egy tökéletes fekete lyuk. Sötét és nem bocsát ki semmit. A Nap tökéletes ellenkezője az egónak. Fáradhatatlanul megajándékozza élettel a világot. Élete egy valódi áldozat. Ezt a titkos üzenetét világosan értették az ősi Rishik. "
"Meg fogják érteni, milyen fontos, hogy megkapják a napfényből azokat a részecskéket , amelyek a megfelelő intenzitással rezegnek, azt tudom, hogy az éteri testünk ezáltal megerősödik és mert a Nap kisugárzása biztonságos, feltölti auránkat és megvéd a betegségektől, és minden rendellenes támadásoktól."
"A gondolkodásodban, tudatod segítségével megpróbálják ezen isteni részecskék (a Napból kiáradóan) önmagadat meggyógyítani. Ez az az út, hogy lépésről-lépésre, apránként, teljesen regenerálódni legyen képes a fizikai tested. A Napnak köszönhetően képes leszel, mint Isten gyermeke gondolkodni és cselekedni. "
"Amikor figyelmünket a Nap felé irányítjuk, melyet a világmindenség központjának tekintenek, közelebb kerülünk saját MAGunk középpontjához, a "felsőbb énünkhöz", a Nap bennünk lesz, egybeolvadunk vele, és egyre inkább kezdünk hasonlítani hozzá."
"A világnak szüksége van egyre több és több olyan ember lényre, akik képesek ennek szentelni magukat, hogy ezt a munkát a Nappal megtegyék, hogy csak a Szeretet és a Fény képes átalakítani az emberiséget."
"Menj, és nézzed a napfelkeltét a reggeli meditációd során, de nem fogsz nagyon sokat nyerni ezzel a gyakorlattal, ha nem készíted fel magadat esetleg előző este, de természetesen attól a pillanattól kezdve, hogy ezzel a gondolattal a fejedben és hittel teli szívvel, hogy részt veszel ebben a hihetetlen eseményben ami az Univerzumban zajlik.
Azt fogod mondani, hogy a Nap mindig felemelkedik. Akár ott vagy és nézed, akár nem. Igen, igazad van, a Napnak nem kell az, hogy te felkelj reggelente. Ez azonban neked fontos, mivel összefüggés van a természetben előforduló események között, és a te belső lényed között . "
"Amikor nézed a napfelkeltét, várj, éber és figyelmes legyél, a Nap első sugarai és amint az első sugár megjelenik koncentrált a fény elnyelésére, szinte nyeljed le. Tehát, egyszerűen ne csak nézzed a napfelkeltét, igyad és egyed azt, és azt képzeljed, hogy ez az élő fény a sejtjeiden keresztül a szerveidhez kerül, megtisztítja őket, erősíti , és élteti. Ez a gyakorlat nem csak segít a koncentrálásban, de akkor úgy fogod érezni hogy az egész tested beleremeg, hogy megvilágít, mert te vagy igazából az aki a fényt elnyeli. "
"A Fény valóban a hallhatatlanság itala, és meg lehet fogni azt a reggeli napfelkelte fényében és arra használni, hogy finoman táplálja a finom-testedet."
" Ha képes leszel nézni a Napot, szabad, világos elméd lesz, úgy fogod érezni, hogy kapcsolatba lépsz vele és a szellemével, és elnyelnek sugarai, és úgy érzed magad mint az élet magjai."
A "prána" mint egy, a Napból áramló hatalmas folyó, meditációval és légzőgyakorlattal ,- annak minden elemét megszerezhetjük, amire csak szükségünk van."
"Egy álomban, az emelkedő Nap képes belépni, például: egy súlyos betegség vége (egészség visszatérése), vagy megnyílás, vagy egy sikeres helyzet megérkezése, stb."
"A naplemente (ami hírnöke éjszaka vagy sötét bejelentésének) a tudatosság vesztését, a betegséget és a halált képviseli. Ez összeköt bennünket a romboló erőkkel, a hanyatlással és a halállal. Ezért nem ajánlott hogy naplementén elmélkedjünk."
"Minél közelebb vagy lelkeddel, gondolatoddal a Nap a szelleméhez, a szíveddel egyre közelebb kerülsz Istenhez, mert a fizikai síkon, a Nap a szimbóluma és a kézzelfogható képviselője az Istenségnek."
Aivanhov mindig óvatos és azt hangsúlyozza, hogy a Napot nem kell Istenként imádni: "Törekedni kell Istenen túlmutató formákra." "Isten teljességgel leírhatatlan, szavakkal ki nem fejezhető, nem kérdés, hogy gondolatainkban Nap az Isten. "
"Tehát, ha nézed a Napot, próbáld azt érzékelni, hogy Isten lehető legtökéletesebb képviselőjét nézed itt a földön. Ez az érzés hozzá fog járulni ahhoz, hogy tested rezgései egyre magasabb szintre emelkedjenek.
Minden szinten megemelkedik , elindít egy magasabb régiókhoz való hozzáférést, megszűnik a tér és idő fogalma és mint Isten, az örökkévalóságban fogsz élni. "
Omram Michael Aivanhov
(fordítás: Raj Éva)
https://www.facebook.com/groups/462938130427915/permalink/811402872248104
HOZZÁSZÓLOK:
Taragos Csaba
Igen azt. Azt látom hogy minden ami létrejön elpusztul. Minden ami megszületik meghal. Azt látom, hogy ez mindenkinek és mindennek a privilégiuma. Igen azt is látom, hogy sokan szenvednek és nem mindenki természetes módon hal meg. Sőt azt is látom, hogy az emberek gonoszak. De azt is látom, hogy isten nem tesz különbséget senki és semmi között és senkit nem zár ki, még ezeket a gonosz embereket se az ÉLET és HALÁL örök körforgásából. Végső soron olyan minimális jelentőséggel bírhat az a pár pillanat amit itt emberként elszenvedünk vagy kiélvezünk, hogy az az egész létezésünkre tekintve jelentéktelen. Pont ezért vallom azt, hogy élvezni kell az ÉLETET, hogy SZERETHESSÜK. És akkor aggodalomra nincsen már semmi ok.
László Kiss
Kedves Csaba - ez azért van mert meg törték a rendet - a vényen- az ember. pl. az időt a térben - ahol nincs idő nincs tér se... te-át ál-mód- ban vagy! Válaszoltam 2022. 06. 13.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Taragos Csaba
Hmmm..... " A Napnak köszönhetően képes leszel, mint Isten gyermeke gondolkodni és cselekedni."
Végülis valahol rá lehet fogni az állításra, hogy igaz. Mert végső soron valóban a napnak köszönhetően lehetünk erre képesek. A Nap nélkül ez tényleg nem menne. Ugyanis ha a Nap nem létezne, mi se létezhetnénk, gondolkodhatnánk, viselkedhetnénk isten gyermekeiként. Igazából sehogy se gondolkodhatnánk, mert nem is léteznénk emberként. Viszont úgy gondolom, avval itt mindenki tisztában van, mindnyájan isten gyermekei vagyunk. És ha a Napot tartjuk isten kézzelfogható képviselőjének fizikai szimbólumának, hogy feltételezhetjük róla azt, hogy csak egy bizonyos módszert alkalmazva részesülhetünk az éltető energiájából? A Nap mindenkinek ugyanazt odaadja. Még csak tenned se kel érte semmit. Ő egyszerűen gondoskodik rólunk. A Nap nem válogat, főleg nem a saját gyermekei között.
László Kiss 2022. 06. 13. 1:13-,or!
Csaba! Azt tudnod kell nem csak ez az egy életforma van - csak a napunk alatt - van a sötétség - ami világosságba születik és belemerül a sötétben ott éli le életét - a sötétben jobban látnak mint mi a világosban - mind ezt tudd! pl. mindig csodáltam azt az emberi megállapítást: színesben lát, csak fekete fehérben lát - és a macska aki a sötétben jobban lát..és stb. hasonló...
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Visszaállít 2013. ápr.07 A tobozmirigy és a "hatodik érzék"
Kategória: Ezotéria és hasonlók - Közzétette: fulldragon
szerző: Foto Creathor
INNEN: http://archiv.paramoral.eu/news.php?extend.2922&fbclid=IwAR2JQO7DxKMiqIrPUV4iJ5KxZNUbLw6y4S5OTxOWXpCtKJ-QRPWvxbjCS8s

A tobozmirigy az agy azon része, amely megerősíti a "hatodik érzéknek" nevezett jelenséget, és már paranormális képességeket, ezenkívül ez a gyönyörérzések központja is. A tobozmirigy az átlagemberben nem működik. A kikapcsolt tobozmirigy hasonló az elvágott gerincvelőhöz, amely esetben az agy nem tud parancsokat küldeni azokba a testrészekbe, amik az elvágott rész alatt vannak. Az egyetlen különbség az, hogy ez a lelket érinti.
Az évszázadok során az emberiség visszafejlődött és degenerálódott spirituálisan, méghozzá a kereszténység és társ"vallásai" hatására. Ezért van az, hogy az emberiség pszichikusan erőtlen. A keresztény egyház célja mindig is az volt, hogy az embereket megfossza a tudástól, és erőtlenné tegye. Bármikor ha a keresztény egyház átvette a hatalmat egy terület fölött, az ősi feljegyzéseket eltávolították és/vagy elpusztították. Az egyház azután hazugságokra és kitalált történelemre cserélte az ellopott tudást. Ezért tart itt az emberiség spirituálisan.

Az elveszett tudás eredménye depresszió, betegségek, nyomor, gyámoltalanság és butaság lett. Az átlagember csupán 5-10%-át használja elméje erejének. Ez olyan, mint mikor eltörjük egy végtagunkat, és amíg gipszben van, sorvad és gyengül, csak ez annál sokkal rosszabb. Az emberiségtől megtagadták a lehetőséget hogy hozzájussanak a pszichikus képességekhez, azáltal, hogy nemzedékeken keresztül nem használták őket.

A tobozmirigy aktiválásához erő-meditációkat kell végezni rendszeresen. Ezen mirigy megerősítése, aktiválása és használata időbe telik.
A tobozmirigy együtt dolgozik az agyalapi miriggyel. A koronacsakra kinyitását célzó meditáció mindkét mirigyet ingerli.
A tobozmirigy és az agyalapi mirigy átalakítja és lecsökkenti a bioelektromos áram frekvenciáját. Ezek pszichikus energiatranszformátorok. A pszichikus energia a felsőbb csakrákon keresztül áramlik be, és a koronacsakrán keresztül lép be az agyba, majd a tobozmirigybe. Ahogy belép az agyba, a rezgésszáma lecsökken. Az aktív tobozmirigy transzformátorkként funkcionál, és még jobban lecsökkenti az energia frekvenciáját. Ezután az energia belép a hipotalamusz-régióba, onnan pedig az agyalapi mirigybe. Az agyalapi mirigy még jobban letranszformálja az energiát egyalacsonyabb frekvenciára, hogy az agy képes legyen feldolgozni.

Az emberiség egésze egy alacsony frekvencián működik. Az erő-meditációk megpörgetik a csakráinkat, felgyorsítja ezt a rezgést egy magasabb szintre, ahol nyitottak és tudatosak vagyunk lelkileg. A magasabb rezgésszám megvéd minket a betegségektől és negatív energiáktól.
A Corpus Callosum feladata az agy két félteke közti információcsere biztosítása. A légtöbb ember nem használja az agy jobb oldalát, mivel bal-agyas világban élünk. Az üres meditáció elcsendesíti az agy bal, gondolkodó és logikus oldalát, és felnyitja a jobb oldalt, ami az intuitív/pszichikus oldal.

forrás:/facebook/
VALAMIKORI EMBERI TEHETSÉGEK - ELŐRELÁTÁS - MEGÉRZÉSLEBEGÉS FÁJDALOM, ÉHSÉG SZOMJÚSÁG LEKÜZDÉSE STB. HASONLÓ PL. A FAKIR= Fakír szójelentése1. Vallási tanító; indiai szent ember, akit csodatévőnek tekintenek, és különleges testi és szellemi képességekkel rendelkezik. A fakír megtagad magától minden testi kényelmet, és önsanyargató életet él. A fakír koldulva járja a falvakat,városokat. A fakír az emberek szeme láttára pillanatok alatt begyógyította az átszúrt testrészét.,IND EZT A MA EMBERE RENDELLENESNEK AZAZ PARANORMÁLIS NAK NEVEZI - MERT VALÓBAN ELKORCSOSULT AZ ÁTLAG EMBER!

Válasz

kiss lászló üzente 4 hete

MA 2022.JÚNIUS 1-ÉN AZ AZ ÖRÖMÉRT, HOGY VISSZAKAPTAM EZT AZ OLDALT
K Ö S Z Ö N Ö M "
FRISS ÍRÁSOMMAL AJÁNDÉKOZLAK MEG EZÉRT KEDVES ISMERETLEN!


HIT+SZER-ETET = MAGyarság
Nyilvános csoport
·
751 tag
László Kiss
potnreSsdo1ól16.am1c3lui90gg84c hu50uu18lg ·
MÓD…
Ősnyelvértelmezéssel: van az ál - mód és van az ál - mód - ban történet! A mód jelentése:
Mód szó jelentése Megvalósítási forma; ahogyan egy kívánatos célt megvalósítunk, vagy egy rendszert, berendezést, szervezetet működtetünk, vagy ahogyan viselkedünk egy helyzetben.
Az a mód, ahogy ma viselkedtél, sokakat megbotránkoztatott. Ilyen módon nem tudsz nálam célt elérni, egyszerűen ne parancsolgass nekem.
Eredet [mód < ómagyar: mód < ősmagyar: mold (mód) < sumér: mud (formál, farag)]…” wiki
szóval - olvastam valahol, mi van akkor ha valahol „um. hibernálva van az emberi elme - testtel vagy anélkül - és igaz az, hogy valóban SEMMI SEM AZ AMINEK LÁTJUK MEGTAPASZTALJUK! …
Hibernáció szó jelentése: Biológia: Lefagyasztott állapot; olyan hosszan fennmaradó, nagyon alacsony hőmérsékletű testi állapot, amelyből az emberi testet (elméletileg) újra életre lehet kelteni károsodás nélkül. - Eredet [hibernáció < latin: hibernatio (telelés) < hiems (tél) < szanszkrit: hima (fagy)] wiki
Azt mondják, az ember valódi halála esetén előtte közvetlen: egy pillanat alatt lepereg az egész élete… de én visszakérdenék, mi van akkor ha ma az elme, nem egy pillanatban játssza le egy ember életét ha nem elnyújtva időt érzékelve, tökéletesen érzékelve érzék szerveinkkel….? HE?
Amikor írtam ezt - idézem: „…Ez a radikális élet- és családellenes lobbik taktikája világszerte az ellenvélemények cenzúrázására. Önkényes, szubjektív faktorok alapján korlátozni a szólásszabadságot, és ezzel ellehetetleníteni a konzervatívok hangját...." stb. a linkben... - ügyes, mondaná a rabbi!
nekem meg eszembe jut egy képtelenség az emberi elméről - mi a különbség álmunkban megélt élet és az álomból való ébredési élet között - hát az, hogy az álomról tudjuk, hogy nem valóság - a felébredőről meg azt tudjuk, hogy valóság - de igaz e ez? Vagy már a föld régen megsemmisült - akár ember által, vagy kozmikus tragédia összeütközés egy másik bolygóval - vagy a napunk meghalása folytán... Rémisztő gondolatok nálam is mind ez - de miért jött - most azon gondolkodom!
Azt mondják - aki megfejti a magyar szó titkát az a bölcsek kövek titkához jut el - mindent érteni fog még a lehetetlennek tűnőket is ... HÁT EZ VAN TANULÓK MEGÉRTENI AZ ŐS NYELVET!..” részletet tegnapi írásomból… eszembe jut sok - sokk furcsaság amit megtapasztaltam életem során most legutóbb ma 2022. 05. 31.-én 11:28.-órakor amikor írom - e sorokat 9:50-kor ágyamra támasztott kezemen hirtelen a semmiből színtelen víz szerű anyag jelent meg egy rövid csíkba - ami könnyre emlékeztettet - még szerencse nem piros volt a vér színe - azt tudom a könny fájdalmat de örömet is jelezhet! Most ezen a hihetetlen dolgon töprengek - hogy lehet ez a képtelenség lehetetlenség , persze bizonyítani nem tudom, mint azt sem, hogy pl. a föld lapos vagy gömbölyű! Hiszem vagy nem hiszem , mint a teremtőt az ISTEN létét!
Fizikai megnyilvánulásban kaptam üzenetet jutott eszembe - jön az öröm - vagy fájdalom - hát majd meglátjuk, MELYIK? Mint a vakember is mondaná-, aki soha nem látja meg!
MI A VÉLEMÉNYETEK - KEZDEK MEG - HIBA--NI?
Nem hiszem - hiszen tudom, hogy a kételyeimre már ezen írás címében megkaptam a választ - ál azaz hamis az egész!
Közben serkent mostanában megjelenő ezekre utaló írások is mint. pl. idézem csak a címét: „…ISTENT JÁTSZANI VESZÉLYES,UTAT TÖR MAGÁNAK AZ IGAZSÁG(...!)…” és ott van Turi Béla emléke, amit JERUZSÁLEM IGAZ TÖRTÉNETE C. ALATT MENTETTEM EL A HÁLÁS UTÓKORNAK! STB. HASONLÓ!
EZ AZT ÍRÁSOM NEM LEHET BEFEJEZNI VÉGTELEN - TEDD HOZZÁ GONDOLTAIDAT, MELLYEL VALÓBAN MEGOLDJUK A LEHETETLENT!
Töretlen emberi akarattal írtam ma és küldöm az éter hullámaira 2022. 05. 31.-én 12:06 órakor id. Kiss László Kiss
2 hozzászólás


Kiss Tibor
Nem kell letörölni!
A legtöbben nem értik, esetleg csak apró részleteket...
Szépirodalmi művek jelentős része is olyan!
Ha csak gondolatébresztő, vagy valami rejtett támpont...
Akinek nem tetszik, ne nézzen oda!
Senkit nem ront, nem károsít meg!
Én sem értem az egészét, bizonyos áttételeket - némileg különbözünk, felfogásunk is.
De rendkívül őszinte, sziporkázó - nyilván kevesen értik - el kell hozzá lazulni!
Nagyon kevés embernek működik!
Válasz Megosztás 12 ó. László Kiss Szerző
Kedves admin légyszíves töröld az írásom, mert mint ide is írtam: 1 hozzászólás
László Kiss
Hédi Szabó szerintem a szavakkal nem szabad játszani - azt komolyan kell venni - ma 3 helyre feltettem a MÓD.c. írásomat - de rövid idő után le is vettem, egy valaki belekötött - nem értette pedig magyar neve volt... még nincs itt az ideje gondoltam azért nem értik - értették írásom... vagy tényleg én vagyok HIBA---DT hibbant? Ha érdekel messengeren elküldöm..esetleg... INDOKAIM: IDÉZEM: MÓD c. írásom törlésre került - lent az indokaim - olvasd el, kérlek….
Kovács József
Kedves László! Elolvastam írását. Így beavatatlanul nagyon kuszanak tartom. Ilyen írást nem kellene közreadni, mert összefüggestelen gondolatok halmazának tűnik. Sok mindenről szól, de semmit se látok benne kifejtve. Bizonyára valami alapja van az írásnak, de azt nem találom, mi ihlette ezekre az okfejtesekre.
Válasz 11 p. Módosítva László Kiss Szerző
Kovács József magyar neved van és még se érted - úgy látszik még nincs itt az ideje - úgy hogy törlöm az írást rövidesen! Írtam most 2022. 05. 31. 12:51 - órakor!
László KissSzerző
Kovács József Mi előtt törölném, adok választ a kérdésedre, mert azt elmulasztottam - mi ihlette? A rejtelmessége és titokzatossága a gondolatnak, az elmének a fizikavilágnak nevezett ál módban!
Törlöm most 2022. 05. 31.-én 13:01- kor!
Nem engedte: ezt írta ki: Sajnos ez a tartalom jelenleg nem érhető el. nem semmi figyelő, jobb mint az ős fürkészek munkabírása talán gépi a manusz?
Zárszó: ……..régen kaptam egy üzenetet és az internet nyilvánosságára is kiírtam --- idézem: …MINDEN SZÓ SZERINT : minden emberi gondolat megtörtént, vagy megtörténni fog…… akkor egy kötekedő bele kötött, olyan nincs, pl. adózva azt gondolom lottó ötösöm lesz - de soha nem jön be… na, tessék …..
- nem tudja, tudhatja, nem ilyen gondolatokra vonatkozik - de pl. soha ne mond embertársadra, hogy a rossebb enné meg… mert visszavág, mint a bumeráng. pl…. ha indulatosan kiszalad a szádon, mindjárt tedd, hozzá ,oh uram bocsáss meg nekem, nem tudtam mit beszélek!
úgy volt van lesz!
Egy másik helyen is kedvezően fogadták - már kettő elfogadott van : idézem:
Turi Béla
László barátom, oda se neki. Nekünk már van annyi emberismeretünk, hogy tudjuk, ha "valaki" !!! "fontos beosztást kap" "tud csinálni magának", "valakivé lett" azzal ki is éli magát, maximálisan...
Én is találkozom alkalmanként olyan bejegyzéssel amivel nem tudok mit kezdeni, nem okoz gondot. Nem értem? Az, az én hibám! Más, attól még értheti. Én nem töröltem ezért még senki bejegyzését...
Én még ma is "egy senki vagyok" és nem "egy valaki"... Biztos, hogy érted...

Válasz

kiss lászló üzente 1 hónapja

EMLÉKEZTEM MA 2022.05.23-ÁN: ÉS FRISSÍTEM AZ EMLÉKET 1:44-KOR
Értesítések alapján
László Kiss megosztott egy hivatkozást.
Moderátor
· pnoeom.7r002k2e41tb8751ó2. c8 ·= 2020.OKTÓBER, 17.
KI A HALÁLOS ELLENSÉGED?
A halálos ellenséged az aki életedre tör, élettered ellehetetleníti, elfoglalja és uralkodik rajtad….
Mióta a világ a világ a földön ez van ! Bizonyítottan krisztus előtti időből tudjuk ezt! Idézem:
CICERO (Marcus Tullius Cicero). Krisztus születése előtt az első században élt Római államférfi és író.
"Halkan! Halkan! Azt akarom, hogy csak a bírók hallják amit mondok. A zsidók már nagy nehézségeket okoztak nekem, mint ahogy másoknak is. Nem kívánok nekik további szívességeket tenni." (Védőbeszéd Flaccus védelmében).
Cicero a védelem tanácsadójaként működött Flaccus, egy római tiszt perében, aki zsidó aranyszállítást akadályozott meg akkori mint mai nemzetközi főhadiszállásukra, Jeruzsálembe. Cicero akkor már volt valaki, és az, hogy valaki az ő pozíciójában "halkan" kell hogy beszéljen, mutatja, hogy környezetében veszélyesen hatalmas erők működtek.
Egy más alkalommal Cicero ezt írta:
"A zsidók egy sötét és visszataszító erő részei. Tudjuk, hogy klikkjük számos tagból áll, hogy mennyire összetartanak és szövetségeik milyen hatalommal bírnak. Csirkefogók és gazemberek népe."
SENECA (Lucius Annaeus Seneca). Első századbeli római filozófus. "Ennek a legbűnözőbb népnek a szokásai olyan erőszakosak, hogy azokat minden ország elfogadta. a meghódítottak kényszerítették törvényeiket a hódítókra.". (De Superstitione)
DIODORUS SICULUS. Első századbeli görög történész. Megfigyelte, hogy a zsidók más embereket ellenségeiknek és alsóbbrendűnek tekintették. "Az "uzsora" azt jelenti, hogy pénzt kölcsönöznek nagy kamatra. Ez évszázadokon keresztül nagy nyomorúságot és szegénységet okozott a gójok között. és ez okozta a zsidók elítélését."
FELTROI BERNARDINO . 15. századbeli olasz pap. Szelíd ember, aki normális körülmények között a türelemért és könyörületességért szállt síkra, önmagát 'ugató kutya'-ként írta le, amikor zsidókkal kereskedett: "Zsidó uzsorások halálra nyomorítják a szegényeket és rajtuk híznak meg. Én, aki alamizsnából élek és a szegények kenyerét eszem, legyek néma a könyörületesség meggyalázásának láttán? A kutyák azért ugatnak, hogy védjék azt, aki eteti őket. Engem a szegények etetnek, legyek néma, amikor látom, hogy kirabolják őket a tulajdonukból?" (E. Flornoy, Le Bienbeureux Bernardin the Feltre)
innen idézve: https://www.jegyzetportal.hu/.../mit_mondtak_hires...
1222-ben az aranybulla így figyelmeztet rá:
(XXIV. p.) Hogy izmaeliták és zsidók tisztséget ne viseljenek. Pénzváltó, kamara-ispánok, só-kamarások és vámosok, országunkbéli nemesek legyenek. Izmaeliták és zsidók ne lehessenek.
MA 2020. OKTÓBER, 17-ÉN AMIKOR ÍROM – E SOROKAT A PÉNZURAIHOZ ÉS CSAHOSAIK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT UZSORÁVAL GYILKOLJÁK – PUSZTÍTJÁK A MAGYAR LAKOSSÁGOT! EZ A TÉNY A VALÓSÁG! MÓDSZERE: A PÉNZNYOMDÁJÁBAN KINYOMTATJA AZ ÉRTÉKTELEN PAPÍR PÉNZT ÉS AZT KEDVEZŐ ÍGÉRETEK KECSEGTETÉSÉVE ELFOGADTATJA KÉSŐBBI ÁLDOZATÁVAL! EZT ELEKTRONIKUS ÚTON IS MEGTEHETI ÉS TESZI! MAJD MESTERSÉGESEN MUNKANÉLKÜLIVÉ TESZI – MUNKAHELYEK MEGSZÜNTETÉSÉVEL ÉS STB. HASONLÓ – PL. ADÓ JÁRULÉKOK STB. TERHELÉSE ELVISELHETETLEN SZINTRE FELTURBÓZZA – ŐSLAKOSSÁGI VÁLLALKOZÓK ESETÉBEN…. KÜLFÖLDIT INGYEN STAFÍRUNG KI , ADÓ MENTESSÉG, VISSZA NEM TÉRINTENDŐ PÉNZ….. STB. –VEL!
MIND EZEK UTÁN A FIZETHETETLEN MÉRTÉKRE FELEMELT TÖRLESZTŐRÉSZ MÁR NEM TUDÓ ÁLDOZATÁNAK INGÓSÁGÁT VAGYONÁT-HÁZÁT ELVESZI A MINDENKORI CSAHOS ÁLLAMI VEZETŐK KÖZRE MŰKÖDÉSÉVEL!
BIZONY – BIZONY EZ VAN MA 2020-BAN! megjegyzem és volt amikor még én is kényszer vállalkozó lettem 1995-ben
Én így foglaltam össze: 2019-ben:
László Kiss
Megosztott egy hivatkozást.
POZSONYI HÁBORÚ
https://www.youtube.com/watch?v=6fha9RmpL7c...
László Kiss 3 órája (szerkesztve)
DIADALUNK! MA 2019. július 7.-ÉN DIADALUNK NAPJÁN POZSONYBAN GYŐZTÜNK AZ EGYESÍTETT NYUGAT FELETT AKIK KI AKARTAK IRTANI BENNÜNK CSECSEMŐTŐL AZ AGGASTYÁNOKIG!!!!!!! ! UTÓIRAT: A TEGNAP ÍRT VERSEM: A MAI ERKÖLCSI CSAPÁS HALÁLOS ELLENSÉGEINKRE! Pozsonyban megvédtük Pozsonyban megvédtük anyaföldünk és nyelvünk örökre! 907….07.07. én írom ma arab számokkal, A hét és a fő dicsőségében! Álmos és a szövetség adta Árpádot akkor nekünk győzelemre! Ma 2019. július 6.-án írom latinul - előestéjén, magyarul gondolkodva! Írnám ősrégi magyar írásjelekkel, de nem tudom – nem tanultam! Szememet a földről az égre viszem, és keresem a tejutat és emlékezek! Visszatekintek utamra már így vénen, és szomorúság tölt el, de örülök! Örömöm, hogy világgá kürtölhetem és magyarul, amit Árpádnak köszönhetek! Szívem hevesebben kezd el dobogni, kezem ökölbe szorul, mert ma nem tudom! Nem tudom védeni Árpád örökségét és Álmos visszatérést, így ünneplem énekem! Szám dalra fakad és dalol, dalom viszi a szél messzire a föld magyarjainak megértésre! Köszönöm neked, Álmos fiának Árpád, és a hét vezérnek, hogy itthon lehetek és élek! Kárpát hazám sokat szenvedett és szenved ma is az idegentől elnyomottan keseregve! Keserű ma az élet – de soha nem adjuk fel – küzdünk, míg csak egy magyar lesz e földön! Az eget, ahogy fürkésztem a tejút mellett a csillagok állásában huncuttól mosolyogtak! Fülemben hallottam énekük – jön, már elindult az állások állása egy újabb győzelemre! Magyar győzelmet mutatva az égen, az összes magyart hazájába terelve másnapon! E napon a napsugár fénylő tekintette – ereje hozta meg kiérdemelt kitüntetésünket! Kitűntünk mindig e földi sorból a nyugat nem értve bennünk és irigyelve tudásunk! Ennek véget vetett az isteni akarat, mert óv és véd bennünk utunkon küldetésünkben! kelt: Bázakerettye, 2019. július 6. id. Kiss László
2
Anikó Mária Cserép 4 órája
Tisztelt Uram! Ön mindig túl sokat ír megjegyzésként Kubínyi Tamás felvételeihez , s felhasználja a felületet saját céljaira. Kérem ne tegye! A kevesebb sokszor több! Szorítkozzunk ebben az esetben is a Pozsonyi diadal méltó megünneplésére és hallgassuk tiszta szívvel Herceg Ferencet és Kubínyi Tamást. Köszönjük nekik a feltöltést ! Sajnos nem volt lehetőségem Szeged felől felutazva végig hallgatni a rendezvényt.
László Kiss 4 órája
@Anikó Mária Cserép így megfelel neked - vagy még töröljek belőle?
Kathleen Harrington 4 órája
@László Kiss Nekem nem tetszik mert letorolted azt a link-et is melyben Hitler beszedet lehetne olvasni a zsidokrol . Nem tudnad CSAK azt ujbol feltenni ?
László Kiss 4 órája
@Kathleen Harrington ha nem indokot ha nem érvet írsz nekem, hogy miért nem tetszik kádár beszéde akkor igen...
László Kiss 2 órája
@Kathleen Harrington nem kell érvelned - meggondoltam magam - vissza rakom - de tudd, nem mondják ki, hogy zsidó de - mind ketten a bűnöző zsidóról beszélnek, holott nem is az, csak annak adja ki magát - erről saját maga vall - pl. írja magyar zsidó - ha Lengyelországban van akkor lengyel zsidó és stb. ország.... az 1933-ban elmondott beszéd találó - a kádári beszéd módosításra szorul mert ma 2019-ben nem 300000 - ha nem az 1 milliót jóval elkerülő tömegről beszélhetünk.... és ahogy megígértem - idézem: DIADALUNK!
„…..persze, hogy vannak olyanok, akiknek ez nem tetszik, no de mit csináljunk – olyan rendszert, amelyik mindenkinek tetszik, nem lehet csinálni emberek! De hiába ami tetszik a Manfrédnak, az nem tetszik annak az elvtársnak, aki most is a csepeli gyárban dolgozik – Ami őneki tetszik, az nem tetszik a Weisz MANFRÉDNAK ÉS HA MÁR VÁLASZTANI KEL MI AZT MONDJUK, INKÁBB OLYAN RENDSZERT VÉDÜNK TARTUNK ÉS ERŐSÍTÜNK, AMI 5 MILLIÓ FELNŐTT DOLGOZÓNAK TETSZIK MINT A 300000 KIZSÁKMÁNYOLÓNAK ÉS ELÍTÉLŐNEK TETSZIK -..”
ÉLŐ SZÓBAN ITT HALLGATHATOD MEG:
https://www.youtube.com/watch?v=UiAm3GC1TwM
Adolf Hitler a zsidókról! Közzététel: 2017. ápr. 20. Berlin - 1933.11.10. https://www.youtube.com/watch?v=LDE0JNtSHq8...
„…A küzdelmet és a gyűlöletet az emberek között nagyon sajátosan érdekelt társaságok táplálják Ez egy apró gyökértelen, nemzetközi klikk amelyik egymás ellen fordítja az embereket nem akarja, hogy békében éljenek Ők azok az emberek akik otthon vannak mindenhol és sehol sem Akiknek nincs talajuk ahol felnőttek Aki ma Berlinben él, holnap Brüsszelben, holnapután Párizsban Aztán újra Prágában vagy Bécsben vagy Londonban, és akik otthon érzik magukat mindenhol Ők az egyetlenek akiket nemzetközieknek nevezhetünk Mert mindenhol tudnak üzletelni De a nép nem követheti őket Az nép kötődik a gyökereihez, kötődik a szülőföldjéhez Kötődik a lehetőségekhez amit az országa a nemzete tud adni…”
HA ELOLVASTÁL IDÁIG, ÖSSZEGEZD MAGADBAN MA MI VAN - NEM ÍROM MOST, HOGY SZERINTEM --- ezt később, nehogy befolyásoljalak véleményed állásfoglalásában és a jövő kényszerének, kötelező feladat meghatározásban!
Szigorlattal:
Bázakerettye, 2020. 10. 17. id. Kiss László

Válasz

kiss lászló üzente 1 hónapja

Csak egészség legyen!”
Valahol az orosz-ukrán háború, a klímanépvándorlás, a fél Európát romba döntő horror infláció és a rohamosan közelgő világvége közé gondosan beékelve, most éppen azt harsogja az internet rikkancs népe, hogy még maga a nagy Bill Gates is elkapta ezt a nyüves Covid járványt. A „szenzációs hír” hallatán jómagam is hajlamos lettem hinni a csodákban, arra nézve, hogy íme, a megdönthetetlen bizonyíték rá, hogy mégiscsak van hatalmas és igazságos Isten! Ám ez a vallási révülettel vegyes pszichedelikus mámor nem tartott túl sokáig, mert ezt a velejéig aljas és hazug patás ördögöt ismerve megint egy újabb mesterkelepcére kezdtem el gyanakodni.
Így nem volt nehéz rájönnöm, hogy immár az emberiség egyik legkártékonyabb bélférge is betársult abba az önmaga által kiagyalt trendbe, amit ma már úgy szokás nevezni, hogy: „Idenézzetek, mi is emberek vagyunk ám —, de becs szóra!”. (Na, ja, hát persze — kb. úgy, mint egy afrikai foltos hiéna, amely éppen most készül élve fölfalni egy két hetes antilop gidát!) Egyébként, ez a végtelenül cinikus és képmutató össznépi parasztvakítás akkor kezdett el szárba szökkenni a patkány elit köreiben, miután már a fél világot padlóra küldték és egyre több szitává oltott jámbor áldozat tette föl a kérdést, hogy: a világot leuraló maroknyi mágnás patkány vajon miért nem lett beteg és miért nem döglött még bele a járványba egyikük sem? Talán csak nem azért, mert ők valódi ellenszerrel ojtatták be magukat valamelyik luxus klinikán? És, mivel az istenadta nép óhaja (és számbeli erőfölénye) mindig is nagyúr volt, erre találták ki a „kenyeret és cirkuszt” (Panem et circenses) ősi intézményét, ami a mai napig is roppant jól működik. Több, más nyomós ok mellett, most éppen ennek vagyunk a tanúi. Hogy továbbra is aránylag zökkenőmentesen menjen a tömeges népirtással egybekötött gigantikus biznisz, szokás szerint első körben a milliárdos hollywoodi celebek, az aranylábú focista félistenek és egyéb divatdiktáló mély celebek lettek hirtelen tömegével a Covid áldozatai. Majd őket követték a bábkirályok, hercegek, grófok és néhány önfeláldozó „államférfi”. De, mivel még ez sem tűnt eléggé meggyőzőnek, hát a nemes cél érdekében még maga a sátáni ötletgazda is kénytelen volt a piócás emberért küldeni. Szóval, semmi Feketeerdő klinika, Birkman professzor meg ilyesmi, hanem csak néhány nyamvadt folyami pióca a dunsztos üvegben, meg egy jó nagy fej makói vereshagyma, amit a hóna alá jól oda köll majd szóríni. Úgyhogy most már kétség sem férhet hozzá, hogy Kill Bill bizony se egy Makk Marci, és se nem egy sérthetetlen Antikrisztus, hanem egy nagyon is érző és sebezhető átlagember, aki csak egy közülünk. Mondjuk, ha nem lenne egészen a gerincvelejéig ennyire gonosz és aljas, és nem lenne sokmillió ember bőrén ennyire pofátlanul gazdag, talán még el is hinném. Ezért, a drágajó Virág elvtárs szavaival élve, ezzel már egy kicsit elkésett, úgyhogy erről már kár vitát nyitni. Neki meg a sátáni bandájának már egyetlen ép eszű ember sem hisz el semmit, de még azt sem, amit kérdeznek. Úgyhogy, én a magam részéről előbb simogatnák és gyömöszkölnék meg egy flamós komodói varánuszt, minthogy velük kezet fogjak, vagy csak lássam őket a tv-ben, mivel már az is bőven fölér egy vizuális sokkhatással. Ezért is nem kéne már annyira erőltetni ezt „a nép egyszerű gyermeke” vonalat. De, hát egy rothadt agyú pszichopata úgyis képtelen felmérni az elmebajának, más normális emberekre gyakorolt hatását. Mert, hogy a fajtája Mengeléjének és Oppenheimerének épp ésszel senki sem hiheti el, hogy mielőtt tömegpusztításba kezd, saját magát és a belterjes bűnbandáját nem teszi immunissá ellene. Amit nyilván be is adattak maguknak, ezért is nem lett cirka 2 évig egyik sem „beteg” közülük. És tessék, most meg nagy hirtelen magát a főhóhért akasztják! Na, de legyünk jámboran bégető ostoba birkák és csak a tréfa kedvéért tételezzük föl, hogy az általa tömegével gyártott Pfizer (és más) vakcinák tényleg hatékonyak a mesterséges dögvész ellen. (Nyugi, ez csak amolyan parasztos szőrszálhasogatás!) Tehát, ha annyira hatékony ez a szar, akkor mégis hogyan lehet dögrováson még maga a kiagyalója is? Na, ugye, és még diploma sem kellett hozzá, csak némi ész. Itt meg még az ötödik toxi szuri után is különböző fokozatok vannak, hogy lehetőleg a végtelenségig lehessen folytatni a kisded játékukat. Hát, ki hallott már olyat, hogy az emberiség csak egy kicsit lett leprás, pestises, tífuszos, torokgyíkos, skarlátos, paralízises, vagy csak egy kicsikét kapta el a gyilkos spanyolnáthát az évtizedek óta használt és jól bevált védőoltásoktól? Mondjuk, ezt az ordenáré hazugságot már tényleg csak azon leghülyébb emberi mutánsok hiszik el, akiknek a mogyorónyi agyában már jóvátehetetlen károkat okozott a módszeres média agymosás. Nos, szerintem meg maradjunk annyiban, hogy a varangy képű Bill Gatesnek, meg a hasonszőrű cimboráinak már régen Szibéria legkeményebb börtönében a Fekete Delfinben vagy minimum a moszkitóktól hemzsegő Ördög szigeten kéne rohadniuk, hitvány életük végéig csótányokon és poshadt vízen élve. Persze, mindezt az ilyenkor szokásos kemény testi munkával és a különböző szexuális szolgáltatásokkal megfűszerezve — csakhogy mégis legyen némi fogalmuk róla, milyen is a földi pokol. Persze, ez csak amolyan korunkra jellemző rendkívül enyhe büntetés lenne számukra. Mert, ami valójában nekik kijárna, az minimum a nyilvános karóba húzás lenne, mindjárt a Wall Street kellős közepén, előtte fél év spanyol inkvizícióval előkészítve. De, mielőtt még valamelyik széplélek felvisítva rám sütné, hogy egy vérszomjas pszichopata Torquemada vagyok, azt is elmondom, hogy miért. Na, nem azért, mert olyan brutálisan gazdagok, hogy az összeharácsolt galaktikus vagyonukból a fél emberiség vígan elhavajozhatna generációkon keresztül. Bár ez is bőven megérdemelne egy beható elemzést, de ezt most inkább hagyjuk, hisz előbb-utóbb úgyis belehülyül mindegyik, úgyhogy kurvára nem cserélnék velük. És még csak a felszínt kapargattam, mert még mindig nem beszéltem a jehovásan ránk erőltetett ojtásokkal járó súlyos mentális problémákról, amelyek naponta sokkolnak minket, bestiális gyilkosságok és halálos közúti balesetek formájában, melyekben a gátlástalan libsi média rendre kéjesen lubickol. De, ne menjünk el amellett sem, hogy amit az orvosok, gyógyszerészek és az orvostudomány sok ezer éve bizalmi tőkét összemelóztak, ez a rohadék szarházi tróger és a bagázsa pár hónap alatt lenullázta. Persze, mindez nem sikerülhetett volna, a pénzért és karrierért bármire képes fehérköpenyes Mengelék nélkül —, de, hát árulók mindig is voltak és lesznek is. És ezen a ponton merül föl az ordítóan jogos kérdés, hogy ezután hogyan bízzunk meg azokban a fölkent orvosokban, gyógyszerészekben, kutatókban és biológusokban, akik mocskos Júdás pénzért képesek voltak halálos vírusokat kifejleszteni és azokat jehovásan ránk tukmálni. Azokban, akik hosszú éveken keresztül totál hülyének nézve minket fapofával bemagyarázták nekünk, hogy az a rohadt bőregér, a tobzoska meg a cibet cica felelős mindenért. Na, meg persze, azok az apró, sárga, vágott szemű emberkék, ott a nagy falon túl. Ezek után, honnan tudjuk majd, hogy ki az igazi orvos és ki a valódi patikus, aki híven tartja magát a Hippokratészi esküjéhez az emberiség javát szolgálva? És ki az, aki a méregdrága gyógyszerünkbe rendes mérget kever, miközben egyre csak a zsíros hasznán jár az esze? (Természetesen, tengermély tisztelet a kivételnek!) S miközben a zöld gyíkemberkék már lázasan készülnek a mindent eldöntő végső rohamra a balek emberiség ellen, addig ez a rothadt agyú szarkupac szépen eljátssza itt nekünk a kopasznyakú keselyű halálát, hogy már ő is milyen beteg. Mondjuk, súlyosan beteg is, az nem vitás, csak sajnos nem ott és úgy, ahogy kéne. Miközben az összes lakáj médiából 0-24-ben minden csövön zúdul ránk a mérhetetlen mocsok áradat, addig az elkábított tömegek még csak nem is sejtik mi vár rájuk. Amíg mi napi rutinból az ukrán seggdugasz mártíromságán meg a horror infláción sápítozunk, addig e hónap végére egy olya törvényt akarnak lenyomni az egész emberiség torkán, hogy tutira azon fog kódulni. Melynek értelmében, minimum 108 ország vezetetői „önként és dalolva” mondanak le a saját döntési jogukról és a következő járvány esetén teljesen alávetik magukat a mindenható WHO parancsainak —, akár még a saját népük teljes kiirtása árán is!! Annak a tömeggyilkos gittegyletnek, amelyről pontosan tudjuk, hogy a többi világszervezettel egyetemben nem más, mint a sátáni háttérhatalom játékszere és parancs végrehajtója. Nem véletlen hát, hogy a hangyákat, a békákat és a madarakat is beleértve, a Föld nevű bolygón ez a lódoktor egylet a legutolsóként ismerte el, hogy a Covid bizony egy mesterséges dögvész.
Na, csak gondoltam jó előre szólok, hogy mindenkinek legyen ideje lelkileg rágyúrni a következő rohamra. Ami, hát lássuk be, a roppant nagylelkűen megadott nyári szabadság után nem lesz túl egyszerű. Ha jól sejtem, a megszokott börtön regula sem fog sokat változni. Bemenni továbbra sem lehet ám csak úgy akárhova, meg akárhogyan. Repcsire, buszra, villanyosra, metróra, színházba, moziba stb. —, vagy adnak jegyet, vagy nem. Ez pusztán maszk, vagy szkafander dizájn kérdése lesz. Nyugi, mert a sorban állás szerelmeseinek is van egy jó hírem. Ugyanis, őszitől megint lehet majd tömött sorokban és fegyelmezetten sorban állni, de nem ám a bótba, meg a közintézményekbe, hanem csak kint a fagyos utcán, amíg bévül csak a bennfentes személyzet tartózkodhat. Viszont, a sorban álló alany így nem lesz covidos, csak legföllebb megfagy, mint egy mirelit csirke, vagy éppen hőgutát kap a tűző napon. Ha meg ezután netán kórházba kerül, ott majd úgyis covidos lesz belőle. A legfontosabb továbbra is a szigorú karantén (házi őrizet), nyomkövető lábbilincsben, mert ezáltal lehet totálisan padlóra küldeni a népgazdaságot, na meg persze, a jámbor lakosság testi és lelki egyensúlyát. A közösségépítő kollektív rettegés is nagyon fontos, mert így lehet a jámboran bégető jónépet játszva kifosztani, utána meg a temetőbe küldeni. Úgyhogy, lesz itt csend, rend meg fegyelem mindenki meglássa! Na, de csak azért is: Isten óvja a mi első, világszép királynőnket I. Katalint! (Mondjuk, szerintem sokat dobott volna a koronázási ceremónián, ha Őfelsége a Gellért-hegy tetején, egy hófehér paripán ülve, a négy égtáj felé suhintott volna a kardjával —, de, hát sajnos már nem olyan időket élünk, ugyebár.)
Horváth András
Világ Magyarsága
???????????????????????????????????????????????
1 hozzászólás

Tácsi István
A kardvágásra ha jól tudom, még mindig van egy KIRÁLYDOMB, ott is lehetne hadonászni.
Ha nem tudod legyőzni a mai gyilkos TŐKÉS VILÁGRENDET egyszer és mindenkorra (örökre), akkor az fog téged és a családodat is örökre elpusztítani.
Nos hát ez az, amit a mai emberiség (az európai gyámoltalanok) a büdös életbe sem fog megérteni.
Ezért is hagytam fel a közembereknek szóló írásaimmal. Ha el is olvasták, senki emberfia nem tudott tenni a vész ellenében.
Feljegyeztem 2022. 05. 22. 13:00 óra kor! id. Kiss László

Válasz

kiss lászló üzente 1 hónapja

ÍROM MA 2022.05.23-ÁN 1:08. EZ SEM IGAZ, MERT Ő HATÁROZZA MEG AZ ÓRÁT IS MIKOR HÁNY ÓRA VAN .. A HÁLÁS UTÓKORNAK, AZZAL HOGY TUDD MIT KELL TENNED!
13. OLDAL - OLVASD TŰR---ELEMMEL!
Poligámia és poliandria

A poligámia, azaz a többnejűség bevett gyakorlat volt az ókori Indiában, azonban a poliandriára is akadt jó néhány példa, amely azt jelentette, hogy egy nőnek volt több férje. Utóbbi általában a himalájai völgy elszigetelt, apró falvaiban fordult elő.

A honfoglaló magyarok szexuális élete

A honfoglaló magyarok szabad felfogása a szexuális életüket is áthatotta. Talán van, akinek ez meglepően hangozhat, de a szégyenlősség fogalmát szinte egyáltalán nem ismerték. A 9-10. században az intimitást a természetesség és a ma már túlságosan is erősnek ható nyíltság jellemezte.
https://femina.hu/kapcsolat/szex-okori-indiaban/

Milyen volt a honfoglaló magyarok szexuális élete? Nem igazán voltak tabuk és szabályok
A honfoglaló magyarok felfogását és szexualitását minden tekintetben a nyitottság jellemezte: nemcsak a meztelen test látványa, de a szex is természetes volt számukra.
https://femina.hu/kapcsolat/honfoglalo-magyarok-szexualis-elete/
A honfoglaló magyarok szexuális élete

A 7-10. században elődeink jurtákban és földbe süllyesztett házakban éltek. A nemezsátrak mérete nem ismert pontosan, de a néprajzi források és a számítások alapján egy családi jurta nagyjából hat méter átmérőjű, 28,35 négyzetméter alapterületű lehetett. De akármekkora is volt az otthonuk, minden cselekedetük közös légtérben zajlott. A fekvőhely körülbelül 2-2,5 méter hosszú és ugyanilyen széles volt, ezen aludt a férfi, a nő és a kisgyermekek egészen 6-8 éves korukig. Éjjelre ezt egy függöny választotta el a többi résztől, melyekben a serdülők, a vendégek és a házi szolgák pihentek.
Így mindent hallani lehetett, még az intim együttléteket is: a gyermekek tehát egészen kicsi koruktól kezdve megszokták azt, hogy szüleik, rokonaik az ő fülük hallatára szeretkeznek, valószínűleg néha még látták is őket. Mindezt teljesen természetesnek tartották, és ez a fajta nyitottság biztosította a korai felvilágosítást is. De nem csupán a jurták elrendezése, hanem a tisztálkodás miatt sem számított tabunak a meztelenség: megszokott volt, hogy látták egymást ruha nélkül fürdeni, így a kicsik korán megismerték egymás nemi szerveit. A korabeli források arra is engednek következtetni, hogy a magyarok vágya, szexuális szokásai meghaladták az akkori népekét. A nemi szerv borotválásának, a körülmetélésnek, valamint a szex utáni tisztálkodásnak a szokását nem vették át a környező csoportoktól.
Természetes volt a meztelen test látványa

A női ruházat is fontos következtetések alapjául szolgált. Az asszonyok az ing alatt vászonkendővel kötötték le mellüket, és lenvászon nadrágokat viseltek. Ebből kiderül, hogy az együttlétek alkalmával meg kellett szabadulniuk alsóruházatuktól, de valószínűleg minden darabot levettek a szeretkezések során. A források szerint a 16-17. századig a meztelenül alvás, szerelmeskedés bevett szokásnak számított, de az írásos emlékek arról is tanúskodnak, hogy ruha nélkül jártak úszni, sőt még idegenek előtt sem szégyellték felfedni intim testrészeiket. Az ékszereik is gyakran erotikus jelképeket hordoztak: Szegeden egy honfoglalás kori sírban találtak egy ezüst, ingnyakról való díszt, melyen stilizált szőrszálak, illetve a közepén a csiklót jelképező forma látszik.
Szüzesség, házasság és szeretők

A fiúk 11, a lányok 11-12 éves korban váltak felnőtté, és innentől kezdve házasodhattak. A pubertás ekkor átlagosan 13-14 éves koruk körülre tehető, és az is valószínűsíthető, hogy a nemi érés előtt nem éltek szexuális életet. A házasság előtti intim együttlétek azonban teljesen elfogadottak és megszokottak voltak: 16-18 évesen köttetett a legtöbb frigy, előtte pedig mindenki választhatott magának partnert. A szüzességet senki nem kérte számon a lányokon, és semmiféle hátrányt nem jelentett később a házasságban, ha egy nő nem őrizte meg ártatlanságát.

A házasságban elméletileg a férj volt az úr, de ez nem jelentette az asszonyok nagymértékű kiszolgáltatottságát, ugyanis nagyrészt egyenrangúnak számítottak a felek. A nőrablás a kezdetekben bevett gyakorlat volt, később azonban már maguk a lányok készítették elő, és sokszor a szülők engedélyét is kikérték. Maga a frigy ekkor nem volt jogi vagy vallási procedúra: a környezet, a család és a nép csak tudomásul vette a felek szándékát, és innentől házasnak számítottak. Ha pedig nem működött a dolog, nem volt válási folyamat sem, csupán egyszerűen szétváltak, szétköltöztek. A házasságnak egyetlen akadálya volt ekkoriban, méghozzá a vérrokonság.
A férjnek lehetősége volt szabad és rabszolga ágyasokat tartani, ők anyagilag és gazdaságilag jobban függtek a férfitól, de a házasságtörés nem volt jellemző a magyarokra. Legfőképpen azért, mert például a férfiak eseti vagy állandó szexuális kapcsolatát nem tekintették annak. De azt is természetesnek vélték, ha a harcok idején a feleség sem maradt hűséges.

A kereszténység felvétele és az államalapítás után is csak lassan kezdtek változni a házassági szokások. A szabados légyottok megmaradtak, és az sem változott, hogy a fiatalok gyakran évekig együtt éltek, mielőtt házasságra léptek volna. A házasságtörés bűne csak a 11. században jelent meg a törvényi rendeletekben.
????????????????????????????????????????????????????????
POLITIKA:
Ma 2022.05.22-én 4:07-kor ezt küldtem el az összes képviselőnek:
Kiss család
László Kiss <ktbektbe@gmail.com>

4:07 (22 perccel ezelőtt)

címzett: docs.david; Apáti; duro.dora; novak.elod; szabadi.istvan; toroczkai.laszlo; peter.agh; bakos.bernadett; gyorgy.balla; mihaly.balla; erik.banki; banyai; barcza.attila; monika.bartos; zsolt.becso; bencsik.janos1985; bodo.sandor; bona.zoltan; gyorgy.czervan; judit.bertalan; peter.cseresnyes; csobor.katalin; bela.danko; zoltan.demeter; domotor.csaba; andras.aradszki; bajkai.istvan; gyula.budai; demeter.andras; sandor.fazekas; janos.fonagy; janos.hargitai; peter.hoppal; richard.horcsik; juhasz.hajnalka; kallai.maria; kiss.janos; koncz.zsofia; jozsef.kovacs; zoltan.kovacs; lang.zsolt; janos.latorcai; meszaros.lajos; agnes.molnar; istvan.nagydr; navracsics.tibor; orban.balazs; pajtok.gabor; imre.pesti; laszlo.posan; salacz.laszlo; gabriella.selmeczi; Keresztények; miklos.sesztak; istvan.simicsko; miklos.simon; szabo.tunde; lajos.szucs; gergely.tapolczai; istvan.tiba; attila.tilki; bela.turi.kovacs; varga.judit; imre.vejkey; gyozo.vinnai; vitalyos.eszter; istvan.vitanyi; zsigmond.barna; dunai.monika; erdos.norbert; eros.gabor; f.kovacs.sandor; sandor.farkas; sandor.font; foldesi.gyula; laszlo.foldi; attila.gelencser; gergely.gulyas; alpar.gyoparos; balazs.gyorffy; janos.halasz; peter.harrach; hejj.david; csaba.hende; herczeg.tamas; herczeg.zsolt; hollik.istvan; laszlo.horvath; illes.boglarka; istvan.jakab; akos.kara; kocsis.mate; karoly.kontrat; lajos.kosa; kovacs.sandor; kovacszsolt; kover.laszlo; gabor.kubatov; janos.lazar; sandor.lezsak; marta.matrai; menczer.tamas; mihalffy.bela; jozsef.moring; nacsa.lorinc; nagy.balint; nagy.csaba; szilard.nemeth; zsolt.nemeth; zsolt.nyitrai; viktor.orban; ovadi.peter; karoly.panczel; janos.pocs; tibor.pogacsas; arpad.potapi; bence.retvari; riz.gabor; antal.rogan; simon.robert; miklos.soltesz; suli.janos; zsolt.szabo; laszlo.szaszfalvi; kristof.szatmary; peter.szijjarto; sztojka.attila; andras.tallai; laszlo.taso; zoltan.tessely; gabor.toro; tuzson.bence; zsolt.vnemeth; gabor.varga; mihaly.varga; tamas.vargha; laszlo.vecsey; laszlo.vigh; witzmann.mihaly; robert.zsigo; arato.gergely; balassa.peter; barkoczi.balazs; bedo.david; bencze.janos; berki.sandor; csardi.antal; brenner.koloman; david.ferenc; gurmai.zita; hadhazy.akos; tamas.harangozo; istvan.hiller; keresztes.laszlo; komaromi.zoltan; drlukacs; mellar.tamas; zsolt.molnar; lajos.olah; toth.bertalan; agnes.vadai; fekete-gyor.andras; gelencser.ferenc; greczizsolt; gy.nemeth.erzsebet; ferenc.gyurcsany; hajnal.miklos; hegedus.andrea; hiszekeny.dezso; jakab.peter; jambor.andras; kalman.olga; kanasz-nagy.mate; komjathi.imre; kordas.laszlo; kunhalmi.agnes; locsei.lajos; orosz.anna; sas.zoltan; sebian-petrovszki.laszlo; sebok.eva; szabo.hajnalka; szabo.rebeka; szabo.sandor; szabo.szabolcs; timea.szabo; tompos.marton; tordai.bence; toth.endre; ungar.peter; vajda.zoltan; vargaferenc; varga.zoltan.imre; laszlo.varju; veghnoemi; zkarpat.daniel; demeter.marta; ritter.imre
KÖVETELEM TŐLETEK!
CSALÁD - HAZA - ISTEN REND BETARTÁSÁT, Mert nincs se haza se ISTEN CSALÁD NÉLKÜL!
1.50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTÜK, VOLNA, HA NYUGDÍJAMAT NEM LOPTA VOLNA EL AZ ORBÁNI APPARÁTUS - REHABILITÁLT ASSATOK!
2. Vegyétek le Jézust a keresztről és szegezzétek rá a démont!
3.MINDEN CSINÁLT ÁLLAMOT SZÜNTESSÜK MEG!
4. A WHO Világhódító uralma ellen lépj fel!
5. Segítsd a világhódító bűnözők börtönbe való juttatását!
6. Magyarország neve Hungaria - működtesd az eredet szerint!
7.LÉT-KÖZ-JOG BIZTONSÁG, GYÓGYÍTS ÉS OKÍTS!
8.SZABADSÁG - SEMLEGESSÉG - FÜGGETLENSÉG elvét kövesd!
Üdvözlettel. az EMPI. nevében : id. Kiss László

--
id. Kiss László
VÁLASZ:
Csabáné Gurabi 2022. máj. 22. 14:50 (9 órával ezelőtt)
címzett: én
Addig kell nyomást gyakorolni rájuk és újra és újra bedobni a csalit az illegitim köztársaság megszüntetésével, amíg rá nem harapnak,vagy mi meg tudjuk oldani másképpen a nemzetgyűlési választás kiírását és az alkotmányos rend helyreállítását
Most a Kúria a gyülekezési jogot korlátozta le azzal, hogy megtiltotta a sátras tüntetést! Most írjuk az AB panaszt,mert addig nem lehet folyamatos tüntetésen sátrakat felálíltani amig a Kúria döntése életben van !
????????????????????????????????????????????????????
KURVÁRA IRRITÁLÓ= Irritáló szó jelentése: ami bosszant vagy zavar valakit; dühöt kiváltó; bosszantó, ingerlő, idegesítő. IDÉZEM: András Czeke
Mária Rozgics Trianon óta NEM ÉLT ekkora JÓLÉTBEN a MAGYAR...! ÉPPEN ez az Orbán vezette SAJÁTOS politika találta meg a kiutat abból a "poszt-kommunista" mindent CSAK magam hasznára, s hazavinni - elvtelen és rövidlátó gondolkodásból...! Ez volt "FŰSZEREZVE" a zsidó kettősmérce ópiumával, amit a " Művelt Nyugat" "gazdagságának" kecsegtetésével kevertek. (Bécsben nyitunk KV-zót apukám). Mindemellett a társadalmat ízekre darabolták, - MINDENKI MINDENKI ELLEN....!!! Ehhez jött - az új módi, - a MÉDIA PROFI, körmönfont FÉLREVEZETŐ CSAPDÁJA ... Lássuk be, ez egy BOROTVAÉL, - ÉGI segítséggel mehetett CSAK. Aki ezt nem látja, az NEM VALÓ HANGADÓ-nak. Ma úgy mondják: "Influencer". Ezért írtam Neked Mária ...!
15 ó..ja írta.... jegyzem fel: 2022.05.22-én 8:28-kor
Mária Rozgics
Egyébként pedig az sem igaz, hogy ekkora jólétben nem élt a magyar. Ilyen nyomorban él folyamatosan, néha egy kicsit jobban, máskor még inkább szenvedve, de nem él jólétben. Jól a betelepített kaszt, a másvallásúak élnek. Nézz körül. Különösen az egészségügyben vezető személy nem is lehet - mondjuk prof. -, csak ha Jehova tanait hirdeti, ha közel-keleti ősei vannak. Bárhová nézel, a magyar legfeljebb beosztott, cseléd, kifutó lehet, a gondolatait ellopják és még el is játsszák, hogy alkalmatlan arra a feladatra, amit másnak adtak oda. Saját hazánkban másodrendű állampolgárok vagyunk az i-gazságszolgáltatásnak csúfolt téren, a pénzügyi és bankárvilágban, a művészetről már nem is szólva... Tehát a jólétről, jóllétről nincs mit mondani, azt nekünk nem engedik meg!
András Czeke
Mária Rozgics "A HARAG nem jó tanácsadó!" Psychológiában TANITJÁK, - és ŐK alkalmazzák, - kibillenteni az ellenfelet az EGYENSÚLYÁBÓL. Elönti a MÉREG az agyát, - és hibázik. Mit gondolsz? MIÉRT hagyják, hogy időnként "kilógjon a lóláb" ?
András Czeke
Kedves Hugom! ALKALMATLAN vagy jelen állapotodban "influencer"-nek ! Te döntöttél így, Te TETTED ! Én szépen KÉRTELEK ....
Mária Rozgics
Kedves Bátyám! Nem is akarnék soha az lenni, maradok "csak" újságíró. Egyébként meg igen nyugodt a természetem, soha nem haragból írok. Ha felbosszantanak, inkább le sem ülök a gép elé, mert nem szeretném még a látszatát sem annak, hogy haragból írok. Azért is haragszanak rám, mert lehetnék alpári, szitkozódhatnék, idézhetném a saját mondandójukat, de nem teszem. Egész egyszerűen a tényeket írom: ma, aki 4,4 millió forintos nyugdíjat elfogad, mert úgy érzi, megérdemli, az gazember, hiszen az ország, különösen a nyugdíjasok többsége azért még azon a szinten sem áll, hogy félre tudjon tenni valamekkora csekély összeget. Nyugdíjtól-nyugdíjig élnek. Hol van itt a vezetőink alázata? Hol van itt az az eskű, amelyet, mint az országot szolgálók tettek? Nem sorolom, hiszen Te is tudod, 400 milliárdos vagyon, hatvanpusztai birodalom, vejkó 100 milliárdos vállalkozása, amely után a büntetést az adóforintjainkból kell fizetni, és a többi senkiház... ez az, ami a mi trianonunk napjainkban, amit a "kiegyezésnek" és a többi "nagyjainknak" köszönhetünk.
András Czeke
El kellett döntened, hogy GAZDAGSÁGRA (a Te szavaiddal: jólétre) vagy a Haza SZOLGÁLATÁRA szegődsz....
Szkíta Hagyma
András Czeke Kedves Uram !MÁRIA példaértékű az egész Magyarság számára,egész életében írásaival UTAT mutatott,NEM kellene kritizálnia főleg szarházi,nem magyarlelkú
Politikusok kapcsán .Gyalázatos hogy kiemelt nyugdíjat kapjanak ,míg a legkisebb nyugdíj 28500. Ft. Az egész kormány ezt érdemelné.
Mária Rozgics
Kedves Szkíta Hagyma! Köszönöm, de az nem baj, ha kritizál valaki, csak azt őszintén tenné és nem a hatalomhoz való dörgölődzés céljából. Egyébként hivatalosan elismert, hogy 100 ezernél többen élnek 100 ezer forint alatti nyugdíjból és 34 ezren 28.500-34 ezer forint közötti szégyenbérből. Aki ezt nem látja, az nem magyar ember!
András Czeke
Mária Rozgics No, EZT ITT sértésnek kell tekintsem ! Ki kérem magamnak! A NYILVÁNOS megkövetésre fogok apellálni. "ha kritizál valaki, csak azt őszintén tenné és nem a hatalomhoz való dörgölődzés céljából." idéztelek. Jó, ha nem perellek be, - nekem volt gyerekszobám !!!
?????????????????????????????????????????
KURVÁRA IRRITÁLÓ= Irritáló szó jelentése: ami bosszant vagy zavar valakit; dühöt kiváltó; bosszantó, ingerlő, idegesítő. IDÉZEM: András Czeke
Mária Rozgics Trianon óta NEM ÉLT ekkora JÓLÉTBEN a MAGYAR...! ÉPPEN ez az Orbán vezette SAJÁTOS politika találta meg a kiutat abból a "poszt-kommunista" mindent CSAK magam hasznára, s hazavinni - elvtelen és rövidlátó gondolkodásból...! Ez volt "FŰSZEREZVE" a zsidó kettősmérce ópiumával, amit a " Művelt Nyugat" "gazdagságának" kecsegtetésével kevertek. (Bécsben nyitunk KV-zót apukám). Mindemellett a társadalmat ízekre darabolták, - MINDENKI MINDENKI ELLEN....!!! Ehhez jött - az új módi, - a MÉDIA PROFI, körmönfont FÉLREVEZETŐ CSAPDÁJA ... Lássuk be, ez egy BOROTVAÉL, - ÉGI segítséggel mehetett CSAK. Aki ezt nem látja, az NEM VALÓ HANGADÓ-nak. Ma úgy mondják: "Influencer". Ezért írtam Neked Mária ...!
15 ó..ja írta.... jegyzem fel: 2022.05.22-én 8:28-kor
László Kiss
András Czeke triannoni röffentére: Válaszom 2022.05.22-én 8:18-kor ön most hülye, vagy csak hülyének teteti magát? id. Kiss László Kiss

Több, mint irritáló a politikusok erkölcstelensége. ...." éppen ma küldtem el az összes un. képviseőknek - idézem: Kiss család László Kiss <ktbektbe@gmail.com> 4:07 (4 órával ezelőtt)
címzett: docs.david; Apáti; duro.dora; novak.elod; szabadi.istvan; toroczkai.laszlo; peter.agh; bakos.bernadett; gyorgy.balla; mihaly.balla; erik.banki; banyai; barcza.attila; monika.bartos; zsolt.becso; bencsik.janos1985; bodo.sandor; bona.zoltan; gyorgy.czervan; judit.bertalan; peter.cseresnyes; csobor.katalin; bela.danko; zoltan.demeter; domotor.csaba; andras.aradszki; bajkai.istvan; gyula.budai; demeter.andras; sandor.fazekas; janos.fonagy; janos.hargitai; peter.hoppal; richard.horcsik; juhasz.hajnalka; kallai.maria; kiss.janos; koncz.zsofia; jozsef.kovacs; zoltan.kovacs; lang.zsolt; janos.latorcai; meszaros.lajos; agnes.molnar; istvan.nagydr; navracsics.tibor; orban.balazs; pajtok.gabor; imre.pesti; laszlo.posan; salacz.laszlo; gabriella.selmeczi; Keresztények; miklos.sesztak; istvan.simicsko; miklos.simon; szabo.tunde; lajos.szucs; gergely.tapolczai; istvan.tiba; attila.tilki; bela.turi.kovacs; varga.judit; imre.vejkey; gyozo.vinnai; vitalyos.eszter; istvan.vitanyi; zsigmond.barna; dunai.monika; erdos.norbert; eros.gabor; f.kovacs.sandor; sandor.farkas; sandor.font; foldesi.gyula; laszlo.foldi; attila.gelencser; gergely.gulyas; alpar.gyoparos; balazs.gyorffy; janos.halasz; peter.harrach; hejj.david; csaba.hende; herczeg.tamas; herczeg.zsolt; hollik.istvan; laszlo.horvath; illes.boglarka; istvan.jakab; akos.kara; kocsis.mate; karoly.kontrat; lajos.kosa; kovacs.sandor; kovacszsolt; kover.laszlo; gabor.kubatov; janos.lazar; sandor.lezsak; marta.matrai; menczer.tamas; mihalffy.bela; jozsef.moring; nacsa.lorinc; nagy.balint; nagy.csaba; szilard.nemeth; zsolt.nemeth; zsolt.nyitrai; viktor.orban; ovadi.peter; karoly.panczel; janos.pocs; tibor.pogacsas; arpad.potapi; bence.retvari; riz.gabor; antal.rogan; simon.robert; miklos.soltesz; suli.janos; zsolt.szabo; laszlo.szaszfalvi; kristof.szatmary; peter.szijjarto; sztojka.attila; andras.tallai; laszlo.taso; zoltan.tessely; gabor.toro; tuzson.bence; zsolt.vnemeth; gabor.varga; mihaly.varga; tamas.vargha; laszlo.vecsey; laszlo.vigh; witzmann.mihaly; robert.zsigo; arato.gergely; balassa.peter; barkoczi.balazs; bedo.david; bencze.janos; berki.sandor; csardi.antal; brenner.koloman; david.ferenc; gurmai.zita; hadhazy.akos; tamas.harangozo; istvan.hiller; keresztes.laszlo; komaromi.zoltan; drlukacs; mellar.tamas; zsolt.molnar; lajos.olah; toth.bertalan; agnes.vadai; fekete-gyor.andras; gelencser.ferenc; greczizsolt; gy.nemeth.erzsebet; ferenc.gyurcsany; hajnal.miklos; hegedus.andrea; hiszekeny.dezso; jakab.peter; jambor.andras; kalman.olga; kanasz-nagy.mate; komjathi.imre; kordas.laszlo; kunhalmi.agnes; locsei.lajos; orosz.anna; sas.zoltan; sebian-petrovszki.laszlo; sebok.eva; szabo.hajnalka; szabo.rebeka; szabo.sandor; szabo.szabolcs; timea.szabo; tompos.marton; tordai.bence; toth.endre; ungar.peter; vajda.zoltan; vargaferenc; varga.zoltan.imre; laszlo.varju; veghnoemi; zkarpat.daniel; demeter.marta; ritter.imre
KÖVETELEM TŐLETEK!
CSALÁD - HAZA - ISTEN REND BETARTÁSÁT, Mert nincs se haza se ISTEN CSALÁD NÉLKÜL!
1.50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTÜK, VOLNA, HA NYUGDÍJAMAT NEM LOPTA VOLNA EL AZ ORBÁNI APPARÁTUS - REHABILITÁLT ASSATOK!
2. Vegyétek le Jézust a keresztről és szegezzétek rá a démont!
3.MINDEN CSINÁLT ÁLLAMOT SZÜNTESSÜK MEG!
4. A WHO Világhódító uralma ellen lépj fel!
5. Segítsd a világhódító bűnözők börtönbe való juttatását!
6. Magyarország neve Hungaria - működtesd az eredet szerint!
7.LÉT-KÖZ-JOG BIZTONSÁG, GYÓGYÍTS ÉS OKÍTS!
8.SZABADSÁG - SEMLEGESSÉG - FÜGGETLENSÉG elvét kövesd!
Üdvözlettel. az EMPI. nevében : id. Kiss László
Bizony bizonyosság - csak valóságot a tényt közöld én is azt teszem: 70. túl élettapasztalatom okán - közlöm, ma a kádár és jogutódja a KISZ-titkárok mai milliárdos rendszerének 67%-os rokkant lettem 2003-ban - a BM. trauma 1987-június 30-tól kezdődött a BM-nél... fegyverrel védtem a KISZ titkárok szüleit - tehát többet tettem mint a havi 4 milliót kaápó nyugdíjas - ami Mária jóízlésnek biztosítékát is lecsapta és cikket írt nagyon helyesen róla... hol van már Tocsik 80 milliós sikerdíja - és a többi sérelem a baumag - a libás - a devizások - stb. hasonló 3000 milliárd magánnyugdíj ellopása és stb- hasonló - és itt van az én nyugdíj azaz nyögdíjam meglopása is - orbán konzervatívok BP.-i kongresszusi beszédében visszahallom gondolataimat amit interneten leírtam: közöltem nyilvánosan! ....gyümölcséről ismerszik meg a fa, adassék meg ami a ...császáré- Istené és ami az emberé... na nem így mondta :
Olvasmány:
Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené!
Innen: http://biblia.hu/szentiras_com_cikkek/adjatok_meg_a_csaszarnak
az én forrásom így írja:
17.Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz: Szabad - e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem?
18.Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat, mondta : Mit kisértgettek engem, képmutatók?
19. Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig oda vivének néki egy dénárt.
20. És monda nékik: Kié ez a kép, és a felírás?
21.Mondának néki: A Császáré. Akkor monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak: és a mi az Istené , az Istennek.
róm 13.7 Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartztok: a kinek az adóval: az adót : a kinek a vámmal, a vámot: a kinek a félelemmel a félelmet: a kinek a tisztességgel, a tisztességet.
00000000000000000000000000000000000000
Íme, egy másik gyakran félreértett ige, amely az evangéliumokból Jézustól való (vö. Mt 22,21). Természetesen Jézus ajkán nem pontosan így hangzott el, mert csak magyar fordítást tartunk a kezünkben. Jézus minden bizonnyal arámul mondta el, és az evangéliumba ógörögül foglalták írásba „a Szentlélektől vitetve-hordozva az Istennek szent emberei” (vö. 2Pt 1,20-21).

A legtöbb ember a címben megadott formában találkozott ezzel a jézusi kijelentéssel, ami nem pontosan adja vissza a szent szöveg eredeti értelmét. Emiatt félreérthető vagy gyakran félre is magyarázható ez a mondat. Nem a tudálékosság vagy a különcködés vezet abban, hogy ennek a valódi értelmét megmutassam az olvasónak, hanem a gyakorlati következmények, amelyek ebből adódnak. A különböző bibliafordítások a fenti értelemben adják vissza az eredeti szöveget, azonban az „adjátok meg” felszólításnál a görög „apodidómi” ige szerepel. Ezek szerint az „apódote” azt jelenti, hogy „adjátok vissza” és nem „adjátok meg”! Apró, de lényeges különbség, mert így a mondat értelme egészen megváltozik: „Adjátok vissza ezért a császárnak, ami a császáré, és ami az Istené, az Istennek!”

A mondat valódi értelme a kortörténeti összefüggések megvizsgálása nyomán válik egészen világossá. Jézushoz mentek a farizeusok és a herodespártiak (vö. Mt 22,15-22 / Olvassuk el az evangéliumból a szöveget!), hogy - szó-szerint - „hurkot vessenek, csapdával megfogják” Őt a szavaiban, azért, hogy azután bevádolhassák a felsőbb hatóságoknál. Azért mentek a farizeusok a herodespártiakkal, mert ez a két vallási-politikai irányzat, különböző érdekeket képviselt. Azt kérdezték a Mestertől, hogy „Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem szabad?” „Fizessünk, vagy ne fizessünk?” Ezután elhallgattak és képmutatóan várták a választ. Jézus elvileg bármit válaszol, bajba kerül. A tét az óriási volt, mivel a farizeusok és az írástudók azt tartották, hogy amikor eljön a Messiás, akkor meg fogja tagadni az adófizetést ettől az elnyomó római rendszertől, és lerázva a népről az igát nagyhatalommá teszi Izraelt. Ez volt a dédelgetett álmuk, de csak elméletben. Ezért a kérdés arra ment ki tulajdonképpen, hogy Jézus a Messiás, vagy nem? Hadd lássuk, mit mond magáról, miként nyilatkozik ebben a perdöntő kérdésben. Ha Jézus azt válaszolja, hogy „fizessetek adót”, akkor Ő egyrészt nem lehet a Messiás, másrészt pedig bevádolhatják a főtanácsnál, hogy nem képviseli a vallási-nemzeti érdekeiket. Emiatt Jézus bajba kerül.

Nézzük a másik csoportot és azok érdekeit. A herodespártiak császárbarátiak voltak, mert Herodes a császár embere volt, aki pénzen kapta meg a császár alattvalójaként Galilea fölött a királyságot. Ha Jézus azt válaszolja, hogy „ne fizessetek”, akkor bevádolhatják a helytartónál. Emiatt Jézust, mint politikai lázadót ítélhetik el. Egyébként bár Jézus sosem mondta azt, hogy nem kell adót fizetni, mégis ez volt az egyik vád ellene később a főpapok részéről Pilátus előtt (vö. Lk 23,1-2). Jézust egészen más miatt vádolták be Pilátusnál, mint amivel a főtanács halálra ítélte. Az is figyelemre méltó, hogy a gonoszság erői, - akik egyébként nem értettek egyet egymással semmilyen tekintetben, - Jézus, a bűntelen Emberfia ellen összefogtak. Mindig is ez történt a történelemben az igazság hirdetőivel szemben, mert a fennálló gonoszság nem tűrheti el, hogy nyilvánosan leleplezzék. Ezért Jézus halála napján Herodes és Pilátus barátok lettek. Így teljesedett be az egyik Messiásra vonatkozó prófécia (vö. Zsolt 2,2).

Jézus válasza csodálatra méltó. Előbb egy dénárt kért, és megkérdezte, hogy „kinek a képe és felirata ez?”, azt válaszolták, hogy „a császáré”. És ekkor adta Jézus ezt a feleletet, amit már ismerünk. A dénárt a császár verette. Az adó, amiről szó van az evangéliumban az nem valami után lévő adó, hanem „fejadó”. Ezt a császár azokra a népekre rótta ki, akiket katonai erejével leigázott. Akik ezt a dénárt használták és fizették a fejadót, azok elismerték Róma önkényuralmát. Jézusnál minden bizonnyal nem volt ilyen pénz, ezért kért egyet, hogy felmutassa azt. Válaszában az isteni bölcsesség briliáns módon nyilatkozik meg, nemcsak azért mert kitért a neki felállított csapda elől, hanem több szempontból is. Egyrészt rámutatott a farizeusok képmutatására, mert ők elméletileg képviselik azt, hogy nem kell adót fizetni a császárnak, de a valóságban ott van a pénz a zsebükben. Ezzel gyakorlatilag elismerik Róma uralmát saját maguk és nemzetük fölött. A Rómától való függetlenség eszméjét képviselték fennszóval, de a valóságban behódoltak neki, mert ezzel a pénzzel adtak és vettek. Másrészt Jézus válaszában több van, mint azaz első hangzásra tűnik. Az „Adjátok vissza a császárnak, ami a császáré” elv azt jelenti, hogy a pénz a császáré, tehát adjátok vissza neki. És jelenti azt is, hogy Jézus nem azért jött, hogy forradalomra buzdítson és társadalmi rendszerek megdöntésén munkálkodjon, és ezt hagyja örökségül az ő tanítványainak. Jézus úgy változtatott az egyének társadalmi helyzetén, hogy a hozzá fordult beteg-bűnös embert az üdvösség számára mentette meg. Előbb a szívben kell végbemenni a változásnak, ahhoz, hogy körülöttünk a világ is megváltozzon. Az emberek többsége akkor is úgy vélte és ma is úgy gondolja, hogy a társadalom külső törvényhozása, a körülöttünk lévő világ megváltoztatása által lehet jobbá tenni az embereket. Állami törvényekre, a bűnt fékező jogi szabályokra és azok végrehajtására mindenképpen szükség van, mert ezek fékezik a gonoszság erőit ezen a földön (vö. Ter 9,6), azonban a külső törvényhozás az emberi szív önzését sosem tudja megváltoztatni és jobbá tenni. Erre csak az Isten igéjébe vetett hit valamint a Szentlélek hatalma képes az ember életében. Ezért van szükségünk megváltásra és Megváltóra.

Jézus válaszában a súlypont azonban a mondat második felén van: „adjátok vissza Istennek, ami az Istené”. Mintha ezt mondaná: - Rendeljétek alá hittel önmagatokat az Írásoknak (az Isten beszédének) és fogadjatok el engem, mint Isten küldöttét, és ne önmagatokat és a saját magyarázataitokat toljátok az Isten és az emberek közé, mert ezzel Istentől raboljátok el a dicsőséget és a népet! Jézusnak ez a gondolata az evangéliumok más szakaszaiból kiderül (lásd: Mk 12,1-12; Mt 15,3.6.9!). Sajnos az akkori Izrael vezetői, és ösztönzésükre a nép nagy része a császárt választotta Isten helyett, mert azt kiáltották később a helytartónak: „Nincs királyunk, csak császárunk van” (vö. Jn 19,15). Ez nem azt jelenti, hogy ténylegesen a császárt választották, hiszen többször is fellázadtak ellene, hanem azt jelenti, hogy mivel életüket nem rendelték alá az Isten beszédének és Jézus tanításának, ennek egyenes következménye a pusztulás lett, ami Titusz seregei által Kr. u. 70-ben Jeruzsálem és a Templom lerombolásával be is következett. Ha valaki nem az Istent és az Ő beszédét teszi életében az első helyre, az tulajdonképpen nem is adott helyet neki a szívében, ott más valami az úr, és ezt bűnnek hívják.

Milyen gyakorlati következményei vannak Jézus szavainak ránk nézve?

„Az adjátok vissza …” elv szólt az akkori vallási vezetőknek, és szólhat a mostani egyházi vezetők (és a felekezetek vezetői) egy részének, abban az esetben, ha nem adják vissza Istennek a dicsőséget az által, hogy az Ő beszéde, a Szentírás alapján mutatják be Istent az embereknek, hanem főként a hagyományaik és az évszázadok alatt kialakult egyházi tanítások és az Isten igéjének összevegyítése által. (vö. Mt 15,3.6.9; Jn 4,23-25; Jn 17,17: „a te igéd igazság”; 2 Tim 3,16: „a teljes Írás Istentől lehelt”; Mt 4,4: minden ige, amely „Isten szájából származik”; Mk 12,38-40; Mt 23,5-7.23.28, stb.)

Az „adjátok vissza…” elv nem azt jelenti, hogy egy kicsit Istennek is megfelelünk, s egy kicsit ennek a világnak is. Ilyen sehol nincsen a Szentírásban. De jelenti azt, hogy Isten beszédének és az Ő akaratának szabadon, hitből, örömmel és Isten iránti viszontszeretettel alárendeljük magunkat és az életünket. A jó Isten csak az önként, az érdek nélküli szeretetből történő szolgálatot tudja elfogadni az Országa építésében (vö. 2Kor 3,17). Minden nem tiszta indítékból történő cselekvés vagy beszéd értéktelen a menny szemében.

Jelenti azt is, hogy Jézus nem lázított a fennálló társadalmi rend, vagy egy elnyomó hatalommal szemben. Még Péternek is azt mondta, hogy: „Tedd vissza hüvelyébe kardodat, mert aki kardot ragad, kard által vész el.” Miért? A válasznak több oka van. Az egyik mindenképpen az, hogy Isten az, aki „tesz királyokat, és dönt királyokat” (Dn 2,21; Róm 13,1-7), akikre „szükség van” a bűn világában, hogy a mindenség angyalai előtt is nyilvánvalóvá váljék, hogy kinek mi lakozik a szívében, hogy melyik ember válik alkalmassá arra, hogy majd az feltámadás után a bűntelen lények közösségében éljen.

Jelentheti azt is, hogy a krisztuskövető ember a különböző politikai erők hatalomért folyatott szélmalomharcába ne bonyolódjon bele, mert ott olyan érdekek és szempontok ütköznek és juthatnak érvényre, amelyeket világosan átlátni a legtöbb esetben lehetetlen. Aki ettől a világtól, kormánytól vagy ellenzéktől, többségtől vagy nemzeti képviselettől, esetleg gazdasági fellendüléstől várja a sorsa jobbra fordulását, az erre a világra és nem Istenre épített. A hívő ember úgy végzi lelkiismeretesen, becsülettel és a legjobb tudása szerint a munkáját ezen a földön, hogy tudatában van annak, amit Pál apostol így fogalmazott meg: „a mi hazánk a mennyben van”. Arra figyel, amit Krisztus mondott, hogy „az én országom nem ebből a világból való (vö. Jn 18,36)”, és hittel ragadja meg az Ő ígéretét, amely szerint Krisztus visszatér angyalai kíséretében, drámai módon beavatkozva a mind nagyobb válságba torkolló történelembe, hogy magával vigye övéit (vö. Jn 14,2-3) az Atya országába. Ekkor történik a Krisztusban hívő igazak feltámadása és az élő igazzá lett hívők elváltozása és elragadtatása a mennybe (vö. 1Tessz 4,13-17; 1Kor 15,23). Ezen lehet nyugodtan mosolyogni, akinek ez jobban tetszik, vagy inkább a Bibliában utána nézni ennek, mert eddig minden Krisztus első eljövetelére vonatkozó prófécia hajszálpontosan beteljesedett. Ilyenek például: a Messiás első eljövetele (Szám 24,17 , Mt 2,1-2), születésének a helye és isteni származása (Mik 5,2 , Mt 2,4-6), a Messiás fellépése, szenvedése és halála (Dn 9,24-25 , Zsolt 22, Ézs 53, Dn 9,26: „kiírtatik a Messiás és senkije sem lesz”) valamint a feltámadása (Mt 12,40, Jón 2,1), stb.

Miért gondolnánk azt, hogy a Krisztus második eljövetelére vonatkozó jövendölések ne teljesednének be (vö. Mal 3,1-3; Dn 12,1-4.9-10, stb.), és a világmindenséget teremtő Istennek ne lenne hatalma arra, hogy a saját szavainak érvényt szerezzen? Egyedül a mindenható Isten ismeri a jövendőt (vö. Jer 32,27, Jel 1,1), és azt amit ebből a benne hívőknek tudniuk kell, azt kijelentette a prófétái által, hogy ne sötétségen tapogatózzunk, hanem járjunk Isten igéje fényének a világosságában, és aszerint is éljünk.

Felhasznált irodalom: Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat, Bp., 2002. / Biblia, Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, Szt. István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Bp., 2008. / Szent Biblia, fordította: Károli Gáspár, Bp., 2002., Biblia, az Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, Kálvin János Kiadó, Bp., 2004.
????????????????????????????????????????????????????
ÖNVÉDELEM… a magyar nemzetben!
Az önállóság - önfenntartás első lépcsőfoka az önvédelem megszervezése ….
innen: https://www.facebook.com/groups/175020514735144/?multi_permalinks=298746255695902&notif_id=1653053336103553&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

Márta Boros
Mivel az erőszakot nem preferálom, így vsznű én meg onvedelembol sem tudnám másik ember életét kioltani, de vannak olyan helyzetek, és bűnök,főleg hosszú ideje elkövetett és megbanast soha nem tanúsított esetekben, amikor ezeket igen is meg kell torolni, megsemmisiteni....persze azokkal az emberekkel akik erre a szolgálatra jelentkeznek és alkalmasak is rá!
László KissSzerző
Márta Boros nem igaz amit írsz, illetve csak részben.... mert adott szítuáciőban pl. amikor saját édes gyermeked életét kellenne megvédened a kezedben levő - kerülő pisztollyal habozással - igen, de lelőnéd a gazembert! EZ A TERMÉSZETES ÖNVÉDÉS!
Márta Boros
László Kiss ....lehet így van ,de nem szeretném megtudni, megtapasztalni....
László KissSzerző
Márta Boros Kiegészítés persze a fenti reagálásom rendőri ésszel íródott, hogy eláruljak, egy titkot úgy kell lelőnöd, hogy ellened már ne tanúskodjon (((SZÁLLÓ IGE EZ A RENDŐRŐK KÖZÖTT…))) - ugyanis a rendőri tapasztalat az, hogy utána a rendőrt meghurcolják a bíróságok… mert azzal védekezik, hogy a rendőr támad rá ő csak védekezett.. De civilként valószín csak a lábába lőné harcképtelenné tennéd ez biztos - és az is, hogy a rendőr csak hangsúlyozom csak akkor használhatja lőfegyverét ha saját vagy mások élettét közvetlenül élet veszély fenyegeti - érted: PARANCSRA NEM HASZNÁLHATOD! ..................... további titkok a rendőri munkában - helytelen a fegyverhasználata nála - az a katona dolga és parancsra lővi az ellenséget! A RENDŐR FELADATA A TÖRVÉNY BETARTÁSA ÉS BETARTATÁSA - így ugy tudom a briteknél nincs is nála fegyver csak gumibot... szóval emlékszek - a 8 órán túl is túl munkaidőre pláne amikor még nehezen ment a gépelés és sokszor át kellett írni pl, egy feljelentést szabálysértés ügyben - milyen egyszerű lenne azt a stencilezett dokumentumot csak beírni kézzel tollal ami úgy nézne KI: - TETTEN ÉRTEM XY. AMIKOR EZT ÉS EZT A SZABÁLYSÉRTÉST ELKÖVETTE - s mindjárt nem kellene kínlódni senkinek sem a feljelentések gépelésével.. AZ ÖTLETET ELLOPHATJÁK - DE A FEGYVER NEM HASZNÁLATÁVAL EGYÜTT!
--
id. Kiss László
László KissSzerző
természetesen van vonzata a fenti újításnak a rendőri munkában - nincs helyszíni bírság - sok rendőrt azért szereltek le mert sajátjaként kezelte a HOZZÁ befolyt büntetés pénzt vagy feketén bírságolt - stb. nincs nem kell szabálysértési tárgyalás sok sok munka energia szabadul úgy fel ÉRTITEK! PARANCSNOKOK?
--
id. Kiss László
László KissSzerző
KÖZBEN ZAJLANAK A VILÁGESEMÉNYEK! RENDKÍVÜLI HÍREK!
- Néhány órája „fokozott nukleáris készültségi gyakorlat” zajlik Moszkvában! Ebből adódóan az orosz katonai és politikai vezetést áttelepítik Szibériába...
Az orosz "Speciális Repülőszázad" több repülőgépe is felszállt az orosz kormány tisztviselőinek áthelyezésére.
Ezzel egy időben az orosz elit elhagyja az országot. Pontosabban, ma reggel magánrepülőgépek tömeges felszállását észlelték Moszkvából Dubaiba.
A repülők főként Szibéria területén, Omszkban, Ufában, Novoszibirszkben és Tyumenben landolnak. Valójában néhány repülőgép átkelt az Urálon Altáj irányába.
Az információk szerint kikapcsolt transzponderes repülőgépek is voltak.
A rejtély és az aggodalom fokozódik, mert Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtök este Pekingbe utazott... Ám a repülés közepén gépe megfordult a szibériai Novoszibirszk felett, és soha nem szállt le Kínában...
Valami komoly dolog történik…
Az elkövetkezendő 72 óra sorsfordító lehet!!!!
Márta Boros
László Kiss ...köszönöm ezek nagyon érdekes, és izgalmas információk. .. remélem csak pozitív történések jönnek!
9 hete = 2022. március 17-én ma 2022. 05. 21. rögzítem
László KissSzerző
Márta Boros IGEN - PONT MOST RAKTAM KI A FRISSEKET: IDE: https://www.facebook.com/groups/556870684510082
MODERN VILÁG SPARTACUSAI!
???????????????????????????????????????????????

Válasz

kiss lászló üzente 1 hónapja

innen is visszavontam - órák-óta függőbe hagyta - töröltem írásom - de ide teszem meghagyva a hálás utókornak
az oldal ELLENZÉK nevet viseli:
Függőben · 2
László KissEllenzék
oStepo904ó52ai0 .u5612 ·
...............nemszeretem a cenzúrát!
László KissEllenzék
oStepo904ó52ai0 .u5612 ·
Üdvözlöm a csoportot - érdekes kérdések, sőt nem elfogadható belépési kérdéseket olvastam - , mert egy valódi ellenzék nem kormányt ha nem rendszert kíván változtatni én is, így a kevésbé elfogadható választ jelöltem be, hírek ismeretét... Arcpoétika, ha nem lenne ismeretes, ha bár kétlem, bizonyára olvastátok már írásaimat! Így röviden lényegre törően közlöm Magyarázat helyet tényekkel ami maga már a bizonyosság - egyetlen hírt se hiszek el addig amíg nem tudom! Kossuth Lajosnak volt egy álma - a Duna melletti államok uniója - ezt tovább gondolva és a mai 2022.05.10.-én és 2:33 kor írt soraimmal író önöknek, arra sarkallt. hogy megállapítsam a következő tényeket - Amerika nem tartozik Európához, Szibéria sem . Európa határait meg kell nevezni Nem terjedhet Tel-avivik sem de Kaukázus hegyei igen... Európát a nyugat gyengíti, köztudottan azzal, hogy szembe állítja a nemzet államokat, így arra a következtetésre jutottam, hogy nem egyesült államokat, ha nem létre kell hozni egy erős Európát - és ezt csak egy módon lehet, még pedig az Európa Nemzetek Szövetsége - de mivel már van egy ENSZ - ezért úgy gondolom, hogy K.E.N.SZ (...Közös Európai Nemzetek Szövetsége...) továbbiakban nem kensz. ha nem: KENSZ! Megvalósítása szükségszerűvé vált - ha önök ezzel egyetértenek jelezzék vissza nekem - ha nem akkor útjaink ketté válnak, mert ha önök nem törölnek...én saját magamat törlöm oldalukról! Köszönöm, hogy elolvastak - és amit kimondunk és leírunk azt meg is tesszük - nem ámítunk nem manipulálunk senkit csak az ellenségeinket úgy lesz!
Természetesen ok kumulálni lehet javaslatomat már mint a megnevezést illetően!
Üdvözlettel
2022.05.10.
--
id. Kiss László

Válasz

kiss lászló üzente 1 hónapja

NAGY A NYOMÁS ÉS A CENZÚRA - AZAZ ELHALLGATÁS - MA A 2. SZDSZ ÉLMÉNYEMET ÉLTEM MEG VÉN-FEJEL - NEM SEMMI! ITT OLVASD EL:
2022.MÁJUS.10. 17: 20-KOR TETTEM IDE:
TILTAKOZOM!
(((megj: kilépek ebből a szervezetből ma 2022.05.10-én kb. 17:00 órakor - id. Kiss László))))
Beérkező levelek
László Kiss <ktbektbe@gmail.com>

16:21 (1 perccel ezelőtt)

címzett: peticiok; titkos másolat: peticiok

Minden normális ember elítéli a háborút, ami mindkét félre szenvedést, halált nyomort - pusztulást, földig lebombázott városokat jelent...! Háború nekik nem dicsőség haszon - teljesen értelmetlen és a konfliktusok nak nem a háború a megoldása!
A mostani felszólalásokkal egyetértek, kivéve ezt, mert a lényeg kimaradt belőle!
Helyesen ez a helyénvaló:
Miután elítéljük: idézem önöket: Elítéltük Oroszország Ukrajnával szemben indított háborúját, és felszólítottuk Oroszországot, hogy állítsa le Ukrajna invázióját. A nemzetközi közösséget pedig lépések meghozatalára szólítottuk a béke helyreállításáért.Párhuzamosan azzal a határozott követelésünnkkel, hogy a háború kikényszerítését a világhóditó politikát folytató: azonnal hagyja abban háborút generáló majd kényszerítő tevékenységét- mely ok miatt megszűnik az okozat is és harmónia béke virrad az emberiségre!
Az kevés amit a 4.pont közöltek felém emailban - - idézem: Afrikai kampányigazgatónk, Anne Kioko felszólította a nyugati országokat, hogy hagyják abba ideológiai programjaik rákényszerítését a kevésbé fejlett országokra. „A sokféleség tiszteletben tartása a különbségek tiszteletben tartása” – szerepelt Anne érvei között...."
Ma már ismerve who UGYAN CSAK EGYEDÜLI VILÁGURALOMRA VALÓ TÖREKVÉSÉT T I L T A K O Z O M ellene! Javaslom, hogy felvetett gondolataimat munkájukban érvényesítés ÚTJÁT KEZDJÉK EL AMÍG NEM KÉSŐ!
üdvözlettel - AZ EMAILT MA 2022.05.10-ÉN KAPTAM
--
id. Kiss László
Peticiok HU <peticiok+noreply@citizengo.net>

16:22 (2 perccel ezelőtt)

címzett: én
Köszönjük, hogy felvette a kapcsolatot a CitizenGO-val. Az automatikus válaszok nagy száma miatt válaszlevelét nem kapjuk meg.

Szeretnénk, ha eljutna hozzánk az üzenete, ezért arra kérjük, hogy küldje el újra levelét az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül: https://www.citizengo.org/hu/contact

Másolja és illessze be lenti üzenetét a fenti űrlapra. A CitizenGO elkötelezett munkatársai hamarosan válaszolni fognak Önnek.

Figyelmébe ajánljuk a gyakran feltett kérdések gyűjteményét https://www.citizengo.org/hu/contact, ahol akár néhány perc alatt választ találhat kérdésére.

Még egyszer köszönjük a megkeresését.

Üdvözlettel:

A CitizenGO csapata
A VÁLASZRA AMIRE KIVÁNCSI VOLTAM MEGKAPTAM - EZ SEM AZ AMINEK MUTATJA MAGÁT KILÉPEK BELŐLE MOST AZONNAL ÍROM MIND EZT 2022.05.10-ÉN 16:30KOR
És az álláspontja:

Bejelentkezés

FŐOLDALRólunkKAMPÁNYAINKSAJTÓTÁMOGATÁSRendszeres támogatás

Nyilatkozat a CitizenGO-t érintő álhírekről Oroszország, illetve Ukrajna inváziója kapcsánAz elmúlt hetekben újra terjedni kezdtek azok az álhírek, amelyek azzal vádolják a CitizenGO-t, hogy orosz oligarcháktól kapott pénzeket. Ezek az állítások a CitizenGO élet- család és szabadság melletti sikeres munkájának lejáratását célul kitűző kampány részét képezik.

Válaszul ezekre a hamis vádakra a CitizenGO a következő nyilatkozatot adja ki:

A CitizenGO soha, semmilyen összegű adományt nem kapott orosz oligarcháktól, sem bármilyen Putyinhoz vagy Putyin kormányához köthető üzletembertől vagy vállalattól.
A CitizenGO megalakulása óta függetlensége megőrzésére törekszik. Ezt szem előtt tartva nem kér és nem kap támogatást közintézményektől, politikai pártoktól és nagyvállalatoktól.
A CitizenGO működését kisösszegű adományokból finanszírozzák élet- és családbarát polgárok ezrei szerte a világon.
A CitizenGO olyan személyekkel és szervezetekkel működik együtt világszerte, akik osztják elkötelezettségünket az alapvető értékek, az élet, a család és a szabadság védelme mellett.
A CitizenGO határozottan elítéli azokat a médiaszervezeteket, politikusokat és aktivistákat, amelyek manipulált információkat, illetve álhíreket terjesztenek róla.
A CitizenGO határozottan elítéli az emberi jogok és a nemzetközi jog megsértését, illetve elítél minden, szuverén országok szuverenitását veszélyeztető támadást. Különösen elítéljük Oroszország Ukrajnával szembeni invázióját, és imádkozunk, hogy az ukrajnai háború minél előbb véget érjen.
A CitizenGO segíti Ukrajna lakosságát azzal, hogy adományt gyűjt és küld az Ukrajnában működő helyi Karitász-szervezeteknek, illetve a környező országokban, Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában a háború elől menekülteknek segítő Karitászoknak.
2022. március 1-jén a CitizenGO beszüntette tevékenységét Oroszországban.
NEM HITTEM VOLNA, HOGY AKKOR RÉGEN AZ szdsz UTÁNI CSALÓDÓTTÁGOM ÉS FELISMERÉSEM, DE HISZ EZEK UGYAN AZOK… UTÁN MEGISMÉTLŐDIK VELEM - HÁT MEG VÉNFEJEMRE MA JÖTTEM RÁ -
E Z S E M A Z A M I N E K M U T A T J A M A G Á T!
??????????????és rá adásul aljas is beírom az email címemet ktbektbe @ gmail.com - és mit ír ki - na mit hazugságot - olvasd csak:

Biztos benne, hogy leiratkozik?

Ha le szeretne iratkozni a CitizenGO levelezőlistájáról, írja e-mail címét az alábbi mezőbe, majd kattintson a "Leiratkozom" gombra!

Ha az e-mail címe nem **********************************, kérjük, kattintson a "Nem iratkozom le" gombra!
Leiratkozom Nem iratkozom le

Sajnáljuk, de a megadott e-mail cím nem egyezik az aktán szereplő e-mail címmel. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, küldjön egy üzenetet.
és továbbra is szórakozik velem - lásd és olvasd:
László Kiss

16:48 (0 perccel ezelőtt)

címzett: peticiok
követelem, hogy töröljenek és többet ne küldjenek nekem emailt - nehogy azt írd vissza, hogy menjek vissza az oldaladra, mert ott nem engedsz magadtól megszabadulni
csalódtam önökben is sajnos!
--
id. Kiss László
Peticiok HU <peticiok+noreply@citizengo.net>

16:49 (0 perccel ezelőtt)

címzett: én
Köszönjük, hogy felvette a kapcsolatot a CitizenGO-val. Az automatikus válaszok nagy száma miatt válaszlevelét nem kapjuk meg.

Szeretnénk, ha eljutna hozzánk az üzenete, ezért arra kérjük, hogy küldje el újra levelét az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül: https://www.citizengo.org/hu/contact

Másolja és illessze be lenti üzenetét a fenti űrlapra. A CitizenGO elkötelezett munkatársai hamarosan válaszolni fognak Önnek.

Figyelmébe ajánljuk a gyakran feltett kérdések gyűjteményét https://www.citizengo.org/hu/contact, ahol akár néhány perc alatt választ találhat kérdésére.

Még egyszer köszönjük a megkeresését.

Üdvözlettel:

A CitizenGO csapata
RÁADÁSUL MA HALLGATAM Tóroczkai első parlamenti beszédét - az ő és a mi tevékenységünk között az a különbség Ő havi 3 millió forintért teszi elkábító munkáját mi pedig ingyér- ezvan sajnos! s-sőt működteti a rémuralmat felettünk! írtam ma 2022.05.10-én 17.10-kor… id. Kiss László

Válasz

kiss lászló üzente 2 hónapja

KERESD PUTYIN BIZALMÁT ÉS FIZESS VÉDELMI PÉNZT ÉRTE!
Legyen úgy mint Atikka idejében!
https://postaimre.euroweb4you.com/infusions/articles/articles.php?article_id=438

VALÓSÁG LÁTSZAT CSAL SEMMI SEM AZ AMINEK LÁTJUK....
László Kiss
Nóra Bauer miután nem vitatom véleményeteket, közölnöm kell, hogy mi a különbség a látszat csal és semmi sem az aminek látszik, között! Előlegezem, hogy az ember pláne a magyar ember a feléje nyújtott kézfogásra nyújtott kezet tiszteletből elfogadja... ez a valóság - ez nem állja meg a helyét pl politikusnál - ez a látszat csal esete - mindezek összessége semmi sem az aminek látszik a gonosznál - szinonimák a gyilkosoknál!
színház benne a nő - férfi egyaránt ahogy Nóri írta, de lehet, hogy nem így gondolta, ahogy Robi sem így gondolta ... ahogy most vázoltam közlésben...+ kérdezem, ami soha nem fog megtörténni, ha eljönne hozzám orbán és nyújtja a kezét kézfogásra és én elfogadnám minek ítéled meg? Vagy ha én nyújtanám először a kezem orbán felé -- a kritizált végeredményt mutat, én nem tudom, ki nyújtja először a kezét, így nem lehet rá vélemény álláspontom rá! ÉRTITEK? Így a képen a valóságban két cinborát látok aki kezet fog! NA EZ A MANIPULÁLÁS! ÉRTHETŐ?
--
id. Kiss László Kiss
2022.04.22-ÉN 1:26 KOR ÍRTAM
MIT ÜZEN AZ ÜZENET MA - AZ UTÓKORNAK ÉS A MA EMBERÉNEK KÖZLÖM, HA LÁTSZ KÉPET - VIDEÓT ÍRÁST VAGY ÉLŐBEN MA MÁR - LÁSD 09.11-ET.. - AZ A VÉGEREDMÉNY - ELŐTTE NEM LÁTTAD PL. A KÉPEN, HOGY KI LŐTTE KI A GYILKOS LÖVEDÉKET AKÁR VALÓS AKÁR CSINÁLT KÉPET ÉS STB. LÁTSZ VONATKOZIK RÁ ÉRTHETŐ?
Csak a halott látja a háború végét.
- Platón
https://filminvazio.hu/videa-film/az-igazsag-nyomaban-2009/

Mit jelent ez a mondás: Csak a holtak látják a háború végét?
1/4A háború csak azoknak ér véget akik meghalnak. Tehát ez azt jelenti, hogy élve nem juthatsz haza. Amúgy szerintem ezt a világháborúk kapcsán használhatták, ott volt (az 1.nél) hogy azt hitte mindenki hamar vége lesz.
3/4szerintem ez azt akarja jelenteni,hogy a akik eltavoztak a mas vilagra,csak ok lathatjak Istennel a haboru kimenetelet! :)
innen: https://www.gyakorikerdesek.hu/egyeb-kerdesek__egyeb-kerdesek__7119175-mit-jelent-ez-a-mondas-csak-a-holtak-latjak-a-haboru-veget

4/4 A te válaszod:
…az élet a folytonosság küzdelme, harc, háború - melyben békében háborúra készül . háborúban meg békére készül…… így a végét valóban másvilágon látja meg - az ember….” id. Kiss László 2022.04.21. 19:5-kor írtam!
ma 20:00
............Együtt a gonoszok ellen legyen a jelszavunk, s ne egymás ellen küzdjünk, mert akkor a gonosz megmarad!!!............."
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Amerikai diplomata: Putyin nem áll meg Ukrajnánál, Magyarország is a listán

Na végre egy hiteles forrás és realista megközelítés. Mi a gond ezzel? Még jó, hogy a tökös mogyoró honvédelem IDF-el toldva megvédi a cionizmust, nem kell félnetek jó lesz! Az orosz diktátor étvágya egyre nő, akár több európai ország is potenciális áldozattá válhat – állítja egy amerikai diplomata.

Robert Pearson amerikai diplomata a The Hill amerikai újságnak beszélt Vlagyimir Putyin lehetséges nagyhatalmi terveiről.

Az orosz diktátor nem korlátozza magát az Ukrajna elleni háborúra. Megpróbálhat más országokba is behatolni, köztük a NATO-tagállamokba is

− mondta. Hozzátette, hogy szerinte Putyin a Szovjetunió határaihoz akar visszatérni, amihez több európai ország feletti ellenőrzést kellene megszereznie.

Pearson megjegyezte, hogy Putyin potenciális áldozatainak listáján nemcsak Észtország, Lettország és Litvánia szerepel, hanem Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Bulgária és Moldova is.

Tudjuk, hogy ha Putyin életben marad, mindent megtesz annak érdekében, hogy minél messzebbre kiterjessze az orosz katonai jelenlétet Nyugaton. Arra fogja ösztönözni Minszket, hogy alárendelje magát Moszkvának, és félig állandósítsa az orosz csapatok jelenlétét. Az orosz balti határok mentén, például Kalinyingrádban növeli állomásozó haderői számát, hogy a NATO balti államait, emellett Lengyelországot és Németországot is megfélemlítse

– mondta a diplomata.
stb. itt: https://postaimre.euroweb4you.com/infusions/articles/articles.php?article_id=438
MÁR KÖZÖLTEM - ISMÉTLEM ÉS NEM IS ÉN ÍRTAM: "...A z áldozati lista nem Putyiné, hanem a nátóé. Ezek az országok mind hamuvá lesznek , ha tovább provokálják Oroszországot. ...."
ÉN ÜZENETEM, KERESD PUTYIN BIZALMÁT ÉS FIZESS VÉDELMI PÉNZT ÉRTE!
18 hozzászólás
Szólj hozzá
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
???????????????????????????????????????????????????? ide írtam - közöltem ma azaz 2022.04.22-én 10:10 - kor id. Kiss László

Válasz

kiss lászló üzente 2 hónapja

Örökös pusztulás ismétlődése e világi körforgás!
Károlyné Farkas
Lehet-e cél az örökös pusztulás ismétlődése? Ez a szenvedéselmélet szükségszerűségét bizonygatja, ami nem az emberi lét feltétele, hanem egy.faj létének igénye.
László Kiss
Károlyné Farkas jó látod - illetve fogalmaztad meg! Köszönöm!
1 hozzászólás

László Kiss
Kedves Mária Rozgics reagálásom írásodra: Még Atilla nagyfejedelmünk idején akadtak olyan bátor harcosok, kik meg tudták regulázni ezt a sok senkiházi söpredéket, mára már egyetlen egy sem akad, aki megálljt parancsolna feneketlen aljasságuknak. Földünk valóban a végóráit éli. De, mint ahogy a régészeti leletekből is kitűnt, eddig is már legalább nyolcszor képes volt újraéledni, képes volt megújulni, kérdés, hogy van-e még újabb esélye az emberiségnek? A földtörténeti kőzetekből is kimutatható, hogy ez idáig, ameddig még vissza tudták idézni a múltat, nyolcszor pusztult ki az emberiség, hiszen még 5 ezer éves atomreaktort is találtak, s az ősember otthonának hitt barlangokban is olyan több ezer éves rajzok láthatóak, amelyek égi háborúkat, azaz űrhajók, tömegpusztító eszközök bevetését jegyezték fel az utókor számára. Napjainkban ismét elérkezett az az úgynevezett utolsó stádium, amikor ha nem lesz, aki elzavarja ezt a sok kivénhedt, rothadt lelkű bábot, aki a Sátánnak adta el a lelkét, akkor bizony Földünk újból elnéptelenedik, s majd talán néhány száz vagy ezer év múlva újraéledhet. ..."
Innen: internet: forrás: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009072218757
Kedves Mária - Putyin atillává válik, és nem azért mer, ő ezt akarja, ha nem azért mert az emberi kapzsiság a zsákmány és a milliárdos volta viszi rá, hogy megtartsa- mert jó tudja ha a NATO győz neki vége!
Azért írtam korábban ez a világháború arról, szól, hogy melyik milliárdos győz - a nyugati vagy a keleti! ÉS LESZ A VILÁG EGYEDÜLI URA!
Nézzék ezt a két gusztustalan férget: ezrek és ezrek haltak meg az ő mocskosságuk miatt és ezek itt "halottnézőben" egymással enyelegve vigyorognak. Hát ennyit számít itt egy emberélet!!!
KÉT FÉREG ZSIDÓ c. alatt mentettem el magomnak!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3052641285048249&set=a.2094486240863763
Hozzászólások
Katalin Havas-Harrington
Vigyorogna rájuk a halál !!! Szemetek !!!
Teri Hutás
Nyugodjatok meg egy ÖRDÖG FATTY SEM MARAD ITT, ÉS ÉLETBEN A FÖLDÖN ! - KÖNNYŰ, ÉRTÉKTELEN LÉNYEK !
László Kiss
Teri Hutás úgy bizony - holokausztot vizionáltak hát most megkapják írmagig!
AZ ÍRÁS EGÉSZBEN:
Hírfolyambejegyzések
Mária Rozgics
8 ó. ·
Magyar feltámadás
„Muszáj állandóan földre visszahullni,
hiszem, megoldásnak, célnak lenni kell!”
stb. a linkben... én így terjesztem tedd te is!--------------------- Károlyné Farkas
Lehet-e cél az örökös pusztulás isméylődése? Ez a szenvedéselmélet szükségszerűségét bizonygatja, ami nem az emberi lét feltétele, hanem egy.faj létének igénye.
László Kiss
Károlyné Farkas jó látod - illetve fogalmaztad meg! Köszönöm!
Pontosítok: az ember a mai tudásunk szerint egy faj, mert úgy tudjuk, hogy csak azonos fajok tudnak szaporodni... ez alátámasztja azt a látásomat és üzeneteket, hogy nem szabad fajhoz kötni, ha nem tettét kell megnevezni: gyilkos, amit már ismerünk az emberi fajon belül és elítéljük -

Válasz

kiss lászló üzente 2 hónapja

Még Atilla nagyfejedelmünk idején akadtak olyan bátor harcosok, kik meg tudták regulázni ezt a sok senkiházi söpredéket, mára már egyetlen egy sem akad, aki megálljt parancsolna feneketlen aljasságuknak. Földünk valóban a végóráit éli. De, mint ahogy a régészeti leletekből is kitűnt, eddig is már legalább nyolcszor képes volt újraéledni, képes volt megújulni, kérdés, hogy van-e még újabb esélye az emberiségnek? A földtörténeti kőzetekből is kimutatható, hogy ez idáig, ameddig még vissza tudták idézni a múltat, nyolcszor pusztult ki az emberiség, hiszen még 5 ezer éves atomreaktort is találtak, s az ősember otthonának hitt barlangokban is olyan több ezer éves rajzok láthatóak, amelyek égi háborúkat, azaz űrhajók, tömegpusztító eszközök bevetését jegyezték fel az utókor számára. Napjainkban ismét elérkezett az az úgynevezett utolsó stádium, amikor ha nem lesz, aki elzavarja ezt a sok kivénhedt, rothadt lelkű bábot, aki a Sátánnak adta el a lelkét, akkor bizony Földünk újból elnéptelenedik, s majd talán néhány száz vagy ezer év múlva újraéledhet. ..."

Innen: internet: forrás: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009072218757

Kedves Mária - Putyin atillává válik, és nem azért mer, ő ezt akarja, ha nem azért mert az emberi kapzsiság a zsákmány és a milliárdos volta viszi rá, hogy megtartsa- mert jó tudja ha a NATO győz neki vége!
Azért írtam korábban ez a világháború arról, szól, hogy melyik milliárdos győz - a nyugati vagy a keleti! ÉS LESZ A VILÁG EGYEDÜLI URA!
Nézzék ezt a két gusztustalan férget: ezrek és ezrek haltak meg az ő mocskosságuk miatt és ezek itt "halottnézőben" egymással enyelegve vigyorognak. Hát ennyit számít itt egy emberélet!!!
KÉT FÉREG ZSIDÓ c. alatt mentettem el magomnak!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3052641285048249&set=a.2094486240863763

Hozzászólások
Katalin Havas-Harrington
Vigyorogna rájuk a halál !!! Szemetek !!!
Teri Hutás
Nyugodjatok meg egy ÖRDÖG FATTY SEM MARAD ITT, ÉS ÉLETBEN A FÖLDÖN ! - KÖNNYŰ, ÉRTÉKTELEN LÉNYEK !
László Kiss
Teri Hutás úgy bizony - holokausztot vizionáltak hát most megkapják írmagig!
AZ ÍRÁS EGÉSZBEN:
Hírfolyambejegyzések
Mária Rozgics
8 ó. ·
Magyar feltámadás
„Muszáj állandóan földre visszahullni,
hiszem, megoldásnak, célnak lenni kell!”
A szomszédunkban zajló háború újra és újra felerősíti azt az emberi aljasságot, amelyet elődeink hagytak ránk. Remélem Antall és társai forognak a sírjukban, hiszen Kárpátalja harminc ezüst pénzért való eladása még halódó porjukban sem kaphat megnyugvást. Behódolni a nyugati bandának, amely mióta csak 1492 óta elfoglalta Amerikát, folyamatos háborúzások, népirtások, piszkos játszmák kísérik útját. Kezdve a 100 milliónál is több indián őslakos kipusztításával, akiknek „jótékonykodásuk” jeléül himlővel fertőzött takarókat osztogattak, s amikor kitört az előre eltervezett járvány, mosták kezeiket. Vajon a mostani covidos színjáték nem ugyanerről szól? Az elmúlt évszázadok során és azóta sincs a világon egyetlen olyan háborús tűzfészek, amelyben a jenkik keze ne volna benne, hiszen az ő elemzőik számadatai szerint is 100 millió körüli az otthonából elűzött lakosság száma a fegyveres konfliktusaik miatt, s legkevesebb 70 millió embert öltek meg a harcok során 1945-öt követően. Amibe persze a legutóbbi „arab tavasz” forgatókönyvének áldozatai még nem tartoznak bele. De hát micsoda népség ez és kik azok, akik még őket istenítik, hozzájuk dörgölődznek? Az úgynevezett két torony terrortámadásáról egyértelműen bebizonyosodott, hogy azt csak előre eltervezetten, szándékosan robbantották fel, mert kellett a világnak egy olyan megrázó alibi-kép, amely jogot formálhat számukra az arab országok lerohanásához. Mert kellett az olaj, amely nélkül az amerikai álom elszáll, hiszen dollárfedezetüknek csak barterben, gallonban van értéke. Irakban például hónapokon keresztül mínusz száz celsius-fok alá hűtött, s így egyharmad térfogatra zsugorított földgázt és olajat loptak ki, tartalékolva napjainkra, hiszen ezek már akkor is készültek Európa térdre kényszerítésére. A világot elözönlő migránsválságot is ezek szabadították a Vén Kontinensre, s a sok dróton rángatott korcs, aki valamilyen nemzetvezetőnek képzeli magát, lihegve igyekszik megfelelni a rájuk szabott szerepnek. Pedofil, másságot képviselő, csíra, és még jó néhány jelző illene azokra, akik Európa urainak képzelik magukat. A vén alkoholista volt EU-vezérrel az élen, akitől még a magyar miniszterelnök is szó nélkül elfogadta a nyilvános taslit, ahelyett, hogy minimum bebokszol egyet ezért. De nem, mert akkor nincs apanázs, nincs bandaszellem, amelyre hivatkozva a hazai vizeken is bármit meg lehet tenni. Elég csak annyit kijelenteni, hogy az „Unió döntése” –s már nem is lehet több ellenvélemény. A sok félrevezetett pedig, akik a parlamenti padsorokban asszisztálnak ehhez, nem mer visszakérdezni, hogy ki is ez az úgynevezett unió? Hiszen erkölcsi hullákból, a hazájukban már leszerepelt egyénekből verbuválódott össze, akik felelősséget semmiért sem vállalva osztogatják a közösség által befizetett pénzeket. Hiszen egyetlen esztendő alatt 60 ezer milliárd forinttal nem voltak képesek elszámolni! Ha valaki át tudja számítani ezt forintra, akkor szorozza be átlagosan 350 forinttal, ennyi milliárd és milliárd összeget zsebeltek be. Úgy adják-veszik az országokat, népeket, mintha istenek volnának, amelyet láthatunk most Ukrajnában is! Nézzék csak meg ezt a képet! Így kell viselkednie ez egész Európát képviselő némbernek? Ilyen kéjesen mórikálva vigyorog a másik gyilkosra, aki emberek tízezreit dobja oda koncnak, csakhogy a feladatát minél jobban végre tudja hajtani.
Amikor bizonyítékok tömkelege mutatja, hogy tömegpusztító mérget gyártottak, amerikai megrendelésre, amikor ukrán nők tízezreit amolyan szülőgépként használták, akikkel elhitették, hogy „béranyák”, s a kicsi csecsemőket vitték ki nyugatra, emberi kísérletekre felhasználva, vérüket véve, hogy a sok kivénhedt celeb és politikus a folyamatos vérátömlesztéssel tartsa fenn mocskos földi létét, fiatalnak tettetve magát. Nem vették észre, hogy a vietnami háború főideológusa már lassan száz éves, a saját fajtáját is kifosztó soros is hasonló korú és a többiek is igen magas földi életkort érnek el ezáltal. Miközben a pórnépet kötelező oltásokkal és kötelező elnyomással sanyargatva pusztítják, idő előtt.
Európa valamikor nemcsak az élet bölcsőjének számított, de igyekezett példát adni más kontinensek népeinek is, amely ma már legföljebb tündérmese, hiszen a nagy nyugati nihil a szennyet, s nem a jót hozta felszínre. Szomorú, hogy addig, amíg még Atilla nagyfejedelmünk idején akadtak olyan bátor harcosok, kik meg tudták regulázni ezt a sok senkiházi söpredéket, mára már egyetlen egy sem akad, aki megálljt parancsolna feneketlen aljasságuknak. Földünk valóban a végóráit éli. De, mint ahogy a régészeti leletekből is kitűnt, eddig is már legalább nyolcszor képes volt újraéledni, képes volt megújulni, kérdés, hogy van-e még újabb esélye az emberiségnek? A földtörténeti kőzetekből is kimutatható, hogy ez idáig, ameddig még vissza tudták idézni a múltat, nyolcszor pusztult ki az emberiség, hiszen még 5 ezer éves atomreaktort is találtak, s az ősember otthonának hitt barlangokban is olyan több ezer éves rajzok láthatóak, amelyek égi háborúkat, azaz űrhajók, tömegpusztító eszközök bevetését jegyezték fel az utókor számára. Napjainkban ismét elérkezett az az úgynevezett utolsó stádium, amikor ha nem lesz, aki elzavarja ezt a sok kivénhedt, rothadt lelkű bábot, aki a Sátánnak adta el a lelkét, akkor bizony Földünk újból elnéptelenedik, s majd talán néhány száz vagy ezer év múlva újraéledhet.
Nézzék meg Csernobilt. Az emberi gyarlóság lepusztította területen a természet újraéled. Kezdi begyógyítani a sebeket, s igyekszik az ember számára is megfelelő élőflórát létrehozni. Nézzék meg az afrikai sivatagokat, ahol az oázisok még őrzik a nyomát az emberek múltjának, amikor még nem szipolyozták ki az anyaföldet, nem tették a vegyszereikkel, műtrágyáikkal, hormonszereikkel és sivataggá a kies tájakat, nem irtották ki az őscédrusokat, őserdeinket, nem gyilkolták le az állatainkat, valóban emberhez méltóan voltak képesek élni itt. Ma az emberi kapzsiság, a feneketlen mohóság már nem ismer határt. Inkább a tengerek mélyére süllyesztik az eladhatatlan árut, csak nehogy sokan hozzájussanak, nehogy az általuk felsrófolt árakat lejjebb kelljen szállítani. Lelkiismeretes tudósok folyamatosan figyelmeztetnek arra, hogy Földanyánk akár tízszer ennyi embertársunknak is élhető életet volna képes biztosítani, csakhogy akkor a kapzsiságról, a bélpoklosságról, az önző létformáról le kellene mondani. Mostanság ezt úgy értelmezik ezek a hullarabló hiénák, akik a világ urainak képzelik magukat, hogy minden földi embert megfosztanak saját tulajdonuktól, még az egyéniségüktől is és amolyan biorobotként, chippel a bőrük alatt irányíthatókká téve hagyják meg az életüket addig, amíg számukra értékes, hasznos úgymond „igásállat”. Mert szerintük a valamikori Kánaán ezt kell, hogy napjainkra visszahozza. S még mindig nem lázad fel az emberiség, még mindig nincs, akik megálljt parancsoljanak ennek a néhány tízezernyi aberrált lénynek, helyette inkább hagyják, hogy halomra gyilkolják őket, hogy egész életüket megnyomorítsák.
Számomra mindig is érthetetlen volt az a kép, amelyet a katyni mészárlásról mutattak be. A fogoly lengyel katonákat hosszú sorokban kísérték az előre megásatott sírjukhoz. A menetoszlop élén néhány katona, úgyszintén a végén is. És a sok meggyötört, halálra ítélt – bocsánat a hasonlatért, de nincs más – birkamód, lehajtott fejjel ment előre. Egyetlen egy csoportnál akadt néhány bátor ember, akik megbeszélték, hogy lefogják az őröket és a dulakodás alatt, aki csak tud, szaladjon, amerre lát. Így derült fény az embertelen aljasságra, mert az önfeláldozó bátor társak segítségével néhányan meg tudtak szökni és a világ elé tárni, hogy itt bizony nem a németek követtek el háborús bűnt, hanem a sztálin-atyuska kivégzőosztagai. Ha jól körül nézünk, bizony most egész Európa a mai Katyn felé araszol, lehajtott fejjel, szótlanul, s nincs senki, aki a parancskiosztókat lefogja, s a világ szeme elé tárja, hogy mi is zajlik itt.
Rozgics Mária
Aranyosi Ervin:
Elmúlt a húsvét
Vajon el tudjuk-e görgetni a követ,
képesek vagyunk-e a feltámadásra?
Szakad e sorsunkban a megszokás-szövet?
Vagy csak úgy, mint eddig, várunk egy csodára?
A saját csodánkat, mindig mástól várjuk,
mi meg nem változunk, körbe-körbejárunk?
Rabszolgák maradunk, kikben lélek nincsen?
Eldobjuk álmaink, Júdásként eladjuk?
Hisszük csak hóbortból teremtett az Isten?
Legszebb álmainkat nap, mint nap feladjuk?
Tesszük csak a dolgunk, hogy ezt-azt túléljünk?
Rácsok árnyékában, hogy a fénytől féljünk?
Kétezer év robot, semmi sem változhat?
Nem lelünk kiutat az elme börtönéből?
Nem hiszünk holnapban, mely új jövőt hozhat,
s függünk hatalomtól, semmit érő pénztől?
Mérgezzük világunk még élhető felét,
s várjuk a Megváltó újabb jövetelét?
Nem minekünk kéne megváltókká válnunk,
letépve láncaink, teremtve a jót?
Saját kalitkánkból szabad égbe szállnunk,
s boldoggá tennünk a jó Mindenhatót?
Feltámadni kéne, hisz elmúlt a húsvét,
tűnjön a világból az ily bánatos lét!
Anyagbörtönünkből tudunk szabadulni,
magasabbra szállva, emelkedni fel?
Muszáj állandóan földre visszahullni,
hiszem, megoldásnak, célnak lenni kell!
Ám, amíg bakancsok taposnak fejünkre,
nem kerülhetünk mi a méltó helyünkre!
Tapasztaljuk végre meg a teljességet,
lépjünk be a fénybe végre boldogan!
Hagyjuk magunk mögött a kínzó sötétet,
hiszen lelkünk a mag, amely megfogan!
Együtt és egymásért, vígan, mosolyogva,
értőn nézve mától fel a csillagokra!
Nézzék ezt a két gusztustalan férget: ezrek és ezrek haltak meg az ő mocskosságuk miatt és ezek itt "halottnézőben" egymással enyelegve vigyorognak. Hát ennyit számít itt egy emberélet!!!

Válasz

kiss lászló üzente 2 hónapja

.........ma 2022.április 21-én 16:38.kor..... közlöm a tutit a háború elhúzódik senki és semmi se ússza meg... de ezt ne hidd tudd tudd ki az ellenséged, ez a mai dolgozatom azt szolgálja az utókornak és a ma emberének:


Rubel......csak aranyért !

Az Amerika - Ukrajna által sarokba szorított orosz medve az EU-t támadja vissza.

Nem tankkal, hanem ennél erősebb fegyverrel!
Ezt próbálta valamikor Saddam Huszein is, és Gaddaffy is. Mindannyian ismerjük sorsukat. oroszország viszont sokkal erősebb, mint amilyen erős volt vmikor Irak, vagy Líbia. Ezenken kívül Oroszország bebiztosította magát: dél-keleti szomszédaival katonai szövetséget kötött. Atomfegyverzete számosabb és nagyobb, mint a NATO tagállamoké összesen. A Cirkon atomrakéta 8Mach sebességgel száguld a világűrben a biztos célpontja felé, amennyiben a szükség így kívánja.Mit jelent Putyin döntése, hogy az orosz olaj- és gázeladások során rubelre cseréli a dollárt?

Az EU naponta vásárol Oroszországtól olajat és gázt 660 millió dollár értékben. Tehát alapvetően az EU minden nap 660 millió dollárt fizet olajért és gázért.

Oroszország döntése, hogy a dollárt rubellel helyettesíti azt jelenti, hogy az Európai Unió ezt a hatalmas értékű dollár tartozást rubelben fizesse ki.

Jelenleg egy dollár ára kb 100 rubel. Ezek szerint az Európai Uniónak most napi 66 milliárd rubelt kell megtakarítania olajra és gázra.

Hogyan tud naponta megtakarítani egy ilyen hatalmas összeget?

Az EU kénytelen lesz dollárért vagy euróért megvenni a rubelt!


És honnan lehet megvenni?

Oroszországon kívül egyetlen más országnak sincs ilyen nagy mennyiségű orosz rubelje.

Ezért a dollárral vagy euróval szembeni rubelt kell majd vásárolnia az Orosz Központi Banktól (OKB) és ezzel Oroszország növeli kemény valuta tartalékait.

Oroszországnak újabb döntés van a kezében, ha felhasználja, csődbe viszi az EU-t.

Az OKB nem hajlandó eladni a rubelt dollárért és euróért, aranyat kér a rubelért.

És itt jön a kanyar, ahol vissza fog ütni az embargós politika.

Az arany grammonkénti ára 60 dollár, azaz 6000 rubel, ami azt jelenti, hogy egyszerű számítással napi 11 tonna arany megtakarítására lesz szüksége az Európai Uniónak, hogy napi 66 milliárd rubelt vásároljon azért, hogy megvegye napi energia szükségleteit az oroszoktól.

Csillagászati számok. Azt jelentik, hogy ha Oroszország meghozza ezt a döntést, akkor rövid idő alatt felszívja az európai központi bankok aranytartalékait és halmozza fel az OKB vagyonát.

Az orosz fizetőeszköz iránti kereslet elkerülhetetlenül jelentősen megnövekedett keresletet fog eredményezni a rubel iránt. Ezért a rubel, mint új világ-valuta új meghatározó szereplővé válik, amely a dollár és az euró helyett a világpiacok jelentős részét érinti!

Oroszország ellen vívott gazdasági háború fegyverré vált Oroszország kezében ellenük és erősebbé, mint az atomfegyverek...

Egy új világ van alakulóban.
3 hozzászólás
László
László Kiss
15 órával ezelőtt

Egy új világ van alakulóban.

?????????????????????????????????????????????????????????????

HÁBORÚ VAN..... MÁS SZÓVAL -

ÉS NEM A SZEGÉNY KEZDTE HA NEM A GAZDAG AKI A SZEGÉNNYEL VÍVASSA KI URALMÁT A SZEGÉNY FELETT - HANGZIK EL A TANÍTÁS EBEN A FILMBEN NÉZD MEG JÓ FILM HASZNOS...ITT: https://filminvazio.hu/videa-film/szabadon/

MA IS ERŐLTETIK AZ OLTÁST AKKOR AMIKOR:

Zolo Petrovics

csakis nenzetközi bíróságon tudsz érvényt szerezni Magyarorszagi nem De mivel nem tartották be a kotwkeuou Prtokokt a Kiserleti Vakcinaval kapcsolatban Így sz Orvos is oerelhető es az alam is Szten angliaban keress ügyvédet, elég előre haladotz az ügy Es itt precedens per van Mivel ez Kiserleti Vakcina volt ere van egy nenzetközi szabályozás Csak Kutató orvos adhatja be es kötelező be tartania az előtte és utána több évig tartó vizsgálati és megfigyelési protokollt Ezt Nem tették meg Erre hoztak egy érvénytelen rendeletet hogy ez védő oltás. Tehát megtveszrettek az embereket, mivel a vakcina nem kapta meg ezt a be sorolast. Tehát a kormany az ügyvédek vles sz orvosok mind számom kerhetőek......"""


NATO - Oroszország NEM GYŐZHET - OLVASOM A HÍR CIKK CÍMÉT .. ÉS eszembe jut a 200 ezer kozák - ukrán akik leverték Kossuth bankókat!

Vajon ma Putyin is úgy jár - ti mit gondoltok? Én azt gondolom - egymást fogják elpusztítani és a szegény vissza süllyed a furkósbot hoz az őskorba! Ha nem éri meg a filmet amit ajánlottam - mert az ember csak ember! Üzeni a film!

id. Kiss László 2022.04.21-én 1:40-kor írtam....
Kedvelés
Igazságkereső
Igazságkereső
7 órával ezelőtt
Válasz címzettje:

Oroszországnak mindenáron győzni e kell!
Kedvelés
László
László Kiss
5 órával ezelőtt
Válasz címzettje:

nem minden áron győzött már... oROSZORSZÁG győzött, már akkor amikor még el sem kezdte! Ha megérted a mai dolgozatom, a jövő látszat is csal - így, tudjuk - ők azt hiszik, átmentették vagyonuk zsákmányuk... olvasd el de a 9. órás filmet is nézd meg különben nem fogod megérteni

itt: https://filminvazio.hu/videa-film/millennium-trilogia-1-2-3-resz/

Egy új világ van alakulóban.

?????????????????????????????????????????????????????????????

HÁBORÚ VAN..... MÁS SZÓVAL -

ÉS NEM A SZEGÉNY KEZDTE HA NEM A GAZDAG AKI A SZEGÉNNYEL VÍVASSA KI URALMÁT A SZEGÉNY FELETT - HANGZIK EL A TANÍTÁS EBEN A FILMBEN NÉZD MEG JÓ FILM HASZNOS...ITT: https://filminvazio.hu/videa-film/szabadon/

MA IS ERŐLTETIK AZ OLTÁST AKKOR AMIKOR:

Zolo Petrovics

csakis nenzetközi bíróságon tudsz érvényt szerezni Magyarorszagi nem De mivel nem tartották be a kotwkeuou Prtokokt a Kiserleti Vakcinaval kapcsolatban Így sz Orvos is oerelhető es az alam is Szten angliaban keress ügyvédet, elég előre haladotz az ügy Es itt precedens per van Mivel ez Kiserleti Vakcina volt ere van egy nenzetközi szabályozás Csak Kutató orvos adhatja be es kötelező be tartania az előtte és utána több évig tartó vizsgálati és megfigyelési protokollt Ezt Nem tették meg Erre hoztak egy érvénytelen rendeletet hogy ez védő oltás. Tehát megtveszrettek az embereket, mivel a vakcina nem kapta meg ezt a be sorolast. Tehát a kormany az ügyvédek vles sz orvosok mind számom kerhetőek.

nato - oROSZORSZÁG NEM GYŐZHET - OLVASOM A HÍR CIKK CÍMÉT .. ÉS eszembe jut a 200 ezer kozák - ukrán akik leverték Kossuth bankókat!

Vajon ma Putyin is úgy jár - ti mit gondoltok? Én azt gondolom - egymást fogják elpusztítani és a szegény vissza süllyed a furkósbot hoz az őskorba! Ha nem éri meg a filmet amit ajánlottam - mert az ember csak ember! Üzeni a film!

id. Kiss László 2022.04.21-én 1:40-kor írtam....

és a mai dolgozatom:

Macron Le Pennek: „ha ezt megteszi, abból polgárháború lesz”

admin Rugli Tamás

2022. 04. 21. 06:42

Csaknem három órán vitázott egymással a két elnökjelölt a franciákat leginkább foglalkoztató kérdésekről, így a háború és az oroszok mellett a közbiztonságról, az Európai Unióról és a vallási kérdésekről is.

Emmanuel Macron francia elnök azzal vádolta meg kihívóját, a jobboldali szuverenista Marine Le Pent az elnökjelöltek szerda esti televíziós vitájában, hogy az orosz hatalomtól és Vlagyimir Putyin orosz elnöktől függ, miután egy orosz bank hitelezte a korábbi kampányát, írja tudósításában az MTI. Le Pen visszautasította Macron vádjait.

Macron egy ponton úgy fogalmazott, „az a gond, hogy amikor Oroszországról beszél, akkor a bankáráról beszél”, mire Le Pen azzal vágott vissza, hogy Macron vádaskodása tisztességtelen, főleg, hogy ő is tudja, hogy nem mond igazat, hiszen elnökként Macron hozzáfér minden francia titkosszolgálati információhoz. Ezt követően azt is vetélytársa szemére rótta, hogy az többször is fogadta Putyint az elmúlt években.

„Ön nem akármilyen banktól vett fel hitelt, még Oroszországban sem, hanem egy, a hatalom érdekeihez kötődőtől” – ütötte tovább a témát az elnök, amire Le Pen azzal vágott vissza, hogy egyetlen francia bank sem nyújtott neki kölcsönt, ezért kellett orosz hitelhez folyamodnia. Kiemelte, az egyetlen dolog, ami függést idéz elő a helyzetben az, hogy a kölcsönt visszafizesse, egyébként teljesen szabad. mondta az elnök kihívója.

Az ellenzéki politikust az előző elnökválasztási kampány idején hivatalában fogadta Vlagyimir Putyin, emiatt rendszeresen vádolják őt politikai ellenfelei azzal, hogy szoros viszonyt ápol az orosz hatalommal. A 2014-es regionális választásokat megelőző kampányához pártja, a Nemzeti Tömörülés 9,4 millió eurós összegben kapott hitelt az Első Cseh-Orosz Banktól, amelynek visszatérítésére 2020-ban kapott haladékot 2028-as határidővel az azóta tönkrement pénzintézet hitelezőitől. Korábban a pártalapító Jean-Marie Le Pen mikropártja, a Cotelec kapott 2 millió eurós összegű kölcsönt egy ciprusi offshore cégtől, amelyet francia sajtóértesülések szerint az orosz VTB bank volt vezetőjéhez köthető alapokból finanszíroztak. Marine Le Pen közvetetten jutott hozzá ehhez az összeghez, miután a 2017-es elnökválasztási kampányához a Cotelectől vett fel hitelt.

Az ukrajnai háború kapcsán Le Pen megerősítette, hogy egy szabad Ukrajnát támogat, amely nem függ sem az Egyesült Államoktól, sem az Európai Uniótól, sem Oroszországtól. A szélsőjobboldali jelölt kifejezte szolidaritását és együttérzését az ukrán néppel, jelezte, hogy támogatja Ukrajna anyagi és védelmi megsegítését, de ellenzi az embargót az orosz olajra és gázra.

Éles vita alakult ki az európai uniós kérdésekről is a két politikus között, miután Macron azzal vádolta meg Le Pent, hogy a programjában bújtatottan benne van Franciaország kivezetése az Európai Unióból. A Nemzeti Tömörülés jelöltje ezt határozottan cáfolta.

Aztán, miután Marine Le Pen megerősítette, hogy megválasztása esetén betiltaná a muzulmán fejkendő viselését nyilvános helyeken, Macron úgy fogalmazott, hogy ennek polgárháború lehet a vége. Le Pen véleménye szerint a fejkendő az iszlamisták egyenruhája, amely a nők és férfiak közti egyenjogúságot támadja.

„Amit ön javasol, az a francia szellem elárulása, honfitársaink millióit szorítaná ki a közéletből” – mondta Macron, aki szerint egy ilyen intézkedés a kirekesztés törvénye lenne, míg Le Pen a szabadságvédelem törvényéről beszélt.

A fejkendőről szóló vita rendszeresen kirobban Franciaországban, miután a szekularizáció, azaz az állam és a vallás szétválasztásának nevében a vallási jelképek viselését szigorúan szabályozzák a törvények. Igy a közoktatási intézményekben tilos minden vallási megkülönböztető jegy, a muzulmán fejkendőn kívül kereszt vagy kipa viselése is. Macron a vita ezen részében arra emlékeztetett, hogy mandátuma alatt a parlament elfogadott egy törvényt az iszlamista ideológia visszaszorításáról.

A két legnézettebb országos televízió, a TF1 kereskedelmi csatorna és a France2 köztelevízió által szervezett hagyományos vitaműsorban a két jelölt csaknem három órán át vitázott a franciákat leginkább foglalkoztató kérdésekről, a nemzetközi ügyek mellett a megélhetési gondokról, a közbiztonságról, Franciaország versenyképességéről, az egészségügy helyzetéről, a környezetvédelemről, a francia szociális modellről és a fiatalok jövőjéről.

Még a vita kezdetén egy rövid kézfogást követően Marine Le Pen rossznak ítélte meg az elmúlt öt év kormányzásának eredményét, míg Macron kijelentette, hogy Le Pen elnökválasztási programjának se füle, se farka.

A hagyományos elnökjelölti tévévita általában nem módosítja a jelöltek közötti erőviszonyokat, de fontos szerepe lehet a bizonytalanok meggyőzésében. Négy nappal a vasárnapi második forduló előtt a legfrissebb felmérések Emmanuel Macron 54-56,5 százalékos győzelmét jelzik, míg Marine Le Pen a szavazatok 43,5-46 százalékára számíthat. Öt évvel ezelőtt Macron kétharmados győzelmet aratott Le Pen felett.

????????????????????????????????????????????????????????????????

FRANCIÁK!

emlékeztem: ....amikor a peronon vannak akkor már késő a bánat... "...nem szabad megengedni egyetlen politikai folyamatba sem többet, hogy a dolgok a peronig fajuljanak...."

IGEN MERT ONNAN MÁR CSAK EGY LÉPÉS A VAGONÍROZÁS!

2015-ÖS CIKK:

Franciaország

Marine Le Pen felmondta a politikai közösséget apjával Access to the comments Kommentek

Írta: Euronews • A legfrissebb fejlemények: 10/04/2015

Marine Le Pen komolyra fordította a szót az egyik francia tévécsatorna, a TF1 esti hírműsorában.

A szélsőjobboldali francia Nemzeti Front elnöke apjáról, a pártalapító Jean-Marie Le Penről azt mondta, mostanra nincs helye a politikai életben.

A 86 éves, hírhedten antiszemita politikus a második világháborús gázkamrákról alkotott véleményét erősítette meg a minap, ebből lett botrány.

Marine Le Pen a stúdióban úgy fogalmazott, hogy Jean-Marie Le Pennek le kell vonnia a konzekvenciát a közfelháborodásból, amit legutóbb okozott, és el kellene jutnia arra a felismerésre, hogy nem tanácsos politikai felelősséget vállalnia a jövőben.

A Nemzeti Front szélsőséges, gyűlölködő retorikája sokat szelídült az elmúlt években, így aztán mára a krábbinál sokkal szélesebb körben népszerű.

Egy asszony azt mondja, szerinte Marine Le Pen jó stratégiát választott, el kell határolódnia az apjától. Ha félreérthetetlenné teszi a köztük lévő nézetkülönbséget, sok szavazatot nyerhet a következő választásokon.

Egy másik járőkelő, egy férfi azt ismételgeti, hogy a pártelnöknek igaza van. Úgy fogalmaz, hogy az öreg szivart tényleg ideje eltakarítani a politika színpadáról. Marine Le Pen köre következik, meg kell tisztítania az utat maga előtt, ettől majd minden világosabb lesz.

Marine Le Pen 2011-ben vette át a pártelnökséget apjától, és azóta is azon dolgozik, hogy a Nemzeti Frontot megszabadítsa a rasszizmus látszatától. Ez nagyjából sikerül is neki: a tavalyi európai parlamenti választásokat elsöprő fölénnyel nyerték meg Franciaországban.

VÉLEMÉNYEM - AZ ANTISZEMITIZMUS AZ HA SZEMITA NÉPET NEMZETET JELÖL MEG BŰNBAKNAK BŰNCSELEKMÉNYEK ELKÖVETÉSE ESETÉN.. TEHÁT AZ A JÓ POLITIKUS AKI - ELLENTÉTBEN AZZAL A POLITIKUSSAL SZEMBEN AKI NÉMET - OROSZ - MAGYAR - SPANYOL - STB. ZSIDÓRÓL BESZÉL, HOGY MEG SEM EMLÍTI, HOGY ZSIDÓ - DE MINDENKI TUDJA MIRŐL-KIRŐL BESZÉL!

Tanulmányaim kutatásaim során kettő ilyen emberrel találkoztam és név nélkül idézem őket:

„…..persze, hogy vannak olyanok, akiknek ez nem tetszik, no de mit csináljunk – olyan rendszert, amelyik mindenkinek tetszik, nem lehet csinálni emberek! De hiába ami tetszik a Manfrédnak, az nem tetszik annak az elvtársnak, aki most is a csepeli gyárban dolgozik – Ami őneki tetszik, az nem tetszik a Weisz MANFRÉDNAK ÉS HA MÁR VÁLASZTANI KEL MI AZT MONDJUK, INKÁBB OLYAN RENDSZERT VÉDÜNK TARTUNK ÉS ERŐSÍTÜNK, AMI 5 MILLIÓ FELNŐTT DOLGOZÓNAK TETSZIK MINT A 300000 KIZSÁKMÁNYOLÓNAK ÉS ELÍTÉLŐNEK TETSZIK -..”

és a másik:

„…A küzdelmet és a gyűlöletet az emberek között nagyon sajátosan érdekelt társaságok táplálják Ez egy apró gyökértelen, nemzetközi klikk amelyik egymás ellen fordítja az embereket nem akarja, hogy békében éljenek Ők azok az emberek akik otthon vannak mindenhol és sehol sem Akiknek nincs talajuk ahol felnőttek Aki ma Berlinben él, holnap Brüsszelben, holnapután Párizsban Aztán újra Prágában vagy Bécsben vagy Londonban, és akik otthon érzik magukat mindenhol Ők az egyetlenek akiket nemzetközieknek nevezhetünk Mert mindenhol tudnak üzletelni De a nép nem követheti őket Az nép kötődik a gyökereihez, kötődik a szülőföldjéhez Kötődik a lehetőségekhez amit az országa a nemzete tud adni…”

Akit tisztelek Seneca kora rendkívüli tehetségét is ide soroltam, habár néphez köti amiben tévedett - mert pont ezt használta ki a modern kor bűnözője gyilkosa!

SENECA (Lucius Annaeus Seneca). Első századbeli római filozófus. "Ennek a legbűnözőbb népnek a szokásai olyan erőszakosak, hogy azokat minden ország elfogadta. a meghódítottak kényszerítették törvényeiket a hódítókra.". (De Superstitione)

és akik néven nevezték:

1222-ben az aranybulla így figyelmeztet rá:

(XXIV. p.) Hogy izmaeliták és zsidók tisztséget ne viseljenek. Pénzváltó, kamara-ispánok, só-kamarások és vámosok, országunkbéli nemesek legyenek. Izmaeliták és zsidók ne lehessenek.

MA 2020. OKTÓBER, 17-ÉN AMIKOR ÍROM – E SOROKAT A PÉNZ URAI HOZ ÉS CSAHOSOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT UZSORÁVAL GYILKOLJÁK – PUSZTÍTJÁK A MAGYAR LAKOSSÁGOT! EZ A TÉNY A VALÓSÁG! MÓDSZERE: A PÉNZNYOMDÁJÁBAN KINYOMTATJA AZ ÉRTÉKTELEN PAPÍR PÉNZT ÉS AZT KEDVEZŐ ÍGÉRETEK KECSEGTETÉSÉVE ELFOGADTATJA KÉSŐBBI ÁLDOZATÁVAL! EZT ELEKTRONIKUS ÚTON IS MEGTEHETI ÉS TESZI! MAJD MESTERSÉGESEN MUNKANÉLKÜLIVÉ TESZI – MUNKAHELYEK MEGSZÜNTETÉSÉVEL ÉS STB. HASONLÓ – PL. ADÓ JÁRULÉKOK STB. TERHELÉSE ELVISELHETETLEN SZINTRE FELTURBÓZZA – ŐSLAKOSSÁGI VÁLLALKOZÓK ESETÉBEN…. KÜLFÖLDIT INGYEN STAFÍRUNG KI , ADÓ MENTESSÉG, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZ….. STB. –VEL!

MIND EZEK UTÁN A FIZETHETETLEN MÉRTÉKRE FELEMELT TÖRLESZTŐRÉSZ MÁR NEM TUDÓ ÁLDOZATÁNAK INGÓSÁGÁT VAGYONÁT-HÁZÁT ELVESZI A MINDENKORI CSAHOS ÁLLAMI VEZETŐK KÖZRE MŰKÖDÉSÉVEL!

BIZONY – BIZONY EZ VAN MA 2020-BAN! megjegyzem és volt amikor még én is kényszer vállalkozó lettem 1995-ben.."

mint olvastad szembe az aranybullával 1222- nem nevesítette, a gyilkos módszerét írtam le én is"

Tehát nálam a gyilkos szinonimája a zsidó szó amit fent bizonyítottam! Mert nem minden zsidó gyilkos... gyilkos csak a gyilkos embergyilkos aki nem azért öl mert éhes ha nem azért, itt megakadtam - miért is öl? Igen beugrott hatalma megtartásáért!

HATÁROZOTTAN KÉREM A FÖLD FIAIT LÁNYAIT, HOGY A GYILKOSOKAT JUTTASSÁK NEMZETI ORSZÁGAIKBAN A BÖRTÖNÖKBE... AMIT MAGUK ÉPÍTENEK MAGUKNAK ÖNFENNTARTÁSSAL - HASONLÓT MINT RÉGEN AUSZTRÁLIA VOLT.... VAJON VAN OLYAN LAKATLAN SZIGET AHOVÁ AZ A 13. CSALÁD MAO LÉTSZÁMÁVAL ELFÉR - EZT NEM TUDOM!

DE AJÁNLOM A HOGYAN KÉRDÉSÜNKRE AZT A 9-ÓRÁS FILMET MEGNÉZÉSÉRE:

https://filminvazio.hu/videa-film/millennium-trilogia-1-2-3-resz/

id. Kiss László

Válasz

kiss lászló üzente 2 hónapja

ELJÖTT AZ IDŐ MA 2022.04.17.-ÉN HÚSVÉT VASÁRNAP VAN: --------ÁTÍRT ÉS LOPOTT IDŐ, AHOGY A BIBLIÁVAL TETTÉK... ami megtörtént nem úgy és nem abban az időben és nem leírt megnevezett szereplőkkel!
AMI AZ ÉN TÖRTÉNETEM ILLETI - Ő LEÍRTA ÖSSZELOPKODTA AZ INTERNETEN . ITT OLVADHATOD: írd be a keresőbe: Grüll Antal - Atlan (Az emberiség eredete)
Ő PEDIG LEÍRTA DIÓHÉJBA - IDE MÁSOLOM:
Nagypéntekkel és húsvéttal HIBÁI…
József Kántor
2 órával ezelőtt

Tisztelt Hölgyek és Urak!

Igaz HUN_MAGYAROK!

Valami valami éktelen NAGY HIBA van ezzel a "nagy péntekkel és húsvéttal"!!! És nagyon nagy BAJ!!! Őseink - akik a világ ŐSNÉPE,ahol minden indoeurópai nép a HÉT TÖRZS /// Megyer-Nyék-Kürt:Gyarmat-Tarján-Jenő-Kér-Keszi/// egyikéből másikából eredeztethető,tehát Testvér-Rokon,még az oly sokat "emlegetett OROSZ muzsik ember is az,hiszen Ősi Szkíta --- Őseink akik ANYAKÖZPONTÚ társadalmi rend keretei között, Fejedelmi és Nagyfejedelmi vezetés alatt ---akik a TERMÉSZET alapos megfigyeléseiből tettek szert oly irdatlan nagy Ismeretekre-Tudásra,mely alapján lettek a MAG és TUDÁS NÉPE cím birtokosai is,akik az egyik ilyen alapos megfigyelésből alakították ki,s hagyták ránk-utókorra és csak megőrzésre,majd GENERÁCIÓKON keresztüli átadásokra a KÁRPÁT HAZÁVAL egyetemben a MAGYAROK ISTENE Ősi Mágus vallásfelfogásunkat,mely a FÉNY és a SÖTÉTSÉG egymásra hatásából fogant mágus és NEM élő ISTENI vallásfelfogás --- amelyről a PETŐFI a Nemzeti dalában NEM véletlenül tesz említést és írja: " a magyarok istenére esküszünk....."!!! NEM VÉLETLENÜL!!! Ezt a mágus vallásfelfogásunkat --- a MAGYAROK ÚR JÉZUSA oktatta-tanította,aki ezt a nevet a NÉPÜNKTŐL kapta --- aki olyan élő ember volt,mint " én-te-ő avagy MI-TI-ŐK" --- aki a legnagyobb MAGYARI prófétaként a HUN_MAGYAR avagy HUN_SZKÍTA mágus vallásfelfogásunk csodálatosan nagy képviselője volt. ÉLT és HALT,de soha sem a "kereszten" HALT,hanem természetes halállal --- akinek halála után 325-ben a Nicei zsinaton a Római kereszténység nevét ellopván-kisajátítván,az idealizmusuk alapján "jézus krisztus" néven szellemtudati "istenévé" avanzsálta!!!

ŐSEINK hatalmas tisztelettel voltak a NŐI NEM irányába. Ennek alapján --- a TERMÉSZET újjászületésének - a kikeletnek tulajdonították az ÉGI NÁSZ idejét.

ÉGI ÉDESANYÁNK jelképe a HOLD --- NAPATYÁNK jelképe a NAP!!! NAPATYÁNK Kikelet havának 21.napján teljes hatalmában lépve - a FÉNY erejét növelve a VILÁGOSSÁGOT fokozva - tette mindezt,hogy az ÚJJÁÉLEDÉSHEZ. És ez nem "feltámadás" - hiszen nincs halál - csak KIKELET és ÚJJÁSZÜLETÉS!!! Mert - aki meghalt avagy meghal: az végleg kivonult az ÉLET nagy körforgásából. ÉGI ÉDESANYÁNK Szelek havának 16.napján teliholdkor lesz NŐIESSÉGÉNEK teljességében,és ekkor megtörténik a fogantatás-megtermékenyülés!!! ŐSI HÁRMASSÁGUNK --- a MAGYAROK ISTENE mágus vallásfelfogásunk alapján ---

FÉNY szüze FÉNY atya FÉNY fia

anya apa gyermek

a férfiaknak és fiúknak " tavaszi szél vizet áraszt virágom virágom - én tégedet...." a méltó tisztelet jegyében a LOCSOLKODÁS keretében kellett kifejezniük a NŐNEM felé. Ez a tisztelet LOCSOLKODÁS sehol másutt - csak a MAGYARSÁG,a NÉPÜNK és NEMZETÜNK életében dívott és remélve fog is tartani tovább --- hiszen a világ egyetlen más országában sem volt szokás - a mai napig sem!!!

====================================================== Ezért tisztelettel kérünk MINDEN IGAZ MAGYAR FÉRFIT - APÁT és FIÚT,hogy: a MAGYAROK ISTENE tudás hitében,szeretetében és szellemiségében --- a LOCSOLKODÁST ne mulassza el - sem családi,sem rokoni,sem ismerősi körben,s méltó tisztelettel viseltessenek a NŐI NEM felé!!! Köszönjük.

HUN_MAGYAROK AZ ŐSI HUNNIÁÉRT MOZGALOM

Válasz

kiss lászló üzente 2 hónapja

ma írom ide 2022.04.13.3:29-kor!
Ez kérem nem álom!

Szent Malakiás. A neve talán kevésbé ismert, mint négyszáz évvel későbbi jövendőmondó utódjáé, Nostradamusé, de próféciái ...után szabadon már Posta Imre is megírta lesz nagy Magyarország a zsidóknak...én azt írtam versbe foglalva, hogy a térkép átrajzolok helyett magyarok teszik helyre a dolgokat - idézem a verset:
MAGYARORSZÁG FELTÁMAD.

Magyarország feltámad és élni virágozni fog,
Régi dicsőségében ragyogja be a teret a mindenséget,
Hiába mondják és írják, nem akarják látni nagy magyarországot,
Hát így nem is kisbetűvel naggyal lesz írva az égre.

Szeretlek hazám MAGYARORSZÁG,
TE CSODÁS GYÖNYÖRŰ ORSZÁG,
MÁR NEM FOGUNK KÖNNYEZNI,HA RÁD GONDOLUNK.
Te feltámadott ország.

Most már szúrós a tekintetünk, mert felébredtünk.
Nem tudta kinevelni belőlünk az alja nép,
HAZASZERETETÜNK.
Szeretlek hazám MAGYARORSZÁG.

Te csodás gyönyörű kagyló KÁRPÁTOM,
Kagyló ki benne az élet indult el útjára,
Visszatérek hozzád, mert szeretlek,
Tiszta szívből, teljes odaadással.

Életem is feláldozom érted,
Te gyönyörű tündéri csodás ország,
Tömörülünk, és szent koronánkat,
Méltóan most a fejedre helyezzük.

Bázakerettye 2009. október 29.-én, 03.00-órakor...
frissítem 2022.04.13-án 2:34 -kor
Elmúlunk nem csak én 70 -túl, ha nem a ma született csecsemő is - de akkor is élni fog ez a vers kavalkád a jövő magyar nemzedékének , hírül víve a szellemet a tudást. a tudás népét - a magot kiirtani nem lehet!
;MAG OS BAN ERDÉLYBEN….

Magasan jár a nap, nincs felhő, csak néha egy ritka szellő,
Melyen utazik a magom, és a csodás napsütésben látom,
Látom hatalmas bölcsőm peremét a Kárpátokat!

Ez a szülőhelyem helyesen MAGYARORSZÁG tör ki belőlem!
Oly édes nekem, hogy fájó szívem enyhül, mert fentről egybe látom,
Lent a térképen összezsugorodva, megsemmisülve a zsidó ál-tal.!

Lent MAGYARORSZÁG miért nem vagy MAGARORSZÁG kérdem
Kérdem magomtól, mit vétettem én neked MAGYARORSZÁG
Semmit és sokat, mert nem védtelek meg a térképrajzolóktól téged!

Hogy is védtelek volna, amikor nem tudtam, nem éreztem fájdalmad,
Mert érzelmeimre hatva lebutítottak, hittem és nem tudtam valóságodat.
Enyhítettem volna, mint most ahogy teszem a tevéssel a gyógyítással!

Most is fent vagyok a magosban, szellő szárnyán utazva figyelem,
MAGYARORSZÁGOT egybe látom szülőhelyem, bölcsőm a hazámat!
Édes hazám, édes hazám drága egyetlen MAGYARORSZÁGOM!

Hol őseim hamvai vannak már elporladva, lelkük fent a magosban,
Magosban a szellőszárnyán a Kárpátok felett velem egyetemben majdan!
Tündérek táncolnak lent a réten, táltosok sóhajtoznak a MAGYAR HONBAN!

MAGYARORSZÁG te drága miért vagy TE mindig rabigába, MIÉRT ENGEDED.
A Kárpátok ölelésében miért engeded be az ellenséged MAGYARORSZÁG HAZÁM.
Válassz vezetőt már magodnak, mert nincs királya Mátyás óta, és így hánykolódsz ide-oda!

Magasan jár a nap, nincs felhő, csak néha egy ritka szellő,
Melyen utazik a magom, és a csodás napsütésben látom,
Látom hatalmas bölcsőm peremét a Kárpátokat!

Ez a szülőhelyem helyesen MAGYARORSZÁG tör ki belőlem!
Oly édes nekem, hogy fájó szívem enyhül, mert fentről egybe látom,
Lent a térképen összezsugorodva, megsemmisülve a [ANTISZEMITIZMUS MIATT MODERÁLVA]
2016-04-02 Bázakerettyén id. Kiss László
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Jünnek új világok - Jönnek majd újabb és újabb próbálkozások - új térképátrajzolók, de te legyél éber ,a génberre. mint ahogy azt megírta már 1222 - ban a bulla! Írom és üzenem én is 2022-ben - versem:
A BIHŐC
A BOHÓC
VERS ÍRÁSRA KÉSZTETETT, MERT ELJÖTT MIT FALRA FESTETT!
De nem - mert csak illúzió - tele ÉS vizó - szín és ház tudjuk már!
Lebukott a szín és az ész mert dadogott a tömeg előtt!
Aki csak nevetett - bohóc ez, és semmi más, a végeken!
Sírt a bohóc, mert kinevették, valós könnyeivel tömeget hatotta!
Miután széles mosollyal a szín és a padot kocogva elhagyta!
Fel kellett a tömeg fizetett székéről, és ő is elment szigetelve arénájából!
AZ idegen ismeretlen pedig - semmi sem az amit látott! Ez kérem nem álom!
Bázakerettye, 2022.04.12. id. Kiss László
SPOLÓGUS EMPI.
....aki 56 szellemét élteti az zsarnokát elűzi, ne hidd tudd nekem, hisz megtapasztaltam, éltem a népköztársaságban a köztársaságban és ma a Magyarországnak nevezett államában!
https://www.youtube.com/watch?v=MbkKL5Q9ktc

Válasz

kiss lászló üzente 2 hónapja


Orbán Viktor a Mi Hazánk parlamenti bejutásáról: Zéró tolerancia az antiszemitizmusban
A Jobbik helyén csak kinőtt valami –mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy majd az első parlamenti felszólalások után lesz látható, milyen veszélyt jelenthetnek.
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán - szmo.hu
2022. április 06.
Link másolása https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/hirek/orban-viktor-a-mi-hazank-parlamenti-bejutasarol-zero-tolerancia-az-antiszemitizmusban/
Orbán Viktor a sajtótájékoztatón feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy őt is meglepte a Jobbik szereplése és a Mi Hazánkra leadott szavazatok száma. Ez egy újdonság neki is.
A Jobbik helyén csak kinőtt valami – mondta a Mi Hazánkról. Még nem tudni, hogy a Mozgalom milyen veszélyt jelent majd például a kisebbségekre. Ez az első parlamenti felszólalások után lesz látható
- vélekedett.
Hozzátette: Antiszemitizmusban zéró tolerancia volt és marad.
Arról is beszélt, hogy az eddigi kisebbségi politikát folytatni akarja.
válaszom
MAG OS BAN A MARADÉK MAGYARNAK versem:
;MAG OS BAN ERDÉLYBEN….

Magasan jár a nap, nincs felhő, csak néha egy ritka szellő,
Melyen utazik a magom, és a csodás napsütésben látom,
Látom hatalmas bölcsőm peremét a Kárpátokat!

Ez a szülőhelyem helyesen MAGYARORSZÁG tör ki belőlem!
Oly édes nekem, hogy fájó szívem enyhül, mert fentről egybe látom,
Lent a térképen összezsugorodva, megsemmisülve a zsidó ál-tal.!

Lent MAGYARORSZÁG miért nem vagy MAGARORSZÁG kérdem
Kérdem magomtól, mit vétettem én neked MAGYARORSZÁG
Semmit és sokat, mert nem védtelek meg a térképrajzolóktól téged!

Hogy is védtelek volna, amikor nem tudtam, nem éreztem fájdalmad,
Mert érzelmeimre hatva lebutítottak, hittem és nem tudtam valóságodat.
Enyhítettem volna, mint most ahogy teszem a tevéssel a gyógyítással!

Most is fent vagyok a magosban, szellő szárnyán utazva figyelem,
MAGYARORSZÁGOT egybe látom szülőhelyem, bölcsőm a hazámat!
Édes hazám, édes hazám drága egyetlen MAGYARORSZÁGOM!

Hol őseim hamvai vannak már elporladva, lelkük fent a magosban,
Magosban a szellőszárnyán a Kárpátok felett velem egyetemben majdan!
Tündérek táncolnak lent a réten, táltosok sóhajtoznak a MAGYAR HONBAN!

MAGYARORSZÁG te drága miért vagy TE mindig rabigába, MIÉRT ENGEDED.
A Kárpátok ölelésében miért engeded be az ellenséged MAGYARORSZÁG HAZÁM.
Válassz vezetőt már magodnak, mert nincs királya Mátyás óta, és így hánykolódsz ide-oda!

Magasan jár a nap, nincs felhő, csak néha egy ritka szellő,
Melyen utazik a magom, és a csodás napsütésben látom,
Látom hatalmas bölcsőm peremét a Kárpátokat!

Ez a szülőhelyem helyesen MAGYARORSZÁG tör ki belőlem!
Oly édes nekem, hogy fájó szívem enyhül, mert fentről egybe látom,
Lent a térképen összezsugorodva, megsemmisülve a [ANTISZEMITIZMUS MIATT MODERÁLVA]
Kelt: Gerry (Svájcban élő magyar) kívánalmára meglepetés szerűen ma 2016-04-02 Bázakerettyén ma csak ő olvashatja, mert csak őneki küldöm el emailon ; és azt csinál vele amit akar ..
De az én kívánalmam, hogy írásaimat mindig terjesszék soha egynek mindig kettőnek

Üdvözlettel és megbocsátva id. Kiss László

Ma ERDÉLYBE 2020. 12. 02., tisztelettel: id. Kiss László..."
MA A MAR AD ÉK MAGYARNAK 2022.04.07. 4:38.-KOR ID. KISS LÁSZLÓ

Válasz

kiss lászló üzente 2 hónapja

lenti oknyomozati munkámhoz ma 2022.04.03. és 15:47-kor:
a teljes cikk:
sh
Videó

Választás 2022 - Részvételi arány - 13 óra - 40,01 százalék
Hírekegy órájaMTI
FacebookTwitterPinterestMail
FacebookTwitterPinterestMail

A választásra jogosultak 40,01 százaléka, 3 078 029 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi arány 13 órakor Pest megyében volt a legmagasabb, 42,2 százalék, ami 436 471 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt, 35,26 százalék, ebben a megyében 152 315-en voksoltak.

A fővárosban a szavazók 42,7 százaléka, 547 276 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig.

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 32,58 százalék, a 2002-es választáson 40,19 százalék szavazott 13 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 38,22 százaléka, a 2010-es választáson 35,88 százalék, nyolc évvel ezelőtt 34,33 százalék, négy évvel ezelőtt pedig 42,32 százalék voksolt 13 óráig.

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 15 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.
megyek megnézem 15-óra utám mennyit mutat:
ezt adta - csak 13- óráig mutatatha:
másolom:
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2022. április 3.
Részvételi adatok
Országos listák
Egyéni jelöltek, választókerületek
Jelölő szervezetek
Választási információk
Általános információk
Határidők, határnapok
Választópolgárok száma
Külképviseletek
Rendkívüli események
Jogszabályok
Információk választópolgároknak
Szavazóhelyiség keresése
Levélszavazás
Ügyintézés
Jelölteknek, jelölő szervezeteknek
Információk jelölő szervezeteknek
Nyomtatványok a választási eljárásban
Választási szervek
Nemzeti Választási Bizottság
Választási szervek elérhetőségei, döntései
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2022. április 3.

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.
Főoldali kiemelt kép
Országos részvételi adatok
07:0009:0011:0013:000%15%30%45%60%
1,82%10,31%25,77%40,01%
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
7 693 857

Megjelent
3 078 029 fő (40,01%)
Nem jelent meg
4 615 828 fő (59,99%)

Hol és hogyan szavazhat?
Általános információk
Szavazóhelyiség keresése
Külképviseletek listája
Levélszavazat átvétele és leadása
Választópolgároknak
Ügyintézés
Hogyan szavazhatok átjelentkezéssel?
Hogyan szavazhatok mozgóurnával?
Hogyan szavazhatok külképviseleten?
Hogyan szavazhatok levélben?
Gyakran ismételt kérdések
Kit ajánlottam?
NVI közlemények
Jelölteknek, jelölő szervezeteknek
Információk jelölő szervezeteknek
Megfigyelő megbízása
Választási bizottság tagjának megbízása
Névjegyzéki adatok igénylése
Nyomtatványok a választási eljárásban
Jogszabályok
Országgyűlési egyéni választókerületek
Hoppá! Hiba történt.
Az oldal nem töltötte be a Google Térképet megfelelően. A műszaki részletek a JavaScript-konzolban olvashatók.
Elérhetőségek
Közérdekű adatok
Impresszum
Karrier
Adatkezelési tájékoztató
Tel.: +36-1-795-3310
E-mail: sajto@nvi.hu, visz@nvi.hu

folyamatos a munkám kíváncsi leszek mikor közöl friss adatokat ...írom ezt 2022.04.03. 15:51 órakor..

Válasz

kiss lászló üzente 2 hónapja

MODERN VILÁG SPARTACUSAI!
Nyilvános csoport
·
539 tag
Kiemeltek
Események
Események létrehozása vagy megosztása esetén azok ezen a kártyán jelennek meg.
Ezt csak az adminisztrátorok láthatják.
Továbbiak hozzáadása
Értesítések alapján
László Kiss megosztott egy hivatkozást.
Moderátor
· 225 póot0f.3i6mmfls7a7r ·
Habár fölűl a gálya,
S alul a víznek árja,
Azért a víz az úr!”
ÚTVESZTŐ=HALÁLKÚRA https://filminvazio.hu/videa-film/az-utveszto-halalkura/
Országos részvételi adatok
07:0009:0011:000%7%14%21%28%
1,82%10,31%25,77%
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
7 693 857
Megjelent
1 982 937 fő (25,77%)
Nem jelent meg
5 710 920 fő (74,23%)
TOVÁBBIAKBAN ITT KÍSÉRHETED FIGYELEMMEL - ESTE HÉTIG MÉG ENNYIEN FOGNAK MENNI - DE CSAK TALÁN!
ITT: https://vtr.valasztas.hu/ogy2022...
vtr.valasztas.hu
Nemzeti Választási Iroda - Országgyűlési Választás 2022.
3 hozzászólás

László KissSzerző
Moderátor
írja a gép két-órája írtam azaz 13:19...................................................-ÓRAKOR - ÉS EZ A LÉNYEG - rögzítettem, most amikor írom e sorokat pontosan 15:19 óra van, hogy a picsába emelkedett fel - mostra amikor nézem, hogy: jegyzem 2022. 04. 03. 15:13-kor
Országos részvételi adatok
07:0009:0011:0013:000%15%30%45%60%
1,82%10,31%25,77%40,01%
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
7 693 857
Megjelent
3 078 029 fő (40,01%)
Nem jelent meg
4 615 828 fő (59,99%)

Válasz
13 p.

László KissSzerző
Moderátor
és a biztosíték az újság hír : Választás 2022 - Részvételi arány - 13 óra - 40,01 százalék
Hírekegy órájaMTI
FacebookTwitterPinterestMail
FacebookTwitterPinterestMail
A választásra jogosultak 40,01 százaléka, 3 078 029 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. innen: https://novekedes.hu/.../valasztas-2022-reszveteli-arany...... link: https://novekedes.hu/.../valasztas-2022-reszveteli-arany... KÉREM AZ ISMERETLENT LEGYEN SZÍVES MAGYARÁZZA EZT MEG NEKEM MERT NEM ÉRTEM - köszönöm előre is - azzal ne jöjjön, Hogy rosszulment az órám -... az óra gépi a számítógépemen... HE?
Választás 2022 - Részvételi arány - 13 óra - 40,01 százalék
NOVEKEDES.HU
Választás 2022 - Részvételi arány - 13 óra - 40,01 százalék
Választás 2022 - Részvételi arány - 13 óra - 40,01 százalék

Válasz
Előnézet eltávolítása
9 p.

László KissSzerző
Moderátor
Fényképezd le mert törölni fogja!
Válasz
8 p.

Válasz

kiss lászló üzente 2 hónapja

MI A LÉNYEG!
A választás előtt két nappal Orbán Viktor megérezte a pofon szelét
Hírszerkesztő|2022.04.02
A felcsúti miniszterelnök szerint gyülekeznek a fellegek a választások előtt.
A ma reggeli Kossuth Rádiós interjújában olyan volt a miniszterelnök, mint egy ijedt kiskutya. Egymás után estek ki a száján azok az elszólások, amik arra utalnak:
Orbán teljesen be van rezelve a választási vereségtől.
A felcsúti miniszterelnök olyanokat mondott, hogy gyülekeznek a fellegek, és egyáltalán nem lefutott a választás. Pedig ő mindig magabiztosan és erőteljesen szokott beszélni. Az, hogy már egyáltalán felveti a vereség lehetőségét a felcsúti Döbrögi, az egyértelműen jelzi, hogy reálisnak látja a Fidesz bukását.
Ha esetleg a brutális áremelkedés megfékezésével foglalkozott volna Orbán, vagy tett volna a szénné rohadt kórházak felújításárért. Vagy megvédte volna a magyarokat a járványtól, és nem halt volna meg 45 ezer magyar a covid miatt.
A miniszterelnök már előre magyarázkodik a lehetséges választási vereség miatt. Ha vasárnap veszít a Fidesz, akkor azt fogja szajkózni, hogy csaltak. Miközben ők írták magukra a teljes választási rendszert és költenek el tíz és százmilliárdokat az undorító propagandára.
innen_ EZ A LÉNYEG https://ezalenyeg.hu/kozugy/a-valasztas-elott-ket-nappal-orban-viktor-megerezte-a-pofon-szelet-_010-226783?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=226783

80 nap alatt a NER körül: ezért nem akar Orbán csatlakozni az Európai Ügyészséghez
Hírszerkesztő|2022.03.31
https://ezalenyeg.hu/kozugy/80-nap-alatt-a-ner-korul-ezert-nem-akar-orban-csatlakozni-az-europai-ugyeszseghez-224732
Mások a fenntartható fejlődés, mi a korrupció országa lettünk. A gátlástalan lopás, az uniós pénzek elsíbolása terén első helyen állunk. Köszönhetően Orbán Viktor rablókormányának.
Az uniós költségvetésből mindenki részesülhet. Minden uniós tagország, de nem mindenki, és főként nem lophatná el senki. Itt van példának okáért a Helyreállítási Terv, a soha vissza nem térő alkalom, hogy megerősödve kerüljünk ki a világjárványból, átalakítsuk gazdaságunkat, lehetőségeket és munkahelyeket teremtsünk, valamint olyan hellyé tegyük hazánkat, ahol szívesen élünk. Az Európai Unió nyújtotta Helyreállítási Alap megadja a lehetőséget arra, hogy a tagállamok a koronavírus járvány következményeit enyhítsék, és újra növekedési pályára állhassanak. Az uniós eszköz főként állami beruházások és reformok felgyorsítását célozza. A magyar kormány viszont érdekes módon csak a kevésbé szabályozott felhasználású, és leginkább a vissza nem térítendő támogatásokat szereti.
2021-ben az Európai Unió által Magyarországnak felkínált 5800 milliárd forintos alapnak csak a 43%-át kérte a felcsúti miniszterelnök.
Az Unió ugyanis kikötötte, hogy az összeg egy részét a korrupció, vagyis az állami lopás elleni küzdelemre, a bíróságok függetlenségének megőrzésére, valamint a szegények és rászorulók megsegítésére kell költeni. Csodálkozunk, hogy így már nem kell a lé? Vagy most mégis? A kormányfői levél múlt pénteken ment el Brüsszelbe, amelyben az ukrajnai menekültválság rendkívüli terheire hivatkozva mégis kér mintegy 3400 milliárd forintnyi hitelkeretet. A pénzt viszont nem erre, hanem elsődlegesen a zöld átállással és a digitalizációval összefüggő projektekre adná az Európai Unió. Az Európai Bizottság ezután ideiglenes válságkeretet fogadott el, hogy lehetővé tegye a tagállamok számára az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt szükséges támogatást.
Az uniós hitelajánlat nagyon kedvezményes kamatozású lett volna, de mi a kínait kértük helyette, a drága kamatokkal.
Orosz gyarmat után Kína gyarmatának lenni, selymesnek éppen nem nevezhető helyzet, még ha, ki tudja mi okból Orbán támogatja is Kína újabb Selyemút programját. Ezermilliárdokat kaphatnánk az Európai Uniótól ha nem a korrupt, tolvaj fidesz kormány lenne hatalmon. A magyar településeknek az Európai Unió milliárdokat tudna adni, ha megbízható kormányunk lenne. Ezt a pénzt azért nem kapjuk meg, mert az EU attól fél, hogy a fideszes politikusbűnözők ellopják - mondta Márki-Zay Péter. A választásnak nagy a tétje!
NAGY BIZONY! MERT:
Magyarországon a választások még szabadok, de nem tisztességesek.
Ma már az EU-ban alig akad, aki komolyan venné Orbánt
HírKlikk | 2022. április 1. 19:55
A magyarországi parlamenti választás arról is szól, hogy Orbán illiberális modelljének továbbra is helye van-e az Európai Unióban – írta a Deutsche Welle.
A német közszolgálati műsorszóró szerint alig néhány éve Orbán egy-egy provokatív megszólalása – mint például az „illiberális állam” koncepciója –, még egész Európában figyelmet tudott kelteni, és sokan féltek attól, hogy jobboldali konzervatív, nacionalista tekintélyelvűsége iskolát csinál, és egyre inkább kiüresítheti az Európai Uniót.
Ma már az EU-ban alig akad, aki komolyan foglalkozik Orbánnal. Külpolitikai jelentősége szinte már kizárólag vétójogában áll, amelyet Brüsszelben gyakran alkalmaz destruktív módon. Az Európai Néppárt gyakorlatilag kidobta Orbán pártját, amely azóta hiábavalóan keresi politikai hazáját Európában.
Orbán kelet-nyugati kanyarjaival és Putyin-barát voltával elszigetelte magát. Ukrajna Oroszország általi megtámadása óta szembekerült addigi szövetségeseivel is, olyannyira, hogy a V4 március 30-ra tervezett budapesti értekezletét le kellett mondani, mert senki sem akart elmenni rá. Orbán a hatalomban töltött 12 év után ellenőrzése alatt tartja a teljes állam- és közigazgatást, az igazságszolgáltatás és a média jelentős részét, de még a magángazdaság részeit is. Gyakran ő maga dönt, és Lendvai Pál „vezérdemokráciának” (Führerdemokratie) nevezte a rendszert.
A vasárnapi választáson lényegében egyetlen kérdésről van szó: hogy igent, vagy nemet mondanak Orbánra és a rezsimjére. És most – hosszú idő után – fennáll a lehetőség, hogy Orbán veszít. Orbán csapatában kifáradás érzékelhető, különösen kliensrendszere és az elterjedt korrupció miatt. Emellett a korábban szétforgácsolt ellenzék első ízben szövetségben lép fel, és nagyon is van esélye a választási győzelemre. A vasárnapi választás jelentősége nem csupán Magyarország, hanem egész Európa számára nagy. Orbán volt ugyanis az uniós tagállamokban az első kormányfő, aki szisztematikusan leépítette a jogállamot és a demokráciát, és aki ezzel az unióban évek óta felőrlő vitákat és válságokat váltott ki. A leváltása, illetve a hatalomban való megtartása arról is szól, hogy illiberális modelljének lehet-e továbbra is helye az EU-ban. A legutóbbi felmérések fej-fej melletti állást mutatnak, miközben a számokban az nem mutatkozik meg, hogy mennyire egyenlőtlen feltételekkel küzd a két fél. A bírálók ezt régóta úgy foglalják össze egyetlen mondatban, hogy Magyarországon a választások még szabadok, de nem tisztességesek.
INNEN:
https://hirklikk.hu/kozelet/ma-mar-az-eu-ban-alig-akad-aki-komolyan-venne-orbant/396057/
STB. A LINKBEN!
lent folytatódik.....

Válasz

kiss lászló üzente 2 hónapja

A képek beszéltek hozzám…
A minap még azt mondtam - írtam határozottan, jobb ma egy orbán, mint holnap egy gyurcsány állásfoglalásom megváltozása, sőt a köztudott állásfoglalásom a szavazás ellenességemről is gyökeresen megváltozott - ez a dolgozatom ezt hívatott indokolni!
MINDENKI MENJEN EL SZAVAZNI!
Választás Magyarországon: igen vagy nem Orbánra
Tizenkét év után először áll Orbán Viktor magyar miniszterelnök előtt egy esetleges hatalomvesztés. A magyarországi parlamenti választások egyben szavazás is arról, hogy illiberális modellje továbbra is megállja-e a helyét az EU-ban.
a képek amelyek beszélnek:
1.
Orbán Viktor miniszterelnök választási kampánybeszéde alkalmával Budapesten 2022. március 15-én
2.
Vlagyimir Putyin orosz elnök (balra) és Orbán magyar miniszterelnök (jobbra) 2022. február 1-jén Moszkvában

3.
Orbán Viktor híveinek demonstrációja 2022. március 15-én, Magyarország nemzeti ünnepén Budapesten
4.
Orbán Viktor az Európai Parlament vitáján Strasbourgban 2018. szeptember 11-én
5.
Az amerikai tőzsdemilliárdos Soros és az EU elleni magyar kormányzati kampány plakátja
6.
az egyesült magyar ellenzék vezető jelöltje, Marki-Zay Péter
7.
Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor 2019. október 30-án Budapesten
És a 8. ai betette a kaput orbán előtt - mert a gazdi a pénzt nem bánta mennyit lopott( hisz annyit nyomtat amennyit akar) - de ha a hatalma bármely tartó pillérét - veszélyeztetve látja - szigorúan büntet és most orbán kiesett a gazdi szeretem státuszából végleg!
Videó megtekintése 02:18
Magyarország: választási kampány az ukrajnai háború árnyékában
NA LÁTOD EZ AZ OKA, HOGY VÁLTOZOTT ALAPVETŐ ÁLLÁSFOGLALÁSA AZ
E.M.P.I. nek is … nevében - közölte id, Kiss László megbízott közvetítő
Hírforrása: !
https://www.dw.com/de/wahl-in-ungarn-ja-oder-nein-zu-orban/a-61317648
Békében és ne vérben váltsuk le így orbánt! Tényállítás= nem csak a gazdinak de nekünk is elegünk lett belőle! ÉS HA A VÁLASZTÁSOK UTÁN AZT TAPASZTALJUK, HOGY A JELENLEGI FŐSODRATU POLITIKÁT FOLYTATJA A VÁLTÓ TÁRSA - AZ MÁR CSAK VÉRESEN TUDJUK megoldani - MIBEN FOG AZ MEGNYILVÁNULNI PL. UKRAJNÁBA KATONÁT KÜLD - ÉS A LEGFONTOSABBAT Szeszák úrtól idézem egy régi írásával :
itt:
Szeszák Gyula Néha szégyellem, hogy magyar vagyok.
JEGYZEM 2021.10.07-ÉN·
Ha valaki netán még emlékszik a magyar bírákok minden képzeletet meghaladóan aljas viselkedésére a lakosságot elnyomorító súlyos ügyekben (frankhitel) meglepetéssel értesülhet, vannak másféle bírák is, pl. kolozsvári fellebbviteli bíróság elnöke, Dana Gîrbovan bíró, aki kimondta: "az oltásról szóló döntésnek személyesnek kell lennie, nem államinak"
Az elöljáró kifejtette, hogy az állami beavatkozásnak az oltás kérdésében akkor lenne értelme, ha ez az eljárás megvédené a társadalom többi tagját, de amikor bebizonyosodik, hogy az oltottak is képesek a vírust továbbadni, az állami beavatkozás már nem indokolt.
"Minden ember alapvető jogából kiindulva, hogy a saját testéről döntsön, az oltásról szóló döntés személyes döntés, mert magában foglalja egy személy egészségével kapcsolatos kockázatok nagyon személyes elemzését: vállalja egy olyan betegség kockázatát, amelyet ismer, és tudja, hogy milyen súlyos lehet, vagy vállalja a vakcinázás kockázatát, kockázatokat, amelyeket csak részben ismersz".
Az is elmagyarázza, miért kell az oltásról szóló döntésnek személyesnek lennie, és nem olyannak, amely erőszakos intézkedésekkel nézi állam késztet ki.
"Ez egy olyan kérdés, amely közvetlen hatással van az egészségre és az minden polgár személyes döntése, nem az államé.
Az állam szempontjából ez a beavatkozás azzal van indokolva, hogy meg kell védeni más embereket, mert egyetlen alapvető jog sem abszolút, ha más embereknek árt. Ezzel szemben bebizonyosodott, hogy a vakcinázott emberek is továbbíthatják a vírust (!), így ez az elmélet már nem érvényes. Visszatérünk a szabad választás jogának elvéhez, és teljes mértékben tájékozottak vagyunk erről a szempontról" – mondta a kolozsvári fellebbviteli bíróság elnöke.
Nem normális, hogy az állam félelmet közvetít.
Az állam feladata: félelemmel kényszeríti az embereket, hogy tegyenek (tűrjenek) valamit. Ez nem a demokráciákra, hanem a diktatúrára jellemző. A világjárvány elmúlik, de az összegyűjtött adatok megmaradnak. Ha maradnak, melyikre vállalják a garanciát? Milyen garanciával rendelkezünk arra, hogy az adatokat az állam ne használja fel az állampolgárok ellenőrzésére?" – tette fel a kérdést a bíró.
A legnagyobb romániai bírósági bíróság, a kolozsvári fellebbviteli bíróságelnöke szerint az állampolgároknak meg kell küzdeniük (!) a szabadságukért, mert ha az állam elvesz valamit, azt nem adja vissza önként.
"Könnyű elfogadni ezeket a korlátozásokat, amelyeknek definíció szerint átmenetinek kell lenniük, de a történelem azt tanítja nekünk, hogy nem azok: ha egyszer elveszített egy jogot, egy szabadságot, az állam nem hátrál meg önként. Mert annyira állandósítja magát az idő múlásával, hogy normalitásnak tűnik. Ezért normális megkérdőjelezni mindent, ami igazságtalanságnak tűnik számunkra, bármit, ami indokolatlanul sérti az egyéni szabadságot" – fejezte be a bíró.
* * *
Ehhez lesz néhány szavam és egyáltalán nem érdekel kinek tetszik majd, kinek nem.
A román bíróság álláspontja újra igazolja egy meglátásomat a románokkal kapcsolatban.
Azt nevezetesen, hogy a románoknak van egységes nemzettudatuk (entitás) és minden fontos kérdésben ehhez igazodik az egész szőröstalpú színtársulat. Ezért sikerül kritikus helyzetekben mindig a napos oldalra kerülniük.
Mi "szittyák" mindig az ellenkezőjét csináljuk annak mint amit kellene, ami érdekünkben állna.
Orbánnak majdnem hatmillió birka magyart sikerült az oltó/ vágóhídra terelnie. Volt akit noszogatni kellett, de a többség dalolva, azaz bégetve menetelt.
Néha szégyellem, hogy magyar vagyok.
Ez a rohadt most azért a néhány ezer magamfajta vén faszért aggódik, aki vonakodik magát beoltatni.
Emlékkezzünk arra a sok nyomorultra, aki a tévé képernyőjén büszkélkedett, hogy beoltatta magát.
Orbán Hippokratészre esküdött fecskendős bérgyilkosairól sem szabad megfeledkezni.
Mi szittyák viszont genetikusan alattvalók vagyunk, hogy Kertész Ákos leírta.
1 hozzászólás László Kiss
Gyula bácsi! Szeretem fajomat nemzetemet az összes hibáival - kezdeti őstudásával, feltalálóival, dicsőséges hőseivel egyetemben, soha ki nem ejteném a számon, hogy szégyellem, sőt büszke vagyok rá! Amit írt azon nem vitatkozom, tiszteletben tarom más véleményét - de éppen ma erről írtam egy dolgozatot - "covidfasizmus spartacus szemmel.." a cikk Amerikából érkezett - el hozzám ha érdekli elküldöm ha kéri!
írtam: 2021.10.07-én 4:22 kor....
??????????????????????????????????????????????????????????????
ÉRKEZETT VISSZA MA 2022.ÁPRILIS 2-ÁN 3:00 ÓRAKOR EMAILON!
Üzenet letiltva 2.DB.
A(z) XYXYXY@comhem.se e-mail-címre küldött üzenetét letiltották. További információért tekintse meg az alábbi technikai részleteket.
ÉS 5 DB.
A cím nem található
Üzenetét nem sikerült kézbesíteni, mert a(z) YXYXYXYXY@icedsl.hu cím nem található, vagy nem tud leveleket fogadni
ÚGY LÁTSZIK 13. KÉZBESÍTVE LETT KÖSZÖNÖM EMAIL NEKED!

Válasz

kiss lászló üzente 2 hónapja

nem győzlek tanítani,, hogyan csináld…+ Azt, hogy háború vagy béke legyen a nagyhatalmak irányítói döntik el - ma folyik a soha be nem fejezett világháború - lehet III.VH. -is nevezni!
….. azt hogy befejeződjön, csak erővel lehet megoldani - mert mint olvasni fogod - soha nem adja át hatalmát, amivel a zsákmányát védi!
A demokrácia a gyávák kommunizmusa. A demokrácia a tömegember kora. A tömegember kora a legszörnyűbb végjátéka az emberi létezésnek. .....közölte ma 2022.03.29-én Rozgics Mária
Reagáltam rá:
László Kiss
Churchill-nek tulajdonított mondás, hogy a demokrácia az egyik legrosszabb rendszer ami létezik, de jobb mint a többi amit próbáltunk (1947 nov 11).
...ÉN id, Kiss László írom: ma - mára a demokrácia a bűnözők paradicsoma.... (2022.március, 29.)
László Kiss
Ne hidd - tudd: EMBER LEGYÉL NE GYILKOS!
id Kiss László szerint:
2022-03-29 - 10:17
reagálás: Megírom őszintén mit se bánnám ha naponta keres akár – egy milliót, ha nekem megadná a stressz mentes nyugodt nyugdíjas éveket nyugdíj összegben és nem kellene már az első héten aggódnom, hogy hogyan jövök ki a következő nyugdíjig . de így, hogy sanyargat sőt el is lopta a nyugdíjat – az a határozott véleményem – érettek lettek ténylegesen az életfogytig tartó börtönre ..." stb. az oldalán!
Ma 2022. 03. 30.-án írom tovább:
Rozgics Máriával ellentétéiben azt közlöm, hogy: A tömegember kora a legszörnyűbb végjátéka az emberi létezésnek. - helyette a demokráciát írnám! Mert agóniába. haldoklásban van… És ezt is ma olvasom:
az igazi kommunisták a legnagyobb kapitalista kizsákmányolók lesznek mert másképp nem tudják megtartani a pénzzel szerzett hatalmukat,…”
Zárójelben írom, örömmel tölt el, hogy mára már un. értelmiség is foglalkozik e témával - lásd egyetemi oktató Sebestyén urat - és stb. általam említetteket -
Mikor is írtam le és küldtem az éter - hullámokra e témában az üzenetem: régen, nagyon régen érdemes lesz megkeresnem és ide idéznem!
????????????????????????????????????????????????????????
először ezt találtam:
ÉLETEM c. első fejezet 22. oldalán: „…1960, január hónapban jelent meg Budapesten JOGI ISMERETEK cím alatt az a tankönyv, amely immáron több mint negyven éve - szülte meg a mai jogtudósokat, illetve azok leszármazottjait, a tartalomjegyzéken kívül 505-oldalon taglalja a jogot, ebben olvastam egy nagyon érdekes megfogalmazást, az ÁLLAMOT illetően:
Korábban egyik üzenetemben írtam, hogy „az állam fogalmát újra kell értelmezni „örömmel nyugtáztam, hogy a FIDESZ.- is ezen az állásponton van. / én így tanultam: ”a mindenkori uralkodó osztály elnyomó erőszak szervezete”/ be ír:2008-04-06-án /
Tehát a könyv írja: „az állam olyan gépezet, amely arra szolgál, hogy vele az egyik osztály fenntartsa uralmát a másik felett „Lenin meghatározása szerint.
„az állam tehát hatalmi szervezet, a gazdaságilag uralkodó osztály politikai szervezete, amelynek segítségével fenntartja hatalmát és érvényesíti politikai, gazdasági akaratát más osztály és rétegek felett” teszi ezt ráadásul úgy, hogy ADÓT / nincs bent az idegen szavak szótárában, de megfogalmazom. Tehát: az ADÓ olyan tevékenység, amellyel az állam erőszakosan a javakat, /szellemi, tárgyi, pénzben is megnyilvánulva: pld-ul havi munkánk
Ellenértéke ként kifizetett összegből egyszerűen levonja tőlünk. Az értékelőállító termelőtől / --, az így már leadózott megmaradt összegből a megélhetéshez szükséges havi kiadásoknál újból súlyos adóteherrel súlyt az adózó alanyra. Az élelmiszer, személyes szükségleti cikkek. Technikai eszközök tárgyak, áruk, az energiaszolgáltatás: víz, gáz, áram, telefon, tv, Internet, kötelező biztosítás ? Stb. -, további 25 %-os adó terheket rejtenek. És nem utolsó sorban az uzsorakamatra adott bankhitel, amivel az adóalanyt végképp ellehetetleníti az állam adózó rendszere 2007-ben.a HITELÉT egy másik HITELLEL TÖMI BE –ha mégis évzáráskor van vagy marad neki azt meg SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, viszi el. Mert fel élték tartalékaikat.
MA 2007-11-29 MAGYARORSZÁGON - egy nyugdíjas átlagban kap 50-60-ezer forint nyugdíjat, MIRE ELÉG EZ:…”
Tovább keresem:
És lám meg is van a 23.oldalon: „…Tehát egyértelmű és érthető 2006-ban és 2007-11-25, amikor írom – e sorokat a Gyurcsányi magyar szocialista párt égisze alatt levő hatalom - a fent leírt és taglalt állam megfogalmazásait érvényesítette. UGYAN EZ történik a DEMOKRÁCIÁNAK / A NÉPHATALOM ÉS AKARAT / csúfolt más országokban is.
Végkövetkeztetésként bátran leírom, élettapasztalatom és korom ideje kapcsán, hogy sem a proletár-diktatúra, / PARANCSURALOM, erőszakra támaszkodó korlátlan hatalom, a diktátor megbízatása ill. Ennek időtartama, / sem a polgári-demokrácia ez ideig nem életképes, mert a diktatúra már magában sem, de a demokrácia még súlyosabb, mert az meg elhitetteti velem, hogy a nép hatalma és akarata érvényesül…. EZÉRT írtam, hogy az állam fogalmát újra kell fogalmazni. Szerintem az állam a /represszió/ elnyomás, elfojtás, megtorlás, - megtorló büntető intézkedés – gátlás akadályozás hatása akkor szűnik meg, ha nevében eltűnik, és /reservatio mentalis / titkos hátsó gondolat / nélkül meg alakul az, az apparátus /hivatali gépezet / amely hívatás tudattal gyakorolja – főállásban egy nemzet ügyes-bajos dolgait – legtalálóbban ez , az üzenet adja, meg idézem: „ a politikai kalandoroktól és kiszolgálóitól ments meg uram minket”
folyt.köv.
2 hozzászólás
Béla Krasnyánszky
Jó kis korrepetálás, már ránk fért! Ki fogja kijelőlni az utat a szabadság felé, feloldani a belénk égett diktátumot?

Válasz

kiss lászló üzente 2 hónapja

id Kiss László ADJÁTOK VISSZA HAZÁMAT! MAGYARORSZÁG FELTÁMAD.
Wass Albert - Adjátok vissza a hegyeimet!
Részlet Koltay Gábor Adjátok vissza a hegyeimet! című filmjéből.
A regényrészletet előadja Selmeczi Roland.
https://www.youtube.com/watch?v=AyForoF8ong
Wass Albert - Üzenet haza (László Attila)
https://www.youtube.com/watch?v=UPA83NHnk68
Robert Darabont 1 évvel ezelőtt
Gratulálok kedves Attila. Most bebizonyítottad, hogy nem csak csodálatosan tudsz énekelni, hanem hihetetlenül szépen tudsz verset mondani. A székely tájszólásod adott életet ennek a gyönyörű Wass Albert versnek. Csak biztatni tudlak, hogy ne hagyd abba a vers és a próza mondást. Adjál elő még több Wass Albert verset és székely népmeséket. Köszönöm, hogy megosztottad. Boldog, békés húsvétot kívánok neked és családodnak.
Vaszi Lenke Vaszi Lenke 1 évvel ezelőtt
Amíg ilyen fiataljaink vannak nem hal ki a nemzettudat.Kár,hogy az anyaországban olyanok támadjak Wass Albertet,akik nem ismerik munkásságát.Akik szeretik,azok higgyenek a nagy erdélyi személyiség jóslataiban!Attilának jár az elismerés!
Róza Fódi 1 évvel ezelőtt
...a világ felett őrködik a Rend...ez legyen a mottó, ez a hitvallásunk. Csodálatos vers, köszönjük Wass Albertnek.
MAGYARORSZÁG FELTÁMAD.

Magyarország feltámad és élni virágozni fog,
Régi dicsőségében ragyogja be a teret a mindenséget,
Hiába mondják és írják, nem akarják látni nagy magyarországot,
Hát így nem is kisbetűvel naggyal lesz írva az égre.

Szeretlek hazám MAGYARORSZÁG,
TE CSODÁS GYÖNYÖRŰ ORSZÁG,
MÁR NEM FOGUNK KÖNNYEZNI,HA RÁD GONDOLUNK.
Te feltámadott ország.

Most már szúrós a tekintetünk, mert felébredtünk.
Nem tudta kinevelni belőlünk az alja nép,
HAZASZERETETÜNK.
Szeretlek hazám MAGYARORSZÁG.

Te csodás gyönyörű kagyló KÁRPÁTOM,
Kagyló ki benne az élet indult el útjára,
Visszatérek hozzád, mert szeretlek,
Tiszta szívből, teljes odaadással.

Életem is feláldozom érted,
Te gyönyörű tündéri csodás ország,
Tömörülünk, és szent koronánkat,
Méltóan most a fejedre helyezzük.

Bázakerettye 2009. október 29.-én, 03.00-órakor...
Versen: küldöm ma 2022.március 29-én id. Kiss László
Reményik Sándor - Akarom (László Attila)
https://www.youtube.com/watch?v=KSxT7Ni2FEo

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

A csillagok állásából:
BigDipper-guide.png

Keresd meg az égen a Nagy Göncöl csillagképet (más néven a Göncölszekeret vagy Nagy Medvét).
A szekér utolsó két csillagát (amelyek „rúddal” ellentétes oldalon alkotják a szekér oldalfalát) kösd össze egy képzeletbeli vonallal.
Hosszabbítsd meg ezt a vonalat, és mérd rá a két csillag távolságának kb. ötszörösét. Így egy fényesebb csillaghoz jutsz – ez a Sarkcsillag.
A Sarkcsillagtól húzz egy merőleges vonalat a földre, és a horizonton a metszéspont környékén keress egy tájékozódási pontot.

Tippek

Ha a déli féltekén kellene az északi irányt a karóra segítségével betájolni, ne a kismutatót, hanem a 12-es (vagy 1-es) számot fordítsd a nap felé. Ezután felezd meg a kismutató és a 12-es közötti szöget, az így kapott vonal adja meg az észak-déli irányt. A déli féltekén délben a 12-es (vagy a nyári időszámítás idején az 1-es) számjegy az északi irányt jelöli.
Ha az árnyék helyzetének segítségével határozod meg az északi irányt, az eredményt az alábbi módon teheted pontosabbá: először délelőtt, legalább egy órával 12 vagy 13 óra előtt olvasd le az árnyék helyzetét. Ne csak a tetőpontot jelöld, hanem mérd meg az árnyék hosszát is (például egy vékonyabb ágat törj akkorára, mint az árnyék). Az árnyék nagysága is változik ugyanis: délig növekszik, délután pedig csökken. Ellenőrizd rendszeresen az árnyék hosszát, majd amikor pont akkora, mint az első mérés alkalmával, jelöld meg a tetőpontját. Ilyenkor hajszálpontosan a kelet-nyugati irányt kapod (az első pont a nyugati, a második a keleti irányt mutatja).

Figyelmeztetések

Ne hagyatkozz a babonákra – az éjszakai égbolton például nem a Sarkcsillag a legfényesebb csillag!
Lehet, hogy egy domb tetején tökéletesen egyedül álló, egyenes fa északi oldalán vastagabb a moha, de általában ilyet ritkán találni. A moha elhelyezkedését sok tényező befolyásolja: a nedvesség, a fa törzsének dőlésszöge, a napsütés… Ezért ne csak ebben a módszerben bízz: ha haza akarsz találni, inkább vedd igénybe valamelyik fenti tájékozódási módot is.
Borús időben ezek a módszerek természetesen nem használhatók. Ezért mindig határozd meg a helyzeted, ha alkalmad van rá (még tiszta időben), és keress jól beazonosítható tájékozódási pontokat a horizonton (templomtorony, magányos fa, hegycsúcs). Kisebb látótávolságnál, például sűrű erdőben vagy ködben jóval nehezebb tartani a már meghatározott irányt, ilyenkor próbálj minél távolabbi tájékozódási pontokat keresni, vagy nyíltabb területre menni!
A Sarkcsillag a sarkkörön túl már nagyon magasan, szinte a fejünk felett látszik, így akkor is nehéz a segítségével tájékozódni, ha megtaláljuk. Hasonló okok miatt nem megbízható módszer az árnyékok járása alapján való tájékozódás a 70. szélességi kör felett, az órával történő helymeghatározás pedig a 20. szélességi kör alatt.
A fenti módszerek tökéletes elsajátításhoz gyakorlat kell. Próbáld többször is meghatározni az égtájakat olyan esetekben, amikor van iránytűd, vagy máshogyan ellenőrizheted az eredményt! Így „éles helyzetben”, például egy túrán is biztosan tudod majd alkalmazni a tudásod.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
EZT IS TUDNOD KELL ÖSSZEADNI KIVONNI SZOROZNI OSZTANI - EGY ÉS KÉT ISMERETLENES EGYENLET KÉPLETE ÉS LEVEZETÉS ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN AZ EGYSZEREGYET FELTÉTLEN! NEM BESZÉLVE AZ ÍRÁSRÓL MA LATIN BETŰKKEL ÍR A MAGYAR TUDD AZ ABC-t… TANULD MEG A MAGYAR ROVÁSÍRÁST IS!

ÉS LEGVÉGÜL TUDNOD KELL ELMONDANI A MAGYAR SZÓZATOT!

TEHÁT: ÖSSZEADSZ FEJBEN GYORSAN PL. 1555+1555=3110 EZER MEG EZER AZ KÉTEZER - ÖTSZÁZ MEG ÖTSZÁZ AZ EZER ÍGY HÁROMEZER MEG ÖTVENMEG ÖTVEN AZ 100 AZ 3100 MEG ÖT MEG ÖT AZ TÍZ ÍGY A VÉGEREDMÉNY 3110.

SZORZÓL VONALAKKAL pl 3x3=9 vonallal= húzzál kettő vonalat vízszintesen egy kicsit lejjebb alája egye vonalat majd függőlegesen kettő vonal kissé messzebb egy vonalat - majd ferde vonallal válaszd a metszés pontok után - majd számold meg mennyi pont van kilenc nek kell lennie!

az osztást meg a szorzótáblát meg kell tanulnod mint az ABC. vagy a rovást benne a mell azaz az M jel egy függőleges vonal rajta két háromszög… (miért becézik cici-nek? Hát azért mert kettő van belőle ha egy lenne csak CI lenne)
akkor az egy ismeretlenes képlet és levezetése: x+4=5 melyből az x=5-4=1 a szabály ha átviszed a másik oldalra előjele megváltozik ebben az esetben a +4 -4 lesz!
két ismeretlenes feladat megoldása:
-2 . x + 2 . y = -4
-4 . x + 2 . y = -2

-2 . x + 2 . y = -4
-4 . x + 2 . y = -2
x = -1
y = -3
….megjegyzem 70 éves elmúltam, én megtanultam ,mert az érettségihez kellett - de eddigi életemben nem vettem hasznát - magyarul nem volt rá szükségem - de ettől függetlenül ide másolom neked:
Másodfokú egyenlet
Ahogy gyermeked növekszik, évről évre egyre nehezebb tananyaggal találkozik. Ugyanez igaz a matematikában is. 5. osztályban megismeri a törteket, utána egyenletekkel foglalkozik, 7. osztályban már a geometriát boncolgatják, 9. osztályban pedig új témakörként tanulják a nevezetes azonosságokat.
Az egyik legösszetettebb témakör az egyenletek témaköre. Mit is jelent az egyenlet szó? Az egyenlet a matematikában egyenlőségjellel összekapcsolt két kifejezést jelent. Érettségiig elkísérnek, és számtalan fajtájuk létezik: elsőfokú, másodfokú, harmadfokú és így tovább. Az algebra egyik legfontosabb fogalma.
Gyermeked 10. osztályban ismerkedik meg a másodfokú egyenlettel. Az egyenlet különlegessége, hogy egyik oldalán négyzetes tag is előfordul, míg a másik oldalán nulla van. Az egyenlet eredményét gyököknek nevezzük, és a gyökök száma lehet kettő, egy vagy nulla is.
A másodfokú függvény általános képlete: ax2 + bx + c=0, ahol a≠0.
Az a,b,c betűket együtthatóknak nevezzük: az a x2 együtthatója. Ezek alapján a b x együtthatója, a c pedig konstans állandó, vagyis rögzített szám, értéke nem változik.
A másodfokú egyenletnek létezik egy úgynevezett megoldóképlete. A képletben négyzetgyököt alkalmazunk, és az eredménye azt adja meg, hogy a függvény melyik két pontban metszi az x tengelyt. Előfordulnak olyan esetek is, amikor a függvény csak egy pontban metszi a tengelyt, és létezik olyan példafeladat is, amiben nem érinti az x tengelyt a függvény.
A megoldóképlet egyenlete:
A négyzetgyök alatti részt diszkriminánsnak nevezzük, és D betűvel jelöljük. A Diszkrimináns jelentése döntő tényező, és ez adja meg, hogy a másodfokú egyenletnek hány gyöke van.
A diszkrimináns képlete: D = b2 - 4ac
Ha D>0, akkor az egyenletnek kettő valós gyöke van. Ha a diszkrimináns egyenlő nullával, akkor pontosan egy valós gyöke van, és ha kisebb nullánál, akkor az egyenletnek nincs valós gyöke, vagyis nem érinti az x tengelyt.
Hogyan oldjuk meg a másodfokú egyenletet?
1. lépés:
Az alábbi másodfokú egyenletet szeretnénk megoldani: 5x2 -3x -2 = 0
Az alapképletünk segítségével az adatokat rögtön írjuk fel: a = 5, b = -3 és c pedig c = -2.
2. lépés:
Következő lépésként a Diszkrimináns képletét kell használnunk. Helyettesítsük be a három paramétert az egyenletbe:
D2 = (-3)2 -4 ∙ 5 ∙ (-2) = 9 + 40 = 49.
Ahhoz, hogy a diszkrimináns értékét megkapjuk, gyököt kell vonnunk. √49=7. Tehát 7 nagyobb, mint nulla, így az egyenletnek 2 valós gyöke lesz.
Nem szabad elfelejteni, hogy ha egy negatív előjelű számot emelünk négyzetre, akkor zárójelbe kell tennünk. A diszkrimináns második tagjánál a negatív előjel, a 2 negatív szorzandó tag összeszorzása miatt pozitív előjelűre változik.
3. lépés:
Továbbiakban a diszkrimináns értékeként kapott számot és a paramétereket kell behelyettesítenünk a másodfokú egyenlet megoldóképletébe.
a=5, b=-3, c=-2, D=7.
Ilyenkor bontjuk fel az egyenletet két gyökre:
,tehát az egyik gyök eredménye 1.
,tehát a másik gyök eredménye -0,4.
Az egyenlet gyökei tehát:
4. lépés:
Az egyenlet gyökeit behelyettesítjük az alapképletünkbe, így le tudjuk ellenőrizni, hogy jól számoltunk-e.
Az első gyök behelyettesítése: 5 ∙ (1)2 - 3 ∙ (1) -2 = 5 -3 -2 = 0.
A második gyök behelyettesítése:
Tehát mindkét gyök behelyettesítése után nulla lett az eredmény, vagyis jól számoltunk. Gyermeked mostantól könnyen el tudja dönteni, hogy egy másodfokú egyenletnek hány valós gyöke van.
ÉS VÉGEZETÜL A MAGYAR SZÓZAT - AMIT SZÍNTÉN MEG KELL TANULNOD:
Vörösmarty Mihály: SZÓZAT

SZÓZAT

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze;
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet hogy annyi szív
Hiában onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.
1836
ÉS BEFEJEZÉSÜL VÍZRŐL ÉS ÉLELEMRŐL NEM KELL GONDOSKODNOD, MERT A TEREMTŐ NEM CSAK AZ ÉGI MADARAKNAK ADATA MEG E LEHETŐSÉGET, HA NEM NEKED IS, A FÖLDÖN FORRÁSBÓL IHATSZ ÉS EHETED A FÖLD EHETŐ GYÜMÖLCSEIT…
2022. 03. 27. id.Kiss László

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a Nap nyugszik, jobbra pedig kél"
Előttem van észak, hátam mögött dél, jobb kezem felől kelet, balkezem felől nyugat, ha egy fa mohás felének támaszkodok - dőlök!
Angol változata:
Minden nap süt a nap,
Emelkedni keleten,
Fényét hozza a szárazföldre és a tengerre,
Fényét hozza neked és nekem,
Felébreszti a madarat és a fenevadat.
Jobb kéz kinyújtva, most maradjon,
KELETRE mutatva ez az út;
Jobb kéz kinyújtva, most maradjon,
KELETRE mutatva ez az út.

Minden este lenyugvó nap,
Elsüllyed a NYUGATON,
Fényét szárazföldről és tengerről veszi,
Elveszi tőled és tőlem is,
Időt hoz a pihenésre.
Kinyújtott bal kéz, most maradjon,
NYUGATRA mutatva ez az út;
Kinyújtott bal kéz, most maradjon,
NYUGATRA mutatva ez az út.

kelet felé mutatva és NYUGATRA mutatva,
Egyenesen meg fogjuk találni,
ÉSZAK előttünk állunk,
KELET és NYUGAT mindkét oldalon,
És a DÉL mögött.
KELET-NYUGAT felé mutatva azt találjuk,
ÉSZAK elöl és DÉL mögött;
KELET-NYUGAT felé mutatva azt találjuk,
Elől ÉSZAK, mögötte DÉL.
és angolul:
Ev'ry day the shining sun,
Rising in the EAST,
Brings its light to land and sea,
Brings its light to you and me,
Wakens bird and beast.
Right hand out, now let it stay,
Pointing EAST, this is the way;
Right hand out, now let it stay,
Pointing EAST, this is the way.

Ev'ry night the setting sun,
Sinking in the WEST,
Takes its light from land and sea,
Takes it, too, from you and me,
Brings the time for rest.
Left hand out, now let it stay,
Pointing WEST, this is the way;
Left hand out, now let it stay,
Pointing WEST, this is the way.

Pointing EAST and pointing WEST,
Straight ahead we'll find,
NORTH before us as we stand,
EAST and WEST on either hand,
And the SOUTH behind.
Pointing EAST and WEST we'll find,
NORTH in front, and SOUTH behind;
Pointing EAST and WEST we'll find,
NORTH in front, and SOUTH behind.
------------------------------------------------
Másnak is megmutatnád? Oszd meg! Megosztom! NEM OSZTOM: TERJESZTEM!
A tájoló használatához először az északi irányokat kell megismerned, mert bizony ilyenből több is van! Mit mutat a mágnestű és milyen irányt látsz a turistatérképeken? Melyik merre mutat, miben különböznek? És miért kell ismerned őket?
https://turarakattanva.hu/eszaki-iranyok/
KERESD MEG ÉSZAKOT ÉJSZAKA AZ ÉGBOLTON:
Sarkpontok fajtái
A Földrajzi Északi-sark ahol a Föld forgástengelye a felszínnel találkozik az északi félgömbön.
Az Északi mágneses sark A Föld mágneses terének erővonalai itt merőlegesek a felszínre, azaz függőlegesek. Ide mutat az iránytű.
Az Északi földmágneses sark A Föld mágneses terét létrehozó elméleti „rúdmágnes” tengelyének döféspontjai a Föld felszínével az északi félgömbön.
A mágneses és a földmágneses sark a Föld forgása miatt nem esik egy pontba.
Csillagászat
A Naprendszerben északi iránynak tekintjük a Föld keringési síkjára merőleges irányt, ahonnan nézve a Föld az óramutató járásával ellentétes irányban kering. A fizikában és a csillagászatban ezt nevezik a pozitív forgási vagy keringési iránynak.
A szférikus csillagászatban az északi irány az északi égi pólus iránya, amelyet a Föld képzeletben meghosszabbított forgástengelye kijelöl az éggömbön.

Ez az az irány, amit a Polaris, vagyis Sarkcsillag is mutat éjszaka. Szinte pontosan az Északi-sark “fölött” helyezkedik el, és az éjszaka folyamán is “mozdulatlan” marad. Régies magyar neve is erre utal: Égi cövek.

Meghatározni az északi irányt - Hogyankell.hu
https://www.hogyankell.hu › Meghatározni_az_északi_i...
Állj úgy, hogy az első jel a bal kezed felé essen (nyugat), a második pedig a jobb kezed felé (kelet). Így egyenesen előre lesz észak. A csillagok állásából:.
A nap helyzetéből egy analóg órával:

Helyezd az órát vízszintes felületre, vagy vedd kézbe és tartsd vízszintesen.
Forgasd el úgy, hogy a kismutató a nap irányába mutasson.
Felezd meg a kismutató és a 12-es szám közötti szöget (ha az órád a nyári időszámítás szerint mutatja az időt, akkor az 1-es és a kismutató közötti szöget felezd meg). Így megkapod az észak-déli vonalat.
Ha pont délben (nyári időszámítás idején egy órakor) fordítod a kismutatót a nap felé, az a déli irányt jelöli. Egyébként a vonalnak az a vége mutatja az északi irányt, amelytől délelőtt jobbra, délután pedig balra van a nap. (Bárhol vagy, a nap keleten kel és nyugaton nyugszik.)

Az árnyék járásából egy bottal:

Szúrj le egy botot vagy ágat egy vízszintes, lehetőleg tiszta földfelületre

jobban látszik majd az árnyék járása, és minél vékonyabb a bot, annál pontosabb lesz a mérés.

Jelöld meg az árnyék csúcspontját egy kő vagy a földbe vésett keresztvonal segítségével. A lényeg, hogy minél pontosabban jelezd az árnyék tetőpontját, és hogy később is pontosan azonosítható legyen a jel.
Várj 10-15 percet. Ezalatt az árnyék egy körvonal mentén nyugatról keletre halad. (A nap keletről nyugatra tart az égen, az árnyék tehát nyugatról kelet felé mozdul.)
Jelöld meg újra az árnyék tetőpontjának helyét az előzőhöz hasonló módon.
Húzz egy egyenes vonalat a két jel között. Ez jelzi a kelet-nyugati irányt.
Állj úgy, hogy az első jel a bal kezed felé essen (nyugat), a második pedig a jobb kezed felé (kelet). Így egyenesen előre lesz észak.
folyt.köv.

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

Zelenszkij Orbánnak: Nincs idő tétovázni, egyszer és mindenkorra el kell döntenetek, kivel vagytok Külföld 2022. március 25. – 02:31 frissítve
https://telex.hu/kulfold/2022/03/25/zelenszkij-felszolitotta-orban-viktor-hogy-donton-mar-arrol-hogyan-kezeli-magyarorszag-oroszorszagot-europa-tanacs-1
„Magyarország. Itt meg kell állnom, és őszintének kell lennem. Egyszer és mindenkorra el kell döntenetek, hogy kivel vagytok. Független ország vagytok. Voltam már Budapesten, imádom a várost. Többször jártam már ott, nagyon szerettem, vendégszerető, ahogy az emberek is. Tragikus dolgokat éltetek át. Elmentem a rakpartra, ahol láttam az emlékműveteket. Láttam a cipőket a Duna-parton, ahol tömeggyilkosság történt. Ott voltam a családommal. Figyelj, Viktor, tudod mi megy most Mariupolnál? Kérlek, menj a rakpartra, nézd meg azokat a cipőket, és akkor rájössz, hogy megint megtörtént a népirtás a világban. És ez az, amit Oroszország művel. Mariupolban ugyanilyen cipők vannak, és ugyanilyen emberek. Felnőttek, gyerekek, nagyszülők. Ezrek, és ezrek mentek már el. És te hezitálsz, hogy szankciókat vezessetek-e be vagy sem? És habozol, hogy átengedd-e a fegyvereket vagy sem? És habozol, hogy kereskedj-e Oroszországgal vagy sem? Nincs idő tétovázni. Itt az ideje, hogy máris döntsetek. Hiszünk bennetek, szükségünk van a segítségetekre. Hiszünk az embereitekben. Bízunk az Európai Unióban, és abban, hogy a döntő pillanatban Németország is velünk lesz” – mondta Zelenszkij a videóban, amelyet Facebook-oldalára is kitett. (A Magyarországot érintő rész a 10. perctől kezdődik.)
stb. a linkben!
Tudom, amikor valaki sorsfordító döntést hoz - meg kell állnia - és hosszasan mérlegre kell tennie a mit tehetek és mit nem tehetek feladatot!dr. Orbán Mihály Viktor nem buta ember - ismeri a magyar történelmet - ismeri, hogy nyugat és kelet hogyan nyilvánult meg Magyarország felé - tehát tegye bele mind két serpenyőben a jót is és a rosszat is - és amelyik felé billen válassza azt - hiszen nem csak a magyarokon fog ezzel segíteni ha nem magán is! Ha én lennék, a miniszterelnök, ezt tenném!
Látom döntöttél:
„Nehéz szülés volt, de sikeres” – értékelt a miniszterelnök.
A kormányfő úgy fogalmazott: hosszú tárgyalások fejeződtek be, "nehéz szülés volt, de sikeres".
Magyarország nem küld katonákat, sem fegyvereket Ukrajnába, és a területünkön nem haladhatnak át fegyverek, mert a legfontosabb NATO-cél az, hogy Ukrajna határát ne lépje túl a háború. Épp ezért a légtérzárat is elvetették, és az Ukrajnával határos keleti NATO országok, így Magyarország megerősítéséről is döntöttek – derült ki Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videójából.
Értékelése szerint ezt azért tudták elfogadtatni, mert a NATO-nak az lett a közös álláspontja, hogy a legfontosabb közös NATO-cél az, hogy a háború semmiképpen se lépje túl Ukrajna határait.
Közölte, hogy ezért elvetették a légtérzár a gondolatatát is. Egy Ukrajna feletti légtérzár azonos lett volta a légi háborúval - hangsúlyozta, hozzátéve ugyanakkor, hogy ez nem fog megtörténni és ez jó hír Magyarország számára.
A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy döntöttek az Ukrajnával szomszédos közép-európai országok - Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia - megerősítéséről is. Hozzátette: ide védelmi célzattal települnek majd NATO-erők.
Várjuk őket, jönnek törökök, olaszok és horvátok, valamint lesznek amerikaiak is - mondta Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy ők a magyar honvédséggel együtt fogják garantálni Magyarország és a magyar emberek békéjét és biztonságát.
https://balrad.ru/wp-content/uploads/vis.mp4
(atv)
Bal-Rad komm: "...Várjuk őket...ők a magyar honvédséggel együtt fogják garantálni Magyarország és a magyar emberek békéjét és biztonságát..."
TÉVEDNI emberi dolog! HAZUDNI VISZONT POLITIKUSI JELLEMVONÁS!
Én ID. KISS LÁSZLÓ a helyedben újból mérlegre tenném a döntést!
NE HIDD - DE TUDD - Prófétám szavai mindig időt - állóak: Azt is tudd ez nem dogma, ha nem maga a valóság!
LÁSD NE HIDD - TUDD 2022. ÉVE MEGÖLTÉK - DE EZ SEM IGAZ - MA IS ITT ÉL KÖZTÜNK ÉS UTAT MUTAT ÉS AD!
Tesla írta le találóan: „"Az agyam csak egy vevő, az Univerzumban van egy mag, amelyből tudást, erőt és inspirációt nyerünk. Nem hatoltam bele ennek a magnak a titkaiba, de tudom, hogy létezik. ”
~ Nikola Tesla

Iz 49,14-15 - "ha az [asszony] meg is feledkeznék [gyermekéről], én akkor sem feledkezem meg rólad! - mondja az ÚR"

61. zsoltár - "ő az én Istenem és szabadítóm, oltalmazóm, hogy meg ne tántorodjam"
1Kor 4,1-5 - "ne mondjatok ítéletet idő előtt, amíg el nem jön az Úr, aki a sötétség titkait megvilágítja, és a szívek szándékait is nyilvánosságra hozza"


24Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is.
25Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? 26Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek - mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? 27Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? 28Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, 29mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. 30Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább? 31Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? 32Ezeket a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. 33Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! 34Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.
Mt 6,24-34

A mai evangéliumi szakaszt a legtöbb esetben ketté szokták osztani: a "senki se szolgálhat két úrnak" (Mt 6,24) és a következő, gondviselésről részt (Mt 6,25-34) egymástól függetlenül szokták értelmezni. A második rész azonban nemcsak túlzó, de sajna nem is teljesen igaz. Legalábbis számomra egyértelműen túlértékeli a(z isteni) gondviselés jelentőségét (kicsit túlozva az eredményességét). Bármilyen szépen hangzik is, hogy a virág "nem fon és nem sző", mégis a királyoknál is szebben öltözik, vagy hogy a mezők madarai nem vetnek és aratnak, mégis jóllaknak - ez az idilli kép költői túlzásnak tűnik, a mindennapok tapasztalatával szemben. A virág gyorsan elhervad, lelegeli a kecske... A madár élete sem fenékig tejfel, megfagy, elkapja a macska, és - bizony-bizony - éhen is hal, nem is nagyon ritkán.
Tévedne Jézus? Ostobaságot beszél? Vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy a melegebb éghajlaton könnyebb az élet? (De akkor ez a rész nem vonatkozik ránk...)
Az ellentmondást több irányból is tudjuk oldani. Az egyik egy klasszikus megállapítás: Jézus - más szónokokhoz hasonlóan - gyakran él a túlzás eszközével. Számos példa idézhető, elég csak a "nem gyűlöli apját-anyját", "Belzebub fiai vagytok" eseteire gondolni.) Eszerint az evangéliumi szakasz kulcsmondata, hogy "ne nyugtalankodjék a ti szívetek!" (Mt 6,25), és a továbbiak csak ezt a gondolatot kerekítik hatásossabbá. Sok igazság van ebben is.
folyt.köv.
A mai pszichológia tudományosan is kimutatta, hogy az aggódás nem hogy "nem hosszabbítja meg egyetlen arasszal se az életet", de épp ellenkezőleg: nagyon sokat rövidít rajta. Az aggodalmaskodás, a túlzott aggódás lebénit a cselekvéstől, kontraproduktív módon visszafog, rombolja a személyiséget - hosszú távon pedig pszichoszomatikus zavarokat okoz.
Az üzenet fontos, mégis túlzónak tűnik, hogy jézus az aggodalmaskodás ellen ilyen erőteljesen lépne fel.
Fontos tudatában lennünk az isteni gondviselés gondoskodó szeretetének. Jó tudni, hogy egy gondoskodó, apaként szerető Isten vigyáz ránk (ugyancsak a Hegyi Beszédben, pár bekezdéssel korábban hangzik el a Miatyánk forradalmi mondata: hogy Isten - apuka! - Azonban Jézus fenti mondatai olyan "laza, hippi" mentalitást sugallnak - ami teljes mértékben száműzni látszik az előrelátást, pedig ezt másutt ugyancsak kárhoztatja. (Gondoljunk csak a házát homokra építő ember, a tartalék olaj nélkül lagiba induló balga lányok vagy a talentumát elásó szolga esetére!) Arról nem is beszélve, hogy az isteni gondviselés bizony sok esetben megengedi, hogy a benne bízók éhezzenek, szenvedjenek, rongyokban járjanak - vagy akár "idő előtt" meg is haljanak.
A "vagy a pénz vagy az Isten" gondolatához fűzve a gondviselésről szóló részt az idáig elemzett szakasz egyensúlyba kerül. Nem arról van szó, hogy ne törődjünk a megélhetésünkkel, ne vessünk és arassunk, ne szőjünk és készítsünk ruhát! Sokkal inkább arra kell figyelnünk, hogy aki mániákusan "rácsavarodik" a pénzre, aki élete fő céljának az evilági értékeket tartja, az egyszerűen képtelen lesz igazán komolyan foglalkozni Istennel: az üdvösségre vivő dolgokkal - embertársai szolgálatával és az Istenre figyeléssel (imával, meditációval). Az összekapcsolás helyességét igazolja, hogy az előző részekben Jézus elég határozottan jelzi: a "mennyben gyűjtött kincsek" (Mt 6,20) sokkal fontosabbak, mint azok, amelyeket itt a földön gyűjtenénk, és idővel "megrág a moly és elemészt a rozsda". Nem az előrelátást, a munkát kicsinyli le Jézus, csak a helyes fontossági sorrendet igyekszik a fejünkbe verni. Végülis ki a csudát érdekel, hogy ha ég a ház, akkor bent marad sok egyébként hasznos és fontos dolog (melyekért pénzt és fáradságot áldoztunk) - ha közben a gyerekünket mentjük ki? Nincs az a munka, nincs az a pénz, ami fontosabb lenne Istennél.
Istenhez pedig tudjuk jól, hogyan jutunk el: úgy szeretni embertársainkat, ahogy Mennyi Atyánk szeret minket (vagyis jobban, mint saját magunkat!).
summa summaron: a gyereked (magyar hazát) védd - ne a földi HAMIS csillogását A MÁNAK, úgy ahogy fent leírtam! Ne légy hiszékeny, mint Buda török által való elfoglalásakor és 150-évig sínylette a magyar - HA PEDIG NEM VAGY MAGYAR, AKKOR EMELT FŐVEL TÁVOZNI LESZ MÉLTÓ HOZZÁD!
a cikk:
Voldomir Zelenszkij csütörtök este az Európai Tanácshoz beszélt videón, ahol többek között megköszönte az európai országok által nyújtott támogatást is. A felsorolásban Magyarországnál megállt, és arra kérte Orbán Viktort, hogy tegye egyértelművé álláspontját az oroszokkal kapcsolatban.
Zelenszkij először a balti államokról mondta, hogy az ukránokkal vannak az Európai Unióhoz való csatlakozásban. Néhány közép-európai államot is felsorolt, majd később inkább reménybeli együttműködésekről beszélt nyugat-európai országok kapcsán.
„Magyarország. Itt meg kell állnom, és őszintének kell lennem. Egyszer és mindenkorra el kell döntenetek, hogy kivel vagytok. Független ország vagytok. Voltam már Budapesten, imádom a várost. Többször jártam már ott, nagyon szerettem, vendégszerető, ahogy az emberek is. Tragikus dolgokat éltetek át. Elmentem a rakpartra, ahol láttam az emlékműveteket. Láttam a cipőket a Duna-parton, ahol tömeggyilkosság történt. Ott voltam a családommal. Figyelj, Viktor, tudod mi megy most Mariupolnál? Kérlek, menj a rakpartra, nézd meg azokat a cipőket, és akkor rájössz, hogy megint megtörtént a népirtás a világban. És ez az, amit Oroszország művel. Mariupolban ugyanilyen cipők vannak, és ugyanilyen emberek. Felnőttek, gyerekek, nagyszülők. Ezrek, és ezrek mentek már el. És te hezitálsz, hogy szankciókat vezessetek-e be vagy sem? És habozol, hogy átengedd-e a fegyvereket vagy sem? És habozol, hogy kereskedj-e Oroszországgal vagy sem? Nincs idő tétovázni. Itt az ideje, hogy máris döntsetek. Hiszünk bennetek, szükségünk van a segítségetekre. Hiszünk az embereitekben. Bízunk az Európai Unióban, és abban, hogy a döntő pillanatban Németország is velünk lesz” – mondta Zelenszkij a videóban, amelyet Facebook-oldalára is kitett. (A Magyarországot érintő rész a 10. perctől kezdődik.)
Orbán Viktor álláspontja az, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, ami szerinte azt is jelenti, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok sem haladhatnak át az ország területén. Magyarország ezzel magára maradt a térségből, hiszen lengyelek, csehek és szlovákok is küldtek már szállítmányokat az ukránoknak, és Orbán szlovén szövetséges, Janez Jansa is Zelenszkijt támogatja. A távolságtartó viselkedés egyik magyarázata a rezsicsökkentés, ami a Fidesz-kormány egyik fő üzenete választói felé. A rezsicsökkentés, ami igazából hatósági díjszabást jelent csak, pedig úgy valósulhat meg, ha Oroszország teljesíti a kialkudott gázszállításokat.
Zelenszkij követeléseit Orbán Viktor és Szijjártó Péter külügyminiszter is visszautasította, a már korábban is ismertetett álláspontra hivatkozva….”
ID. Kiss László záró soraim következnek 2022. Március 25. - Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
Az egyik legrégebbi katolikus egyházi ünnep, Jézus Szentlélektől való fogantatásának napja. Gábriel arkangyal meglátogatta Szűz Máriát, és elmondta neki, a Jóisten őt választotta, hogy Fiának édesanyja legyen.
Régi hagyomány szerint e napon kell oltani, szemezni a fákat. A babona szerint a beoltott fát nem volt szabad letörni vagy levágni, mert belőle vér folyna és szerencsétlenséget hozna.
A délvidéken ilyenkor a békákat is megfigyelték, ha megszólaltak, abból még 40 napi hideg időre következtettek.
Fecskehívogatónak is nevezik e napot, mert a meleg idő hatására elindulnak délről hazafelé a fecskék
És végül, ha nem öntözöd, a cserepes virágot, elszárad - meghal - tehát amit - akit táplálsz azt élteted - ez esetben aki a háborút táplálja - fegyverrel emberi erővel az a háborút táplálja azaz ÉLTETI!
É R T I T E K ?

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

Talán ha mások is elgondolkodnak ezen többen is lehetünk.
EZEN A NAPON
3 évvel ezelőtt
László Kiss
2019.MÁRCIUS 25.Láthatóság: Nyilvános
László Kiss
2017.MÁRCIUS 25· Láthatóság: Nyilvános
Talán, ha mások is elgondolkodnak ezen, többen is lehetünk.
‎Kovács Norbert‎

A Magyar Nemzet Elhallgatott és Elfojtott Harcosai! - Emlékezzünk
február 7.
Üdv mindenkinek ! Meg szeretnék kérni minden embert aki látja olvassa el ez az írást, és saját maga érdekébe ossza meg oldalán valamint lehetőség szerint küldje el csoportokba hogy még több ember olvassa! Nem elég egy tetszikelés azzal nem tejed ! Azért minden Magyar ember érdeke ez mert minden magyarnak van valami nyomasztó lelki problémája a mai Magyarországon és minden problémára egy valós rendszerváltás az orvosság! Sok csoportot figyelek gondként felmerül: a politika, környezet szennyezés,vegyi permetezés,eltitkolt történelem,állatkínzás,embertelenségek, rossz szociális rendszer, alacsony bérek, bankuralom,deviza csalás! Ami mind a mai hatalmi rend koholmánya! Ezért kérek mindenkit hogy terjessze a saját érekébe !
Gondolom sokan elgondolkodtatok már rajta hogy miért nincsenek ezek ellen hatékony intézkedések! Hogy egymást követő pártok soha nem számoltatják el az előző kormánypártot! Még csak kirakat perek sincsenek! És ha vannak is mi nem látjuk hogy milyen megegyezések vannak a háttérbe, amit titkosítanak mi soha nem tudunk meg !
Kérdem én ! Nektek van az életetekbe idő arra hogy egyik másik párt idejét kivárva reménykedjetek a semmiért?? Nekem nincsenek fölösleges 4 éveim erre! Az én életem nem játék nem egy kísérleti patkány vagyok aki némán ül ki próba 4 éveket ! Velem ne kísérletezzen senki ! Semmi joga nincs rá ! Elegem van hogy élősködő férgek esznek a munkámból és dőzsölnek az én munkám árán !
Mostanában sokat figyelem azokat a cikkeket amik velünk magyarokkal foglalkoznak ! illetve azt hogy mi baja van velünk magyarokkal a pénzvilágra támaszkodó hatalomnak ! le szokták írni azt hogy nekünk az ős eredetünkkel van a baj, hogy mi vagyunk a legidősebb civilizálódott népcsoport és a környező népek sokkal fiatalabbak mind mi ! Ez igaz minimum Egyiptomig bizonyíthatóan lehet visszavezetni a gyökereket de azt is lehet bizonyítani hogy már előtte is egységben éltünk. Ekkor Európába még szó szerint barlang lakók éltek, Erről érdemes elolvasni Badinyi Jós Ferenc világ viszonylatba elismert munkáit. De rengeteg nem magyar tudós is bebizonyította. De végül nem ez az igazi probléma! Elvették meghamisították a történelmünket, bemagyarázták hogy mi egy szolga nép vagyunk és voltunk is amin uralkodni kell. Ez volt az osztrák kultúr politika amit a mai napig tanítanak. Ez részben igaz de nem takarja a teljes igazságot. Elvették a történelmet megtörték a magyar büszkeséget ezt kihasználva ma valóban egy kiszolgáltatott gyarmati ország és nép vagyunk ! Erről lehet Hajnau emlék irataiban olvasni ahol megjegyzi : Megtörtük a szittya ( szkíta ) büszkeséget. És ez igaz ! Ezek a dolgok tudat alatt működnek, szinte észrevétlenül, és az ember tudatos mindennapjaiba érvényesülnek! Biztos sokan megéltétek már azt az élet helyzetet amikor a munkahelyeteken ahol már hosszú ideje dolgoztok, megjelenik egy rutintalan fiatal munkás, és megpróbálja megmondani nektek hogy kell azt csinálni amit ti már régóta csináltok! Ti erre azt mondjátok: Majd ÉN tudom, ne oktass ki! már akkor ezt csináltam amikor az iskolába ültél! Így működik ez nagy vonalakba is országok népek közt is ! Ezért volt szükség a történelmünk eltüntetésére! Ma szinte azt tesznek velünk amit akarnak lásd a fizetések, deviza..és lehetne sok mindent felsorolni de nem kell. Megszoktuk a szegénységet az elnyomást gondolkodni már nem tudunk lázadni hangot adni az akaratunknak képtelenek vagyunk! A valós ok az időtlen magyarság múltjába van elrejtve. Nyelvünk nagyon magas fejlettsége a történelmi tárgyi emlékek bebizonyítják hogy mi vagyunk a legősibb nép a bolygón! Ezen hosszú idő alatt rengeteg nagy kataklizmikus csapás érte népünket rengeteget változott az életvitel, hisz Egyiptomba még árasztó földműveléssel foglalkoztunk de már bizonyíthatóan jelen voltunk a Kárpát medencébe. Az egyiptomi arany leletek a mai Székelyföld arany bányáiból származnak de rengeteg mindent fel tudnék még sorolni de erre sincs szükség. Majd megjelenünk Ázsiába de már nomád harcos nép ként Hun, Kun, Magor néven majd északra szabírok ként de beszélnek rólunk, indiai írások Árja néven, emlegetnek a perzsa krónikák szaka néven...stb rengeteg emlékünk van ! Ezen hosszú idők alatt kialakultak a népszokásaink összekovácsolódott a nemzet felálltak a törzsszövetségek és egy nagyon hatékony önellátó belső rendszer alakult ki! És itt van a mi utálatunk kulcsa! A mai rendszer nem viseli el az összetartó jól működő és egységes társadalmakat! Mert egy ilyen társadalmi modell az nem zsarolható a pénzrendszer által!!! Ha nem zsarolható akkor szükségtelenné válik a pénz jelenléte, és ha szükségtelenné válik a pénz jelenléte akkor megszűnik a kamat is, ha megszűnik a kamat, onnantól kezdve nem fosztható ki a nép nem lehet tőle árú csere nélkül értéket elvenni! Szóval a megtermelt javakért csak fizikai értékkel lehet fizetni ! És a mai pénzrendszer az nem képes előállítani ezeket az értékeket mert nincs érdekébe egyszerűbb a kamatok mozgatásával elvonni az értéket a pénzrendszeren keresztül ! Gondoljuk csak végig ! Ha van egy uzsorás aki kamatra ad pénzt... ismerjük ! Ha azt én nem veszem igénybe nem kérek kölcsön és nem fizetek kamatot, az az uzsorás rövid időn belül éhen hal vagy beáll a termelő rétegbe és ő is munkával kezdi megkeresni az értékeit az életben maradása érdekébe ! Ez ugyan így működik nagy vonalakba országok között is ! Erről nem beszél egyetlen politikai párt se ! Teljesen mindegy hogy az a párt az minek nevezni magát ! A lényeg az az hogy ugyan abba az értékelvonó rendben gondolkodik ! Ezért vannak ez az ő dolguk !Megbontani vagy megakadályozni az egységet, széttagolni a népet, különböző utakra terelni a nép nem azonos és különböző szellemi szintű gondolkodása által! Naponta manipulálni a közvéleményt, félelmet generálni, a gondolkodást az oktatás által a legalacsonyabb szintre levinni! És kitermelni egy bólogató következetes, logikus gondolkodásra képtelen primitív fogyasztó lakosságot! Gondoljunk csak bele ha hirtelen a városi emberek elkezdenének a szemét gyártása helyett valódi szükséges termékeket elő állítani, a vidéki emberek meg ellátnák őket élelemmel!!! Lenne még szükségünk a pénzrendszerre?? Egy kicsit se ! Ezt jelenti az önellátás ! Ettől rettegnek a nagyurak! És ez lenne az a modell ami a világ minden gondjára gyógyír lenne ! Osszátok hogy sok helyre eljusson és sokan olvassák !
Áldozat nélkül nincs győzelem ! Egy fecske nem csinál nyarat !
FRISSÍTVE : 2022.03.25.

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

László Kiss megosztott egy emléket.
ét0Spt6pn mg3oeuodmsmgtt · Láthatóság: Nyilvános
RICIN...
Éles hangvételű közleményt adott ki a kínai védelmi minisztérium az amerikaiak ténykedéséről az ukrajnai biológiai laboratóriumokban feltárt tényekkel kapcsolatban. “Az Egyesült Államoknak fel kell hagynia a hazudozással, és lépéseket kell tennie az ukrajnai helyzet enyhítése érdekében” – így a közlemény.
A kínai védelmi minisztérium az egész világ előtt választ követel Washingtontól, hogy mit csinálnak katonai biolaboratóriumaik, és miért nincs róluk nyílt információ.
A kínai védelmi minisztérium közleméye hangsúlyozza: ma már nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat a fenyegetéseket, amelyeket az Egyesült Államok biológiai laboratóriumai jelentenek Ukrajnában, és általában véve az amerikaiak Ukrajna tereületén folytatott tevékenységét.
“Ma már az egész világ tudja, hogy az Egyesült Államok volt az ukrajnai válság előidézője” – összegezte a kínai védelmi minisztérium. (rusvesna.su)
INNEN: https://balrad.ru/.../az-egyesult-allamoknak-abba.../...
Az Egyesült Államoknak abba kell hagynia a hazudozást: éles hangvételű közleményt adott ki a kínai védelmi minisztérium” bejegyzéshez 6 hozzászólás
Mici szerint:
2022-03-25 - 10:16
https://www-zerohedge-com.translate.goog/.../pentagon...
A Pentagon szerint az orosz katonai vezetők ismételten elutasítják a konfliktus megszüntetésére irányuló felhívásokat
“Míg a Pentagon magas szintű tárgyalásokat próbált folytatni Oroszországgal, Antony Blinken külügyminiszter, az Egyesült Államok vezető diplomatája nem. Amerikai tisztviselők azt mondták a Postnak , hogy az orosz invázió kezdete óta Blinken meg sem próbált beszélni orosz kollégájával, Szergej Lavrovval .
Az Egyesült Államok nem mutatott érdeklődést a konfliktus diplomáciai megoldása iránt, ehelyett több fegyvert ígér az ukránoknak, és újabb szankciókat készít elő Oroszországgal szemben.”
Bővebben a cikkben.
Válasz
Mici szerint:
2022-03-25 - 10:36
https://www-zerohedge-com.translate.goog/.../nato-issues...
Biden véletlenül azt mondja, hogy az élelmiszerhiány “valódi lesz”, mint az Oroszország-ellenes szankciók szükséges “ára”
“Egyesült Államok elnöke beszél a NATO-fők rendkívüli csúcstalálkozóján, és kissé túlzottan lazán hangzó utalásokat tett a valószínű hatalmas energia- és élelmiszerhiányra…
“Valóságos lesz” – mondta Biden egy brüsszeli sajtótájékoztatón. ” A szankciók ára nem csak Oroszországra vonatkozik, hanem rettenetesen sok országra, köztük európai országokra és hazánkra is.”
Pres. Biden arra figyelmeztet, hogy az élelmiszerhiány „valós lesz”, mondván, hogy az Egyesült Államok az európai partnerekkel azon dolgozik, hogy felszámolja az élelmiszerek külföldre küldésére vonatkozó kereskedelmi korlátozásokat, hogy segítsen enyhíteni az orosz szankciók okozta ellátási problémákat. https://t.co/GPN1kQDMMj pic.twitter.com/0nuN0LMfve
— ABC News Politics (@ABCPolitics) , 2022. március 24
Ahogy a Bloomberg megjegyzi , “Ukrajna és Oroszország egyaránt jelentős búzatermelő, és Kijev kormánya már figyelmeztetett, hogy az ország vetését és betakarítását súlyosan megzavarta a háború.”
A föderalisták Sean Davis pedig találóan összefoglalja, hogy hol állnak a dolgok…
“Hamarosan hatalmas energia- és élelmiszerhiánnyal kell szembenéznünk, és Biden megoldása az, hogy betiltja a fúrást, és drága és nem hatékony napelemeket és szélmalmokat helyez el az amerikai mezőgazdasági területeken, amelyeket nem vásárolt fel Kína vagy a BlackRock” – írta . Twitteren.
Mindeközben alább Biden Kínával kapcsolatos megjegyzéseit közöljük, a NATO csütörtökön közzétett hivatalos nyilatkozata után:
Biden azt mondta, hogy Kínától azt várta, hogy segítséget nyújtson Oroszországnak Ukrajna megtámadásában.
Ha ez igaz, miért osztotta meg hírszerzési információit az orosz katonai megmozdulásokról a kínaiakkal? pic.twitter.com/D5YBOt6ovP
— Arthur Schwartz (@ArthurSchwartz) 2022. március 24.
A NATO nyilatkozata a következőket tartalmazta: Felszólítunk minden államot, beleértve a Kínai Népköztársaságot (KNK), hogy tartsák fenn a nemzetközi rendet, beleértve a szuverenitás és a területi integritás elvét, ahogyan azt az ENSZ Alapokmánya rögzíti, és tartózkodjanak az orosz háború támogatásától. bármilyen módon tegyen erőfeszítést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely segít Oroszországnak a szankciók megkerülésében .
A csütörtök délutáni beszédből az is említésre méltó, hogy Biden kijelentette, hogy támogatja Oroszország – és így Putyin – kiváltását a 20-ak csoportjából :
Biden elnök csütörtökön kijelentette, hogy támogatni fogja Oroszország kizárását a G20-akból Ukrajna inváziója miatt, ami Vlagyimir Putyint előmozdítja a nemzetközi porondon.
Biden azt mondta, hogy a döntés végső soron a G20-on múlik, de azt javasolta, hogy Ukrajna megfigyelőként vegyen részt az ülésen, ha a többi tag nem járul hozzá Oroszország eltávolításához.”
Lásd bővebben a cikkben.
Válasz
FSB kulugyi akták kazárfoldrol. szerint:
2022-03-25 - 12:01
Elkell távolitani ezt a fekéjt a globuszrol,melynek neve USA.
MEGKELL SEMISITENI USÁT.
Válasz
paranoid droid szerint:
2022-03-25 - 12:18
Egyetértek! Valójában lenne is rá esély, csak kicsit sokba kerülne. A mostani felállás esetén egy lehetséges atomháborúban a nyerés azt jelenti, hogy ki veszíti a kevesebbet. Ha viszont így nézzük az oroszok már meg is nyerték.

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

RICIN AMI FENYEGET FÉLJ RETTEGJ MAJD MI MEGVÉDÜNK!
ÍRTAM ÉS EMLÉKEZTEM FACE JÓVOLTÁBÓL 2022.MÁRCIUS 25-ÉN!
SZÁM AMI SZEMBESÍT ÍRVA LÁTVA MEGTAPASZTALVA! ((((...amit 5 éve ígértem eljött az idő közlésére.. szám a leghatalmasabb erő még az atomnál is...))))
ÉRTED - ÉRTEM MINDANNYIUNKÉRT EMBEREKÉRT ÍRTAM!

EZEN A NAPON
5 évvel ezelőtt
László Kiss
872017. már0ahtcpiuunsir 1i2c59. · Láthatóság: Nyilvános
Sajnálom mellé nyúltam! BORZALOM!
László Kiss
5 órája ·
Aláírtam, mert az aberált ötlet ilyet árusítani még a gyerekeknek, de egyben közlöm, a kiadó nem merte volna forgalmazni ha olyan törvény lenne ami ezt tiltja - tehát a jövőben hozzanak rá törvényt aki ilyet és hasonlót tesz 15-évre börtönbe zárja és többet nem kell ilyen provokáló esetekre aláírást gyűjteni sem+
Le az elsősöket célzó szexuális képekkel!
Csatlakozzon petíciónkhoz, ha úgy érzi, hogy az említett kiadványt nem szívesen adná gyerekek kezébe!
citizengo.org
TetszikTovábbi reakciók megjelenítése
HozzászólásMegosztom
1 Kása Erzsébet
Hozzászólások
Imre Posta
Imre Posta Baxunk oda nekik!
Tetszik · Válasz · 1 · 2 órája
László Kiss
László Kiss Ha tudnád Imre menyi - de mennyi álmatlan éjszakám eltelt azon, hogy gondolkodtam, hogyan - hogyan lehetne megfékezni a férgeket a mocskokat a patkányokat - ma azt hiszem találtam egy múltbeli történeti leírást - talán azzal kezdhetnénk valamit - mert valóban felkel tudnunk ismerni a korlátlan lehetőséget amit semmi de semmi nem tud megakadályozni!
Tetszik · Válasz · 21 perce
Imre Posta
Imre Posta Nem kell megfékezni! Sőt, támogatni kell, minél előbb,. minél gyorsabban és hatásosabban derüljön ki a sok buziagyú ratyiseggű liberális mónikasós meg józsidbarátos tetvedéknek, hogy meg lesznek baxva! Ennyi. Had tiltakozzanak már végre. A csürhe is csak "ember", még ha nem is annak látszik.
Tetszik · Válasz · 19 perce
László Kiss
László Kiss Imre Posta nem hittem volna, hogy gondolat olvasó vagy, rá adásul olyan messziről - az a nagyon régi történet pont erről szól - ma még nem hozom nyilvánosságra - te rátapintottál!
Tetszik · Válasz · 17 perce
László Kiss
László Kiss Még annyit pont most néztem az első részét - a másodikhoz már nem volt erőm - és ezt írtam oda: ..... László Kiss25 perce
Nincs erőm - a többi részt már megnézni és hallgatni a jajkiáltásokat - mert tudom ki és kik az okozói! Azok akik a szemitát ...Bővebben
Emberek (Human) 2. rész
Yann Arthus-Bertrand dokumentumfilmje valós emberi…
youtube.com
Tetszik · Válasz · Előnézet eltávolítása · 9 perce

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

friss hírek 2022.03.25. ahogy én láttam és ma is látom FONTOS KÖZLEMÉNYEK!
NEM SZABAD FÉLNI VAGY SZABAD CSAK NEM SZABAD KIMUTATNI 2022.03.25. ÍROM ÉS EMLÉKEZTEM:
László Kiss
László Kiss • 3 perce
Igaz, persze, hogy Amerikában sokan a QAnont is ártalmatlan lököttek társaságának tartották. Aztán egyszer csak megjelent egy félmeztelen, bikaszarvas fickó a Capitoliumban.
EZZEL A KETTŐ MONDATODDAL ELÁRULTAD MAGAD - ÉS RÁVILÁGÍTOTTÁL ENGEM A SZIGORÚAN BIZALMAS ÉS TITKOS FORGATÓKÖNYV TITKOSSÁGÁRA - LEBUKTÁL ELŐTTEM... ÍROM MIND EZT 2021.10.13-ÁN 03:28-KOR...
Uram, nagy felelősség egy ítéletnek is megfelelő újság cikket írni és azt nyilvánosságra, hozni - de annak terjesztése is azzal jár komoly felelősséggel - a történelmi holokauszt ÉRZETÉT - én is át éltem , no nem lehettem a valódi koncentrációs táborok egyikében sem - korom miatt sem - de mégis - a kádárrendszerben, és a sors iróniája, hogy rendőrként - röviden ... egy kreált ügyben a valódit mellőzve - elítéltek következtetések alapján, magyarul saját balhéjukat velem vitették el) - aminek folyamán egy traumát éltem át - ..idézem a holokausztra tett utalásom: "...TE JÓ ÉG, HA LENNE HALÁLBÜNTETÉS AKKOR AKÁR KI IS VÉGEZHETNÉNEK, bármit megtehetnek velem.... EZEK..."
TEHÁT A TÖRTÉNETET LE LEHET ÚGY IS ÍRNI , AHOGY TÖBB HELYEN MÁR OLVASTAM - ELMARASZTALVA AZOKAT. AKIKNEK CSAK EGY CÉLJUK, VOLT HÍRNÉV, SZERZÉS AZÉRT MERT A KÖZMÉDIA ELTITKOLTA HALLGATTA - ÉVEK-ÓTA TARTÓ FELVILÁGOSÍTÓ MUNKÁJUKAT ! SIKERÜLT NEKIK - DE ÁLDOZATTAL ÉS NEM TUDNI MI LESZ A VÉGE, ÉS MILYEN VÉGE MA MÉG!
NEKEM NEM TISZTEM MEGVÉDENI ŐKET ÉS NEM IS AZT TESZEM, HA NEM REÁLISAN TÁRGYILAGOSAN SZEMLÉLEM A TÖRTÉNÉSEKET - UGYAN IS SENKINEK SE HISZEK - PL. EZ IS LEHET EGY ZÁSZLÓS HAJÓ TÖRTÉNET...
UGYAN AKKOR A FORRÁS TERJESZTŐ CIKKÍRÓJÁHOZ VALÓ KÜLÖN ÜZENETEM . ÍRJA EGY KÉP ALÁ IDÉZEM. "... Minden ötödik európai szerint zsidó összeesküvés irányítja a világot
Egy friss kutatás szerint Kelet-Európában a klasszikus antiszemita sztereotípiák erősebbek, míg Nyugaton az Izrael-ellenesség érzékelhető leginkább...." NEM URAM! Ha nem közönséges köztörvényes gyilkosok...! és azt is tudja meg, hogy a mai gyerek lélek rosszul van beteg lesz pl. Jézus keresztre veszítésétől vagy az aradi vértanúk kivégzésétől amikor oktatják nekik az iskolában... azt ugye nem kell hangsúlyoznom, hogy az inkvizíció dogma - a politika kultúra is gyilkosok követték el - világháborúk.. formájában... Tovább nem is írom józan paraszti eszemmel ész érveimet - ebből is meg kell látnia, írjon felismerő c-iket ezek után kérem... id. Kiss László 2021.10.13-án -------------------------- természetesen az újság író cikke alá is betettem... nem szabad félni!

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

friss közlésem 2022.03.24.6:30 - kor
Hamis tényellenőrzéseket gyártanak az oroszok
admin Nagy Nikoletta
2022. 03. 24. 04:40

Az orosz propaganda egészen új szintre lépett: ukránok nevében gyártanak álhíreket, majd tényellenőrzést színlelve megcáfolják azokat, írja a Lakmusz tényellenőrző portál. A weboldal a ProPublicát idézi, amely szerint az egész hamis tényellenőrzésnek az a célja, hogy lejárassák az ukrán ellenállást és jobb színben tüntessék fel az orosz inváziót.

A portál példákat is hoz erre az újfajta dezinformációs módszerre. A donyecki szeparatista köztársaság egyik tisztviselője, Daniil Bezsonov például megosztott egy videót a Twitteren, amelyen egy hatalmas robbanás látható- a felvételen oroszul olvasható, hogy az ukránok állítása szerint a robbanást orosz rakétatámadás okozta Harkivban. A hamis tényellenőrzők azt írják, hogy a robbanás valójában egy fegyverraktárban történt még jóval a háború előtt, 2017-ben – ez valószínűleg így is van, csakhogy nincs bizonyíték, hog yaz ukránok mást állítottak.
A Clemson Egyetem kutatói több tucat olyan felvételt azonosítottak, amelyek nem létező ukrán álhíreket próbálnak megcáfolni. Ezek nemcsak a közösségi médiában, de az orosz állami médiumokban is megjelennek. A Lakmusz cikkében több példa is látható a fals tényellenőrzésre.

A cél egyébként nem az, hogy az oroszok bárkit meggyőzzenek az igazukról, hanem az, hogy összezavarják az embereket, akik így már mindenhez bizalmatlanul közelednek, amit az interneten látnak, vagy teljesen felhagynak azzal, hogy kiderítsék, mi az igazság. Ez egy újfajta hadviselési technika, amelyről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.
https://24.hu/tech/2022/03/24/orosz-ukran-haboru-hamis-tenyellenorzes-kozossegi-media/
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tökéletesen objektív újságírás nincs, de ebből nem következik, hogy mindenki hazudik...."

Ha nem érdekli, ki a felelős a háborúért, már győzött is az orosz propaganda
admin Nagy Nikoletta
2022. 03. 16. 20:43
Cenzúra helyett az újfajta manipuláció a túl sok információra épít. Ha összeesküvés-elméletek, képtelen magyarázatok és egymásnak ellentmondó hírek sokaságában találjuk magunkat, elfáradhatunk, és úgy érezhetjük, senkinek nincs igaza, mindenki hazudik. Az orosz propaganda pontosan ezt akarja elérni.
https://24.hu/tech/2022/03/16/orosz-propaganda-cenzura-dezinformacio-faradtsag-osszezavaras/stb. a linkekben!

2014. július 17-én délután a Malaysia Airlines 17-es, Amszterdam és Kuala Lumpur közötti menetrend szerinti járata az orosz–ukrán határ közelében, a Donecki területen lezuhant. A repülőgép 283 utasa és 15 főnyi személyzete életét vesztette. Ez volt a legtöbb halálos áldozattal járó légi katasztrófa a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások óta.

A tragédia legvalószínűbb magyarázata, hogy oroszbarát szeparatisták lőtték le a gépet, mert ukrán katonai járműnek vélték, az oroszok azonban azt kommunikálták, hogy ukránok voltak a tettesek. Ez utóbbi nem annyira meglepő, az viszont igen, hogy a tragédiát követően több hivatalos orosz forrásból számos teória látott napvilágot, a legegyértelműbb propagandától kezdve a legelképesztőbb összeesküvés-elméletekig. A hivatalos narratíva például a különböző elképzelések közül kiemelte azt, mely szerint a gép már eleve holttesteket szállított, és a tragédiát megrendezték, hogy az oroszokat és az oroszbarát szeparatistákat rossz színben tüntessék fel.

Az oroszok célja nem az volt, hogy az orosz információkat elhiggyék az emberek, hanem az, hogy az ukrán információkat hiteltelenítsék.

Krekó Péter szociálpszichológus, dezinformáció-szakértő, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának docense szerint 12 különböző, egymásnak ellentmondó narratíva jelent meg a közbeszédben, amelyeknek forrása legalább részben hivatalos orosz nyilatkozatokhoz vezethető vissza. Mivel az már akkor sem igazán volt, most meg aztán pláne nincs olyan független média, amely ellenőrizhetné az állításokat, Oroszországban a propaganda ezen a szinten is működik, ráadásul külföldön is hatásos, méghozzá azért, mert olyan információs zajt generál, amiben még azok is elfáradnak, akiknek egyébként szándékuk és lehetőségük is lenne megérteni a történéseket. Kira Jarmis, a legismertebb orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij sajtótitkára szerint ugyanez történt Navalnij megmérgezésének esetében is: még az is belekerült a közbeszédbe, hogy a politikus saját magát mérgezte meg. Krekó Péter szerint ez az információs túltöltés Putyin egyik legfontosabb eszköze a posztmodern diktátori rendszerében.
EyePress News / EyePress via AFP Alekszej Navalnij a kórházban.

Ezt a módszert az orosz–ukrán háború esetében még inkább tetten lehet érni. Annak ellenére, hogy Ukrajna állja a sarat az online propaganda terén, és sikerült a nyugati világ szemében magát hős ellenállóként, Putyin Oroszországát pedig kegyetlen agresszorként feltüntetnie, az orosz propagandagépezet is működik, és sikerrel zavarja össze az embereket.

„A dezinformáció állami szereplőktől érkező, szándékosan megvezető szándékkal kreált” álhírek összessége, mondta el Krekó Péter a Lakmusz tényellenőrző portál által szervezett beszélgetésen.

Az oroszoknál a média erre rendezkedett be, a Russia Today és a Sputnik orosz állami finanszírozásban működik, a hagyományos cenzúra mellett azonban a fent említett információs túltelítést is alkalmazzák annak érdekében, hogy az embereket teljesen összezavarják az igazsággal kapcsolatban. Olyan, sokszor teljesen képtelen összeesküvés-elméleteket emelnek kormányzati kommunikációs szintre, ami

egyébként egy-egy elvetemültebb Facebook-csoportban is elhalna, így azonban szélesebb körben is terjed.

A hagyományos cenzúra elsősorban a szűkítés eszközével él, és bár ezt is tetten lehet érni az orosz médiában (betiltották például a „háború” szót az orosz konfliktussal kapcsolatban, humanitárius misszióként vagy felszabadító hadműveletként lehet csak rá hivatkozni), a fő eszköz jelenleg a bővítés, az elárasztás olyan információkkal, amelyekből aztán ember legyen a talpán, aki ki tudja hámozni az igazságot. A rengeteg, egymásnak ellentmondó, hivatalos forrásból érkező információ hatására az emberek egy idő után elfáradnak, nem is keresik tovább a valósághoz legközelebb álló narratívát, egyszerűen úgy érzik, mindenki hazudik nekik.

Itthon is, külföldön is tetten érhető, hogy az emberek úgy érzik, nagyhatalmi játékok részesei, és indifferensnek tekintik a történéseket. Relativizálódnak a morális alapok is, és ami még rosszabb, az igazság is relatívvá válik. Válaszként pedig marad a cinizmus, amikor egyik félnek sem hiszünk, és akkor is egy szintre emeljük őket, ha az egyik egyértelműen az agresszor, a másik pedig a védekező fél.

Rácz András, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa a beszélgetésben arra is figyelmeztetett: a propaganda egyidős a hadviseléssel, csak a módszerek és a platformok változnak. Jelenleg a nyugati média- és újságírórendszert fordítják ellenünk az oroszok: meghallgatják, felnagyítják a másik oldal narratíváját akkor is, ha annak semmi keresnivalója nincs a közbeszédben. Zajt generálnak, olyannyira, hogy még hamis tényellenőrző oldalakat is létrehoztak annak érdekében, hogy még jobban összezavarják az embereket. Oroszspecifikus koronavírusok kifejlesztéséről, csernobili atomfegyverekről generálnak álhíreket, amelyek futótűzként terjednek – nem is csoda, hiszen az összeesküvés-elméletek vonzóak, ezt látjuk a hollywoodi infotainmentből is.
Mihail Andronik / Sputnik / Sputnik via AFP Mariupol, az egyik leginkább harcoktól sújtott település Ukrajnában.

Persze lehet azzal érvelni, hogy egészen biztosan nem teljesen független a nyugati média sem, és itt is zajlik a befolyásolás – Krekó Péter szerint azonban ez olyan, mintha a fekete-fehér skálán az orosz fekete szintet összemosnánk a nyugati média igencsak világos szürkéjével. A valóságtorzítás szintje egyáltalán nem egyforma a két területen, a nyugati újságírói sztenderdek szigorúak, és nagyobbak a médiapiacok, így nagyobb a verseny is – ha valaki hiteltelen, az hamar kiderül.

Tökéletesen objektív újságírás nincs, de ebből nem következik, hogy mindenki hazudik

– mondta a szakértő. Nyugaton nincs a szóhasználatig leérő kontroll (ez az orosz és kínai modell), van viszont önreflektivitás és helyreigazítás, ilyet az orosz állami médiában nem látni.

Az információs káosz látványosan működik az orosz–ukrán háború esetében is, az oroszok jelenleg is különböző üzeneteket tolnak ki a nyilvánosság elé. A szakértők szerint szükség lenne olyan szankciókra, amelyek által a dezinformációt terjesztőknek anyagilag nem érné meg az álhíreket gyártani és továbbosztani, jelenleg ugyanis gyakorlatilag büntetlenül végezhetik a tevékenységüket. Fontos továbbá az, hogy a jó és megbízható információt finanszírozni kell.
VÁLASZOM: 2022.03.24-ÉN 5:55 KOR!
Mi a szándéka?
EGYÁLTALÁN LEHET A SZÁNDÉKOT BIZONYÍTANI?
Ennek az írásnak az apropóját - összekülönbözés okozta - idézem:
Hozzászólások
kiss lászló üzente 1 perce
törlés
KÖZELMÚLT EMLÉKEI: ÍROM MA 2022.03.24. AMIT NEM KÜLDÖK EL NEKI, MERT MÉG BÍZOK AZÉRT BENNE...
...hiába mondja, Putyin, hogy ő nem kezdte ha nem befejezi a háborút - ha ő támadta meg a csinált államot Ukrajnát ... aki tudja az tudja, aki nem tudja majd megtudja .. tehát ha megbukott vagy buktatták és sahozz a rendszerhez- vagy netán benne belülről akarja megoldani a problémát bíz az a nem jó oldalon áll - magyarul helytelen nem helyes amit csinál - az összes kezdeményezés - ezt az állításomat nem fogadta el a tanár egyetemi oktató ... nyílt összetűzésbe nem kívánok vele kerülni... fent már leírtam miért nem! az utókornak szántam ma id. Kiss László
ideírtam: http://network.hu/sparta.../blog/laszlo-blogja/mar-nem-felek
Szóval nem is olyan nehéz, ha valaki tettét cselekedetei után ítélem meg - gondoltam eddig, amíg rá nem jöttem - és emlékeztem, mit mondott orbán, ne azt nézd mit mondok, ha nem azt mit cselekszek.. én értem, és te? Tehát ha tudom van hamis cselekedet is tudatosan, akkor már ez a definíció nem állja meg a helyét! MIT LEHET ILYENKOR TENNI? Szerintem azt, éles helyzetben, hogy azt kell valóságnak elfogadni ami per pillanat történik- (LÁTOD, ÉRZED, MEGTAPASZTALOD..STB.HASONLÓ) , mint ahogy fent már leírtam - letámadott és mit támadott - és mi a következménye AZ A VALÓSÁG! Azok a kommentelők vélemény formálók és állásfoglalások akik írnak... akár tudatosan akár tudatlanul információ teljes hiánya nélkül vagy azzal - ez legyen nekik a MANKÓ! (az igazi szándék mindig történelem, de hamisan MEG ÉS LEÍRVA (tudjuk, azt mindig a győztesek írják…) nem csak a hírek a történelemírás is hamis ma még...)
--
id. Kiss László Kiss
AHHOZ HOGY KITUD SZŰRNI EGY HÍR KÖZLÉSÉBŐL AZT, HOGY HAMIS VAGY VALÓDI TUDNOD KELL EZT IS:
Trumpot egy hibrid puccsal távolították el az elnökségből.
A Deep State, másképp a Háttér Hatalom, szemében Trump személye erősen nemkívánatos volt. Ezért minden illegális módszert bevetettek ellene, kivéve a meggyilkolását.
A hibrid puccs Trump esetében a következőkből tevődik össze:
-Aszimmetrikus puccs (a demokraták bármilyen illegális akciót megengednek maguknak, a republikánusok csak legálisakat)
A Vatikán erőszakmentesnek minősítette a BLM-et
-Proxy puccs (általános zavargások szimulálása a BLM, az Antifa, a Fekete Párducok stb. révén).
-Vétó puccs (impeachment, vagyis Trump vád alá helyezése, másképp szólva bizalmatlansági indítvány): kétszer is elbukott. A tökéletesen megszervezett vétópuccs példáját a Ponta-Antonescu páros vitelezte ki 2012-ben Romániában).
-Cinkelt puccs, másképp hamis zászlós puccs. (Az úgynevezett "demokraták" által saját maguk ellen szervezett támadás a Capitolium ellen.)
Dr. Ing. Sebestyén T. István
innen: https://dringsti.wixsite.com/emmako/post/trumpot-egy-hibrid-puccsal-t%C3%A1vol%C3%ADtott%C3%A1k-el-az-eln%C3%B6ks%C3%A9gb%C5%91l

TEHÁT MAGYARUL A KRITÉRIUMAI:
- FELE HAMIS MÁSIK FELE VALÓS KÖVETKEZTETÉS
- VALÓS AZ ELEJE A MÁSIK FELE HAMIS KÖVETKEZTETÉS
- HIHETŐ AZ ELHITETNI KÍVÁNT HÍR
- A PONTOS HÍR HA TUDOD=MEGTAPASZTALOD ÉS HITELES VAGY A NAGYKÖZÖNSÉG ELŐTT, A HÍREID KÖZLÉSÉT ILLETŐEN!
Szóval ha valamilyen kritérium felmerül benned a hír manipuláció és nem kezelheted valós hírnek - mert ha terjeszted manipuláló válik belőled!  mások manipulálása öntudatlanul és tudatosan  is érted? 
E KÉRDÉSBEN ÖRÖK ÉRVÉNYŰ CHURCHILL MONDÁSA - CSAK AZT A STATISZTIKÁT ISMEREM FOGADOM EL AMIT SAJÁT MAGAM KÉSZÍTETTEM!
É R T H E T Ő!                                         ÉRTED ÍRTAM NEM ELLENED!
SENKIBEN SEM BÍZZÁL MEG, SEMMIT SE HIGGYEN EL - MERT NEM TUDHATOD, HOGY AMIT LÁTSZ PL. OLVASOL ÍRÁST VAGY VIDEÓT LÁTSZ, HOGY VALÓSÁG VAGY HAMISSÁG - HAZUGSÁG!
A CSALÁSSAL VISELJ HÁBORÚT TÖKÉLYRE FEJLESZTETTÉK - ÁLLANDÓ HÁBORÚ VAN - A BÉKE CSAK LÁTSZAT A HALÁL CIVILIZÁCIÓJÁBAN!
ÉN NEM AKAROK ÉLNI EBBEN A CIVILIZÁCIÓBAN - ÉN A SZERETET ÉS BÉKE CIVILIZÁCIÓJÁBA KÍVÁNOK ÉLNI ÉS TE?
FELADAT ÉS NEM CSAK KÍVÁNNI DE TENNI IS KELL ÉRTE!
KÜLDÖM 2022.MÁRCIUS, 24-ÉN ID. KISS LÁSZLÓ ...az éterhullámaira most 6:30 perckor...........................................................................................................

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

László Kiss
Mi a szándéka?
EGYÁLTALÁN LEHET A SZÁNDÉKOT BIZONYÍTANI?
Ennek az írásnak az apropóját - összekülönbözés okozta - idézem:
Hozzászólások
kiss lászló üzente 1 perce
törlés
KÖZELMÚLT EMLÉKEI: ÍROM MA 2022.03.24. AMIT NEM KÜLDÖK EL NEKI, MERT MÉG BÍZOK AZÉRT BENNE...
...hiába mondja, Putyin, hogy ő nem kezdte ha nem befejezi a háborút - ha ő támadta meg a csinált államot Ukrajnát ... aki tudja az tudja, aki nem tudja majd megtudja .. tehát ha megbukott vagy buktatták és sahozz a rendszerhez- vagy netán benne belülről akarja megoldani a problémát bíz az a nem jó oldalon áll - magyarul helytelen nem helyes amit csinál - az összes kezdeményezés - ezt az állításomat nem fogadta el a tanár egyetemi oktató ... nyílt összetűzésbe nem kívánok vele kerülni... fent már leírtam miért nem! az utókornak szántam ma id. Kiss László
ideírtam: http://network.hu/sparta.../blog/laszlo-blogja/mar-nem-felek
Szóval nem is olyan nehéz, ha valaki tettét cselekedetei után ítélem meg - gondoltam eddig, amíg rá nem jöttem - és emlékeztem, mit mondott orbán, ne azt nézd mit mondok, ha nem azt mit cselekszek.. én értem, és te? Tehát ha tudom van hamis cselekedet is tudatosan, akkor már ez a definíció nem állja meg a helyét! MIT LEHET ILYENKOR TENNI? Szerintem azt, éles helyzetben, hogy azt kell valóságnak elfogadni ami per pillanat történik- (LÁTOD, ÉRZED, MEGTAPASZTALOD..STB.HASONLÓ) , mint ahogy fent már leírtam - letámadott és mit támadott - és mi a következménye AZ A VALÓSÁG! Azok a kommentelők vélemény formálók és állásfoglalások akik írnak... akár tudatosan akár tudatlanul információ teljes hiánya nélkül vagy azzal - ez legyen nekik a MANKÓ! (az igazi szándék mindig történelem, de hamisan az is ma még...)
--
id. Kiss László Kiss

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

KÖZELMÚLT EMLÉKEI: ÍROM MA 2022.03.24. AMIT NEM KÜLDÖK EL NEKI, MERT MÉG BÍZOK AZÉRT BENNE...
...hiába mondja, Putyin, hogy ő nem kezdte ha nem befejezi a háborút - ha ő támadta meg a csinált államot Ukrajnát ... aki tudja az tudja, aki nem tudja majd megtudja .. tehát ha megbukott vagy buktatták és sahozz a rendszerhez- vagy netán benne belülről akarja megoldani a problémát bíz az a nem jó oldalon áll - magyarul helytelen nem helyes amit csinál - az összes kezdeményezés - ezt az állításomat nem fogadta el a tanár egyetemi oktató ... nyílt összetűzésbe nem kívánok vele kerülni... fent már leírtam miért nem! az utókornak szántam ma id. Kiss László

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

KÖZELMÚLT EMLÉKEI: ÍROM MA 2022.03.24.
Kairos
Kairos
2 nappal ezelőtt
Válasz címzettje: LÁSZLÓ KISS

Válasz külön cikkben!
A magyar nemzeti szervezetekről

A gond az, hogy K.L. nemcsak az EMK-t sorolta be a hatalomra vágyók, illetve a bukott rendszerek visszahozásában érdekeltek szervezetek közé, hanem Bende Isdtvánék MATT-ját is. A MATT egyelőre nem foglalkozik sem kormány, sem rendszerváltással, csak az alkotmányosság visszaállítása a céljuk. Ez természetesen a FIDESZ bukását is jelentené egyúttal, de ez diplomatikusan nem téma a MATT-nál. Ue. a helyzet Geri és Hajnal szervezeteivel is.

Viszont a MATT-nál lehet ígényelni Magyar Köztársaság címeres személyazonossági igazolványt is, ahogy teszik ezt egy németországi hasonló szervezetnél. Németországban is Alaptörvény (Grundgesetz) van érvényben, amit egy jogászokból álló egyesület nem fogadott el. Ezek számára a III. Birodalom alkotmánya van érvényben a mai napig. Ezelőtt kb. 10 évvel a III. Birodalom Jogász Egyesület elveit elfogadva alakult egy militáns csoport, akik logikusan azzal kezdték, hogy az ANTIFA-k tüntetésein edzéseket tartottak, vagyis megpróbálták az ANTIFA tüntetést szétverni. Miután így edzésbe jöttek, mivel a rendőrség is ütlegelte mindkét csoportot, csak ezután kezdtek saját tüntetéseket szervezni. Ahogy többször leírtam, minden szervezetnek van egy fejlődési folyamata és az ebben szereplő lépéseket, ha nem teszed meg, akkor a szervezet sosem fog eljutni arra a színtre, hogy komoly ütőképes erőt képviseljen.

Nos, a német csoport elkezdett kiadni III. Birodalom felségjeleivel ellátott útleveleket és személyi igazolványokat. Cikkeket közöltem róluk, miként szerveznek tüntetéseket, ill. miként verik szét az ANTIFA-kat. A szervezet tovább fejlődött. A Maas (zs) által vezetett legfelső "Alkotmány Védelem" titkosszolgálat ügynököket küldött ezekbe a szervezetekbe. És, követendő példa lehetne a magyar titkosszolgálati tisztek számára is, ezek a tisztek eljutottak a szervezetek vezető rétegéig ott vezető beosztásokat vállalva. Azonban ezek a tisztek a szervezeteket nem félrevezették, mint tették ezt a magyarul beszélő tisztek, hanem szívvel lélekkel a szervezet céljait képviselték. Ily módon a szervezetek dinamikusan fejlődtek tovább, míg eljött az az idő, hogy fegyverkezni kezdjenek. Nos, a fegyverkezésről kiszivárogtak a hírek és az Alkotmány Védelem lecsapott a fegyverraktárak 2 helységére. A fb oldalamra kitettem a sok fegyvert, lőszert, amit ott lefoglaltak, egyik esetben ádáz tűzharc árán, ami egy rendőr életébe került.


Még emlékszem az ezelőtt 14-12 évvel nemcsak a Magyar Gárda, hanem a Nemzeti ilyen-olyan elnevezésű hadseregek is távol tartották tagjaikat a tüntetésektől. Ezért manapság sincs egy ütőképes nemzeti szervezet sem. Arról ne is beszéljünk, hogy egyik szervezet sem fordított a beszüremlésre gondot, mígnem eljutottak addig, hogy titkosszolgálati ügynökök vezették a szervezeteket, természetesen félre.

Addig egy magyar nemzeti szervezetet sem szabad hitelesnek tartani, amíg vezetősége nem tud felmutatni hazugságvizsgálatról bizonyítványt!!!

STI, 2022 Kikelet Hava 22., Zürich
László Kiss
1 nappal ezelőtt

A válasz eleje nem esett jó nekem, de elfogadom, ellentétben a végével aminek megörültem annyira, hogy idézem is: "...


Addig egy magyar nemzeti szervezetet sem szabad hitelesnek tartani, amíg vezetősége nem tud felmutatni hazugságvizsgálatról bizonyítványt!!!
STI, 2022 Kikelet Hava 22., Zürich
Kedvelés

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

KÖZELMÚLT EMLÉKEI: ÍROM MA 2022.03.24.
László Kiss
2 nappal ezelőtt

Valóban sértő volt, és bocsánatot is kértem, hisz tudtam, hogy csak egy fikció az EMK. mert munkássága a magyar érdekeket szolgálja magas fokon általa! Erre ma jöttem rá amikor ezt olvastam idézem: A TUDATOSSÁGRÓL!

Ne féljetek tőle! Mindenki tudatos, csak még nem hiszitek el. Nem a kifejezett és adott tárgyi mindentudás áll mögötte. A látható, érzékelhető és érzékelhető világunk, az is ami látszik, és az is érzékelhető ami hiányzik. a tudás és ebből következően tudatosságunk akkora emennyit felfogunk a környező/életünk világából, amit látunk és ami hiányérzetünket adja.

MI is a tudatosság? Ez a kérdéskör akár vitaindító is lehet. Miről is szól? Lehet első alapvetése az „EGYENES BESZÉD” Igen ezzel a lehetőséggel élve láthatóvá válhat, válik minden. Talán ez az Eszköz/Lehetőség/Mód , maga a világosság. Ez az,ami el tudja oszlatni a sötétséget. A világosság láthatóvá teszi a visszásságokat, önellentmondásokat, a hiányzó részeket is felfedi,.megjeleníti. A szétesett vagy össze sem állt dolgokat, - a cselekvésre késztetés által,- egységes egésszé teheti.

Ezen kell munkálnunk, hogy kiegészüljön Egésszé álljanak össze a dolgok, EGYSÉGBEN működjön a világunk s általa a világ. Az EGYSÉGben lévők fokozatos kiteljesedése, egymás mellettisége adja azt a sokszínűséget, mely mindannyiunk legfőbb hasznára és harmóniájára, annak fenntartására jön létre, szolgálván azt. És már a szeretet összetartó ereje jelenlevővé is vált. EGYENES BESZÉD= JOBBÁ VÁLÁS.

írta: Hírfolyambejegyzések

ELLENÁLLÁSI MOZGALOM!

Buday Zsuzsanna · 3 ó. feljegyeztem: 2022.03.21-én

hozzászólások:

Gabriella Üveges

vaalmilyen szinten valóban mindenki tudatos..Sajnos a média véleményterrorján szocializálódottak tudatszintje egyenlőre nem elég az üdvösséghez!

Buday Zsuzsanna

Én reménykedem, hogy világosodnak lassan az elmék.

Yvette Lilian Petz

Buday Zsuzsanna. A csigak fenysebessegel közelednek ahhoz képest, amilyen lassú az ébredés.

Gabriella Üveges

Yvette Lilian Petz a csillagok titka szerint július végére ez felgyorsul!

Yvette Lilian Petz

Gabriella Üveges. Legyen igaz! Épp itt lenne az ideje.

Ilona Fehérné

Buday Zsuzsanna én is bizakodok, hogy az egyenes beszéd akkor is érthető, méltányolást nyer, ha vitatkozik, hiszen vélhetően őszinte, amivel igenis megtiszteli a másik felet. Sokszor egyszerűbb lenne egy kegyes hazugsággal vagy válaszra sem méltatással otthagyni, lezárni valakit, de nem lenne egyenes.

id. Kiss László írom 2022.03.21. 15:00 órakor: vén fejjel is tanulok - megsértettem egy egyetemi tanár virtuális beszélgető társamat - nem tudatosan, és már írtam is neki emailt is, és az oldalán kértem kiengesztelést, bocsánatát itt:

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

KÖZELMÚLT EMLÉKEI: ÍROM MA 2022.03.24.
László
László Kiss
3 nappal ezelőtt

Mit írnák - először is email válaszom ide másolom: László Kiss <ktbektbe@gmail.com>

8:40 (1 órával ezelőtt)

címzett: István

István! Van egy jó magyar közmondás ...akinek nem inge ne vegye magára... én csak azt szerettem volna illusztrálni, hogy milyen sok van - akkor amikor egy de valódi kellene - aki tudja mit kell csinálni... az, hogy kevesebbszer írok az oldalra annak meg az az oka, valaki belepiszkált a rendszerbe - addig rendszeresen jött az új cikk megjelenése és amit érdemesnek tartottam terjesztettem is! PL. legutóbb már a spamban találtam az oldalértesítését az új cikkről... látod dolgoznak ellenünk!

László KissLászló Kiss
Má6rtcS0hiuns 138.r5ea, a3g:h14147 ·
A parancs ezúttal nem Moszkvából, hanem már New Yorkból és Tel-Avivből érkezett...."
Megjegyzem 2022.03.13. 3:05.kor, hogy most is sajnos!
a cikk:
Olvasd, kérlek - terjeszd kérlek - köszönöm! id. Kiss László
Mária Rozgics
2022.03.13.
Mondd, te kit választanál?
Szinte naponta tesszük fel különböző témában e kérdést. Napjainkban az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, akár csak idehaza a pártcsatározások során, itt is, a nemzetközi porondon a kérdésre adandó válasz azért nehéz, mert tudjuk, hogy a politikában soha senki nem mond igazat, mindig a saját érdek az, amelyet igazságnak állítanak be. .."
stb. itt: https://www.facebook.com/laszlo.kiss.505523
tőled ezt legutóbb:
https://dringsti.wixsite.com/.../egy-fot%C3%B3-azoknak?fbclid=IwAR1OcqbEwnvVSB87p3Hl-sXCxKvr2OXyOl4pQTbHST0vp34VamJ3jvEA0Go
mint látod ezt az egyet találtam a többit törölte a cenzor. úgy látszik tiltó listán van az oldal EMK. na EHHEZ MIT SZÓLSZ?

VALAMIT NAGYON JÓ CSINÁLSZ - CSINÁLUNK!

ÜDV.


--
id. Kiss László

majd ami bántott - A KIÁBRÁNDÍTÁS - EZ A CÉLJUK - DE A MAGYAR SOHA NEM ADJA FEL SZABADSÁG HARCÁT - KÜZDELMÉT -

ITT OLVASSÁTOK EL POSTA IMRE szds. ÍRÁSÁT. https://postaimre.euroweb4you.com/infusions/news/news.php?readmore=128

és idézve a már köztünk nem élő Szeszák Gyula főügyész hagyatékából. idézem:

"..."...>> 2017. március 27. 8:31 Szeszák Gyula Dr. írta, <drszeszak.gyula@upcmail.hu>:

>> Kedves Laci!

>> Köszönettel nyugtázom leveledet. Abból és más írásaimból nyilván látod, kiszerettem a napi politizálásból, mert arra a keserű felismerésre jutottam, hogy nincs kiért harcolni.,..." stb. nálam!

végéről a LELEPLEZEM ÍRÁSOM SORAIBÓL IDÉZEM:

"....Éld meg a félelmet! Innen kell kezdeni. Vannak akik meg sem élték igazán.

Aztán éld meg, hogy semmitől sem félsz, s majd az az állapot visszapofoz a helyünkre.

Abba az “egészséges” középre.

Mert ott van az, ahol ugyan félünk, de erőt veszünk belőle

Bizony - akkor régen amikor átestem rajta - örömömben írtam le - már nem félek - igen ez így történt de pontosan már csak tőle az okozótól amit Szeszák Gyula bácsi leírt - hisz tudom, akkor öl meg amikor akar, de ha nyílvánosságra kerül, LELEPLEZEM! - meggyávul és már nem meri megtenni - akkor már ő a FÉL-Ő!.." ÉS VÉGÜL 23.OLDALAS ÍRÁSOM VÉGÉRŐL IDÉZEM:

>>> László Kiss Na végre, tudtam, Gyula bácsi, hogy egyszer kimondod és le is írod - nem viszed a sírba mind írtam neked régen- Köszönöm - hálásan köszönöm neked, hogy nyilvánosságra is került, a valóság - Tisztelettel irántad id. Kiss László Kiss

>>>

>>> Tetszik · Válasz · 2 · 7 órája

>>> És a teljes írás :

https://www.facebook.com/teo.fiser/posts/1290480571000486?comment_id=1290558944325982

Ma 2022.03.21-én 1:47 - kor újra elolvastam mielőtt elküldeném bárkinek - a face link tartalma fent leírtam, írták, hogy nem működik.. a fenti írásban minden főszereplő meghalt - ISTEN NYUGOSZTALJA ŐKET BÉKE PORAIBAN! Mára csak én élek még - de rövidesen eltávozok én is az élők sorából! Az ügyben 8 év pereskedés végén, amikor én a nem jogász sarokba szorítottam őket végül is - megtagadta, tőlem a jogalkalmasságot - jogfosztottá tettek - így szavaz azokra akiknek még ma is a jelszó a NFF. jelszava : szabadság s-egyenlőség s-testvériség - vagy halál! Vagy ismerően világ proletárjai egyesüljetek… érted? Ezeknek hangzatos jelmondatok leple alatt végzik munkájukat és hajtsák végre világuralmi terveiket… orbán és bandája is ezt teszi .. az összes politikai un.elit! Itt végén felmerül bennem, hogy ha meghalok lesz - e valaki aki felveszi a stafétabotot TŐLEM,,,,,, és viszi tovább REMETE HARCOM..? Mert vinnie kell valakinek, ha nem akarja, hogy Magyar faj A MAG végleg eltűnjön a föld kerekén! EZ AZ ÍRÁSOMNAK VANNAK MELLÉKLETEI AZZAL ÉRVÉNYES ÚGY ÉRTHETŐ!TESTVÉRI MAGYAR SZERETETTEL ÍRTAM MA 2022. 03. 21. ID. KISS LÁSZLÓ UTÓIRAT:

TÉVHITBEN VAN AZ AKI AZT HIRDETI, HOGY AKI MEGTANULTA A MAGYAR NYELVET AZ MAGYARRÁ VÁL - NEM IGAZ, LÁSD TELLER EDE ZSIDÓ VALLOMÁSÁT - ELLOPTA A MAGYAR NYELVET AZON TANULT ÉS TUDÁSÁT NEM ÉPÍTÉSRE SZERETETRE KAMATOZTATTA HA NEM FELTALÁLTA A PUSZTÍTÓ HIDROGÉN ATOMBOMBÁT..EZEK ILYENEK KEZDETEKTŐL FOGVA AHOGY PRÓFÉTÁM JÉZUS MONDTA! ÉS HA NEM TESSZÜK AZT A HAGYATÉKOT MEG AMIT SZESZÁK GYULA BÁCSI RÁNK HAGYOTT: IDÉZEM: "... Ha a világ, az emberiség, nem jut sürgősen annak belátására ill. elhatározására, hogy a zsidó fajt ki kell küszöbölni és az általa fertőzött szövetrészeket is ki kell égetni, a tizenöt millió zsidó fogja végleg megnyomorítani a hétmilliárdot.

>

> Nincs ebben semmi természetellenes. A vírusok így működnek.

>

> Üdv.:

>

> Gy...."

MENTHETETLEN AZ EMBERISÉG HA A MAG KIHALL - MERT A TÖBBI NYELV CSAK LEBUTÍT, HOGY TUDD!

id. Kiss László

MELLÉKLETEK:

- HEGEMÓNIA - MA TELEFONBESZÉLGETÉSÜNKRE - LELEPLEZEM! ÉS : Grespik László hagyatéka TRIANON MEGOLDÁSA! KECSKÉRE KÁPOSZTÁT NEM BÍZUNK TÖBBET!

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

ORBÁN RENDSZER LEBONTÁSA
frissítve 2022.03.21. 15:41 kor id. Kiss László
László Kiss megosztott egy emléket.
29u4i12t0177 s46oafmrci1ó.d · Láthatóság: Nyilvános
4 éve
Nézd meg az emlékeidet.
László KissMODERN VILÁG SPARTACUSAI!
201ui18Si091p. máron6ciousr e120cd.6 ·
ORBÁN RENDSZER LEBONTÁSA
2018 március 19 9:48 de.15 hozzászólás
Arcvesztés nélkül összefoghatna a Jobbik és a baloldal, együttműködve a zöldekkel és a kispártokkal, ha egyetlen cél érdekében tennék ezt: megszerezni a szavazatok kétharmadát, új alkotmányt és választási törvényt létrehozni majd új választásokat kiírni és feloszlani.
innen idézem:
http://kanadaihirlap.com/.../az-orban-rendszert.../
Nem akarnék a magyar ellenzék megmondóembere lenni, főleg, mert szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki napról napra jobban csodálkozik azon, hogy egy viszonylag kézenfekvő dologról nem nagyon esik szó. Ez pedig a kétharmad megszerzése, alkotmányozó nemzetgyűlés keretében a NER totális lebontása új alkotmánnyal, választási törvénnyel, majd önfeloszlatással és új választás megtartásával….” stb.stb.stb.
Amikor ma elolvastam a Kanadai Hírlapot – rádöbbenek, ezek utánoznak engem! Illetve az alapötletet ellopva más pártos mázba bujtatva írja le – a hozzászólók szerint utópiáját az író!
ez zsidó lap, mert a főszerkesztő azon kérdésemre az e- a mai napig nem válaszolt – tehát hallgat = Az.
Olvassátok el a cikket és a linkek hozzászólásait is – egyértelmű! Akkor én miért írogatok oda? Joggal kérdeznétek? Igen, természetesen nem hasonlítom magam Jézushoz, de közlöm, hogy ő se a keresztényekhez ment igéjét hirdetni, mint tudjuk!
Még kettő linket beteszek, aminek elolvasása segíti a tisztánlátásunkat nekünk, magyaroknak - zsidók által értelmezett írások – hozzászólások rávilágítanak helyes további utunkra! Számunkra megadják így a segítséget, amit ők nem is tudnak, hogy azt teszik! Ezért és semmi másért szokom elolvasni ellenfeleim, vagy annak vélt írásait, hogy megismerjem őket – tedd te is!
link: id Kiss László
2018 február 22
12:58 de.
Köszönöm Christopher Adam ezen cikkét, ami arra inspirált, hogy megbántásom ellenére “le antiszemitáztatok” újból írjak ide!
http://kanadaihirlap.com/.../egy-vezeto-erdelyi.../...
majd ezt írtam:
id Kiss László
2018 március 16
1:49 de.
UTÓPIA
Magyarul, eszményinek elképzelt, de a kellő reális alapok hiánya miatt megvalósíthatatlan társadalmi rendszer…. megvalósíthatatlan elképzelés, terv, vágy: légvár, délibáb—( Morus Tamás angol filozófus Utópia című könyvéről)
vagy:
utópista szocializmus a Marx előtti szocialista tanok, amelyek az új társadalom felépítését a valóságtól elvonatkoztatott elképzelésekre alapozták….
Szóval akkor régen – szinte gyerekként általam hirdetett…”…. HA MAJD A BŐSÉGKOSARÁBÓL….” STB.STB.STB.
http://kanadaihirlap.com/.../a-haza-minden-elott-na-jo.../
Folytatom – és egyben elárulom ingyér neked mert itt vagy és olvasol engem – de kérlek terjeszd is, hogy foganatja legyen –
Amikor eljut valaki a felismerés azon szintjére , hogy tudja már , hogy a párt uralmi rendszerből – szavazással nem lehet kilépni el kezd gondolkodni, hogy akkor hogyan – de ha nem tudja, azt, hogy nem csak a fizika világában érvényes az un. fel szalámizás és gyengévé tétele folyamat, ha nem létezik az adminisztrációban a virtuális világban is! Érted? Nem – tudom így leírom. …
Az idő fel szalámizása – hogy négyévente kötelező választást ír elő – semmi egyéb, mint arra való késztetés, hogy használja ki az összes lehetősségét saját magára nézve – mert nem biztos sok okból, hogy a következő négy évben alkalma lesz rá, így az ország ügyes – bajos dolgai nem érdeklik
- Tehát ha ebben a pártos rendszerben amit demokráciának neveznek , pl. hoznának egy törvényt a visszahívhatóságról is – alapvető változást nem hozna – mert a döntés és elbírálás sorsa annak is az ők kezükbe lenne – tudd ők min. 100 évre terveznek és bíznak meg ügyvivőket vezetőket – valamikor mi is--- Ez az egyik! Tehát az uralmat vissza kell adni a népnek, ahogy Marcus Aurélius mondta akkor régen! ez a másik. és az utolsó a hogyan kérdése – ez titok ne mond el senkinek – a hogyan már folyik – olyan észrevétlenül, mint ahogy ők csinálták velünk észrevétlenül minden érdekünk elvételében!
Kinek a lelkiismerete?
Az enyémnek kibírhatatlan fájdalmat okozol politikáddal – mert politikus a te lelkeden szárad az egy millió elüldözött, a 192 megfagyott 10000 öngyilkos, a megszámlálhatatlan tudatos sorba állított beteg halála - így halálkultúrájának része vagy!
http://nadfedeles.blog.hu/…/marcius_kozepeig_193-an_fagytak…
NEM JÓ CSINÁLJÁtok!
László Kiss "...De egy biztos: minden fenyegetés dacára mernünk kell kifütyülni!,,," ne, Volner úr - mert biztosabb az ha felismerik szavazással nem megy - ha nem ALKOTMÁNYOS ELLENÁLLÁSSAL - ismerje meg - és más tálalással indítsa el - én elindítanám csak beteg vén ember vagyok már!!!!! (az útravalót viszont eltudom mondani önnek) a mostanival rossz előérzetem támadt - mert nem jó csinálják!
https://www.facebook.com/groups/716827348431665/…
„….Az első második világháborút is a nyugat azaz a német ,usa rochilld cion hozta létre ,azok akik Magyarország és népe megsemmisítésére játszanak és a Trianoni végkifejleten dolgoznak ,tehát semmi keresnivalónk nincs a gyilkosok oldalán ,aminek Magyarorszagi végrehajtója orbán-gyurcsótány-bajnai,stb ! Itt mindenféle terv van és mind a mocskos izraelita cionista kazár maffia terve ,akiknek mindenkori kiszolgálója a 28 évi kormányok és bábui !!!...” ennek ellenére írja:Regős Judit „…. Csak a Jobbikon keresztűl lehet a zsákutcából kijönni …” ez hazugság!
„…Amivel nem értek egyet, az a zsidóság megítélése. Nem rendelkezem statisztikával, de személyes tapasztalattal igen. A zsidóság ugyanolyan rétegzett, mint bármelyik más nemzetiség. A többség nem gazdag, csak egy elenyésző kisebbség….”
IGEN, EZ LEHET, HOGY ÍGY VAN – DE NEM TAPASZTALOM, ELLENÁLLÁSUKAT SE SZÓBAN SE TETTBEN!
Fidesz a LIKUD zsidó párt – testvér pártja és még is írod a fenti idézeted ellenére:
„…Én is a FIDESZ-re szavazok, mert bár vannak hasonló fenntartásaim, de a legnemzetibb irányt ő képviseli…”
NA LÁTOD EZ VAGY ALJASSÁG, VAGY TUDATLANSÁG, VAGY PÉNZÉRT CSINÁLOD!
innen idéztem:
https://www.youtube.com/watch?v=d462puObls4
és végül:
Minden nem kamu párt és civil szervezet vezetőjének ÉS KEZDEMÉNYEZŐINEK!
Kérem a kamu párt és civil szervezetek vezetői kíméljenek meg, kíméljék meg és maradjanak távol e kezdeményezéstől! Mert valóban AZ ALAPTÖRVÉNY ÉRVÉNYTELEN!
A lent ide másolt kéréssel fordulok hozzátok:
Kedves József! Miután meghallgattam ezt a videót: https://www.youtube.com/watch?v=0JTAA3S0ZYM&feature=youtu.be eszembe jutott, mivel te se látod a pártokban a megoldást, mi lenne, ha komolyra fordítva alkotmányos ellenállással léptetnénk életbe a jogfolytonosságot komoly munkamenetben - megszervezve! Miért írtam neked? Azért mert nem kívánatos a további megosztás - királypárti köztársaság párti stb. párti - kérlek, tanulmányozd oldalukat - és egy más tálalásban ellehetne indítani, de közösen, kérlek, válaszolj nekem! Tisztelettel id. Kiss László

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

ÍRTAM MA 2022.03.21-ÉN EMLÉKEZVE NOSZTALGIÁZTAM FÁJDALMAMON!
A STRÓMAN SZÓVAL Először AZ UCC-SEKNÉL TALÁLKOZTAM!
ÍRTAM IS RÓLA VÉLEMÉNYT LENT CSATOLOM...
Turi Béla
2013.december, 29.
Ima Orbánhoz!
Vigyétek ezt az imát minél többen, hogy kövér, áder, orbán, lássa mennyire szeretjük őket!
Ima
Mi Orbánunk, ki vagy a Parlamentben, szüntessék meg a te neved, lázadjon már fel a te országod, és töröltessék el a te akaratod miképpen a T.Házban, azonképpen itt a földön is. Mindennapi kenyerünket ne herdáld tovább, és már megbocsáss, de mi nem tudunk neked megbocsátani. Ne vígy minket az államcsődbe, és szabadíts meg magadtól. Mert nem tied az ország, csak a hatalom, dicsőség nélkül , és remélhetőleg az sem soká már. Ámen úgy lesz! (((az úgy lesz már én írtam hozzá)))
ismerd meg strómanodat!
stróman Az a személy, aki egy kétes hírű vállalkozáshoz adja a nevét, hogy az igazi bűnösök helyett ő "vigye el a balhét", majd ha a büntetését letöltötte, vagy lecsillapodtak a kedélyek, megkapja a fizetségét. (a német Strohmann szó jelentése szalmabábu)
Turi Béla megosztott egy emléket.
2021. május 21.
Az alábbi emlékeim igazolják, hogy a bűnelkövetők leleplezőit keresik, büntetik, gáncsolják, de a bűnösöket körmük szakadtáig védik! Pld így a felvezetőmben egy példa, burkoltan, más irányba hajtották a a nyomozókat, az igazságszolgáltatókat!
"Szolgálunk és félünk"?
"A hasonló bulik előtt a politikai-gazdasági elit szereplői általában megteszik az óvintézkedéseket, de Borkaiék nem cselekedtek – véli Dezső András. Az ügyet részletesen feltáró újságíró szerint az is érdekes, hogy nemcsak a zsarolás idején hagyta magára a Fidesz Borkait, de a választás után is. Ellenzéki szereplők állnak a szivárogtatás mögött vagy saját árulóit keresi a kormánypárt?"
Turi Béla
2013.május 21.
Julius Julianus barátomtól hoztam! KÖZKINCS, tehát osztani kell!
Na ehhez szóljatok még valamit !!??Noam Chomsky: A Világ Urainak Tízparancsolata
Az alábbi tízparancsolatot Noam Chomsky vetette papírra, egy amerikai zsidó családból származó egyetemi nyelvész és előadó.
1.) Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni a valós és súlyos szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen megérintik őket. Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hű szolgánk lesz.
2.) A nép úgy kell tekintsen politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében (elsősorban a média segítségével) hamis riasztások és nemlétező fenyegetések tömkelegét kell rájuk zúdítani, amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és oldd meg a (máskülönben nemlétező, illetve általad gerjesztett) problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.
3.) A nemzetnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami rosszabb következik. Ennek sulykolása érdekében használd fel a fehér propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat), a szürkét (azokat a sajtótermékeket, amelyek csak részben állnak kormánybefolyás alatt), s a feketét (amelyekről senki sem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak). Ezek karöltve azon kell munkálkodjanak, hogy egy olyan kormány képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentsék a nemzet feje felől. A kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt: örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett be.
4.) A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk számára. Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei számára. Az emberek reménytelenül idealisták és hiszékenyek, akik ezt az érvet (majd a következő generációknak sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk) évszázadokon keresztül hajlandó benyelni és elfogadni.
5.) Az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról, s arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetők egyszerűen kell megfogalmazzák az üzeneteiket, már-már infantilis módon, minimális szókinccsel, rövid mondatokban. A hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, naiv lesz és hajlamos az információs beetetések elfogadására.
6.) Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális gondolkodásukra. Bátorítani kell mindenféle emocionális megnyilvánulást, mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a rációt.
7.) Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb tervek megvalósításában. Butítsd le az oktatásügyet, tedd korrupttá és hozd a működésképtelenség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.
8.) A népet el kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékozódás/tájékoztatás minden forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag el kell lehetetleníteni azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni.
9.) A nyájszellem erősítése prioritás! Az egyénben fel kell ébreszteni a szégyen- és tehetetlenség-érzetet, s választható (pontosabban választandó!) alternatívaként ezzel szembe kell állítani az igazodási, csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.
10.) Mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Ezt elérendő belső (és titkos) nyilvántartásokat kell felfektetni az egyén különféle (ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési) preferenciáiról, opcióiról, egyszóval teljes pszichológiájáról. Törekedni kell arra, hogy jobban megismerjük az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a társadalomtudományok (szociológia, lélektan, csoportképzés pszichológiája, stb.) legújabb vívmányait céljaink elérése érdekében, de ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani. Megfoghatatlan, érzelmi töltetű, nagy és közös célokat kell kitűzni, amelyek alkalmasak arra, hogy lelkesítsék a tömegeket. Ha nyilvánosságra kerülnek, ezeket a törekvéseinket határozottan (ha kell: erőszakosan) tagadni és cáfolni kell.
László Kiss
2021. április 9.
emlékeim száműzve ide: http://network.hu/spartakusz/blog/laszlo-blogja/mar-nem-felek?fbclid=IwAR03Uhpoyl1Yc6gPUDvfJw4uxUpXH-F8mKrL22Mwq-vJtd3iETwTMsocFVk
network.hu
MÁR NEM FÉLEK: kiss lászló blog
CSATOLMÁNY:
Ismerd meg strómanodat...
László KissUCC, Udvarias értesítést küldtem
20th1h199.5 0márl6i3mci9nust 204. ·
Köszöntelek bennetek - Mihály hívott itt vagyok - éppen ma küldtem egy kérést a főügyész úrhoz SZGY. meg látom mit ír.. addig is a mai írásommal ajándékozom az oldalt - tetszik a falfirka - anno akkor régen nagyon kikeltem érte én is - rohadékok....
beírok ma 2022.03.21.-én EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA)
„….Csak hogy tisztázzuk a helyzetet, egy valós bíróságon a törvény megszegésével foglalkoznak, az esküdtszékkel együtt. Minden más, úgy mint adózás, bankkölcsönök, parkoló-büntetések, sebességkorlátozás-kihágások és hasonlók, a kamu „bíróságra” tartozik, amely maga is gazdasági vállalat és része annak az erőszakosan védelmező stílusú átverésnek, amely teljességgel törvénytelen, de erővel, fenyegetéssel és megfélemlítéssel dolgozik, behajtókat alkalmaz és rendőrséget a behajtók mellé azért, hogy a rendőrség megvédje a behajtókat a támadásoktól….”
Ismerd meg a STRÓMANODAT! – XI. rész – Összefoglalás
Közzétéve: 2014.07.13. - 22.50
Mielőtt megszülettél, a bankárok összefogtak, hogy kifosszák a társadalom többségét alkotó tagjait. Eltávolították a pénz minden formáját és lecserélték értéktelen bankjegyekre, melyek olvasata annyi, hogy „megígérem, hogy fizetek a tulajdonosnak…”(egy másik értéktelen bankjeggyel). Aztán úgy intézték, hogy leszámoltak az államvezetéssel és helyébe a saját gazdasági vállalat-csoportjukat helyezték. Olyan nevet adtak ennek a cégnek, amely olyan benyomással bír, mintha az a kormányzat lenne. Aztán átírták az értéktelen bankjegyeket a saját magáncégük nevére, melyet úgy hívnak, hogy „The Bank of England” (vagy Magyar Nemzeti Bank – a ford.), mely név úgy hangzik, mintha egy kormányzati szervezet lenne (ami egyértelműen nem az).
A következő lépés a ravasz tervükben az volt, hogy fogták a kormányzatként hangzó nevű cégüket, és az megkérte a másik cégüket, a „Bank of England-et”, hogy nyomtasson egy rakás (értéktelen) pénzt és jóval „névértéken” felüli kamatot számítson fel a nyomtatásért. Ez a mértéktelen kamat-összeg „nemzeti adósságként” ismert fogalom, amivel hülyítik az átlagembert, hogy az azt higgye, az országa rengeteg pénzzel tartozik valakinek. Először is, egyáltalán nincs tényleges tartozás. Másodszor, NINCS is pénz. Harmadszor, az ország nem tartozik semmivel, és a lehetetlen a helyzetben az, hogy ha volt is tényleges tartozás, ahhoz már semmi köze az átlagembernek, hiszen ez csak egy fogalombeli adósság, miszerint az egyik gazdasági társaság tartozik a másik gazdasági társaságnak (és mindkettőnek ugyanaz az ember a tulajdonosa). Ez a kitalált adósság jól fel lett duzzasztva az évek alatt egy olyan nevetséges szintre, melyet soha kiegyenlíteni nem lehet, és kétségtelenül meg fogod tanulni, hogy minden jövedelemadód ezen gazdasági vállalatok tulajdonosait gazdagítja. Nem valami remek dolog egy rakás pénzt fizetni olyan gazdasági vállalatoknak, amelyek soha semmit nem tettek érted, és amelyek teljesen semmibe vesznek téged, hiszen nem jöttél még rá az átverésre, és tovább fizeted a nevetséges adókat, vámokat és büntetéseket, amiket egyáltalán nem is kéne fizetned. Ezek együttesen körülbelül az ember jövedelmének 80%-át teszik ki – élvezed, hogy annak az egyötödéből kell megélned, mint amennyit ténylegesen megkerestél?
Hogy megcsűrjék az átverést, kidolgoztak a hazugságaiknak egy nyelvezetet, melyet úgy hívnak, hogy „jogi terminológia” vagy „szabálynyelv”, melyben a hétköznapi angol nyelv szavai jelentéseit (nálunk a magyart – a ford.) rendre lecserélték a társadalom átlagos tagjainak a kihasználására és kifosztására alkalmas jelentéstartalmakra. Felállítottak egy céget, melyet elneveztek „jogi egyesületnek”, hogy a lelkiismeretlen emberek módszereit a hazugságban és a csalásban, tovább képezzék. A gazdasági társaságuk, mely színleli a kormányt, új „jogszabályokat” talál továbbra is ki, melyek színlelik a törvényeket (melyek határozottan nem azok), és továbbra is azt mondják mindenkinek, hogy „muszáj betartani ezeket a törvényeket”, és mindehhez ott vannak az átvert rendőreik és rendőrnőik, akiket meggyőztek arról, hogy akár erővel is, de tartassák be ezeket a törvényeket. Az elsődleges céljuk ezeknek a szabályoknak, hogy elvegyék a bankjegyeket, javakat és ingatlanokat a társadalom azon tagjaitól, akik még nem jöttek rá, hogy ez az egész csak egy átverés, ami az ő bőrükre megy. Rengeteg rendőr valószínűleg nem vesz tudomást arról a tényről, hogy a jogszabályok pusztán választhatók és valójában nincs ember, akire érvényesek lennének.
Csak hogy tisztázzuk a helyzetet, egy valós bíróságon a törvény megszegésével foglalkoznak, az esküdtszékkel együtt. Minden más, úgy mint adózás, bankkölcsönök, parkoló-büntetések, sebességkorlátozás-kihágások és hasonlók, a kamu „bíróságra” tartozik, amely maga is gazdasági vállalat és része annak az erőszakosan védelmező stílusú átverésnek, amely teljességgel törvénytelen, de erővel, fenyegetéssel és megfélemlítéssel dolgozik, behajtókat alkalmaz és rendőrséget a behajtók mellé azért, hogy a rendőrség megvédje a behajtókat a támadásoktól.
Hogy ezzel az egésszel mit kezdesz, az már csak rajtad múlik. Folytathatod azzal, hogy továbbra is átengeded a bevételed legnagyobb részét azoknak, akik csak ártani akarnak neked, vagy elhatározhatod, hogy kilépsz ebből a korrupt rendszerből és abbahagyod a játszadozást ezekkel az emberekkel. Minden ember egyenlőnek születik, nincs senkinek joga ahhoz, hogy parancsolgasson neked, hacsak bele nem egyezel, hogy átadd nekik ezt a jogot. A választás a tiéd.
Forrás: Meet Your Strawman
(folytatjuk)
https://op.harmoniaban.org/ismerd-meg-stromanodat-xi-resz...
https://www.youtube.com/watch?v=sApbBss0ovU...
Emlékezek – amikor évekkel ez előtt elolvastam az egészet annyira hihetetlen volt, hogy általam feledésbe merül t– nem foglalkoztam vele!
De mostanában már igen – nem beszélve a mai napról 2019. március 24. amikor írom – e sorokat
Amikor olvasom fent idézem: „….Aztán úgy intézték, hogy leszámoltak az államvezetéssel és helyébe a saját gazdasági vállalat-csoportjukat helyezték. Olyan nevet adtak ennek a cégnek, amely olyan benyomással bír, mintha az a kormányzat lenne. Aztán átírták az értéktelen bankjegyeket a saját magáncégük nevére, melyet úgy hívnak, hogy „The Bank of England” (vagy Magyar Nemzeti Bank – a ford.), mely név úgy hangzik, mintha egy kormányzati szervezet lenne (ami egyértelműen nem az)….” NA KI JUT ESZEMBE NA KI? Hát orbán a gazember aki ezt már megvalósította tehát nem összeesküvés elmélet ha nem valóság benne élünk!
Az indító idézet pedig a mostani perre fokuszál : bírók tevékenysége – a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG kontra "MAGYARORSZÁG KORMÁNYA" ? 1. rész
3 656 megtekintés
121 2 Megosztás
Mentés
Hiteles Harsona
Premier dátuma: 2019. márc. 21.
https://www.youtube.com/watch?v=sApbBss0ovU...
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG kontra "MAGYARORSZÁG KORMÁNYA"?
https://www.youtube.com/watch?v=ZdVFbx7DZes...
Mától vegyük komolyan, ami elhangzott kulcson e témával kapcsolatban:
Itt:
https://www.youtube.com/watch?v=c7bgITDfDpk&t=5723s
Kelt: Bázakerettye, 2019. március 24-én id. Kiss László sk.
Ismerd meg a STRÓMANODAT! – XI. rész – Összefoglalás | OP magyar
op.harmoniaban.org
Ismerd meg a STRÓMANODAT! – XI. rész – Összefoglalás | OP magyar
Mielőtt megszülettél, a bankárok összefogtak, hogy kifosszák a társadalom többségét alkotó tagjait. Eltávolították a pénz minden formáját és lecserélték értéktelen bankjegyekre, melyek olvasata annyi, hogy „megígérem, hogy fizetek a tulajdonosnak…”(egy másik értékkel...
MÁSHOGY:
ISMERD MEG STRÓMANODAT=
Német szó: magyarul jelenti: a valóságban irányító, ténykedő személy leleplezésére a nyilvánosság előtt szereplő személy (a.m.: szalmabáb)
ÉRTITEK?
AZ UCC NEM TÖRVÉNY – Az ucc egy olyan írások halmaza, amely szabályként írja le azt a szokásjogot, amelyet illik betartani TÖRVÉNY SZERŰEN, mert ellenkező esetben bünti jár érte – érted? A jogászok ezért nem tudnak rá válaszolni a valóságra, mert a valóság az valóság – azt megmagyarázni hamis színben feltüntetni akkor nem lehet ha szembesítenek vele! Hallgatnak – vagy a hülyéje elkezdi magyarázni a hamisságot vele szemben amibe bele sül! Az értelmesebbje inkább hallgat nem reagál! EZ A VALÓSÁG!
Ajánlom
olvasd el újból és e fényben megvilágosodva értékeld át magadat!
itt a link:
https://op.harmoniaban.org/ismerd-meg-stromanodat-i-resz
12. részt ír ki… az első oldal
a 2. oldal a 13.részt…
a 3. oldal egy videó:
https://www.youtube.com/channel/UCjyk7zdYMFR7mRXVRXxTt3g
korábbi véleményem:
STB. ITT: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92600009.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D39
ÉS HA AZT KÉRDEZED A MAI HOL VAN – AZT MONDOM OLVASD EL AZ ALAPTÖRVÉNY ERRE VONATKOZÓ RÉSZÉT….
ÉS VÉGÜL: AZ A TÁRSADALOM, AMIBEN MA ÉLÜNK FOGYASZTÓI TÁRSADALOM, AMIBEN:
A KERESKEDELEM AZ ÜZLET AZ ADOK – VESZEK A PÉNZ A MEGHATÁROZÓJA ALAPPILLÉRE! MŰKÖDTETŐJE ALAPVETŐEN JOGI SZEMÉLYEK – MELYEK MÖGÖTT ÉLŐ EMBEREK VANNAK!
AKIK NEMZETKÖZI MŰKÖDTETÉSÉT EGYSÉGES KÓDEXBE FOGLALTÁK ÉS EGYMÁSRA KÖTELEZŐ BETARTÁSRA TARTOTTAK, ÚGY, HOGY BEIKTATTÁK SAJÁT ORSZÁGUK TÖRVÉNYEIBE! MA IS!

https://www.facebook.com/groups/716827348431665/?multi_permalinks=2551022518345463&comment_id=2551202144994167&notif_id=1575140270349125&notif_t=feedback_reaction_generic
elolvastam a vitátokat – nem tudom ki kinek mi a szándéka – a ki kicsoda kérdésben én úgy osztályozom őket, hogy hasznos e amit mond ír és terjeszt az én álláspontomhoz – ha igen – de akkor ugyanakkor több kárt is okoz vele akkor nem terjesztem, de nem törlöm, hisz akkor információ forrásomtól zárnám ki magamat, illetve fosztanám meg…, ugyan is rész igazságot emuszájból köteles neki elárulnia, hisz az teszi őt hitelessé gondolja ő… értitek?
HOGY ÉRTSD.
TENGERI KERESKEDELEM SZABÁLY KÖNYVE - A KALÓZOK ÉS A NEM FIZETŐK ELLEN - VAN EGY ÍRÁSOM - MELYBEN LEÍROM, HOGY A TENGERI KALÓZOK KIJÖTTEK A SZÁRAZFÖLDRE AHOL ALAKOSKODNAK ORSZÁGOKAT HÓDÍTANAK RABOLNAK KI ÉS AZ ŐSLAKOSSÁGOT KINYÍRJÁK - NA ERRE IS KELL EGY UCC TÖRVÉNY - DE SÜRGŐSEN!
ÍRTAM MA 2022.03.21-ÉN EMLÉKEZVE NOSZTALGIÁZTAM FÁJDALMAMON!

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

Jericho-masnap
Az elektronikus forgalomirányító rendszer összeomlása miatt leállt a lengyel vasúthálózat. Emiatt az ország szinte teljes vasúthálózata érintett.

Olaszországban történt, és egy ideje ismertté vált, hogy Csehországban ugyanezek a problémák vannak. Lengyelország erős félelmei vannak, hogy megtörtént az első nagyszabású kibertámadás a NATO-országok ellen.
943views
FOLYAMATOS HÍREK MOST 2022.03.18. 2:48 VAN!

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

Árpád hazájában jaj annak,
Aki nem úr és nem bitang”
FELJEGYZEM MA 2022. 03. 18. 2:42.KOR! Holnap már minden a mienk lesz,
Hogyha akarunk, ha merünk….” ID. KISS LÁSZLÓ
Azt hiszem, Ady Endre ennél találóbban nem jellemezhetné a mai állapotokat sem. Hiszen ilyen nagymérvű megosztottság, gyűlölködés, ennyire szétszaggatott talán még a török hódoltság idején sem volt Hazánk, amikor pedig három részre szakadva igyekezett ismét eggyé tapasztani a magyar hont. Csakhogy akkor még megvolt az akarat, amelyet sikerre is vittek. Ma azonban önként lemondtak – és folyamatosan hangsúlyozzák is – Kárpátaljáról, s a magát kereszténynek nevező helyettes miniszterelnök – aki helikopterről lődözte, pusztán keresztényi szeretetből a háziasított rénszarvasokat – nem átallotta 1848 forradalmi hangulatát felidézve kijelenteni, büszkék lehetnek arra, hogy Magyarország elsőkként ismerte el Ukrajna függetlenségét. Napjainkban érdemes elgondolkodni azon is, hogy, bár természetes, ha a háborús térségből nálunk menedéket kérőknek segítséget nyújtunk, de az utcára kilökött családokért, a munkahelyüket elveszített hajléktalanokért vajon mi okból nem rendezett kormányszinten segélyakciókat a vezérkar? Miért kellett még a jótékonysági célból kiosztandó élelmiszereket szállító szervezeteket is megadóztatni? Miért kellett egyebek mellett titkosítani a vakcina-háború kormányzati döntéseit? Hiszen, a folyamatosan mellüket döngetők szerint minden példaértékűen zajlott. Akkor miért nem lehetnek valóban büszkék is erre? Miért a nagy titkolózás? Egyebek között arról, hogy az 5 milliárd forint értékben vásárolt maszk megsemmisítéséért ki a felelős? A használhatatlan lélegeztetőgépek beszerzésénél hogyan kereshetett egy idegen vállalkozó több millió dollárt, akkora összeget, amelyből magán-repülőgépet vásárolhatott. S egyáltalán, amikor a székesfehérvári kórházigazgató elmondta, hogy minden száz betegből kilencvenöt meghal a lélegeztetőgépen, miért nem keresték meg a kiváltó okot? Miért, hogy sokan úgy vélték, még az egészségügy berkeiben is, hogy gyakorlatilag a kórházi bakteriális fertőzésben keresendő az ok, mégis erőltették? Miért nem lehetett más alternatívát kipróbálni, hiszen ott a nagyváradi doktornő példája: minden hozzá forduló beteg meggyógyult. Miért nem engedték, hogy a hazai másként gondolkodó orvosok is bizonyíthassák állításukat, tudásukat? Különösen akkor, ha állami szinten 100-ból 95 beteg meghalt, nem lett volna itt az ideje másfajta gyógymód engedélyezésének? Abban a tudatban is, hogy maga a vakcina is csupán emberkísérlet, amelynek hatásai még a közeljövőben fognak felszínre kerülni. Ha annyira szívén viselte volna a kormányzat az embervédelmet, hogyan merészelték kötelezni a munkáltatókat arra, hogy a beosztottjainak fel kell venni a vakcinát? Hiszen a rendvédelmi szerveknél, a honvédségnél, katonaságnál és egyéb, hozzájuk tartozó szerveknél nem volt helye a választásnak! Hogyan lehetett az egyénekre áthárítani a felelősséget, hiszen még maguk az egészségügy vezetői sem ismerték a vakcina összetételét, utóhatásait és jövőben várható „mellékhatásait”?!
Csupa-csupa olyan kérdés, amelyre e hazugságra kapható hatalom úgy sem fog választ adni. Még akkor sem, ha már a Napnál is világosabb például, hogy az uniót vezető hölgyemény férje, és a majdnem Nobel-díjas asszonyság, aki mellesleg besúgóként juthatott kiváltságos helyzetbe, úgyszintén komoly anyagi előnyöket élvezhetett a vakcinagyártásban. Hogy a hazai egészségügy kiváltságosai magáncégeik által szintén sok-sok millió, ha nem milliárd forintot zsebelhettek be a különböző kötelező eszközök alkalmaztatásával, amelyekről már világszerte tiltakoztak a kutatók, hogy csupán az emberek becsapását, félrevezetését segítik elő vele.
De így, a választásnak csúfolt szavazó-színjáték hajnalán, ha a mindenkori hatalom valóban megújulást és előremenetelt akart volna – na nem abban az elhíresült cigánynótában megfogalmazottak szerint – akkor elsősorban is a 24 éve, 1998-ban megígért nagykorúsításunkkal kellett volna kezdenie a bizonyítását annak, hogy komolyan is gondolja a magyarság felemelkedését. Akkor ugyanis azzal ámították a nemzetet – és sajnos sokan hittek bennünk -, hogy a magyar nép megérett a nagykorúságra és véget vetnek a titkosításoknak. Azóta soha nem látott mértékűvé lett ismét a titkos akták száma, amelyek érdekes módon olyankor váltak fontossá, amikor „házon belül” valakik igen csak nagy vagyonokat kaszáltak.
De szó se róla, az úgynevezett másik oldal sem különb. Hiszen erkölcsről, tisztességről szónokolni ott, ahol az 1956-os sortüzet elrendelő, valamint a pápagyilkosságot megszervező felmenők árnyékában a politika közelébe sem szabadott volna ereszteni egyiket sem. Igaz, senki nem tehető felelőssé a felmenői, netán a gyermekei miatt, de azért jó ízlés is létezett valaha!
Az meg egyenesen tragikomikus, ahogy jól begyakorlott retorikával, bár a mostaniak azt találták ki, hogy előre mennek, nem hátra, azért jól megélnek abból, hogy hátrafelé mutogatnak, hogy folyamatosan azzal riogatják a nagyérdeműt, ha nem ők maradnak, akkor itt kő kövön nem marad. Ami még aljasság is, hogy most a háborús helyzetet meglovagolva bizonygatják, hogy a másikak mit fognak tenni. Nincs annál otrombább helyzet, mint amikor az egykori kommunisták és utódaik azért ítélik el a korábban nyugatot majmolókat, akik cseppet sem mellesleg a Nyugat által kiképezve kerültek hatalomra, hogy most pedig ők lettek kommunista pártiak.
Az egész vándorcirkusz láttán a leginkább szívszomorító, hogy három évtizednyi színjátékukból a nép még mindig nem tanult, nem okult. Hiszen a háttérben megkötött paktumok az idő múlásával még elevenebben igazolódnak be. A kommunistáktól semmit vissza nem vettek és senkit felelősségre nem vontak. És az utódaiktól sem, akik pedig örökösei a nagy vagyonoknak épp úgy, mint a kiváltságoknak. Egykoron nem véletlenül mondta Türmer Gyula a kommunisták vezére, hogy az új élcsapat vitte a tőkét és nekik meghagyták az elvet. Nincs ez másként most sem, hiszen manapság már úgy körbebástyázták magukat, hogy igen csak fel kellene kötnie a nadrágszíjat annak az új vezetői rétegnek, amely elszámoltatni és felelősségre vonni akarná a jelenlegieket.
Sajnos, hogy nem veszik észre, mi zajlik idehaza és körülöttünk, mert a nagy többség szemét és fülét befogták. Bármelyik pillanatban a két ütközőzóna között – Nyugat és Kelet – a sárga és vörös cionisták között újból átjáró ház lehet Hazánk, amelyre nem készítettek fel senkit. Mi több, még el is altatják a kétkedőket, nehogy már megakadályozzanak bármit is. Hiszen így van ez megtervezve, így akarják ezer évek óta. Világuralom, világkormány, világszabadság! A kiváltságosoknak. A többiek jó, ha biorobotok lehetnek. S bizony csak töprenghetünk, hogy ugyan mit tehetünk, van-e még mozgásterünk, hogyan tudjuk túlélni egyik vagy másik vonulatot. Mert éppen Ukrajnán keresztül láthattuk, hogy ennek a cionista bagázsnak semmi sem szent, semmi sem drága. Addig, amíg Kárpátalján a magyarjainkat üldözték, verték agyon, csináltak belőlük másodrendű állampolgárokat, senki sem emelte fel a hangját. Amíg az Ukrajnában „rekedt” oroszokat, hiszen mindig is ez a föld volt a hazájuk, tudatosan irtották, az nem fájt az olyan érzékeny bankármaffia hadnak. Most elérkezettnek látta az időpontot, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön az orosz medvéhez, hogy a kétpólusú világot egypólusúvá tegye, hát meglépte az előre eltervezett forgatókönyv szerinti döntést.
S ha már a vezír ünnepi szónokát hallgatták – s bizonyára sokan hallgatták – nem tűnt fel senkinek sem az az üzenet, amely így hangzott: a medvével nem lehet szkanderozni – azaz legyőzni tisztességesen – hát az orrába lehet karikát tenni! Ugye milyen „tisztességes” játszma ez, ahogy a többi hasonlat is utalt erre: az oroszlánnal nem lehet birkózni, de a szemébe port hinthetnek. Hogy éppen 1848 szabadságharca emléknapján hangzott ez el, feltételezhetjük, hogy a magyar nép az oroszlán, bizony igen sokszor hintettek port a szemünkbe. Igen sokszor hangzott már el a Nyugat felé magyarázatként, hogy ne a szavára hallgassanak, hanem a cselekedeteit nézzék. S az bizony köszönő viszonyban sincs egymással.
A magyar emberre az őszinteség, az egyenes beszéd és a szemtől-szemben történő kiállás volt mindig is jellemző. A csűrés-csavarás, a félrebeszélés, az utólagos átmagyarázás idegen népek cselvetése, akik ebből igen jól megéltek és az elmúlt évszázadok során jól is kamatoztatták sunyiságukat. A magyarságtól távol álltak ezek az alattomos dolgok, hiszen történelmi ismereteinkből is tudjuk; inkább a halált választották sokan, mintsem az igazságtól eltérnének. Elég, ha csak II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelmünk példáját hozzuk: lehetett volna belőle Európa fényes ura, trón, hatalom és nyugat-barát kebel várta, de ő sorsközösséget vállalt Esze Tamás népével és nem fogadta el az álnokság bérét. Azt is megtapasztalhattuk már történelmi ismereteink során, hogy a csellel, hazugsággal kierőszakolt „igazság” soha nem hozott sem békét, sem boldogságot, megelégedést senkinek. Ott a mi trianonunk példája. Tudjuk, hogy a nagyhatalmak jó előre készültek már rá, hogy Amerikában a trianoni döntést megelőzendő, évekkel korábban már egyre-másra jelentek meg a bennünket lejárató újságcikkek. Tudjuk, hogy hamis adatokkal érkeztek a helyszínre az egyes államok képviselői, s már előre dörzsölték kezeiket a zsíros hadisarc okán. De elég csak Amerika sötét múltját felhozni: az indiánoknak csupa humanitárius okra hivatkozva meleg takarókat osztogattak a hideg télben, amely takarók pestissel átitatottak voltak, s szerencsétlen emberek millió számra pusztultak bele az „ajándék” hasznába. Tudjuk, hogy a zsidóság legnagyobb ünnepe, a purim is hasonló mocskos hátteret takar. A hazájukat védő bátor harcosokat szép zsidó lányokkal csábították, akiknek csak, ha körülmetéltetik magukat, akkor volt megengedett a házasság vagy akárcsak az intim kapcsolat. S amikor igen sokan vállalták ezt, a legyengült katonákat könnyűszerrel tették prédájává az aljas tervüknek, több mint hetvenezer harcost hánytak kardélre, s a földjeiken élő védtelen nőket, gyerekeket pedig elűzték onnan.
Tudom, nehéz ennyi mindenre figyelni. De egyet ne feledjenek el a nagy szavazósdi színjátéknál: valóban a lelkükre hallgassanak, s tegyék fel önmaguknak azt a sorsfordító kérdést, hogy mit adott egyik vagy másik párt, miben segítettek bennünket, hogyan védtek meg a ránk törő nyugati szennytől, az adósságcsapdától és egyáltalán a kultúránk és magyarságunk védelmében mit kaptunk. Ha erre őszintén tudnak felelni, akkor már nem lesz könnyű a döntésük sem, hogy egyik vagy másik szekértáborhoz tegyék az x-et, mert gondolkodni és felelősséget vállalni soha nem egyszerű, de higgyék el, ez az egyetlen járható út, amely a magyarság megmaradásához elvezethet.
Ahogy Tóth Kálmán verse is figyelmeztet: „Magyar szívet magyar dolmány takarjon, magyar ajkon csak magyar szó fakadjon”, - úgy legyen igaz az is, hogy magyar ember csak magyarul gondolkozzon.
Rozgics Mária
Ady Endre:
Magyar jakobinus dala
Ujjunk begyéből vér serken ki,
Mikor téged tapogatunk,
Te álmos, szegény Magyarország,
Vajon vagy-e és mink vagyunk?
Vajon lehet-e jobbra várni?
Szemünk és lelkünk fáj bele,
Vajon fölébred valahára
A szolga-népek Bábele?
Ezer zsibbadt vágyból mért nem lesz
Végül egy erős akarat?
Hiszen magyar, oláh, szláv bánat
Mindigre egy bánat marad.
Hiszen gyalázatunk, keservünk
Már ezer év óta rokon.
Mért nem találkozunk süvöltve
Az eszme-barrikádokon?
Dunának, Oltnak egy a hangja,
Morajos, halk, halotti hang.
Árpád hazájában jaj annak,
Aki nem úr és nem bitang.
Mikor fogunk már összefogni?
Mikor mondunk már egy nagyot,
Mi, elnyomottak, összetörtek,
Magyarok és nem-magyarok?
Meddig lesz még úr a betyárság
És pulyahad mi, milliók?
Magyarország népe meddig lesz
Kalitkás seregély-fiók?
Bús koldusok Magyarországa,
Ma se hitünk, se kenyerünk.
Holnap már minden a mienk lesz,
Hogyha akarunk, ha merünk.

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

A KÉRDÉS MUSZÁJ HINNED?
A válasz: NEM!
MERT: A HALÁL CIVILIZÁCIÓJÁBAN MELY HAZUG ÉS HAMISSÁGON ALAPSZIK HÁROM LEHETŐSÉGED VAN:
ELSŐ: Elfogadod azt amit a média rád borít: TV- RÁDIÓ - ÚJSÁG stb. hasonló - és így a politikusok színjátékát is a nem létező uralmuk megtartása érdekében... KIFEJTETT LÁTVÁNYOS SZEREPLÉSÉT PL. LÁSD 2022.03.15 ORBÁN ÉS A TÖMEG...
Második: ELUTASÍTOD, MERT TUDOD, HOGY VANNAK ALTEREGÓK, (HASONMÁS) akivel eljátsszák a szerepet - pl. esetünkben a zsarolást vagy politikában államfő rég halála utáni szereplést (lásd Anglia -britek...királynő) és hamis írások - képek készítése és videók élethűen
és a harmadik a te történeted - melyiket választod védelmedre ha igaz ha nem ... bármelyik történet esetében!
Ide írtam: https://www.bien.hu/kamera-leragasztas-megfigyeles/...
Eszter elmondja szimbolikusan:
https://www.facebook.com/eszte.../videos/492547709010672/...
se be be - se mek mek - se bú - se vadló - legyen magyar!
HALLGASD MEG EZT A VIDEÓT: ÉS MÁR NINCS IS FENT A 30. A LINKJÉT ELMENTETTEM IDETESZEM:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d...
ÉS AZ ENYÉM: Újkori farizeusok - fehér köpenyben
Szöllősi Ildikó - Feltárulnak a titkok 30.
15 217 megtekintés2022. márc. 6.
Az Előadó 30. videója: Újkori farizeusok - fehér köpenyben
https://www.youtube.com/watch?v=rDYjChbZ7LY
készült 2022.03.04. jegyzem ma 2022.03.16.
A videó hiteles egy IDŐS ÖREG: tanárnő mondja el , azt a tudását, a pedagógia legmagasabb szintjén tanítva: ami nem hiten alapszik, mellőzi bár mely ideológia hatását, mint ember és jó szándékkal okulásként az utókornak szánt!
Amikor én meghallgattam, jó részt már mint tudtam - és ismertem korábbról munkásságát - tehát már az értelmiség is úgy látta tudta ahogy én - címének adta az: új farizeusok, fehér köpenyben … (írástudók) jegyzem meg én a farizeusra!
Putyin azt mondta ha az orosz embernek nincs létjogosultsága élni ezen a földön, akkor senkinek sincs!
Jutott eszembe a következő kérdésem minden emberhez szólóan és várom válaszukat!
VAN E LÉTJOGOSULTSÁGA ANNAK A FENEVADNAK - TALMUDISTA VALLÓNAK ÉS GYAKORLÓNAK AKI ÉS AKIK MINDEN BIZONYOSSÁGGAL EDDIGI FÖLDI ÉLETÉBEN CSAK A PUSZTULÁSÁT OKOZTÁK AZ EMBERISÉGNEK? E MIATT AZ EMBERISÉG KI ZÁRHATJA E ŐKET: AZ EMBERISÉGKÖZÉ KÖRÉBE TARTOZÓNAK ŐKET, NETÁN ÍRMAG - IG , KIÍRHATJA E ŐKET?
EGYÁLTALÁN FELMERÜLHET E BENNED - HA TUDOD, ÉS NEM HISZED, HOGY HALÁLOS ELLENSÉGED,KÖZVETVE DE MÁR KÖZVETLENÜL IS ÉLETEDRE TÖR… AMIT RÁADÁSUL HIRDET ÉS SZÁMODRA JÓ ÉREZHETŐEN ALKALMAZ A ÖNVÉDELEM JOGÁN MEGÖLHETED E ŐKET? TERRORISTA TEVÉKENYSÉG E HA ELLENTÁMADÁSBA MINDEZEK EMBERISÉG TÁRSADALMÁNAK HALÁLOS ELLENSÉGEIT FELSZÁMOLJA?
VÁROM AZ ÉPÍTŐ JELLEGŰ HOZZÁSZÓLÁSOKAT! id. Kiss László ÍRTAM MA 2022. 03. 17.
Ma érkezett egy 2022. 03. 18.
Márta Boros
Mivel az erőszakot nem preferálom, így vsznű én meg onvedelembol sem tudnám másik ember életét kioltani, de vannak olyan helyzetek, és bűnök,főleg hosszú ideje elkövetett és megbanast soha nem tanúsított esetekben, amikor ezeket igen is meg kell torolni, megsemmisiteni....persze azokkal az emberekkel akik erre a szolgálatra jelentkeznek és alkalmasak is rá!
László KissSzerző
Márta Boros nem igaz amit írsz, illetve csak részben.... mert adott szítuáciőban pl. amikor saját édes gyermeked életét kellene megvédened a kezedben levő - kerülő pisztollyal habozással - igen, de lelőnéd a gazembert! EZ A TERMÉSZETES ÖNVÉDÉS!
Kiegészítés persze a fenti reagálásom rendőri ésszel íródott, hogy eláruljak, egy titkot úgy kell lelőnöd, hogy ellened már ne tanúskodjon (((SZÁLLÓ IGE EZ A RENDŐRŐK KÖZÖTT…))) - ugyanis a rendőri tapasztalat az, hogy utána a rendőrt meghurcolják a bíróságok… mert azzal védekezik, hogy a rendőr támad rá ő csak védekezett.. De civilként valószín csak a lábába lőné harcképtelenné tennéd ez biztos - és az is, hogy a rendőr csak hangsúlyozom csak akkor használhatja lőfegyverét ha saját vagy mások élettét közvetlenül élet veszély fenyegeti - érted: PARANCSRA NEM HASZNÁHATOD!
..................... további titkok a rendőri munkában - helytelen a fegyverhasználata nála - az a katona dolga és parancsra lővi az ellenséget! A RENDŐR FELADATA A TÖRVÉNY BETARTÁSA ÉS BETARTATÁSA - így ugy tudom a briteknél nincs is nála fegyver csak gumibot... szóval emlékszek - a 8 órán túl is túl munkaidőre pláne amikor még nehezen ment a gépelés és sokszor át kellett írni pl, egy feljelentést szabálysértés ügyben - milyen egyszerű lenne azt a stencilezett dokumentumot csak beírni kézzel tollal ami úgy nézne KI: - TETTEN ÉRTEM XY. AMIKOR EZT ÉS EZT A SZABÁLYSÉRTÉST ELKÖVETTE - s mindjárt nem kellene kínlódni senkinek sem a feljelentések gépelésével.. AZ ÖTLETET ELLOPHATJÁK - DE A FEGYVER NEM HASZNÁLATÁVAL EGYÜTT!
id. Kiss László
László KissSzerző
természetesen van vonzata a fenti újításnak a rendőri munkában - nincs helyszíni bírság - sok rendőrt azért szereltek le mert sajátjaként kezelte a HOZZÁ befolyt büntetés pénzt vagy feketén bírságolt - stb. nincs nem kell szabálysértési tárgyalás sok sok munka energia szabadul úgy fel ÉRTITEK! PARANCSNOKOK?
id. Kiss László
KÖZBEN ZAJLANAK A VILÁGESEMÉNYEK: 2022.03.18. 2:33-KOR RÖGZÍTEM!
RENDKÍVÜLI HÍREK!
- Néhány órája „fokozott nukleáris készültségi gyakorlat” zajlik Moszkvában! Ebből adódóan az orosz katonai és politikai vezetést áttelepítik Szibériába...
Az orosz "Speciális Repülőszázad" több repülőgépe is felszállt az orosz kormány tisztviselőinek áthelyezésére.
Ezzel egy időben az orosz elit elhagyja az országot. Pontosabban, ma reggel magánrepülőgépek tömeges felszállását észlelték Moszkvából Dubaiba.
A repülők főként Szibéria területén, Omszkban, Ufában, Novoszibirszkben és Tyumenben landolnak. Valójában néhány repülőgép átkelt az Urálon Altáj irányába.
Az információk szerint kikapcsolt transzponderes repülőgépek is voltak.
A rejtély és az aggodalom fokozódik, mert Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtök este Pekingbe utazott... Ám a repülés közepén gépe megfordult a szibériai Novoszibirszk felett, és soha nem szállt le Kínában...
Valami komoly dolog történik…
Az elkövetkezendő 72 óra sorsfordító lehet!!!!

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

Hírfolyambejegyzések
Nóra Bauer
ttup3 oniccó1f34.cd ·azaz 2022.március, 18-án 1:34-kor jegyzem ide!
Tulajdonképp minden csak azon múlik, hogy le tudod e győzni a Félelmedet! Minden! Az egész világ csak arról szól, hogy a Félelmedet életben tartsák. A sárga csekkekkel, a rémhírek keltésével az adósságokkal, a Tudatlanságoddal. Semmit! Semmit nem érdemes tenni, tanulni ameddig nem arattad le ezt a győzelmet magad felett!
válaszom:
László Kiss
FANTASZTIKUS Nóra! Nagyon okos nő vagy, kettő mondatban leírtad azt aminek én egy külön oldalt készítettem :...mar nem felek... c. -en és több ezer oldalát írtam a mi értet! Köszönöm - elmentem magomnak!

Válasz

kiss lászló üzente 3 hónapja

MA EGY NAGYON HOSSZÚ ÖSSZEGEZETT ÍRÁSOM TESZEM KI 2022.03.12-ÉN
OLVASD ÉS KÉRLEK TERJESZD - AKÁR RÉSZLETEKBEN IS KÖSZÖNÖM!
Szomorú Hiábavaló Embertelen. Senkinek sem hiányzik. Ezt mondják orosz fiatalok országuk Ukrajna elleni háborújáról. Bár az orosz társadalom többsége még pártolja a „különleges katonai műveletet", ha majd kiürülnek a boltok polcai, és tömegével érkeznek haza a koporsók, egyre többen fognak kimenni az utcára, vélekedett lapunknak Mikola Gyöngyi. A szegedi Orosz Filológia Tanszék adjunktusa szerint az ottani társadalom a magyarhoz hasonlóan megosztott, de a háborúval mindenki rosszul jár.
innen: https://privatbankar.hu/cikkek/makro/ha-majd-erkeznek-a-koporsok-felebrednek-az-emberek--fordulat-johet-oroszorszagban.html?utm_source=rss&utm_medium=referral
a cikk:
Ez nem háború, hanem különleges támadás
– így kommentálta egyik kollégánk Budapesten élő orosz ismerőse azt a hírt, hogy hazája átfogó katonai inváziót indított Ukrajna ellen. Az ötvenes éveiben járó hölgynek már a szóválasztása is jelzi a véleményét – Oroszországban ugyanis a nyilvánosság előtt nem szabad háborúnak hívni a háborút, hanem „különleges katonai műveletnek” kell azt nevezni.
A hölgy nem szereti a háborút, de szerinte Putyinnak nem volt más választása.
Ez olyan, mintha egy balhés társaság költözött volna a szomszédba. Előbb-utóbb csinálni kell velük valamit
– mondta. Arra a felvetésre pedig, hogy az inváziónak sok civil áldozata van és lesz – eddig mintegy ötszáz civil halottat jegyeztek fel, de a valós szám ennél jóval nagyobb lehet –, azt válaszolta: Putyin elnök nem lövet civil épületeket.
Véleménye jól mutatja, hogy mekkora szakadék tátong az ukrajnai háború nyugati és orosz percepciója között. De jellemző-e ez a hozzáállás az orosz társadalom egészére? Támogatják-e az oroszok a háborút, mi a véleményük Putyinról, és hogyan tűrik majd a gazdasági szankciókat?
Párhuzamos valóságok. Egy szentpétervári nő figyeli Vlagyimir Putyin televíziós beszédét 2022. február 21-én. Fotó: EPA/Anatoly MaltsevPárhuzamos valóságok. Egy szentpétervári nő figyeli Vlagyimir Putyin televíziós beszédét 2022. február 21-én. Fotó: EPA/Anatoly Maltsev
A tévében nincs háború
Közvélemény-kutatások szerint egyelőre többen vannak a pártolók az ellenzőknél. Egy február 28. és március 1. között készült felmérés szerint az oroszok 58 százaléka támogatja és 23 százaléka ellenzi az orosz „katonai műveletet” Ukrajnában. A kutatás során, amelyet a Washington Post idézett, mintegy 1600 embert kérdeztek meg független szervezetek telefonon országszerte.
Egy másik, orosz állami megbízásból végzett felmérés szerint 71 százalék támogatja és 21 százalék ellenzi a „különleges katonai műveletet”, ami а független Levada-központ februári mérései szerint is megfelel Vlagyimir Putyin támogatottságának, fejtette ki lapunknak Mikola Gyöngyi.
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Orosz Filológia Tanszékének adjunktusa szerint ennek oka, hogy mára alig maradt független médium Oroszországban – a szinte egyetlen kivétel a Novaja Gazeta –, a putyini propaganda pedig eddig hatásosan működött.
Mint mondja, a háború kitörése utáni héten még tudták hallgatni, nézni a független Eho Moszkvü (Moszkvai visszhang) rádió és a Dozsgy (Eső) televízió adásait a diákokkal, mára azonban ezek a médiumok megszűntek.
Az oroszok többsége úgy tudja, hogy nincs háború Ukrajnában, hanem egy különleges katonai művelet zajlik az ukrán fasiszták ellen. Aki mégis háborúról beszélne a médiában, az 15 év börtönt kockáztatna egy új törvény értelmében. Amikor pedig az utca emberét szembesítik azzal, hogy civil célpontokat is támadás ér, az idősebbek azt mondják: ilyet Putyin nem tenne
– fűzi hozzá. (Bár Ukrajna valóban jobbra tolódott az elmúlt években és szélsőjobboldali szervezetek beépültek egyes állami intézményekbe – erről a 444.hu írt a napokban egy háttéranyagot –, a kormány nem szélsőjobbos: a 2019-es választásokat fölényesen megnyerő Nép Szolgája egy Európa-párti, centrista politikai erő.)
A fiatalok beintenek
Mikola Gyöngyi szerint az idősek jellemzően támogatják, a fiatalok pedig inkább ellenzik az ukrajnai háborút. Erről tanúskodik a Washington Post által közölt kutatás, a német ZDF televízió helyszíni felmérése, valamint az 1420 nevű moszkvai YouTube-csatorna videója is.
Nagyon szomorú. Rossz dolog. Teljesen hiábavaló. Embertelen. Senkinek sem hiányzik
– mondják a megkérdezettek a „speciális műveletről”.
Szerintük a 21. században békében kellene élni, és amúgy is sok orosznak van rokona Ukrajnában. Mindössze egyetlen olyan fiatal volt, aki szükségesnek nevezte a háborút.
Az 1420 egy másik aktuális videójából az is kiderül, hogy a megkérdezett fiatalok többsége nem tartja jó vezetőnek Putyint, és ennek a véleményének hangot is mer adni.
Az értelmiség és a művészvilág megosztottabbnak tűnik a fiataloknál. Vannak például olyan orosz művészek, akik továbbra sem határolódnak el az orosz elnöktől, és ez külföldön a munkahelyükbe kerül: Valerij Gergijev karmestert például a müncheni szimfonikusoktól, Anna Netrebko operaénekest pedig a New York-i Metropolitantól bocsátották el Putyin-pártisága miatt az elmúlt hetekben.
Számos orosz értelmiségi és művész ugyanakkor felemelte hangját a háború ellen: a minap a moszkvai Lomonoszov Egyetem 7500 diákja és tanárja is tiltakozó levelet írt, mondja Mikola Gyöngyi.
Ahogy itthon is, Oroszországban is már régebb óta megosztott a társadalom a Nyugathoz való viszony tekintetében. És a szakadékok egyre mélyülnek. Pszichológusok már arról adnak tanácsot a független újságírók még működő Youtube-csatornáin, hogyan ne vesszünk össze a rokonainkkal
– teszi hozzá.
Szankciók és koporsók
A szankciók okozta gazdasági válság pedig egyre növeli majd az elégedetlenséget. A háború ellen eddig több mint ötven orosz városban voltak pár száz vagy pár ezer fős tüntetések, amelyeken eddig csaknem 13 ezer embert vettek őrizetbe a hatóságok sajtóhírek szerint.
A nemzetközi szankciók a vártnál hamarabb, már az első napokban éreztették hatásukat. A gyógyszertárakban például máris hiány van inzulinból, amit külföldről szereztek be eddig. Több tízezer orosz már külföldre menekült, mert érzik, hogy ebből katasztrófa lesz
– véli az Orosz Filológiai Tanszék adjunktusa. Szerinte a „kisemberek” akkor fognak tömegesen tüntetni, ha „a valóság belöki majd az ajtót”.
Kérdés, hogy mikor ébred majd fel a propagandával elaltatott társadalom. A napokban Putyin elnök ezt cáfoló nyilatkozataival ellentétben már elismerte a hadsereg, hogy nem csak szerződésesek, hanem sorkatonák is vannak Ukrajnában. Rosztov megyében pedig titokban állítólag megindult a sorozás. Amint hazaérnek a koporsók, indulnak a sorozások, kiürülnek a polcok a boltokban és üresek maradnak a hűtők, az emberek kimennek majd az utcára
– mondja. Az amerikai hírszerző szolgálatok szerint 2-4 ezer, más becslések szerint pedig 5-6 ezer orosz katona vesztette életét Ukrajnában – többen annál, mint amennyi amerikai katona meghalt az afganisztáni háborúban 20 év alatt.
Ráadásul a háború brutális pénzeket emészt fel, a rendszer korrupt, a hadsereget pedig pénzmosásra használták
– teszi hozzá Mikola Gyöngyi. Mint mondja, a Putyinhoz közel álló kör ugyan összetart, de a szankciók nekik is komoly károkat okoznak, ezért nehéz megjósolni, ki mit fog majd lépni.
Forradalom készül?
Kérdés, hogy meghallja-e még Putyin a kritikákat, és szembesül-e tettének katasztrofális következményeivel. A napokban pszichológusok a világ minden tájáról nyílt levéllel fordultak az orosz elnökhöz, amiben politikájának negatív következményeire figyelmeztették.
Mint írják, a háború a felelősnek tartott politikusok „elutasításához, izolációjához és fizikai fenyegetéséhez” vezet. Hozzáteszik: a háborúban részt vevő országok polgárai izolálva és a gazdasági krízis miatt hátrányosan megkülönböztetve érzik magukat (ez most az oroszokra igaz), amin változtatni szeretnének.
Ez az érzés gyakran ellenállást, tiltakozást és forradalmakat szül az állami intézményekkel szemben
– áll a levélben. Magyarul: Putyin a háborúval saját hatalmát ássa alá.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
a Lényeg szókimondás , amiben csicskának nevezem a kegyenceket, királynak a saját lábunkon állókat és lopásnak azt, amikor a közpénz elveszíti e jellegét. Én vagy-ok az ok, akiket Orbán lehallgat, és akiket elhallgattatna. Mindig megírom, amit elhallgatna, de megírom azt is, hogy jobb ma egy orbán, mint holnap egy gyurcsány! SENKI SINCS BIZTONSÁGBAN MA MÁR! EGY FURA ÁLOM- nézd - olvasd el itt:
https://postaimre.euroweb4you.com/infusions/articles/articles.php?article_id=401
ÚTON A MAGYAR ÖNTUDAT NEMZET VISSZAÁLLÍTÁSA FELÉ....
Minden egyes megnyilvánulás amely egy kicsit is arra utal, hogy a magyar örök, azt szolgálja, hogy végleg tudatosítja benned szülőhazád szeretetét és életed árán való megvédését! Ezt az írást bennem a fenti írás váltotta ki! Amely azt sugallja ad fel magyar, nincs esélyed! (…nagyon sok ilyen van…)
Én nem ellened vagyok - ha nem szülőhazám védem ellened, ha megtámadod! Én ezt a felismerést és az azt követő munkámat - (hazaszeretetre való nevelés, oktatás, tanítás…) már 1984-ben elkezdtem, és ez ennek már 38. éve! Ezt az utat, kálváriát nem kell végig járnod, ha hiszel nekem!
Idézek a soha ki nem adható könyvem Életem. c. 60-61 . oldaláról: „…a KÖRFORGÁS, amit korábban leírtam már, fenn áll. NEM TÖRVÉNYSZERŰ, HOGY ÍGY LEGYEN! MERT ISMERJÜK A KULISSZA TITKOKAT , HOGY HOGYAN ? EGYSZERŰEN NEM ASSZISZTÁLUNK HÓHÉRAINKNAK!
1526- 482-ÉVE MEGMONDJÁK, HOGY MIT TEHETEK, ÉS MIT NEM TEHETEK. PARANCSURALOM, FÜGGŐSÉG.
Be kell vallanunk nekünk magyaroknak, hogy nem erre születtünk, nem ez a mentalitásunk, nekünk a végtelen szabadság a RÓNA a PUSZTASÁG mozgás életünk eleme, majdnem ötszáz éve elkorcsosodtunk, nem asszimilálódtunk, nem lettünk európaiak? BELE BETEGEDTÜNK. Igen egy beteg nép lettünk, nem vagyunk már egy nemzet.- KEVESEN MARADTUNK.
Elmondom, illetve leírom a harmadik UNIÓ kísérletet is : kinek a nevéhez fűződik: Kossuth Lajos volt az aki akarta, hogy a DUNA MENTI országok FOGJANAK össze és egy közösséget alkossanak…” stb. nálam…
Ön nem az aki a / profanum vulgus / az avatatlanok tömege, a műveletlenek , a hozzá nem értők, / táborához tartozna, ön egy / professor extraordinarius / egyetemi rendkívüli tanár.
/”docendo discimus”/ tanítva tanulunk /.. a tudatos tömeg elérésének kulcsa, ha felismered, saját magadban van a tudás a tudat, amit felszínre kell hoznod , és érvényesítened kell! És meg lásd téged is irritálni fog: Irritál szó jelentése Eredet [irritál < latin: irritare (ingerelni < ébreszteni) < irrio, hirrio (morog < hangutánzó)]
Önvizsgálatod során át kell értékelned mindent amiben asszociálódtál! = Társultál!
"A ma ismert világunknak vége van" - hangzik el, sokszor , egy már jól ismert mondat, és után jön a gondolat…. önvizsgálatod során!
És végül tudd: „…László Kiss
Moderátor
2016.november, 10. · Bázakerettye (Zala megye) ·
AZ ÖSVÉNY
Az aporia / gör, fil bizonytalanság vagy nehézség a gondolkodásban: egy kérdés megoldásának látszólagos lehetetlensége/
Miért gondolják az aposztaták / gör hitehagyott, esküszegő személy, az ilyen emberre valló, jellemző: HŰTLEN / emberek azt, hogy bármit megtehetnek büntetlenül. Ezek az emberek azok, akik megölték,..” stb. itt: https://www.facebook.com/groups/556870684510082/permalink/557303114466839
László Kiss
Miért fogja Oroszország adott esetben vígan elzárni a gázcsapot Európa felé?..." Azért mert nem szokás háborúban az ellenség pátyolgatása - sőt... azonnal kellett volna már ... ma olvastam ide másolom: az ukrán erők tüzet nyitottak azokra a civilekre, akik megpróbálták elhagyni Mariupolt és Volonvakhát az Oroszország és a DPR által ellenőrzött terület felé. ...!
https://dringsti.wixsite.com/.../h%C3%A1bor%C3%BA-ukrajna...
NEM SEMMI HA IGAZ - TUDJUK, HOGY A NYUGAT HARCI MÓDJA ÉLES LŐSZERREL TERJESZTI A DEMOKRÁCIÁJÁT - MOST ITT MEG BEKÉNYSZERÍTI AKARAT ELLENÉRE - MI A KÜLÖNBSÉG SEMMI MIND KETTŐ MÓD HALÁLRA VAN ÍTÉLVE!
Hegemónia
Irányító szerep, fölény, felsőbbség Hegemonikus: egyeduralmi, fensőséges, nyugatot legyőzte Putyin, azzal, hogy meglépte a tabut és ha kell az atom bevetésétől sem riad vissza, ha bár ezt a nyugat úgy könyveli el, csak ijesztget Putyin - és a hátér wikiből:
Az el nem kötelezett országok mozgalma eredetileg azokat az országokat tömörítette, amelyek nem csatlakoztak egyetlen nagy hatalmi-katonai (USA vagy Szovjetunió vezette) tömörüléshez sem. Ma már más alapokon működik. 2010-ben 118 állam volt tagja, valamint 18 ország megfigyelő státusszal bírt.[1][2] stb. wiki
TEHÁT POLITIKA TERÉN NINCS JELENTŐSÉGE HOGYAN VÉGZŐDIK - A HÁBORÚ MINDIG NYOMORÚSÁG A TÖBBSÉGNEK ÉS HALÁL - A PÉNZ EMBEREKNEK MEG NYERESSÉG!
A MAGYAR POLITIKA SZERENCSÉTLENKEDIK A VISEGRÁDIAK 4 ÁLLAMÁVAL AMIKOR PL. ITT VAN A TÖBBSÉG AZ ERŐ KÖZÖSSÉGE ÁLLAMOKBAN…
ITT OLVASD_ https://hu.wikipedia.org/wiki/El_nem_k%C3%B6telezett_orsz%C3%A1gok
UKRAJNA HÁBORÚ....
Ahogy az olyan szólamokat is pont leszarom, hogy “ha elment katonának, ez vele jár”. Nem kérem. Akit meglőnek, agyonvernek, lebombáznak az pont úgy vérzik, és halálában pont úgy gyászolja valaki, mint ahogy az a mások halála felett zsonglőrködő fórum-idiótákkal lenne hasonló esetben.

Akinek pedig a fentiek nem tetszenek, annak egy biztos receptet tudok ajánlani. Ne olvassa.
ITT: http://kanadaihirlap.com/2022/02/25/a-haboru-nem-videojatek/
SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT!
lona Fehérné
2022. 02. 26.
SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT!
A szeretet hatalma mindig győz a hatalom szeretete felett?
De milyen áron???!!!
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
sok-sokk írásaimból gondolataim idézve:
A béke érdekében , létszükséglet a tárgyalás ! Azt azért tudnunk kell, hogy a geopolitika több-
ismeretlenes egyenlet , amely még valószínűségszámítással is kombinálva van. Fontos hogy
ismerjük , az orosz vezetés nincs egyedül a világban, annak ellenére hogy a Szovjetúnió szétverése
óta egyfolytában démonizálják őket! … A belső fellazítás az oroszok démonizálásával párhuzamo-
san folyik, mert most is vannak olyan hazaárulók, akik ezzel a cselekedeteikkel megvehetők kiló-
ra. … Nem az egyszerű dolgos emberekre gondoltam, inkább a ” nemzeti oligarchák” pecse-
nyéjüket sütögető fajtájára. Azt látom, az orosz vezetés eljutott arra a pontra, ahonnan már az
egyértelmű gyengeség jele lenne tovább hátrálni ! … A politikában – akár az élet más területein-
az erő dominál. ( ész +erő + tudomány + gazdaság …). Ha a Krím-félsziget népszavazással történő
csatlakozása nem történik meg 2014 évben, akkor ott már amcsi bázis működne !!! Az orosz veze-
tés , azzal a lépéssel “nagyon erős paprikát dörzsölt ” az ellenfeleinek a szemében ! De : az am-
csi vezetés nem nyugszik , ezért tudatosan szítják a donbaszi-harcokat, figyelmen kívül hagyva
minden más és korábbi Nemzetközi Megállapodásokat ! Ebben az ideológiai harcban, bevonták a
vallásháborút is, de nem a hit erősítéséért , … hanem a politikai-hatalmi lapok elosztása miatt.
….. Sajnos azt kell írnom, ezekben sincs semmi új, maradt a RÉGI HÍRES -VÉRES NÓTA : a hábo-
rús helyzetek tudatos kialakítása és azok szítása – az egyes oligarcha csoportok gazdagodása –
szándékos NÉPPUSZTÍTÁS ! … Az így szembenálló katonai potenciálok képesek , akár véletlenül
is elpusztítani a FÖLD BOLYGÓT . Normális és a népnek felelős vezetés ilyet nem tehet !!!
….. A TÚLNÉPESEDÉS a tudomány mai állása szerint , humánusabb eszközökkel is megoldható,
akkor ha van elég POLITIKAI AKARAT A DÖNTÉSHOZÓKBAN !! ( Oroszország már 31 éve nem
a Szocializmust építi . Tehát imperialista országok vezetői állnak szemben egymással,
a világ újrafelosztásáért folytatott küzdelemben. Az amcsiknak az orosz föld nyersanyagai kellené-
nek ! ) …. BÉKEHARCOT KELL FOLYTATNI , olyat amit a Helsinki Záróokmányban 1975-ben
( a nyugatiak fogcsikorgatva ugyan ) írtak alá ! írta le : Jó,hogy tárgyalnak, de biztosan kőkemények lesznek !
Válasz
hábé szerint:
2021-12-23 - 18:21
id. Kiss László Válaszolt rá:
Tegnap ahogy visszaemlékezek ezen írást olvasva - eszembe jut, hogy a köztévébe felhangzott kint a világháború poklában a fronton: MINDKÉT OLDALON.... a karácsonyi ének és szünetelték egy más meggyilkolását parancsra... és jutott eszembe miért csak eddig jutottak el gondolatban, miért nem azért, miért is gyilkoljuk egymást, nem inkább azt kellene mindegyik országába taccsra tenni aki ilyen paranccsal emberölésre kötelez!
DE HOGY NEM - ÉS FOG JUTNI HA MÁR EDDIG NEM JUTOTT A HARCOS A MAI - EZT TUDNI KELL A PARANCSKIADÓNAK HA AZON settenkedik, HOGY ÚJBÓL HÁBORÚVAL DÖNTSE EL KI A VAGÁNY A HAVER ÉS A VEZÉR A FÖLDÖN MINDENBEN - GAZDASÁG POLITIKA, KULTÚRA STB. -BEN! UGYANIS A XXI.SZ. A BÖLCSESSÉG KORA -
MI A BÖLCSESSÉG KORA? Kérdezed és joggal, mert amiben felnevelkedett és szocializálódtál csak a párton belül látod a megoldást, és ez így is van, akkor amikor a párt szítja és tartósítja a bölcselettelen korszakot - látnod kell az ellentmondást. ezért a bölcs korba ha belépsz nem lehet olyan, hogy rosszat feltételezek egy pártról ha a jelenlegi rossz és helytelen nem jó ellen harcol és szándékát nem ismerhetem... Ha ezt teszem eleve gátat építeni a szükségszerű és bekövetkező változásnak nem teszem ! Ebből adódik a feladat - Az adminisztratív ami durvább - lassú agónia=halál... mint a fizikai - lemondok és okosan és bölcsen döntöm el jövőm - hazám sorsát!

2021.DECEMBER 24-ÉN ID. KISS LÁSZLÓ
UKRAJNÁBAN OTT VANNAK! (NATO) PUTYIN NÉPKÖZTÁRSASÁG HÍVÁSÁRA MENT – MILYEN SZÍNJÁTÉK EZ MEGINT?
PUTYIN INT - SZÖVETSÉGES...
Vitéz Kiss Ernő Csaba
Kedves OFA!
Szerinted is itt lenne az IDŐ, hogy a Kárpátaljai Nemzettestvéreink védelme érdekében meglátogassuk a Kárpátok fenyveseit védelmük érdekében?
Tibor Süle
Vitéz Kiss Ernő Csaba Szerintem nem kell ezzel sietni,bármi lépést is teszünk csak Putyinnal egyeztetve célszerű tenni!
László Kiss
Sándor Lörinczy
László Kiss A kazár azaz a zsidó hitet felvevö nem zsidók. Nem voltak sosem a magyar törzsek közöt. És ép e birodalom letezése volt az oka anak higy a magyarok újra hazatértek a kárpát medencébe. Ja és zsidokat a magyarok közé belopni aljaság. Mond már meg a hét törzs közül mejik volt kazár vagy zsidó??? Egyik sem. Én tudom mire megy ki ez a trágya munka. Mivel az iteni zsidóság anó a helyzet váltáskor nem fogadta el a kisebbségi státust igy hinalapitoként szeretnének mutatkozni. Az igaz hogy -södtől jönek mostanában. De jogfojtonosagot csak hamisításai tudnak produkálni. Tudod a palik a túl oldalon vanak. Értjük a szemét munkák miertjét a- z ig. Kitanultuk a kutya fityet és egyre keveseb embert tudtok átbaszni.
László Kiss
Sándor Lörinczy semmi sem az aminek látszik és mutatják - ne hidd - de tudd ! mai hírem: Putyin felszólította az ukrán katonaságot
Alajos Tulok
Itt úgy tálalják az ukrán helyzetet, hogy Putyin lövi a lakosságot és ezt alátámasztandó egy képet mutogatnak, amin egy négy évvel ezelőtti gázrobbanás romjai látható!
Te küldted
most hoztam össze - dolgozatom - úgy van ahogy írod - emlékszel - bűnözőkkel - terroristákkal nem tárgyalunk közöltem régen, és Putyin sem.. olvasd és terjeszd kérlek!Vegyétek a hatalmat a saját kezetekbe, úgy tűnik, könnyebb lesz veletek tárgyalni, mint a drogfüggők és neonácik bandájával, amely Kijevben ül és túszul ejtette az ukrán népet” – jelentetti ki határozottan Putyin.
„Ne hagyd, hogy azok a neonácik és drogfüggők, akik Kijevben ülnek emberi pajzsként használják gyermekeidet, feleségeidet és szüleidet” – zárta sorait az orosz elnök.
https://ripost.hu/.../putyin-felszolitotta-az-ukran...
Putyin felszólította az ukrán katonaságot,..." stb. a linkben
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.facebook.com/groups/1666719990041165/...
https://www.facebook.com/.../pcb.../511555437157313
a videót is variálják , hogy téged manipuláljon, gyűlöletre vagy szeretetre -
Szabó Erzsébet
Fc3ebcr3u0láhon2hr 24.,8 12s0or:9m41fh ·
Azt tesznek eléd, amit akarnak, hogy láss!
A lényeg az hogy Te feltétel nélkül elhidd, és rettegj!
Ha érted mire gondolok ...
https://www.facebook.com/.../pcb.../475245310812551
Ripost - 404
Orosházi Ferenc András
Kedves Vitéz Uram!
Idéznék egy kínai író gondolatát.
Úgy hívják az illetőt Szun-Ce.
A háború művészete című könyvéből.
Előbb győzz, aztán menj a csatába. Aki fordítva csinálja, mindig veszít. Mindig!
Szerinted az a megoldás, amit te javasolsz?
László Kiss
Orosházi Ferenc András SZERINTED? Szerintem valóban Putyin úrral kell egyeztetni, segítséget kérni egyenrangú szövetségesként !
Vitéz Kiss Ernő Csaba
Kedves Ferenc András, én nem javasoltam, kérdeztelek és gondolkodtam rajta! Sajnos 'helyzet' van és az ukrán vezetők eleget szórakoztak a Kárpátaljai Nemzettestvéreinkkel ahhoz hogy azt mondjuk eddig és nem tovább! Nem hiányzik hogy a Kárpátaljai Nemzettestvéreink létszámát próbálják meg kettővel osztani, pont a néhány ezer magyar fogja megmenteni ukrajnát; aligha!
Orosházi Ferenc András
Lenne megoldás!
László Kiss és Vitéz Uram is helyes úton jár, csakhogy az illetővel kapcsolatot teremteni.... én sajnos kevés vagyok hozzá, mint maci sajtban a brummogás.
Azt se felejtsük el, hogy az ország nagyjából fele, hazaárulóként tekintene arra, aki ezt összehozza.
Bár ez lenne a legkisebb gond...
László Kiss
Orosházi Ferenc András nehogy azt hidd nem emlékszek, - a múltra a 200 ezer kozákra aki leverte a szabadság harcunk, vagy 1956. kádár behívta őket és stb. - de tudd az élet tapasztalat az, még így is jobb volt a sorsunk mint az átkozott nyugat barátsággal - - tehát mindezek birtokában határozottan állítom, Putyin - segítene ha domináns magyar felkérné - természetesen nem orbánékra gondolok - talán Posta I. aki ráadásul tud oroszul is,hisz kint náluk volt katonai akadémián - mit szólsz hozzá...
Putyin kijelentette, hogy a modern Ukrajna nem más, mint szovjet kitaláció: „A modern Ukrajna teljes egészében a Szovjetunió szüleménye, a történelmi Oroszország területének kárára jött létre”.

A kommunizmust hol éltető, hol elítélő Putyin ezúttal kritikusabb hangot megütve hozzátette: „A bolsevikok úgy kezelték az orosz népet, mint a társadalmi kísérletek kiapadhatatlan forrását. Egy világforradalomról álmodoztak, amely a nézeteik szerint megszüntette volna a nemzetállamokat”.
Innen: https://postaimre.euroweb4you.com/infusions/articles/articles.php?article_id=328
Bizony és a magyar is kijelenti, hogy Románia nem más, mint a nyugati nagyhatalmak kitalációja, és a történelmi Magyarország kárára jött lére! Jugoszlávia is az volt – de megszűnt – na akkor kellett volna vissza csatolni az ottani területeinket! Például. Meg stb. történelmi lehetőség elcsatolt területeinket illetően!
DE ami késik az nem múlt el…..!

Putyin Erdélyről
10 487 megtekintés
•2018. nov. 19.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qrGmJkL_fBw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3RNC-w60lIXqfLADOwpao9fDz3k9ci33vPa0EtCNwK7o0O48XbC-ncmas
Putyin Erdély visszafoglalását ajánlott fel Orbánnak, ha támogatja Ukrajna ellen?

Megdöbbentő konteó látott napvilágot, ami Putyint ismerve akár még igaz is lehet!

Miközben zajlik az orosz invázió előkészítése Ukrajnával szemben, és közel 130 ezres orosz haderő sorakozik már a határainál, addig Putyin nagy valószínűséggel Magyarországra látogathat.

A látogatásának oka ismeretlen, de személyesen Orbán Viktorral akar tárgyalni.
Hirdetés

Ahogyan az lenni szokott, számos “összeesküvés elmélet” látott napvilágot a tárgyalás apropójáról.

Az egyik “legelvetemültebb” teória szerint semmi sem történt véletlenül az elmúlt 3-4 évben.

Orbán Viktor felújította és fejlesztette a magyar hadsereget, és a Trump érától rakéta rendszereket is vásárolt nem olyan rég mikor még Donald Trump volt az elnök.

Mintha csak készült volna valamire… De vajon mire?

Nos, a teória szerint Putyin Orbán támogatását kéri az ukrajnai invázió kapcsán, cserébe pedig Erdélyt, vagy Románia egyes részeinek visszavételét ígérte.

Putyin egyébként nem először kacérkodik hasonló gondolatokkal és már mondott több olyan beszédet, ami alapján azt lehet mondani, hogy akár még érdekelt is lenne egy Romániával szembeni háborúnak.

A magyar fél oldalán…

Persze valójában semmit sem lehet tudni arról, hogy ez egyáltalán igaz-e.

Lehet, hogy valóban csak egy összeesküvés elmélet, de ha tényleg ennyire jóban van Orbán Viktor Putyinnal, akkor Magyarország is “kérhet” bizonyos dolgokat cserébe azért, hogy Putyin mellett állunk a nemzetközi porondon az EU-val szemben…
http://kimondottigazsagok.com/putyin-erdely-visszafoglalasat-ajanlott-fel-orbannak-ha-tamogatja-ukrajna-ellen/?fbclid=IwAR02Hzh0JHgxuJZp8zNOPZe1omMJa1PlX8j0p9xXQwT1AVtKV11-8aYqJrQ

Attila Szalai
Igen Erdélyt vissza és a többi t is. Ott mindent Magyar kéz alkotott ,100 éve mások bitorolják Ezt a nyugatnak köszönhetjük. Erdők,bányák,vasutak stb
Főleg franciáknak köszönjük,hogy mit tettek a Magyarsággal.
FELREPPENŐ HÍR KÉRDŐJELLEL…
Putyin Erdély visszafoglalását ajánlott fel Orbánnak, ha támogatja Ukrajna ellen?
Megdöbbentő konteó látott napvilágot, ami Putyint ismerve akár még igaz is lehet!
Miközben zajlik az orosz invázió előkészítése Ukrajnával szemben, és közel 130 ezres orosz haderő sorakozik már a határainál, addig Putyin nagy valószínűséggel Magyarországra látogathat.
A látogatásának oka ismeretlen, de személyesen Orbán Viktorral akar tárgyalni….” STB. ITT:
http://kimondottigazsagok.com/putyin-erdely.../...
László Kiss
Putyin aki szintén szkíta.. mint én... annyi idős mint én 1952-ben született és okosabb, többet tud, a valószínűség számítással, felismerte - a nyugat be ment a medve barlangjába és ott végleg megszünteti uralmát...., de egy erős-bástyát kell építenie: visszaadja a magyarok jussát.. egyútal szét marcangolja halálos ellenségét barlangja előtt! EZT LÁTOM...
ÍROM 12 -ÉVE MERT ATTÓL FOGVA NEM FÉLEK - ISTENEM ÜZENETEIT, …………
hogy ki Ő, leírtam azt is a teremtő - a fő teremtő, ki az? NEM TUDJUK ÍGY ISTENNEK NEVEZZÜK,
AKI SZABAD AKARATOT ADOTT AZ EMBERNEK, ÍGY AZT NEM TUDOM, HOGY ORBÁN IS ELMENEKÜL, MINT A KANADAI ELNÖK…… VAGY BELELÖVET A TÖMEGBE MINT GYURCSÁNY - ÍGY AZT SE TUDOM,HOGY PUTYIN SEGÍTI E A MAGYART….
DE VISZONT EZT TUDOM:
MÁR NEM FÉLEK
12 éve | 449 hozzászólás
SEMMISEM AZ AMINEK LÁTSZIK, ÍRJÁK,MONDJÁK ÉS SULYKOLJÁK.
A TUDATLANSÁG= FÉLELEMMEL
MOST ÉRTEM EL AZT A SZINTET AMIKOR NYÍLTTÁ VÁLHATOK
MA 2009. DECEMBER 21-ÉN 04:56 -ÓRAKOR AMIKOR ÍROM-E SOROKAT
EGY ŐSRÉGI MAGYAR SZOKÁS ELEVENEDIK MEG, A FÉNY NAPJA A FELVILÁGOSULÁS...
EZÉRT TETTEM KI FÉNYKÉPEMET IS, MERT TUDOM, HOGY AKI KÍVÁNCSI RÁM ISMER, AKKOR MEG MINEK JÁTSSZUK A TITKOLÓZÓ-DÓZIST ...
szeretettel: id. Kiss László 8887. Bázakerettye Petőfi u. 7.
...egyik versemmel köszöntelek bennetek:
Szerző Üzenet
spartakusz
cs okt 29 2009, 04:03 Jelentés Szerkesztés Idézés
Regisztrált tag #6
Regisztrált: cs júl 23 2009, 06:30
Üzenetek: 136
Sziasztok!
Folytatom életem-élesben írásom, ahogy látom megújult a felírta a monitoromon:
Kárpát-medencei kerekasztal címen - jó és találó, eredeti elgondolásom helyet - így kezdem:
Tudom, hogy MAGYARORSZÁG FELTÁMAD.
Magyarország feltámad és élni virágozni fog,
Régi dicsőségében ragyogja be a teret a mindenséget,
Hiába mondják és írják, nem akarják látni nagy magyarországot,
Hát így nem is kisbetűvel naggyal lesz írva az égre.
Szeretlek hazám MAGYARORSZÁG,
TE CSODÁS GYÖNYÖRŰ ORSZÁG,
MÁR NEM FOGUNK KÖNNYEZNI,HA RÁD GONDOLUNK.
Te feltámadott ország.
Most már szúrós a tekintetünk, mert felébredtünk.
Nem tudta kinevelni belőlünk az alja nép,
HAZASZERETETÜNK.
Szeretlek hazám MAGYARORSZÁG.
Te csodás gyönyörű kagyló KÁRPÁTOM,
Kagyló ki benne az élet indult el útjára,
Visszatérek hozzád, mert szeretlek,
Tiszta szívből, teljes odaadással.
Életem is feláldozom érted,
Te gyönyörű tündéri csodás ország,
Tömörülünk, és szent koronánkat,
Méltóan most a fejedre helyezzük.
Bázakerettye 2009. október 29.-én, 03.00-órakor...
szeretettel: spartakusz...
INNEN: http://network.hu/spartakusz/blog/laszlo-blogja/mar-nem-felek
ID. KISS LÁSZLÓ
2022 február 24
10:47 de.

Mindig emlékezni kell – EMLÉKSZEK – APÁM MESÉLTE… SZABAD EURÓBA HARSOGÓ HANGJÁRA …MEGYÜNK SEGÍTÜNK – 1956-BAN – NEM JÖTTEK – UTÁNA LETT KÁDÁR KORSZAK , MELYBEN VALÓBAN VOLT Hazafisságra való nevelés, készültek a filmek , Egri csillaga – Rákóczi hadnagya, A 80 huszár, Tenkes kapitányát már ne hogy kihagyjam…stb. ÉS MIT ÍR EGY KOMMENTELŐ – IDÉZEM: “…Ha valaki volt Kárpátalján az megdöbbenve hallhatta, hogy visszasirják a szovjet érát, mert akkor megecsülték a nemzetiségeket !…” BIZONY 56-UTÁN NÁLUNK IS – MA SE FILM SE POSUTÓ SEMMI- CSAK A HÓDÍTÓ PROPAGANDA… FURCSA MEZBE ÖLTÖZVE … UKRAJNÁBAN OTT VANNAK! PUTYIN NÉPKÖZTÁRSASÁG HÍVÁSÁRA MENT – MILYEN SZÍNJÁTÉK EZ MEGINT?
Az elkövetkező napokban minden erőfeszítést meg kell tenni az ukrán nép államisághoz és önrendelkezéshez való jogának támogatására. Putyin és bűnöző rezsimje el fogja érni azt a véget, amely minden zsarnokra és despotára vár….”
ÉRTEM ÉN – ÉRTELEK ÉN – AZ A NÉP MEG NEMZET AKI SZABADSÁGÁÉRT HARCOL, MEG TERRORISTA…
ELMENTEK TI A BÚBÁNATBA – A XXI.sz. BÖLCSESSÉGKORA – LE MEG MEGBUKTATOK GONOSZOK!
Korábbi eset cikkhez hozzászólás: „….Azt látom, az orosz vezetés eljutott arra a pontra, ahonnan már az egyértelmű gyengeség jele lenne tovább hátrálni ! … A politikában – akár az élet más területein- az erő dominál. ( ész +erő + tudomány + gazdaság …). hábé írta lent teljes írása … én így fogalmaztam meg: Válasz írom 2021. 12. 31. már eddig is értetlenül állok e jelenség felett - mert például ha a tikudvart rókák serege veszi körbe - akik csak az alkalmat lesik, hogy figyelmem lanyhuljon és betör az udvarba - ezt megelőzve elűzném őket, mert ez a normális emberi reakció PUTYINÉK ELFOGADÓ SZÓBAN VALÓ TILTAKOZÁSA NEM ÉLETSZERŰ A TYUKÓL PÉLDÁMHOZ - TALÁN CINKOSOK A III.VH. LEBONYOLÍTÁSÁBAN?
MA: 2022.03.06. 4:10 KOR KÜLDÖM A HULLÁMOKRA:
Ürümöm ha nem örömöm, hogy újra olvashatlak - harcos mindig ha jő az idő - felcsillan a szemed szemem - és a béke fegyverzetét felveszed veszem!
NEMZETKÖZI HELYZET, AHOGY ÉN IS LÁTOM!
László Kiss
...nem is kiegészíteni ha nem csak hozzáfűzni kívánom nagyszerű elemzésedhez: PUTYIN MEGMONDTA: Putyin a provokátorok értésére adta
„….ha valaki Moszkva jó szándékát a gyengeség jelének veszi, és az összes híd felégetésére szánja rá magát, akkor tudnia kell, hogy Oroszország válasza aszimmetrikus, gyors és kemény lesz.
Azt ígérte, hogy Oroszország a nemzetközi jog keretei között fogja megvédeni érdekeit…..” Putyin
Teljes cikk.
Putyin a provokátorok értésére adta
Putyin: Akik provokációkat szerveznek Oroszország ellen, úgy megbánják, ahogyan már régóta semmit
"...Putyin hangsúlyozta, hogy Moszkva nem kíván válaszolni egyes országok barátságtalan lépéseire, és jó viszonyt akar fenntartani mindenkivel, még azokkal is, akikkel ez az elmúlt időben finoman szólva nem sikerül. De, mint mondta, ha valaki Moszkva jó szándékát a gyengeség jelének veszi, és az összes híd felégetésére szánja rá magát, akkor tudnia kell, hogy Oroszország válasza aszimmetrikus, gyors és kemény lesz...."
EZÉRT: "...Aktív semlegességre van szükségünk, hogy létrejöjjön egy olyan összeurópai biztonsági rendszer, amelyikben Európa két fele kölcsönösen szavatolja egymás biztonságát, és árokásás helyett irányt vesz a kölcsönös előnyökön nyugvó békés együttműködés felé.,,," írta a békekör....
Szerintem, azok a nemzetállamok amelyeket ha nem is alakította, de saját maga jellemére formálta - az az uralom, mely idáig vezetett - ÉRT A JÓ SZÓBÓL, EL ÁLL ÉS NEM TÁMOGATJA A HALÁL CIVILIZÁCIÓJÁT!
EMLÉKEZZ! Atilla vezérünk, akinek táborához tartoztak azok a kis ma úgy nevezzük államok, védelmi pénzért cserébe szárnyai alá vette - védelem alá vette, ha egy nagy erősebb állam megtámadta,
Nem tartom kizártnak, hogy Putyin hajlik e politikára, hisz volt már varsói szerződés - ma miért ne lehetne!
Ha megtörténik - akkor a béke záloga lesz! Ha nem, akkor tovább folyik mondjuk ki a harmadik világháború, az a háború ami soha nem ért véget eddig!
Ma így, holnap másképpen láthatom a nemzetközi helyzetet!
2022.03.06. id. Kiss László
A MEGTISZTULT TÁRSADALMAK KORA EZ...
Igen hosszú az út az érlelésig kiforrásig és letisztulásig -
MA IS VERS ÜZENETEM MÉG FRISS NEKED ELSŐKÉNT:
Voltam, vagyok és leszek, neked az utolsó napig!
TUD-AD-VESZ-EM, REMÉNY -ÉS A SZERETET!
ÚJ KORSZAK A BÖLCSESSÉG KORSZAKA EZ...
Leveszem a homályt a szemedről, hogy láss,
Kipucolom a füled, hogy hangom halljad
Tisztítom orrod, a bűztől, hogy illatos legyen,
Kimosom a szád a szennytől, hogy édes legyen,
Mert a bölcsesség kora jött el, most ember!
Igen már jó érzed, a gonosz és a jő harca ez!
Mert már tisztán látod környezeted ármányát,
Helyesen hallod a hangot és kiszűröd ami gúnyt űz veled....
Messziről már érzed ha a bűz hozzád közeleg,
Mind ezt már érthetően hinted el száddal a közösségnek!
Szabadon hirdetett: hír, elpusztult a gonosz a jő felett!
Különbséget tudsz már tenni a rossz és a jó között
2022.03.05. id. Kiss László
Egy francia újságíró a világ számára kényelmetlen igazságot mondott Donbasszról. ITT OLVASD: https://balrad.ru/.../04/nem-egy-hete-hanem-mar-nyolc-eve/
ÉS VÉGÜL:
BEINDULT AZ ELLENPROPAGANDA PUTYIN ELLEN - LÁSD A FŐCÍMEKET:
Gyerekklinikát bombáztak az oroszok, Zelenszkij szerint milliók halhatnak meg Ukrajnában...
Kína bevitte a gyomrost Putyinnak – nem segíti ki Moszkvát, de nem is tudná
Az oroszok megfenyegették Romániát egy katonai csapással, más határmenti országok is...
Oroszország elismerte: Putyin hazudott az egész világnak
Kiszivárgott az orosz jelentés: Putyin elvesztette a háborút
Ukrán lapok szerint az orosz védelmi miniszter puccsra készül Putyin ellen
Trump: bombázzuk le az oroszokat amerikai F-22-esekkel, aztán fogjuk rá a kínaiakra az...
„Putyin megmondta, verjük agyon az ilyeneket” – Így bánnak Oroszországban a háború...
Moszkvai puccs készül Vlagyimir Putyin ellen?
ÍROM MA 2022.03.10-ÉN 1:37-KOR - VALÓBAN ORBÁN NEM HÜLYE, UGYAN ÚGY TUDJA MINT MÁS, HOGY A NYUGATTAL VALÓ KOKKEKTÁLÁSUNK MINDIG A SZÓ SZOROS ÉRTELMÉBEN CSAK BAJJAL VESZTESÉGGEL RÁFIZETÉSSEL NYOMORRAL GYARMATI SORSSAL JÁRT - AMÍG A KELET MINDIG ENYHÉBB VOLT VELÜNK - EZ A TÉNY - ÉS MIVEL ORBÁN VALÓBAN EZEN TÚL MÉG TÖBBET IS TUD AZ SZINTE EGÉSZ BIZTOS - MIND EZEK FÉNYÉBEN A KIMENETELT IS ISMERI, ÍGY EGYÉRTELMŰ A VÉLEMÉNYEM - NEM A MAGYAR NEMZET HA SAJÁT URALMÁT MENTI... EZ CSAK AZ ÉN VÉLEMÉNYEM MA - HOLNAP LEHET, HOGY MÁS! ID. KISS LÁSZLÓ
MJ: Kokettál szó jelentése: Nő kacérkodik; egy nő magát kihívóan kelleti, viselkedésével, öltözetével egy férfi érdeklődését, tetszését, érzéki vonzalmát igyekszik felkelteni.
SZERINTEM A POLITIKÁBA EZ UGYANAZ POLITIKAI PROSTITUÁLT! - EGY SEGGEL KÉT LOVAT LOVAGOL MEG!
PORNÓBAN A KÉT LUK KIELÉGÍT!
TEGNAP Levente PÜSPÖK ÚR ---- telefonban mint a jó pásztor aggódott a nyájért- a méreginjekció majd tabletta miatt , tudatmódosítás - lebutítás nekünk az elitnek meg szuper okos művelendő projektben... - nem közöltem vele, ha eddig megtudta őrizni emberségét okos tudatát ... akkor már meg is tudja tartani, mert az állandó permetezéssel variáltak bennünk... mire hivatkozott csak pénzkeresés volt a repülések finanszírozására.. értve vagyok? Putyin lerombolta a vegyszeres laboratóriumok zömét Ukrajnában - egyenlőre ha észrevetted gyérebb a nem kondenzcsíkot húzó repülő az égen.. ennyi és semmi több... EGY MISÉT VITT AZ ÉTER HULLÁMAIRA UM. beteg: FELESÉGEMÉRT - DE ÉN TUDOM MINDANNYIUNKÉRT - A SZÁM ÉS A TAN - MŰKÖDÖTT - ÓRIÁSI HATALMAS EREJE FOG LENNI A FIZIKA VILÁGÁBAN IS -
és a cikk amit ígértem neki:
https://www.hirek.sk/.../vegyi-es-biologiai-fegyverek...
befejezésül a beharangozó címhez írom: köztudott, hogy aki a háborút kirobbantja az nem örved közjogi elismerésének - senki se örvendett pl, Hitlernek amikor kiterjesztette határain túl a háborút - és senki se tisztelte Sztálint rémuralmáért - igen ám de mi az a stratégiai gondolkodás és tett az ilyen esetekben - Jézus a próféták által közöltek szerint szabad akaratot adott a teremtő - igen ebbe nem szól bele - (mj: lehet, hogy megfog változni, mert nem szolgálja a teremtői akaratot..) szóval ma Putyin meddig mehet el - tekintheti e halálos ellenségének azokat az országokat amelyek tevőlegesen segíti háborús ellenfelét - egyértelmű nem is lehet kérdés - és ezt ismerte fel orbán idézem: „..Nem lehet szó arról, hogy Magyarország csatlakozzon az Egyesült Államok által kivetett energia szankciókhoz, mert Magyarországnak továbbra is szüksége van a…” természetesen ez csak elfogadható érvelése… a valóságot már fent leírtam!
MINT MÁR LEÍRTAM PUTYIN TISZTÁBAN VOLT - DE A HÁBORÚT NEM Ő KEZDTE Ő CSAK BEFEJEZI, AMIT AZ UKRÁN ÉS ANNAK NYUGATI GAZDÁI ELKEZDTEK - MAGYARUL BESOKAT 8 ÉV UTÁN ÉS PATRIÓTA RÉVÉN VÉDI SAJÁTJAIT.. TEHÁT - ÍRHATTOK A KEZDŐ BEJEGYZÉSEMMEN KÍVÓL 100-ÓTA ÉRZELGŐS MEGRIKATÓ CIKKEKET - MÁR ITT NINCS HELYE AZ ILYEN GONDOLODÁSNAK - AKKOR ÍRTÁTOK VOLNA AMIKOR 8-ÉVE ÖLDÖKÖLTÉTEK AZ OROSZOKAT .. MOST MÁR STRATÉGIAI GONDOLKODÁS URALKODK :
Stratégia szó jelentése
1. Gondos terv; alaposan megtervezett hosszabb, átfogó cselekvéssorozat egy cél elérésére, bármilyen akadály ellenére. Egy általános terv kidolgozása és végrehajtása a siker érdekében.
2. Katonai tudomány a csapatok hadműveleteinek megtervezésére és végrehajtására, illetve egy ilyen terv a győzelem céljából.
3. Átvitt értelemben: Működési alap; egy életforma vagy szervezet túlélést, fennmaradást, fejlődést segítő megoldása, viselkedése, alkalmazkodása.
Eredet [stratégia < görög: sztrategia (hadvezetés) < sztrategosz (hadvezér) < sztratosz (had) + ago (vezet)]
Hegemónia szó jelentése
1. Politika: Hatalmi fölény; egy vezető elit vagy hatalom (állam) saját érdekének rákényszerítése egy gyengébb közösségre vagy államra.
A gyarmattartó ország hegemóniát gyakorol a gyarmatai fölött. A monopólium hegemóniája perdöntő az általa ellenőrzött piacon.
2. Átvitt értelemben: Vezető szerep az élet egy területén.
Eredet [hegemónia < görög: hegemonia (vezetés) < hegemon (vezető) < hegeiszto (vezet)]
Megjegyzés: Eredetileg egyes városok vezető szerepére vonatkozott.

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

vége:
Ki lehet találni hogy miért nem!!
László Kiss
Ildikó Györki fent elhangzott egy kérés - ..UCC-ével ki lehet szabadítani Imrééket? Tisztelettel kérlek válaszolj rá röviden, engem is érdekelne... köszi!
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Attila Buzas
Kormos László ja ja nem szelhamos vagy csak egy szarkeverö . masokat nyilvanosan igy megvadolni csak azert mert paranojas vagy ? mit gondolsz most mindenki rad fog halgatni es kap a suket szövegedre ? vedd mar eszre mocskolodas masok alaaknazasa , a rombolo munka az a trollok fizetett köcsögök feladata .
László Kiss
Attila Buzas ne feled - az igazságot nem ismerjük csak részét .........a valóság ismeretétől meg messze vagyunk mint Makó Jeruzsálemtől....lgy mindig lebegjen szemed előtt : A tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság...... hanem a tudás illúziója..."
innen: https://www.youtube.com/watch?v=zws2GYoADkQ

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

vége köv.
Anna Juhàsz
Judit Regős magyar a magyarban rúg bele ezért tartunk it! Mindenki a saját igazáéért harcol! Juhit kérdezem az UCCC törvények kéretén belül ki lehet szabadítani Posta Imrét?
Szabadon Együtt
Judit Regős szeretném megkérdezni hogy ha az UCCC törvények működnek akkor Imre miért nem szabad még?
Nóra Bauer
Anna Juhàsz Na! Ez az egyik célja a kamu prófétáknak! Hogy minket is megosszon! Mert ennyi idő alatt nem tudott egy kis Észt összeszedni!
Ildikó Györki
Radványi Karoly A R.Juditnak igaza van!De Önnek nincs,nagyon tévesek az információi!Tényleg nem vagyunk állam sem Köztársaság!Ezt már tudnia kellene minden felébredett embernek!..
Rózsa Pamlényiné Bosznai
Ildikó Györki mik vagyunk?
Ildikó Györki
Rózsa Pamlényiné Bosznai Magyarország vállalat de azt is megszüntette az OPPT az UCC Nemzetközi kereskedelmi törvényekkel az egész Földön 2012.dec.25-én kiadott nyilatkozatàban mert a M.O-ot megszüntette mint ZRT-t!!
0015-el kezdődő sorszámmal voltunk fent a tőzsdén mint "erdőgazdasági társaság"!!!..Úgyhogy ez csak a jèghegy csúcsa!..
Az emberek is mind egy szálig fel lettek téve a tözsdére tehát eladták M.O-t az emberekkel együtt!!..Rohadtul belettünk csapva minden egyes ember!!..2004-ben Draskovics Tibor és Czagány Melinda írták alá a beleegyező nyilatkozatot!..De mivel tele lett a töke az OPPT-nek(Egy emberiség nyilvános vagyonkezelője)..azzal hogy átverték,rútul becsaptàk és eladták az országokat és velük együtt az összes embert az állitólagos politikusok és az állitólagos kormàny(ami szintén megszünt az összes bankkal, nagyvállalatokkal és szervekkel,rendőrséggel,katonasággal,ónkormànyzattal,biróságokkal együtt ami végleges és megcáfolhatatlan!!!...igy most M.O nullponton van!
Meglehet nèzni az OPPT/UCC törvènyek oldalakon!
Mindenki nézzen utána,és lehetőleg a gúnyólodást,nevetgélést hagyja későbbre ha még komoly és gerinces emberként tud gondolkodni és azt ajánlom hogy intelligens ember módjàra álljon hozzá a témához,mert ez nem vicc,hanem igaz és komoly dolog!.. Továbbá minden adósság eltörölve minden egyes embernek a Földön!!
Ez a rabszolgaság megszüntetése egy paradigma váltás történt!
A közmédia ezt nem fogja az orrukra kötni az embereknek!!

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

folyt.
Jenöné Várhegyi
Kormos László nem az
Judit Regős
Kormos László egymilliárd állami megrendelése van, ebből él, miközben nincs állam, akkor ő valójában ki??? Csúnya lesz az ébredés.
Radványi Karoly
Judit Regős jelenleg mindenki az államnak dolgozik állami megrendelésre az állam gazdaságának növeléséért és az államnak adózik.Még ön is!!!!!Csak éppen joga nincs az élethez.Még önnek sem,bár láthatóan jó ez így.
Kormos László
Judit Regős Mármint Bertalan kapott ilyen megrendelést? Nem lepne meg.
Judit Regős
Radványi Karoly Miről beszél ön??? Látom még alszik mert nincs állam sem kormány idestova tizedik éve! 2012.december.25 óta, az OPPT felszámolt a a világ minden bankját, kormányát a teljes közintézmény rendszerével, jogalapjaiban cáfolhatatlanul nemzetközileg és az OPPT kereskedelmi kódexben rögzítette is 2012127914 sz dok OPPT UCC 1-308.Olvassa el aTények nyilatkozatát., még senki sem tudta megcáfolni ez idő alatt.
Az építi a diktatúrát aki adózik, szavazni jár egy törvénytelen szavazgatásra és közpénzből él vagy is kiszolgálja. Én nem adózok, nem íratok át autót, nem fizetek banki kamutartozást, stb.... Tényszerűsödött vagyonkezelőt vagyok, megtestesült örök lényeg, vagy is élő ember és nem áll a Teremtő és én köztem vállalat, cég és semmi sem, nem vagyok személy-fikció-szalmabábú-halott, ellenszemben azokkal akik hamis személyi igazolvánnyal élnek és a rendszertelen, törvénytelen diktatúra része és annak áruként kezelt cikke.
Judit Regős
Kormos László abból él folyamatosan.
Radványi Karoly
Judit Regős most már minden világos.Miért nem azzal kezdte hogy ön júszíszís? Ezügyben keresse fel kezelőorvosát,gyógyszerészét.
Judit Regős
Radványi Karoly Hát csúnya lesz az ébredés önnek és az összes alaptörvényesdi és ideiglenes alkotmány hívőknek mert fél van számolva jogalapjaiban. Azért ha ön olyan okos talán még is tudja cáfolni a Tények nyilatkozatát 2012127914 sz dok öt, amit még az amerikai kongresszus a sem SIKERŰLT megcáfolni. Bertalan Attila egy idióta.még arról sincs fogalmam, hogy mi az OPPT és mi az UCC, miközben köpködi az UCC-t, saját magából élő én csinált hülyét, trollnak is silány. Majd meglátjuk kinek lesz igaza nekünk akik az egyetemes törvénnyel sorra kicsináljuk az állítólagos rendőrséget @lbíróságot,áladóhivatalt,bűnöző végrehajtókat, álügyészséget. Mindenhol kifarolgat az állítólagos állam ilyen még olyan közintézménye és kifarolnak még a foglalástól, kilakoltatástól is, annyira nem él az UCC OPPT 1-308.
Judit Regős
Radványi Karoly Önnek kell orvos, hogy megveszekeddetten véd egy ügynököt és fanatikusan megy a nemlétező kamualkotmánya után ami jogalapjaiban fel van számolva és egy kommunista eszmét tol, azt ami hazavágta Magyarország népét és csapdába elytette az embereket ,. 1989, 2003 as rózsadombi paktum, agenda 21 terv, 2004 seviza, 2015 bankpaktum, Kalergi terv, stb......paktumok tucatjai az eredménye, maga ezt élteti Bertalan Attila ügynök kel.
Radványi Karoly
Judit Regős túl sok bogyót szedett angyalom,vagy túl keveset!!!!
Judit Regős
Radványi Karoly Sértegesd az anyukádat, neked bogyó te szellemi fogyatékos!!!
Anna Juhàsz
Judit Regős magyar a magyarban rúg bele

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

folyt.
tudod sok a hamis próféta, de azok akik már változást szeretnének ki vannak éhezve mindenre azok, már bárkibe megbíznak. Aztán jön a pofon. Hadd mennyenek legalább tanulnak belőle. ☝️

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

folyt.
mindannyian hibázunk a Rendszer az ellenségünk, az Imré meg börtönben van, ezért sir a lelkem! Attila hiv titeket az Imre szabadságát vívjuk még! Ahoz pedig minden jó lelkü emberre szükség nan!Ezt a rendszert el kel takaritani! Ez nagyon fontos az Imré családja számára is! Isten légyen velünk
Válasz:
László Kiss
Kormos László A Rendszer az ellenségünk, az Imre meg börtönben van, ezért sir a lelkem!...”
1 hete, írtad,Anna Juhász - azaz 2022.02. 4-én - hogyan - Imre 2022.január 29-én otthon volt és van is jelenleg tudomásom szerint …a lakásán… talán nem tudtál róla? Most meg vissza akarják vinni azt kell megakadályozni - ezen filózzatok! rendszer az ellenségünk…” um. hogy : nem orbánnak van diktatúrája , hanem a diktatúrának van orbánja, ugyanis ez világháború és hibrid ….
globális a veszély, és, hogy ki ki csoda hova van bekötve, ezen a csata mezőn kitudódik, és nem csak vizuálisan de a valóságban is elesik, ahogy Kormos vallomásában elárulta, „sírva kérte őket” Laci mindent azért ne vallj be , még nem a gyanúsított kihallgatása folyik - érthető?
Németh Zsuzsanna
Kormos László majd rá jönnek. Csak nehogy túl későn

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

folyt.
3 órával ezelőtt
Tisztelettel érdeklődnék hogy még mindíg börtönben van az Imre ,és meddig?
7-ből 3-att törölt és természetesen az enyémet is - azt hiszi hogy terel - igen tereled a valóság táborába akik még hittek benned..
ide másolom mit írtam alá:
Kormos László
Anna Juhàsz Nem állítottam, hogy ügynök, csupán nagyon valószínűnek tartom. Azért leírom a vele kapcsolatos tapasztalatomat.
Hány éve pontosan, azt nem tudom, de Horkovics János mutatta be nekem, mint a magyar nemzeti oldal egyik harcosát. Jánost azzal hülyítette hónapokon keresztül, hogy Putyin a barátja és üzent Jánosnak, hogy titokban szeretne vele találkozni, hogy segíthessen helyreállítani a Szent Korona értékrendet. Később Bódi Tibor, a Subás megalapította a Tiszta út tanácsát. Ekkor szervezte Bertalan a nemzetalkotó nemzetgyűlést a pak Tabán. Ekkor elhitette Tiborral, hogy felkereste őt Áder János és a tüntetés után feloszlatja a parlamentet és átadja neki a hatalmat. Aztán egyszer ültünk egy étteremben, ahol Bertalanon kívül még ott volt Horkovics János és Bertalan kislánya. Ott Bertalan sírva fakadt a lánya előtt, ha őt megölnék, gondoskodjunk a lányáról, mert rajta kívül nincs senki aki gondját viselné. Amit fentebb leírtam, tanúkkal tudom bizonyítani.
Anna Juhàsz
Ha Attila ügynök, akkor előbb vagy utóbb ki fog derűknek! Én úgy gondolom hogy mi magyarok ne egymásnak legyünk az ellensége mert az nem visz minket előre! Meg kel ragadni a lehetőséget kijutni eből a diktatúra rendszeréből, majd sor kerűl az ügyek tisztázása is! Senki sem makulátlan, mindannyian hibázunk

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

töröl a yutob is 2022.02.12. közlöm 3:51-kor
7 hozzászólás
László Kiss
Írj nyilvános hozzászólást...
Aramis von Pentrado
10 órával ezelőtt
Nem szabad le kicsinyíteni magad! Nagyon jó amit mondasz, mind mind igaz!
Sandor Csoknya
11 órával ezelőtt
Az az a "szappanyos". . .ütős. . .pláne, ha létrás kadárka. . Köszi! Egy "realista". Jó egészséget! Áldott napot!
Károly Tatai
7 órával ezelőtt
Köszi szépen a szép gondolatokat!!!
E. H.
3 órával ezelőtt
Tisztelettel érdeklődnék hogy még mindíg börtönben van az Imre ,és meddig?

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

friss hírek: 2022.02.12-én 3:30 kor........................................... A Der Spiegel jelentésében arra is kitért, hogy Joe Biden amerikai elnök pénteken videokonferenciát tartott több szövetséges ország vezetőjével.

Erről a megbeszélésről a német szövetségi kormány szóvivője, Steffen Hebestreit péntek este közölte, hogy Olaf Scholz kancellár délután részt vett egy videokonferencián az amerikai, a lengyel, a francia és a román államfővel, az olasz, a brit és a kanadai kormányfővel, az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével és a NATO főtitkárával.
https://infostart.hu/kulfold/2022/02/11/washington-mar-tudja-mikor-indulhat-orosz-tamadas-ukrajna-ellen-irja-a-spiegel
Joe Biden amerikai (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a Genfi-tó partján található La Grange-villában rendezett csúcstalálkozójukon 2021. június 16-án.
Putyin és Biden szombaton egyeztet az orosz-ukrán válságról
Infostart / MTI 2022. február 11. 22:34
Előzmények:

Az orosz és az amerikai vezérkari főnök tárgyalt egymással
Az Egyesült Államok F-16-os vadászgépeket is küldött Romániába
Washington már tudja, mikor indulhat orosz támadás Ukrajna ellen - írja a Spiegel

Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök szombaton telefonon beszél egymással - közölte újságírókkal a RIA Novosztyi orosz hírügynökség jelentése szerint Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője péntek este.

"A beszélgetést az amerikai fél kérte, és moszkvai idő szerint holnap (szombat) este a két elnök a tervek szerint tárgyal egymással" - mondta a szóvivő.

Peszkov közölte, hogy a kérés előtt az amerikai fél írásban fordult Moszkvához.

A francia elnöki hivatal közleménye szerint Emmanuel Macron francia elnök szombaton délben tárgyal Putyinnal az orosz-ukrán határon kialakult válságról, amelyet a közlemény szerint a nyugati országok "diplomáciai úton, párbeszéddel és elrettentéssel" akarnak megoldani.

A több NATO-ország vezetőjének részvételével pénteken tartott megbeszélésen a nyugati vezetők - köztük Joe Biden és Olaf Scholz német kancellár - megismételték, hogy támogatják Ukrajna szuverenitását és területi épségét - áll az Élysée-palota közleményében.
https://infostart.hu/kulfold/2022/02/11/putyin-es-biden-szombaton-egyeztet-az-orosz-ukran-valsagrol
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Kijev története

Kijev (néha Kijev ) , Ukrajna legnagyobb városa és fővárosa ( korábban a Kijevi Rusz fővárosa) története hivatalosan 482-ben ünnepli az alapítás évét, de a történelem dokumentálása szerint legalább 2000 évre nyúlik vissza (a hipotézis szerint a város században találtak szarmata törzsek) és régészeti lelőhely, ahol a környék legrégebbi települése az ie 25 000 évre nyúlik vissza. [1]

A legenda szerint a várost három testvér, Kyi, Shchek és Horyv , valamint nővérük, Lybid alapította. Kijev nevét Kyiről, a legidősebb testvérről kapta. A város alapításának pontos százada nem ismert. A legenda szerint egy nagy város kialakulását Kijev leendő helyén Szent András (i.sz. 60/70) jövendölte meg, akit lenyűgözött a Dnyeper folyó dombos partján elterülő látványos hely . A város feltételezések szerint már a 6. században is létezett, kezdetben szláv településként. A keleti szláv civilizáció központjaként fokozatosan emelkedett Kijev elérte aranykorát .mint a Kijevi Rusz központja a 10–12.

Politikai, de nem kulturális jelentősége drasztikusan csökkent, amikor 1169-ben Andrej Bogolyubszkij csapatai kifosztották, az óvárost elpusztították, a főváros pedig Vlagyimirba költözött . Ezt követte Kijev számos kifosztása a rusz fejedelmek részéről, mígnem a város teljesen elpusztult a mongol invázió során 1240-ben.

A következő évszázadokban a város marginális jelentőségű tartományi főváros volt a nagyhatalmú szomszédai: a Litván Nagyhercegség , a Lengyel–Litván Nemzetközösség és az Orosz Cárság, majd az Orosz Birodalom által ellenőrzött területek peremén . 988 óta keresztény város , még mindig fontos szerepet játszott az ortodox kereszténység hagyományainak megőrzésében, különösen a katolikus Lengyelország , majd az ateista Szovjetunió uralma idején .

Kijev ismét virágzott az orosz ipari forradalom idején, a 19. század végén. Az orosz forradalmat követő viharos időszakban a számos konfliktus közepébe került város gyorsan több rövid életű ukrán állam fővárosává vált . 1921 - től a város a Szovjetunió része , 1934 - től Szovjet - Ukrajna fővárosa . A második világháborúban a város szinte teljesen elpusztult, de a háború utáni években gyorsan helyreállt, és a Szovjetunió harmadik legfontosabb városává, a második legnépesebb szovjet köztársaság fővárosává vált . Jelenleg Ukrajna fővárosa marad, amely 1991 óta függetlena Szovjetunió felbomlása .

Egy legenda szerint a keleti szlávok alapították Kijevet az V. században. Kyi, Shchek és Khoryv legendája egy alapító családról beszél, amely a legidősebb Kyi szláv törzsi vezetőből, testvéreiből, Schekből és Khorivból, valamint nővérükből, Lybidből áll, aki alapította a várost. Kijevet ( ukránul : Київ ) úgy fordítják, hogy "Kyihez tartozik" vagy "Kyi helye". wiki https://hmn.wiki/hu/History_of_Kyiv

tekintsünk el wikitől és írjuk - mondjuk Kijec címere a visszacsapó íjj egy kézben és a koronával - kell még több bizonyíték… ez a nyíl a magyaroké …emlékszel: … a magyarok nyílaitól ments meg uram minket… félemtes fegyver volt, min t ma az atom….
Hunnország bukása (((…mindig a győztesek írták és ma is a történelmet,, magyarul hazudnak - hamisság tovább adás… saját maguk fényezése….))))
A nagy hunn uralkodó halála kedvező pillanat volt a germán népeknek, hogy magukról a kelletlen igát lerázzák. Attila fiai: Ellák, Denghizik, Emnedzar, Uzindur, Gheims és Ernák vagy Irnák közül a legidősebb, vagyis Ellák volt arra hivatva, hogy atyja birodalmát fentartsa. Maga Attila jelölte őt ki törvényes utódjának s családja leendő fejének. Azonban a mint a vaskézből kiesett a népeket összetartó fék, a büszke s lealázott germánok szívében fölébredt a bosszú gondolata. Legelsőbben a gepidák királya, Ardarich fogott fegyvert s csakhamar követte őt Valemir, a keleti gótok fejedelme. A többi apró germán népek legnagyobb része e két király köré csoportosult, úgy hogy Attila hadserege két ellenséges táborra oszlott: egyik oldalon állottak a germán népek, a másikon a hunnok, alánok, jazygok, kazarok és másféle népek.
Az összeütközés színhelye a pannoniai Nedad folyó vidéke volt, melyről nevénél egyebet ma már mit sem tudunk. Vajon a Nera vagy Nyitra folyó nevét kell-e benne keresnünk, még ma is vita tárgya a tudósok körében. ŤBámulatos volt látni - úgymond ez események egyetlen krónikása, a gót Jordanis - a dühös gótot karddal viaskodva; a gepidát, a mint sebeibe tördeli a nyílat, mely megsebezte, a gyalog küzdő svébet, a hunnt a mint nyílait szórja, az alánt a mint nehéz fegyverzetű hadait sorakoztatja, a herult a mint könnyű gyalogságával rohamra száll.ť Azután egyik vérengzőbb csata a másikat érte s a szerencse eleinte a hunnoknak látszott kedvezni, de a győzelem végre is a gepidáké lőn. A hunnok negyvenezer embert vesztettek s ezek közt volt vitéz királyuk Ellák is, ki oly hősileg küzdött, hogy körülötte a harcztér tele volt halottakkal. Többi testvérei ekkor már nem tarthatván magukat, futásnak eredtek s a gepidáktól űzetve a Duna torkolatához s a Fekete-tenger melléki síkságra húzódtak, hol magukat elsánczolták.
Ekként lett vége a hunn birodalomnak, mely csak egy-két évvel előbb azt remélhette, hogy az egész világ fog neki hódolni.
A gepida király, Ardarich, a Tisza síkját elfoglalván, Attila székhelyén ütötte fel sátrait s Hunnia nevét csakhamar kiszorította a használatból Gepidia. A keleti gótok Pannoniát alkalmas területnek találván, Sirmiumtól fogva Carnuntumig elfoglalták és birtokaik határa Felső-Moesiával, Dalmatiával és Noricummal érintkezett. Országukat három királyuk alatt három részre osztották.
A többi germán nemzetek is, melyek a háborúban szintén részt vevén, hazát követeltek maguknak, a Kárpátok nyugati és déli lejtőin ütötték fel tanyáikat. A déli lejtőkön s talán a Duna-Tisza közén is a herulok helyezkedtek el, de csak hogy nemsokára a longobárdoknak adják át szállásaikat. A Morva alsó folyása mentén, a mai Bécs vidékén a kicsiny, de művelődésre hajlandó rugi nép alapitja meg Rugilandot és saját külön királya alatt él itt mintegy két évtizedet, mígnem 487-ben Odovakar véget vet önállóságuknak. Tőlük északra a scyrrek és svébek helyezkednek el s merűlnek el lassanként a népmozgalmak hullámaiba.
A hunnok szétszórt hadai azon a síkokon állapodtak meg, melyek a Dunától északra s a Fekete-tengertől nyugatra terülnek el. Ezt a területet, mely tulajdonképpen ősi szállásaiknak volt helye, a hunnok a Dnjeper folyóról Hunnivar-nak nevezték. Ez a szó és ha még ide vesszük a IV. században élt Stephanus Byzantinus örmény írótól följegyzett vadon (Steppe) szót, mind összevéve az emlék, mely a hatalmas hunn nemzet nyelvéből reánk maradt. A történelem e mostohasága okozza, hogy a hunnok nemzetiségéről biztos tudásunk nincs.
Attila fiai új hazájokban sem vesztették el bátorságukat, sőt egymással egyesülve, egy újabb hadjáratra tettek előkészületeket. Remélték, hogy az elpártolt alattvalókat újra hatalmuk alá hajtják s atyjok birodalmát helyreállítják. A bosszúvágy is sarkalta őket; heves gyűlölet támadt bennök a germánok és különösen a gótok ellen, jóllehet ezek csak másodsorban voltak a lázadás kezdeményezői. Hatalmuk különben nagyon megnőtt azáltal, hogy a Kaspi-tenger és a Volga melléki hunnok is hozzájok csatlakoztak.
A 456. év tavaszán egészen váratlanul megjelentek a Dunánál. A római őrségek, minthogy a hunnok azzal az ürügygyel állottak elő, hogy megszökött szolgáikat akarják visszahozni, akadály nélkül engedték őket átkelni a Dunán. A hunnok áttörve a Száván, Valemir szállásait rohanták meg. A támadás oly váratlan volt, hogy Valemir testvéreit sem értesíthette s ekként saját hadaival fogadta a hunnokat. A királynak kedvezett a szerencse; vitéz gótjaival visszaszorította a Száván a hunn lovasokat s ekkor ő lépett föl támadókép. A hunnok tökéletes vereséget szenvedtek s megfutamodtak. Csapataik rendetlen tömegben menekültek Hunnivar felé s futásukban meg sem állottak addig, míg síkon levő tanyáikon magukat biztonságban nem érezték.
Ez volt a hunnok utolsó kisérlete, hogy Attila birodalmát visszaszerezzék. Tulajdonkép itt véget is ér történetök. Lassanként megszünnek külön népet alkotni s ezutáni rablóhadjárataik nem segítik őket többé hajdani nagyságukhoz. A szomszédos nemzetek olvasztják őket magukba; részint római földön, részint a Volga partjain megy végbe e processus s Attila fiai nem tudják azt feltartóztatni.
Azonban még néhány évig fentartották magukat a történelem színpadán, s hogy a hunnok történetéről alkotandó képünk teljes legyen, okvetetlen meg kell emlékeznünk viszontagságaikról.
Attila fiai a keleti gótok részéről szenvedett súlyos vereség után teljesen elvesztették önbizalmukat. El kellett ismerniök, hogy atyjok birodalmának visszaállítására nem képesek s hallgatag megegyeztek egymással, hogy tegyen ki-ki, a mit akar. Denghizik a hozzá csatlakozó hunnokkal a pusztai nomád életet választotta. Ernák pedig híveivel együtt, miután a római kormány engedélyét kinyerte, a Duna torkolata körül Kis-Scythiában telepedett le. Példáját követték Emnedzár és Uzindur, kiknek az Uto és Oescus (Vid és Isker) folyók körül Novae és Nicopolis város környékén jelölt ki a birodalmi kormány lakóhelyeket. Itt azután idők multán a vad harczosokból békés polgárok lettek s utódaik a művelődés szolgálatában engesztelő áldozatokat hoztak azokért a rombolásokért, melyeket atyáik elkövettek.
Azonban Denghizik, ki a Dnjeper melléki hordák fölött uralkodott, tovább is felsőségi jogot gyakorolt a Duna mellékein letelepült törzsekkel szemben. A 462. évben négy pusztai törzszsel, úgymint az angiscirekkel, bittugorokkal, bardorokkal és ulzingurokkal megszállja Bassiana városát, a mai Péterváradot, melyet a gótok a rómaiaktól foglaltak el, s mely egyik védbástyája volt határszélöknek. Míg a hunnok a vár vivásával vesződtek, megérkezett Valemir s a hunnokat harmadszor is megverte, kik rendetlenül vonultak vissza a Duna balpartjára.
Egy más alkalommal, 466-ban a pusztai hunnok az erősen befagyott Dunán Hormidák nevű főnökük vezérlete alatt átkeltek s a parti Daciát teljesen kirabolták. A kelet-római császár, Leo, Anthemius consult küldötte ellenök, ki oly kiváló ügyességgel intézte a támadást, hogy Hormidák és társai vereséget szenvedtek, s rendkívül megfogyatkozva, podgyászuk s lovaik nélkül menekültek vissza a pusztaságba. A 467. év tavaszán Denghizik újra megtámadta a birodalmat; de a gót származású római parancsnok, Anagastus elfogta, s megölvén, fejét Konstantinápolyba küldte, hol nagy örömmel fogadta a lakosság Attila hatalmas fiának kimultát.
Denghizik halálával az utolsó kötelék is elszakadt, mely Attila családját egybefűzte. Viszály támadt Hunnivar törzsei közt, s a hunn telepek Pannoniában és Moesiában római szokásokat kezdtek utánozni; habár csak lassanként vesztik el törzsbeli egyéniségöket. Viseletökről, nyelvökről s némely gondosan őrzött intézményeikről egy század mulva is hunnoknak lehetett őket felismerni. Nemzeti főnökük kormányozta őket s a főbb törzsek fejei királyi czímet vettek föl, kik azonban politikai és hadügyi tekintetben a római tisztviselőktől függtek.
A dunai gyarmatokban fölnevelkedő hunnok közül számosan emelkedtek nagy méltóságokra. Ilyenek voltak többek közt Acum, Illyria hadparancsnoka, Attila egyik unokája Mundo, kit Belizár tábornokává tett; Bessa patricius, kinek érdemeit vagyonhajhászás homályosította; s Froilas és Blivias testvérek, kik közül amaz magister militum, emez pentapolisi kormányzó volt. Általában rendkívüli kegyben részesültek a hunn szövetségesek a VI. század elején a konstantinápolyi udvarban. A byzanczi piperkőczök hunn divat szerint rövidre nyiratták hajukat s hunn ködmönt és mentét viseltek. Maga Justinianus is kedvelte e viseletet, mely Belizár és Narses táborában már egészen közönségessé vált.
A hunn főnökök idővel elfogadták a keresztyénséget s megszüntek a müvelt világra nézve veszedelmesek lenni. Ezzel azután véget ért egykori félelmes jelentőségük is s Ernák, Uzindur és Emnedzár letüntek a cselekvés szinpadáról, a nélkül, hogy ezt a történetirás észrevette volna.
Attila utolsó unokája volt Mundo, a Gheism fia, ki előbb a rabló scamarok főnöke, azután Itáliában Theodorich hűbérese s végül Justinianus hadseregében lovassági tábornok lett. Mint ilyen kalandos életét Salona ostrománál vesztette el, a hol fia halálát akarta a gótokon megbosszúlni. Vele a hunnok híre végkép elenyészik s nevökkel nem találkozni többé a történelem lapjain.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tehát ne hamisan, a sok érthetetlen nevet a valósra kell írni - így Atilla fővezérünk és fiai és unokáiról szól - pl. Ügyek : Mágóg király ivadékából eredt Ügyek, Álmos vezér apja, kinek Magyarország királyai és vezérei a leszármazottai, miként a következőkben majd előadjuk. A szcítiaiak, amint mondottuk, jó régi népek….”
OROSZORSZÁG (((na látod már ekkor un. magyar a magyar ellen… nem semmi ugye?...))))
Miután pedig az oroszok vidékét elérték, minden ellenszegülés nélkül egész Kiev városáig hatoltak. Midőn Kiev városán keresztülmentek, a Dnyeper folyón áthajózva meg akarták hódítani az oroszok országát. Akkor az oroszok vezérei ezt észrevéve nagyon megijedtek, mivel hallották, hogy Álmos vezér, Ügyek fia, Attila király nemzetségéből származik, akinek az ő elődeik évi adót fizettek. De mégis a kievi vezér összehívta minden főemberét, és tanácsot tartva azt választották, hogy hadra kelnek Álmos vezér ellen, és inkább meghalnak a harcban, mintsem hogy elveszítsék országukat, és kényük-kedvük ellenére Álmos vezér uralma alá kerüljenek. A kievi vezér azonnal követeket küldött leghívebb barátaihoz, a hét kun vezérhez, és segítségre hívta őket. Akkor ez a hét vezér, akinek a neve: Ed, Edömén, Et, Böngér, Örsúr apja Ócsád, Vajta, Alaptolma apja Ketel, ugyancsak nem kicsiny számú lovast gyűjtött egybe, és a kievi vezér iránt való barátságból sebes vágtában Álmos vezér ellen jött. A kievi vezér a maga seregével eléjük vonult, és most már a kunokkal gyarapodva, sok fegyveressel Álmos ellen nyomult. Álmos vezér pedig, akinek segítsége a Szentlélek volt, fegyvert öltve csatarendbe szedte seregét, s ide-oda lovagolva buzdította katonáit; majd hirtelen eléjük rugtatva megállott mindnyájukkal szemben, és ezt mondta nekik: "Szittyák, bajtársaim, nagyvitéz férfiak! Emlékezzetek utatok kezdetére, amikor azt mondtátok, hogy fegyverrel, haddal olyan földet kerestek, amelyen lakhattok. Tehát ne zavarodjatok meg az oroszok és kunok sokaságától, akik a mi kutyáinkhoz hasonlítanak. Hiszen a kutyák, amint uruk szavát hallják, nemde rögtön félelembe esnek? Mivel a derekasságot nem a nép nagy száma, hanem a lélek bátorsága szabja meg. Vagy nem tudjátok, hogy egy oroszlán sok szarvast megszalaszt, mint ahogy egy bölcs mondja. De félre ezekkel! Csak azt mondom nektek: Ugyan ki tudott ellene állni Szcítia katonáinak? Nemde Dáriust, a perzsák királyát, a szcítiaiak megkergették, úgy, hogy rémületében nagy szégyenszemre Perzsiába szaladt és elveszített nyolcvanezer embert? Vagy Círust, ugyancsak a perzsáknak királyát, nemde szintén a szcítiaiak ölték meg háromszázharmincezredmagával? Vagy magát Nagy Sándort is, Fülöp királynak és Olimpiadis királynénak a fiát, aki harcban sok országot leigázott, ugye szintén rútul megszalasztották a szcítiaiak? Ezért hát derekasan és vitézül küzdjünk azok ellen, akik a mi kutyáinkhoz hasonlatosak, s úgy féljünk az ő sokaságuktól, mint a legyek felhőjétől." Ezt hallván Álmos vezér katonái, nagy bátorságra gyúltak. Azonnal megfújták a harci kürtöket mindenfelé, a két ellenséges sereg összecsapott és heves küzdelembe bocsátkozott egymással. S igen sokan elestek az oroszok és kunok közül. Az oroszok és kunok vezérei pedig látván, hogy övéik a harcban alul maradnak, futásnak eredtek, és hogy életüket megmentsék, sietve Kiev városába húzódtak. Álmos vezér meg katonái az oroszokat és kunokat egészen Kiev városáig üldözték, és úgy aprították a kunok tar fejét, mint a nyers tököt. Az oroszok és kunok vezérei pedig, mikor a szcítiaiak vakmerőségét látták, a városban meglapultak, mint a némák.
BÉKE A VEZÉR ÉS AZ OROSZOK KÖZÖTT
Álmos vezér és vitézei pedig a győzelem után elfoglalták az oroszok földjeit, és javaikat elszedve a második héten Kiev városát fogták ostrom alá. Mikor aztán a hágcsókat kezdték odatámasztani a falhoz, a kun és orosz vezérek a szcítiaiak merészségének láttára nagyon megrémültek. S amikor belátták, hogy nem bírnak nekik ellenállni, akkor a kievi vezér és az oroszok más vezérei, nemkülönben az ott levő kunokéi is követeket küldtek, s kérték Álmos vezért meg főembereit, hogy kössenek velük békét. Mikor pedig a követek Álmos vezérhez jöttek, és kérték őt, hogy uraikat ne űzzék el székeikből, akkor Álmos vezér övéivel tanácsot tartván, úgy küldötte vissza az oroszok követeit, hogy vezéreik és előkelőik fiaikat túszul adják, évi adóul tízezer márkát fizessenek, ezenfelül pedig élelmiszert, ruhát és más szükségeset. Az orosz vezérek, ugyan nem önkéntesen, de mégis mindezt megadták Álmos vezérnek. Azonban kérték Álmos vezért, hogy Halics földjét elhagyva, a Havas-erdőn túl nyugat felé, Pannónia földjére vonuljanak, amely előbb Attila király földje volt. És dicsérték nekik Pannónia földjét, hogy milyen szerfölött jó. Mondták ugyanis, hogy ott nagyon nevezetes forrásvizek ömlenek össze: a Duna, a Tisza és pompás halakban bővelkedő egyéb nevezetes források. Azt a földet - mondták - szlovének, bolgárok, blachok és a rómaiak pásztorai lakják. Ugyanis Attila király halála után a rómaiak Pannónia földjét legelőknek hívták azért, mivel a nyájaik Pannónia földjén legeltek. És joggal mondhatták Pannónia földjéről, hogy az a rómaiak legelője, hiszen éppen most is a rómaiak legelnek Magyarország javaiból. De már elég is ebből!
https://mek.oszk.hu/02200/02245/02245.htm
Mit is akartam röviden közölni: ja, igen - kedves Ukrajna olyan vagy mint Románia, az ellenséged alkotott saját érdekére, Kedves szkíta testvér Putyin - ne forduljatok egymás ellen - ha nem a szemtelen ellenséget zavard vissza fészkébe. pl. USÁBA- és stb. NATO országba….
ATILLA ha élne így tenne!
2022. 02. 12. id. Kiss László

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

Természetesen törölte védekező írásom, viszont a leidiótázó le bohócozókat hagyta - - hát csak had főjenek saját levükben közlöm ma 2022.02.12-én 3:27kor:
A tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság...... hanem a tudás illúziója..."
Soha ne kételkedj abban, hogy egy mély gondolatokkal rendelkező, felelősségteljes kis csoport képes megváltoztatni a világot, hiszen ez az egyetlen módja a világ megváltoztatásának!” (Margaret Mead)

"Sok ember csak arra vár, hogy Martin Luther King vagy Mahatma Gandhi visszajöjjön.
- De ők már eltávoztak. Csak mi vagyunk. Rajtunk múlik. Rajtad Múlik."
(Marian Wright Edelman)
https://www.vilaghelyzete.com/
Egyetértési demokrácia
Konkordancia Demokrácia (KD)
Az egyetértési demokrácia olyan demokratikus kormányzati forma, amelyben a (társadalmi és) politikai konfliktusokat elsősorban nem politikai többséggel és (egyszerű) többségi szabályokkal, hanem tárgyalásokkal, kompromisszumokkal és a lehető legszélesebb körű konszenzussal oldják meg.
stb. a linkben..
https://dringsti.wixsite.com/emmako/post/egyet%C3%A9rt%C3%A9si-demokr%C3%A1cia?postId=11e17c24-d009-4b30-a0ea-21ab2d63b2e5&utm_campaign=5ea26df3-e95a-4f7b-a6bc-838e19228943&utm_source=so&utm_medium=mail&utm_content=7742d929-9b94-4127-944d-3159b151779e&cid=8f1fa9e8-37e9-4311-84fc-7fabde43cce3
Válaszom rá: László Kiss 6 órával ezelőtt
A demokrácia megbukott! Régen is csak a város államokban működött - poliszokban... egy egész országban államban nem működik... működik és demokráciának nevezik nem az! - idézek egy írásból - majd az egészet ide másolom, mert az írtad nem nyílik .. "....Egyértelműen háború folyik! A háborúkban vannak járulékos veszteségek. Erről van szó a sok sérülés és halál esetén, amit ez a klinikai kísérlet okoz! Mindezt teljes mértékben cenzúrázzák! Ezt az információt teljes mértékben cenzúrázzák, mert elengedhetetlen, hogy mindannyiunkat belevigyenek ebbe, ahogy mondtam, kivétel nélkül! Szóval háborús helyzetben vagyunk egy globalista hatalomátvétellel szemben! stb. a linkben

Pityi Palkó 2022 február 10 2:57 de.
„…Ez az egyik oldala, hogy mi képes történni egy liberális demokráciába.
Följön az emberben a kérdés, hogy mind ez, hogy lehetséges egy liberális demokráciában hol a liberálista elmék szabadságot, demokráciát tanít, hirdet, képvisel. Védi minden ember jogát. Kell ennél jobb?
Sajnálatos módon egy társadalomban vannak olyan rétegek kik nem tudják vagy nem akarják elfogadni hogy a szabadság nem szabadosságot jelent. Tudniillik, hogy a szabadság azt jelenti, hogy felelősnek kell lenned minden cselekedetért, minden lélegzetvételedért, az egészségedért; bármit amit teszel vagy nem teszel, felelős vagy. A szabadosság viszont az egy kicsapongó, féktelen, rendetlen, fékezhetetlen, rakoncátlan, önfejű akarnokságot jelent…!”
id. Kiss László válaszom, - ahogy írtam fent nincs demokrácia se ilyen se olyan semmilyen .. és kiegészíteném reagálva Pityi Palkó - eszmei futtatására. SZABADSÁG NINCSEN ÁLLAMBAN - , MERT MINDEN ÁLLAM SZABÁLYOK - TÖRVÉNYEK, RENDELETEK AZAZ PARANCS URALOM ÖSSZESSÉGE … SZABAD CSAK ÁLLAMON KÍVÜL LEHETSZ PL. EGY SZIGETEN KIS LAKÓ KÖZÖSSÉGBEN AHOL MINDENKI ISMERI EGYMÁST ÉS A MINDENNAPI - TÚLÉLÉSÉRT KÖZÖSEN KÜZDENEK..MINT HAJDAN A POLISZOKBAN.. = VÁROSÁLLAMOK…! NE HIDD - TUDD!
Persze tudom ezt is törlitek mind a Dávid linkes hozzászólásom, töröld - de a végén még megjegyzem Géza tisztán látja, nálunk csalással uralkodik - de könyörgöm nálatok meg letért a minimális elfogadható demokráciának is nevezhető útról ,vezetőtök, el is bujt szégyenében, vagy félelmében - nem tudom: …… váltsátok le!

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

Terjed a blokád és ostrom Kanadában — Trükköznek a rendőrökkel
2022 február 9 4:30 du.1 comment
http://kanadaihirlap.com/2022/02/09/terjed-a-blokad-es-ostrom-kanadaban-trukkoznek-a-rendorokkel/

Tizenhárom napja tart Ottawa ostroma és immár három napja torlaszolja el részben a tüntetés egyik másik csoportja a gazdaságilag kulcsfontosságú nemzetközi határátkelőt Windsor és Detroit között, az úgynevezett Ambassador hídat. Ezen kívül a dél-albertai Coutts nevű határmenti településnél is új életre kapott a blokád, ahol a Kanada-USA határátkelést teszik lehetetlenné. Közben a fővárosban a tüntetők egyik stratégiája a hatóságok megtévesztése és elterelése. Szerdán kora reggel az ostrom egyik szervezője — Chris Barber — azt állította a közösségi médiában, hogy: “Nem hiszem, hogy Torontónak elég szórakozása volt az elmúlt időben. Ottawa pedig egy kicsit ragacsos a bűnüldözéssel kapcsolatban, szóval igen, holnap felhúzzuk a karókat, és Torontóba megyünk.”

Szerda reggelre a torontói rendőrség lezárta a Queen’s Park, az Ontario tartomány törvényhozása körüli útakat — várva az ottawai convoj érkezését. Persze szó sem volt arról, hogy elhagyják a fővárost Barber egy későbbi videóban jelezte, hogy pusztán szórakoztak a rendőrökkel. De a trükközésnek van más formája is. Továbbra is be tudnak csempészni benzint a “vörös zónába,” annak ellenére, hogy a rendőrség elvileg letartóztat olyanokat akik benzinnel érkeznek az ostrom területére. Amikor ma délután a Rideau Street és a Sussex környékén sétáltam (a vörös zóna keleti határán),benzinpalackokból nem volt hiány. Az egyik trükk, hogy benzinpalackba vizet töltenek, vizes és egyéb palackba pedig benzint….” stb. a linkben…
3 hozzászólás
ID. KISS LÁSZLÓ 2022 február 9 8:18 du.
A szabadságharcos nem terrorista, mert az őt terrorizáló szabadságától megfosztott lett, és így jogosan fordul szembe az őt terrorizáló uralommal – nem arról híres, hogy sokan vannak, mert ahhoz bátorság és végső elkeseredés kell!Szervezzétek meg védelmeteket, főleg ne engedjétek levadászni vezetőiteket!
id. Kiss László
Your comment is awaiting moderation.

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

2022.02.10. 1:50 KOR...

MIÉRT TERRORISTA A SZABADSÁG HARCOS....
Göllner András
2022 február 8
6:13 du.

A Liberális kiscsávó ugyan ahhoz a töketlen liberális szellemiséghez tartozik (csak rá kell nézni) amelyik képtelen már vagy két évszázad óta eredményt felmutatni a változásmenedzsment szinterén. Elcseszték a 19-század végén az átmenetet a 20. századba, képtelenek voltak megfékezni a fasizmus térnyerését, és egy hajszálon múllott (és több mint száz-millió hallottba), hogy nem egy fasiszta, bolsevik közös konyha alatt élünk. Ami késik, nem múlik? Nézzük a kínai diktátor Xi Jinping kinek a képe (Sztálin) alatt virit, Amerikába mi folyik az újfasiszta Republikánus párt egyre erősebb térnyerésével. A liberalizmus most a digitális korba való átmenetet cseszi el az által, hogy képtelenek bármit tenni az ellen a technológia ellen, amely újfent, a tőkések egy maszkot viselő szárnya által finanszírozva, végkép elpusztítják a tömegek képességét hogy megtudják külömböztetni a jót a rossztól, a valóságot az illúziótól, az igazságot a hazugságtól. Az “illiberális” pásztorok (tolvajok) megint jól átverik a bárányokat, miközben a liberálisok, a konzervatívok és a baloldal egymással gombfocizik valamelyik aluljáróban. Budapesten is ez a kotta játszódott 2006-2010 között a magyar parlament környékén (akkor azon a tájon laktam, első sorból követhettem a játszmát): Ott is hasonló “népek” “sátoroztak”, sípoltak, kerepeltek, hugyoztak, zsidóztak, buziztak, lámpavasoztak, komcsiztak, “magunk fajtáztak”, miközben a magyar liberálisok, a konzervatívok és a baloldal csak fosott. Sajnos, ennek a 21. században játszódó liberális fiaskónak sokkal több áldozata lesz mint annak amit a kollegák a 20. században produkáltak.

ID. KISS LÁSZLÓ
2022 február 8
7:08 du.

Kérdésem önhöz uram! Miért van az, és nem csak a magyaroknál, ha nem bárhol a földön ha egy nép – nemzet a szabadságáért harcol – azt a média uralkodói terroristának állítják be és lehetetlenítik el? Tisztelettel várom válaszát professzor úr!
Nem tetszik ez a mondata – része: “…Ott is hasonló “népek” “sátoroztak”,
http://kanadaihirlap.com/2022/02/08/egy-liberalis-kepviselo-sajat-kormanyat-biralta-a-pandemia-politizalasa-miatt/#comment-344627

Judith Kopácsi
2022 február 8
11:13 du.

Könyörgöm, magyarázza meg, hogy mitöl szabadságharc az, amikor az ellen tüntetnek, hogy nekik ne merjék megszabni, hogy beoltsák öket a járványkeltő vakszinával, ami nem csak őket védené, hanem szeretteiket is? És ezek az alakok, akik most tüntetésdit játszanak, (miért is?) és felboritják egy vagy még több város életét is, mit várnak érte cserébe? Hálát? Kinek lesz emiatt ennél jobb a sorsa? És természetesnek veszik majd az ingyenes orvosi ellátást, miután saját felelötlen döntésük miatt elkapják a virust, vagy ami rosszabb, az ártatlan családtagjuk.

"tisztelthölgyeimésuraim"
2022 február 9
8:27 de.

ID. KISS LÁSZLÓ
2022.02.08.7:08
Állítja , hogy

“ha egy NÉP – NEMZET

[,azaz 500 KAMIONOS]

szabadságáért harcol”

Kiss úr ! Ön szerint

.Ottawa lakosságának

a 0,00039-ede , azaz

~ a 4-tízezred része

maga a NÉP,v.NEMZET?

Hát uram ez egy ÖTÖS,

nem matematikából de

minimum DEMAGÓGIÁBÓL


Geyza
2022 február 9
9:38 de.

Göllner András
2022 február 8
6:13 du.

Be fog következni a “Szép új világ” vagy az “1984” utána pedig a Mad-Maxi sötétség jön.

Csak -remélhetőleg- azt már én nem fogom megélni.
Geyza
2022 február 9
9:39 de.

“tisztelthölgyeimésuraim”
2022 február 9
1:09 de.

Rodeo egy “Mr” ??!

Nna..megvolt a nap vicce…
akarki
2022 február 9
10:28 de.

ID. KISS LÁSZLÓ
A 20 es a 21 szazad a media uralmarol is szol. Szerencsere az internet segitsegevel mar nem lehet teljesen hulyiteni a nepet. Egy esemenyt, szabadsagharcot, konfliktust, tobbfele keppen lehet ertelmezni. Sajnos, a media a legtobb esetben, nem csak hirt kozol, hanem velemenyt is mond, manipulal.
Lasd 56 32 evig ellenforradalom volt, a nacik,a terroristak,meg akartak valtoztatni Magyarorszag allamformajat, stb.Jott 89, valtoztak az idok, es rogton nepfelkeles , forradalom, szabadsagharc lett. Ugyanaz van most is. Ha nezed a kanadai hireket, Ottawaban huliganok,szelsojobb,nacik, stb tuntetnek.
Szombaton en is voltam Ottawaban es leirom az altalam latottakat.
Hanyan voltunk szombaton? Tobb ezren.Mit csinaltunk? Szepen setalva elmentunk a parlament ele. A tuntetok szolidarisak egymassal. Rengeteg fiatal, akik meguntak a 2 eves bezartsagot. A rendorok V jellel udvozoltek a tuntetoket. Hogy volt 11 eset , ismetlem 11 ember akit eloalitottak. Nagyon helyes, mert ez a tuntetes nem az agressziorol szol. Tobb ezer ember kozul 11 ember. 0.1%. Kanadaban 80% a beoltottsag.En is elkaptam a virust 2 oltassal.Nem vagyok virustagado.A legtobb tunteto be van oltva.De az osszes korlatozasnak semmi hatasa nem volt. Csak az hogy feljenek az emberek egymastol, bezartsag, stb. Total megertem a fiatalokat. Elottuk az elet. Meddig tartjak meg fent, ezt a szuksegallapotot, es miert is? Hany etterem, uzlet, ment tonkre? Es miert?
it’s enough.
Bendeguiz79
2022 február 9
11:48 de.

Ms.Kopacsi;

Velemenyebol hianyzik az emberi termeszet felismerese.

Vilagszerte nem cask megelegedetlenek az emberek, hanem valosaggal ,eleguk van a nemzetek kormanyainak a sikertelensegeikken a jarvanyn elleni tetteiken.

az emberiseg valosaggal lazadik a sokfele de sikertelen korlatozasokkal melyek mindenki megszokott eletmodjat nem cask korlatozza hanem oriasian megvaltoztatta.

Amint a vilagszerti pelda bizonyitja az emberiseg hajlando eleteben valami reszkirozasokat tenni, hiszen az elet semi mas mint allando reszkirozas.

Mind a sikertlen korlatozasokkat megunva kirobbant az erdeti emberi erzes.
Az idossek mint az itteni hozzaszollok zomei azt hajlandok kovetni, hiszen alig is tudnanak maskent elni.

De az elettel teli fiataloknak eleguk van az allando korlatozasokbol.
Azt probalaja ertelmezni kerem.
Bendeguiz79
2022 február 9
11:51 de.

“AKARKI” a tomegek allaspontajat es megelegedetlenseget tukrozi!!!!!!
ferenct
2022 február 9
12:14 du.

A “kamionos jelenség” az ultra-liberalizmus kudarca Kanadában.
butella
2022 február 9
2:52 du.

A kár ki?
2.9.10:28

500 kamion hány tulajdonossal is? Teszemazt 3, ez 1500 ember, ezt szorozd be kamiononként még 3, teszerinted szolidáris tüntetővel, az uszkve 5000 tüntető. Mi az ?!

Ez a szám Ottawa másfél millió lakosának hány e z r e l é k e is lehet ?????

De hányan nem tudják őtőlük a maguk normál hétköznapjait élni ? Azokkal legyél inkább összetartó és összetartozó…

Az emberiség egyik krónikus baja a türelmetlenség, mely a történelem során többször sodorta már súlyos válságba, sőt tragédiákba.

Ne élj vissza a szolidaritás kifejezéssel, ami munkásosztály milliós(!)kapcsolatát hivatott kifejezni,de nem az anarchistákét

ID. KISS LÁSZLÓ
2022 február 9
7:21 du.

Megköszönöm a hozzám szólók – bölcs hozzászólását – különösképpen aki azt írta lásd 1956. volt ellenforradalom lett forradalom – ez mutatja – akkor milyen uralom honol adott országban.. Hát persze a szabadságharc is de a háború főleg csak mocsokkal jár együtt – DE ÉN TOVÁBBRA IS AZ ÉRTELEMTŐL A PROFESSZOR ÚR VÁLASZÁT VÁROM — megjegyzem senki mindenki nem lehet : David Copperfield. Hová tűnt a világ leggazdagabb illuzionistája?
69 473 megtekintés 2022. febr. 8.
David Copperfield. Hová tűnt a világ leggazdagabb illuzionistája?
69 473 megtekintés 2022. febr. 8.
https://www.youtube.com/watch?v=sFzBih6zxTs
Your comment is awaiting moderation.

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

KIEGÉSZÍTÉS A LENTI MA HÍR ÍRÁSOMHOZ 2022.02.09. 5:35 KOR:
AMIKOR A JÖVŐ HÍRÉRŐL ÍROK AZ LEHET A HOLNAP VAGY AZ UTÁN, DE LEHET EGY HÓNAP VAGY ÉVEK IS..
tehát AKKOR NEM VALÓSUL MEG HA MEGELŐZI EZ:

A JÖVŐ HÍRE......a magyarok első hírnöke újság lehozta, hogy visszaállították a halálbüntetést , és mindjárt alkalmazták is az un. 133 bátor politikusra..... - óriási felháborodás követte, ...mi nem vagyunk barmok mint ők, azonnal töröljék el a halál büntetést, mert az ISTEN dolga...! szomorúan jegyzik meg a közlemény VÉGÉN: ez volt az első szög az aranykor koporsójába...-- ennyi lenne.. a kiegészítés.. a jövő híreiből... ma 2022.02.09-én!

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

2022.02.09.-ÉN KÖZLÖM 5:22 - KOR.
MAI HÍR
Miután több lap és portál is beszámolt arról, hogy milyen embertelen körülmények között dolgoznak az Apple alkalmazottjai, a vállalat is feleszmélt.
Miután olyan tetemes mennyiségű panasz érkezett a dolgozóktól, az Apple is meghallgatta őket, és bejelentette, megemeli a teljes és részmunkaidős kiskereskedelmi alkalmazottak bérét, beleértve a különböző szabadidős kedvezményeket.
A Bloomberg értesülései nyomán a Verge arról számolt be, hogy az Apple április 4-től új juttatási csomagot vezet be a kiskereskedelmi dolgozók körében, melynek értelmében megduplázzák a fizetett betegszabadság időintervallumát, mely plusz napokat “mentális egészségügyi szabadságra”, valamint a családtagok orvoshoz vitelére lehet majd felhasználni. E változással a teljes munkaidős kiskereskedelmi dolgozók a korábbi 6 helyett 12 nap betegszabadságot kapnak majd. Ezen felül pedig a szabadságok tekintetében is lesz némi változás: a munkavállalók ezentúl több éves szabadságot kapnak, és a munkaviszonnyal kapcsolatos feltételek is lerövidülnek, így a jövőben nem 5, hanem 3 év után már megkapják a többletszabadságot.
Szintén hatalmas változás lesz, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottak áprilistól most először kapnak 6 fizetett nap szabadságot, ráadásul a fizetett “szülői szabadságot” is bevezetik, mely legfeljebb hat hétre terjedhet ki.
Érdekesség, hogy e változtatásokat azután fontolta meg az Apple vezetősége, hogy több lap és portál is megjelentetett olyan cikkeket, melyekben a hányattatott sorsú Apple-dolgozók életét mutatták be, akiknek a munkakörülményekkel kapcsolatos panaszaikat rendre figyelmen kívül hagyta a vállalat.
https://liner.hu/apple-dolgozoi-panaszok-beremeles/
Borbély Fanni 2022. február 8. - 22:05 Google hírek
Reagálásom rá:
2022.02.09-én 4:45-kor id. Kiss László
Jövőből egy hír:
---a múltban kitörő örömmel fogadott munkaköri kedvezmények mára sok munkavállaló kedvét szegte, ....gyártunk fegyvert, lőszert nem.." -----szindróma ütötte fel a fejét, azok akik éltek a plusz szabadság éveivel - mára nincs hova menniük, mert létszám STOPOT rendeltek el minden vállaltnál.. így VAN ez MINDEN HOL, ÍGY A KAPOTT MINIMÁLBÉR 10 %-BÓL KÉPTELEN MEGÉLNI - VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ EGY GLOBÁLIS ÉHSÉGLÁZADÁS KITÖRÉSE KÖREIKBEN... a jelentősen lecsökkent állomány, melyet a múlt pandémia módszerünk okozott, de így is nagy veszélyt jelent számunkra, ellen lépésekre késztetnek bennünk, ezért soha nem feledett 1956-os un. FRÁSZ szindróma nélküli modern változatával: éjjel levadásszuk őket, és a már kész átnevelő illetve megsemmisítő táborba gyűjtjük be láthatatlanul ...tudósokat fiatalokat átneveljük , a betegeket és a 40 évtől az öregeket elégetjük" stb. hasonló...
MA HÍRE: TERMÉSZETESEN NEM VALÓSULHAT MEG, CSAK AKKOR HA ENGEDJÜK!

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

TITKOS ÉS BIZALMAS 2022.02.06-ÁN 19:07-KOR KÜLDÖM EL:
Re PI
Ma még érthetetlen
László Kiss <ktbektbe@gmail.com> 14:34 (2 órával ezelőtt)
címzett: István
nem tudom, azt tudom Garry kiadta az utamat - igaz még nem törölt - de várható - levelét nem közlöm neked, mert nem élezem az ellentétet akkor amikor közösen kellene dolgozni Imre megmentésén... tanúk felkészítése éppen egy másik ügyben ezen dolgozom - majd elküldöm ha kész leszek vele..
id. Kiss László
részlet a összeírásból_
"....Jogtiprás minden téren!
László Kiss 2022. 02. 02.
Itt valóban túl hosszú a szöveg, elveszik benne a lényeg - röviden: pl. kimondták, hogy kísérleti anyag és vannak mellékhatásai, sőt halált is okozott... ki - kimondták, hogy oltakoz mert meg ment ... ki a nap minden percében a médiákban. ennek ellenére... ez az alap- kérem azon ismeretlen elkövetők felderítését akik mind ezek ellenére parancsban adták, hogy alkossanak törvényt a kötelező oltás tényéről - mert ez összességében veszélyezteti az ember és gyermek életét...! stb. jogi nyelven ... ((((( ez már csak megjegyzés (((, kihallgatni az országok törvényhozóit a beavatottakat, kitől kapták a parancsot))))
A BM. nél - rendőrségen több osztályon dolgoztam, így a panaszirodán is - egy feljelentést pláne ha ismeretlen nagyon körültekintően kell megtenni, segítve a majdani nyomozó munkáját…
tehát akkor, általában ha ismert is volt az elkövető ismeretlen ellen vettem fel a feljelentést azzal a nem titkolt szándékkal, amit közöltem a feljelentővel is, hogy visszaüthet pl. becsületsértés rágalmazás formájában - tehát az első kérdést hogy milyen bűncselekmény történt - az ki követhette el - hogyan történt - de inkább ide másolom, a korábban írt dolgozatomat ne kelljen duplán leírnom:
A KRIMINALISZTIKA 10 PONTJA.
Első rész .
1. Mi történt? Választ ad arra, hogy megvalósult - e bűncselekmény, és ha igen, akkor az a Btk. Különös Részének melyik törvényi tényállásába ütközik.
2.Ki követte el? Ismert vagy ismeretlen az elkövető. Egyedül volt e. Milyen minőségben: tettes, társtettes, felbujtó, bűnsegéd és újként: láthatatlan előidéző. Ez utóbbi magyarázatra szorul mert én találtam ki, tehát amíg a felbujtó akárki lehet, addig az előidéző speciális, szinte kideríthetetlen, azért, mert olyan nagy rafériával és tudással rejti el magát, hogy szinte képtelenség felderíteni, felderítése esetén felelőségét bizonyítani. A bizonyítás, tevékenységére
speciális eszközöket és tulajdonságot követelnek. Ilyen lehet: egészséges és beteg ember, és nem ember, idegen. Fontossága maga a bűn előidézése, tehát a végrehajtó másodlagos az előidéző az elsődleges a büntetés terén, egy ügynek akkor van vége, amikor az előidéző ok okozója felderítést nyer, addig elévülhetetlen az ügy, mert nincs büntetve az igazi bűnös. Aki tovább virgonckodik abban a tudatban, hogy BÜNTETHETETLEN VAGYOK!
3.Hol történt? Illetékesség, bizonyítási elindulás .stb. végett szükséges.
4.Mikor történt? Különösen fontos, pl. az alibi igazolás végett. Új - én találtam ki, terjedjen ki az ismert elkövető esetén, hogy nem - e hasonmás az elkövető... vagy idegen - meg stb. pld. törvény időbeli hatálya, büntethetőség elévülése.
5. Miért történt? Ezt is nagyon fontos megválaszolni, kriminalisztikai és büntető anyagi jogi szempontból, különösen a szándékos, ezen belül a célzatos bűncselekmények nyomozásakor keressük az okot, a motivációt, az elkövető célját.
6.Hogyan, mi módon, milyen módszerrel követte el? Például politikai bűnözés esetén hivatali hatalmával visszaél.
7. Mivel, azaz milyen eszközzel. például politikai bűnözés esetén a médián keresztül hamis hírekkel való manipulálásával, a tv. a rádió, meg stb. lopásnál hamis vagy lopott kulccsal, meg stb.
dr. Dobos János 8. alkotott - közlöm azt is:
8. Hasonló történt-e?
id. Kiss László 9. 10. alkotott - közlöm azokat is:
9. ELŐIDÉZŐ Hasonmás, kettősség történt e? Magyarázat előre leírt forgatókönyv főpróbája, amit álcáztak láthatatlan és titokban van - ez által nincs a köztudatban.
10. Ember követte-e el? Eddig az elkövetőket emberek között keresték, nem terjesztették ki idegen, nem ember elkövetőre, mint számításba vehető potenciális elkövető.
tisztelettel: id. Kiss László
Beérkező levelek
István Sebestyén Teleki Dr. Ing. 15:14 (1 órával ezelőtt)
címzett: én
Tehát azt kéred, hogy találjuk ki mivel fog támadni az ügyész a tanúkra és ezekre válaszoljunk?
A bíró a tanú kitalált válaszaira kéri azok bizonyítását, és azt is válaszoljuk meg mi?
Ez már többszörös áttétel sok ismeretlennel.
Semmit sem ismerek a történetből. A videót még akkor frissiben megnéztem, de hogy kik lehetnek a tanúk és azok milyen részre kell tanúskodjanak, ez merő kitaláció lenne. És ismernem kellene a jogi csűrést-csavarást is.
Hátha Romek Károlyt megfogja a téma. Elküldöm neki is.
István
László Kiss <ktbektbe@gmail.com> ezt írta (időpont: 2022. febr. 2., Sze 9:23):
Tiszteletem!
Nem illik egy magamfajtának rendre utasítani vagy akár figyelmeztetni is okos tapasztalt, sőt diplomás idős embert... hogy zsörtölődik.. beírok((gerry és sebestyén…))) De engedjétek meg, hogy kérjem tőletek, hogy munkaenergiátokat fektessük be Imre védelmének tanú felkészítésére, ahogy Istvánnak is írtam "... Imre megtudja védeni magát... de mivel mindannyian tudjuk a végkimenetelt, valószínűsíthető egy újabb kopcem ciós per.. melynek lefolyását ismerjük ha nem másból pl a Tanú c. filmből.. tehát ellenfeleink felkészülnek ellenünk ügyész - ügyvéd - sőt a bíró a már előre megírt ítélet ...(tükör előtt gyakorolnak, ahogy filmen láttuk) - színház kell nekik - hozzá, nehezítsük meg a dolgukat! Mire gondolok? egy fikciós történettel nyílvános alternatív hírforrásokban -
pl. elemezve egy nem létező filmet ami valóság.. a címe a hamis mert nem létező.. magyarul a hamis vádjai támadásával és bizonyításával szemben fel kell állítani a valós az igazság tematikát a történetben pl. a tanúnak a tematikába leírni.
Bíró a tanúhoz,? Miután figyelmeztette a hamistanúzás törvényes következményeire:
HALLOTTA E, AMIKOR A VÁDLOTT AZT A KIJELENTÉST TETTE, HOGY MEG KELL ÖLNI XY...(((…vagy hasonló…)))
A tanú válasza legyen:
Tisztelt bíró (hölgyem, asszonyom - uram ahogy nekem Sugallja és a választ rá elvárja , határozottan kijelentem, hogy NEM! Amire utal vádjában videó - annak elkészítése előtt voltak a beavatottak, hogy élethűen el kell játszani egy fikciót - még Imre is be volt avatva... és eljátszottuk azzal a szent meggyőződéssel, hogy az ürgét kiugrasszuk üregéből - és lám sikerült is, mert önök is kész ténynek vették! Holott csak a videót lehet valóságnak minősíteni a szándékot nem…
…. amennyiben a bíróság nem fogadja el tanúvallomást, amit büntethetőségem tudatában tettem meg, kérem a szakértő kirendelését, hogy a szándékot lehet e ebben az esetben bizonyítani -
…..egyetlen kérdésre adja meg szakértői válaszát - az emberi társadalomban előfordul e, hogy elhanzig ember szájából.....- megölöm magam és megöllek, téged is..., de nem gondolja komolyan,csak a féktelen dühös állapota hozza ki belőle, amit később meg is bán. Természetesen előfordul más formációban is! Többet nem kívánok most elmondani!
Bíró. És ezt tudja is bizonyítani
1. Tanú: természetesen.. stb. fent…… mindent én sem tudhatok. (((...esetleg keressétek meg a nyilatkozatot, amit a beavatottak készítettek és aláírtak a videó készítése előtt.... előtt...)))
2. tanú fontossága: Határozottan állítom és bizonyítom, hogy fikciót játszottunk el de erről csak a beavatottak tudtak.... a többiek beleélték magukat és visszatükrözte a társadalom jelenlegi lelkiállapotát és dühét..."nem tetszik a rendszer" és a féltet - rejtett kívánalmainak hangot adott, mint sokan mások képi vagy írásos megnyilvánulásai pl. az interneten de volt tüntetés alkalmával is politikus ábra fej rugdosása... .. meg stb. hasonló…. mint pl a kocsmába trágár ként is elhangzott volna... hasonló indulatok…. határozottan mondom, hogy még álmomban sem gondoltam ezt a szörnyűséget, hogy embert öljek, öljünk, hisz leírtuk nyilatkozatban előtte... kiugrasszuk a nyulat, a bokorból és a TV.hírre a nagy többség felfigyel rá, EZ VOLT A SZÁNDÉK ÉS SEMMI TÖBB!... mivel a közmédia lehozza , és le is hozta, sajnos nem kellő identitással , kapacitálással - mint a vakcinát... többet nem tudok elmondani - mi színész szerepet láttunk el.. a közösségünk előtt és ez így is van megesküdök rá ha kell!
3. TANU hihetetlen de igaz hipnotizálás én általam: A FENÉT ÖTLETGAZDA VAGYOK... VÁLLALOM A FELELŐSSÉGET A TV.BEN.... HA NYÍLTAN ÉLŐ ADÁSBAN ELŐRE BEHARANGOZVA BEVÁLLALJÁK
Írtam ÜZENVE nekik:
AKIRÁLYTMEGÖLNINEMKELLFÉLNETEKJÓLESZÉNNEMELLENZEM!
UTÓSZÓ: EZ A HELYES ÚT, ÉS NEM MEGGYŐZŐM A BÍRÓSÁGOT HA NEM SZEMBESÍTIK A VALÓSÁGGAL , MERT AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ MONDTA Jézus…

Romek Károly szisztémája nem jó - jogászkodik velük szemben , biztos,vereség - tapasztalatból tudom - a legfelsőbb bíróság elítélt .. idézem:”… alaposan megvizsgáltuk az ügyet és arra a következtetésre jutottunk, hogy a bűncselekményt elkövette …” plusok sablonos szövegek és §-usok leírása… NA TESSÉK -

Idézem Romek KÁROLY , AMÚGY JÓINDULATÚ ÖTLETELÉSÉT.”… Akkor változhat meg ez, ha a pert maga az állam viszi be saját tárgyalóterembe, és ott valaki az államot hatalombitorlással vádolja. Ez a történelmi lehetőség vár most Posta Imrére és társaira...."

Javaslatom fontoljátok meg, mert - semmi kétségetek ne legyen afelől, példát statuálok okán elrettentés szándékkal, fog megvalósulni - persze csak szerintem.....

A JÓ ISTEN KÍSÉRJE -SEGÍTSE KÜZDŐ - HARCOLÓ UTATOKAT! SZABADSÁG ELÉRÉSÉBEN !

ID. KISS LÁSZLÓ 2022.02.03-ÁN ÍRTAM -…(((ha valaha a postás kézbesíti elolvasása után azonnal égessétek el!...az eonosborítékot is… .)))) ..CSAK AKKOR VÁLASZOL ILY MÓDON - HA ÉLET-HALÁL KÉRDÉSE ÁLL FENN!...)))) …konspiráltan mindig minden…
Te küldted
kérlek igazold vissza, hogy elolvastad ...köszi...

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

MA 2022.02.05. KÉT OLDALT TARTOTT MAJD HIRTELEN ELTŰNT - NEM ENGED EMLÉKEZNI MERT A CENZÚRA NEM ENGEDI!
ÍME AZ EGÉSZ DOLGOZATOM A MAI:
Emlékezek. apám mondta nekem, hogy a legnagyobb nyilasokból lettek a kommunisták, én azt mondom a kicsi ifjú és öreg kommunistákból demokraták:
részletek ollózva a soha ki nem adható könyvemből 36-47-52-54-57-ig--- oldalig….össze oldal 69
NEM KUS-OKOLOK TOVÁBB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VILÁGGÁ ORDÍTOM AZ IGAZAT!
HAZUDTÁL 1919-BEN NAGYAPÁMNAK
HAZUDTÁL 1956-BAN ÉDESAPÁMNAK
HAZUDTÁL 1989-BEN NEKEM
HAZUDTÁL 2006-BAN FELNŐTT GYERMEKEMNEK
MIÉRT HISZED AZT, HOGY VALAKI IS HISZ NEKED MOST 2007-BEN ?
RÉSZLET: egy elképzelt interjúból:
Válaszadó: Nem kell vissza menni az időben nagyon, emlékezzünk: 1919.-re 1945-re, 1956,-ra 1989-re,és a 2000-évben választások ígérgetéseire, diktatúrainak megnyilvánulásaira, soha nem mondtak igazat, és romba döntötték az országot - magának más a véleménye ?
Kérdező: Más és pont ellentétes, mert nézzük meg az 1919-es életszínvonalat és a 2007-es életszínvonalat - fejlődést, - hol állunk, nem kell hozzá kommentár. Maga nem így látja?
Válaszadó: Nem.
Kérdező: Így nem tudjuk feloldani az ellentmondásokat köztünk.
Válaszadó: Nem.
Kérdező: Nagyon szűk szavú lett.
Válaszadó: Meddő vitának tartom az olyan párbeszédet, amely két olyan partner között zajlik, amelynek két különböző életfelfogása van, olyan mértékben, hogy a valóságot is tagadja, pld.-ul egy régi, hogy közérthetően szemlétesem : amikor az egyik azt bizonygatja, hogy a föld mozog másik, pedig azt , hogy nem mozog. Vagy , hogy gömbölyű, stb. vegyük pld.-ul a mostani esetet 2007-12-22 - amikor- e
Sorokat írom, azt próbálja bebizonyítani és elhitetni a néppel GYURCSÁNY ÉS CSAPATA.- hogy a profitot kivevő hasznosabb a non profittal, aki a profitot visszaforgatja.- kérem ez NONSZENSZ / értelmetlenség, képtelenség, OSTOBASÁG? / és nem utolsó sorban a hiteltelensége Gyurcsány és csapatatának, kérem, mondjon akár csak egy olyan ígéretét ,nagyon fontosak közül - ami 10. millió embert érintett ügyben akár csak egyet, amit megvalósított és nem az ellenkezőjét csinálta.
Kérdező: Hát, -hát,.- kérem, ne hozzon zavarba.
Válaszadó: Na látja, erről beszélek, és megkérdezem, mit gondol, miért küzd tűzzel.-vassal minél gyorsabban, hogy az eü. Tv. Fogadja és írja alá a köztársasági elnök?
Kérdező: Hogy a népnek minél előbb jobb legyen.
Válaszadó: Feladom, de még utoljára választ várok feltevésemre, elfogadja – e azt a valós tényt vagy nem miért nem akarja a 204 ember, hogy ügydöntő - megerősítő népszavazás legyen, hogy több millió szavazó polgár megerősítse a 204 ember döntését.
Kérdező: Azért, hogy ne húzzák az időt, a reformot gáncsoskodók.
Válaszadó: NEM AZÉRT, - HA NEM AZÉRT MERT FÉLNEK ATTÓL, HOGY SZEMBESÜLNÉNEK ÖNMAGUKKAL ÉS TÉVEDÉSÜKKEL, ÉS VÉGKÉPP MEGBUKNÁNAK MIND KORMÁNYZÓ PÁRTOK.
Kérdező: Ezt előre nem tudja senki.
Válaszadó: NA LÁTJA, EZÉRT KELL MEGTARTANI AZ ÜGYDÖNTŐ NÉPSZAVAZÁST, HOGY MEGTUDJUK, ÉS HOGY LEGITIM LEGYEN A HATALOM.
Nem tudom, hogy a fenti képzelt riport anyaga elég meggyőző –e , de az tudom, hogy ez az igazság-valóság.
..........................
Közeleg KARÁCSONY ünnepe, ilyen szegény karácsonyom még nem volt, pedig már megértem 55-évet, talán nem is érdekelne, ha a közélet tisztasága olyan lenne, nem lenne korrupció, /megvesztegetés, megvesztegethetőség, általános romlottság, züllött állapotok a közéletben,/ most e karácsonyra legyen intő szavam: „nemo ante mortem beatus „ / egyetlen ember sem tudhatja , milyen jövő vár rá „
Folytatjuk….
Szeretettel: sparta-kus 2007-12-22
Üzenet: „ hit – szeretet- remény vezéreljen bennetek, és boldog lesz életed „ boldog karácsonyt, és újévet mindenkinek „
2007-12-26 – karácsony második napja van 04. 17-óra – fülembe cseng XVI. Benedek Pápa üzenete – intelme, amely az emberiség ÖNZŐ, HARÁCSOLÓ, HAZUG SZÓLAMOK, HÁBORÚK, EMBERI SZENVEDÉSEK, MEGSZÜNTETÉSÉRE int bennünket. A béke a csend a nyugalom egy szép boldogabb jövőjét ígérve.
Nem értem, sok-sokmilliárd ember kívánalma és nem akar megvalósulni, okát tudjuk fent már leírtam, politikai akarat hiányában még várat magára.
..................................
2007-12-22-én éjjel volt egy álmom 01.28-kor felébredtem rá, és egy papírra csak azt írtam : KOCKAJÁTÉK most ahogy írom –e sorokat visszaemlékezve egy hatalmas határtalan területen a horizonton nem látva semmit, szemben állva felsorakozva állnak a bábuk, mind kívül álló megkérdezem mi a tét ki győz ebben a játékban – többször kérdeztem, míg egy hangtól választ kapok, a tét a lét, az győz aki olyan láncolatot tud ki építeni, amelyen az ellenfél nem tud át hatolni, beférkőzni.

Tanácstalanul álltam álmom előtt , nem értettettem a mai napig – karácsony más napján amikor írom . –e sorokat próbálom megfejteni, a játék területe a világmindenség, egy láncolat ami tökéletesen működik, ebbe a láncolatba nem lehet bele hatolni és megváltoztatni, álmomban sem tudtak bele menni, mert olyan volt a védekezési mechanizmusa. Ahol támadás érte, rögtön tökéletes védekezés alakult ki.
Elgondolkodtam, gondolataimon ez lenne az a bizonyos körforgás, az óramű, amely kijavítva hibáit minél tökéletesebb lesz ? És rájöttem. Hogy a barlangban lakó embertől a felhőkarcolóban lakó emberig állandóan - hibáit javítva jutott el a holdra. Ezek a hibák: kétféle van, a tudatos, és tudattalan. Ezek az emberi szellemben, máskép fogalmazva, értelemben – észben – tudatban nyilvánulnak meg .Emlékezzünk, mind mondott a Pápa, önző, harácsoló, hazug szólamok, stb. ezek a tudatos hibák? Nem feltétlen, de összességében igen. A tudattalan hibák: „amikor olyan cselekményt követek el, amivel környezetemnek és másnak visszafordíthatatlan bajt okozok nem felismerve a következményeket” a tudatos „ amikor tisztába vagyok cselekményem következményeivel, de még is meg kell tennem „ vegyünk példákat mind két fordulatra, hogy jobban megértsük :
Első „nekem mindent, másnak éppen, hogy csak a küszöböt, hogy megtudjon élni, ük-ük- unokámnak is legyen, azért gyűjtöm a vagyont”
„hazug szólam, hitegető hiteget, a jóhiszemű hiszékeny meg hisz”
MIÉRT ROSSZ ez a tudatos hiba, azért mert aki összeharácsolta, lopta, más elől vagyonát, papíron tudást is igazol, mert mindent gazdagságával meg tud venni , saját MAGÁNAK IS ÁRT. MERT amikor eljön az, az idő , hogy gyógyítsa vagy okosítsa magát az a negyedik vagy ötödik nemzedék NEM TUDJA MERT TÖK HÜLYE NEMZEDÉKET TERMELT KI azzal, hogy magatartásával elvette azoktól a lehetőséget akik fejlődő , okosodó réteg lett volna. Ez a legsúlyosabb
Tudatos hiba, mert szentül megvan győződve arról, hogy jót tesz. Tudatlanságából képtelen felismerni a következményeket. Tehát a tudatos és tudatlan között szinte nincs is különbség ez esetben.
TUDATOSAN CSINÁLJA TUDATLANUL! Nézzük meg közelebbről, amikor valaki valakibe bele plántálja elképzelt igazát és azt elfogadottá deklarálja / voltak ilyen történelmi korszakok, ilyen volt az inkvizíció, és az azt követő összes izmusok is / ezekben a korszakokban törvényeket, alkottak, pld. Ha valakire rásütötték, hogy eretnek, azt kivégezték, vagy ha boszorkány, stb. az izmusokban , a bíráló, vagy tevőlegesen ellene tevő is úgy járt. az elrettentés nem ismert határokat . Most pld. 2007-ben ha valakire rásütik, hogy antiszemita meghurcolják, hála Isten Magyarországon még nincs törvénybe, de a jelenlegi Gyurcsányi hatalom beakarja hozatni. Zsarolás, ellehetetlenítés, egzisztenciálisan tönkre teszi, lehetőségeket megvonja, pályázati pénzt nem ad neki, stb,
Érdekes nincs LELKIISMERET., mert az a bíró aki dönt, azt mondja és írja: a KÖZTÁRSASÁG nevében, úgy mind régen akkor is tudta a bíró, hogy nem eretnek az a tudós aki valamit állított, csupán csak a tudós állítása megdönteni látszott az akkori hatalom pilléreit. És ezért halálra ítélte , hogy ne ártson, most is ugyan az megy , ha valaki akár tevőlegesen, akár nem, tesz valamit a hatalom ellen azzal szigorúan elbánnak. úgymond a bíró röhögve, minden lelkiismeret-furdalás nélkül tesz tönkre egzisztenciákat, családokat. büntetlenül. EZEN VÁLTOZTATNI KELL legyen a bírónak is egy visszatartó és büntethető lehetőség , hogy valóban igazságos és ne Istent játszó akárki legyen. Nagy valószínűséggel megállapítható, hogy visszatartó erő lenne számára, és nem kellene neki azt a nagy súlyt cipelnie amit vállára tettek.
......................................
Mivel a 204-szavazat minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy nem ismeri a lelkiismeret fogalmát, beszéljünk a felelősségérzet, és a kötelességérzet magasztos értékéről :
Felelősségérzet az amikor minden tettünkért fellelőséget vállalunk, ha fel mertük vállalni egy közösség érdekeinek képviseletét , akkor ha hibázunk ha tévedünk azt beismerjük és a legrövidebb időn belül teszünk ellene, és ez már a kötelesség érzet, mert kötelességből eredően köteles vagyok ez irányban tenni, hogy hibámat kijavítsam a közösség érdekét képviselve helyre tegyem okozott hibámat, mellyel az általam képviselt közösségnek árthatnák. Ha ezt nem teszem akkor eskümet megszegem és már nem vagyok képviselő, mert már tettemmel nem képviselem a rám szabott feladatokat. Bűnt követek el, és aki bűnt követ el annak bűnhődni kell. Ha saját akaratomból nem hagyom el helyzetem, akkor a választom fog rá kényszeríteni, hogy elhagyjam. Hiába hiszem azt, hogy elmozdíthatatlan vagyok.
A jelenlegi kormányt fenntartó pártok elemzése során rádöbbenek, hogy a két rivális párt egymást fogja felőrölni, és egy új hatalmi tényező fog elő állni, eszközzel és céllal megjelölve. Amire a Fidesz. Vezetője tett már ráutaló nyilatkozatokat. Ez az a kötelesség érzet amit elemeztem a néppel szemben. Nem rejti véka alá azon véleményét sem, hogy fizikai erőszak nélkül szellemi fegyverekkel kíván célt el érni. Ez a polgári felfogás célba fog érni, de csak akkor fog tartósan működni, /nem úgy mind legutóbb elveszítve a következő választásokat / ha a rejtekhelyekről előbújó jelenleg alvó régi alakulat képviselőit felfogja ismerni és kizárja a hatalom gyakorlásából minden szinten, Na nem úgy gondolom, hogy támadási felület keletkezzen a demokrácia szabályait illetően, hanem egyszerűen egy törvényt kell hozni :pl-ául : „ aki az elmúlt időben politikailag beszennyeződött közhivatalnok nem lehet „
Tehát abban a tudatban, hogy a régi rendszer alázatos kiszolgálói, haszonélvezői, nem képeznek egy olya ERŐT amely komoly ellenállásra vetemednének, holott tudják , hogy ez így tovább nem mehet – fel kell oldani tudatosítani kell, hogy a HARMADIK erőt minél később alakítják meg, illetve már csak aktivizálni kell annál nagyobb kárt tesz a jelenlegi hatalom. Azért mert nincs önkontrolja, és tudja már, hogy megbukott.
A harmadik erő összességében nem veti el céljainak elérése érdekébe a fizikai erőszakot, mert a jövő képe egy szebb és boldogabb , szenvedés és háború mentes jövő képet alkot, korábban írtam ezért az életét is képes feláldozni. A történelem során számtalan eset ezt bizonyítja. Csak az a kérdés melyik típust választja, illetve melyik lesz az erősebb - a pénz orientált egy központú, vagy a mozgató rugó a VÁGY egy tökéletesebb társadalmi forma felé tolódik.
Ismerjük azokat a forradalmakat, most már, De a hozzá fűzött reményeket egyik sem váltotta be. Akkor mit tegyünk, semmi esetre sem forradalmat, azt nem szabad - TUDATOSAN kidolgozott magas értelemmel bíró , mindenre kiterjedő, olyan társadalmi PERSPEKTÍVA felkínálása GARANCIÁVAL HA ÚGY TETSZIK SZABÁLYOKKAL TÖRVÉNYEKKEL AMELYEK A LEGKISEBB MÉRTÉKBEN SEM KÉRDŐ JELEZIK MEG HITELESSÉGÉT. ÉS MŰKÖDŐ KÉPESSÉGÉT. ezt a modellt nem egy embernek kell kitalálnia mert akkor ez is csak egy IZMUS – lenne, maradna.
A kérdés csupán csak az, képes a MAGYAR erre a feladatra, meggyőződésem, ezt a MEGOLDHATATLAN kérdést csak magyar kezdeményezésre, a világ népe tudja megoldani. Mert senki se legyen abban a tudatban, hogy a magyar próféta saját hazájában, senki sem próféta a maga hazájában „ nemo propheta in patria sua „ezért kell a világ népeinek összefogni és megoldani.
A föld lakóinak többsége tudja, ismeri és érzi a kijelölt utat, csak hallgatni kell a jó szóra és KÖVETNI annak utasításait.
„2007-12-27 a jó pap holtig tanul „
Vissza olvasom a VIII. -általános iskola történelem könyvet és megvagyok rökönyödve, 1983-évi kiadás az 1984-85 tanévre, készítői: professzorok, doktorok, kandidátusok, akadémikusok, névszerit felsorolva, már le se döbbenek rajta, ha hatalmam lenne, újból leírattatnám velük, kíváncsi lennék, hogy a mai tudás – természetesen a köztudás alapján, mit írnának, meg engednék – e maguknak, hogy a röhej tárgyává tegyék ki magukat. ELSZOMORÍTÓ ha írok akkor csak a valóságot írom, nem szabad vissza élni vele, nem hiába az igazi proféták nem írták le mondani valójukat, mert már akkor tudták, hogy az élő szónak szájról-szájra történő terjesztése az igaz szó, és nem a manipulált ÍRÁS.
Amiért ezeket a sorokat írom azért teszem, mert sokszor fel tettem, azt a kérdést, jó volna tudni, hogy ki kit terrorizál, és láss csodát ebben a könyven levan írva, amit most a 185 oldalról hűen idézek : „ Terror. Durva erőszakot alkalmazó , megfélemlítő kormányzási módszer. A politikai ellenség fizikai megsemmisítésére való törekvés „ hát ez akkor , hogy van, NEM ÉRTEM . egy terrorista államgépezet. Egy terroristának kikiáltott egyén, csoport, stb. aki a megszállás. Elnyomás, és szabadságáért harcol AZ A TERRORISTA vagy tényleg HELYESEN ÍRTÁK 1983-BAN a 8-dikos történelem könyvben. Van itt még egy érdekes megfogalmazás a totális háború fogalma : lássuk csak : „ minden erőforrást összpontosító, minden eszközzel folytatott, különösen kegyetlen pusztító háború, , amely feltételezi a meghódított területek kíméletlen elpusztítását, az ellenséges ország népének rabbá tételét, kifosztását,………………..” //:most Magyarországon 2007-ben akár tetszik neki, akár nem, aki ezt olvassa, az országomat kifosztották, 99%-ban kiárusították idegennek, tehát nem magyarnak. Tehát itt, most TOTÁLIS háború van, és a nép kezd összezárni. Nincs többet REICHSTAG SZINDRÓMA szeptember 11-e stb. - mert már a kutya se hiszi el nekik. Tehát, mostantól mást kell kitalálnia, hogy mozgatni tudják az eseményeket. A FÖLD NÉPE ÖREG ÉS BÖLCS KORBA LÉPETT. A XXI. Sz.-ban.
MA BEÍROK - 2022.02.05-ÉN 19:06-KOR ÉS LÁSD A PANDÉMIÁT - COVID 19-NÉVEN....
................................
ACTA EST FABULA…………………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VÉGE A KOMÉDIÁNAK………………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VÉGÜL A STRATÉGIA : Kérem azon szakértők nyilatkozatait akik megtudják mondani önmegsemmisítés ha PAKSON robbanás történik, milyen hatással lesz EURÓPÁRA !
Lassan napló írás lesz ez az írás, mert napi eseményeket írom és követem – de muszáj , hogy élethű legyen és minden fontos mozzanat benne legyen.
Nem szavazták meg a HIÉNÁK kollaboránsok a többség a nép akaratát, megszavazták saját érdeküket, jól fizető állásaikat, és a CIRKUSZT is felülmúló KOMÉDIÁT folytatják, illetve folytatni kívánják.
Amikor írom-e sorokat 2007-12-20-án 5.06- perckor RÁDÖBBENEK , hogy most nagyobb a DIKTATÚRA mind KÁDÁR idejében volt. De hát akkor miért mondják DEMOKRATIKUS - nak – nem sokat töröm a fejemet és rájövök, hogy az OLIGARCHIA / KIZSÁKMÁNYOLÓKNAK, kis csoportjának POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI HATALMA / jól felfogott érdeke, hogy annak neveztesse magát, mivel ellenkező esetben nem lenne helye az EURÓPAI közösségben, az kitaszítaná. Tehát nekünk azt kell bebizonyítanunk, hogy ---"
FOLYTASD... a mai helyzetre mi változott?

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

László Kiss
a few seconds ago

PARAZITÁK...

Parazita szó jelentése

1. Élősködő élőlény; élőlény testén vagy testében élő másik, általában sokkal kisebb méretű állat vagy növény, amely a gazdatest nedveit szívja, belőle magának tápanyagot von el.

2. Átvitt értelemben: Dologtalan személy, aki mások nyakán élősködik; olyan éhenkórász, akinek a mindennapi költségeit más fedezi.

Eredet [parazita < görög: paraszitosz (élősködő, hívatlan vendég, „más asztalánál evő”) < para (mellett) + szitosz (étel)]

Sergio Almécija, az az Amerikai Természettudományi Múzeum antropológusa a BBC-nek elmondta, hogy a mostani eredmények ugyan mélyebben bemutatják az emberi fejlődést, de sok kérdést vetnek fel. Most már pontosan elképzelhetjük, hogy a fejlődésünk során bizonyos struktúrák pontosan mikor jelennek meg és tűnnek el, de nem tudjuk, hogy mit találunk majd, ha az egész emberi testet ilyen részletesen megvizsgáljuk a fejlődése során. Azt sem ismerjük, hogy mi okozza az egyes struktúrák eltűnését, majd újra megjelenését? Azt már láthatjuk, hogy mi és hogyan történik, de nem tudjuk, hogy miért?..."

https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/egeszsegugy/cikkek/korabban_letezett_testreszunk_tunt_el/20191021125335

".....A darwinista evolúciós elméletet erősen megtámogatják ezek a "fejlődési rendellenességek", hiszen arra utalnak, hogy a fajok az idők során az ősöktől kiinduló módosulásokkal történő leszármazással érik el aktuális megjelenésüket. Például a struccoknak és más röpképtelen madaraknak funkciójukat vesztett szárnyaik vannak, míg a bálnáknak és delfineknek nincs hátsó végtagjuk, de embrióikban nem így indul a fejlődés, csak megszakítják azt. Az embereknek is vannak ilyen vesztigiális szervei, például a valaha a fülünket mozgató izmok vagy a bölcsességfog. De az emberi embriókban is megjelennek átmenetileg ezt az atavisztikus struktúrák. Korábban az atavisztikus izmokat és csontokat nehéz egyértelműen megjeleníteni, és a modern tankönyvekben megjelenő képek elsősorban évtizedek óta végzett elemzéseken alapulnak....."

Mit is akartam írni? Ja igen : NEM AZ EMBER A SOK - HA NEM A PARAZITA SOKASODOTT EL, ELTARTÁSÁRA TALÁLTA KI A PANDÉMIA MESÉT, A MESE, HOGY ÉLETSZERŰ LEGYEN HALÁL AMPULLA IS GYÁRTOTT, A TÖBB ÁRTATLAN SÓS OLDATOS MELLETT --MELY VÉRRÖGÖT KÉPEZ ÉS VÁLOGATÁS NÉLKÜL FIATAL ÖREG - GYILKOL! EZ VAN! Ma írtam 2022.február 1-én id. Kiss László

végszavam: Az ember kéjjel gyilkol, okoz másoknak szenvedést, az emberből éppen az emberi érzés kikopó-félben van.

Mély, ezredévekre visszanyúló gondolatok ezek, amik itt sorakoznak az olvasó előtt. Egy aprócska ezüst rongy – már harminc ezüstpénz sem kell, elegendő akár egy ócska rongy is, hogy ember embernek farkasává váljék. ..." írta Rozgics Mária 2022.01.30-án…

Írom ma 2022.01.31én, 7:07-kor, ez így nem helyes, a valóság, majomember kéjjel gyilkolja a sárembert!

Ábrahám és Nimród népe ősellenségek - ma is 2022.01.30-án 3:07-kor amikor írom e sorokat!

Mikor lesz vége - ma még a halál kultúra azaz az ábrahámi, de jobban szeretem azt leírni jehova -JAVE - Marduk ENKI gyereke.. Emlékezz Noé három gyerekére Khám - SÉM - Jafet - vagy így Ábel -Kain - Sém...... - akire hivatkozok van uralmon... ebben az uralomban mindig változik - hol az egyik uralma érvényesül hol a másik - Nimródi uralom akkor jön el ha a teremtők visszatérnek, mint írtam a minapi dolgozatomban - addig pedig túlélni tudni kell!

AZ IDŐK KEZDETE: 11540 IDŐSZÁMÍTÁSUNK ELŐTT - LEMÚRIA 4 MILLIÓ!

Utóirat: Ahhoz, hogy ezt mind megértsd, el kell olvasnod a hibridizálás c. írásomat itt:

kiss lászló üzente 1 napja

AZ A KÍGYÓ, AMELY SAJÁT FARKÁBA HARAP ÖNMAGÁT PUSZTÍTJA EL 2022.01.30.

HIBRIDIT ÁS - semmi másról nem szól, mint a matematikáról, a valószínűségekről. A valószínűségszámítás pedig nem holmi hókusz-pókusz, hanem kemény és megdönthetetlen tények, százalékok.

Nézzük meg most sorban, hogy mekkora esélyed van...

Mi az a hibrid:

Hibridként bármilyen egyént megnevezhetünk , amely a különféle fajok két organizmusának keresztezésének terméke . A szó, mint olyan, a latin hybrda- ból származik .

Hibrid a biológiában

A biológiában az egyént hibrid organizmusnak tekintik, ha a két különféle osztályba, fajba, fajba vagy alfajba tartozó két organizmus közötti keresztezés eredménye, amelyek azonban kompatibilisek és utódokat generálhatnak, bár ez alkalmanként lehet steril. A hibrid állatok klasszikus példája az öszvér, amely a kanca és egy szamár vagy szamár keresztmetszetéből származik.

Amikor “kultúráról” beszélek, olyan sajátosságokra gondolok, amelyek egy adott csoportra jellemzők egy adott korban és egy adott helyen, míg a “civilizáció” olyan eszméket és technikákat jelöl, amelyek nem csupán egyetlen csoporthoz kötődnek, hanem átadhatók térben és időben. A kultúra úgy újul meg, hogy közben a gondolkodás és cselekvés helyileg kötött elveiből táplálkozik, míg a civilizáció azzal hajtja magát előre, hogy állandóan javít a találmányain, és ellenőrzi ezek széles körben való felhasználhatóságát, általános alkalmazhatóságát.

kultúra a narratív lehetőségek és jelentéshalmazok óriási, de nem esetleges készletéből válogat, azon alapul. Egy így felfogott kultúrában megvan a jogos helye a szellemi kreativitás termékeinek....

Minden identitásformálás valami különbözésen múlik – a köztem és a többiek közötti, az én családom és egy másik család, az én szomszédságom és a város másik végében lévő környék, népek és nemzetek különbségén. A határ, finis kijelölésével felállított különbség fogja definiálni ennek a különbözésnek a jelentéstartalmát.

Legyünk konkrétabbak: azoknak a narratíváknak és eszközöknek mai csomagja, amelyekkel működtetjük a mai világot irányító emberi tapasztalatokat, tényleg Nyugat-Európában született, de ma már nem csak Nyugat-Európa népeinek kizárólagos tulajdona. Ma gyakorlatilag a földkerekség minden népe hozzáfér ehhez a csomaghoz, mégpedig olyan módokon, amelyek sokszor kerülnek összeütközésbe egymással.

A modern eszmék csomagja

A nyugati modernitás csomagjának globális expanziója akkor indult meg, amikor Európa először teremtett kapcsolatot a két Amerikával. A globalizációs folyamat komolyan a 16. században kezdődött meg, amikor a spanyol király szolgálatában álló genovai hajós “felfedezte az új világot” Indiába tervezett transz-atlanti útján. A globalizáció és a modernitás ennélfogva egy cipőben járnak, és együtt tették meg a nagy ugrást az ismeretlenbe.

A nyugati modernitást, vagy annak a korszaknak a gondolkodásmódját, amelynek születésénél a reneszánsz és a humanizmus, a protestantizmus és a kapitalizmus bábáskodott, egy forradalmi esemény jellemezte: az ember tekintélye lépett az isteni tekintély helyébe, és az emberi ész váltotta fel a kollektív hitet, és a “győzzön a jobb” érve fokozatosan kiszorította az örökölt kiváltságokat.

A középkori Európa a keresztény dogmák és egyházi előírások feltétel nélküli követését tekintette az igazsághoz vezető egyedüli útnak. Az értelem keresésének eltérő megközelítései csak a modernitás ernyője alatt nyertek teret – relativista megközelítések, amelyek a próba-szerencse racionális logikáján, az empirikus megfigyelésen és a matematikai számításokon alapultak.

STB. ITT: https://www.eurozine.com/in-praise-of-hybridity

/

AMIT FONTOSNAK TARTOTTAM KI OLLÓZTAM - SZÓVAL: A FÉLISTENEK MINT GILGAMES AZAZ NIMRÓD TÉRDRE HULLOTT A HALÁL CIVILIZÁCIÓJA ELŐTT, ÉS NEM A KULTÚRÁJA ELŐTT MERT AZ NINCS MEGTUDTUK!

TEHÁT A KEVEREDÉS ÉS NEM A KICSERÉLŐDÉS AZ OKA MINDENEK - ELLENTÉTBEN A DARWINI ELMÉLETNEK!

ÉRTHETŐBBEN A SÁREMBER ÉS A MAJOMEMBER ŐSI ÉLET - HALÁL HARCA KEZDETEKTŐL - NAPJAINKIG... MINT ÍRTAM KORÁBBAN HATALMUK - URALMUK, CIKLUSOS, ÉPPEN MOST A MAJOMEMBER URALKODIK RAJTUNK SÁREMBEREKEN - A HALÁLCIVILIZÁCIÓJA!

MELYBEN AZ ÁLLAT ÉS UN EMBER KÖZTI KÜLÖNBSÉG EGY PONTIG AZONOS CSAK AZ ÍRÁS - SZÁMOLÁS ÉS A RAJZOLÁS KÜLÖNBÖZTETI MEG AZ EMBERT AZ ÁLLATTÓL... ÉRTITEK? PL. JÉZUS CSAK SÁREMBERBEN TUDOTT MEGJELENNI A FÖLDÖN... ÉS TÖBB HASONLÓ LEKÜLDÖTT TANÍTÓ OKÍTÓ...

Befejezésül a folyamatot nem lehet, így csak írom a sárember - jutott eszembe van egy ilyen könyv A SÁREMBER jó lenne elolvasni, de sajnos nincs rá módom... így adom amit kapok és adom tovább: mint írtam Teremtőink visszaérkezése ADDIG - túl élni tudni kell, de nem térdre hullva - ha nem ravaszon! Ne ess kísértésbe azon uszításoknak, hogy gyáva vagy meg, stb. hasonló, mert túlélni a lét érdeked! De utasítsd el azt is ha démon írja felsorolva a gonosz erejét - sugall ne csinálj semmit érdekedbe! És végül utasítsd vissza az általa - felkínált démoni kincseket ha érte cserébe őt imádni kell! BEFEJEZVE HA kompromisszumot KÖT A KÉNYSZER veled.... ELHÁRÍTHATATLAN HELYZETEDBEN FOGADD EL- DE A KAPOTT KINCSET SZABADSÁGHARCOSÁBA FORGASD VISSZA! NE HALAT - HÁLÓT ADJÁL NEKIK!

id. Kiss László 2022.01.30.9:10-KOR....

FOLYT. KÖV.

Az 1848 -as hír is beetetés - mindenki nemes - AH. egy nagy lótuszt!

Hogy megértsd, hogy nincs szükségünk parazitákra, mint pl. a mai államnak nevezett intézményre és stb. pl. bankárosokra - pénzkufárokra… olvasd el ezt.

„….Egy figyelemre méltó eset avagy a fehér holló

Személy/ember - Vádlott maszk-visszautasító védi magát egy svájci bíróságon! (A bíró tanácstalan...)

A Corona-csalás vitathatatlanul az emberiség történetének legsúlyosabb ébresztője. Ironikus módon azonban a Corona-csalás csak a hazugságpiramis csúcsa. Ha tehát azt hiszitek, hogy a megrendezett világjárvány végével minden megoldódik, akkor készüljetek fel monumentális felfedezésekre ezen a ponton.

Az egyik legalább olyan régi, mint a római jog. Ez a legmagasabb rendű jogi csalás; azzal a céllal, hogy az embereket személyekké, azaz jogi fikciókká degradálja. Jogi szempontból a személy nem azonos az emberrel, és ez az igazi oka annak, hogy világszerte kritikusan gondolkodó emberek milliói kérdezik maguktól, hogyan lehetséges egyáltalán, hogy az állam érthetetlen, sőt gyilkos magatartási szabályokat ír elő számukra.

Ezt a robbanásveszélyes kérdést január 27-én egy bírósági ügy példázta Thurgau (Svájc) kantonban.

A Tagblatt *** szerint egy bátor, felvilágosult thurgaui lakos, akit a Corona-intézkedések megsértésével vádoltak, szó szerint helyreutasította a körzeti bírót:

"Csak Isten törvényének vagyok alárendelve": Corona-szkeptikus gazembernek nevezte a bírót és lefújta a tárgyalást - 100 szkeptikus gyűlt össze a bíróság mögött

A jogi csalásról jól értesült vádlott nyilvánvalóan tudta, hogyan kell viselkedni egy fiktív bíróságon:

Ez már azzal kezdődött, hogy határozottan megtagadta, hogy eleget tegyen a bírósági elnök kérésének, hogy üljön le. Ebből a célból külön elkészítette személyi igazolványának fénymásolatát, és azt a vádlott ülésére helyezte. "A személy ül, maga elõtt egy ember áll".

Nem fogadta el a bíró általi kihallgatást. Még azt sem, hogy egyáltalán megnyitná a tárgyalást. (...)

Hogy lesz-e és milyen formában következménye az esetnek a vádlottal szemben, még nem tisztázott:

A helyzet végül holtpontra jutott, a bíró közölte, hogy az ügyet a vádlott távollétében tárgyalják tovább, és az ítéletet írásban hozzák meg.

Megjegyzés: Egy beteg világban az egészséges embereket gyakran nyilvánítják betegnek, hogy pszichiátriai klinikákra zárják őket, és gyógyszerekkel és más megkérdőjelezhető terápiákkal újra "egészségessé" tegyék őket. A tisztességtelen kényszerfelvételek minden önkényuralmi rendszerben természetesek, és bárki, aki időről időre olvas szabad médiát, tudja, hogy ez a gyakorlat jelenleg Svájcban sem kivétel.

Következtetés: A békés ellenállás minden formája természetesen legitim. Azonban bárkinek, aki hatékonyan akarja megtisztítani a Földet a burjánzó túlkapásoktól, fel kell ismernie, hogy a kormányzás és a szabadság egyszerre ellentmondásos. Szabadság csak állam nélkül létezik. A 43 éves thurgaui férfi ezt megértette; ahogyan az a száz ember is, aki a helyszínen támogatta őt. A kérdés csak az, hogy mennyi szenvedést kell okozni, amíg a többiek is megértik.

*** Az eredeti cikk:

Bezirksgericht Münchwilen…” stb. itt: https://postaimre.euroweb4you.com/infusions/articles/articles.php?article_id=396

Tehát a nemes feladata a termeltetés birtokán, és ha a haza veszélyben van köteles birtokához MÉRTEN kiállított sereggel csatlakozni a fejedelemhez, később királynak nevezték… ami már elkorcsosodott!

- a király serege arra kellett, hogy ha valamelyik nemes rosszalkodott visszatéríti a helyes útra, viszont ha a király lépett rossz útra.... akkor ha nem mondott le felszólításra, a nemesek serege eltörölte - ez a normális emberi társadalom ahol a nemes is király is és a jobbágy is ma um. a munkás is teszi a dolgát… eredet: FEJEDELEM TÖRZSFŐNÖKÖK ÉS HARCOSOK A MUNKÁBAN ÉS A CSATATÉREN!

É R T I T E K ?

id. Kiss László 2022. 02. 01.

KANADAIAK ÉS STB. ORSZÁG NÉPEI…CSINÁLJÁTOK MEG AZ EMBERI INTÉZMÉNYEITEKET NYAKTILÓT, HA LEHET NE ALKALMAZZATOK, MIND ANNAK IDEJÉN A MAI URALOM GYÖKEREI… FRANCIAORSZÁGBAN!
IDE ÍRTAM: https://dringsti.wixsite.com/emmako/post/ottawa-k%C3%B6rbeker%C3%ADtve?postId=75462c41-28d0-4cce-a70d-db444bbae02d&utm_campaign=2a5ed5f0-ec38-450b-8147-d1fc7fca7e63&utm_source=so&utm_medium=mail&utm_content=ee4b66ee-1de0-4b5c-a1e3-21fa801e56db&cid=8f1fa9e8-37e9-4311-84fc-7fabde43cce3

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

2022. JANUÁR 31.
László Kiss
Putyin aki szintén szkíta.. mint én... annyi idős mint én 1952-ben született és okosabb, többet tud, a valószínűség számítással, felismerte - a nyugat be ment a medve barlangjába és ott végleg megszünteti uralmát...., de egy erős-bástyát kell építenie: visszaadja a magyarok jussát.. egyútal szét marcangolja halálos ellenségét barlangja előtt! EZT LÁTOM...
A világ országaiban uralkodó csürhét
Anubis szerint: 2022-01-30 - 14:37
Már ideje a világ országaiban uralkodó csürhét ,(akik magukat törvényes hatalomnak ,kormánynak nevezik ) egyszer s mindenkorra elkergetni.Mindet kivétel nélkül felelőségre vonni az emberiség ellen elkövetett büneik miatt .
https://balrad.ru/2022/01/30/meleg-van-kanadaban/
AUSZTRIA
Bécs 2022.01.29. Tüntetés a szabadsàgunkért! …
zivler ungehorsam............ polgári engedetlenség a felírat
magyarul!
Cenzúrázatlan valóság-Láss tisztán követésével értesülhetsz róla, ha élő adást indít.
https://www.facebook.com/107615791.../videos/286062866844956
KANADA
Kamionosok:
Vezető hírek
Index.hu Kanadai kamionosok lettek a kötelező oltás elleni tiltakozás hősei
link: https://index.hu/.../kamionosok-kamion-oltas-tiltakozas.../
1 napja
Euronews "Szabadság konvoj": kanadai kamionosok a kötelező oltás ellen
link: https://hu.euronews.com/.../szabadsag-konvoj-kanadai...
3 órája
Blikk.hu 50 ezer kamionos tüntet a covid- szabályok ellen Kanadában - Blikk
link: https://www.blikk.hu/.../kamion-tuntetes.../gbyn945
s egy hete sajátos ...
Kanadai mintára a Világ több országában, így ...
19 órával ezelőtt — Több országban, köztük Magyarországon is szerveznek hasonló kamionos felvonulást, mint a kanadai “Freedom Convoy 2022” az általános ..
http://kanadavilaga.com/.../kanadai-mintara-a-vilag-tobb.../
Válasz
Katona Erika
Ami az önrendelkezési jogot illeti, azért képben vagy, hogy egy nagy kamu mindenhol a világon, csak papíron létezik? Jól mutat az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatában, amit az ENSZ, és az EU is bevett az alapító okiratába, de semmi több. Jelentősége nincs. Érvénye nincs.
Vegyük a kurdokat. Amikor felbomlott az Oszmán Birodalom, valahogy elfelejtettek egy 25 milliós népnek országot adni, három felé szabdalták őket. Máig harcolnak a függetlenségért, erre terroristának nyilvánították őket.
Aztán ott vannak a katalánok, ők időben, és térben is közelebb vannak. Népszavazáson döntöttek az elszakadásról Spanyolországtól, ma a vezetői börtönben ülnek.
Vagy elég idős ahhoz, hogy emlékezz az utolsó ír függetlenségi harcra, az IRA-ra, amit a világ szintén terrorszervezetté nyilvánított, mert angol érdeket sértett? Ma vajon hány ír beszéli az ír nyelvet, hogy valaha is függetlenedni tudjanak?
Hát a baszkokra, bretonokra?
A palesztinok évszázadok óta ültek a babérjaikon abban a tudatban, hogy az a föld az övék, még hadseregük se volt. Oszt jött a második világháború, amikor a nyugati győztes hatalmak úgy döntöttek(megérne egy külön misét, hogy miért!), a zsidóknak márpedig kell adni egy országot, és az erő jogán elvették a palesztinoktól. Ma a palesztinok 6m-es falak mögött élnek, és nemhogy önrendelkezési joguk lenne, de semmilyen joguk nincs semmihez.
Oszt ott van, ami ma is politikai cunamikat gerjeszt, a Krím, és Donbassz. Népszavazáson 83%-al döntöttek az elszakadásról a többségében oroszok lakta területek az ukrán diszkriminatív törvények miatt. Olyan területről beszélünk, ami mindig is az oroszokhoz tartozott, csak a Szovjetunió felbomlásakor az agyalágyult vezetés nagyvonalúan Ukrajnának adta, ne kérdezd, miért! Az egyetemes emberi jog részét képező önrendelkezési jogot vajon hány ország ismerte el a világban? Egy kezemen meg tudnám számlálni! Ma minimum hidegháborús helyzetben ezért élünk, mert nem érvényesült az önrendelkezési jog.
Ha érvényesülne szerte a világban az önrendelkezési jog, akkor a határok nem politikai/gazdasági érdekek mentén húzódnának, hanem attól függően, mely nemzet él az adott területen. Mondjuk a magyarlakta területeket ma is egységesen Magyarországnak hívnák, Trianont eltörölték volna rég.
De ez se elég! Magyarország önrendelkezési jogát rendre megkérdőjelezik egyre több kérdésben. Már a gyerekeinket se nevelhetjük úgy, ahogy mi akarjuk!
Hááát, szóval népek önrendelkezési joga.....Ez legalább akkora kamu, mint a demokrácia kapitalista keretek között. Illúzió, szemfényvesztés. Pénz, és hatalmi érdek eladható köntösbe bugyolálva. Amíg a székelyben a reményt élni hagyják illúzióval, hogy autonómiát szerezhet, addig nem fog lázadni. Amíg a tömegekkel el tudják hitetni, hogy befolyásuk lehet saját sorsukra, addig nem fognak komolyan lázadni. De mindez illúzió, szemfényvesztés. Pénz, pénz, pénz! Aki a pénzt adja, mindig az diktál. Legyen az bank, az unió, vagy kormány. Te kiszolgáltatott vesztes vagy, mert nem uralod a pénzteremtés jogát.
Remélem segíthettem a tisztánlátásban
VÁLASZOM: !
IGEN ERIKA - LEÍRTAD, AMIT MINDENKI TUD, CSAK FÉL LEÍRNI, KIMONDANI - KÖSZÖNÖM!
Ábrahám és Nimród népe ősellenségek - ma is 2022.01.30-án 3:07-kor amikor írom e sorokat!
Mikor lesz vége - ma még a halál kultúra azaz az ábrahámi, de jobban szeretem azt leírni jehova -JAVE - Marduk ENKI gyereke.. Emlékezz Noé három gyerekére Khám - SÉM - Jafet - vagy így Ábel -Kain - Sém...... - akire hivatkozok van uralmon... ebben az uralomban mindig változik - hol az egyik uralma érvényesül hol a másik - Nimródi uralom akkor jön el ha a teremtők visszatérnek, mint írtam a minapi dolgozatomban - addig pedig túlélni tudni kell!
AZ IDŐK KEZDETE: 11540 IDŐSZÁMÍTÁSUNK ELŐTT - LEMÚRIA 4 MILLIÓ!
id. Kiss László
Putyin Erdély visszafoglalását ajánlott fel Orbánnak, ha támogatja Ukrajna ellen?
Megdöbbentő konteó látott napvilágot, ami Putyint ismerve akár még igaz is lehet!
Miközben zajlik az orosz invázió előkészítése Ukrajnával szemben, és közel 130 ezres orosz haderő sorakozik már a határainál, addig Putyin nagy valószínűséggel Magyarországra látogathat.
A látogatásának oka ismeretlen, de személyesen Orbán Viktorral akar tárgyalni….” STB. ITT:
http://kimondottigazsagok.com/putyin-erdely.../...
Attila Szalai
Igen Erdélyt vissza és a többi t is. Ott mindent Magyar kéz alkotott ,100 éve mások bitorolják Ezt a nyugatnak köszönhetjük. Erdők,bányák,vasutak stb
Főleg franciáknak köszönjük,hogy mit tettek a Magyarsággal.
ÍROM 12 -ÉVE MERT ATTÓL FOGVA NEM FÉLEK - ISTENEM ÜZENETEIT, …………
hogy ki Ő, leírtam azt is a teremtő - a fő teremtő, ki az? NEM TUDJUK ÍGY ISTENNEK NEVEZZÜK,
AKI SZABAD AKARATOT ADOTT AZ EMBERNEK, ÍGY AZT NEM TUDOM, HOGY ORBÁN IS ELMENEKÜL, MINT A KANADAI ELNÖK…… VAGY BELELÖVET A TÖMEGBE MINT GYURCSÁNY - ÍGY AZT SE TUDOM,HOGY PUTYIN SEGÍTI E A MAGYART….
DE VISZONT EZT TUDOM:
MÁR NEM FÉLEK
12 éve | 449 hozzászólás
SEMMISEM AZ AMINEK LÁTSZIK, ÍRJÁK,MONDJÁK ÉS SULYKOLJÁK.
A TUDATLANSÁG= FÉLELEMMEL
MOST ÉRTEM EL AZT A SZINTET AMIKOR NYÍLTTÁ VÁLHATOK
MA 2009. DECEMBER 21-ÉN 04:56 -ÓRAKOR AMIKOR ÍROM-E SOROKAT
EGY ŐSRÉGI MAGYAR SZOKÁS ELEVENEDIK MEG, A FÉNY NAPJA A FELVILÁGOSULÁS...
EZÉRT TETTEM KI FÉNYKÉPEMET IS, MERT TUDOM, HOGY AKI KÍVÁNCSI RÁM ISMER, AKKOR MEG MINEK JÁTSSZUK A TITKOLOZÓ-DÓZIST ...
szeretettel: id. Kiss László 8887. Bázakerettye Petőfi u. 7.
...egyik versemmel köszöntelek bennetek:
Szerző Üzenet
spartakusz
cs okt 29 2009, 04:03 Jelentés Szerkesztés Idézés
Regisztrált tag #6
Regisztrált: cs júl 23 2009, 06:30
Üzenetek: 136
Sziasztok!
Folytatom életem-élesben írásom, ahogy látom megújult a felírta a monitoromon:
Kárpát-medencei kerekasztal címen - jó és találó, eredeti elgondolásom helyet - így kezdem:
Tudom, hogy MAGYARORSZÁG FELTÁMAD.
Magyarország feltámad és élni virágozni fog,
Régi dicsőségében ragyogja be a teret a mindenséget,
Hiába mondják és írják, nem akarják látni nagy magyarországot,
Hát így nem is kisbetűvel naggyal lesz írva az égre.
Szeretlek hazám MAGYARORSZÁG,
TE CSODÁS GYÖNYÖRŰ ORSZÁG,
MÁR NEM FOGUNK KÖNNYEZNI,HA RÁD GONDOLUNK.
Te feltámadott ország.
Most már szúrós a tekintetünk, mert felébredtünk.
Nem tudta kinevelni belőlünk az alja nép,
HAZASZERETETÜNK.
Szeretlek hazám MAGYARORSZÁG.
Te csodás gyönyörű kagyló KÁRPÁTOM,
Kagyló ki benne az élet indult el útjára,
Visszatérek hozzád, mert szeretlek,
Tiszta szívből, teljes odaadással.
Életem is feláldozom érted,
Te gyönyörű tündéri csodás ország,
Tömörülünk, és szent koronánkat,
Méltóan most a fejedre helyezzük.
Bázakerettye 2009. október 29.-én, 03.00-órakor...
szeretettel: spartakusz...

Válasz

kiss lászló üzente 4 hónapja

AZ A KÍGYÓ, AMELY SAJÁT FARKÁBA HARAP ÖNMAGÁT PUSZTÍTJA EL 2022.01.30.
HIBRIDITÁS - semmi másról nem szól, mint a matematikáról, a valószínűségekről. A valószínűségszámítás pedig nem holmi hókusz-pókusz, hanem kemény és megdönthetetlen tények, százalékok.
Nézzük meg most sorban, hogy mekkora esélyed van...
Mi az a hibrid:
Hibridként bármilyen egyént megnevezhetünk , amely a különféle fajok két organizmusának keresztezésének terméke . A szó, mint olyan, a latin hybrda- ból származik .
Hibrid a biológiában
A biológiában az egyént hibrid organizmusnak tekintik, ha a két különféle osztályba, fajba, fajba vagy alfajba tartozó két organizmus közötti keresztezés eredménye, amelyek azonban kompatibilisek és utódokat generálhatnak, bár ez alkalmanként lehet steril. A hibrid állatok klasszikus példája az öszvér, amely a kanca és egy szamár vagy szamár keresztmetszetéből származik.
Amikor “kultúráról” beszélek, olyan sajátosságokra gondolok, amelyek egy adott csoportra jellemzők egy adott korban és egy adott helyen, míg a “civilizáció” olyan eszméket és technikákat jelöl, amelyek nem csupán egyetlen csoporthoz kötődnek, hanem átadhatók térben és időben. A kultúra úgy újul meg, hogy közben a gondolkodás és cselekvés helyileg kötött elveiből táplálkozik, míg a civilizáció azzal hajtja magát előre, hogy állandóan javít a találmányain, és ellenőrzi ezek széles körben való felhasználhatóságát, általános alkalmazhatóságát.
kultúra a narratív lehetőségek és jelentéshalmazok óriási, de nem esetleges készletéből válogat, azon alapul. Egy így felfogott kultúrában megvan a jogos helye a szellemi kreativitás termékeinek....
Minden identitásformálás valami különbözésen múlik – a köztem és a többiek közötti, az én családom és egy másik család, az én szomszédságom és a város másik végében lévő környék, népek és nemzetek különbségén. A határ, finis kijelölésével felállított különbség fogja definiálni ennek a különbözésnek a jelentéstartalmát.
Legyünk konkrétabbak: azoknak a narratíváknak és eszközöknek mai csomagja, amelyekkel működtetjük a mai világot irányító emberi tapasztalatokat, tényleg Nyugat-Európában született, de ma már nem csak Nyugat-Európa népeinek kizárólagos tulajdona. Ma gyakorlatilag a földkerekség minden népe hozzáfér ehhez a csomaghoz, mégpedig olyan módokon, amelyek sokszor kerülnek összeütközésbe egymással.
A modern eszmék csomagja
A nyugati modernitás csomagjának globális expanziója akkor indult meg, amikor Európa először teremtett kapcsolatot a két Amerikával. A globalizációs folyamat komolyan a 16. században kezdődött meg, amikor a spanyol király szolgálatában álló genovai hajós “felfedezte az új világot” Indiába tervezett transz-atlanti útján. A globalizáció és a modernitás ennélfogva egy cipőben járnak, és együtt tették meg a nagy ugrást az ismeretlenbe.
A nyugati modernitást, vagy annak a korszaknak a gondolkodásmódját, amelynek születésénél a reneszánsz és a humanizmus, a protestantizmus és a kapitalizmus bábáskodott, egy forradalmi esemény jellemezte: az ember tekintélye lépett az isteni tekintély helyébe, és az emberi ész váltotta fel a kollektív hitet, és a “győzzön a jobb” érve fokozatosan kiszorította az örökölt kiváltságokat.
A középkori Európa a keresztény dogmák és egyházi előírások feltétel nélküli követését tekintette az igazsághoz vezető egyedüli útnak. Az értelem keresésének eltérő megközelítései csak a modernitás ernyője alatt nyertek teret – relativista megközelítések, amelyek a próba-szerencse racionális logikáján, az empirikus megfigyelésen és a matematikai számításokon alapultak.
STB. ITT: https://www.eurozine.com/in-praise-of-hybridity/
AMIT FONTOSNAK TARTOTTAM KI OLLÓZTAM - SZÓVAL: A FÉLISTENEK MINT GILGAMES AZAZ NIMRÓD TÉRDRE HULLOTT A HALÁL CIVILIZÁCIÓJA ELŐTT, ÉS NEM A KULTÚRÁJA ELŐTT MERT AZ NINCS MEGTUDTUK!
TEHÁT A KEVEREDÉS ÉS NEM A KICSERÉLŐDÉS AZ OKA MINDENEK - ELLENTÉTBEN A DARWINI ELMÉLETNEK!
ÉRTHETŐBBEN A SÁREMBER ÉS A MAJOMEMBER ŐSI ÉLET - HALÁL HARCA KEZDETEKTŐL - NAPJAINKIG... MINT ÍRTAM KORÁBBAN HATALMUK - URALMUK, CIKLUSOS, ÉPPEN MOST A MAJOMEMBER URALKODIK RAJTUNK SÁREMBEREKEN - A HALÁLCIVILIZÁCIÓJA!
MELYBEN AZ ÁLLAT ÉS UN EMBER KÖZTI KÜLÖNBSÉG EGY PONTIG AZONOS CSAK AZ ÍRÁS - SZÁMOLÁS ÉS A RAJZOLÁS KÜLÖNBÖZTETI MEG AZ EMBERT AZ ÁLLATTÓL... ÉRTITEK? PL. JÉZUS CSAK SÁREMBERBEN TUDOTT MEGJELENNI A FÖLDÖN... ÉS TÖBB HASONLÓ LEKÜLDÖTT TANÍTÓ OKÍTÓ...
Befejezésül a folyamatot nem lehet, így csak írom a sárember - jutott eszembe van egy ilyen könyv A SÁREMBER jó lenne elolvasni, de sajnos nincs rá módom... így adom amit kapok és adom tovább: mint írtam Teremtőink visszaérkezése ADDIG - túl élni tudni kell, de nem térdre hullva - ha nem ravaszon! Ne ess kísértésbe azon uszításoknak, hogy gyáva vagy meg, stb. hasonló, mert túlélni a lét érdeked! De utasítsd el azt is ha démon írja felsorolva a gonosz erejét - sugall ne csinálj semmit érdekedbe! És végül utasítsd vissza az általa - felkínált démoni kincseket ha érte cserébe őt imádni kell! BEFEJEZVE HA kompromisszumot KÖT A KÉNYSZER veled.... ELHÁRÍTHATATLAN HELYZETEDBEN FOGADD EL- DE A KAPOTT KINCSET SZABADSÁGHARCOSÁBA FORGASD VISSZA! NE HALAT - HÁLÓT ADJÁL NEKIK!
id. Kiss László 2022.01.30.9:10-KOR....

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

Üdvözöljük a magyarok oldalán a Magyarok első politikai Intézménye (MEPI) férfiai és női nap mint nap azon dolgoznak, hogy Kárpát-haza jobbá váljon. KÖZÉLETBEN politikát alakítunk ki, tanácsot adunk a döntéshozóknak, felerősítjük az aktivistákat, harcolunk a médiával, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy olyan Kárpát-hazát építsünk, ahol a magyarok az elsők. Természetesen ez benne van a névben – és benne van a cselekedeteinkben is. Amit itt olvasol, az nem csupán egy másik politikai intézmény tevékenységeinek listája. Minden egyes tárgy egy szikra, amely elkerülhetetlenül tüzet gyújt a szabadságért.

Ismét üdvözli a Magyarok Első Politikai Intézménye . A mi munkánk- ígéret holnapra.
2022. JANUÁR, 26-ÁN 4:24-KOR....

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

NAPI TERÁPIÁJA A COVID-19-HEZ…” kérlek küld el házi orvosodnak!
MA ÉRKEZETT FONTOS LEHET ÖNNEK
László Kiss <ktbektbe@gmail.com>

12:34 (4 perccel ezelőtt)

címzett: bazakerettye.rendelo; titkos másolat: bazakerettye.rendelo
Tisztelt Doktor úr!
Fontosnak tartom, hogy tudjon róla!

COVID19 világhírű kezelési protokollja

A Dél-Afrika-i orvos, Dr. Chetty, Covid 19 betegség kezelése miatt világhírűvé vált.

Az alábbiakban közzé tesszük Dr. Chetty részletes kezelési protokollját a Covid 19-ben megbetegedett páciensek részére. Eddig mar több mint 8000 beteget gyógyított ki a COVID 19 betegségből. Lélegeztetőgép használata nincs megemlítve a protokollban!

Fontos: Felül az internetkereső ablakból kell kimásolni a linket és azt tovább küldeni, hogy az érdeklődő orvos, akinek tovább külditek a linket, megkapja az eredeti angol pdf-file-t is. Így az orvos ellenőrizni tudja a fordításomat, habár ezt többször "átfésültem" és magyarázatokkal is kibővítettem .DR CHETTY 8. NAPI TERÁPIÁJA A COVID-19-HEZ

Ez az egy oldal a dél-afrikai Dr. Shankara Chetty által kidolgozott terápiát foglalja össze, amely segít a megakadályozni a COVID-19 súlyos betegséggé való előrehaladását. A dokumentum a 8. napra, azaz a gyulladásos fázisra összpontosít. Nem terjed ki a kezdeti vírusos fázisra, amelyre vonatkozóan korai kezelési protokollok már léteznek, és már korábban is felírhatók. A dokumentum tájékoztató jellegű, csak tájékoztatásul szolgál, nem terápiás tanácsadásra.

Ha elkapta a COVID-19-et, kérjük, azonnal forduljon orvoshoz.

A 8. napi terápia célja a lehetséges túlérzékenységi reakció enyhítése, amely kiválthat egy nem megfelelő immunválaszt, beleértve egy esetleges későbbi citokinvihart is. Ez az átmenet a kezdeti vírusos fázisból jellemzően az első tüneteket követő 8. napon következik be. Ez alapvető fontosságú a kezelő orvosnak a lehető legpontosabban meg kell állapítania a tünetek első napját, hogy figyelmeztesse a beteget az időpontra, amikor a tünetek esetleges hirtelen súlyosbodása bekövetkezhet. A légszomj jellemzően ehhez a súlyosbodáshoz társul.

A 8. napi terápia 4 különböző beavatkozást foglal magában. Ezek néha követik a korábban előírt korai kezelési protokollt.

A lehetséges gyógyszer-kölcsönhatásokat gondosan fel kell mérni.

Beavatkozás #1: Kortikoszteroidok

Cél: A túlérzékenységi reakció leállítása, a mediátorok felszabadulásának megállítása és a nem megfelelő immunválasz, beleértve a lehetséges későbbi citokinvihart is.

Gyógyszeres kezelés: Prednizon 1x 80 mg naponta, 1 hétig.

Megjegyzés: Az adagot gyorsan növelje a tünetek gyors enyhítése érdekében. A CRP és IL6 értékeknek gyors csökkenést kell mutatniuk. Adagolás a reakció változataitól és súlyosságától függően változik. Az első néhány napban akár 100 mg is lehet. Leszoktatás óvatosan, amikor a CRP és az IL6 normális, vagy a beteg néhány napig jól van. Az elhúzódó reakciók esetén nehéz leszoktatni, ezért fontolóra kell venni 50 mg Azathioprin adását naponta, hogy csökkenjen a szteroidigény.

(Fordító kiegészítése: "Az Interleukin 6 (IL-6) és a C-reaktív protein (CRP), amelynek termelődését azIL-6 serkenti, vitathatatlanul a két leggyakrabban tesztelt biomarker.")

Beavatkozás #2: Antihisztaminok

Cél: A felszabadult hisztaminok kiürítése.

Gyógyszerek:

H1: Promethazin 25mg 3x naponta, 5 napig, vagy Levocetirizin 5mg 2x naponta, 1 hónapig, a Promethazint követendő;

H2: Cimetidin 1x naponta 400 mg, 1 hónapig, vagy egy másik H2-blokkoló.

Más antihisztamin gyógyszerek is alkalmasak lehetnek

beavatkozás #3: Anti-leukotriének

Cél: A felszabadult leukotriének kiürítése.

Gyógyszeres kezelés: Montelukast 2x 10 mg naponta, 5 napig, majd 1x naponta, 1 hónapig.

beavatkozás #4: Vérhígítók

Cél: a vérlemezkéket aktiváló faktorok eltávolítása.

Gyógyszeres kezelés:

Aszpirin 325 mg 1x naponta, 1 hónapig.

Xarelto hozzáadása 2x 15 mg naponta, ha a D.Dimer értéke emelkedett; csökkentés 1x 15 mg-ra naponta 1 hónapig, ha a D.Dimer értéke normális.

Választható beavatkozások

- Megfelelő antibiotikumok adása lázzal, bakteriális társfertőzéssel vagy emelkedett Procalcitonin-szinttel rendelkező betegek esetében.

- Venteze szirup adása PRN az asztmásoknak.

- Ivermectin adása 1x 12 mg naponta 5 napig a köhögésben, légzési nehézségben vagy csökkent oxigénszaturációban szenvedőknél.

- A fluvoxamin megfelelő gyógyszer lehet, azonban Dr. Chetty-nek eddig nincs tapasztalata vele.

Megj. azoknak, akik ellenőrzik a forditast:

-angolban a "bd" rövidítés 2x naponta értelmű, míg a "tds" 3x naponta

-angol orvosi rövidites PRN: A PRN a latin "pro re nata" kifejezés rövidítése. A "Pro re nata" a fordítástól függően azt jelenti: "szükség szerint", "ahogy a körülmény felmerül".

Dr. Shankara Chetty, MD, JP Kiekens / covexit.com szerkesztői közreműködésével.

Szigorúan csak tájékoztatásul, nem orvosi tanácsadásra. A 2021. május 12-i változat.

Bármilyen kérdés esetén kérjük, használja ezt az űrlapot.

Az eredeti angol szöveg:

COVID-Rx-4-DR-CHETTY-8th_day_therapy_may_12_20

.pdf

PDF letöltése • 52KB

A pdf-file a következő linkről származik:

https://8days.org/the-protocol/

Dr. Shankara Chetty pontos címe és telefonja:

Telephone: +27 39 311 3456

Address: 356 Dover Road,

Port Edward, 4295, South Africa

Email címet nem találtam!

Fordítás: Dr. Ing. Sebestyén Teleki István, Zürich
tisztelettel:

--
id. Kiss László

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

Jobb szabadon dolgozni a szabadságért, MINT A SITTEN ÉRTE SOPÁNKODNI!.......
Írtam ma 2022.január 21-ém id. Kiss László

A BŰNT NEM ÜLDÖZNI KELL, HA NEM MEG KELL ELŐZNI... ((( a jövő rendőreinek feladata, ehhez a kriminalisztika és a trv.-et hozzá kell igazítani...)))) pl. egy §-us Aki elősegíti egy bűncselekmény elkövetését, és ennek ellenére keresi igazát 1 évre kell megbüntetni értéktől függően az éveket emelve... tényleges elzárással, pl a minap történt - nyitott teraszra nagy értékű agancsokat rakott ki - a rendőrök helyszínelték... KMK ÉS ÜK vissza hozása...és stb. hasonló )))
ELŐZMÉNY:
Köszönöm a meghívást - vaddisznó kivételével vevő vagyok rá - lennék de Bázakerettye túl messze van - hozzá... meg amúgy is csak álom nekem...
64 ember látta
5 hozzászólás
Nóra BauerAdminisztrátor
Majd én valóra váltom azt az álmot! Ha megengeded….
Mit szeretsz? Mit szeretnél?
László KissSzerző
Nóra Bauer Köszönöm kedves Nóra, de nem érdemlem meg! Tudom képes lennél akár még személyesen is megtenni, de köszönöm ne fáradj -, az, hogy nem érdemlem meg az csak egy dolog - így felajánlom annak aki még nálamnál is jobban szerencsétlen!
Nóra BauerAdminisztrátor
László Kiss Nem! Én Robival odaviszem neked, amit itt megkívántál! Kérlek, hogy engedd meg. Legalább megölelhetlek!
Róbert Szőke
László Kiss Kékruhás! Több önbizalmat, azt mi nem árulunk!
Támogatni tudunk, abban Bízhatsz!
László KissSzerző
Róbert Szőke Kedves Robi - viccesen: nem ittam annyit, hogy szédülök - támolygok hogy támogatni kellene, komolyra fordítva a szót - folytatom privátba - nézz rá, majd ha ráérsz köszi...! Persze tudom, hogy a titkosszolgák lesmesterek így is olvassák.... .....
jobb szabadon dolgozni a szabadságért, MINT A SITTEN ÉRTE SOPÁNKODNI!.......

Róbert Szőke
Ismerősök vagytok a Facebookon.
Ma, 11:05-kor
11:05
Te küldted
Kedves Robi - viccesen: nem ittam annyit, hogy szédülök - támolygok hogy támogatni kellene, komolyra fordítva a szót - folytatom privátba - nézz rá, majd ha ráérsz köszi...! Persze tudom, hogy a titkosszolgák lesmesterek így is olvassák.... ....... a női szív jóságos és feltétel nélküli szerető szív...... Nórának megpróbáltam kíméletesen közölni hogy mi nyíltan kontaktust-találkozást - nem köthetünk senkivel . csak titkosan... Imrét is körülvették a bazilika kilincs orrúak - szamárfülek és a gülü szeműek - és lám, most börtönbe van - persze tudom valószínűsítem nem akart idő előtt meghalni szívinfarktusban stroke-ba vagy közlekedési balesetbe... én értem... életére bent vigyáznak!... Természetesen az nem tilthatom meg, hogy ne menjetek el Nórával pl. egy Kempingbe és szállást kértek.. és stb. ((és ott meg os ölelhet, ahogy írta...) majd a nyáron június mágus elején nyílnak már mint az egyesület...kempingek is... ahol közösen rotyoghat az őz vagy szarvas pörkölt... is!
id. Kiss László
Róbert Szőke
Szerinted kim tilthatja meg, hogy találkozzunk, Spari??????
Te küldted
senki! - de nem tanácsos...
Róbert Szőke
A Félelmetekből élnek ezek suttyók, ni mááár!
Te küldted
..voltak nálam őrgy. alez , stb. nyugdíjas rendőrök, pácolt tűzön sütött hús mellett jókat beszélgettem velük .. elmaradtak... Féltek? .. volt olyan azt hitték nem tudom, hogy kik .. na látod... ez van...
Te küldted
Robi ez nem félelem, ha nem elővigyázatosság - könnyen rásüthető mit cselekmény, hogy összeesküvés a rendjük ellen - és már is Imre mellet találjuk maginka - nekem nem hiányzik... jobb szabadin dolgozni a szabadságért. nem gondolod?

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

László Kiss megosztott egy bejegyzést.
é1tfa8pmp m9osns50e3dt8t ·
AZ ELTÉVESZTETT CÍMZÉS...
https://www.facebook.com/jurakkataofficial/posts/4640744059385768
Komlóssy Károly
egyetértek, valamit azonban javítani kéne: "...egy szerencsétlen, vesztét érző, gyűlölettől fröcsögő kommunista-ivadékok maradtok."
ASOK AZAZ A SOKKAN - HELYESELŐ KOMMENT KÖZÖTT TALÁLTAM EGYET - IGEN BIZONY 70. ÉVESEN ÉS ÉLETTAPASZTALATTAL MONDOM - ÍROM NEKTEK, BÍZ A CÍMZETT HIBÁS - MERT NEHOGY AZT HIGGYE VALAKI IS, HOGY RÁÉRŐ IDŐMBEN AZ A FELADATOM, HOGY ORBÁN ÉS TÁRSAI kisz TITKÁROK BŰNEIT A SZEMÜKRE VESSEM... szó se róla hisz A CIKK SZEMÜNKRE VETETTE MÚLTUNKAT... benne szocializálódtam én is és nem kommunista ha nem szocialista - emlékszel MSZMP. MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT.... ha jó emlékszek 800000 tagot számlált - volt benne a segédmunkás tól a professzorokig - mindenki... mit is akartam írni - ja a címet és helyesen:
A KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZERVEZET - a KISZ rövidítése LÉTE NAPJAINKBAN!
Bizony a léte = milliárdos és akire utal az álszent újságíró azok mi szerencsétlen hiszékeny megvezetett becsapott kizsigerelt érdek vagy nem érdek párt tagok vagy benne élő többség - mert nem tetszik sehogy se, hogy 70. éveimre ezt kellett megérnem , amikor fegyverrel védtem őket - traumám ig, illetve 1987-ig! EZÉRT!
S e nem kommunista se nem szocialista - magyar népköztársaságnak nevezték - és ahogy a mai magyar demokratikus köztársaság, pardon lett Magyarországban nem a nép uralkodott az biztos hótbiztos.. részemről nem nosztalgia akkor régen ingyér tanultál és gyógyítottak - ma nem ... és stb. jó és a mai rossz összehasonlítása... és tévedésbe vagy ha azt hiszed vissza kívánom - nem - mert akkor is a mocskok aljasok vezette és ma is - EZ MÉG KIKÍVÁNKOZOTT BELŐLEM HALÁLOM ELŐTT AMIKOR HARCOLOK A RENDES ÖREGSÉGI NYUGDÍJÉRT - MERT NINCS SE IGAZSÁG SE JOGSZOLGÁLTATÁS EZEK A TÉNYEK, A TÖBBI PARASZT SZÉDÍTÉS..És ha vissza akarsz térni a köztársasághoz - NE TEDD súlyos hibát vétesz, és nem is a kételyek benne miatt -, ha nem a nyomós érv, ha azt választod akkor a tartozását is fel vállalod - ha viszont a gyökerekhez akkor nem, az lesz a jó és helyes világ !
-
id. Kiss László írtam 2022.01.20-án

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

A MENTÁLIS ERŐ…
ÍRTAM MA 2022. 01. 19. - Olvastam ma német - angol - és Izrael is belépett a megvilágosulásba…
ELŐZMÉNYE:
Racionális Életért Közösség
19 ó. ·
TÖRÖKORSZÁG - ELTÖRÖLTÉK AZ ÁLTALÁNOS TESZT-KÖTELEZETTSÉGET, mivel rájöttek, hogy az KAMU!
FELOLDOTTÁK AZ OLTATLANOK KORLÁTOZÁSAIT!
Törökország NEM ENGEDI, hogy a pLandémia határozza meg tovább az ország életét, jelentette be Fahrettin Koca, török egészségügyi miniszter.
Az oltatlanok korlátozását feloldották! Egyedül a vakcina-gyártók bosszankodnak most és azok akik megbetegedtek a kísérleti génterápiáktól!
5 hozzászólás
Gaál SándorSzerző
Adminisztrátor
Bomlik a hazug felépítmény "fundamentuma"?
László Kiss
Gaál Sándor igen a domino elborult korábban az USA egyes államaiban - és lám most Törököknél is - dicséretes - vajon nálunk mikor?
Munkácsiné Gyurcsó Emese
László Kiss nálunk a fordítottja történik! Van olyan magyarországi gyár ahová csak pcr teszttel lehet menni dolgozni és 5 napig érvényes aztán újra teszt! Mindenkire vonatkozik, mindegy h oltott vagy sem!
Munkácsiné Gyurcsó Emese
László Kiss nálunk a fordítottja történik! Van olyan magyarországi gyár ahová csak pcr teszttel lehet menni dolgozni és 5 napig érvényes aztán újra teszt! Mindenkire vonatkozik, mindegy h oltott vagy sem!
ZOltàn SZivàk
Munkácsiné Gyurcsó Emese csak addig amíg egységesen meg nem állnak az emberek, kikényszerítve hogy ne így legyen. Persze ez csak akkor működik, ha mindenki egyet akar
László Kiss
ZOltàn SZivàk Bizony Zoltán - még a sötét középkorban is tudták, hogy a felségsértés fővesztéssel jár a hóhér lefejezte - de ha az a felség aki gyilkolt és stb. nem tetsző cselekedetet hajtott végre a tömeg eláll tőle... ezt árulta el nekem ez a film - még ma is hatása alatt vagyok e mentális erővel tudott a lefejezett ember elsétálni emberei előtt akit végül megmentett a haláltól... epizód amikor így ment meg a haláltól 10 emberét..Mentális erőről: röviden: A negatív érzelmek, a hatástalan, eredménytelen hozzáállás vagy az önpusztítás olyan dolgok, amiktől szükséges megválnunk, ha eredményeket akarunk elérni és saját életünket akarjuk élni. Akár türelmesebb szülők akarunk lenni, akár vezetők saját területünkön, a mentális erő építése mindenféleképpen segíteni fog számunkra.
1. Nem pazarolnak időt arra, hogy sajnálják magukat2. Nem hibáztatnak másokat3. Nem félnek a változástól4. Nem akarnak másoknak megfelelni5. Nincsenek rossz érzéseik mások sikerei miatt6. Nem félnek az egyedül töltött időtől
7. Nem várnak azonnali eredményeket itt elolvashatod a hét pontot ha érdekel: https://www.hazipatika.com/.../7_dolog.../20150116110849 és itt a film amit ígértem: https://www.youtube.com/watch?v=Q1-Al4lYBzc és végül eszembe jut, egy másik írásom, amelyben kifejtem , hogy a tengeri kalózok kint vannak a szárazföldön és országokat sanyargatnak rabolnak ki...stb. az írásomban...

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

2022.01.18.
Az igazság
AZ EMBERISÉG ELLEN ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK
Tájékoztatás arról, hogy valójában mi történt a világban az elmúlt egy év során, és A MIÉRTEKRE IS VÁLASZT KAPUNK!
Tiszta és érthető levezetés egy képzett jogásztól, aki hajlandó szembeszállni mindazzal, ami tönkre teszi az országokat. Mindenkinek tanulsággal szolgál ez a videó, és hozzájárul a tisztánlátáshoz is vírus témában...
https://www.facebook.com/SeresMaria/videos/857657794984882
A Pfizer volt alelnöke, Dr. Michael Yeadon figyelmeztet mindenkit
AlternativHirek.com Published January 9, 2022 117,624 Views
https://rumble.com/vs97cg-a-pfizer-volt-alelnke-dr.-michael-yeadon-figyelmeztet-mindenkit.html?fbclid=IwAR34IObHTJvswEKdjT5bPzAR2uVZ-Y-2bganepjPhcBAtFcEY1x8AxqW1nc
EZT TUNOD KELL:
Madarasi Attila oldaláról
Köszönet ezért a hasznos gyűjteményért!
Vajon hány orvos van tisztában azzal, hogy a hippokratészi esküben nincs benne a regnáló hatalom kiszolgálása???

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

bizalmas 2022.01.18-án feljegyzem 10:53-kor id. Kiss László Bázakerettye Petőfi u.7 alól:
100.dik majom és banános kísérlete …
http://www.szazadikmajom.hu/
https://hasznaldfel.hu/a-majmok-es-a-banan-avagy-mi-all.../
VÁLASZOM KONKRETIZÁLVA MIUTÁN ELOLVASTAM ÉS KÜLÖN KUTATTAM , így hirtelen válaszomat következőkkel másítom - az elsőre:
Ez a párhuzam az intelligenciakérdést is bemutatja: hiába eszméletlen intelligens az alkoholista, lehet az akár orvos is, tudja, hogy a mája, az agya tönkremegy, de az ivást nem hagyja abba...."
Semmi köze a Asch-kísérlethez... mert nálam ez akarat kérdése - ha azt mondom magamnak már pedig egy évig nem dohányzók az úgy is van - és megtörtént velem.. az ívás is - igaz nem hagytam abba, hisz nem volt ez akarat nálam, de csökkentetem jelentősen..
a másodikra: miután elfogadtam magamnak ... professzor úr magyarázatát , azon gondolkodom:
1.ha élesben részt vettem volna, a kísérletben - és mikor traumám előtt vagy után, ... hogyan reagáltam volna? Szinte biztosra veszem, hogy amit látok és azt megítélem ahogy látom abból nem tágítottam volna se előtte, se traumám után... ebben nincs befolyásoltság rám nézve - még trükkök szintjén sem... tehát a materialista lent felsorolt egyike se lettem volna, lelkemre belső megérzésemre hallgatva egyhez mosollyal mutattam volna a helyes méretre, mindig…! Úgy, mint ma ,a vakcina és oltás manipulánsára mosolyodva ..
- de ma 2022. 01.17-én - dühös voltam a 100000 ft-os 10dkg. os tökmag ára miatt, amibe került… az akkori APEH- ellenőrzés után, a helyi pékségbe előhozva - elevenítve váltotta ki bennem: (nem volt róla a helyszínen számlám róla, az italboltomba… kb. 18-éve - mert hétfő szabadnapon , trükkös ellenőrzésük (emberi érzelemre hatva kéretőzőtt be hozzám,(((vizet kért inni))) a mocsok aljadék: APEKOSOK)))) PONT AZNAP KÜLDTÉK ADTÁK volna oda nekem, a helyi akkor még működő, ma már nem a vegyes és ruházati boltból,- OTT VÁSÁROLTAM TOVÁBB ELDÁSRA… nem engedte, hogy lemegyek érte és bemutassam neki …annak itt a helye büntetés a vége mondta és 10000.ft. lett-el kellett utaznom: Zalaegerszegre bemutatni a számlát - annak ellenére a büntetést kiszabta, nem hatotta meg a kérő emberi szó - nézzen el a büntetéstől…..)))) - az orvosok is valószínű hamis képi és hangvételi felheccelése... az interneten…!
BEFEJEZÉSÜL: https://open.spotify.com/episode/5yjL0UiKDlMTVj4U35mgGU
https://open.spotify.com/episode/6LXZfOAVPJX8LPDXllc3t9
https://open.spotify.com/collection/episodes AZ EMBERI BRUTALITÁS TERJESZTI, DE VAJON TÉNYLEG EMBERI? A VÉGÉN LEÍROM ÁLLÁSPONTOM VÉLEMÉNYÉT!
ADDIG IS EGY KÍSÉRLET NÉZD MEG: A Milgram-kísérlet a szociálpszichológia egy, az engedelmességet vizsgáló kísérlete. A kísérletet először Stanley Milgram, a Yale Egyetem pszichológusa írta le Behavioral study of obedience című cikkében, ami a Journal of Abnormal and Social Psychology folyóiratban jelent meg 1963-ban. A kísérletek, melyre a kezdeti kutatásokat alapozta, 1961 és 1962 során folytak a Yale Egyetemen. Később 1974-es Obedience to Authority: An Experimental View című könyvében foglalta össze a kutatás eredményeit. A kísérlet célja a résztvevők hatalommal szembeni engedelmességének vizsgálata volt, amikor olyasmit kérnek tőlük, ami lelkiismeretükkel ellenkezik.
Gina Perry ausztrál pszichológus szerint a kísérlet adatait nem megfelelően értelmezték, pl. kiderült, hogy sokan azért folytatták a kísérletet, mert rájöttek, hogy csak „játék”, és nem okoznak valódi fájdalmat. ..." stb. itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/Milgram-k%C3%ADs%C3%A9rlet
Milgram kísérlet - I, mint Ikarusz c. filmből. 1979. 25 455 megtekintés 2021. aug. 15.
Magyar Hungarian -
A társadalom legalább 60%-a képes feltétel nélkül a parancsba kapott utasítást végrehajtani.
Ilyen pl a c- protokoll!
A filmen lejátszódó jelenet hűen példázza a mester és a tanítvány szerepét.
De ennél groteszkebb a helyzet!
Jelenlegi világunkban az önmagát mesternek gondoló szereplő is valójában tanítvány. Ugyanis ha nem engedelmeskedik a gazdának ő is megkapja a figyelmeztető áramütést. (ezüstgolyót)
Itt két csoport áll szemben:
A Politikusok - szakértők - katonák - rendőrök - bírók - orvosok - hivatalnokok és Mi Emberek, akik politikusok - szakértők - katonák - rendőrök - bírók - orvosok - hivatalnokok vagyunk. Mi oldja fel ezt az antagonisztikus kapcsolatot önmagunk és mi közöttünk?
https://www.youtube.com/watch?v=soGhH8kR3_U
Milgram kísérlet II 2021. dec. 15.
Jelenlegi helyzetünkre is választ ad talán.
https://www.youtube.com/watch?v=Q95tJ4OlGnk
egy más videó itt: https://www.youtube.com/watch?v=LpSnvbARbR4

Végén kérdezem István töröljem dolgozatom vagy hagyhatom - amit írtál taktikát jó és helyesnek tartom - mert az erőfitogtatás után a konkrét fizikai erő következik ebben a folyamatban...
A konfliktuskerülést a komformitás jelenségével magyarázza a professzor [48], ő az Asch-kísérletet [49] hozza példának: röviden: …a kísérlet kettő kártya lap az egyiken egy vonás, a másikon három különböző hosszúságú vonás - a kérdés az egy melyikkel azonos a három közül… ennyi, (..megj. ezt csak a majmok keverik össze ráhatással az Isteni OLTALOM ALATT ÁLLÓ - ember nem, soha…) TEHÁT JAVASLATOM AKIT BE AKARNAK MÉG KÉNYSZERREL IS OLTANI TEGYÉK E KÍSÉRLETI TESZTNEK ALÁ, ELŐTTE ÉS HA MAJOMKÉNT TESZI - AZ VALÓBAN MENTHETETLEN!..... (((100.dik majom este a banánnal…)))
EREDMÉNYEI:
Magabiztos: a konfliktust úgy oldotta meg, hogy energikusan szembeszállt a többségi véleménnyel és sosem engedett a maga igazából.
Individualista: elvből figyelmen kívül hagyta a többségi véleményt, mivel úgy gondolta, hogy neki mindig igaza van.
Lelkiismeret-furdalásos: bár nem engedett, jelentősnek ítélte meg a konfliktust, és kételkedett ítélete helyességében.
A konform vagy engedékeny kísérleti személyek (~32%) a következő módokon reagáltak:
Viaszember: annyira kicsi volt az önbizalma, hogy ténylegesen helyesnek érezte a többségi álláspontot.
Önmagában bizonytalan: bizonytalan volt saját ítéletében, és ezért inkább csatlakozott a többséghez.
Kisebbrendűségi érzéssel küzdő: bár teljes tudatában volt annak, hogy saját válasza a helyes, mégis inkább átállt a csoporthoz, mert nem bírta volna elviselni, hogy deviánsnak tekintsék.
SZAZADIKMAJOM.HU
A századik majom igaz története - szazadikmajom.hu
· Válasz
·Végezetül írom ma 2022.01.18-án 10:28-kor - nem az a kérdés nálam, hogy vitába szálljak a kísérletekkel - ha nem az, hogy a matéria világában az ember, ember e ?
AZ EMBER DEFINICIÓJA NÁLAM MINŐSÉG ÉS TÖKÉLETES ISTENI TEREMTMÉNY! AKINEK NEM KELL LEÍRNI EMBERI TÖRVÉNYEKET MERT AZT A TEREMTŐ SZÍVÉBE PLÁNTÁLTA - ÍGY AKI ÖL EMBERI PARANCSRA VAGY BRUTÁLIS CSELKEDETRE HAJLAMOS ÉS MEGTESZI AZ NEM EMBER HA NEM - KORCS ÉS MAJOMTÓL SZÁRMAZÓ EGYÉN !
AZ, HOGY EZEN EMBERI PARANCSNAK ENGEDELMESKEDIK A TÖBBSÉG ANNAK TULAJDONÍTHATÓ BE, HOGY BÍZIK ÁLLAMA INTÉZMÉNYEINEK VEZETŐI BEN, ÍGY TÖRVÉNYTISZTELŐ ÁLLAMPOLGÁR - A NEM TÖRVÉNYTISZTELŐ EGYÉRTELMŰ NÁLAM BŰNÖZŐ... TEHÁT LESARKÍTVA - NEM FÉLELMÉBEN SE NEM A KÍSÉRLETBEN BEMUTATOTT ÉS ERŐLTETETT OKOK MIAT LETT ÁLDOZAT A MA VAKCINA OLTÁS EMBERKÍSÉRLETEKNEK -  HA NEM AZ, AMIT LEÍRTAM  - EZÉRT VAN AZ A NAGYMÉRTÉKŰ LÁZADÁS ELLENE SZERTE A FÖLDÖN MINDENHOL - MERT RÁDÖBBENT ÁTVÁGTÁK BECSAPTÁK SAJÁTSÁGOS URALMUK TOVÁBB VITELE ÉRDEKÉBEN AKIBEN MEGBÍZOTT - és ezek ellenére ha van még aki a sokadik hamis oltást is felveszi - tényleg majomtól származik, vagy elveszítette, isteni öntudatát és nincs így Isteni oltalom alatt! A matériában un. magatehetetlenné vált és sodródik a minél előbbi megsemmisülése  felé.....! Tehát van a hamis kormányzat - MÉDIA -  pénz fegyver paripa a kézben és van a 60-70 % megsemmisülésbe süllyedtek akikkel szembe száll a 30 % aki mind ezt tudja - A MEGSEMMISÜLÉS MOCSARÁBÓL A 70 %-OT PL. EZZEL AZ ÍRÁSSAL IS KI FOGOM HÚZNI ÉS MEGMENTENI MAGÁNAK!

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

ESKÜM FRISSÍTÉSE... 2022.01.18.
HlPPOKRATÉSZI ESKÜ SZÖVEGEK
AZ EREDETI HIPPOKRATÉSZI ESKÜ SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA
Esküszöm az orvos Apollónia, Aszklépioszra, Hügieiára, Panakeiára, az összes istenre és istennőre, ókét híva tanúul, hogy erőmhöz és belátásomhoz mérten teljesíteni fogom eskümet és alábbi kötelezettségemet.
Az orvostudományban mesteremet ugyanolyan tiszteletben részesítem majd, mint szüléimét; megosztom vele megélhetésemet, és ha nélkülöz. gondoskodni fogok ellátásáról; fiait saját fivéreimnek fogom tekintem, és ha ók is el akarják sajátítani az orvostudományt, fizetség és szerződés nélkül megtanítom majd nekik.
Gondom lesz rá. hogy a tudományt a szóbeli és minden más felvilágosítást ismertessem fiaimmal és mesterem gyermekeivel, valamint azokkal a tanítványokkal, akiket szerződés és az orvosi törvény alapján tett eskü kötelez, de (rajtuk kívül) mással nem
Az életmódra vonatkozó szabályokat a betegek hasznára kamatoztatom majd erőm és belátásom szerint megówa őket a bajtól és kártevéstől.
Senkinek sem adok majd mérget, még ha kéri is; sőt még csak ilyen tanácsot sem adok neki. Hasonlóképp egyetlen asszonynak sem adok magzatelhajtó méhgyürűt.
Tisztán és szeplőtelenül fogom eltölteni életemet, gyakorolni mesterségemet.
Nem alkalmazok vágást még akkor sem. ha az illetők kőtől szenvednek is; az ilyen feladatot azoknak hagyom meg, akik ebben szakemberek
Bármely házba lépek is be, azért megyek oda, hogy hasznára legyek a betegeknek, tartózkodva minden szándékos jogtalanságtól és kártevéstől fóleg attól, hogy nemi visszaélést kövessek el nők vagy férfiak testén, legyen szó akár szabadokról akár rabszolgákrólFoglalkozásom gyakorlása közben vagy azon kívül bármit is látok, illetve hallok az emberekkel való érintkezés során, aminek nem szabad nyilvánosságra kerülnie, arról hallgatni fogok, és azt mint titkot őrzöm
Ha teljesítem és nem szegem meg eskümet, adassék meg nekem, hogy örömömet lelhessem életemben és hivatásomban, mindig elismerésben részesülhessek minden ember részéről; ha viszont fogadalmamat megsértem és hamisan esküszöm akkor az ellenkező sors jusson nekem osztályrészül.

A SEMMELWEIS EGYETEM ORVOSI ESKÜJE
Én, (...) esküszöm hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a betegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom A hozzám fordulók bizalmával kiszolgáltatott helyzetével visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem Egyenlő figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom de ismereteim és képességeim korlátáit is tudomásul veszem Az orvosi működésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom Arra törekszem, hogy az orvostudomány. valamint a Semmelweis Egyetem jó hírnevét öregbítsem és megbecsülését előmozdítsam.

A DEBRECENI EGYETEM ORVOSI ESKÜJE
Én, (...) esküszöm hogy az orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a betegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem Egyenlő figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom de ismereteim és képességeim korlátáit is tudomásul veszem Az orvosi működésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom Arra törekszem hogy- az orvostudomány, valamint a Debreceni Egyetem jó hírnevét öregbítsem és megbecsülését előmozdítsam.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI ESKÜJE
Én (...) fogadom hogy orvosi hivatásom gyakorlásának első pillanatától kezdve életemet az emberiség szolgálatának szentelem A hozzám forduló betegeket a legjobb tudásom és tapasztalatom szerint gyógyítom Embertársaimat egészségük megtartásában segítem ludasomnak és tapasztalatomnak megfelelő módszereket alkalmazok. Életveszély esetén azonnali segítséget nyújtok. A betegek és hozzátartozóik emberiméltóságát és jogait tiszteletben tartom. Bizalmukkal nem élek vissza, titkaikat nem fedem fel. Tisztelek: minden emberi életet faji, nemzeti, vallást politikai és szociális megkülönböztetés nélkül. Tőlem telhető erővel és tudással őrzöm az orvosi hivatás és az Alma Mater becsületét és nemes hagyományait. Tanítóimnak megadom az őket megillető tiszteletet. Minden erőmmel törekszem arra, hogy az orvostudomány legújabb eredményeit megismerve lássam el magasztos orvosi hivatásomat.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI ESKÜJE
Én. (...). amikor az orvosok sorába lépek, becsületemre esküszöm, hogy tehetségemet és tudásomat az emberiség javára fordítom. A Szegedi Tudományegyetem iránt tisztelettel viseltetem Azokat, akik engem az orvosi tudományra megtanítottak, mestereimnek tekintem, irántuk mindenkor hálát és tiszteletet tanúsítok. Orvosi tudásomat és tapasztalataimat a jövendő orvosnemzedékeknek továbbadom. Ismereteimet állandóan gyarapítóm. és azon leszek, hogy az orvosi tudományt fejlesszem. Hivatásomat lelkiismeretesen gyakorlom. Fogadom, hogy orvosi tudásomat az egészség megőrzésére és a betegek javára fordítom A betegek gyógykezelésében meggyőződésem és tudásom szerint csak azt alkalmazom és tanácsolom ami a javukra válik és óvni fogom őket az egészségre káros és ártalmas hatásoktól. Akár az orvosi szolgálat közben, akár azon kívül bármely titkot megtudok embertársaimról, azt hacsak törvény nem követeli - senkinek fel nem fedem A beteggel, illetve ha a beteg érdeke úgy kívánja, hozzátartozóival, időben és kíméletesen közlöm betegségének természetét és a gyógykezelés módjait. Orvosi bizonyítványt csak igaz meggyőződésem szerint adok ki. A betegek, orvostársaim és a társadalom egésze iránt a doktori címhez méltó magatartást tanúsítok, az orvosi hivatás becsületét és nemes hagyományait megőrzőm Társadalmi, politikai, nemzeti, faji és vallási akadályok nem állhatják útját hivatásom teljesítésének. Ezt az esküt ünnepélyesen, szabad akarattal teszem
A MAGYAR ORVOSI KAMARA ÁLTAL JAVASOLT ORVOSI ESKÜ SZÖVEGE
Én. (...) esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását a betegségek megelőzését. Az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem Orvosi tevékenységem soha nem irányul emberi élet kioltására. A betegek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartom, bizalmukkal nem élek vissza és titkaikat haláluk után is megőrzőm Tanítóimnak megadom az illő tiszteletet, orvostársaimat megbecsülöm. A betegek érdekében ismereteimet, tudásomat folyamatosan gyarapítóm Minden erőmmel arra törekszem hogy megőrizzem az orvosi hivatás tisztaságát és tekintélyét. Az (...) Egyetem hírnevét öregbítem és megbecsülését előmozdítom

NEMZETKÖZI ORVOSI ESKÜ
Ünnepélyesen fogadom hogy azon idő alatt míg az orvosi hivatást gyakorlók tagjának vallom magam életemet az embenseg szolgálatára szentelem; megadom oktatóimnak a nekik járó tiszteletet és hálát; lelkusmerettel és méltósággal gyakorlom hivatásomat, betegeim egészsége lesz számomra az elsődleges szarpont: még a beteg halála után is tiszteletben tartom a reám bízott titkokat; minden aömmel fenntartom az orvosi hivatás tiszteletét és nemes hagyományait; kollégáimmal testvérként bánok; nem engedem hogy vallási, nemzetiségi, feji, pártpolitikai vágj' társadalmi szempontok eltántoríthassanak a betegeimmel kapcsolatos kötelességeim teljesítésétől; az emben életnek a fogamzástól kezdve megadom a legnagyobb tiszteletet; - orvosi tudásomat pedig engem fenyegető veszély esetén sem használom az emberiség törvényeivel szemben. Ezeket az ígéreteket ünnepélyesen, szabadon teszem és becsületemre fogadom

(Elfogadta az Orvosi Világszövetség EL Közgyűlése, Genf 1948. szeptember)
Az eskü[2] emelkedett körülmények között tett önként vállalt fogadalom,[3] valamilyen nyilatkozatnak vagy ígéretnek az ünnepélyes megerősítése. Az ünnepélyes alkalomkor az eskü szövegét mondatokra vagy még kisebb szövegrészekre tagolva mondja el az eskütevő.
az eskü érvényéhez három kellék szükséges, melyet ezzel a három szóval szokás kifejezni: judicium, veritas, justitia; jelesül:

1.judicium in jurante, vagyis az eskünek teljes belátással és szabadsággal letétele;
2. veritas in mente, az igaznak megvallására irányzott akarat;
3.justitia in objecto, amely kellék szerint esküt érvényesen csak igazságos ügy felett lehet tenni.
Az ÚR angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta: Magamra esküszöm, így szól az ÚR, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. ”
– Mózes 1. könyve, a teremtésről 22:15-18
meg valósítva ma 2022.01.18-án 8 milliárdan vagyunk.... jegyeztem fel
Jacques-Louis David: A Horatiusok esküje, 1784, Louvre
A három római ifjú Horatius felemelt kézzel esküszik az apjuknak: Győzelem vagy halál[1]
ellen irányzottnak vagy egy harmadiknak jogsértésével összekötöttnek lennie nem szabad, jövők rá nem érvényes eskümre - mely akaratomat kifejezve így szólt - hazámat, minden belső és külső ellenséggel szemben életem feláldozásával is megvédem... ezek után - a problémás: előjáróim parancsait teljesítem - na ez az - hazám elleni törvény t is - EGY NAGY LOVÁSZT - elfelejtették oda írni, hogy hazavédelmében kiadott parancs esetén teljesítem feljebb valóm parancsait - ÍGY MEG KELL ÚJÍTANOM ÉS ÜNNEPÉLYES TETT KATONA MAJD RENDŐRI ESKÜMET - hogy mikor, ....................................................
Az eskü, mint bizonyítási eszköz, hazánkban már a legrégibb adatok szerint is, tanúvallomások szerint ítéltetett meg a bíró által, aki ezt a végleges bizonyítást aszerint alkalmazta, hogy a mindkét fél által nyújtott tanúbizonyítéknál nem magát a vallomás minőségét, hanem csupán a tanúk számát és ezek minőségét vetette mérlegbe. Az bocsáttatott esküre, aki több vagy hitelt érdemlőbb, jobb és elfogadhatóbb tanút állított. Az Árpád-kori eskünél tehát az előzetesen kivett tanúvallomásoknak a kihallgatást követően esküvel történt megerősítése volt az alap. Az határozott tehát, mennyi a tanúk száma, akik megesküdtek, s melyik félnek van több előkelő tanúja. Az esküről, mint bizonyítási eszközről László és Kálmán királyok törvényeiben van már szó. A hitletétel által erősített tanúbizonyítás gyakorlatban létét elsőben egy 1184. évi hazai oklevélben találjuk föl. Néha a felek választott bírák előtt állapodtak meg abban, hogy melyik tegyen esküt, s a rendes bíró ehhez képest ítéletileg határozott; az eskütételnél a választott bírák egyikének is jelen kellvén lennie. Máskor ismét a felek akaratához képest bajvívás rendeltetett el s annak kimenetelétől tétetett függővé az, hogy a perdöntő esküt melyik fél tegye le. Az Árpád-kori perdöntő eskünek alapjául szolgált inkább formai tanúbizonyítás, a vegyesházbeli királyok alatt megszűnt, s helyébe az ún. inquizició-bizonyítás alapján leteendő eskü lépett. Itt, nem a kihallgatott tanúk most már előzően letett esküje az, mely az inquiziciónál a bizonyítást szolgáltatja, hanem maga a vallomás dönt, az előzetes bizonyítás a felperesnek lévén kötelessége, míg a végbizonyítás az alperes jogát képezte. E bizonyítás a vétségi természetű perek- (hatalmaskodások-) és bűnperekben alkalmaztatott, az alperes és a vádlott már a puszta kereset ellenében is tartozott magát tisztázni és pedig vagy bajvívás, vagy eskü által; ez az ún. tisztító-eskü (juramentum purgationis) volt. Ennek letételét az inquizició előzte meg. Ha ennek eredménye inkább az alperesnek kedvezett, vagy ha a felajánlott közös inquiziciót a felperes el nem fogadta, alperes akkor könnyebb feltételek mellett esküre bocsáttatott. Ellenben, ha felperes maga ajánlván fel inquiziciót, azt alperes utasította vissza, a tisztító eskü súlyos feltételekhez köttetett; sőt ha a megyebeli nemesség egyetemétől kivett inquizició az ún. proclamata congregatio nem volt kedvező az alperes és a felperes javára vallottak a tanúk, vagy ha a közös inquizició a felperes mellett bizonyított, az eskü letevésének joga a felperesre is szállhatott. A felperes ezen esküje a főeskünek neveztetett, mert alperes fejére esküdött (jurare ad caput in causam attracti). Ezt a főesküt alperes a felperesnek már a tárgyalás kezdetén felajánlhatta, s ha felperes ezt el nem fogadta, ugy alperes egyszerű tisztító-esküt téve, menekült. ..."
HOGY MIKOR? ÁLMOS FEJEDELMÜNK SZÜLETÉSE NAPJÁN:
Álmos vezér
Fejedelem
Álmos vezér a honfoglalás előtti magyarok egyik vezetője volt, Árpád nagyfejedelem apja. A hét honfoglaló vezér egyike. A krónikás hagyomány egy része szerint apja Előd, más része szerint Ügyek lehetett. A legfrissebb kutatások szerint az Álmos név jelentése: Istentől kapott. Wikipédia
Született: i. sz. 820., Kazár Birodalom ..Galícia.... (((...LEHETSÉGES 8.HÓ 20. NAPJA? id. Kiss László... feljegyzem 2022.01.18-án, amúgy bármikor - újító, megerősítő..... https://www.facebook.com/166951346710364/photos/%C3%A1lmos-fejedelem-%C3%A9lete-az-arvisura-alapj%C3%A1ndr-bo%C3%B3r-ferenc-arvisura-jegyzetekahhoz-/575473505858144/ )))
Meghalt: i. sz. 895., Erdély, Románia
Állampolgárság: Magyar
Gyermekek: Árpád magyar fejedelem
Szülők: Emese, Ügyek törzsfő
Nagyszülők: Csaba királyfi, Önedbelia
Unokák: Zolta magyar fejedelem, Liüntika, Jutocsa, Tarkacsu, Jelek
Foglalkozásokhoz illetve hivatásokhoz kapcsolódó eskük
Az eskü nem jogi fogalom, ám az Alkotmánybíróság szerint a rendőrök, katonák, kormánytisztviselők esetében ez az állam iránti lojalitás kinyilvánítása miatt fontos lehet. Sok olyan foglalkozás van, ahol esküt kell tenni.[4]
Az eskü lelkiismereti kérdést is felvet, ugyanis esküdni igazán csak Istenre lehet. Aki nem Istenre esküszik, az legfeljebb fogadalmat tesz.[forrás?] Az eskünek nevezett legtöbb ilyen szövegnek két verziója van: a hívők számára az „Isten engem úgy segéljen" szövegrészt tartalmazó változat, mellett a többiek számára egy mondattal rövidebb a szöveg.
lásd: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyarorszag-a-masodik-vilaghaboruban-lexikon-a-zs-F062E/k-F0A98/katonai-esku-F0ABB/
TEHÁT AZ ÚJ ESKÜ SZÖVEGEM:
rövid és nem magyarázható: Esküszöm, hogy hazámat Magyarországot -Kárpát - medencét minden belső és külső ellenséggel szemben életem feláldozásával is védem, feljebb valóm ez irányú parancsainak feltétel nélkül engedelmeskedem! Isten engem úgy segéljen! Korábbi esküm érvényét veszítette!
Javaslom Posta Imrééknek is, hogy a bíróságon frissítse ezen eskü elmondásával korábbi esküjét!

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

Római jog - (...hódító, rabszolgatartó) MA IS A HALÁLKÚLTÚRÁJÁBAN!
MŰKÖDÉSÉT A KATONAI ÉS RENDŐRI ERŐ BIZTOSÍTJA... TEHÁT KŐKEMÉNY PARANCSUTALOM - MINDEN HOL - KÍNÁBAN MAMÁR DURVA -..
Varga Ibolya 11 ó. · Szabó Hédi
ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának alábbi pontjai:
1.cikk
Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell, hogy viseltessenek.
3.cikk … Továbbiak
Dorothea Duma
Igen, csakhogy ezen cikkejek alapján eleve hibás felépítéssel, azaz ellentmondásban van a magyar jogszabályokban pl. a büntetés kiszabások tétele és oka! Azaz a magyar jogszabályok ide vonatkozó törvényei, rendeletei és szabályozásai nem tartják tiszteletben a nemzetközi és Mo.-ra is vonatkozó részeket.
Varga Ibolya
Dorothea Duma szerintem a magyar jogszabályok nak ehhez semmi köze, viszont be kellene tartani mert alairtak elfogadtak, tehát érvényes.
Dorothea Duma
Varga Ibolya igaz! Azonban annyi köze van, mint pl. a római jogrendnek a világ jogalkotásában gyakorolt hatása, azaz az alapigazságokat védő és megfogalmazó jogok az egész világon érvényesek.
RÓMAI JOGOT ELVETEM - UCC - az kereskedelmi törvény működését a lefoglalás működteti - ha van tartozás akkor foglal ellenértéket - akkor adja visza ha teljest az adós... így kényszeriti ki akaratát...
ÉS VANNAK A VALLÁSI RÓMAI KATOLIKUS , annak számtalan keresztényi megnyílvánulása reform a - iszlám - muzulmán, és stb. és nemutolsó sorba ami se nem vallási se nem faji a talmudista életmód törvényei....
A MAGYAR JOG és hit tudás VONATKOZIK RÁM:
7 szabad és 9 tiltás
Spartakusz

VÁLTOZOTT VALAMI? MOST amikor befejezem emlékezésem a borzalomról 2011. augusztus 8.-án 08: 35 órakor - SAJNOS NEM – rosszabb lett – a LÁTHATATLANUL ÍRÁNYÍTOTT TERROR KÍSÉRTETTE JÁRJA KÖRBE A VILÁGOT – ITT – OTT FELÜTVE FEJÉT GYILKOL –

Vajon mit akar – HARAKIRIT saját magán?

Szeretettel: Id. Kiss László
Ui: Gábornak a magyar 7 és 9 parancs emlékeztetőül:

Tehát a 7 szabad és a 9 tilalom:

Először a mit szabad:

1. Tartásod véleményed legyen
2. Szeresd és kíméld az élőlényeket
3. Oltalmazd az oltalmad alá futókat
4. Legyenek ünnep napjaid
5. Ne vidd sírba a tudományodat
6. Gondod legyen Házad népére
7. Törekedj a békére
Mit nem szabad:
1. Ne gyilkolj
2. Ne gyújtogass
3. Ne erőszakoskodj
4. Ne hazudj
5. Ne szeretkezz
6. Ne vendégeskedj hívatlanul
7. Ne tanúskodj bajt előidézően /csak igaz tanúskodás/
8. Ne vedd el házad népe földi javait
9. Ne sanyargasd a népedet kényedre-kedvedre

tehát folytatom: Dorothea Duma
Varga Ibolya igaz! Azonban annyi köze van, mint pl. a római jogrendnek a világ jogalkotásában gyakorolt hatása, azaz az alapigazságokat védő és megfogalmazó jogok az egész világon érvényesek.

örültem annak, hogy megfogalmazza azt, hogy aki az ellen vét de rendszeresen az a politikában úgy nevezzük, hogy nyakkendős kegyetlen maffiózó terrorista köözönséges köztörvényes bűnöző - akiket elítélnek mindenhol - felhang nélkül megkönnyebüléssel, hogy börtönbe zárták őket, és már nem veszélyeztetti az emberiség közösségeit... Ma ezek ellen, mert annyira elszemtelenedtek, hogy uralmukat kiterjesztve még szigorúbb rendőr - katonai államot, de olyat ami magánosítva - hogy még a sztálini és hitleri rémuralmat is meseze túl haladja ezért az országok rendőrei ezt felismerve összefogtak! ...A világban fut aza a program ami az ismert és nem ismert legfelső irányítók között dúl - az un. Kennedy program - sokan meghaltak már annak során - de folyik - kisvárosi faszternyelven banda bosszúja .. lehet megemlíteni Posta Imre megmondását, hogy idézzem ezek egymást fogják felfalni"........ az egyedüli hatalomért folyó.... szóval ilyen háborús viszonyok között fizikai nemtetszés megnyílvánulást kell mutatni hatalmat kimutató tömeggel... és nem lehet jogról mint megoldás még beszélni sem, nem hogy arra buzdítani mint egyetlen megoldás - annál inkább sem mert - itt kemény banda harc törvények uralkodnak!
Tegnapi megmozdulás létszámát tekintve megérett arra, hogy eddig titkoltam, holott ott volt előttetek.... közöljem:intuticum révén: úgy, hogy írt leveléből írjam::.....a Marx - Engels -. Lenini ideológiák milliárd embereket ragad magához - úgy mint a vallás ideológiák ......Tegnap volt Rozgics Mária születésnapja - írtam neki , mert egy bátor okos magyar nő aki százszorosan kiérdemelte elismerésem:
ISTEN ÉLTESSEN NE CSAK A NAPJÁN HA NEM AZ ÉV 365 NAPJÁN MINDIG ERŐBEN ÉS EGÉSZSÉGBEN ÖRÖMBEN, ÉS BOLDOG UNOKÁZÓ ÉVEKET KÍVÁNOK NEKED MÁRIA!
"....érvényben volt az az elfogadott erkölcsi mérce, hogy nem elég becsületesnek látszani, annak is kell lenni!..."
ÍRTAD LEGUTÓBBI ÍRÁSA KÖZLÉSÉBEN - BENNE KÉTELYEID - ILDIKÓ ADJA MEG A VÁLASZT MELYET AJÁNDÉKKÉNT ADOK SZÜLETÉSNAPOD ALKALMÁBÓL:
"...AKI TALMUDISTA AZ AZ EMBERISÉG HALÁLOS ELLENSÉGE ÉS NEM KÖTHETŐ NÉPHEZ NEMZETHEZ -EMBERI FAJHOZ AZ MAGATARTÁSI VISELKEDÉSI JELLEMVONÁSOK (SZERINTEM BŰNÖZŐ) és mint ilyet el kell pusztítani, mert ha nem - az pusztít el bennünk minőségi embereket isten teremtményeit és nem majmot állatot! ---ezt már én tettem hozzá felelősséggel és bizonyossággal - amit nem kell ma már bizonyítani, mert többség megtapasztalta!
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSRE INVITÁLTA: ÖSSZEÜLHET BÁZIS ÉS MERÉSZ NYUGDÍJAS TISZTELET KIVÍVOTT ASSZONYAIK ÉS MEGHÍVHATNAK RÁ DOBREV KLÁRÁT AKTÍVAT IS - MIÉRT AJÁNLOM, MERT BÁTYÁM NEM TUD SZABADULNI VARÁZSÁTÓL MINDIG TERJESZTŐ MONDANDÓJÁT LEGUTÓBB EZT - HÁT MIT MONDJAK - NEKI SZEMÉLYÉRE NEM LEHET FELRÓNI FÉRJE BŰNCSELEKMÉNYEIT - MERT AZÉRT MINDENKI EGYÉNILEG FELEL - ÉS MIT TENNE AZT CSAK A JÖVŐ TUDNÁ MEGMONDANI AMINEK NEM VAGYUNK BIRTOKÁBA!
A LINKJE: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=603983837500769

B LINKJE: https://www.facebook.com/dobrevklara/videos/790524988303035

Ha én egyszer előadást tartanék ugyan ezt mondanám el mint Szőlősi Ildikó akit tisztelek és hitelesnek tartom – tudása valóban tanító okító felvilágosítás – én azzal a kiegészítéssel – hogy: Kedves kis és nem nagy (nagy =milliárdos és az felett az irányító) zsidó, kommunista és nem kommunista – ateista és nem ateista ÉRTED MONDOM EL NEM ELLENED!
HALLGASSÁTOK MEG MERT ÉRDEMES!
ÉS MEG LÁSD LESZ IS JOBB A VILÁG…
Szöllősi Ildikó – Látszat és valóság
8 609 megtekintés 2022. jan. 8.
https://www.youtube.com/watch?v=1bptelfdMQI

krisztina nagy
6 órával ezelőtt
Ennyi antiszemitizmust belesűríteni egy előadásba, hát gratulálok
. Meg kimosdatni a keresztény kultúrát a sok elkövetett szörnyűségei alól… És ilyen emberek hülyítik a népet. Mert nem látnak túl a saját kivetítéseiken, irigységükön, gyűlöletükön. Vakok vezetnek világtalanokat.
László Kiss
0 másodperccel ezelőtt 2022.01.13. 16:41-KOR….
KEDVES KRISZTINA NINCS ANTISZEMITIZMUS – BŰNÖZÉS VAN VOLT ÉS LESZ IS SAJNOS – ÉS TERMÉSZETESEN A KERESZTÉNY KULTÚRÁBA IS ÉS MA IS . VAN .BÚNŐZÉS…. EZ ELLEN HARCOLUNK, HOGY NE LEGYEN – ÉS MEG LÁSD LESZ IS JOBB A VILÁG…
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2983221138656931&id=100009072218757&comment_id=2984131298565915&notif_id=1642242303715620&notif_t=feed_comment&ref=notif
László Kiss
ESZEMBE JUTOTT ILONKA NÉNI - aki Kubinyi úr élő TV. internetes adásában szinte haláláig mondta mind azt, figyelmeztetve, amit ma is szenvedünk, Isten nyugosztalja Béke poraiban!
Fiatalok - ha mi öregek elhullunk hosszú harc alatt, akarom, hogy vigyétek tovább ezt a tiszta erkölcsöt a végső győzelemig!
id. Kiss László
Mária Rozgics
Köszönöm szépen, én is szeretettel üdvözlöm.
ölelés jelzésül viszonoztam!
folytatni kívánom, egyemail levél részlettel:
Ha eljutottál eddig az olvasásában Kedves Gerry, akkor tudni fogod, videót amit küldtél, természetesen nem vitatom, de közölnöm kell , hogy részese annak a folyamatnak ha tud róla hanem a KENNEDY PROGRAMANAK - ha nem ismered röviden - Kennedyt legyilkoltatták,fia Kennedy megfogatta bosszút fog állni apja gyilkosainak megbízóin … de mivel tudta, milyen hatalmas erő hatalommal kell szembeszállni a - módszerét alkalmazta - eljátszotta tragikus halálát.. Trump megígérte neki harcában segíteni fogja… valójában ahogy Imre megmondta egymást fogják felfalni… és ha figyelemmel kíséred a nagy politikát, a kulisszák mögé látsz - látni fogod az összefüggéseket és már nem összeesküvés elméletnek tartod - . ez van köszönöm , hogy elolvastál - nem nyilvános - még csak akiben megbízol annak add tovább. üdvözlettel id. Kiss László azaz spari 2022.01.15-ém. 9:25-kor.. VÉGSZAVA EZEN DOLGOZATOMNAK EZ A VIDEÓ, MELYBEN A TANÁRNŐ, AKI MÁR NYÖGDÍJAS VELEM EGYÜTT, KÖZÉRTHETŐEN, SENKIT MEG NEM SÉRTVE ELMONDJA AZ ÖSSZEFÜGGÉSEKET:
ITT: László Kiss 1 nappal ezelőtt MA JEGYEZTEM: 2022. 01. 15.
Kedves Ildikó - köszönöm ezt a nagyon hosszú több mint 2 órás korodban megterhelő felbecsülhetetlen értékű előadásodat, a nemzet ezért örök hálával fog rád emlékezni, hogy bátran elmerted mondani a valóságot - ha elfogadod tanácsom: akkor legközelebb , mond hozzá értetek és nem ellenetek mondom el... a talmudisták köztörvényes terrorista maffiózó közönséges bűnözők minden emberi közösségnek halálos ellensége! - ez azért célszerű, mert nem sértő egyetlen nép nemzet számára sem... - jelemet: magatartás viselkedés minőségét igazolja csupán! Mindig, ha egy mód van rá, nyilvánosan úgy kell megnyilvánulnunk, hogy támadási felületet ne adjunk magunknak - ennyi és semmi több - szeretettel és tisztelettel - gratulálok! id. Kiss László
https://www.youtube.com/watch?v=1bptelfdMQI
Új VilágPanoráma - Az Emberiség "megmentése" - Összeesküvés?
https://www.youtube.com/watch?v=5RgYxrLLdjw
Sompolyog az ármány - idézem és összehasonlítom:
Emlékezz - sunyi ravasz végül hatalmába kerít: („Szabadság, egyenlőség, testvériség, vagy halál!”)
Mindezek tükrében mindenki döntse el maga, hogy számára egy pozitív vagy egy negatív felhangú Új Világrend felállítását szorgalmazzák ezek a sorok. és összevetése - van e 1789 óta szabadság van e egyenlőség és van e testvériség?
És most kérdezem MERT módszere a csalással viselj háborút az ármányának - valóság e korábbi kijelentésem. A mostani kérdésem: HA NEM PUSZTÍTJUK EL ŐKET, AKKOR ŐK PUSZTÍTANAK EL BENNÜNKET?
BEFEJEZÉSÜL:
Összeesküvés elmélet vagy összefüggés elmélet?
Tácsi István A világ problémáinak a felvezetése tökéletesen igaz a videóban!
Most már odáig súlyosodott az emberiség helyzete, ha teszünk valami, ha nem teszünk semmit, mindkét esetben az emberi faj kipusztulása áll fent.
ÍROM ÉN: Helyesen tettük vagy nem - valószínű helyesen, mert az év milliók billiók során fenn maradtunk - az igaz, így természetellenesen túl is szaporítunk, de ez nem jelenti azt, hogy ki kell irtani... az üzenet azt az állapotot vetíti előre .. mikor természetes után le fog csökkenni létszámunk -és akkor lesz aktuális a georgiai kőtáblák intelmei... mert nem azt üzeni, hogy írtasd ki, ha nem azt tartsd azon... jutottam ellenkező következtetésre... mert az a valóság, hogy a ma embere a mai helyzetre értette, holott a jövőről szól....
id. Kiss László 2022.01.15. 2:01- kor.....
Utóirat: az első mondatomra a válasz is meg van, ugyan is csak a tömeges felvétel nincs - azért mert traumát okozna, amitől már megtörténne a tömeges...... Milliárdos elhalálozás... Nincs feltételnélküli kultúránk ma még a harmóniára az univerzummal - ez az ok!...
László Kiss ÍRTAM: 2022.01.15. 3:25-KOR....
Eva Lorincz GÉZA AZ UTOLSÓ FŐTÖRZSFEJEDELEM...ISTVÁN A FIA MÁR KIRÁLY ÉS BIZONY - ATTÓL FOGVA MÁR NEM AZ A MAGYAR MINT ELŐTTE VOLT .. ÁTKOZOTT KIRÁLYGYILKOSSÁGOK KORA - ÍGY A HELYES - TEHÁT VISSZA A GYÖKEREKHEZ!
MI LEGYEN A VÉGSZÓ - TALÁN EZ?
Tácsi IstvánSzerző
László Kiss Egy mondatban, a jelenlegi parazita tőkés világrend azonnali és teljes körű elpusztítása, és vissza a magyar ősiségből ránk maradt társadalmi formánkhoz.
ÍROM ÉN:
IGEN - miben benne van a nem is... HA NEM TUDJUK BÉKÉSEN AKKOR FIZIKAI ÚTON KELETI SZÖVETSÉGGEL MEGTESSZÜK! ISTEN ENGEM MAGUNK ÚGY SEGÉLJE!

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

2022.01.09. VAK-CIÁNBÓL ŐSZINTÉN!

HOZZÁM ÉRKEZETT EMAIL:
FRISSÍTÉS: A szövetségi bíróság felfüggeszti a haditengerészeti SEAL-ek vakcinázási felhatalmazását
Beérkező levelek
America First Policy Institute <clp@emailamericafirstpolicy.com> Leiratkozás

jan. 5., Sze 3:16 (4 nappal ezelőtt)

címzett: én

zenet lefordítása
Kikapcsolás a következő nyelvhez: angol
Amerika Első Politikai Intézet

SZÜKSÉGES FRISSÍTÉS: A SZÖVETSÉGI BÍRÓSÁG FELHASZNÁLÁSA A HAJÉRTÉKI FÓKÁKRA VONATKOZÓ VAKCINÁZÁS ELLEN

2022. január 4

(Washington, D.C.) – Tegnap az Egyesült Államok Texas északi körzetének kerületi bírósága előzetes tiltó határozatot adott ki Biden szövetségi oltási mandátuma ellen azon haditengerészeti SEAL-ok számára, akik vallási mentességet kértek.

Reed O'Connor bíró, az Egyesült Államok Az ügyben eljáró Kerületi Bíróság bírája kijelentette: „A haditengerészet tagjai ebben az ügyben éppen azokat a szabadságjogokat igyekeznek igazolni, amelyek védelmére oly sokat áldoztak. A COVID-19 világjárvány nem ad engedélyt a kormánynak e szabadságjogok eltörlésére. Nincs COVID-19-mentesség az első kiegészítésre… és nincs katonai kizárás az alkotmányunkból.”

Az America First Policy Institute alkotmányjogi peres partnersége támogatta ezt az ügyet, amelyet a First Liberty indított el, és benyújtott egy Amicus Curiae-t a szolgálat tagjainak támogatására.

A bíróság végzése itt olvasható.

A tisztelt Pam Bondi, az AFPI alkotmányjogi peres partnerség elnökének nyilatkozata:

„Az ebben az ügyben kiadott vélemény győzelmet jelent Alkotmányunk, szolgálatot teljesítő katonatársaink és intézményeink számára. A mi felelősségünk, hogy megvédjük katonáinkat és nőinket ettől a felháborító mandátumtól, amelyet saját főparancsnokuk állított fel. Egyetlen amerikaitól sem kötelezhető, különösen a mi szolgálatban álló tagjainkra, hogy válasszon a vallási meggyőződés megsértése és a hazánk szolgálata között.”

*

Az America First Policy Institute egy non-profit, pártoktól független kutatóintézet, amelynek célja az amerikai népet előtérbe helyező politikák előmozdítása. Vezető elvei a szabadság, a szabad vállalkozás, a jogállamiság, az Amerika-első külpolitika, valamint az a meggyőződés, hogy az amerikai munkások, családok és közösségek jelentik országunk sikerének kulcsát.

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

A legutóbbi rész a kazahsztáni, illetve ukrajnai hasonlat talált... Az sem lepett meg, hogy a "fejletnek civilizáltnak hazudott nyugat", "bevásárolta magát kazah államigazgatásba", és most már elérkezettnek látták, "most kell megemelni" hatóságilag korlátozott gáz árát. "Csicskásaikkal" "felszabadíttatták" és az új tőkés beruházók tették amit tettek. (itthon is VGMK később a taxisblokád stb)
De az sem lepett meg nagyon, hogy külföldről szállították volna oda az "új kazahsztáni kormányt". Ahogy ezt Afganisztánba és Irakba tették... Az meglepett, ide "már kijevből"!
Ha már itt tartunk:
Bp-re érkezett "George Herbert Walker Bush elnökkel" érkezett tom lantos és soros györgy, elvitték a ifjúkommenyista kiszeseket "leendő rendszer-módszerváltó új kormányaink tagjait", akiket képzésük és (erkölcsi?) eladósításuk után a nyakunkba ültettek... Persze demokratikusan választási csalásokkal ahogy 1947-ben is tették! Nálunk ilyenre sikeredett.
Abba kell hagynom fáradok.
Üdv...
László KissSzerző
Turi Béla TÖKÉLETES ELŐTTI - MERT A TÖKÉLETES isteni ADOMÁNY!
jegyeztem fel 2022.01.09.-én 3:08-kor...

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

foly.köv.
Igen, erjedés időszakot éljük Ezért szoktam mondani hogy ne bántsuk Hadházit, hiszen helyettünk nyomoz, kutat, és terjeszti amit megtalál...

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

ÍROM MA 2022.01.09-ÉM 2:56 KOR - hűséges vagyok ehhez az oldalhoz már több, mint tíz éve - egyet sajnálok nem tudnak hozzá szólni és azt se tusom mert nem láthatom mennyien látjátok - kehet,hogy hűtlenné kell válnom - á dehogy inkább én másolom ide - íme az első:
Turi BélaAdminisztrátor
László Kiss barátom Köszönöm el tudtam olvasni sőt a korábbit is, amit akkor nem, a (kolontári iszapgát)

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

vége az előzőnek 2022.01.08. 16:48.-kor
Elbocsátották, majd hazaárulásért őrizetbe vették a nemzetbiztonsági bizottság vezetőjét Kazahsztánban
Infostart / MTI 2022. január 8. 11:17
https://infostart.hu/kulfold/2022/01/08/elbocsatottak-majd-hazaarulasert-orizetbe-vettek-a-nemzetbiztonsagi-bizottsag-vezetojet-kazahsztanban
Előzmények:
Németország leállította a Kazahsztánba irányuló fegyverexportját
Szijjártó Péter: folyamatosan tartják a kapcsolatot a kazahsztáni magyarokkal
Kazah krízis – Szijjártó Péter: támogatjuk a türk konferencia összehívását
Kiadta a tűzparancsot a kazah elnök
A kazah hatóságok hazaárulás vádjával őrizetbe vették a nemzetbiztonsági bizottságnak a héten elbocsátott igazgatóját, Karim Maszimovot - közölte szombaton a bizottság.
Maszimov kísérletet tett a kormány hatalmának megdöntésére a közlemény szerint. Mellette több más tisztségviselőt is őrizetbe vettek, de a bizottság őket nem nevezte meg, és egyéb részletet sem árult el az ügyről.
Maszimov kétszer is volt miniszterelnöke az országnak Nurszultan Nazarbajev 2019-ig három évtizeden át tartó elnöksége alatt. Az utóbbi években ő vezette a kém- és terrorelhárítási hivatalt.
Kazahsztánban napok óta heves összecsapások zajlanak tüntetők és a biztonsági erők között, és ezeknek több tucatnyi halálos áldozata van. Az erőszakos tüntetők több középületet kifosztottak és felgyújtottak. A cseppfolyós földgáz árának emelkedése miatt kezdődött tiltakozások országos rezsimellenes tömegmegmozdulássá szélesedtek. Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök orosz segítséget kért a helyzet megoldásához. Pénteken arra utasította a rendvédelmi szerveket és a hadsereget, hogy figyelmeztetés nélkül nyissanak tüzet. A Reuters hírügynökség szerint pénteken úgy tűnt, hogy a biztonsági erők a legnagyobb városban, Almatiban urai a helyzetnek.
A belügyminisztérium szombaton közölte, hogy a biztonsági erők 26 tüntető halálát okozták, és az összecsapásokban 18 rendfenntartó is meghalt. A hatóságok több mint 4400 embert vettek őrizetbe a héten.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Kazah Majdan
A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SOSz) terrorellenes szervezete kész segítséget nyújtani Kazahsztánnak az ottani hatóságok kérésére, és egyben bízik abban, hogy a kazah kormány eddigi intézkedései semlegesítik az országban tartózkodó banditákat és terroristákat.
https://balrad.ru/2022/01/08/kazah-majdan-2/
furnan szerint:
2022-01-08 - 12:34

Egy idevágó információ – bár egyéni forrásból – az INDEX újság “a kijevi helyzet fokozódik” fórum oldaláról.
Szerintem a dátumot is figyelve, a beírónak gratulálni lehet a tájékozottságáért, az eseményeket olvasva igazolódnak a történések…….

SULEICA5 Creative Commons License 1 napja 0 12 220101
Bohóc -forradalom Kazahsztánban

‘ Úgy akarunk élni, mint Svédországban vagy Norvégiában “-hirdették a forradalmárok

Kazahsztánban a gépkocsik nagy része gázüzemű. A gépkocsik számára a szükséges gázt biztosító vállalat, angol többségi tulajdonban van..

A MI-6 angol titkosszolgálat által szervezett kazah forradalom kirobbantásához ,az azonnali autógáz árának felemelése biztosította a szikrát.

Kijevben már egy éve készültek a kazah forradalomra. (A Bohóc látogatása Londonban a MI-6 vezetőjénél.)

A MI-6 irodát hozott létre Kijevben és Kijevbe érkeztek Franciaországból és Nagy-Britanniából azok a kazah “üzletemberek’, akik a Nazarbajev -klán ténykedése folytán a hatalomból kiszorultak .

MI-6 fejtágítóinak megfelelően, leosztották egymás között a leendő hatalmat “az üzletemberek”

Közben Putyin lépett és előterjesztette az USA és a NATO-val kapcsolatos alku tervezetét. Kitűzték az USA-Oroszország tárgyalásokat január 10-re, majd előrehozták 2022. január 9-re. Az idő sürgetett, a tárgyalások előtt ki kellett robbantani az elégedetlenséget Kazahsztánban.

Az USA ezzel káoszt létrehozva ,lekötötte volna évekre Oroszország és Kína erőforrásait is. (Kazahsztán déli részén ujgurok élnek. Az ISIS is eredményes toborzásokat hajt végre Kazahsztánban. Kína szárazföldi szállítási útvonala Kazahsztánon át vezet.)

Tegnap , Kijevből egymást követően négy repülőgépnek kellett volna landolnia a nemzetközi repülőtéren. Ezek a gépek hozták volna az új kazah bábkormányt Kijevből. A “kazah” piros mellényes provokátorok irányították a tömegeket. A helyzetet átlátó kazah elnök Tokajev, a hadsereg és a belügy támogatását bírva a háta mögött, rendkívüli állapotot vezetett be az egész ország területére. Az internet és telefon szolgáltatást felfüggesztették. Alma -Ata városát átengedték a tüntetőknek, akik azonnal megkezdték a fosztogatást.

2 órára visszakapcsolták az internet szolgáltatást .

Hodorkovszkij és a köré csoportosuló NEXTA Tweet csapat , lengyel és litván támogatással (Akárcsak a Minszki Majdan kirobbantásakor) szorgalmas támogatást biztosítanak a kazah “szabadságharcosoknak”.

Kihasználva az internetszolgáltatás 2 órás működését, a fosztogatásokról és a gyújtogatásokról , a belügyi szervek ellen elkövetett gaztettekről tettek fel helyszíni tudósításokat. Kazahsztán lakossága a szobájában láthatta, hogy mi folyik az országban, kik is a “szabadságharcosok”. A randalírozók felhívására , hogy vonuljanak az utcára , a lakosság az elrettentő képsorok hatására az otthonaikban maradt. Ezzel megszűnt a várva-várt tömegtámogatás.

A repülőteret elfoglaló “forradalmárok” a kijevi gépek leszállását várták, de helyette a kazah ejtőernyős deszant tisztító tüzével találkoztak. A repülőteret az ejtőernyősök megtisztították. Kijevből a hatalmat megszerezni akaró ,új kazah bábkormány repülőgépei nem szálltak fel , mert elbukott a forradalom népi támogatása.

Most kezdetét fogja venni a megtisztítás , Nazarbajev embereinek az eltávolítása, majd a parlamenti választások kiírása.

Most valahol a világban az amerikai-angol tandemnek január 9-ig gyorsan ki kell robbantania valami működőképes forradalmat ….

Igaz a közmondás Kazahsztán forradalma esetében is : Gyors munka ,ritkán jó.
SULEICA5 Creative Commons License 1 napja 0 12 220101
Bohóc -forradalom Kazahsztánban

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

2022.01.08. 15:45 - KOR ELSŐ RÉSZE
ERJEDÉS...
PI-KLUB Posta Imre Tisztelői Oldala
Tünde Szabó 2022.01.06.
Bauer Nóra,mikor a valódi énjét mutatja....
"...ismerem jól Nóra történetét, pont ezért írtam. Azért a júdáspénzért sír, amit a magyarok elárulásáért, a fidesz munkájának segítéséért kapott volna.. a többi sértőt nem idézem - ez az idézet sérti kb. 4 millió magyar becsületét az enyémet is többek között..
Nóra reagálása. MEGLEHET ÉRTENI DE NYILVÁNOS SZEREPLÉSBEN NEM ELFOGADOTT IDÉZEM: "....Te egy ritka szemét kis bomlasztó picsa vagy...” tovább ezt se idézem - szóval erre reagáltam , illetve egy hozzászólónak aki helyeselte:
Mária Czakó
A Bauer Nóra mióta "tartozik közénk"? Amit itt megenged magának az méltatlan a csoportunkhoz! Ordenáré, közönséges viselkedés!
Erzsike Egriné
Mária Czakó Biztosan Nóra a hunyó? Ne legyetek benne olyan biztosak! Mikor még Tünde nem csatlakozott, (2021 májusban), régen nem voltak ilyen beszédek, úgy emlékezem! Sőt olyan nagyon nézeteltérések sem! Aki nem értett egyet, vagy bomlasztott, (Kerecsen) repült régen is! Szerintetek, ha Imre nem ismeri Nórát, csinált volna vele 2 riportot?
Mária Czakó
Erzsike Egriné én nem tudom, hogy Imrének mi volt a szándéka a riportokkal! Lehet, hogy mások sem tudják, csak találgatunk! Nekem az az érzésem, ha valaki évekig haszonélvezője a rendszernek - mert Nóra keményen haszonélvezője volt, és ezt csak azok alapján állítom, amiket ő maga elmondott -, ahhoz kell egy olyan személyiség, amit itt nem szeretnék ragozni, mert nincs értelme, hogy esetleg ezt is a Nóra akár sértésnek vegye, de számomra a Nóra személyisége nem összeegyeztethető az Imre őszinte, szókimondó, lényegretörő jellemével, az igazságérzetével. A Nóra (volt) fideszes közegében nem lehetett ezeket a jellemvonásokat megélni. Szerintem ez nem kérdés! ...aki ott jól érezte magát évekig, vagy képes volt a hasznát húzni évekig, annak mások a személyiségjegyei!!! Nem PI körbe való!
László Kiss
Mária Czakó .......
amikor nem vitatom, amit írtál - közölnöm kell, hogy szembe mész minimum kb. 3-4 millió emberrel, akik aktívak és dolgoznak a rendszerben - ki orvos, ki rendőr volt pl mint én - vagy pék - de esetekben lehet nyomdász is akik szakmájukban keresték meg a mindennapi kenyerüket.. - én tudom, ezt a jelenséget pontosan azért kell hátul lennem, hiteltelenné váltam - mondtam írtam le régebben - de ez nem igaz, jöttem rá, ha hiszel nekem - de inkább tudd a kényszer viszi rá az embert, hogy közre működjön - nem színezem tovább - írásod motivált leírom hosszan az átlag ember szintjén is, hogy megértse .. Isten áldjon...
Mária Czakó
László Kiss köszönöm az intelligens, konstruktív véleményed! ...de a rendszerkiszolgálásnak azért bőven vannak fokozatai! Persze mindenki azzal próbálja a kenyerét keresni, amihez ért. Nem adott nekünk senki ingyen semmit! Én azokról a "zsíros" munkákról beszélek, amit azok kiváltsága volt megszerezni, akik "fideszes" személyiségük által, vagy kritikátlan alázatukkal nyertek meg! Mindkettőt évekig gyakorolni, maradandó személyiségi - az én értékrendemhez képesti - torzulást okoz.
VÁLASZOM 2022. 01. 07. ID. KISS LÁSZLÓ 12:20 KOR…
id. Kiss László
László Kiss
Mária Czakó VÁLASZOM 2022. 01. 07. ID. KISS LÁSZLÓ 12:20 KOR…
Mária teljesen igazad van - torzulást okoz, és nem csak az okozatban, ha nem az okozóban is - annyira, hogy már um. Istennek képzeli magát és bármit megtehet - akik az okozat azokon a félelem légköre uralkodik... eredménye élteti az okozót és behódolást válasza... akik pedig ahogy írod zsíros megrendeléshez való jutás és ingyen pénzek jutnak - szintén torzulás következik be - és ezen állapotból csak traumával azaz felismeréssel ami akkor következik be um. megszívatják lásd pl Posta Imre esete... ÉS STB. HASONLÓ TÖRTÉNET ESET…Imre most éli traumáját... börtönben - én akkor régen 8 hónap fogdában.... - a trauma kiteljesedik- sok idő elteltével robbant.. Lerokkantam... Bele jobban mondva!
Ez alól senki se kivétel mert ez az emberi reakció - ha figyelemmel kíséri az eseményeket, ismered az eseményeket politikusoknál, gazdasági vezetőnél, a pénzvilág urai közül akit megszívattak, rádöbben és a fenti megváltozhatatlan reakció lép fel - kimondottan halálos ellensége VÁLIK LESZ- az okozónak.. azzá válik ha akar ha nem.... ez gerjesztett és ma is gerjeszti azt a társadalmat, ami végül végleg megbukott és vezeti végül mondjuk ki A KAPITALISTA RENDSZERT VÉGLEGES TÖRTÉNELME VÉGÉHEZ.... VALÓAN MERÜL EL SÜLLYESZTÉSÉBE KI KÉNYSZERÍTETT REND MIATT!
Magyarul a rendszer urai nem tudnak a régi módon uralkodni, a tömeg már nem akar - így válik szükségszerűkényszernek a szükséges változás - teljesen függetlenül attól ha teszünk valamit ha nem - ! (((járvány trükk se jött be nekik)))
Posta Imre üzenő fotója jusson eszedbe bilincsben a fotelban ül - és nézve vár--- ez van!
id. Kiss László
.............................................
Szeretném kijavítani: "nem történik semmi jó", itt minden hülyén, megszokottá válik........... ÍRTA EGY KOMMENTELŐ....
Válasz - 2022. 01. 04. 16:16
VÁLASZOMRÁ MA 2022. 01. 07. ID. KISS LÁSZLÓ - KETTŐ VÉGKIFEJLETETT LÁTTAM ATŰNTETÉS RE MONDHATJUK …TÖMEGERŐDEMONTSTRÁCIÓNAK IS! EGYIK SE VEZETET EREDMÉNNYRE A BÉKÉS - Magdenburgban …ARRA TERELTÉK A RENDŐRŐK AMERRE SÉTÁLNI SZABAD- VOLT NEKIK - A MÁSIK Ukrajna ahol az erőszak volt az úr a tömeg és rendőrrel egyaránt ! Ezt már tudjuk keressük a harmadik lehetőséget célunk eléréséhez!
...............................
DAPRAINOSZOP1 perce
Kedves mindenki! Ezt a globális hatalmat csak globálisan lehet padlóra küldeni. Se jogászkodással se erőszakkal nem lehet! Hogyan lehet még is - leírtam oldalamon - most csak röviden: az emberek ismeret hiányát pótolni kell - megtapasztal és tudni fog - aminek hatására a rendőrség és a katonaság a tömeg a nép a nemzete oldalára át áll - ugyan is ez az ereje halálos ellenségeimnek és nem a pénz-
ÉRTITEK? Ha nem - keresd fel írásaimat ,és talán megérted! -- id. Kiss László
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4989587874387287&id=100000083714720
https://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/jelentos-hirek/item/6221-z?fbclid=IwAR0pmgaexRTkwSWAlTeNUFkhtc3TxVBNgxMYpHRcV_PmysKpjqmmdEewIH8
...................................
Eltelt az életünk és nem jött senki sem megmenteni ..."
" Árulók a magas politikában és az alaptörvény gyávái: holttesteteket a mezőkön fogjuk szétszórni".
Tobább itt: https://t.me/hirekpentrado/4176
Válasz - 2022. 01. 03. 22:17
DAPRAINOSZOP
PENTRADÓ EGY MÁSIK NÉMET NYELVŰ ORSZÁGBÓL EZ ÉRKEZETT HOZZÁM AZ ELŐBB: https://www.facebook.com/Hihetetlen.M...060968602/
Válasz · Szerkeszt · Törlés - 2022. 01. 04. 03:49
Dance Monkey
<p>Ezen nem kell aggodalmaskodni. Az USÁ-ban a négók simán megoldották. Csak össze kell jönni egy bizonyos tömegnek és nincs gond a bevásárlással vagy a fizetéssel. Bónuszként még fel is lehet gyújtani. A maszk meg kötelező, így megnehezíti az azonosítást.</p>
Válasz - 2022. 01. 04. 20:35
gutai zub
"sajnos nem történik semmi"
ÍROM MA 2022.01.08.-ÁN EGY KOMMENTELŐ MEGCÁFOL NEM FOG SEGÍTENI ÁTÁLLNI SE A REDŐRSÉG SE A KATONASÁG...
Valóban de rész igazság, mert van ahol nem és van ahol igen, átáll!
Tehát mint írtam se jogászkodással se erőszakkal se békés tömeg demonstrálás ával nincs eredményünk!
Mégsem ellenzem sem Geri jogászkodását - se Bódis úrak tömeg mozgatását ..., se stb. hasonló kezdeményezést és tevést - miért? Mert az erjedés alkotó részei, ha bármelyik is hiányozna belőle nem erjedt ki pl - ha lefolytjuk nem kap levegőt édes must marad!
Esetünkben édes álom!
ÉRTITEK?
CSAK ÍGY TOVÁBB!
id. Kiss László
Tanulmányoztam a már ismert formulát a majdan - ma 2022. 01. 08.-án Khazahasztáni események kapcsán - - lent bemásolom, olvasd el ..
szóval nincs és nem is lehet senkinek úgy levezényelni mind azok kezdeményezéseit a jogos felháborodást kiváltó okok miatt történő se giga se nem giga tömegdemonstráció , hogy ne férkőznének be, vagy már eleve általuk szervezetbe ne lennének jelen azok a erők amelyek csak az uralmat akarják megszerezni, megbízóiknak.... e szándék felismerése ma már nekünk nem nehéz..- tehát e szándékkal és nem a tömeg nemes szándékát képviselve - eredményre vivő ... vezetnék vissza a még súlyosabb társadalmi rendbe mint volt, ILLETVE MIND AMINEK MEGSZÜNTETÉSÉRE KIROBBANTOTTÁK….. amire még emberi életeket is feláldoztak - e véres harcban ! Azonnal nehéz szétválasztani a halottak közül ki kit - milyen szándék vezérelt ..., MERT AZ ELLENSÉG NEM EGYENRUHÁBA VAN AHA NEM TÖMEGRUHÁBAN…

Befejezésül csak azt akartam közölni hiába a helyes és jó szándék - nem feltételezve a rosszat.... mostani magyar vezető és hangos hanggal ösztönző tömeg összehívására megvalósuló trombitálása esetén során - senki se tudja - csak a tapasztalat, hogy az bíz amikor még ők az urak és dirigálok mibe torkollnak - EZÉRT HIÁBA IS TILTANI E MEGMOZDULÁSOKAT, mert AZOK AZ ERJEDÉS RÉSZEKÉNT MEG KELL TÖRTÉNNIE SAJNOS..

- ÉS AKKOR MAJD ELHISZI, MERT MÁR TUDJA - MERT MEGTAPASZTALTA! ÉS MOST A KAZAH TÖRTÉNET HÍREKBEN ÉS EGY HOZZÁSZÓLÓ NAGYSZERŰ FELISMERÉSÉVEL

OLVASD EL - HOGY TUDD ÉS ELŐZD MEG A BAJT:

ÍME:


következő olsalon

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

Magyarországon is újra kapitalizmus van.

NÓRA TEGNAP OLVASTAM - ŐSZÍNTÉN ÍROM, ELÖSZŐR MEGLEPÖDTEM RAJTA - MAJD ELGONDLODTAM : Kapitalizmus szó jelentése
1. Tőkés gazdasági rendszer, amelyben a termelőeszközök a tőkével rendelkező társadalmi csoportok kezében, magántulajdonban vannak.
A kapitalizmus idején nőtt meg a bankok szerepe. A kapitalizmus gazdaságilag megnyerte a versenyt a szocializmussal szemben, így ma sok volt szocialista országban, így Magyarországon is újra kapitalizmus van.
2. Történelmi, politikai: Polgári rendszer, amely a feudalizmust felváltó tőkés gazdasági-politikai berendezkedés az állampolgárok egészére kiterjesztett választójoggal. Ez egy többpártrendszeren alapuló, az országgyűlésen és a közigazgatási, állami szervezeteken keresztül kormányzó, a választásokkal egymást váltó gazdasági-politikai elit által irányított fogyasztói társadalom.
A kapitalizmus ciklikus válságai miatt vagyoni alapon egyre jobban szétszakad a társadalom. A kapitalizmusban a hatalmon levők a hangsúlyt a demokráciára helyezik, bár ez kimerül a vélemény szabad kinyilvánításának lehetőségében és az időszakos pártok közötti választásban. ..."
A fenti definició ma már nem helyes, mint minden - ez is megbukott a magyar gáton... döbbentek rá a működtetők!
Ugyan is eddig a müködtetők vezetői bele születtek - ezek meg ellopták ami nyílvánvalóvá tette a nagy tömegek előt valós voltát... közönséges köztörvényes bünözők - és azok nem akarnak lenni - ELTÖRLŐDIK - MA AZ MEGY - ahogy elmúltak a rendszerek a feudális - stb. ez is... és nem azon mulik akarja vagy nem akarja a környezet rá kényszeriti - újabb hungarikum a történlemben - 1956. első szeg a kommunismus - de inkább szocializmus koporsójába... emlékszel? olvad el kibővitett írádaomat úgy mint anómálos szóval kezdőket és Bogár úr szóval kezdőket - különösen az idwegenszavak gyüjteményét - melyet egyik íásomhoz készítttetm!
üdv. id. Kiss László 2022.01.07-én 2:22 kor....
itt olvasd el :Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

Bogár László profeszor úr kettős beszéde:
hazug, aljas és kaotikus világról ( videóból "pszihopata bünözők vezetik a világot...")
https://www.youtube.com/watch?v=MHAdKeLMegs
Ma még egy ilyen világban nem boldogul a becsületes igaz államvezető - eltaposnák országával együtt - mint írtam - ezért fejtettem ki álláspontom is - idézem:
"...Nem ellenzem a megszabadulások kezdeményezéseitt - de tudni kell - hogy nem megtöri ha nem tovább élteti orbánt..
és akár hiszed akár nem ez a jó - mert mint leírtam ma még ebben a cigányvilágban cigány vezető kell - - ha tudnátok egy jóravaló becsületes vezetőt az ország élére - elé állítani , hasonló sorsa lenne mint : pl, Huszein, Kadhafi és Kennedy - vagy pápák, királyok meggyilkoltatott sorsával - lerohanná az országunkat ez a még uralmon lévő globális - gonosz maffia hatalom!
Tehát mint ma írtam ismételten átírva: a feladat a következő másolom:
Történelmi és saját tapasztalatom segítésével segítelek bennetek:
És ha ez úgy tűnne, mintha kimerítené a totalitárius diktatúra definícióját ...
https://www.facebook.com/100009628179520/videos/1007586483172411
"...a polgári engedetlenség szentkötelességé válik ha, az állam törvénytelenné vagy korrupttá válik..."Gandhi tudta tette és győzelemre vezette... bizony!
Luther Márton: "... Mindenkinek az erkölcsi kötelessége ellenállni az igazságtalan törvényeknek ..."
Szóval a kérdés az Melyik részét választod a történelemnek? Azokéra amely meghurcolta az ártatlanokat...
A Frankót vagy azt, amelyiken Gandhi és Martin Luther King Jr. ls állt. Ez csak rajtad áll!
Ha eljutsz az értelem az intelligencia fejlődés ennek A fokára tudni fogod, hogy nem vallás - faj ha nem életvitel a zsidóság - amit a btk=BÜNTETŐTÖRVÉNYKÖNYV…. mindenhol büntet…minden állam bünteti a bűncselekményeket , úgymint, megrontás, Pedofil szó jelentése
Szleng: Elmebeteg bűnöző felnőtt, aki kiskorúakat és gyerekeket használ alantas nemi vágyainak kielégítésére.
A pedofil testileg és lelkileg is tönkreteszi az áldozatát. A pedofil tette emberiségellenes bűn.
Eredet [pedofil < német Paedophilia (pedofília) < görög: paidos (gyerek) + philos (szerető)]
csalás hazugság, lopás emberölés - rablás =hódítás stb. hasonló…
Szóval nem cigányozok nem zsidózók ha nem nevén nevezem - közönséges köztörvényes piti és hatalmas nyakkendős gazdasági politikai és kulturális bűnözők! ÍGY FOG MAGÁRA MARADNI - és Belátom Nem a pénz a mozgató rugója ennek a pöttömnyi erőnek - ha nem a rendőrség és a katonaság!
NA KÉREM EZ A FELADAT A VALÓSÁG MELLÉ KELL ÁLLÍTANI ŐKET - AZAZ A NÉPHEZ NEMZETEKHEZ!
Idézetek klasszikusoktól, direkt név nélkül - keresd meg őket….:
„…..persze, hogy vannak olyanok, akiknek ez nem tetszik, no de mit csináljunk – olyan rendszert, amelyik mindenkinek tetszik, nem lehet csinálni emberek! De hiába ami tetszik a Manfrédnak, az nem tetszik annak az elvtársnak, aki most is a csepeli gyárban dolgozik – Ami őneki tetszik, az nem tetszik a Weisz MANFRÉDNAK ÉS HA MÁR VÁLASZTANI KEL MI AZT MONDJUK, INKÁBB OLYAN RENDSZERT VÉDÜNK TARTUNK ÉS ERŐSÍTÜNK, AMI 5 MILLIÓ FELNŐTT DOLGOZÓNAK TETSZIK MINT A 300000 KIZSÁKMÁNYOLÓNAK ÉS ELÍTÉLŐNEK TETSZIK -..”
„…A küzdelmet és a gyűlöletet az emberek között nagyon sajátosan érdekelt társaságok táplálják Ez egy apró gyökértelen, nemzetközi klikk amelyik egymás ellen fordítja az embereket nem akarja, hogy békében éljenek Ők azok az emberek akik otthon vannak mindenhol és sehol sem Akiknek nincs talajuk ahol felnőttek Aki ma Berlinben él, holnap Brüsszelben, holnapután Párizsban Aztán újra Prágában vagy Bécsben vagy Londonban, és akik otthon érzik magukat mindenhol Ők az egyetlenek akiket nemzetközieknek nevezhetünk Mert mindenhol tudnak üzletelni De a nép nem követheti őket Az nép kötődik a gyökereihez, kötődik a szülőföldjéhez Kötődik a lehetőségekhez amit az országa a nemzete tud adni…”
„Önök börtönbe vetik a szerencsétlen tolvajt, aki azért lop, hogy éhen ne haljon, de még soha, egy éjszakára sem dugtak rács mögé egyetlen gazembert sem a sok száz közül, akik milliókat loptak el az államtól.“
„Gyerekkoromban minden éjszaka Istenhez imádkoztam, hogy adjon nekem egy biciklit. Miután láttam, hogy ez nem működik, loptam magamnak egyet és azért imádkoztam, hogy bocsásson meg nekem.“
„Soha ne tegyél semmit a lelkiismereted ellenére, még ha az állam követeli is.“
A sikeres forradalom nem csak attól függ, hogy háborúzol, hanem attól is, hogy hogyan használod a szavakat….”
'A kapitalizmusnak nincs sem képessége, sem erkölcse, sem etikája a szegénység problémájának megoldására.'
'Ítélj el, nem számít: a történelem felment engem.'
Mindig is nagy csodálója voltam Jézus Krisztusnak, mert ő volt az első kommunista: megsokszorozta a kenyeret és a halat, mi is ezt akarjuk tenni – fogalmazott 1975-ben….”
"Úgy tűnik, hogy a világ valósága az egoizmus, az individualizmus és az ember embertelenítésének kényszerítése volt."
én írom nem csak volt van covid fasizmus embertelensége…!
"Az élet a célok nélkül nem ér semmit". Nincs nagyobb boldogság, mint harcolni számukra. "
MA 2022. 01. 06. EZ AZ ÜZENETEM
Nóra Bauer
Szóval jobb ma egy Orbán, mint holnap egy Dobrev….
László Kiss
Nóra Bauer stratégiai szempontból igen.... Stratégia szó jelentése
1. Gondos terv; alaposan megtervezett hosszabb, átfogó cselekvéssorozat egy cél elérésére, bármilyen akadály ellenére. Egy általános terv kidolgozása és végrehajtása a siker érdekében. ...

Ezen írásomban előforduló idegen szavak kigyűjtője azért, hogy az átlagember is megértse:
int. wiki köszönhetően:
Kaotikus szó jelentése
1. Nagyon zűrzavaros (állapotok, viszonyok), amelyből teljesen hiányzik a rend.
Pszichopata szó jelentése
Szleng: Elmebeteg személy; zavarodott gondolkodású ember, aki mindenki más elpusztítására törekszik.
Korrupt szó jelentése
1. romlott, erkölcstelen 2. megvesztegetett
Eredet [korrupt < [[]]: corrupt (erkölcstelen)
Globális szó jelentése
1. Világméretű (probléma, elgondolás, ügy, dolog), amely az egész világot magában foglalja vagy azt érinti.
Totalitárius szó jelentése
Politika: Szigorúan központilag vezető; minden területet egyetlen párt vagy szűk csoport által irányító (társadalmi rendszer), amely a politikai, gazdasági és kulturális tevékenységek lehetőségeit is erősen megszabja, és az egyének életét elnyomva erőszakosan követel engedelmességet.
Diktatúra szó jelentése
1. Politika: Politikai önkényuralom. Államvezetési politikai irányzat és megvalósult gyakorlat, amikor egy személy (a diktátor) nyílt vagy burkolt formában, erőszakos eszközökkel, parancsok útján kormányoz egyéni érdekek szerint. Az ellene fellépőket elhallgattatja, és nincs tekintettel az emberi, állampolgári szabadságjogokra.
Definíció szó jelentése: 1. Egy fogalom pontos leírása; fogalom vagy szó alapvető tartalmának, ismertetőjegyeinek könnyen érthető, rövid, lényegre törő, pontos magyarázata más szavakkal; meghatározás.
Frankó szó jelentése
Régies: Bérmentesen; a szállítási költség a feladó által fizetve.
Intelligencia szó jelentése
1. Fejlett értelmi képesség, amely az élet problémáinak megértésében és hatékony megoldásában nyilvánul meg; megértő ítélőképesség.
Klasszikus szó jelentése
Eredet [klasszikus < latin: classicus (felsőbbrendű < néposztályra vonatkozó) < classis (néposztály, osztály < sereg, csapat) < calo (hadba hív < kiált)]
Direkt szó jelentése
Eltökélt szándékkal; tudatosan törekedve egy változás, vagy akár egy rossz hatás elérésére.
Klikk szó jelentése
Érdekcsoport, egy nagyobb közösségen belül önző célok érdekében tömörült vagy szervezett kisebb csoport, kör; érdekszövetség.
Isten szavunk - az elsőmozgató, nem tudjuk ki az, ISTENNEK nevezzük!
Bicikli szó jelentése
Kétkerekű jármű, amely pedálok segítségével lábbal hajtható, egy személy közlekedhet rajta.
Forradalom szó jelentése
1. A köznép jogos önvédelme; egy elnyomó, zsarnoki vezetés megszüntetése, és a korábban rájuk bízott hatalom, irányítás visszavétele. Tömeges, erőszakos tiltakozás egy tisztességtelen uralkodó csoport ártalmas, káros rendelkezései ellen.
2. Fegyveres hatalomátvétel, amelynek során a politikai-gazdasági hatalomból kiszorított társadalmi csoportok vagy osztályok megszerzik az irányítást.
A gonosz uralkodót félresöpri a forradalom. A forradalom sokkal erősebb, mint az ellene kivezényelt hadsereg, mert a magyarok többségének egyetértése adja az erejét.
Átvitt értelemben: Teljes változás, egy területen, tudományban végbemenő gyökeres átalakulás, fordulat.
Az internet forradalma a múlt század kilencvenes éveinek végén kezdődött. Ma az információ korának forradalmát éljük.
Kapitalizmus szó jelentése
1. Tőkés gazdasági rendszer, amelyben a termelőeszközök a tőkével rendelkező társadalmi csoportok kezében, magántulajdonban vannak.
A kapitalizmus idején nőtt meg a bankok szerepe. A kapitalizmus gazdaságilag megnyerte a versenyt a szocializmussal szemben, így ma sok volt szocialista országban, így Magyarországon is újra kapitalizmus van.
2. Történelmi, politikai: Polgári rendszer, amely a feudalizmust felváltó tőkés gazdasági-politikai berendezkedés az állampolgárok egészére kiterjesztett választójoggal. Ez egy többpártrendszeren alapuló, az országgyűlésen és a közigazgatási, állami szervezeteken keresztül kormányzó, a választásokkal egymást váltó gazdasági-politikai elit által irányított fogyasztói társadalom.
A kapitalizmus ciklikus válságai miatt vagyoni alapon egyre jobban szétszakad a társadalom. A kapitalizmusban a hatalmon levők a hangsúlyt a demokráciára helyezik, bár ez kimerül a vélemény szabad kinyilvánításának lehetőségében és az időszakos pártok közötti választásban.
Erkölcs szó jelentése
1. Életviteli szabályok. A társadalomban elfogadottnak és helyesnek tartott emberi magatartást, cselekedeteket kötelezően meghatározó, koronként és közösségenként változó megegyezések, elvárások összessége. Ezeket a szabályokat a tapasztalat alapján hozzák létre, és közmegegyezéssé válnak, mert fenntartják a csoport létét, sikeres működését. Ez alapján tudható, hogy mi helyes és mi helytelen a közösség szabályai szerint.
A társadalom uralkodó erkölcse idővel változik. Amit ma megenged az erkölcs, azt száz évvel ezelőtt még lehet, hogy tiltotta.
2. A magatartási szabályok megvalósulási módja. Az a mód, ahogy egy személy vagy közösség életviteli szabályait cselekedeteiben, életmódjában érvényesíti, amennyire megvalósítja, illetve mértéknek tekinti azt.
Korunkban inkább a laza erkölcs a jellemző az emberek legtöbbjénél. Egy csoport annál sikeresebb, minél erősebb az erkölcse.
3. A szerelmi életben, nemi vonatkozásban elfogadott magatartás, ami meghatározza, hogy mi a kívánatos és mi nem ezzel kapcsolatban.
A vallásos családokban nagyon vigyáznak a lányok erkölcsére. Az átmulatott éjszaka után megfeledkeztek az erkölcsről.
4. A jó és a rossz megkülönböztetésének a képessége. Ez a személy műveltségéről, józan eszéről és ítélőképességéről tanúskodik.
Az erkölcs az ember veleszületett érzéke. A társadalom romlása megkérdőjelezi az ember saját erkölcsét. A vallásos ember erkölcse szilárdabb, mint a vallástalané.
Etika szó jelentése
1. A jóra való késztetés; a személy természetes és alapvető szándéka a jóra; arra, hogy segítse önmaga és mások életét anélkül, hogy kárt okozna.
Az etika veleszületett az emberrel. Ha az ember élete nem felel meg az etikájának, akkor lelkiismeret-furdalása van. Az ember a rossz cselekedetei miatt szembekerül az etikával és megbetegítheti magát.
2. A felelősség tana. Azon önként és tudatosan vállalt szabályok, életmódot szabályozó elvek rendszere és vizsgálata, amelyek meghatározzák egy személy, csoport hozzáállását, magatartását, gondolkodásmódját, életszemléletét (a családtól kezdve a különféle szervezeteken át az egész társadalomig, illetve emberiségig).
Az etika nem hunyhat szemet a környezetszennyezéssel kapcsolatos passzivitással kapcsolatban. Az etika fontos része, hogyan bánunk embertársainkkal, hogyan tartunk ki céljaink mellett, mennyire vagyunk hűségesek párunkhoz. Az etika bölcsességei eredetileg közmondások és tanulságos mesék formájában terjedtek el.
3. Erkölcsi szabályok rendszere, amelyek az adott hivatás gyakorlásához kapcsolódnak, és a szakterület művelőinek be kell tartani annak érdekében, hogy az ott tevékenykedők képesek legyenek alkalmazni azokat a módszereket, eljárásokat (technológiát), amelyek szükségesek ahhoz, hogy munkájuk során magas minőségű, kiváló eredményeket érjenek el.
Az orvosoknak megvan a saját etikájuk. Minden emberrel foglalkozó hivatásnak szüksége van a saját etikájának a kialakítására. Valójában minden munkavégzés megkívánja az etika alkalmazását.
4. Filozófiai: Filozófiai szakterület, amely az erkölcs törvényszerűségeivel foglalkozik, az erkölcs tárgyának szaktudományaként. Ez azokat az általános elveket tárgyalja, amelyek az optimális emberi viselkedés természetével, mozgatórugóival, a cselekedet helyességével és hibásságával foglalkoznak.
Az etikáról sok nagy gondolkodó írt már. Az emberek többségétől távol áll az etika.
Eredet [etika < újmagyar: etika < latin: ethica < görög: ethike (erkölcs, etika) < ethos (jellem, viselkedés < szokás, életmód)]
Jézus Krisztus szó jelentése
1. Vallási, keresztény: Az emberiség megváltója; a keresztény tanítás szerint Isten Fia, aki kereszthalálával megváltotta az Embert a bűneitől, és visszavezette őt Isten szeretetébe.
Korábban ismeretlen embereszményt hirdetett Jézus Krisztus azzal, hogy legfőbb emberi tulajdonságnak a feltétlen szelídséget, az embertársi szeretetet, a szerénységet és béketűrést állította. Jézus Krisztus tanított az önbizalomról is, hogy az ember ne legyen kishitű, hanem bízzon saját magában, és ekkor még emberfeletti képességeket is el tud érni. Jézus Krisztus a hit által gyógyított, és ezt hagyta rá tanítványaira is. Jézus Krisztus példabeszédekben tanított, amelyekben a földi élet hasonlataira építve mutatta be Isten országát.
2. Vallás, iszlám: Az igaz Isten prófétája, közvetlenül Mohamed előtti utolsó tanító.
Jézust Krisztust a mohamedán vallásúak is szent emberként tisztelik. Jézus Krisztus neve náluk Íszá.
3. Történelmi: Vallásalapító. A kereszténység megalapítója. A források szerint időszámítás előtt 6–4 és időszámítás szerint 29–33 között élt.
A mai történelemtudomány egyetért azzal, hogy Jézus Krisztus valóban élt. Jézus Krisztus életének kezdete Augustus császár uralkodására, vége pedig Tiberius császáréra esik. Jézus Krisztus születésétől számítjuk a jelenlegi időszámításunkat, az aktuális évszám jelöli az azóta eltelt időt, ezért az „i. e. – i. u.” jelölés helyett a „Kr. e. – Kr. u.” jelölést is használhatjuk, főleg vallásos szövegkörnyezetben. („Kr.” a „Krisztus” szót jelenti.)
Eredet [Jézus Krisztus < Jézus < görög: Iészusz (Jézus) < héber: Jeshua (Jahveh a szabadító) + Krisztus < görög: Khrisztosz (felkent) < a héber: Mossiah, Messiekh fordítása (Messiás, felkent – méltóságnév)]
Egoizmus szó jelentése
1. önzés, önösség, önszeretet 2. haszonlesés, irigység
Individualizmus szó jelentése
1. A személyek fontossága. A társadalommal szemben az egyént, annak érdekeit előnyben részesítő irányzat, amely szerint a társadalomnak az egyént szolgálnia kellene, nem pedig elnyomnia, kihasználnia.
Az individualizmus figyelmen kívül hagyja, hogy az ember társas lény. Az individualizmus csak akkor káros, ha túlzásba viszik és átfordul önzésbe.
2. Egyéni célokra törekvés; a személyes boldogság és függetlenség fontosabbnak tekintése a közösségi céloknál és érdekeknél.
A zseni egyik fontos jellemzője az individualizmus. Kellő individualizmus nélkül szegényen fogsz meghalni.
Eredet [individualizmus < angol: individualism (ön-központúság) < individual (egyén) < latin: individuum (oszthatatlan) < in- (nem) + divido (oszt)]
covidfasizmus jelentése:= https://patria.rtvs.sk/clanky/rangado-derby/251561/kinaban-mar-nincs-jarvany-de-mi-van-helyette?fbclid=IwAR0hK139ne2ReTCko7Iuf6I1J58ong2VUKYpBsgUAQuTOv4coFwtNjY04i4
Fasiszta szó jelentése
1. A fasizmus híve; tekintélyelvű, erőszakon alapuló politikai elmélet követője, aki a más véleményűeket elnyomja, elpusztítja, tagadja a demokratikus és más elképzelések létjogosultságát, és saját szervezetét minden más fölötti uralkodásra jogosultnak tartja.
A fasiszták félelemben tartották a rendszer ellenségeit. A baloldali nézet szerint a német nácikat is fasisztáknak nevezik. Az olasz fasiszták már az 1920-as évek elején hatalomra kerültek.
2. Átvitt: Erőszakpárti személy, aki romboló célokat erőszakos eszközökkel ér el.

Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

Anomáliaként rendellenességként már a 30-as években felbukkant ilyen jelenség, amit ma már nagy pontossággal ki is tudnak mérni: ha például nagy teljesítményű ultrahangforrással gerjesztik a vizet, akkor piciny buborékokból akár 100 milliárdszor annyi energia jöhet ki, mint amennyit bejuttatnak[9]. Ez ma már többszörösen megerősített mérési eredmény (szonolumineszcencia néven ismerik), és sejthető a nemrég meghalt, Nobel-díjas Julian Schwinger[10] munkássága nyomán, hogy a vákuumenergia megcsapolása, kicsatolása felelős a jelenségért. Mára eljutottunk odáig, hogy néhány helyen szabad foglalkozni a vákuumenergia elvi, elméleti és gyakorlatban nem használható tulajdonságaival, de a technikailag is hasznosítható kutatási irányvonalak kizárólag magán-erőfeszítések következtében jönnek létre. Ezekkel csak az a probléma, hogy a feltalálók -- ha sok küzdelem után megkapják is a szabadalmukat -- nyomtalanul eltűnnek, és a know-how hiányában nem lehet megépíteni a berendezéseket. Erre a sorsra jutott például William Hyde[11], akinek nemrég megadott szabadalma és ismerőseinek tanúsága szerint szerkezetének kb. 1000 százalékos hatásfoka volt, ám mind ő, mind a szerkezete eltűnt. …” Folyt.köv.
innen: részlet: https://dringsti.wixsite.com/emmako/post/a-m%C3%A1sodfaj%C3%BA-h%C3%A1bor%C3%BA?postId=a7a098e5-c61b-4ee4-8258-577600a462e2
Második rész ma 2022.01. 07-én


Válasz

kiss lászló üzente 5 hónapja

ANOMÁLIÁK KÖZLÉSE 2022.01.07. 3 RÉSZBEN :
ANÓMÁLIA EZ IS
yxyxyxyxyxyxyx
2022. jan. 5. 23:54 (2 órával ezelőtt)
címzett: én
Kedves László!
Most novemberben kezdték tárgyalni a HOnv Tv új módosítását: ha elfogadják, akkor az alkotmányos rend megdöntése már nemcswak "erőszakkal" lesz lehetséges, simán "lázadás" vagy csak egy ezirányú tüntetés vagy jogi fellépés bármi esetén is bevethetik a katonaságot,de úgy, hogy a bevetést átteszik a törvénnyel a kormány VAGY ORBÁN EGYEDÜLI IRÁNYÍTÁSA ALÁ !
Ezek rettegnek attól, hogya igazunk van,és rájöttünk,mi a megoldás ! Nem véletlenül kordonozta körül magát Orbán !
Addig van időnk ,amíg meg nem szavazák az új tv-t és az Alapt 10. módosítását ! Utána már a katonasággal nézhetünk farkasszemet ! És erre szervezik yxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyx márc 12 re a "nemzetgyűlésüket " !!!!!!!!!! A baloldal ki akar robbantani egy polgárháborút az országban, mint Ukrajnában is csinálták,és egy puccsal,még a választás előtt átvennék a hatalmat ! Ha nem sikerülne nekik, akkor eljátsszák a választási csalás című fejezetet.....
De még mindig nem értik az emberek tömegei,mi felé robogunk! :
yxyxy
László Kiss
2:31 (19 perccel ezelőtt)
címzett: yxyxyxy
Kedves IGA!
Ne haragudj, de politikai tudás tapasztalat naivságot mutatja - idézlek: "...
A baloldal ki akar robbantani egy polgárháborút az országban, mint Ukrajnában is csinálták,és egy puccsal,még a választás előtt átvennék a hatalmat ! Ha nem sikerülne nekik, akkor eljátsszák a választási csalás című fejezetet.....
De még mindig nem értik az emberek tömegei,mi felé robogunk! :
I.IGA ." utolsó mondatod , adja a feladatot meg kell ismertetni tanítani a tömeget, már sokan tudják ne hidd tudd.... az idézet első része a naivitás, mert tudd - hogy létezik a láthatatlan támadó irányító erő - ugyan létezik a láthatatlan védekező erő is! Amíg az utolsó nem szednek tagdíjat nem kötik kritériumokhoz, egyszerűen bele születnek tagja mind - ez a tömeg, ha tudja ha nem ., - ingyér adja át tudását tanít oktat... gyógyít míg a másik erő az elején, szintén beleszülető, de állandó presztis harc folyik köztük melyet az utolsó erővel játszatták el eddig mindig! Tagdíjat szed a rangot vagyon értékhez - köti - ma már nem érdekli, hisz annyit nyomtat vagy csinál nullát ír a szám után amennyit akar ha nem a politikai és kultúra VILÁG uralma kell neki... MINDEN NÉPNÉL NEMZETNÉL... ennek elérést a nemzetek rendőrei és katonasága biztosítja SZÁMÁRA még ma is neki.. de holnap már nem ha felvilágosító munkánk eredményeként magára hagyatóik a támadó irányító erő mint írtam - AZ UNIVERZUM RENDJÉBEN NEM SZABAD BELEAVATKOZNI - DE MÉG BOLYGÓ SZINTEN SEM - EZT SZEGTÉK MEG - MERT A REND AZ REND, ABBAN A SZABÁLYBAN AMIBEN ÉVMILLIÁRDOK ÓTA MŰKÖDIK - ÍGY IS GYAKRAN FORDUL ELŐ BENE ANOMÁLIA AMI KISEBB ZAVART OKOZ, DE UTÁNA HELYRE ÁLL AZ UNIVERZUM RENDJE - EZ FOG TÖRTÉNNI A FÖLDI ANOMÁLIÁVAL IS!
Anomália szó jelentése
1. Szabályellenes állapot; a szabályostól való eltérés, rendellenesség.
4. Csillagászat: Bolygó röppályájának szöge; a szög egy bolygó helyzete, a nap és a bolygó röppályája között, amikor a legközelebb jár a Naphoz.
A pálya anomáliáját csak nagyon pontos műszerekkel lehet mérni. A bolygó későbbi helyét csak az anomália pontos ismeretében lehet kiszámítani.
Eredet [anomália < görög: anomalia (egyenetlen, szabálytalan) < an- (nem) + homalos (egyenletes) < homos (egyforma)]
Ez az a tudás tapasztalat - ki lehet számítani, Posta Imre ezt nagyban művelte mint írtam korábban, sajnos nem hallgattak rá - félelmükben börtönbe zárták.... holott tudják butaságot tettek, de a gazdi parancsát végre kellett hajtani - a gazdi kapkod rúgkapál agóniájában.. a tömeg nyugodt a forrongó kat leszámítva várja a kedvező bolygó állásokat és a szabadító csillag fényét...
És miért írtam naivnak mondatod, mert a támadó erőt egy dirigálja és a védekezést is egy dirigálja, ha érted mit írok! ...LEGYEN RÉSZLET A KÖVETKEZŐ MEGÍRANDÓ ÍRÁSOMBÓL, innen folytatom, majd.....
üdvözlettel M.E.P.I.
--
id. Kiss László A KÖZVETÍTŐ
8 hozzászólás

Nóra Bauer
Sztem Áder, bármennyire is az Emberük, nem ment bele az aláírásba! Ezért is menekül.
László Kiss
Nóra Bauer oka volt, ha ment! elsőként neked itt a folytatás: Bogár László profeszor úr kettős beszéde:
hazug, aljas és kaotikus világról ( videóból "pszichopata bűnözők vezetik a világot...")
https://www.youtube.com/watch?v=MHAdKeLMegs
Ma még egy ilyen világban nem boldogul a becsületes igaz államvezető - eltaposnák országával együtt - mint írtam - ezért fejtettem ki álláspontom is - idézem:
"...Nem ellenzem a megszabadulások kezdeményezéseit - de tudni kell - hogy nem megtöri ha nem tovább élteti orbánt..
és akár hiszed akár nem ez a jó - mert mint leírtam ma még ebben a cigányvilágban cigány vezető kell - - ha tudnátok egy jóravaló becsületes vezetőt az ország élére - elé állítani , hasonló sorsa lenne mint : pl, Huszein, Kadhafi és Kennedy - vagy pápák, királyok meggyilkoltatott sorsával - lerohanná az országunkat ez a még uralmon lévő globális - gonosz maffia hatalom!
Tehát mint ma írtam ismételten átírva: a feladat a következő másolom:
történelmi és saját tapasztalatom segítésével segítelek bennetek:
És ha ez úgy tűnne mintha kimerítené a totalitárius diktatúra definícióját ...
https://www.facebook.com/100009628179520/videos/1007586483172411
"...a polgári engedetlenség szentkötelességé válik ha, az állam törvénytelenné vagy korrupttá válik..."Gandhi tudta tette és győzelemre vezette... bizony!
Luther Márton: "... Mindenkinek az erkölcsi kötelessége ellenállni az igazságtalan törvényeknek ..."
Szóval a kérdés az Melyik részét választod a történelemnek? Azokéra amely meghurcolta az ártatlanokat...
A Frankót vagy azt, amelyiken Gandhi és Martin Luther King Jr. ls állt. Ez csak rajtad áll!
Ha eljutsz az értelem az intelligencia fejlődés ennek A fokára tudni fogod, hogy nem vallás - faj ha nem életvitel a zsidóság - amit a btk=BÜNTETŐTÖRVÉNYKÖNYV…. mindenhol büntet…minden állam bünteti a bűncselekményeket , úgymint, megrontás, Pedofil szó jelentése
Szleng: Elmebeteg bűnöző felnőtt, aki kiskorúakat és gyerekeket használ alantas nemi vágyainak kielégítésére.
A pedofil testileg és lelkileg is tönkreteszi az áldozatát. A pedofil tette emberiségellenes bűn.
Eredet [pedofil < német Paedophilia (pedofília) < görög: paidos (gyerek) + philos (szerető)]
csalás hazugság, lopás emberölés - rablás =hódítás stb. hasonló…
Szóval nem cigányozok nem zsidózók ha nem nevén nevezem - közönséges köztörvényes piti és hatalmas nyakkendős gazdasági politikai és kulturális bűnözők! ÍGY FOG MAGÁRA MARADNI - és Belátom Nem a pénz a mozgató rugója ennek a pöttömnyi erőnek - ha nem a rendőrség és a katonaság!
NA KÉREM EZ A FELADAT A VALÓSÁG MELLÉ KELL ÁLLÍTANI ŐKET - AZAZ A NÉPHEZ NEMZETEKHEZ!
Idézetek klasszikusoktól, direkt név nélkül - keresd meg őket….:
„…..persze, hogy vannak olyanok, akiknek ez nem tetszik, no de mit csináljunk – olyan rendszert, amelyik mindenkinek tetszik, nem lehet csinálni emberek! De hiába ami tetszik a Manfrédnak, az nem tetszik annak az elvtársnak, aki most is a csepeli gyárban dolgozik – Ami őneki tetszik, az nem tetszik a Weisz MANFRÉDNAK ÉS HA MÁR VÁLASZTANI KEL MI AZT MONDJUK, INKÁBB OLYAN RENDSZERT VÉDÜNK TARTUNK ÉS ERŐSÍTÜNK, AMI 5 MILLIÓ FELNŐTT DOLGOZÓNAK TETSZIK MINT A 300000 KIZSÁKMÁNYOLÓNAK ÉS ELÍTÉLŐNEK TETSZIK -..”
„…A küzdelmet és a gyűlöletet az emberek között nagyon sajátosan érdekelt társaságok táplálják Ez egy apró gyökértelen, nemzetközi klikk amelyik egymás ellen fordítja az embereket nem akarja, hogy békében éljenek Ők azok az emberek akik otthon vannak mindenhol és sehol sem Akiknek nincs talajuk ahol felnőttek Aki ma Berlinben él, holnap Brüsszelben, holnapután Párizsban Aztán újra Prágában vagy Bécsben vagy Londonban, és akik otthon érzik magukat mindenhol Ők az egyetlenek akiket nemzetközieknek nevezhetünk Mert mindenhol tudnak üzletelni De a nép nem követheti őket Az nép kötődik a gyökereihez, kötődik a szülőföldjéhez Kötődik a lehetőségekhez amit az országa a nemzete tud adni…”
„Önök börtönbe vetik a szerencsétlen tolvajt, aki azért lop, hogy éhen ne haljon, de még soha, egy éjszakára sem dugtak rács mögé egyetlen gazembert sem a sok száz közül, akik milliókat loptak el az államtól.“
„Gyerekkoromban minden éjszaka Istenhez imádkoztam, hogy adjon nekem egy biciklit. Miután láttam, hogy ez nem működik, loptam magamnak egyet és azért imádkoztam, hogy bocsásson meg nekem.“
„Soha ne tegyél semmit a lelkiismereted ellenére, még ha az állam követeli is.“
A sikeres forradalom nem csak attól függ, hogy háborúzol, hanem attól is, hogy hogyan használod a szavakat….”
'A kapitalizmusnak nincs sem képessége, sem erkölcse, sem etikája a szegénység problémájának megoldására.'
'Ítélj el, nem számít: a történelem felment engem.'
Mindig is nagy csodálója voltam Jézus Krisztusnak, mert ő volt az első kommunista: megsokszorozta a kenyeret és a halat, mi is ezt akarjuk tenni – fogalmazott 1975-ben….”
"Úgy tűnik, hogy a világ valósága az egoizmus, az individualizmus és az ember embertelenítésének kényszerítése volt."
én írom nem csak volt van covid fasizmus embertelensége…!
"Az élet a célok nélkül nem ér semmit". Nincs nagyobb boldogság, mint harcolni számukra. "
MA 2022. 01. 06. EZ AZ ÜZENETEM
Nóra Bauer
Szóval jobb ma egy Orbán, mint holnap egy Dobrev….
László Kiss
Nóra Bauer stratégiai szempontból igen.... Stratégia szó jelentése
1. Gondos terv; alaposan megtervezett hosszabb, átfogó cselekvéssorozat egy cél elérésére, bármilyen akadály ellenére. Egy általános terv kidolgozása és végrehajtása a siker érdekében. ...
Helen Glonczi
Nóra Bauer orbán izrühel cion talmudista báb -- doblev amerika cion talmudista báb --mindkettő ország meg akarja szerezni a Hazánkat,Kárpát-medencét-- sátánisták nem kell a világnak -- minden ember egyforma
Kamarás László
Helen Glonczi Mar megszereztek!
Csak meg nincs eldontve, hogyan irtsanak ki minket!
Lassan, avagy gyorsan!
Helen Glonczi
Kamarás László Ilara mást mond
Nóra Bauer
Helen Glonczi Éspedig

Válasz

kiss lászló üzente 6 hónapja

avian nem ment férjhez csak pösze 2021.12.25. közölöm Poszoni Árpád
Ha nincs tapasztalatom tudásom nem mondok - írok véleményt se álláspontot nyilvánosan!
László Kiss
A kriminalisztikában ezt hívják vélelmezett adatnak. Azaz, olyan információ, amelynek a valóságtartalmát nem ismerjük, ezért pillanatnyilag nem érintünk rá, nyomozást ebbe az irányba nem folytatunk, de eltesszük, mert lehet, hogy további információk előkerülése esetén értékké válik.
A tudományos kutatásban ezt nyersadatnak nevezik, a katonai felderítésben pedig megerősítésre váró adatnak. Az olyan információt, amely pillanatnyilag nem dönthető el, hogy valós-e vagy nem, de foglalkozni kell vele.
Intelligens emberek így tanulnak és így szintetizálnak.
STI
Vad Vérnyúl véleménye azt jelenti, hogy a mástól hallott infója, az a MÁS az is valaki mástól hallotta, aki állítólag Gattyánnak dolgozott, de mivel Gattyán kirúgta ezért egy sértett ember véleményéről van szó, szóval a Vad-Vérnyúl véleménye egyelőre nulla értékű. De később, ha egy másik kirúgott embere panaszkodik gattyán idiótizusára, akkor emlékezni fogunk arra, hogy mintha egy másik kirúgott ember is valami hasonlót mondott.
Kérdés: Fel lehet építeni egy profilt kirúgott és sértett alkalmazottak szóbeszéde alapján egy munkaadóról?
https://dringsti.wixsite.com/emmako/post/gatty%C3%A1nr%C3%B3l-%C3%A9s-p%C3%A1rtalap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l-komolytalanul

Válaszom Atilla birodalmában működtek a fürkészek - akik valós megtapasztalással érzéssel vitték a hírt az uralkodónak.... tehát hiába vitték neki az un. kémek a híreket, figyelmen kívül hagyta, csupán csak fürkészeivel le ellenőriztette! Ha valósnak bizonyult számításba vette!

Ma 2021.12.25-én amikor írom e sorokat kérdésedre a válaszom - leellenőrzőm - megtapasztalom érzem... szóval csak akkor van véleményem és álláspontom ha a hír valósnak bizonyul, ellenkezőesetben nincs véleményem sem álláspontom....

Magyarul nem tudom és nincs megtapasztalásom, hogy a föld gömb vagy lapos - tehát erről nincs véleményem se álláspontom.... (((KÜLÖNBEN MIND KETTŐT HIHETŐEN TUDOMÁNYOSAN MEGLEHET MAGYARÁZNI... KÉPEKKEL illusztrálni ÉS VIDEÓT GYÁRTANI...STB.)))

Nézzük tudományosan is:

#1 Elképesztő cikk — torpapa 2021-12-23 03:06

Betenném az év 10 legjelentősebb írása közé... Gyakorlatilag megerősíti, hogy a "tudomány" mint olyan a valóságtól olyan mértékben eltért, hogy már csak a nevében tudomány, de az elért eredményeiben nem. A szerző próbál finoman fogalmazni, és nem kimondani a tényt, hogy Mammón és globalista szolgái egyszerűen megvették kilóra a tudósokat. Ha valaki követi a vírus hisztéria kapcsán közzétett "tudományos" és "szakértői" "tájékoztatást", láthatja, hogy a valóság és a valóságról alkotott elképzelés nagyon nincsenek összhangban. Az alternatív tájékoztatásba kiszorított valódi tudomány már nem versenyképes a propaganda gépezet által támogatott profitorientált "tudomány"-nyal.

itt olvass róla: A "fals" pozitív eredmények Veszélyesek…!

Fals szó jelentése 1. Teljesen téves; alapvetően helytelen, hamis.

A fals érvelés nem tudott megtéveszteni. A csaló fals állításokkal próbált másokat becsapni.

2. Nem valódi; hamisított utánzat.

A rendőrök fals nyomon indultak el. A piacon olcsón vett fals karóra pár nap múlva elromlott.

3. Nem természetes; ál, mű

4. Feltűnően rossz, hibás. Rosszul hangzó, hamis.

5. Erősen pörgő, ezért irányt változtató (labda).

Eredet [fals < német: falsch (hamis, ál-) < latin: falsus (hamis) < fallo (csal) < görög: falo (becsap)]

2021 december 22, szerda

https://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/kozlonyeink/item/6205-z?language=hu-HU

https://magyarmegmaradasert.hu/

Lehetőséget kell adni a tudományban az elkövetett hibák felfedezésére is - Elgondolkoztató eredményeket hozott az a program, amelyben a 2010–12 között publikált stb. a linkben...

Tehát a tapasztalat az, hogy nem lehet benne bizodalmad, hihetőbb a pletyka szinten kirúgott és sérelmet elszenvedő nyilatkozat, még akkor is ha a közvetítője már a tizedik aki terjeszti! A veszély benne van- a végén mese lesz mint a szájhagyomány utániján terjesztett információknak - ez a válaszom - ÉS EZZEL KAPCSOLATOS MAI DOLGOZATOM:

MEGALKUVÁS VAGY INKÁBB CÉLIRÁNYOS ORIENTÁLT KOMPROMISSZUM…

https://www.youtube.com/watch?v=Jb2HMG9NeVk

ÁLDOTT ÜNNEPEKET!

Köszönjük szépen a segítséged!

Köszönjük, hogy támogatod a képviselőjelöltet, és kérjük szavazz majd rá!

Kérd meg a rokonaidat, barátaidat és az ismerősöket, hogy ők is töltsék ki ezt a jelöltet támogató online felületet, és küldd el ehhez nekik is ezt a linket:

https://kepviselo.normalisorszag.com/.../3_LEkuPQ0xG4v2Zp...

Ha szeretnél aktívabban részt venni a támogató aláírások gyűjtésében és a jelöltek segítésében, kérjük jelentkezz ezen az e-mail címen: helyiszervezes@gmail.com

2021. Copyright © Képviselő | Normális Ország

ÉN ALÁÍRTAM - Továbbiakban írom és nem meggyőzni akarlak szándékkal ha nem azért, hogy MIÉRT?

Tudom, hogy nagy valószínűséggel, Dr. Gödény György zsidó - aki ezt az emailt küldte:

Minden ember számít!

Normális ország <postmaster@tajekoztatas.com> dec. 24., P 23:44 (2 órával ezelőtt)

címzett: én Fontos dolgot szeretnék mondani és kérni!

Félmillióan vagytok a közösségekben, de a jelöltek még nem kapták meg tőletek az 500 támogató aláírást sem.

Itt a lehetőség, hogy változtassunk ezen a nyomasztó helyzeten, ezért arra kérlek KATTINTS IDE és töltsétek ki a családoddal és a barátokkal is, hogy mindenhol Normális képviselő legyen!

Gondolj a jövőnkre és a gyermekekre, ezért küldd el ezt a levelet az ismerősöknek is, hogy mielőbb megkapja mindenki az induláshoz szükséges támogatást!

Köszönöm szépen, és Békés Ünnepeket Kívánok Neked!

Üdvözlettel: Dr. Gődény György

Tudom azt, hogy a bűnözők globális támadást, emberirtást folytatnak az emberiség ellen , akik többnyire cionista zsidónak vallják magukat! Tudom azt, hogy még több zsidónak magát annak valló ellenezi, sőt tevékenyen részt vesznek ennek a betámadásnak a megszüntetésében! Tudom, hogy benne van a rizikója annak, ismerve módszerét jellemét minden kezdeményezés élére áll és azt ellehetetlenítve hasznára fordítja pl. politikai vonalon... elsődleges minden hatalom megszerzése motiválásával, számára....!

Még is azt mondom - írom mind ennek ellenére, támogatom és aláírtam kezdeményezését, mert más nem tette meg, helyette, így konkrétan! Mert azt is tudom, hogy tisztában vannak vele, hogy ez az újabb holokauszt nem 3%-ukat érinti - csak a nem jómódúak és azok vannak többen a kimondottan jómódúakhoz képest.pl milliárdosok!

Megalkuvás? Igen az, helyesebben kompromisszum - Kompromisszumot kötöttem azaz alkut a tántoríthatatlan és megváltozhatatlan szellememmel, arra az időre amíg ezeket a bűnözőket rács mögé nem juttatjuk! És nem jó politika az mint pl. Posta Imre mondta - antiszemitának lenni kötelező, mert a valódi halálos ellenség a bűnöző...

Valószínűsítem ha kiszabadul politikai rabságából jövőre Ő is meg fogja azt változtatni - persze szellemét nem feladva Ő sem!

Mind ezek fényében - tehát az emberiség közös ügye és célja amit leírtam, meg kell szabadulnunk az összes bűnöző politikustól! Tehát a MIÉRT-re ez a válaszom!

2021.december 25-én id. Kiss László Kiss

Jolán Buday

Igen van benne sok igazság. De nagyon sok a rossztapasztalat. (89.-ig fel sem merültek, hogy bármily alapon , jellemzően és valóságban is, hogy ez az emberi kapcsolatainkban zökkenőket okozott volna. ) A rendszermódszerváltás után kezdődött el a szétkülönülés. Azt vettük észre, hogy akikkel együtt utaztunk az élet vonatán, ritkították a kapcsolatfenntartartás sűrűségét, és kezdtek lekezelni bennünket. Ez olyan apró rezgésváltásként volt jelen, hogy szinte észrevehetetlen volt, csak valahol a háttérből elő előjöttek érzetek. Majd ez erősödni kezdett nagyon lassan. Egyszer csak észre kellett vennünk, hogy jé megritkultak az együtt töltött idők. Hoppá már hónapok óta nem beszéltünk, még telefonon sem. Vizsgálgattuk mi lehet az ok. tettünk-e valamit a kapcsolat ellen. Változott - e az őszinte viszony. Ha igen kinek a részéről... Ami sajnálatos, hogy egyre többen érzékeltük. Azután lassan világosság gyúlt, hogy pl. a parlamentben is már csak egy, vagy kettő maradt, aki .. Azután megtapasztaltuk, hogy a mindenünk eladogatásra került országos szinten. Nem meglepő az új tulaj magaviselete az országunkban. Most ha körbekapirgálunk, lassan semmink sincs. A MAG y arság. lassan nincstelenné vált. Itt egyebekben megjegyzem főhajtásom azon nagyon kevesek, - nem számottevő lélekről beszélve, akiknek a szívében öszinte szeretet van az országunk és a benne élők felé!.

VÁLASZOM: 2021. 12. 25.

Bejegyzések

László KissJolán Buday

5 p. ·

VÉGTELEN SZERETETTEL 2021.DECEMBER 25-ÉN KURUCSAN NAPJÁN ID. KISS LÁSZLÓ A kompromisszumos tárgyalási stratégiák eredményeként a felek lehetnek kölcsönösen ... A győzelemorientált konfliktuskezelés során a felek jellemzően magas ... A tárgyalások célja minden esetben az álláspontok kölcsönös ismertetése, megismerése.IGÉNYBE VESZEM AZ OSKOLA A PEDAGÓGIA ÚT MUTATÁSAIT: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000A konfliktusA tárgyalás, mint konfliktusmegoldás

A tananyagban nem véletlenül tulajdonítunk kiemelt szerepet a kommunikációnak, a kommunikációs alapismeretek felelevenítésének. A kommunikáció egyfelől konfliktusforrás lehet, másfelől eszköz a konfliktusok hatékony megoldásában, levezetésében.

Szerencsés esetben a konfliktusok két- vagy többoldalú kommunikációs helyzetekben oldódnak meg, megbeszélések, tárgyalások során. A tárgyalások célja minden esetben az álláspontok kölcsönös ismertetése, megismerése. Ha az iskolai konfliktus következménye fegyelmi eljárás, az is tárgyalásos helyzetben megy végbe.

A tárgyalás a két- vagy többszereplős döntéshozatali folyamatok egyik formája. A tárgyalási folyamat során a szereplők szándékai, erőforrásai, cselekvései kölcsönösen hatnak egymásra, és az egész tárgyalást, a benne részt vevő szereplőket befolyásolja maga a döntéshozatali folyamat. Ezért is hangsúlyozzuk a vitarendezési eljárások alkalmazását az iskolákban, hiszen a folyamat hatást gyakorol a tárgyalások eredményességére is.

A tárgyaló felek tudatosan, vagy kevésbé tudatosan eltérő stratégiákat alkalmazhatnak a konfliktus megoldása érdekében. Ezek a stratégiák nagyban függnek attól is, hogy a tárgyalófelek milyen alá- és fölérendeltségi (hatalmi) viszonyban állnak egymással és milyen mértékű közöttük a bizalom szintje. (Ismét emlékeztetünk az Alternatív Vitarendezési projekt kutatásának eredményére, mely szerint a diákok bizalma tanáraikkal szemben magas szintű, s ez jó alapot teremt a megfelelő tárgyalási stratégia megválasztására és következetes alkalmazására.)

A tárgyalási stratégiák különböző típusainak megnevezése a vonatkozó tudományos művekben eltérő. Néhány szerző két, mások három különféle stratégiát azonosítanak. Ezek a következők:

versengő, kompetitív stratégiák; együttműködő, kooperatív stratégiák; egyezkedő, kompromisszumos stratégiák.Megoldásorientált konfliktuskezelési attitűd

A megoldásorientált konfliktuskezelés célja a felek érdekeinek és szükségleteinek egyidejű és minél teljesebb körű kielégítése. Olyan esetekben érdemes alkalmazni – s az iskolai konfliktusok ilyenek –, amikor egymással összefüggő és hosszú távú érdekeket kívánunk kielégíteni. (Ilyen például a pedagógiai munka és a tanulás zavartalansága, az iskolai élet békéjének biztosítása.) A cél nem az, hogy a felek legyőzzék egymást, hanem hogy kölcsönösen kielégítsék szükségleteiket, s olyan közös megoldást alakítsanak ki, amely mindkét fél számára elfogadható, azaz mindkét felet győztessé teszi. Így energiáik ahelyett, hogy kioltanák, erősítik egymást. Az effajta konfliktusmegoldás csak akkor lehet sikeres, ha a felek között fennáll a bizalom, és a kommunikáció is ennek megfelelően folyik közöttük. A megoldásorientált tárgyalás rendszerint hosszabb időt és nyugodt légkört kíván a résztvevőktől. Az iskolákban kitüntetett jelentőségű, mert együttműködő magatartásra, nyílt kommunikációra, felelősségteljes magatartásra nevel. Hátránya, hogy a felek kénytelenek felfedni a rendelkezésükre álló információkat, saját szükségleteiket, érdekeiket és elvárásaikat, s ezzel sebezhetővé válnak.

Az alternatív vitarendezési eljárásokat alkalmazni kívánó pedagógusoknak a megoldásorientált konfliktuskezelést ajánljuk. Akár a tanórán, akár azon kívül – a kooperatív pedagógiai szemlélet és módszerek alkalmazásával – a tanulókat is fel kell készíteni erre, lehetőség szerint még a konfliktus bekövetkezése előtt. Győzelemorientált konfliktuskezelési attitűd

Győzelemorientált konfliktuskezelésről akkor beszélünk, amikor a tárgyaláson részt vevő felek előre elhatározzák, hogy mit akarnak elérni, és ezért meddig hajlandók „elmenni”, mennyit hajlandók engedni. A cél a saját érdek minél nagyobb mértékű érvényesítése. Az érdekérvényesítés nagyon sokszor nem racionális, a tényleges érdek, a valós cél nem valamilyen dolog megszerzése, hanem érzelmi, hatalmi fölény elérése, a másik (a többi) fél legyőzése. A kommunikáció középpontjában a másik gyenge pontjainak felderítése áll, melynek célja a saját pozíció erősítése. A konfliktusban érintett felek „szemben állnak” egymással, s erőfeszítéseik – a probléma megoldása szempontjából nézve – kioltják egymást.

A győzelemorientált konfliktuskezelés során a felek jellemzően magas „követeléssel” indítanak, hogy anélkül tudjanak engedni, hogy saját megítélésük szerint rosszul járnának. A valós, releváns információkat nem rejtegetik, mert ezzel gyengítenék saját pozíciójukat, s erősítenék a másikét. A kommunikáció légköre bizalmatlan, taktikázó.

Vannak helyzetek, amikor a győzelemorientált attitűd megválasztása helyesnek bizonyulhat, többek között azokban az esetekben, amikor az elérendő célok, javak, előnyök korlátozottan állnak rendelkezésre. Ugyanakkor számolni kell azzal, hogy ez a magatartás megrendítheti a személyközi kapcsolatokat, korlátozza a konfliktuskezelési alternatívák keresését, és általában csak rövid távú problémák megoldására, rövid távú előnyök elérésére alkalmas. Aki vesztesként kerül ki a helyzetből, ingerültté, frusztrálttá válik. A helyzetre „rátelepszik a jövő láthatatlan árnyéka”: a vesztes, ha teheti, egy következő adandó alkalommal visszavág.Megjegyzés

A „jövő árnyéka” a nemzetközi – elsősorban észak-amerikai – szakirodalomban gyakorta használt kifejezés. Azt jelenti, hogy jelenbeli cselekedeteink során számolnunk kell ezen tetteink következményeivel, azaz a mai cselekedet holnapi következményének „árnyéka” már a mai tettre is rávetül.

Helyi közösségekben, intézményekben gyakran tapasztalhatjuk, hogy a problémamegoldás akadálya a bizalmatlanság, a kölcsönös gyanakvás. Ez az állapot nem teszi lehetővé a tartalmi kommunikációt, így a konfliktusban szereplő felek gyakran nem a megoldás, hanem a krízis felé vezető úton haladnak.Egyezkedő, kompromisszumos stratégiák

A kompromisszumos stratégiákat leginkább olyan helyzetekben választják, amikor a részt vevő felek mindegyike viszonylag kis hatalommal rendelkezik, és a felek közötti bizalom is alacsony szintű. Ilyen helyzetekben segíthet a „félúton való találkozás”, azaz ha minden fél arányosan engedményeket tesz, s így mindenki egyszerre nyer és veszít. A kompromisszumos tárgyalási stratégiák eredményeként a felek lehetnek kölcsönösen elégedettek, de ez az elégedettség általában rövid távra szól és gyakran megkérdőjeleződik.

A különböző tárgyalási stratégiákból vezethetők le a konfliktuskezelés során alkalmazott jellemző magatartásformák, konfliktuskezelési attitűdök: a megoldásorientált és a győzelemorientált attitűd. Ezek az attitűdök a konfliktuskezelési folyamat során mutatott magatartásformákban kifejezésre is jutnak.

A pozicionális tárgyalási formát a konfliktuskezelésben a résztvevők jellemző attitűdje alapján győzelemorientált konfliktuskezelési attitűdnek nevezzük.

Kooperatív, együttműködő stratégiákA kooperatív stratégiát alkalmazó tárgyalófelek között jellemzően kiegyenlített a hatalom (egymáshoz viszonyított helyzetük horizontális), a felek közötti bizalom szintje magas. A tárgyalás során mindkét fél a nyereségre törekszik, de nem a másik kárára. Kölcsönösen tájékozódnak egymásról, és a tárgyalás során törekednek a partner szükségleteinek figyelembe vételére, egymás gondolatainak megismerésére, ötleteinek hasznosítására. Gyakori, hogy a tárgyalás során nem csak a rövid, de a hosszú távú együttműködésre is tekintettel vannak. Ilyen tárgyalási stratégiával a resztoratív eljárásokat bemutató filmeken is találkozunk, a verekedő fiatalok büntetése helyett a bocsánatkérés és az áldozattal való kapcsolat rendezése is terítékre kerül. Versengő tárgyalási stratégiákAlapvető jellemzőjük, hogy a tárgyalásban részt vevő felek között alacsony a bizalmi szint, ám mindkét fél meglehetősen nagy hatalommal rendelkezik. (Tipikus esete a versenytárgyalás, de a személyközi konfliktusokban is sűrűn alkalmaznak ilyen stratégiát az érintettek, pl. a válás esetén, ahol a kapcsolat megromlásával párhuzamosan kell a vagyon megosztásáról és a gyermek elhelyezéséről dönteni, s erre mindkét fél közel azonos befolyással bír; vagy az iskolai „kiskirályok” közötti tárgyalás). Az ilyen stratégiát választó felek – épp a saját hatalmuk birtokában – rendszerint csak saját érdekeikre, szükségleteikre koncentrálnak. Éppen ezért a tárgyalás során a felek egymással szemben állnak, és abban érdekeltek, hogy egyikük nyerjen, a másik pedig veszítsen. A kommunikáció az ilyen tárgyalások során nehezített, gyakori az információ visszatartása és a másik félrevezetése. Mind ezt figyelembe véve:Azért mert a magyar nyelv szépsége az, hogy a szavaknak valódi jelentése van! Értékeld át döntésedet.... Atilla vezérünk ezt olyan magas szinten művelte, hogy világ egyedüli ura volt! Tehát célom elérésében a kompromisszum nem megalkuvás.. még akkor sem ha azt halálos ellenségemmel kötöm! Akkor ha tudom célom elérem vele! Ma a bizalmatlanság magas foka oda vezethető vissza, hogy ezt a felismerést alkalmazza az ellenség velünk a tömeggel szemben!Szóval mint írtam már nem orbánnak van diktatúrája ha nem a diktatúrának van orbánja. Mivel ma ez diktatúra globális cigány - hazug - hamis - pont ilyen vezető kell, hogy legyen - a jövő nem cigány hazug hamis rendszerébe nem lesz létjogosultsága! Mind ezek fényében tehát az indító írásom amire válaszoltál helytálló és alkalmazni kell!BÉKÉS- HARMONIKUS ÚJ VILÁGOT KÍVÁNOK AZZAL, HOGY VISSZA KELL TÉRNI A GYÖKEREKHEZ! 2022-ÉV AZ LESZ - VAGY NEM CSAK RAJTUNK MÚLIK! VÉGTELEN SZERETETTEL 2021.DECEMBER 25-ÉN KURUCSAN NAPJÁN ID. KISS LÁSZLÓ FORRÁS: https://konszenzus.org/wp.../uploads/AVR/lecke3_lap5.html

--

id. Kiss László

https://www.youtube.com/watch?v=Jb2HMG9NeVk


Válasz

kiss lászló üzente 6 hónapja

Ordibálás, plüssbohóc és "Buga Jakab" -
évzáró a parlamentben
Idén utoljára ülésezett az Országgyűlés. Bővebben indexben….
meglátásom - valószínű , hogy a Kennedy program zajlik -
John F. Kennedy program a kormány és a közszolgálat terén
Az Egyesült Államok politikája és politikája a gyakorlatban
Ez az ötéves program olyan hallgatók számára készült, akik erős érdeklődést mutatnak a kormányzat, a politika, a filozófia, a gazdaság és a közszolgálat iránt. Több kapcsolódó kurzust, az egyetemen kívüli közszolgálati tapasztalaton való részvételt és egy intenzív kiscsoportos oktatóprogramot egyesít. Az élmény végén minden diák munkájáról egy TED-stílusú előadást osztanak meg a közösséggel.
https://www-choate-edu.translate.goog/.../john-f-kennedy...
Ne erre gondolj ha nem fia - aki meghalt vagy nem és hitet tett arra, hogy megbünteti apja gyilkosait - állítólag ebben segíti Trump a volt vagy van UDA elnöke....!
AZ EMPI újra jelentkezik új célt tűzött zászlajára fejezzük be 1848-at egy megbízható szövetségessel - hisz a habsburg zsidó orosz cár segítségével egy szövetségben 200000 kozák harcossal - győzték le - emlékszel?
e feladat főbb jellegzetessége:
- nem csak Sopron tesz hűség választást ha nem a Kárpát - haza össznépi magyarja...
- az EMPI más konzervatív vezetők mellett dolgozott, hogy leleplezze a SZÍNHÁZAT és a radikális baloldal: NEMZETI SZÍNBEN által szorgalmazott hatalmas, több billió FORINTOS - EURÓS -nagy kormányzati "szocialista" törvénytervezet káros politikáit. A CIVIL SZERVEZETEKET ÖSSZEFOGÓ több mint 165 konzervatív szervezettel együtt több száz oktatáspolitikai dokumentumot publikált a nagy kormányzati "szocializmusról" CSALÁSOKRÓL RABLÁSOKRÓL DEVIZA BŰNCSELEKMÉNYEKRŐL... szóló törvényjavaslatról, kerekasztal-beszélgetéseknek adott otthont aZ INTERNET NYILVÁNOSSÁGBAN magas szintű politikai és kommunikációs munkatársaival, és beutazta MÁRA NEM CSAK A VIRTUÁLIS TERET HA NEM A VALÓSÁGOT IS....az egész Nemzetet, hogy felhívja a figyelmet a káros rendelkezésekre. AZ EMPI HARCOSAI harcolni fognak a KÁRPÁT - HAZA, MAGYAR családokat, MAGYAR vállalkozásokat és MAGYAR közösségeket fenyegető politikák ellen.
OSTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN.
2021.december 22-én id Kiss László
ui: …azt, hogy sok mai első számú vezetőket likvidáltak és alteregóval helyettesítettek - nem tudjuk - de jó hinni benne! Azt már látjuk, így tudjuk: hogy sok felbőszítő történetet mesterségesen forgató könyv szerint közlik velünk a médiában…
--
id. Kiss László Kiss
0000000000000000000000000000000000
Álláspontom 2021. 12. 21. id.Kiss László: MINDEN HATALOM A NÉPÉ= F E L S É G ! (((…ÉS NEM A FORRÁSA - ÉRTHETŐ? id. Kiss László))))
A felségsértés régi hazai jogunk szerint az államkötelék elleni büntettek köréhez tartoznak:
a felségsértés vagy felségárulás vagy pártütés, crimen laesae Majestatis seu perduellionis;
a hűtelenség, nota infidelitatis. A magyar büntető törvénykönyv az elnevezést (felségsértés és hűtelenség) megtartotta, azonban lényegesen eltérő tartalommal.
Régibb jogunk szerint a felségsértésnek esetei a következők voltak:
a) összeesküvés az ország (Conspiratio in regnum);
b) összeesküvés a király, nevezetesen épsége és méltósága ellen (C. contra regis salutem aut dignitatem);
c) ennek megkísérlése (si quis conspirare aliquid tentaverit);
d) ily merényletben közreműködés, egyetértés (aut tentanti scienter consenserit);
e) a felségsértés feljelentésének elmulasztása biztos tudomás és bizonyíthatóság esetében (vel siquis hujusmodi aliquem noverit et probare valens non indicaverit);
f) a király élete elleni törekvés;
g) személyének tettleges bántalmazása;
h) tartózkodási helyének erőszakos megtámadása;
i) belháború támasztása.
Az alkotmány sérelmére
II. Az alkotmány védelmében felségsértést képez: 1. a trónöröklés törvényes rendjének; 2. a magyar állam alkotmányának, a magyar államot képező országok közt fennálló államközösségnek, a magyar állam és az osztrák-magyar monarchia másik állama között fennálló kapcsolat erőszakos megváltoztatására közvetlenül irányzott merénylet.
A büntetés mértéke 10-15 évig terjedhető államfogház.
A terület sérelmére
III. A terület védelmében felségsértés minden oly merénylet, amely közvetlenül arra irányul, hogy a magyar államnak vagy a monarchia másik államának területe erőszakkal idegen uralom alá jusson, vagy azon államtól, amelyhez tartozik, erőszakkal elszakítsák. Büntetése életfogytig tartó fegyház. Büntetés tárgyát képezik továbbá a felségsértés elkövetésére irányzott szövetség, amely létrejött, mihelyt két vagy több személy a felségsértés elkövetését közös egyetértéssel elhatározza, súlyosabb büntetési tétellel arra az esetre, ha a szövetségen felül előkészületi cselekmény is elkövettetett; 2. az I. alatti felségsértés elkövetésére szövetkezés nélkül tett előkészület; 3. felségsértés elkövetésére intézett egyenes és nyilvános felhívás. A nyilvánosság alatt irat, nyomtatvány, képes ábrázolat terjesztése vagy közszemlére kiállítása is értetvén; 4. a felségsértés feljelentésének elmulasztása, kivéve, ha a célba vett bűntett abbahagyatott. De valamint a büntetendőség határai a felségsértésnél tovább terjednek, mint más bűncselekményeknél (a szövetség, és az előkészületi cselekményeknek büntetendősége), úgy tágasabbak a büntetlenség határai is. A felségsértés büntethetősége megszűnik a cselekmény felfedezése előtti önkényes elállás és a káros következményeknek önerejéből vagy a hatóságnak történt feljelentése folytán történt elhárítása esetében. A főbüntetésen felül a hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése is megállapítandó….”
A királysértés
A király iránt tartozó tiszteletnek megsértése nem felségsértés, hanem királysértés; a királynak tettleges bántalmazása, amennyiben a fenti I. pont szerint nem képez felségsértést, királybántalmazás címén büntetendő.
stb. wiki
Tehát kedves Hadházy Ákos amikor azt írták, hogy a hatalmuk forrása a nép - felség gyilkosságot követtek el és azt forradalommal nem lehet orvosolni - ha nem aki azt elkövette - mint írja az internet - idézem: „…a felségsértés vagy felségárulás vagy pártütés, crimen laesae Majestatis seu ... A felségsértés büntetése a halál volt, továbbá a bűnös osztályrészére eső, ...” stb.
Tehát a KISZ banda nem hazaárulást követett el ha nem súlysósabbat felség gyilkosságot a népuralmát törölték el adminisztratív és fizikai erőszakkal - ma abban élünk!
Tisztelettel és szeretettel minden rendes embernek id . Kiss László 2021. 12. 21.
ELSŐFELVONÁSNAK VÉGE!

Válasz

kiss lászló üzente 6 hónapja

A föld csodálatos, áldott képessége, hogy termést hoz. És jaj azoknak a közösségeknek, amelyek nem tudnak élni e képességével…” ÉS VÉGÜL: Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin a kommunistákról
“A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek! Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak szermélyes boldogulása így kívánja.” INNEN: https://magyar.wordpress.com/.../alekszandr-iszajevics.../
ÉS EZ VONATKOZIK A VOLT KISZ TITKÁROKRA MA IS! KISZ=Kommunisták ifjúsági szövetsége!
MÉG NEM ISMERTE FEL: "...A szerelemre és a gyűlöletre azért van szükség. hogy legyőzze a halálfélelmet.
Ha nincs halál, nem kell szeretni, nem kell gyűlölni...." AMI ALAPJA ANNAK A JÖVŐ EMBERI CIVILIZÁCIÓNAK, AMI ELŐTTÜNK ÁLL!
NEM ÉRTI VAGY NEM IS AKARJA ÉRTENI AZ URALKODÓ ELIT MA 2021.12.14-ÉN 10:17-KOR ÍROTT ÜZENETEMET, MERT NEKI URALKODNI JÓ - JÓ ÉL BENNE A TÖBBSÉG KÁRÁRA ...
PEDIG HA TUDNÁ- TELJESEN FÜGGETLEN TŐLE A KÖTELEZŐ VÁLTOZÁS, AZ IDŐ ÉS A HELY ADOTT, AMELY FELTARTÓZTATHATATLANUL HALAD A BEFEJEZÉSHEZ! - UGYANIS A RÉ ÉS A MENY ÖRÖK ÉLETŰ... MEGÉRIK , ÉS MAGOT VET, MELYBŐL ÚJ ÉLET SARJAD! JOBBAT ERŐSEBBET SZEBBET, OKOSABBAT AD! AZ VISZONT TÉNYVALÓSÁG KÉSLELTENI TUDJA!
László KissMODERN VILÁG SPARTACUSAI!
DSepcembcer 0i1on201o.1u3, 1e5:m0d538u9 ·
FELKELÉS!
84 127 megtekintés 2013. szept. 28.
https://www.youtube.com/watch?v=5X-_PtqyEDM
sevaster1 21,6 E feliratkozó
Mára a bőség világában élhetnénk technológiánknak köszönhetően, amit csak azért nem érzékelünk, mert a korrupt és pénzéhes elit és politikusaink elveszik tőlünk munkánk gyümölcsét. Össze kell fognunk, hogy a vérszívó piócákat lerázzuk magunkról!
https://www.facebook.com/sevaster1
Sevaster1
Decemuabtaer 20p.,aln 916:3od20 ·
Mi van akkor, ha semmi sem igaz, amit eddig mondtak neked?
00000000000000000000000000
László KissMODERN VILÁG SPARTACUSAI!
DSepcembcer 0i1on201o.1u3, 1e5:m0d337u9 ·
Gondoljatok erre, amikor hozzászólásokat írtok a videó alá. A videóban Max Igan semmilyen teóriát nem akar sem igazolni, sem cáfolni. Csupán kérdőjeleket tesz fel. Ahogyan bennem is rengeteg kérdés van. Mert egyre jobban kételkedek mindenben, amit a mainstream vagy akár az alternatív média el akar hitetni velünk.
És mi van akkor, ha az egész történelem hamis, és minden csak mese volt? Mert amúgy a történelmet mindig a győztesek írják.
Mi van akkor, ha újra kellene írnunk azt az üres lapot?..."
00000000000000000000000000
László KissMODERN VILÁG SPARTACUSAI!
Dte5c4mpe13fmaboert t4.,1 e5:257c ·
1 hozzászólás
László Kiss
Döbrögit hülyének néznetek nem kell félnetek jó lesz, ha mindenki egyetért
Döbrögi egy pillanatra ütemet tévesztett a mai rádiós vajdaszeánszon
https://balrad.ru/.../dobrogit-hulyenek-neznetek-nem.../
Nagy Katalin nehéz helyzetbe hozta egy kérdéssel a miniszterelnököt, de a jog segített.
Péntek reggel a szokásokhoz híven a Kossuth Rádióban beszélt Orbán Viktor miniszterelnök, Nagy Katalin ezúttal a járvány, az Európai Unió, az energiaválság és a „gyermekvédelem” témáival kapcsolatban tett fel kérdéseket és reagáltatta állításokra.
Bár a miniszterelnök ilyenkor nem szokott váratlan, vagy akármilyen szempontból nézve nehéz helyzetekkel találkozni, ezúttal a legváratlanabb módon nehezítették meg a dolgát. Nagy Katalin ugyanis azt az állítást helyezte elé, hogy az ellenzék és Márki-Zay Péter szerint sincs „LMBTQ-probléma” Magyarországon, és „nálunk még óvodások nem akarnak a szülő beleegyezése nélkül nemet váltani.”
Erre Orbán hirtelenjében csak annyit reagált:
Hát mert… tiltja a törvény!...” stb. a linkben
Megjegyzem, hogy a törvényes nemzetközileg is elismert állam erőszakos megváltoztatását is tiltotta orbán és te fittyet hánytál rá….
Kovid fasizmus
000000000000000000000000000000000000000
László KissModerátor
Turi Béla Kedves Béla! Ne vedd kukackodásnak de egy eseményt az utokorra úgy írjuk le, hogy az érthető legyen, mert hidd el, de inkább tudd 20-40 évmulva majd aki így olvassa, ahogy írtad nem fogja tudni a valóságot - idézlek: "...Igen! Lehet hogy itt a hir TV-ben is a portást rúgják ki a történet miatt, mint az ajkai timföldgyárban a kolontári iszapgátszakadás miatt... " ÍRD BÁTRAN A VALÓSÁGOT A KOLONTÁRI ISZAPGÁT terror ROBBANTÁS MIATT... UGYE NEM SÉRTŐDTÉL MEG ÉS EZ MINDANYIUNKNAK SZÓL ÉS RÁM IS VONATKOZK, EGYMÁST FIGYELMESZTESSÜK, HA HAZUGSÁGOT TERJESZTÜNK.. !
Turi BélaAdminisztrátor
László Kiss László barátom, elsőre nekem is ez a valóság ugrott fel, de nem akartam többfrontos támadással előjönni.

Válasz

kiss lászló üzente 6 hónapja

LÁNGOLÓ OSZTAGOLT BETŰK…
FELSÉGSÉRTÉS....
13 TÖMÉNY RÉSZLETEK KORÁBBI ÍRÁSAIMBÓL Küldöm a magyarnak ma 2021. 12. 22.-én én !
"amiről nincs személyes tapasztalatom, arról nem alkotok véleményt."
a cenzor nem engedte feltenni sehova így ide megpróbálom feltenni 2021.12.16-án 3:19-kor:
A büntetőjog szerint hazaárulásnak minősül, ha valaki egy idegen állam kormányával szövetkezik azért, hogy Magyarország területi integritását vagy alkotmányos rendjét sértse. Meggyőződésem, hogy az alkotmányos rend megsértését ezzel maximálisan megvalósították…..” ((((..EZ HAZUGSÁG - MERT NEM VALAKI HA NEM :
Hazaárulás Btk. 258.
258. § (1) Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást
a) súlyos hátrányt okozva,
b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával,
c) háború idején vagy
d) külföldi fegyveres erő behívásával vagy igénybevételével
követik el.
(3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása
263. § (1) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, alkotmányos rend elleni szervezkedés, lázadás, rombolás, hazaárulás, hűtlenség, az ellenség támogatása, kémkedés, szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés, kémkedés az Európai Unió intézményei ellen készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és erről a hatóságnak vagy az állam illetékes szervének, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása miatt az elkövető hozzátartozója nem büntethető.
Kitiltás
264. § Az e fejezetben meghatározott bűncselekmények esetében az elkövetővel szemben kitiltásnak is helye van…”))) UGYE ÉRJÜK - EZÉRT KELL MEGKÉRDEZNI, HIVATALOS HELYEN BÍRÓT RENDŐRT STB. HOG ÖN MILYEN ÁLLAM ÁLLAPOLGÁRSÁGÚ - (((HA KETTŐS MÁR ELEVE NEM ÁLLOK VELE SZÓBA…)))) MA EGÉSZITETTEM KI 2021.12.22-ÉN!
„…Itt nem arról van szó, hogy ki mit tett korábban, vagy hogyan működött a Kádár-rendszer, hanem arról, hogy a jogfolytonosan átvett szolgálatok meggyengítése veszélyezteti Magyarország nemzetbiztonságát….”
„…Gyurcsány egy olyan KISZ-vezér volt, akiért és a hozzá hasonlókért nekem mint állambiztonsági tisztnek adott esetben az életemet kellett volna áldoznom. Ma olyan vagyonokon trónolnak, amelyeket az apám, az anyám és a többi ember halmozott föl korábban. Nyugodtan megírhatja, hogy én ezt egyszerűen lopásnak tartom…..”
„…– Nem akartam, hogy a fiam úgy nőjön fel, hogy azt vágják a fejéhez, az apád hazaáruló, gazember volt. Nem voltam az. A hazámat szolgáltam a magam lelkiismerete szerint. Az idegen kémtevékenység ellen dolgoztam. Az ügynökhisztéria sok tisztességes embert, köztük ma is a hazájukat szolgáló elhárítókat megalázott….”
Lojalitás szó jelentése
1. Kitartó megbízhatóság, amikor egy személy becsülettel kitart egy eszme, érdekek képviselete, cél, feladat, kötelesség teljesítése, illetve egy személy, közösség mellett, mert azt korábban megfogadta.
Ma 2021.12.16-ám írom lehet akár hétpecsétes államtitoknak nevezett a bűnözők által - én már leszarom, - kötelessége ha fajom nemzetem léte forog kockán azt a nyilvánosságra hozni ma ezt teszem , amikor én is abba a sorba tartozok akit felsoroltak rendőr voltam így ma hiteltelennek érzem magam! És ne hogy azt hidd, hogy bárkit megakarok győzni - eszem ágában sincs - de a titkosszolgálati módszerem nem 2006-tól kezdődő, mint olvasod a korhű írásokat, ha nem az enyém 1987- június 30-tól - akkor döbbentem rá - hogy rosszhelyen vagyok ezek nem azok, akinek hittem őket! Ma már tiszta sor, aljas módón alkalmazták azon rendszer személyeinek lejáratását amelyek már akkor megmondták írták a valóságot - és így vált számomra ma már a hitelességem is számomra elfogadhatónak! te olvasó meg döntsd el magadban - mi a valóság ezek után, és tedd azt amit a haza megkövetel tőled is !
És a dolgozat:
Egy barát lojalitása sokat jelent az embernek. Az alkalmazott lojalitása a vállalathoz azt is jelenti, hogy nem fecsegi ki a piaci versenytársaknak a jövőbeli terveket.
2. Hűség az uralkodóhoz, hatalmon levő kormányhoz, párthoz, vezetőkhöz, rendszerhez.
A nemesek lojalitása tartja trónján a királyt. A lovag lojalitást fogadott a királynak, amikor lovaggá ütötték. Minden országnak nagyon fontos az állampolgárok lojalitásának fenntartása.
3. Átvitt értelemben: Igazságos hozzáállás, amikor egy személy egy másik személyt, vagy annak bizonyos cselekedetét, kérését úgy bírálja el, hogy a személy érdemeit, az adott helyzet körülményeit is figyelembe veszi; méltányosság.
A főnök lojalitása azt jelenti, hogy meghallgatja és megérti a beosztott gondjait. A vezetői lojalitás tekintettel van a körülményekre.
4. Átvitt értelemben: Erkölcsi szilárdság, amikor egy személy hozzáállása, tettei, viselkedése alapján nyílt, becsületes és tisztességes ember.
Az alkalmazott lojalitásába beletartozik, hogy vállalja hibáinak következményét. Egy ember lojalitása akkor erős, ha nem változtatja meg elveit önző érdekek alapján.
Eredet [lojalitás < francia: loyal (hű, becsületes) + -itás (főnévképző)] < latin: legalis (törvényes) < lex (törvény)]…”
A FELSOROLTAK KÖZÜL TALÁN 4. BE SOROLOM BE MAGAM!
Polgárok és Polgármesterek Szövetsége" MIÉRT? NEM VALAMI ELLEN HA NEM VALAMIÉERT! MI AZ A VALAMI? MINDEN HATALOM A NÉPFELSÉGÉÉ!
TEHÁT AMIKOR:
László KissMODERN VILÁG SPARTACUSAI!
Det0Sccieomnber 1081.,0 m2:t1ie30m8 ·
De itt egy szabály van, vadászol, vagy rád vadásznak!
Kevin Stacey oszkár díjas színész Frank Underwood amerikai elnök...
De az eredeti szöveg szó szerinti fordítása úgy szól, hogy:
Az egész világ egy színpad
És minden férfi és nő csupán játékos;
Nekik megvan a saját kijáratuk és bemenetelük,
És egy ember saját idejében sok részt játszik.
2021. 10. 05. üzente Tamara Pózsa
orban viktor ne figyeljenek oda arra amit mondok egyetlen dologra figyeljenek amit csinalok másolata
https://www.youtube.com/watch?v=f3nfpuOoHdI
MEGKOMOLYODVA
Üzenem ma: Van jogi megoldás - a valódi demokráciában,(((...ILYEN MEG NINCS...))) de ott is csak békében, háborúban nem lehetséges, és ma 2021. 12. 11.- én háború van - un. hibrid háború az emberiség ellen - miután e háborúban semmi sem az aminek látszik, bármit megtehetnek halálos ellenségeink - ellenünk………
Ha minden nem az ami, akkor az óvunk és védünk intézménye is ellenünk van… ez a XXI.sz. világháborúja mesterséges intelegencián alapul - tehát lelketlen - gépi…. idézem tegnap írt közlésemet:
Előzménye: https://dringsti.wixsite.com/emmako/post/2-coin-b%C3%B6lcsei
„…3. Beszivárogni a felkelők közé, és belülről szétverni a mozgalmat Kezdetekben minden mozgalom "tábornokok gyülekezete közlegények nélkül". Egy valamire való titkosszolgálat sikeresen használhatja ki tagok közötti nézetkülönbségeket, beépíti a saját embereit és egymás ellen fordítja őket. Egy radikális szervezetből lesz két gyengébb, majd abból négy, nyolc, akik egymást is ellenségnek tekintik és a felkelés elporlik, mielőtt bármi kárt okozhatott volna. /Békés, egyszerű és észrevétlen mivolta miatt gyakorlatilag a legjobb módszer. Egy rendkívül karizmatikus vezető és/vagy komoly ideológiai kohézió szükséges ahhoz, hogy a felkelők ki tudják védeni, és a külföldi támogatás sem árt hozzá./
Válaszom: László Kiss 8 órája
A MEGSEMMISÜLÉSÜKBE FOG VÉGZŐDNI ... BIZONY EZ LESZ ---- ÉS HAMAROSAN VAN!
A HARMADIK IJESZTŐ MEGFOGALMAZÁSRA ÍROM.
Valóban úgy tűnik, hogy tehetetlenek vagyunk vele szembe, nem tudjuk azt megakadályozni és szűrni, hogy belépéskor ki ki ben mi rejtőzik… ez tény - de az is tény, hogy az együttélés során - ha titkos eljárás nagyítója alá nem teszem egyik aktív résztvevőt sem, akkor az van amit írtál reménytelen - tehát tudd - ma még ennek az eljárás komolyságát nem észlelem - de ha komolyodik a helyzet - tudd ki lesznek szűrve mind azok akik ártani jöttek közénk… amitől félni kell az az árulóvá váló köztünk levők…. akiért tűzbe tennék a kezünket és még is bukásunkat okozná… ez ellen is van módszerünk na de már nehogy azt hidd, hogy ezt is közlöm… HA KÖZÖLNÉM A REMÉNY HALÁLÁT TENNÉM!
Kedvelés Kairos 2 órája Válasz címzettje: id. Kiss László Furcsa szöveg.
Lesz ez még furcsább azoknak akik nem értik - ezt nem közlöm Istvánnal, azért csak mégse írhatok le ilyet egy professzornak vérig sérteném és megszakadna virtuális barátságunk..
A furcsa maga a változás lesz:
Itt írok - olvasok róla:
A forradalom felfalja saját gyermekeit. A CENZOR TILTJA ÍGY ÍROM AKKOR KERESD MEG A VISZ A VÍZ SODOR - OLDALT OTT ELOLVASHATOD!
De tudjuk forradalom nincs háborúban - ezért írtam már megkomolyodva ezt:
A fluktuáció oka nem a covid
Fluktuáció=Ingadozás, hullámzás, lebegés.
A koronavírus ugyanis egy dologra biztosan jó: figyelmes szemlélő számára radikális módon tárja fel azokat az üzletviteli problémákat, amelyek kezelése nem tűr(ne) halasztást és/vagy óriási kockázatot, kitettséget jelent egy adott vállalkozás, munkaközösség számára. Az algoritmizáció, a mesterséges intelligencia térnyerése; az e-kereskedelem, a virtuális interakciók növekedése; a globális logisztikai láncok összeomlása (lásd chiphiány); a távmunka (home office); az általános alapjövedelem; a rövidített munkahét intézménye mellett a magas önkéntes fluktuáció is ilyen forró pont. De a permanensen magas fluktuációt nem a covid hívta életre, és nem is a vírus az oka (persze bőven vannak különbségek az amerikai, az európai vagy a hazai munkaerő-piac között ebben a tekintetben is)! Azok a hazai vállalkozások, amelyek meglépték – akár a mostani pandémia hatására! – azokat az intézkedéseket, amely segítségével flexibilisebb, a változó környezetre, beleértve a válsághelyzeteket is, rugalmasabban reagálni képes, diverz és perszonalizált munka- és foglalkoztatási körülményeket hoztak létre….”
Innen: https://www.hrportal.hu/.../onkentes-felmondasi...
„…Hisz’ ki ne olyan munkáltatónál szeretne dolgozni – pláne a mostani vészterhes időkben –, mint amelyen Csíkszentmihályi Mihály sokat idézett gyárosa, aki, amikor leégett a gyára, a biztosítójától kapott pénzt jórészt arra fordította, hogy tovább fizesse a munkásait, amíg újra felépítették az üzemcsarnokokat, és újraindulhatott a termelés, mondván: „ők is dolgoztak nekem, most rajtam a sor, hogy én segítsek nekik.”
És vannak a megdermedtek:
„….Úgy szeretnének futóversenyt nyerni, hogy inkább kétségbeesnek, mintsem elmozdulnának a rajtvonalról…..”
AKKOR AMIKOR MÁR NINCS FÉLELEM BENNÜNK, MERT NINCS HOVA HÁTRÁLNUNK:
Eljött az idő hogy kilépjünk a félelem bűvköréből, és dolgozzunk a jövőnkért. A nemzetépítés folyamata elkezdődött, és zajlik országszerte, bár most még csak az alapok kerülnek elhelyezésre. Segítsünk, hogy mindenütt elinduljon a Nemzetgyűlés tájékoztatójának terjesztése, és a népgyűlések szervezése. Utóbbit minden településen, Budapesten a kerületekben meg kell tartani, ezért minden magyar ember felelősséggel fel kell, hogy vállalja a feladatot, hogy ha úgy alakul, akár őt is megválaszthatja a népgyűlés a település küldöttének a Nemzetgyűlésbe. Ez tisztesség, és egyben nagy kihívás is, mert a mai beszennyezett tudatú világban tisztán kell látni és megtanulni együttműködni másokkal….” ÍRTA VALAKI LE AZ INTERNETEN
EZT TALÁTAM MÁRA: 2021. 12. 09. KOMOLY FIGYELEMFELHÍVÁS - FIGYELMEZTETÉS!
Összegzés
Amennyiben a fentebb felsorolt 4 sarkalatos puccsérettségi tényezőből legalább 3 a kötelező puccs meg szervezését és kivitelezését eredményezi, akkor feltétlenül a puccs megszervezésere kell koncentrálni.
Amennyiben a fentiek mindegyikénél mennyiséggé tett adatok az eredmények, pl. súlyozott jegyek az 1-10-es skálán, akkor 8-as jegyen felüli eredmény esetében feltétlenül, és késlekedés nélkül ki kell vitelezni az államcsapást.
Másképp az őslakos nemzet sorsa kétségessé válik, és a palesztinok, vagy az amerikai indiánok sorsa var rájuk.
Dr. Ing. Sebestyén Teleki István, Zürich
2019 március 22.
INNEN: https://dringsti.wixsite.com/.../egy-%C3%A1llam-puccsra...
Eljött az idő, meg kell tudni az igazságot?
csak magyarok – hunok – szkíták olvassák – másra nem tartozik és nem is érti – csak sértegetni tudna tudatlansága okán!
http://hunok.hu/arvisura/arvikezd.html...
1. Interjú Kati nénivel. Eljött az idő, meg kell tudni az igazságot?
74 011 megtekintés
•2012. okt. 4.
Teljesen nyilvánvaló, hogy társadalmi kísérletet végeznek rajtunk. Már gyűlöljük egymást.
Először a maszkok…aztán a vakcinák nem sokára meg valószínűleg a Q-R kódok miatt.
Mert így végül mind legyilkoljuk egymást , mi közben az ellenséget fel sem ismerjük.
Az ilyen harcmodort Kínában úgy hívják: ..a bölcs majom a dombtetőről figyeli a völgyben verekedő két tigrist.
A mai háborúkat nem puskákkal meg rakétákkal vívják, HA NEM A MÉDIÁBAN .
A Tudományban, az oktatásban, A kultúrában, orvostudományban, egészségügyben,
S még csak bele se gondol senki, hogy ez tudatos, célirányos szellemi támadás, hogy kivetkőztessenek emberi mivoltunkból, s hogy egymásra uszítsanak minket. Hogy meg kéne ezt állítanunk. Az emberekbe meg van a vágy a lelki emelkedettségre, az erkölcsre, Megvan elhihetik.
S e tény előtt behunyni szemünket bűn az emberek ellen . Ez SOS s-jel! Segélykérés”…stb. a videóban!
https://www.youtube.com/watch?v=CRNti5sz3_A
Az igazság kiderül, s egyre többen ismerik fel
FELADAT: ITT A VÉGÉN: SZABADÍTSUK KI A POLITIKAI FOGLYOKAT!
Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin NEKI TULAJDONÍTJÁK : „… Nem a Birodalom tág határaihoz kell ragaszkodnunk, hanem szellemünk tisztaságához a megmaradt területen.
Bármihez fogjunk, bármin gondolkodjunk mai politikai életünkben, senki sem számíthat semmi jóra mindaddig, amíg könyörtelen akaratunk pusztán az érdekeink után lohol, nem törődve nemhogy az isteni igazsággal, de még a józan erkölccsel sem.
FOLY.KÖV.

Válasz

kiss lászló üzente 6 hónapja

PÁNIK NÉLKÜL…
Pánik szó jelentése
1. Fejvesztett rémület; embertömegben érzett elhatalmasodó nagyfokú félelem.
2. Nagyfokú ijedtség, amely hirtelen fellépő bizonytalanság érzéséből származik egy csoportban.
Eredet [pánik < francia: panique (pánik, „páni”) < görög: ró panikon (páni félelem) < Pán (Pán, az erdők félelmetes hangú istene)]
Boldog Karácsonyt kívánok mindnyájatoknak!
"Legyünk egy kicsit csendben! Födje mély csend a szíveket: mert a sötét, elgyötört földre Karácsony közeleg. Jó, ha most lelkünk messze hagyja a hajsza, lárma mind. Ne siessünk hangos utakra! Karácsony lesz megint."
Ha bár nagy a szegénység és gyötrelem, ne engedjük, hogy magunk, alája temessen, jön, a valódi világjárvány előzd meg és küzd le akarattal, kérd Istened segítsen - imád meghallgatja hidd el!
Mert nem hiszed, tudod Őt a Ki soha nem hagy el, tegyél meg magadért mindent, amit ember megtehet, és akkor jön Ő ha már mindent megtettél és nincs változás - körülményedben !
Ezen Karácsonyod lesz az, amikor mind ezt megtapasztalod…
Úgy van! Jézus Krisztus szent nevében. 2021.DECEMBER 22-ÉN

Válasz

kiss lászló üzente 6 hónapja

VÉGE ENNEK A KÖZLÉSNEK:
áttekinthetőséget teremteni számunkra, ha fontosnak tartja. De a két választás és egyéb említett jelek mellett más egyoldalúságok is mondatják velünk, nehogy majd csak a történelem adja meg az eligazítást, amit már sem a kormány, sem mi nem érünk meg.

Következésképpen parancsoló, hogy késedelem nélkül és helyesen betájoljuk magunkat.Történelempolitikai iránytűnk

A világtörténelem arra a pontra jutott, hogy a háttérhatalom ki akarja venni az emberiség kezéből a választás jogát az életét-jövőjét érintő alapvető kérdésekben. E céllal alaposan előkészített, ezért ármenetileg kivédhetetlen világméretű szellemi, politikai, gazdasági, jogi, faji, szexuális, azaz össztársadalmi zűrzavart idézett elő. A nemzetállamok kormányai, civil társadalmai nem voltak erre felkészülve. Nem védtelenek, de nagy részük zavarba került, érdekeit, értékeit ésszerűtlenül kezeli. Nem tudja, mit akar valójában elérni a látszólag uralmi helyzetbe jutott pénzvilági háttérhatalom a népvándoroltatással? Miért kell a muszlim népeket eltávolítani a hazájukból, ahelyett, hogy morzsányit áldozva a profitból, segítenék őket ott helyben? Miért nem fogja fel a tapasztalt európai diplomácia és politika, hogy a mesterségesen okozott migránsválság természete miatt a betolakodók erőszakolt szétosztásával e válság nem megoldódik, hanem a békés megoldhatatlanság irányába mélyül el? Mi a pénzvilág célja Európa tönkretételével, ahol nyereséges bankjai, gyárai működnek? Kik és miért zsidósították el, most meg miért muszlimosítják el Göthe, Wagner Németországát? Miért nem engedik, hogy Shakespeare, Cromwell Angliája a saját útját járja? Miért vált Magyarország a céltáblájukká? Mindezt miért kíséri faji terrorizmus, keresztényellenesség, szexuális ellenforradalom? Miért nem szent többé az emberért, nemzetért, országért érzett felelősség? S miért folyhat mindez felfoghatatlan erővel, megmagyarázhatatlan sikerrel, s lépi át a józanész határát? Miért forgatják ki eredeti jelentéséből a legköznapibb fogalmakat is, adnak neki más tartalmat, vagy fordítják a visszájára, amivel szellemi zavart keltenek? Mindeközben elvesznek az örök emberi értékek és érdekek. Hiszen Nyugat-Európában ma már nemcsak elvárás az álhumanizmus, a migránssimogató bugyutaság, a szivárványszínű téboly, hanem büntetik is, ha valaki nőnek nevezi a nőt, aki minden tekintetben nő, de úgy elámították, hogy nem tartja magát annak, ezért feljelentést tesz, ha valaki nőnek nevezi, s a bíróságok engedelmesen elítélik az illetőt. Láthatatlan hálózat igyekszik megakadályozni Ausztriától Macedónián és Szírián át Brazíliáig, hogy a népek a saját uraik maradjanak. De a természetes és a nemzeti vívja világraszóló harcát a természetellenessel és a nemzetidegennel.

A politikai irodalom, a tárgyilagosságra törekvő tv-vitaműsorok nem tudnak mélyreható magyarázatot nyújtani, ezért mindezt őrültségnek minősítik, vagy kifigurázzák. Ebben igazuk is van, de a közembert az érdekli, mi mindennek az oka, indítéka, célja. Betájolódásunkhoz mélyebbre kell ásni, mert nemcsak több a kérdés, mint a válasz, hanem nincs is válasz. Habár egyvalamit logikus feltételezni: nagy-nagy eltitkolt érdekek, tervek húzódnak meg mindezek mögött. Nézzük, az elemzők mégis milyen okokat szoktak emlegetni.

– A háttérhatalom társadalommérnöki istenjátszó elképzelése a neki engedelmes euro-ázsiai-negroid faj, az új ember (homo sorosensus), vagy zombik kinevelésére. Nem meggyőző érv. A keveredéshez nem kellene embertelen, költséges népvándoroltatás, hiszen ha alacsony ütemben is, de folyik. Viszont a népvándorlás szintű keveredés véres tragédiákba torkolló faji, vallási, társadalmi ellentéteket szül, amivel éppen a keveredést akadályozza.

– A háttérhatalom ügynökei álnokul állítják azt is, a népvándoroltatás azért szükséges hogy megelőzzék a háborúkat, amelyeket a nacionalizmus okoz (nem a kielégíthetetlenül profitéhes tőke), ezért a nemzetállamok megszüntetendők.

– Cél a szavazatnyerés (hihetetlen, de a betolakodók tényleg szavazati jogot kapnak), de pénzével, hatalmi pozícióival, a tömegtájékoztatási eszközök uralásával el tudná érni választási céljait is.

– Munkaerőhiány pótlása. Nevetséges, hiszen elenyésző részük alkalmazható. Ugyanakkor Nyugat-Európa egyes országaiban (Spanyolország, Portugália, de más országokban is, nem is beszélve a kelet-európaiakról) kvalifikált, közel azonos kultúrájú, sokkal könnyebben beilleszkedő és termelőképes munkanélkülit fogadhatna.

– Mesterkedésének a túlnépesedéshez sincs köze, hiszen, egyrészt, az európai lakosság önmagától csökken, másrészt éppen a legszaporodóbb fajtát importálják, amivel éppen a túlnépesedést növelik.

– A túljátszott klímaválság sem magyarázat, hiszen nem ilyen probléma által sújtott országokból érkeznek. A háttérhatalom csak úgy tesz, mintha az emberiség érdekében a globális ökológia érdekelné, holott csak a nyereségelvű világgazdaságot menti. Globálisan inkább környezetrombolást folytat, és készül a háborúkra az egyre fogyatkozó természeti forrásokért, az olajért, a vízért.

– Azt állítják, globálisan gondolkodnak, s globálisan is kell cselekedniük. Olyannyira, hogy tervek készülnek a világelit másik bolygóra települése érdekében, ha itt veszélybe kerülne.

Nem állítható, hogy a hasonló felvetésben ne lenne valós elem, ám a miértjeinkre együtt sem adnak választ. Abban azonban nincs kétely, hogy a mély állam, és a háttérhatalom ténykedésének teljes tartalma jog- és alkotmányellenes, egyben emberiségellenes. A világ már látja, korlátlan pénzük birtokában korlátlan az erkölcstelenségük. Gátlástalan, fondorlatos összehangolt globális módszerekkel képesek elérni, hogy napról napra egyre kevésbé tudjunk beleszólni a politikába, de még a saját életünkbe is. Ezek az erők régebben is megvoltak; titokban szervezkedtek, időnként kísérletként bedobtak bizonyos gondolatokat, de most színre léptek, globális támadással akarják megvalósítani téveszméiket. Céljuk érdekében a végletekig felpörgetik a bürokráciát, gépesítést, on-line ügyintézést, elszemélytelenítenek mindent, hogy gyengítsék, kiforgassák sarkaiból a hagyományos éltető közösségi emberi kapcsolatokat.

Akaratlanul is megkönnyítjük a dolgukat, mivel általában ösztönszerűen, meggondolatlanul hajlamosak vagyunk a csalogató kényelmesebb eljárásra, így burkoltan nevelhetnek bennünket konzumidiotizmusra. Fel sem figyelünk rá, de az ellenkezőjébe átcsapó kényelmi szolgáltatásaikkal egyre kiszolgáltatottabbakká tesznek bennünket, megingatják hosszú idő óta bevett eljárásainkat, alattomosan átírják életrendünket. Még azt is elhitethetik, hogy önként alakítjuk át az emberi szervezet által megszokott normális ütemű életvitelünket a villámgyors, s egyre idegesítőbb elidegenítő és eltájoló okostelefonos on-line virtuális életre. Az általuk lefizetett ugyanerre ösztönző tömegtájékoztatás mára a világ majdnem valamennyi országában szellembénító álhíreket és hazugságokat tálaló hatalmi ágazattá nőtte ki magát. S a politika, ahelyett, hogy tényszerű tájékoztatást követelne tőle, célzott, manipulált híreket, szenzációhajhászó szórakoztatást ír elő neki; el kell hallgatnia fontos híreket, fel kell nagyítania lényegteleneket, ha nincs, ki kell ötlenie bulvár híreket, ködösítenie kell. Ez már a valóságtól tudatosan elszakított virtuális tömegfélrevezetés. Jeleit nálunk is bőven láthatjuk, s érthetetlenül szemléljük, hogy akárcsak a múlt rendszerben, továbbra is a legvirtuálisabban teljesítő szereplőik (azaz a nemzetidegen és elferdült érdekeket hirdetők) kapják az anyagi, politikai, sőt rendőrségi támogatást, s a mindez ellen tiltakozókat hallgattatják el. Holott a kormányzati szerveknek nem az ellenfeleik, a nemzetidegenek hírközlő eszközeit kellene pénzelni, folytatva a múlt rendszer „aczélos” gyakorlatát (amire pedig Szakács Árpád „Kinek a kulturális diktatúrája?” című elhallgatott cikksorozata tényszerűen rámutatott), hanem a hazafias és az érted haragszom szellemében bíráló hírforrásokat; de mintha mégis inkább ez utóbbiaktól tartanának. Pedig az ésszerű, de nem pártatlan megkülönböztetés, a hatalom megtartásának alapvető követelménye.

A felnövekvő nemzedékekkel még könnyebb dolguk lesz, mivel az ő agymosásukat már az óvodában elkezdik, s a társadalmi beágyazottság, amitől már ekkor megfosztják őket, az életükben talán már soha nem lesz pótolható. Ők már a kizsákmányoló, egyre inkább szakbarbárságot követelő munkán kívül a másoktól függő önmegvalósításban élnek, pótcselekvésre valók lesznek, amíg a robotok innen is ki nem szorítják őket. Botrányos, de ma már a mesék is homoszexualitásra nevelnek, az iskola pedig, a valóságtól elrugaszkodott digitális világban élésre, erőszakra, kabalisztikus idegen bálványok imádására. Ezek szemfényvesztő terjesztésével elszigetelik a fiatalokat a természetes emberi érzésektől, elkorcsosítják idegrendszerüket, testüket-lelküket. Arra késztetik őket, hogy ne férfi-nő kapcsolatra törekedjenek, hanem a genderizmus szellemében a szaporodás megelőzésére azonos neműekkel létesítsenek szexuális kapcsolatot. Ne szüljenek gyerekeket, mert környezetszennyező gázt termelnek. Sőt Magnus Söderlund, svéd „tudós”, egyelőre csak a halottainkkal kapcsolatban, de javasolja a kannibalizmus bevezetését, mint a túlnépesedés és a klímakatasztrófa elkerülésének kihasználatlanul hagyott módszerét.

A háttérhatalom ügynökei tehát szexuális elferdülést, kannibalizmust ajánlanak. A közéletben pedig, ami nem holokauszt, vagy esetleg gulág és terrorizmus, illetve nem kapcsolódik ezekhez, az ma ellenjavallt, legyen szó politikáról, történelemről, erkölcsről, bármiről. A második világháborúról szólva, kockázatos is hangoztatni, hogy más népeknek, németeknek, oroszoknak nagyobb áldozatokat kellett hozniuk, nagyobb szenvedéseknek voltak kitéve, mint a zsidók. Ám ők legalább harcoltak, vagy ellenálltak, míg a zsidók nem védekeztek, de utólag hetedíziglen igyekeznek bosszút állni azokon, akiknek elődjei nem áldozták életüket a megmentésükre. S ha nem hamisítod meg a történelmet úgy, ahogy elvárják, azonnal antiszemita leszel. Aki nem így gondolkodik, az fasiszta, nacionalista, populista, vagy antiszemita, ezért elszigetelendő. Egyelőre! Később a lázadók, a hazafiak átnevelő, vagy megsemmisítő táborokba kerülnek. Az amerikai FEMA több mint 900 megsemmisítőnek nevezett táborral rendelkezik; kialakulóban van az emberirtási ipar. Senki nem cáfolja. Közszájon forog, a sajtó is kommentálta, hogy Rákospalotán is épült már ilyen. Megállni sem szabad előtte, s még csak nem is magyar, hanem az In-Kal izraeli biztonsági cég védi, amely Gyurcsány idejében lelepleződött, s azóta „illegalitásba vonult”. A szemünk előtt készül a jövőnk?

E történelmi szakaszban lépten-nyomon tapasztaljuk, hogy az emberiség vívmányainak terjesztésével kezdetben pozitív szerepet játszó globalizáció gyakorlatilag egyre inkább amerikanizálódást jelent. Mivel azonban az USA elválaszthatatlan Izraeltől, itt is az amerikai-izraeli háttérhatalomba ütközünk, annak ellenére, hogy jelenleg hivatalosan mindketten nemzetállamnak tartják magukat. Tagadhatatlanul vannak ilyen törekvéseik, ezért nem azonosíthatóak teljes mértékben a háttérhatalommal, de ugyancsak tagadhatatlan, hogy a bázisát képezik. Óriási pénzügyi eszközökkel, kiképzett ügynökökkel, álcivil szervezetek titkon létrehozott világhálózatának segítségével kimódolt ellenkultúrát (kulturálatlanságot) terjesztenek. Harcolnak az emberi eszményeket magáévá tevő civilizáció, jogrendszer, demokrácia ellen. Kiüresítik, üldözendővé teszik a hagyományos családot, házasságot, eltorzítják a nő és a férfi társadalmi-biológiai szerepét. A hagyományos társadalmi rend megbontása egyre több országban sikeresnek tűnik, legalábbis átmenetileg, hiszen logikus feltételezni, hogy az elsöprő többségben lévő egészséges társadalmi erők lerázzák magukról e természetellenes torzulásokat. Befejezésül mondjunk ki a nagy igazságot. A háttérhatalmiak nekünk az itt körvonalazott jövőt szánják, de önmaguknak egészen más, még fényesebb, kényelmesebb jövőt képzelnek el, ismeretlen céljaik vannak, s rajtunk átgázolva, ha kell bennünket eltiporva, ezeket akarják megvalósítani. S ha hagyjuk, meg is teszik.

A világesemények és a hazai fejleményeinek elemzéséből megdöbbentő következtetést kell levonnunk: a történelem sajátos szakaszában élünk, amikor az emberiség sorsát nem nevesített rejtőzködő világpolitikai szereplők dönthetik el, akiket senki nem választott meg semmilyen posztra, senkitől semmilyen megbízást nem kaptak arra, amit hatalmaskodóan tesznek a világgal.

A fenyegető jövő ellenére sem vagyunk esélytelenek; egyénileg sem kilátástalan a sorsa senkinek sem. Mindenekelőtt a civil társadalomnak kell a szó legszorosabb értelmében észnél lennie, mert végzetesnek bizonyulható csábításokkal, fenyegetésekkel, álcivil ellenmozgalmakkal kell szembenéznie. A végtelen információ és tudásáradatban célirányos kereséssel fellelhetők értelmes meglátások, iránymutató elemzések, ajánlások. Tudnunk kell válogatni, főleg a dolgok mögé látni, az összefüggéseket felfedezni, hogy ne essünk csapdába. Ne üljünk fel a tetszetős, önmagát kellető politikai korrektségnek és egyéb hamis jelszavaknak, az önmagukat húsevő virágként kellető, tőlünk idegen ételt és szellemet terjesztő gonosz szándékú gépezeteiknek, mint Hollywood, Facebook, YouTube, Twitter, Coca-Cola, MacDonald. E szűrést kevés országban segítik elő hivatalosan, ezért mindenkinek magának kell elvégeznie.
Számunkra a magyar megmaradás, a kárpát-medencei magyar anyaország magyarnak, a lehető legtisztábban magyarnak megtartása a történelmi feladat; mindent ennek kell alárendelni. Ezek tudatában a kormány által folytatott erősödni, szaporodni, felkészülni mindenre irányvonal helyes és támogatandó. Ám a történelmileg rég esedékes, az előző kormányok hasonló hibáiból fenyegetővé felgyülemlett magyarellenes visszahúzó nemzetidegen fejlemények felszámolása nélkül kétes a végső sikere. Az aktuálpolitikai döntések elkerülhetetlenek és sokszor sürgetők; a pillanat kényszere alatt néhány embernek kell akár kellő megalapozottság nélkül döntéseket hozni, amelyek így esetleg nem a legmegfelelőbbre sikerednek. Az utólagos módosítás pedig igencsak körülményes, mert már több tényezőtől függ. Ezért ki kell alakítanunk állandó intézményesített szervezeti keretet, amelyben sorsunkat történelempolitikai tudattal kezelhetjük. Legyen ez a nemzet tudatosan vállalat feladata, s a kormány, a választott szervek, a valódi civil szervezetek, az állampolgárok, s a külhoni magyarok összehangoltan végezzék. Ezzel érhetjük el, hogy ne úgy éljük napjainkat, ahogy az ajnározott nemzetidegenek, hazaáruló ellenzékiek és illetéktelen külföldi erők kényszerítenének bennünket, hanem ahogy nekünk jólesik. Ennek megvalósítására az egyik megfelelő induló keretnek ígérkezik a NER, amihez azonban sort kell keríteni a napi politikai harchoz szükséges nemzeti intézményesítésére, amit alulról és felülről egyidejűleg, összehangoltan, sürgősen el kell végezni.
A III. Budapesti Demográfiai Fórumon a miniszterelnök szem elől nem tévesztendő megállapítást tett: „ha Európát nem az európaiak fogják benépesíteni a jövőben, és mi ezt a tényt elfogadjuk, természetesnek vesszük, akkor tulajdonképpen hozzájárulunk egy lakosságcseréhez, hozzájárulunk ahhoz a folyamathoz, hogy az európai lakosságot kicserélik.” Mi pedig cseréljük csak ki a szövegben Európát Magyarországra, az európait magyarra és rettenjünk meg; ne titkoljuk egymás előtt, hogy e helyes meglátás sajnálatos módon érvényes a jelenlegi helyzetünkre is. Nem kevésbé, mint Európára! Nem vagyunk nemzetidegenek által kevésbé megszállt ország, mint bármelyik nyugat-európai ország, s a lakosságcserében sem vagyunk lemaradva. Ennek okán nem lehet túlértékelni annak jelentőségét, hogy e folyamat következménye kimondásra is került. Ám csak akkor válik történelmi jelentőségűvé, ha valamennyien cselekvően teszünk érte, nem csak írott malaszt marad. A lehető legkomolyabban tegyük tiltakozás tárgyává valamennyien és minél szélesebb körben, hogy ijesztő mértékűvé vált és szabadon folyik a nemzetidegenek betelepülése, hatalomhoz, javakhoz, szavazati jogokhoz juttatása. Folytatódik az immár mély államot alkotó zsidóság nyomulása, s igazságtalan, érdemtelen, törvényellenes, arcátlan, magyarokat sértő pozitív diszkriminációjuk, ami végső soron nekik is kárt okoz. Rohamosan nő a kínaiak száma, s ma már a települések nagy többségében van szükségtelen és homályos szerepet játszó kínai áruház, étterem. Szemet szúró a nyugat-európaiak, ukránok, törökök, más ázsiaiak élénkülő betelepülése. Érthetetlen, mert egyikükre sincs szükségünk, sőt mindez nem magyar, ellenkezőleg, a számarányuk növekedésével egyre inkább követelésszerűen megfogalmazódó magyarellenes érdekeket szolgál. Ez okból még érthetetlenebb miért engedélyezik az illetékesek mindezt nemcsak a megkérdezésünk (nemzeti konzultáció) nélkül, hanem kifejezett nemtetszésünk ellenére. Ha nem ismerjük fel, s nem mondjuk ki világosan és időben az itt jellemzett helyzetből parancsolóan adódó legégetőbb nemzeti feladatainkat nemcsak történelempolitikailag, aktuálpolitikailag sem állunk a helyzet magaslatán. Országos, nemzeti szinten meg kell találnunk a gyakorlati megvalósítási módját, s halaszthatatlan nemzeti feladatként kell mindenkinek – kormánynak, országgyűlésnek, pártoknak, civil szervezeteknek, állampolgároknak – kezelni e nemzetünkre veszélyes folyamat leállítását és visszafordítását. A vádoló izmusok, a szépen hangzó nemzetidegen erkölcsi intelmek ellenére nem haladhatunk azon az úton tovább, amely lenullázza a ma még meglévő történelmi lehetőségeinket. A létben maradásunk követelményeinek felül kell írniuk a legszebb szavakat és a legvadabb rágalmazásokat. Senki ne értse félre, nem a rasszizmus felé kell kimozdulnunk, hanem az ellenünk alkalmazott rasszizmussal szemben önvédelmünkért, nemzetünk létben maradásáért kell megtennünk mindent, amit e nemes feladat megkövetel.
Nem lehet eleget, sem eléggé hangsúlyozni, s minden nemzeti érzelmű állampolgárunk legyen is tudatában, hogy óriási állandósult külföldi ellenséges és hazai nemzetidegen ellenzéki nyomás nehezedik a kormányra; felelőtlenség lenne mondvacsinált problémával nehezíteni a helyzetét. Ám ma már kényszerűen mindenkinek számolni kell azzal, hogy a kiépült nemzetidegen háttérhatalom történelempolitikai elemzés szerint távlatilag nem kisebb, még csak nem is nagyobb, hanem végzetes veszélyt jelent kormányunkra, s ezzel a magyar megmaradásra. Ez nemcsak igazolja az érted haragszom, nem ellened szellemű bírálatot, hanem lelkiismeretileg, hazaféltésből, nemzetvédelemből parancsolóvá is teszi.
Szerencsénkre ki lehet mindezt mondani, s ez a kormánynak másik vitathatatlan érdeme. Oda is figyelünk a szavaira, de a tetteiből ítélünk, ahogy maga a kormányfő ajánlotta. Ennek szellemében a következtetésünk, irányelvünk csak ez lehet: halaszthatatlan közös nemzetmentő feladatunk, hogy a miniszterelnök által szavakba öntött helyes elvért ne csak lelkesedjünk és ismételgessük, hanem valóra váltsuk, mert, kimondani is nyomasztó, de megeshet, hogy a magyar megmaradásra az utolsó esélyünket vesztegetjük el, ha nem tesszük meg. A magyar hazafiak nem a személyes sorsunk miatt aggódnak – bár senki nem veheti zokon, ha törődnek vele – hanem, Európa drámai sorsát látva, országunk, nemzetünk jövőjét féltik. Senki nem várhatja el tőlük, hogy a napirendre került sorskérdéseinkre vonatkozó történelempolitikai tapasztalataik ismeretében szó nélkül menjenek el a fenyegető veszélyek mellett. Ennek okán nem is puszta fejtegetésnek szánják a tényszerű helyzet elemzését, hanem cselekvésre felhívásnak.—

* A szerző nyugalmazott nagykövet, közíró

Forras: NIF

Válasz

kiss lászló üzente 6 hónapja

AZ ELŐZŐ FOLYTATÁSA:
Mégpedig haladéktalanul, mert minél tovább várunk, annál több kölcsönös áldozattal jár majd országaink szuverenitásának, népeink önazonosságának megvédése, megőrzése. Lépjünk bátran, hiszen az európai embertől maguknak a zsidóknak és a muszlimoknak a valódi érdekei is ezt követelik meg.

A háttérhatalom akciói, a céljai ismeretében, érthetőek. De a megdöbbentő nyugat-európai hozzáállás a saját sorshoz érthetetlen. Annál inkább, mert az utóbbi évtizedekben a nemzetközi helyzet alakulása, a drámai fordulatok ellenére szemléltetően bizonyítja, hogy a fegyverkezés, az államközi kapcsolatok, vagy a környezetvédelem és a szexualizmussá kinövesztett ferde hajlamúság igencsak bonyolult, az emberiség sorsa szempontjából döntő kérdéseiben az emberek, szervezetek, államok kiismerhetik magukat. Egyes kérdésekben az ellenérdekeik, ellentéteik dacára, küzdelmes utakon, de közös jövőnket óvó kompromisszumos megállapodásokra juthatnak. Igaz, az egyre égetőbb szociális-népjóléti problémákról ugyanez nem mondható el. Azt azonban ma még sokan nem látják át, hogy a problémáik valódi okozói a minden szereplőre nézve embertelen népvándorlás kiprovokálásával éppen az ő kárukra akarják azokat megoldani. Félrevezetettségük miatt annyira nincsenek tudatában tetteiknek, hogy talán sokan meg sem tudnák nevezni még a saját problémáikat sem, nem is beszélve a háttérhatalmi okozóikról.

Pedig az európai társadalmi-kulturális szerkezet szétveréséről, őshonos lakosság háttérbe szorításáról van szó. Sőt, lehet, hogy a kiirtásáról, de mindenképpen engedelmes, csak önmegvalósító, azaz apolitikus tömegember biológiai úton történő „társadalommérnöki” megteremtéséről, aki nem kérdez, nem gondolkodik, s főleg nem lázad, mert már eszébe sem jut, hogy másképpen is élhetne, hiszen elhitették vele, hogy ő áll mindenek felett. Pedig már ugyanolyan személytelen, mint amilyennek a háttérhatalom akar tűnni. Nils Muiznieks, az Európa Tanács emberi jogi főbiztosa, korábban a Soros-alapítvány litván programirodájának volt a vezetője, még 2009-ben az Open Society News című nemzetközi Soros-hírlevélben megírta, hogy hamarosan új embertípus fog megszületni, a nyílt társadalom embere, amelyet mindjárt el is nevezett főnökéről. „A nyílt társadalom emberének születése” című eszmefuttatásában így fogalmaz: „Sokan közülünk azt feltételezték, hogy két évtizeden belül létre tudjuk hozni az új nyílt társadalom emberét. Ez az új ember – a homo sorosensus – hivatott felváltani a homo sovieticust, amely lassan elbomlik a történelem szemétdombján”. Hozzáteszi „a nyílt társadalom új embere nem tapasztalja meg a merev ideológiákat és a kritikus gondolkodás elnyomását. Ehelyett a Közép-Európai Egyetemen tanul, vagy még nyugatabbra (lehetőleg az Egyesült Királyságban, vagy az USA-ban) … Nem szabad feladnunk azon ideált, hogy megalkossuk a homo sorosensust” – hangsúlyozza. Nevetünk rajta, pedig komolyan kell vennünk, hiszen a brüsszeli embertípus már ki is nevelődött a szemünk előtt, élén a magyarországi ellenzékiekkel, s fő jellemzőjük a nemzetellenesség.

Mindemellett valamennyi létező európai életvitelt, kultúrát, vallást, szexet, minden mást össze akarnak keverni, de főleg a különböző fajok teljes keveredését akarják kikényszeríteni, hogy létrehozzák az új gazdasági világrend megkövetelte engedelmes, csak robotoló és fogyasztó, önmegvalósító homo sorosensust, aki euro-ázsiai-negroid lesz, majd a műanyagra cserélt gyomrába génmódosított szójából készült, vörös festéket szivárogtató műhúst fog fogyasztani, 3D-s nyomtatóval előállított salátával. Hol tartunk már attól, amit az egykori slágerünk találóan kifigurázott: Nylon már a harisnya, nylon a kabát, nylon gólya hoz ma már nylon kisbabát. Az európai társadalom ma még vissza tudja terelni a józan útra a megtévedt embert, de a fentiek által okozott nyilvánvaló szervi és elmebeli károkat sok esetben talán még enyhíteni sem tudja már. E ponton a háttérhatalom által tudatosan terjesztett genderizmus szorosan kapcsolódik e „mérnökséghez”. Feltűnő és nagyon is magyarázatot igényel a jelenség, hogy egyre többen vannak, egyre szervezettebbek. Nálunk is nagyobb ellenzést érdemelne a körülmény, hogy a nemi torzulások és betegségek rendőrségi védelem alatt hetekig tartó „büszkeségi ünnepe” egyre inkább kihívó, felbujtó az egészséges többséggel szemben, mindinkább kormányellenes, sőt magyarellenes.

Az EU-ra vonatkozó történelempolitikai elemzésünknek abból kell tehát kiindulni, hogy a föderális európai egység és önazonosság – többséginek feltüntetett aktuálpolitikai jelszó; a szuverén egyediség és önazonosság – valós geopolitikai gyakorlat. Az EU tagjai ma ugyan még nem szövetségi államok, de szuverenitásuk már nem teljes, az EU vezetői és szervei folyamatosan beavatkoznak a tagállamok belügyeibe. Az egyediség és az egység összhangba hozása alapján szükséges együttműködésre nincs nyugat-európai törekvés, holott soha nagyobb szükség nem volt rá. A nemzetállamok egyenjogúságának tiszteletben tartása, a kölcsönösség, a mindenkire azonosan érvényes jogok és kötelességek elismerésének és érvényesítésének alapján lenne rá lehetőség. A lehetetlennek nem tűnő önként vállalt politikai együttműködés és a természetes kulturális sokféleség együttélésére lenne szükség. Ám pontosan ettől tart és ezt akadályozza a háttérhatalom, s azért teheti sikeresen, mert amerikai-izraeli fő erők mellett európai segédcsapatokkal is rendelkezik. A különbségek megszüntetésének erőszakolásával viszont – ahogy a történelem bizonyítja – sohasem lehetett egységet teremteni.

Európaiak, nyugatiak és keletiek egyaránt, ne hagyjuk, hogy a háttérhatalmi erők biológiai tárgyként, vagy legfeljebb szavazóként kezeljenek bennünket. Megismételjük: egy pillanatra ne feledjük, sőt tudatosítsuk, hogy a muszlimok és a zsidók szent könyvei nem vesznek bennünket emberszámba, kiszorításukra, sőt meggyilkolásunkra szólítják fel őket. Vezetőik – szemita, vagy más alapú titkos szövetségesként, megtévesztésünkre önmagukat egymással szembenállóknak színlelve – mintegy munkamegosztásban meg akarják hódítani kontinensüket, a muszlimok a nyugati, a zsidók a keleti részét. Sok helyen felfedezhetjük ennek félreérthetetlen jeleit. Ma már harcolni kell azért, hogy a jövő az egész Európában európai legyen, ne muszlim és zsidó. E harcban a betolakodó muszlimok és betelepült/betelepülésre váró zsidók bűnösek Európa megalázó elpusztításában. Világosan lássuk azonban, hogy a fő bűnös a háttérhatalom, benne a saját népeiket eláruló nemzetgyilkos vezetők, akik hagyják, sőt elősegítik a nemzetidegenek, keresztényellenesek betolakodását, vagy „szabályos” betelepülését, azaz honfoglalását Európa országaiban; a nyugatiakban a muszlimokét, a keletiekben a zsidókét. A jelek cáfolhatatlanul erre mutatnak. Mégis megnyugtató lenne az illetékesek tényeken alapuló cáfolatát látni.Mit követ el ellenünk?

A háttérhatalom ravaszul összehangolt módszereivel rávette az európaiakat, hogy ne szaporodjanak, hanem éljenek a mának, s ehhez naponta adagolja nekik az életellenes szellemi-tárgyi ösztönzőket és eszközöket. Minket is minden eszközzel, külföld és a nemzetidegenek, ugyanebbe az irányba próbálnak tuszkolni. Tegyük fel a kérdést, miért nem a muszlimokat, vagy a zsidókat akarják rászedni ugyanerre? Miért nem a szupergazdag és rokon népek lakta Szaúd-Arábiába, vagy Izraelbe telepítik a menekülteket? Hiszen ez sokkal helyénvalóbb és hatékonyabb, könnyebben, olcsóbban megvalósítható megoldás lenne, mint a migránsok betolakodásának szervezése a távoli Európába! Ne reménykedjünk, nem kapunk rá választ. Európai szellemi és a gyakorlati honfoglalásuk láttán viszont nyilvánvaló, hogy a betolakodók sajátjukká tették a háttérhatalom által betervezett célt. Az egykor hangoztatott, de gyanúsan gyorsan elfelejtett szubszidiaritás hívei nem a helyi megoldásokat szorgalmazzák, hanem a problémákat telepítik a mások számára új hazának kinézett Európába, mert arra szakosodtak, hogy a zavarosban halásszanak.

Nálunk a nemzetidegenek honfoglaló szándéka a nyilvánvalónál is nyilvánvalóbb, hiszen akadály nélkül, megdöbbentő módon kormányzati szervek segítségével, felgyorsult ütemben, szemérmetlen igazoló propagandával párosítva folyik. Együtt szülik a mondvacsinált antiszemitizmust, miközben törvénnyé feltornázott zéró toleranciát intézményesítenek ellene, hogy megfélemlítsék a hazafiakat, elnémítsák az igazságot kimondókat. Hihetetlen, de a legkisebb zavar nélkül zajlik. Nem akad egyetlen országgyűlési képviselő, politikus, vagy politológus, aki legalább rákérdezne, hogy a kormányzati szervek miért babusgatják a saját sírásóikat. Jóllehet volt nekünk látnokunk, aki figyelmeztetett e vészes fordulatra és következményeire. A MIÉP elnöke, Csurka István írta a sokszor, de nem elégszer idézett intő szavait: ”A végső cél a Magyarság kipusztítása. Nem fegyverrel, nem mérges gázzal, hanem pénzügyi politikával, életlehetőségeink elvonásával, mert kell a hely a másoknak. Ez a kor, amelyben élünk különösen az, ami ránk következik a jövendő században a Népvándorlás kora. A színes bőrű, mérhetetlen szegénységben élő, de viharosan szaporodó népek keletről nyugatra, délről északra vándorolnak. A nemzetközi nagytőke és a bankok elősegítik ezt a népvándorlást, mert ez az érdekük. Az USA a NATO-n keresztül már beérkezett Európa közepébe, és most a saját igényeinek megfelelően néplerakatot akarnak csinálni Európa és Oroszország között. Erre pillanatnyilag sajnos Magyarország a legalkalmasabb, mert kasztja – kormányai régen elárulták. A trianoni határok között Magyarországon húszmillió ember is elfér, de belátható időn belül ebből csak hétmillió lesz a magyar és négymillió cigány, a többi kilenc pedig mindenféle vegyes, akkor Magyarország nemzetközi néplerakat lesz itt a Kárpát-medence közepén, nagyjából ugyanannak a nemzetközi kozmopolita rétegnek a vezetése alatt, mint ma. Nagyon keserű lesz akkor Magyarnak születni. Megbélyegzettség, üldözés, megszégyenítés és a teljes magyar történelem eltagadása lesz az osztályrészünk. Nyelvünk helyén vartyogást hallhatunk.”

Hasonló felismerése alakult ki a nemegyszer magyarellenes késztetésű Kertész Imre Nobel-díjas írónak is, bár őt nem meglepően csak a nyugat-európai vonatkozás izgatta: “Arról volna szó, ahogyan a muzulmánok elárasztják, s majd birtokukba veszik, magyarán elpusztítják Európát; ahogyan Európa mindezt kezeli, az öngyilkos liberalizmusról és az ostoba demokráciáról; demokráciát és szavazási jogot a csimpánzoknak. Mindig ez a vége: a civilizáció eléri azt a túltenyésztett állapotot, amikor többé már nemcsak hogy képtelen rá, de már nem is akarja megvédeni magát; amikor látszólag értelmetlen módon , a saját ellenségeit imádja. Ráadásul mindez nem mondható el nyilvánosan.“

Vitathatatlan, a magyar helyzet nem azonos az európaival, de lefegyverző felelőtlenség lenne azzal áltatni önmagunkat, hogy akár jelenleg, akár távlatilag jobb. Hazánkban kiépült és egyre több hatalmi eszközre teszi rá a kezét a nyugat-európai országokban alakuló nemzetidegen párhuzamos társadalom. Agresszívan, céltudatosan, s gyanús módon akadálytalanul nyomul a hatalomba, veszélyeztetve nemzetünk jövőjét. Az előtérbe tolt és előnyben részesülő nemzetidegen képződmény célja a befogadó magyarság háttérbe szorítása, távlatilag a kiszorítása. Nyomulásában támaszkodhat a globális háttérhatalomra, de az állami szervekre is. Tragédia, hogy vezető politikusok sem akarják ezt meglátni, s álságos jelszavakat hangoztatva inkább segítik a nemzetidegen hatalmat célja elérésében, mintsem akadályoznák, ami pedig egyértelműen a kötelességük; ezért választottuk meg őket. Pedig láthatják is, kik osztják immár nyíltan zsidókra és nem zsidókra az ország lakosságát, a magyarokat meg sem említve. A mindenhova befurakodó, s egyre szaporodó hazai és nemzetközi zsidó szervezetek vezetői teszik ezt világszerte, egyre nyíltabban és agresszívabban, nálunk mindinkább magyarellenes felhanggal.

A magyar hazafiak távolabb látnak, tudatában vannak, hogy a kialakult helyzetben tévút az antiszemitizmus elleni harcra összpontosítani, ami csak arra szolgál, hogy ne legyen lehetőségük a magyar megmaradásért küzdeni. A lépten-nyomon megnyilvánuló, szabad utat kapó nemzetidegenek magyarellenessége ellen kell harcolni, ami a filoszemitává kerekedett kiszolgálóik gondolkodásának, politikájának szervetlen, de intézményesített részévé vált. A hazafiak a magyarellenes nyomulókban, magyarellenesekben, telhetetlenekben, élősködőkben, bajkeverőkben mégsem a zsidót, cigányt, muszlimot, kínait, ukránt, vagy mást látják, hanem a honfoglaló nemzetidegent. Kifogásolják, hogy egyes kormányzati szerveket nyílván nem tévedésből, de tévesen az antiszemitizmus ellen hivatalosan elrendelt és rámenősen végrehajtott zéró tolerancia elvakítja, ellehetetleníti. Az állami oktatástól a bíróságokon, ügyészségeken és az ezt már rég gyakorló sajtón át intézményesített zéró tolerancia, valamint a törvényerőre emelt zagyva nemzetközi antiszemitizmus definíció, azaz a filoszemitizmus, a lényeget takarja el a magyar nemzet elől. Ezért sem az antiszemitizmus ellen kikiáltott hivatalos zéró tolerancia, sem az antiszemitizmus definíció nem demokratikus, hiszen szellemi korlátot emel, félelmet kelt, sérti az állampolgárok ideológiai-politikai önállóságát, diszkrimináció a kialakult nemzetidegen uralom ellen fellépő magyar hazafiakkal szemben, illetve pozitív diszkrimináció nemzetidegenek javára. Hatása akkor is ez, ha nem kifejezetten e céllal teszik, és nem akarják ilyennek elismerni. Ám tegyék tudatosan, öntudatlanul, kényszerből, vagy saját kútfőből – a külső szemlélő számára ez egyelőre kérdés – de az intézményesítését még a kormány számtalan helyes intézkedéseinek támogatása mellett sem lehet elhallgatni, elfogadni. Nemcsak elismernünk, méltatnunk kell, hogy 2010 óta a gazdasági-pénzügyi helyzetünk vitathatatlanul javul. Mindezt tudva, s a tendenciát látva, jogosan merül fel, hogy erősödő országunkat ki fogja örökölni; magyarok, vagy az EU-parlamenti és az önkormányzati választásokon a háttérhatalom által előtérbe tolt, a filoszemita részrehajlás által patronált nemzetidegenek? Magyarok, akiket kitelepítenek lakásaikból a bankok pénzügyi cselszövései miatt, vagy a betelepülő nemzetidegenek, akik számára épülnek a luxus kivitelezésű lakóparkok? Próbálnának a bankok, vagy a kormányszervek olyan érzéktelen semlegességet tanúsítani a szaporodó holokauszt túlélőkkel szemben, mint a kitelepítésre ítélt magyarokkal. Vagy a végtisztesség megadásában olyan szégyenteljesen eljárni, mint ahogy Petőfivel teszik: a hivatalos politikai, tudományos, művészeti hatalom jó szót sem szentelt Petőfinek.

Bár az ország, főleg a főváros elzsidósítása szembetűnően kihívó, az illetékesek által tanúsított további készség naponta növeli a bajt. A Duna-part mindkét oldala már tele van zsidó emlékhelyekkel és utcanevekkel. Legutóbb Budapest szívében, a Nulla kilométernél, Tarlós István főpolgármester vezényletével még a Clark Ádám tér egyik részét is átkeresztelték Jeruzsálem térre. A főpolgármester közölte: a “baráti közeledés gesztusa az is“, hogy a magyar főváros vezetése éppen Izrael fennállásának 70. évfordulóján határozta el, hogy közteret nevez el “a zsidó állam ősi fővárosáról“. Az októberi önkormányzati választáson a Tarlós István elleni háttérhatalmi szavazási puccs sikerét egyebek mellett a következő két ok megkönnyítette. Jobboldalról politikai hiba volt – és a jövőben is az lesz – azt gondolni, hogy a filoszemitizmus nem jár szavazatveszteséggel. Baloldalról pedig, a szokásos módon hálátlan nemzetidegenek a még szolgálatkészebbnek mutatkozó Karácsony Gergelyre szavaztak. Holott igencsak szaporodó emlékműveik, botlatóköveik, agresszívan terjeszkedő utca- tér és közterület átnevezéseik már elborítják a fővárost, s egyre inkább vidéki városokat is, amelyek – mikor eljön a vészesen közelgő ideje – „bizonyítékul” szolgálnak rá, hogy ez nem a magyarok, hanem a nemzetidegenek országa. Mi több a nyomulásuk védelmében formálódik a gondolatbűnözés üldözése, ami elkerülhetetlenül megszüli a gondolatrendőrséget, majd a gondolatbíróságot. A hazafiak ezért fogadják elutasítással, hogy a Magyar Közlöny 23. számában kormányrendelet a Nemzetközi Holokauszt Megemlékezési Szövetség által kidolgozott említett ködös antiszemitizmus definíció „kiemelt feladatként” kezelendő érvényesítését írja elő nem máshol, mint a nemzetstratégiai területeken (oktatás, jog, fegyveres testületek). Külön rendőrségi protokoll is született a gyűlölet-bűncselekménynek minősített botrányok kiemelt kezelésére. Adatgyűjtést kell végezni a gyanús személynek az általa támadott közösséghez fűződő viszonyával kapcsolatban, le kell foglalni a birtokában lévő bizonyítékot, amely az esetleges előítéletét alátámaszthatja. Jogsértően létrejött az izraeli Likud párt (Hivatalosan a Fidesz testvérpártja) magyarországi tagozata. (Ilyen pökhendi hagymáz még a Szovjetunió Kommunista Pártja részéről sem merült fel, amely pedig az MSZMP testvérpártja volt). A magyarokat feljelentő, szellemi terrort gyakorló, „önszerveződő” biztonsági szolgálattal rendelkező Tett és Védelem (TEV) zsidó gárda vezetője került az élére. Azé a TEV–é, amelynek hazai, sőt nemzetközi tevékenységét is megkérdőjelezendően pénzeli a kormány! Legutóbb pedig átfogó megállapodást kötött a kormány és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH), amelynek értelmében ez utóbbi a legmagasabb kategóriában elismert egyházzá válik – jelentették be két újabb Duna-menti zsinagóga avatási ünnepségén. A Chabad szekta, az EMIH, a bőkezűséget messze meghaladóan kapja a kormánytól az adományokat és előjogokat: óriási fővárosi ingatlanok, tv-csatorna, iskolák, egyetem, zsinagógák, kóser boltok, saját személyvédelmi cég, a Neokohn elnevezésű zsidó hírportál, felsorolni is lehetetlen. A hab a tortán ez a „legmagasabb kategóriában elismert egyházzá” kinevezés, amivel alanyi jogon jár az állami, önkormányzati intézményrendszerrel azonos finanszírozás! A megállapodás alapján a fegyveres testületeknél felállhat az EMIH tábori lelkészi szolgálata! Vajon lesz-e akinek a lelkét gondoznia kell? Ez alkalommal is elhangzott, amit az utóbbi időben feltűnően sokszor és ingerlően hallunk, azaz, hogy „hazánkban ma reneszánszát éli a zsidó kultúra, a kormány pedig értékként tekint erre a közel hatezer éves szellemi és lelki örökségre.” Hiszen mi meg csak ezervalahány éve tolakodtunk be ide a Kárpát-medencébe, ugye? Az efféle hízelgő gesztusok a hazát féltők szemében már nem együttműködés, hanem kiszolgálás, megalázkodás, amire a kormány senkitől nem kapott felhatalmazást. Tehát megkérdőjelezhető. Törvénybe ütközőnek is tekinthető, hiszen alkotmányjogilag az állam és az egyház el van választva. Túl ezen a magyar kormánynak semmiféle felhatalmazása nincs (sem magyar, sem nemzetközi, sem jogi, sem vallási természetű) nemzetidegen szekta egyházzá emelésére. Még hozzá „a legmagasabb kategóriában”; azaz a történelmi egyházaink csak utána sorolnak?

Mindez növeli a kételyt a magyar hazafiban, látván, ha zsidókról van szó, át lehet, sőt kell hágni mindenféle elvet, törvényi akadályt, szabályt. Az illetéktelen döntéseket hozó illetékesekben fel sem merül, hogy lehet-e az efféle lépéseket (amelyeket még hosszan lehetne sorolni) másként értékelni, mint országunk máris veszélyes mértékű elzsidósításának további illegitim intézményesítését az őslakos magyarság akaratának teljes figyelmen kívül hagyásával? Ez már az önkormányzati választáson még kitartó „vidéki Magyarországban” is egyre erőteljesebben merül fel.

Mindezek láttán, logikus ellenreakcióként, a másik oldalon, a zsidó vezetők, akárcsak a cigányok és a szexuálisan elferdültek szószólói, már jó ideje nem alaptalanul élnek abban a hitben, hogy megtehetnek mindent. S mert következmény egy szál sem – sőt hatóságaink inkább a „nemzetieskedőket” intik le – ismét és ismét újabb pozíciókat foglalnak el, amit visszavonhatatlan szerzett jogként kezelnek, s ami egyszerre csak kritikus arányt ér el. Bizony van min elgondolkodnia a természetes hajlamú nemzeti érzésű magyarnak, aki látja mindennek az elkerülhetetlen tragikus végkövetkezményeit. Magyar hazafi nem is vét ilyen, a nyugat-európaiak önfeláldozásával vetélkedő elemien önpusztító hibákat. A haza javát akarja és védelmezi azokkal szemben, akiknek csak a lakhelyük az ország, ám – ahogy maga a Mazsihisz megfogalmazta – „Izraellel álmodnak”. Félő, ha a zsidó honfoglaló nyomulás az elszenvedett számtalan tragikus történelmi figyelmeztetés ellenére sem tér jó belátásra, az események elkerülhetetlenül kölcsönös tragédiába torkollnak.

Mindenki, főleg a döntéshozó posztokon lévők, értsék meg végre, országos, nemzeti szinten tudatosítani kell, a felvázolt nemzetidegen nyomulás haladéktalan, átgondolt és tántoríthatatlan nemzetmentő tetteket követel meg mindenkitől, aki nem csak szavakban híve a magyar megmaradásnak. E tudatot ki kell terjeszteni a Kárpát-medencében kisebbségben élő magyarokra, s a világban szétszórtan élő magyarságra. E szempontból érthetetlen, hogy miközben az EMIH és a sokasodó zsidó érdekeltségű szervezetek (Habsburg Alapítvány, Tom Lantos Alapítvány, Kertész Imre Alapítvány, stb.) mindent megkapnak, amit csak kérnek, sőt azon felül is. Ugyanakkor létfontosságú országos közszolgálatok kellő finanszírozás hiányára panaszkodnak. A magyarság egyik legfontosabb történelmi szervezetétől, a Magyarok Világszövetségétől pedig évek óta minden anyagi-politikai segítséget megvonnak, amivel az anyaország és az összmagyarság érdekei sérülnek, ami ugyancsak kihat a szavazási urnákra. A közvélemény előtt az okok ismeretlenek, de akármi is az, helyzetünk fényében, s a meghirdetetett helyes politikai jelszavak értelmében a kapcsolatok rendezése, az együttműködés megteremtése elsődleges nemzeti parancs mindkét fél számára.

Összefoglalva, az alapvetően helyes irányban működő belpolitikánkban erősödőben van a történelempolitikailag és aktuálpolitikailag egyaránt téves, magyarellenes felhangoktól sem mentesfiloszemita elhajlás. Helyes és sikeres külpolitikai vonalunkban is gyökeret vert egy sajnálatos, akár végzetesnek bizonyulható megbicsaklás. Kifejezett, nyílt, sőt az EU-ban és más nemzetközi fórumokon dicsekvően hirdetett „következetes pro-Izrael külpolitikát folytatunk”. A világ által hosszú idő óta agresszívnek, terroristának, rasszistának bélyegzett izraeli politika támogatása azonban téves, s ha még következetes is, akkor kétszeresen téves. Példázza ezt, hogy az EU-ban és más fórumokon rendszeresen megvétózzuk az Izraelt és Törökországot a szíriai folyamatos véres katonai beavatkozásaik miatt figyelmeztető nyilatkozatokat. Ilyen horderejű elhajlásnak komoly, de félő, hogy csak történelmileg elkésve kiderülő okai lehetnek, s nemzetünkre nézve elkerülhetetlenül jóvátehetetlen tragikus következményekkel járhat. Kínzó, de ki kell mondani, jövőnk szempontjából elfogadhatatlan, hogy kormányunk, amely nemcsak szavakban nemzeti, hanem tevékenységében is, határozott és sikeres nemzetpolitikát folytat országon belül és kívül egyaránt, e létkérdésben kemény, s szinte fenyegető határozottsággal szembemegy a történelempolitikai tanulságainkkal, a magyar megmaradás követelményeivel. Feltételeznünk kell, hogy tudatosan, de hogy milyen meggondolásból, azt csak találgatni lehet. Nem kizárt, hogy a kormány az antiszemitázó vádaskodásokkal szemben egyfajta megelőző védekezésként tartja magát e megkérdőjelezendő vonalhoz, de akkor sem szabad szem elől téveszteni, hogy ezzel a nemzetidegenek pozícióit erősíti, miközben mindennek ellenére változatlanul leantiszemitáznak bennünket. Avagy talán úgy ítéli meg, hogy az iszlám veszély nagyobb. De az ellenszer akkor sem az, hogy elébe megyünk a kisebbnek vélt zsidó veszélynek. Ám az egyáltalán nem kisebb, sőt számunkra nemcsak nagyobb, hanem fenyegetőbb. Az ismétléstől sem visszariadva, emlékeztetünk, jelek mutatnak rá, szemita, vagy más alapon a háttérhatalom felosztotta Európát: nyugat a muszlimoké, kelet a zsidóké; a jövendő Három-tenger Izrael Impérium területére nem telepedhetnek be muszlimok. Reméljük, Kelet-Európa mindent megtesz, hogy a háttérhatalom által támogatott izraeli lázálom az is maradjon, Nyugat-Európa pedig szertefoszlatja az iszlám lázálmot.

Önmagunkra visszatérve, ki ne látná be, hogy a filoszemita agymosás és politika folytatása mellett minden tekintetben exponenciálisan fog növekedni a nemzetidegenek egyébként is gátlástalan nyomulása, honfoglaló mesterkedése a magyarság hátrányára. Akármennyire is fáj, a magyarság érdekei megkövetelik kimondani, hogy e stratégiai tekintetben a kormányálláspont alig, vagy nem különbözik az Antal-, Horn-, Gyurcsány-, Bajnai kormányokétól. Nem is véletlen, hogy az őt egyébként véresszájúan támadó nagyrészt filoszemita nemzetáruló ellenzék e stratégiai tekintetben egyetlen bíráló szóval sem illeti. A nemzeti érzelmű magyarok ezért féltik a Fidesz-KDNP kormányt. Vigyázni kell rá, hogy e stratégiaitekintetben még csak ne is tűnjenek azonosak a távlati céljaik. A Momentum és a DK feltörése az EU-parlamenti válasz-tásokon, majd a kormánypárti jelöltek által az önkormányzati választásokon elszenvedett látványos bukások e tekintetben is megszívlelendő figyelmeztetésnek minősülnek. Az eligazodás érdekében azonban csak maga a kormány tudna .... VÉGE KÖVETKEZIK

Válasz

kiss lászló üzente 6 hónapja

Kérlek aki ide talált írjon egy emailt ...ktbektbe@gmail.com -ra...nekem, olvasható mai kérésem 2021.12.17-én egyben kellemes karácsonyt kívánok minden olvasónak!
„…Nem tévedünk, ha azonos késztetést feltételezünk e lehangoló összhang mögött; nevezetesen az emberiséget, s az emberiességet dölyfösen semmibe vevő háttérhatalmi mesterkedést.
Mindezt érzékelve, a közélet, a politika után érdeklődők közül is sokan inkább vonakodnak a tájékozódástól. Rosszul teszik, mert sorsszerűen parancsoló, hogy egyének, szervezetek, pártok, államok ne csak aktuálpolitikai, hanem távlati történelempolitikai tudatossággal viszonyuljanak a háttérhatalom témaköréhez, hiszen az emberiség életminősége, de lehet, hogy a léte függ tőle. A történelempolitikai tudat éppen azt követeli meg, hogy a múlt tapasztalatait, a jelen fejleményeit és a jövő céljait mindig az emberiség érdekei – esetünkben a magyar megmaradás történelmi parancsa – szempontjából értékeljük, elemezzük és döntsük el. Erre az is kényszerít bennünket, hogy a tárgyszerű elemzések, s a hazánkban szemünk előtt zajló tények cáfolhatatlanul bizonyítják, a háttérhatalom céltudatosan világuralomra törekszika demokratikusan hatalomra került nemzeti kormányok meggyengítése, eltávolítása, vagy akár megdöntése árán is. Célja a világkormány létrehozása, az emberiség létszámának drasztikus csökkentésebármilyen eszközzel,így a társadalom-mérnökségnek nevezett új „tudomány” segítségével az engedelmes, nemzetileg elkötelezetlen, szellemileg igénytelen tömegember kinevelése. E tényekből levonandó következtetésünk –hacsak nem akarunk rabszolgasorsra jutni, élőhalottakként tengődni, avagy megsemmisítő táborban végezni– csak az lehet, hogy a háttérhatalom kezelésének problémakörét a világ sorsának, nemzeti létünknek, egyéni életünknek tudatosan a legégetőbb megoldandó napirenden tartandó kérdésévé tegyük…..”
https://dringsti.wixsite.com/emmako/post/ir%C3%A1nyt%C5%B1-a-hazai-%C3%A9s-a-glob%C3%A1lis-h%C3%A1tt%C3%A9rhatalom-bet%C3%A1jol%C3%A1s%C3%A1hoz?postId=fbe91313-125b-440c-906c-835a35bb836e
Teljes írás:
Iránytű a hazai és a globális háttérhatalom betájolásához

2019.12.29

Sokan nem látják át a saját létét is rejtegető háttérhatalom fondorlatos mesterkedéseit. Még a jól tájékozottak is nehezen igazodnak el bennük. Ám épp a globalizációnak hála, e folyamat felélénkülőben van. Mind többen képesek az összefüggések meglátásra, s merszük is van feltárására.

Annak ellenére, hogy a háttérhatalom szorgos fizetett ügynökei, futtatott megmondóemberei, természetellenes hajlamú fullajtárjai a bőrükből bújnak ki, hogy elhitessék a világgal, az igyekezet kilátástalan; senki ne is törekedjen rá; éljen a mának, törődjön az egyéni önmegvalósításával, a világ meg hadd haladjon a maga útján. A szakmáját megszégyenítve ezt fújja a lakájsajtó is. Annak idején Deák Ferenc lényeglátón fogalmazott: „Ha tőlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna: hazudni nem szabad.” E képzeletbeli paragrafus manapság azonban így hangzik: Vigyázz, nehogy igazat írj! A tömegtájékoztatás vezérei és munkásai – tisztelet a szerencsére nem kevés kivételnek – ki téveszméi védelmében, ki kényszerből, de ehhez tartja magát. Még sajnálatosabb, hogy a cselédpolitikusokra is ugyanez vonatkozik. Nem tévedünk, ha azonos késztetést feltételezünk e lehangoló összhang mögött; nevezetesen az emberiséget, s az emberiességet dölyfösen semmibe vevő háttérhatalmi mesterkedést.


Mindezt érzékelve, a közélet, a politika után érdeklődők közül is sokan inkább vonakodnak a tájékozódástól. Rosszul teszik, mert sorsszerűen parancsoló, hogy egyének, szervezetek, pártok, államok ne csak aktuálpolitikai, hanem távlati történelempolitikai tudatossággal viszonyuljanak a háttérhatalom témaköréhez, hiszen az emberiség életminősége, de lehet, hogy a léte függ tőle. A történelempolitikai tudat éppen azt követeli meg, hogy a múlt tapasztalatait, a jelen fejleményeit és a jövő céljait mindig az emberiség érdekei – esetünkben a magyar megmaradás történelmi parancsa – szempontjából értékeljük, elemezzük és döntsük el. Erre az is kényszerít bennünket, hogy a tárgyszerű elemzések, s a hazánkban szemünk előtt zajló tények cáfolhatatlanul bizonyítják, a háttérhatalom céltudatosan világuralomra törekszika demokratikusan hatalomra került nemzeti kormányok meggyengítése, eltávolítása, vagy akár megdöntése árán is. Célja a világkormány létrehozása, az emberiség létszámának drasztikus csökkentésebármilyen eszközzel,így a társadalom-mérnökségnek nevezett új „tudomány” segítségével az engedelmes, nemzetileg elkötelezetlen, szellemileg igénytelen tömegember kinevelése. E tényekből levonandó következtetésünk –hacsak nem akarunk rabszolgasorsra jutni, élőhalottakként tengődni, avagy megsemmisítő táborban végezni– csak az lehet, hogy a háttérhatalom kezelésének problémakörét a világ sorsának, nemzeti létünknek, egyéni életünknek tudatosan a legégetőbb megoldandó napirenden tartandó kérdésévé tegyük.

Merthogy a háttérhatalom már azzá tette. E kényszerhelyzetben parancsoló kialakítanunk a háttérhatalomra vonatkozó egyéni, nemzeti, nemzetközi álláspontunkat és eljárásunkat. A sarkalló feladat történelempolitikai értelmezéséhez, az elérhető információk alapján, vázlatosan tekintsük át a háttérhatalom legalapvetőbb fogalmait, szereplőit, törekvéseit.A mély állam

A mély állam (deep state) viszonylag új kifejezés az amerikai politikai irodalomban a háttérhatalom azon megjelenési formájára, amelyet különböző államokban más-más elnevezéssel illettek. Az ismertebbek: katonai-ipari komplexum, párhuzamos állam, állam az államban, árnyékkormány, árnyékhatalom, háttérkormány, adminisztratív állam, hatalmi, vagy globális elit. Bár egyik sem fedi pontosan a nehezen meghatározható képződmény tartalmát. A mély állam fő ereje az államigazgatásba tartósan beágyazódott nem választott, hanem kinevezett minisztériumi, intézményi, pénzintézeti, hírszerzési, katonai, tömegtájékoztatási köztisztviselői kar és a pénzmágnások általában szabadkőműves kötődésű elitje. A népakarattól, kormánytól függetlenül, sőt általában velük szemben, a sajátos politikai, gazdasági, szakmai érdekei, hatalmi elképzelései szerint igyekszik befolyásolni az ország nemzetközi tevékenységét és társadalmi folyamatait. Csendben, esetenként nyíltan szabotálja a politikai vezetés működését, korlátozza mozgásterét. Történhet ez politikai és törvényhozói szervezetekben, pártokban, intézményekben, szembetűnőbben pedig a tömegtájékoztatási eszközökben. Alakzatát tekintve közigazgatási-állami természetű képződmény, tevékenysége általában az adott országra korlátozódik, de nem nemzeti, hanem, összetételére, kapcsolataira és törekvéseire nézve kozmopolita, sőt esetenként nemzetidegen jellegű. Hatalmát úgy érvényesíti, hogysajátos érdekei védelmében szembefordul a néhány évenként cserélődő legfőbb politikai vezetés által végrehajtani kívánt változtatásokkal. Kivonja magát az állami felügyelet alól. Sem a társadalom, sem a pártok nem képesek ellenőrzést gyakorolni felette, befolyásolni sem tudják, ellenkezőleg, általában a mély állam manipulálja őket. A szabadkőműves kapcsolódása ellenére többnyire nem ölti kifejezett összeesküvés formáját, de feltérképezhetetlen, s az érdekei érvényesítésében nem kevésbé összetartó. E jelenség úgy is leírható, hogy elválik egymástól a törvényes politikai vezetés és a gyakorlatilag illegálissá szerveződött elmozdíthatatlan közigazgatási államapparátus.

A mély állam eljárása látványosan és folyamatosan megfigyelhető az USA-ban. Leköszönő beszédében már Eisenhower elnök is panaszkodott a kormányba beszüremlő láthatatlan hatalomra, amely akadályozta őt elnöki jogkörében. Több elnök is beszélt belső hatalmi csoportosulásról, amely igyekezett megkötni a kezét. Kennedy nemegyszer élesen szembe is fordult vele. Emiatt e hatalmi alakulat (egyeztetve a még inkább háttérben maradó belföldi és külföldi szövetségeseivel) meggyilkoltatta őt, s elérte, hogy az összeesküvők védelmében mintegy három emberöltőre titkosítsák a nyomozati anyagokat. A Kennedy-klán több tagja azóta is rendszeresen nem természetes halállal és idejekorán fejezi be életét. A Világkereskedelmi Központ 2001. szeptember 11-i lerombolása sem arab terroristák műve, hanem a mély államnak az Izrael-párti Chaney alelnök vezényletével, s Bush elnök tudtával elkövetett gyalázatos önprovokációja volt a közel-keleti olaj megszerzése, Izrael védelme és az általuk értelmezett demokrácia világméretű exportjának érdekében. Most pedig láthatjuk, hogy az Obama elnökségének időszakában pozíciókba került, érdekszövetségi (leginkább szabadkőműves) kötelékek alapján összetartó kimozdíthatatlan állami tisztviselők nyíltan szembehelyezkednek Trump intézkedéseivel. Steve Bannon, Trump kampányfőnöke be is jelentette, hogy Trump elnökségének egyik legfontosabb célja „az adminisztratív állam” lebontása. Addig támadták, akadályozták emiatt, hogy le kellett mondania. Legutóbb Trump és Zelinszkij ukrán elnök államtitoknak minősülő telefonbeszélgetését is a mély állam szivárogtatta ki. Nevezetesen éppen egy titkos ügynök, akinek pedig a titokvédelem alapvető feladata. Trump azonban kijelentette, ő az első amerikai elnök, akit a háttérhatalmi érdekszövetség nem képes dróton rángatni. S valóban, sok főtisztviselőt eltávolított, akik hátráltatták intézkedéseit. A harc azonban folytatódik. Hasonló akadályba ütközhet Boris Johnson angol miniszterelnök, hiszen több elődjének le kellett tennie a fegyvert az angliai mély állam előtt.

A mély állam tehát klikkesedés, érdekszövetség, maffiózó árnyékállamszerű alakulat; afféle kettőshatalom jele. Ahogy az amerikai példa is mutatja, formálisan nem lépi át nemzeti kereteket, de néha kifejezetten burkolt faji jellegű alakulat, leválthatatlan és kiváltságos. Párhuzamos hatalmi központtá növi ki magát, amit a politikai nyelvezetben a fékek és ellensúlyok olyan rendszerének nevezhetnénk, amelyet azonban – mivel, mint mély állam hivatalosan sehol nem jelenik meg, akkor sem, ha mindenhol ott van – senki nem képes módosítani, ellenőrizni. Azaz a saját ellentétévé torzul, hiszen az apparátus hivatalos rendeltetése éppen e negatív jelenségek megelőzése lenne. Erejét, tevékenységét és szereptévesztését szemlélteti, hogy az USA-ban a kongresszusi Müller-bizottság vizsgálatát összegező jelentés megállapította, nem volt orosz beavatkozás Trump elnökké választásában, ám képviselői vitatják, sőt, a közvéleményt előkészítendő, máris terjesztik, hogy az oroszok a következő elnökválasztási kampányba is be fognak avatkozni.

Sok államban van hasonló képződmény, de Izraelben gyakorlatilag nincs. Izrael diaszpórái viszont, akkor is, ha megtévesztésül időnként egymástól eltérően beszélnek, képezik más országok (különösen az USA, és – sajnos – Magyarország és néhány más állam) mély államát, háttérhatalmát, vagy szervesen kötődnek hozzá. Világosan ez is főleg az USA-ban figyelhető meg. Olyannyira, hogy komoly elemzések felvetik, hogy az USA-t amerikaiak irányítják, vagy zsidók. Avagy kimondani sem merik a félelmetes valóságot. Csurka István kimondta helyettük: „a pénz és az anyag zöme Izrael érdekében vívott értelmetlen háborúkra pazarlódik el. Az amerikai politikát a maroknyi állam lobbija tartja a markában és ebben a nagy előbb-utóbb felemésztődik.” De néhány más országban is ez már a helyzet; nekünk sem kell sehova sem mennünk, hogy példát találjunk rá.

Mivel nyilvánvalóan nem függetlenek egymástól néhány elemzés a mély államot a nemzetközi jellegű háttérhatalom belső leképződésének, vagy államokon belüli végrehajtó szervének minősíti. (Megjelenési, működési formája országonként eltérő, nincs rá szabály. Előfordul, hogy a gazdasági hatalom független marad a politikaitól, máshol erőteljesen hatnak egymásra, egymás holdudvarai, ismét máshol akár összefonódnak, avagy a gazdasági hatalom és a változó politikai hatalom olyan helyzetbe kerül, hogy egymásra utaltságuk miatt hallgatólagos kompromisszumot kötnek). A végcéljaikat ismerve, nem lehet eleve tévesnek tartani e minősítést, akkor sem, ha tevékenységi színhelyük, összetételük és más jellemzőik alapján elkülöníthetőek. Bár kétfajtának tűnnek, összekapcsolódnak, s kétségtelenül összefüggő célokat követnek. Néha a mély államot is háttérhatalomként emlegetik. A társadalompolitikai zavar fogalmi zavarral párosul.A háttérhatalom

A háttérhatalom, vagy globális elit (melynek országonkénti civil leképződéseit soft power, azaz a puha hatalom, a tömegtájékoztatásban pedig mainstream, azaz fősodor elnevezéssel illetik), ugyancsak illegális hatalmi alakzat, amelynek ügynökei a nemzetközi porondon ténykednek. Juncker EB-elnök, például, a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseivel ellentétben a háttérhatalom beépített embereként, s faltörő kosának, Soros Györgynek a támogatásával bitorolhatta éveken át a kormányfőkből álló Európai Tanács politikaformáló jogkörét, s fordulhatott szembe a nemzetállami kormányokkal. A háttérhatalom lényeges megkülönböztető eleme tehát, hogy nem egyetlen államon belüli, hanem globális jellegű képződmény, a pénzügyi magánszféra, s az általa létrehozott és pénzelt álcivil szervezetek, tömegtájékoztatási eszközök nemzetközi összeesküvése. Mindazonáltal nem hiányzik mögüle az állami szervek közvetett titkolt támogatása. A háttérhatalmat alkotó bankároknak, óriásvállalatoknak, pénzhatalomnak, kereskedelmi bankoknak, multinacionális vállalatoknak, álcivil szervezeteknek, megvásárolt politikusoknak, azaz a globalizmusnak a pénz és az információ a fő fegyvere. A pénz, amivel szinte mindent, mindenkit, akár országokat képesek megvenni, valamint az információ, amellyel uralják az érdekeiket szolgáló tömegtájékoztatást. Szűk csoport, amelynek kezében összpontosul tőke, erőforrás, ingatlan, termelés, szolgáltatás, tömegtájékoztatás. Ijesztő becslések szerint az emberiség csupán 1%-át teszik ki, de a világvagyon 90%-át birtokolják. Ez megállapíthatatlan, de elképzelhetetlen vagyonuknak köszönhetően döntési jogokkal bírnak a nemzetközi intézményekben, sőt alapvető helyi pénzügyi, politikai, kulturális, oktatási, szociális kérdésekben.

Pusztán megközelítően körvonalazható, hogy a háttérhatalom mikor és hogyan formálódott. Az elemzések szerint a mai globális elit elődei az illuminátusok formájában már az 1700-as évektől kezdve szervezik a világkormány létrehozását. Mivel e törekvésük nem változott, a hosszú és véres történetet mellőzve, kezdjük a titkosítás alól feloldott amerikai okmányokkal, amelyek bizonyítják, hogy a titkosszolgálatuk folyamatosan tervezte a nehezen befolyásolható nemzetállamok helyett könnyebben ellenőrzés alatt tartható egyesült Európa kialakítását. Már 1949-ben megalakult a beszédes elnevezésű “Amerikai Bizottság az Egyesült Európáért” (American Committee for United Europe – ACUE) főleg bankárok, magas rangú kormánytisztviselők, jogászok részvételével, de a háttérben az irányítója W. J. Donovan (a CIA elődjének vezetője), később maga Allen Dulles, a CIA igazgatója, majd utódjai voltak.

Donavan 1950. július 26-i emlékeztetője az egyik nyilvánosságra került legkorábbi okmány, amely a nemzetállamok ellen irányuló amerikai geopolitikai stratégia módozatait fejtegeti. Folyamatos nyomást gyakoroltak az európai politikusokra a föderális törekvések érdekében. Ez az ösztönző-finanszírozó CIA-háttér máig megmaradt. Ennek tudatában átgondoltabban, átértékelésre hajlamosan kell értelmeznünk a francia Robert Schuman sokszor helybenhagyóan idézett történelminek minősített kijelentését, miszerint „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz”. Az említett okmány értelmében ugyanis úgy ő, mint az EU ugyancsak alapító atyáinak tartott belga Paul-Henri Spaak a CIA-n keresztül Rockefeller, Ford és egyéb amerikai alapítványok pénzügyi támogatásában részesültek, hogy dolgozzanak a föderatív Európa létrehozásán. Ez magyarázza, hogy a többi alapító atyával együtt – a német Konrád Adenauer, a francia Léon Blum, az olasz De Gasperi – soha nem európai nemzetállamokról, hanem „Európáról” beszéltek, azzal enyhítve (félrevezetve), hogy ők még kereszténynek nevezték. Mivel az őket pénzelő és irányító amerikai elit célja a nemzetek feletti egységesítés volt, semmilyen társadalmi, állampolgári konföderatív kezdeményezést nem karoltak fel. Utódaik, a Lisszaboni Szerződés kidolgozását vezető francia Giscard d’Estaingtől Jean-Claude Junckerig, valamint a nyugat-európai államok vezetői már elvetették a kereszténységet. Még a saját népeikkel szemben is engedelmesen végrehajtják a globalista háttérhatalom, minden nemzettől idegen, nagyrészt faji alapon összetartó pénzügyi elit előtérbe tolt képviselőjének, Soros Györgynek az utasításait, akinek pedig jogilag semmi köze az EU-hoz, de még csak érdekelt kívülállónak sem tekinthető. (Félrevezető a beállítás, hogy Soros magánszemélyként politizál. A Rothschilokkal és a Goldschmidtekkel áll a legszorosabb kapcsolatban. Nyíltan hirdeti, pénzt csinálni erkölcsi alapon nem lehet: egy személyben zsidóként és pénzemberként játssza a háttérhatalom által rábízott szerepet.) Mivel pénzhatalmuknak köszönhetően elérték, hogy mindentől és mindenkitől függetlenek, a legkisebb lelkiismeret furdalás nélkül okoznak kárt, akár tragédiát bárkinek. Bár a politikai elemzések többsége meg sem említi, vagy csak félénken céloz rá, nem lehet kétely afelől, hogy az EU és a nyugat-európai országok többségének mai vezetői a CIA-val összefonódott pénzügyi elit kezében vannak, engedelmesen végrehajtják az időközben amerikai-izraelivé kerekedett háttérhatalmi tervet. E tervről soha meg nem kérdezték a saját népeiket, attól tartva, ami Angliával történt; népszavazáson a nép a kilépés mellett (brexit) szavazott.

Történelempolitikai álláspontunk kialakításakor nem veszíthetünk hát szem elől két fontos körülményt. 1. Az Európai Egyesült Államok létrehozása eredetileg az amerikaiak (azaz euroidegen érdekek) álma, geopolitikai célja volt, s ma is az, függetlenül attól, hogy a nyugat-európai országokban érzékelhetőek voltak, ha nem is rokonítható, de hasonló irányú saját törekvések. Ma is azért találjuk furcsának a német, francia és más politikusok megnyilvánulásait, mert nem német, vagy francia színezetet viselnek, hanem amerikai-izraelit. 2. Izrael minden NATO-tagállam-nál fontosabb, mi több egyenrangú szövetségese az USA-nak, s a CIA és a Moszad a legszorosabban együttműködik, ahogy tették azt a Világkereskedelmi Központ toronyház-együttese elleni 2001. szeptember 11-i gyalázatos önprovokációjukkal, amelyet a sorozatos amerikaileleplezések ellenére, Európában, sajnos nálunk is, a politikusok szégyenletes módon még mindig arab terrortámadásnak neveznek. Ismerik, tudják, de nem merik kimondani az igazságot.

A világkormány megalakítására irányuló háttérhatalmi összeesküvés részét képezi az ellenfélnek kinevezettek korrumpálása, vagy célzott likvidálása. Ez utóbbi mindenekelőtt Izrael politikájának hivatalosan bejelentett, s az oly érzékeny nyugati politikusok által képmutatóan eltűrt módszere. Az amerikaiak, illetve a franciák már elismerik, hogy a segítségükkel meggyilkolt iraki Szaddam Huszein és a líbiai Moammer Kadhafi sem azért volt útban, amivel hamisan vádolták őket, hanem mert országaik érdekében merészeltek nem dollár alapon kereskedni az olajukkal, ami gyengítette a dollárt. Ugyanerre az útra lépett a venezuelai Nicolas Maduro, akivel szemben az USA és Nyugat-Európa (Úgy tűnik, sajnos a magyar külpolitika is) a párját ritkító módon önmagát elnökké nyilvánító Juan Guaidot támogatja, akit a CIA szemelt ki e szerepre, akárcsak Porosenkót Ukrajnában, vagy Macront Franciaországban. Több mint gyanús, hogy Latin-Amerikában az elmúlt két évtized alatt sorozatban több olyan elnök halt meg, vagy betegedett meg rákban, akik kisebb-nagyobb mértékben, ideológiai beállítottságuktól függetlenül, a saját nemzeti érdekeiket próbálták követni az USA érdekeinek vak kiszolgálása helyett. 2006-ban Nestor Kirchner argentin elnök vastagbélrákot kapott, ugyanebben az évben mintegy száz elismert, de a kubai elhárítás által kivédett CIA-kísérletet követően Fidel Castrónál is gyomorrákot állapítottak meg. 2009-ben Dilma Rouseff brazil elnök, 2010-ben Fernando Lugo paraguayi elnök kapott limfómát, 2011-ben pedig Lula brazil elnök torokrákban betegedett meg. 2013-ban Hugo Chavez venezuelai elnököt rákos sejteket célba juttató fegyverrel fertőzték meg halálosan. Rafael Correa ecuadori elnöknél, Daniel Ortega nicaraguai elnöknél és Evo Morales bolív elnöknél is diagnosztizáltak rákot, akik azonban túlélték a betegséget. Nem véletlen, s az említett, sőt más országok sajtója írt is róla, hogy az akadékoskodó latin-amerikai elnökök elleni merényletekben a CIA keze volt benne.

A nemzetközileg terjeszkedő háttérhatalom elleni harcot egyéb körülmények is nehezítik. Politikus kiszolgálóival, szolgasajtójával gúnyosan összeesküvés-gyártóknak, szélsőjobboldalinak, antiszemitának, fajgyűlölőnek, populistának neveztet és ekként elítéltet mindenkit, aki akár említeni, pláne bírálni meri. Igyekszik tiltani az összeesküvés elméleteket, az USA-ban komoly törekvés van a törvényi betiltásukra. Bár ez is mindinkább hiábavaló, mert a folyamatosan kiderülő, leleplezett világméretű és helyi összeesküvései rendre igaznak bizonyulnak, napról-napra egyre többeket győznek meg nemcsak a létezéséről, hanem az emberiség számára kártékony és veszélyes mivoltáról is. Mégis e körülmények, valamint megtévesztő és álcázott akciói miatt nehéz, ám elkerülhetetlen kiinduló feladvány legalább körülíróan szavakba önteni, hogy ki-mi az a háttérhatalom.

Legáltalánosabban fogalmazva, annyit bizonyossággal leszögezhetünk, hogy leginkább szabadkőműves, és/vagy rokoni-faji alapon szövetkező milliárdosok, bankárok, pénzemberek, politikusok, közéleti személyek viszonylag kis, de a világot behálózó csoportja, amely a világhatalom megszerzésére, új világrend kialakítására tör válogatás nélküli eszközökkel. Szűk csoportérdekei bármi áron történő érvényesítése érdekében rejtőzködés, álcázás, titkolódzás és áttekinthetetlenség, gátlástalanság, kíméletlenség jellemzi. Amit látunk a háttérhatalomból, az tehát igaz, de csak a felszín; éppen azért nevezzük háttérhatalomnak, mert a háttere áttekinthetetlen. A legtöbb elemzés háromszáz családot tekint a háttérhatalom magjának, aláhúzva, hogy bár különböző állampolgárságúak, a nagy többségük zsidó származású. A legbefolyásosabb a Rothschild család, amelynek 1913 óta magántulajdonként kezében van a FED, az amerikai jegybank. A háromszázak többségének zsidó származása tudvalévően ténykérdés, de ők és a filoszemiták a bírálatok kivédésére antiszemitizmusnak minősítik ennek említését is. Ezzel álcázva, hogy az emberiségellenességen túl, tevékenységük szerves része a rasszizmus. Csurka István találóan nevezte mesterkedésük lényegét „pánjudaista világhódításnak”. Sok országban ugyanilyen jellemzőkkel bíró nemzetidegen alcsoportjai működnek, leginkább busásan pénzelt diaszpórák és álcivil szervezetek formájában. Térnyerésüket mutatja a jobb- és baloldali, migránssimogató, gender és más szélsőségek egyidejű nyomulása főleg Nyugat-Európában. Fellazító, lázító, bomlasztó tetteik egyrészt viszonylagossá teszik a demokratikus értékrendet, másrészt pusztító szabadosságot teremtenek.

Az illegális háttérhatalom létrehozta a nem-hivatalos, de legális háttérszervezeteit, amelyek viszonylagos nyilvánosság mellett rendszeresen üléseznek. A csak amerikaiakból álló (Rothscildék, majd Rockfellerék irányítják) Külkapcsolatok Tanácsa (1921), valamint a nemzetközi Bilderberg csoport (1954) és a Trilaterális Bizottság (1973), amelyben haláláig David Rockefeller játszott főszerepet. A Bilderberg csoportba időnként meghívnak „megbízhatónak” tekintett magyar személyeket is, nevezetesen Bokros Lajost, Bajnai Gordont, Martonyi Jánost (egy-egy alkalommal), valamint Surányi Györgyöt (három alkalommal). Létezik a Háromszázak Bizottsága (Commite of 300) és egy sor más szervezetük, s jelentős befolyással bírnak olyan nemzetközi szervezetekben, mint a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), a Valutaalap és a Világbank, a Nemzetközi Fizetések Bankja, az Európai Központi Bank, a nemzetközi hitelminősítő szervezetek, a G20 és a G7.

A háttérhatalom látványosan befurakodott a vallási életbe is, mert az új emberfajta kialakításához fontos, hogy lejárassa, ha lehet, fel is számolja az erkölcsi tartást nyújtó vallásokat. Látnivalón jelzi ezt, hogy az elmúlt időszakban, a Vatikánban túl sok szokatlan, a keresztényeket megbotránkoztató esemény történt. Valamennyit mégis két szóban össze lehet foglalni: Ferenc pápa. Ez az argentin jezsuita – egyes források szerint zsidó származású, de mindenképpen filoszemita – olyan személy, aki homályos módon került a Vatikánba. A kereszténység mindeddig tudott alkalmazkodni a nemzeti keretekhez; a nemzet- és vallásellenesség azonban, amelyet a jelenlegi pápa is képvisel ugyanolyan őszinteséget mímelő ájtatossággal, mint a háttérhatalom által lefizetett, vagy kényszerített nyugat-európai politikusok, mindent elárul.

Kontinensünk ma egyrészt szenvedő alanya a háttérhatalom emberellenes garázdálkodásának, másrészt harcban áll velük, ezért célszerű külön is áttekinteni a helyzetét.Mit művel Nyugat-Európával?

Máig hitetlenkedünk, noha évek óta szemtanúi vagyunk, hogy a történelem alakulásának logikájával ellentétben Nyugat-Európa nem egy nála fejlettebb civilizációval szembekerülve indult hanyatlásnak, s került válságba. A háttérhatalom kiképzett ügynökeinek hosszú idő óta folytatott átfogó fellazító-felforgató munkája, emberellenes téveszméi, szivárvány-barbársága önkéntes, eszement, sőt üdvözölt elfogadásával önönmagát veszejti el. Közömbösen hagyja, hogy az EU és a saját nemzetáruló vezetői – a háttérhatalom ügynökei – összeesküvő merényletének áldozatává váljon. Kísérteties, hogy a valamikor kegyetlen gyarmattartó nyugat-európaiak utódai hirtelen – tőlük is elidegenült globális erő nyomására – álhumanistákká váltak. No, azért nem mindenkivel, főleg nem a kelet-európaiakkal, hanem csak a volt gyarmatosítottjaikkal szemben. Méghozzá annak ellenére, hogy azok viszont kendőzetlenül Európa- és keresztényellenesek. Szociális, vallási, származási, politikai és minden más vonatkozásban nyíltan ellenségnek tekintik az őket befogadókat, szintúgy azokat az európaiakat, akik ezt megtagadják, azaz minden európait. Valamennyi tettük, de e körülmény kiváltképpen tükrözi a történelmi fenyegetettségünket, hiszen félreérthetetlenül bizonyítja, hogy a betolakodók és betelepülők ezúttal sem asszimilálódni, hanem hódítani özönlenek, s a háttérhatalom eleve e céllal szervezi inváziójukat. Nem ösztönszerű, hanem a háttérhatalom uszítása nyomán a betolakodókban is céltudatossá vált folyamatról van szó. Az említett körülmények és a megdolgozott nyugat-európai társadalmak felfoghatatlan önpusztító beállítottsága miatt az államok nemcsak nem védekeznek a betolakodók ellen, hanem szellemi és anyagi javaikat, sőt állampolgáraikat szó szerint feláldozzák az elvonatkoztatott humanizmus oltárán. A józanésszel, s a nemzetközi jog, valamint saját jogrendszerük alapvető rendelkezéseivel ellentétben a betolakodó azonosítatlan muszlimok azonnal ingyenes teljes ellátásban részesülnek, s ugyanolyan jogokat kapnak, mint amikért az európai népek évszázadokon át küzdöttek, s még előjogokat is élveznek. Kötelezettségeikről viszont szó sincs. Mi több, az általuk elkövetett szaporodó társadalomellenes köztörvényes bűnöket, az egyre nyíltabban faji, vagy vallási jelleget viselő gyilkosságokat tétlenül nézik, sőt takargatják.

Ám súlyosabb veszedelem is felsejlik. Úgy tetszik, a háttérhatalom által elvakított értelmiségiek, s a köznép egy része is készségesen elébe megy mindennek. Ellenállás alig tapasztalható. Az amerikai-izraeli háttérhatalom elérte, hogy az egykor harcos németek, a forradalmár franciák ma elszánt öngyilkosként elfogadják, hogy a betolakodók (és, természetesen, a háttérhatalom által ugyancsak ajnározott filoszemiták, szexuálisan elferdültek és mindenki, aki szembefordul a nemzetállamokkal) létjogai fontosabbak, mint a honfitársaik, vagy akár a saját életük. Hihetetlen, de majdhogynem nemzeti egységben tagadják meg a saját történelmüket: kidobják, elítélik, lerombolják az antik bölcseletet, a római jogrendet, a keresztény világfelfogást, az európai kultúrát. Vagyis megtagadják, elvetik történelmi fejlődésük forrásait, tartópilléreit, lemondanak a jövőjükről, akár a saját nemzeti létükről. Még azt sem sikertelenül próbálják bebeszélni nekik, hogy a terrorizmussal együtt kell élni. Szembenállásuk abban merül ki, hogy gyertyát gyújtanak a meggyilkoltjaik emlékére. Mintegy megbabonázva, vezetőik ennél is lejjebb süllyednek: nagy hangon hadakoznak a betolakodókat elutasító országok állítólagos kettős mércéje, s jogállamiság hiánya ellen. Sőt szankciókkal büntetik azokat, akik az ő védelmükre kelnek (a V4-ek), vagy egészséges és humánus világszemlélet, s kölcsönös előnyök alapján kialakítandó együttműködést szorgalmaznak. Mi több, provokálják is e nemzetállamokat, mint Oroszország, Kína, Olaszország, Magyarország és más államok.

Meglepetésre, de nem ok nélkül a harcos filoszemitából még harcosabb filomuzulmánná kerekedett EU-vezetők, s a hasonló átváltozással szavakban kacérkodó, de a filoszemitizmus mellett kitartó belső ellenzékünkkel együtt, rajtunk sem győzik számon kérni a jogállamiságot. A jogállamiságnak nincs elfogadott nemzetközi meghatározása, így a számonkérés eleve önkényes. Ezen felül minden tagállam jogrendszere eltérő, és a vádaskodók szerint mind a huszonhétféle megfelel az európaiságnak, csak a huszonnyolcadik, a magyar nem, amely pedig közismerten azok tételeivel összhangban alakult. Teszik ezt olyanok, akik habozás nélkül megsértik a saját rendelkezéseiket, sőt látványosan semmibe veszik az EU legalapvetőbb szabályait. E körülmények között e vád rendszeres felvetése kifejezetten alaptalan, ellenséges politikai szándékokat takar, amit különösebben nem is titkolnak.

A politikusok tartózkodnak tőle, de a nyugat-európai hazafiak egyre inkább úgy tekintenek az amerikai-izraeli háttérhatalom, az EU és országaik egyes vezetőire, mint nemzetgyilkosokra. A háromszázakként emlegetett pénzmágnások, a bankárkaszt, cinkosai, ügynökei Juncker, Merkel, Macron, Soros és híveik, akikről ma még halkan mondják ki, hogy nemzetgyilkosok, a történelembe sem kerülhetnek be más minősítéssel. Akkor sem, ha például Merkel, miután elvégezte a rábízott piszkos munkát, Németország sorsának megpecsételését, egyre inkább azt kezdi óvatosan ismételgetni, amit Orbán Viktortól hall. Az EU-ban vezető szerepet szerzett Németország kiiktatása „történelminek” beállított izraeli-amerikai bosszúállási szándék, amihez Merkelben megtalálták a gátlástalan végrehajtót. Az erősödő, az EU-ban kulcsszerepet játszó, Oroszországgal és Kínával együttműködni szándékozó Németországot túl veszélyesnek ítélték. A másik ügynök, a nagy rendíthetetlen francia hazafit játszó Macron is ezért mikron, amikor a nemzetállamokról esik szó.

Az említett és más nyugat-európai vezetők arra is hajlandóak, hogy Európa szétverésében segédkezzenek, ami ugyancsak amerikai-izraeli érdek. A világhálón keringő több elemzés szerint folyik a Nagy Izrael tervről, amely az Eufrátesztől a Nílusig terjedne, magába foglalva Szíriát, Egyiptomot és Irak egy részét. Nem is véletlen, hogy éppen ezekből az országokból érkezik a legtöbb migráns Európába, holott ezek az országok elég stabil gazdasággal, bőséges természeti erőforrásokkal (olajjal, vízzel) rendelkeznek. Izrael ezekből szükséget szenved, ezért fáj rá a foga. Tanulmányok, könyvek tucatjai tárják elénk, hogy az USA azért itt robbantott ki háborúkat, lehetetlenítette el az életet, kivándorlásra kényszerítette a lakosságot, hogy legyen hely a zsidóknak. A zsidó stratégiában mindig egyidejűleg jelen van a pro és a kontra: a Nagy Izrael a pro, a kontra pedig a három tenger lázálom, Nyugat-Európa iszlámoknak, Közép-Európa zsidóknak szánása, amit ugyancsak beindítottak. Kissinger jóslata szerint ugyanis Izraelt 10-15 éven belül a jelenlegi helyén eltapossák, ezért új hazát kell keresni. Németországban kering az interneten Három-tenger Izrael Impérium, kialakításáról szóló video, amit 2030-ig akarnak megvalósítani. Határait a Balti-, Fekete-, és az Adriai-tenger alkotja. Izraelből 9 millió zsidó települ át Magyarország, Szlovákia, Románia, Nyugat Ukrajna, Lengyelország, Szlovénia, Horvátország területére. Központja Magyarországon lenne. Mindkét változat lázálom, de a zsidó lázálmok tragikus következményekkel szoktak járni, s a szemünk előtt folyik is mindkét változat előkészítése.

Az idegenek hazájukból elűzésében és Európába betolakodásában szerepet játszó valamennyi háttérhatalmi fél jól tudja, nem lesz Európában semmiféle beilleszkedés, sem asszimiláció, hanem faji-vallási ellentét és harc. Egyáltalán nem kizárt, hogy sajátos polgárháború formáját ölti. Erre készítik a betolakodókat, akik erre maguk is hajlanak. A történelempolitikai tudat megköveteli, hogy ismerjük a szereplőket vezérlő elveket. Látjuk, hogy a zsidó étvágy és nyomulás egyre nő. Már olyasmiket is terjesztenek, hogy a római Colosseumot zsidó mérnökök és zsidó rabszolgák építették; zsidó származású volt Shakespeare, Kolumbusz, Leonardo da Vinci, és persze Árpád vezérünk is. Lassan már a zsidó nagytőke tevékeny közreműködésével kirobbantott második világháború sem lesz egyéb, mint holokauszt. Heisler András, a Mazsihisz elnöke Netanjahu közelmúltbeli budapesti látogatásakor, a két miniszterelnökhöz fordulva, hangsúlyosan megfogalmazta: a magyarországi zsidóságra leselkedő legnagyobb veszély az asszimiláció. A muszlim betolakodástól sem asszimilációra lehet számítani. Mindkettőjük szent könyvei parancsolják, hogy eltávolítandó, elnyomandó, asszimilálandó, vagy megsemmisítendő ellenfélnek tekintsék a hitetleneket, gójokat. Nyíltan ezt is teszik Európa szerte, ártó szándékuk kétségtelen. Ne legyen kétely, ez a sors vár ránk, ha nem teszünk határozott intézkedéseket. folyt. köv.

Válasz

kiss lászló üzente 6 hónapja

Kérlek aki ide talált írjon egy emailt ...ktbektbe@gmail.com -ra...nekem, olvasható mai kérésem 2021.12.17-én egyben kellemes karácsonyt kívánok minden olvasónak!
ma írtam:
"A rossebb megette az egészet!" MAKOVECZ IMRE
Makovecz Imre
66 391 megtekintés
https://www.youtube.com/watch?v=4wh23z9NpVk
Horváth Ferenc 10 évvel ezelőtt Nagy magyar ember volt !!! Nyugodjon békében !!!!!
Gizella Sebestyén 10 évvel ezelőtt Isten éltesse jóegészségben még sokáig Makovecz Urat, és köszönjük neki a kakasdi Faluházat!
László Csonka 10 évvel ezelőtt Elment 1.IGAZ MAGYAR ember! Isten országában folytatja munkáját !!!!!!
Daylight In The Swamp 7 évvel ezelőtt
Is there any translation of Makovecz words to english? Thanks, Adam
A Makovecz szavaknak van valami fordítása angolra? Köszönöm, Adam
tedd be a googlifordítóba lefordítja neked:
Makovecz Imre beszéde:
"...Hölgyeim és uraim nagy megtiszteltetés számomra, hogy a felsőház termében megszólalhatok. És tapasztalhatók és saját hungarikumot itt és most , hogy több száz nagyszerű ember gyűl össze aki képvisel átütőerejű igaz felső gondolatokat akiknek az alatt az ünnep alatt az adózással a következő, 25 % áfa - nem mondom így - 125.Ft-ból 15,60 marad - ez azt jelenti , hogy ez az ambivalencia .
, hogy mi ünnepelni szeretnénk saját magunkat és szellemi értékeit szeretnénk a magasba felemelni - nem hogy mások lássák, ha nem mi lássuk - annak az objektív feltételei megvannak akadályozva - elmesélek egy rövid kis történetet: Mezei Gábor barátommal sokat dolgoztam együtt, velem korú amikor a hiteles boltból KÖZÉRT. lett az apja leküldte , hozzon 10.dkg. párizsit és azt mondta idáig tanítottalak bemész köszönsz megköszönöd az árut és elköszönsz - igen is papa mondta, lement visszajött - hozta a 10.dkg. párizsit vastagvége benne volt - köszöntem senki nem válaszolt - elköszöntem akkor sem- hát milyen hibák vannak itt - Fiam nem hiba ez eredmény. Ne legyünk naivak - az a gyarmatosítási struktúra amely az önálló magyar vállalkozást és önálló gondolkodást adózással, sajátos központosított adminisztrációval próbálja megfojtani és lehetetlenné tenni - a felemelkedést , ez most ha nem vigyázunk - a következő zsarolható és tönkretehető magyar kormánynál ugyan úgy fog bekövetkezni mint az előzőben - ahhoz tehát, hogy jövendők legyen , hogy joggal beszélhessünk a tanyákról -a falú házakról, hogy eltudjuk felejteni, hogy Konrád György és Szelényi Ivánból Bondor István utasítására vártiban városépítés és tudományos szervező intézetben ki dolgozta, hogy 3300 magyar településből 1300-at szerepnélküvé kell tenni és mi volt az első stratégiai lépése - az iskolát meg kell szüntetni, a közelmúltban nem emlékszünk ilyesmikre. Újra és újra egy olyan centralizált politikát óhajtanak létre hozni, amely a nemzetközi háttérpénzvilágnak megfelelően a magyar szellemet kiszolgáltatott alkalmazottá óhajtja tenni - és az önálló felemelkedés feltételeit megakarja szüntetni .... ezért aztán itten a beszéd ideje már régen elmúlt - és ha ez ami valencia amivel kezdtem ez hungarikum akkor a rossebb meg ette az egészet..."
A pszichológia , a valencia beszámol a vonzásról (pozitív valencia ) vagy ellenszenv (negatív valencia ), amely egy bizonyos tárgyat vagy helyzetet okoz. A fogalmat az érzelmek osztályozására is használják. Például a félelemnek, a szomorúságnak és a haragnak negatív valenciája van, míg az örömnek vagy lelkesedésnek pozitív valenciája van. Amikor konfliktus van a pozitív és a negatív érzelmek között, erről beszélünk ambivalencia
000000000000000000000000000000000000

Daylight In The Swamp
Daylight In The Swamp
7 évvel ezelőtt
Is there any translation of Makovecz words to english? Thanks, Adam
László Kiss
László Kiss
0 másodperccel ezelőtt
A Makovecz szavaknak van valami fordítása angolra? Köszönöm, Adam
tedd be a googlifordítóba lefordítja neked:
Makovecz Imre beszéde:
"...Hölgyeim és uraim nagy megtiszteltetés számomra, hogy a felsőház termében megszólalhatok. És tapasztalhatók és saját hungarikumot itt és most , hogy több száz nagyszerű ember gyűl össze aki képvisel átütőerejű igaz felső gondolatokat akiknek az alatt az ünnep alatt az adózással a következő, 25 % áfa - nem mondom így - 125.Ft-ból 15,60 marad - ez azt jelenti , hogy ez az ambivalencia .
, hogy mi ünnepelni szeretnénk saját magunkat és szellemi értékeit szeretnénk a magasba felemelni - nem hogy mások lássák, ha nem mi lássuk - annak az objektív feltételei megvannak akadályozva - elmesélek egy rövid kis történetet: Mezei Gábor barátommal sokat dolgoztam együtt, velem korú amikor a hiteles boltból KÖZÉRT. lett az apja leküldte , hozzon 10.dkg. párizsit és azt mondta idáig tanítottalak bemész köszönsz megköszönöd az árut és elköszönsz - igen is papa mondta, lement visszajött - hozta a 10.dkg. párizsit vastagvége benne volt - köszöntem senki nem válaszolt - elköszöntem akkor sem- hát milyen hibák vannak itt - Fiam nem hiba ez eredmény. Ne legyünk naivak - az a gyarmatosítási struktúra amely az önálló magyar vállalkozást és önálló gondolkodást adózással, sajátos központosított adminisztrációval próbálja megfojtani és lehetetlenné tenni - a felemelkedést , ez most ha nem vigyázunk - a következő zsarolható és tönkretehető magyar kormánynál ugyan úgy fog bekövetkezni mint az előzőben - ahhoz tehát, hogy jövendők legyen , hogy joggal beszélhessünk a tanyákról -a falú házakról, hogy eltudjuk felejteni, hogy Konrád György és Szelényi Ivánból Bondor István utasítására vátiban városépítés és tudományos szervező intézetben ki dolgozta, hogy 3300 magyar településből 1300-at szerepnélküvé kell tenni és mi volt az első stratégiai lépése - az iskolát meg kell szüntetni, a közelmúltban nem emlékszünk ilyesmikre. Újra és újra egy olyan centralizált politikát óhajtanak létre hozni, amely a nemzetközi háttérpénzvilágnak megfelelően a magyar szellemet kiszolgáltatott alkalmazottá óhajtja tenni - és az önálló felemelkedés feltételeit megakarja szüntetni .... ezért aztán itten a beszéd ideje már régen elmúlt - és ha ez ami valencia amivel kezdtem ez hungarikum akkor a rossebb meg ette az egészet..."
kiegészítem az idegen szó: ambivalencia
A pszichológia , a valencia beszámol a vonzásról (pozitív valencia ) vagy ellenszenv (negatív valencia ), amely egy bizonyos tárgyat vagy helyzetet okoz. A fogalmat az érzelmek osztályozására is használják. Például a félelemnek, a szomorúságnak és a haragnak negatív valenciája van, míg az örömnek vagy lelkesedésnek pozitív valenciája van. Amikor konfliktus van a pozitív és a negatív érzelmek között, erről beszélünk ambivalencia

Válasz

kiss lászló üzente 6 hónapja

a cenzor nem engedte feltenni sehova így ide megpróbálom feltenni 2021.12.16-án 3:19-kor:
A büntetőjog szerint hazaárulásnak minősül, ha valaki egy idegen állam kormányával szövetkezik azért, hogy Magyarország területi integritását vagy alkotmányos rendjét sértse. Meggyőződésem, hogy az alkotmányos rend megsértését ezzel maximálisan megvalósították…..”
„…Itt nem arról van szó, hogy ki mit tett korábban, vagy hogyan működött a Kádár-rendszer, hanem arról, hogy a jogfolytonosan átvett szolgálatok meggyengítése veszélyezteti Magyarország nemzetbiztonságát….”
„…Gyurcsány egy olyan KISZ-vezér volt, akiért és a hozzá hasonlókért nekem mint állambiztonsági tisztnek adott esetben az életemet kellett volna áldoznom. Ma olyan vagyonokon trónolnak, amelyeket az apám, az anyám és a többi ember halmozott föl korábban. Nyugodtan megírhatja, hogy én ezt egyszerűen lopásnak tartom…..”
„…– Nem akartam, hogy a fiam úgy nőjön fel, hogy azt vágják a fejéhez, az apád hazaáruló, gazember volt. Nem voltam az. A hazámat szolgáltam a magam lelkiismerete szerint. Az idegen kémtevékenység ellen dolgoztam. Az ügynökhisztéria sok tisztességes embert, köztük ma is a hazájukat szolgáló elhárítókat megalázott….”
Lojalitás szó jelentése
1. Kitartó megbízhatóság, amikor egy személy becsülettel kitart egy eszme, érdekek képviselete, cél, feladat, kötelesség teljesítése, illetve egy személy, közösség mellett, mert azt korábban megfogadta.
Ma 2021.12.16-ám írom lehet akár hétpecsétes államtitoknak nevezett a bűnözők által - én már leszarom, - kötelessége ha fajom nemzetem léte forog kockán azt a nyilvánosságra hozni ma ezt teszem , amikor én is abba a sorba tartozok akit felsoroltak rendőr voltam így ma hiteltelennek érzem magam! És ne hogy azt hidd, hogy bárkit megakarok győzni - eszem ágában sincs - de a titkosszolgálati módszerem nem 2006-tól kezdődő, mint olvasod a korhű írásokat, ha nem az enyém 1987- június 30-tól - akkor döbbentem rá - hogy rosszhelyen vagyok ezek nem azok, akinek hittem őket! Ma már tiszta sor, aljas módón alkalmazták azon rendszer személyeinek lejáratását amelyek már akkor megmondták írták a valóságot - és így vált számomra ma már a hitelességem is számomra elfogadhatónak! te olvasó meg döntsd el magadban - mi a valóság ezek után, és tedd azt amit a haza megkövetel tőled is !
És a dolgozat:
Egy barát lojalitása sokat jelent az embernek. Az alkalmazott lojalitása a vállalathoz azt is jelenti, hogy nem fecsegi ki a piaci versenytársaknak a jövőbeli terveket.
2. Hűség az uralkodóhoz, hatalmon levő kormányhoz, párthoz, vezetőkhöz, rendszerhez.
A nemesek lojalitása tartja trónján a királyt. A lovag lojalitást fogadott a királynak, amikor lovaggá ütötték. Minden országnak nagyon fontos az állampolgárok lojalitásának fenntartása.
3. Átvitt értelemben: Igazságos hozzáállás, amikor egy személy egy másik személyt, vagy annak bizonyos cselekedetét, kérését úgy bírálja el, hogy a személy érdemeit, az adott helyzet körülményeit is figyelembe veszi; méltányosság.
A főnök lojalitása azt jelenti, hogy meghallgatja és megérti a beosztott gondjait. A vezetői lojalitás tekintettel van a körülményekre.
4. Átvitt értelemben: Erkölcsi szilárdság, amikor egy személy hozzáállása, tettei, viselkedése alapján nyílt, becsületes és tisztességes ember.
Az alkalmazott lojalitásába beletartozik, hogy vállalja hibáinak következményét. Egy ember lojalitása akkor erős, ha nem változtatja meg elveit önző érdekek alapján.
Eredet [lojalitás < francia: loyal (hű, becsületes) + -itás (főnévképző)] < latin: legalis (törvényes) < lex (törvény)]…”
A FELSOLTAK KÖZÜL TALÁN 4. BE SOROLOM BE MAGAM!
Polgárok és Polgármesterek Szövetsége"


Kossuth tér: Kőrösi Imre verőemberekkel foglalta el a színpadot!

2006-10-02. 22:07:27


Kuruc.info - Tudósítónk jelenti: ismét felszólalt a téren Kőrősi Imre. A volt MSZMP-s megyei szakszervezeti titkárt, Kozenkay Jenő volt III/II-s kommunista ügynök párttársát a szervezők nem akarták felengedni a színpadra, Kőrősi azonban verőembereket hozott magával, hogy felszólalhasson. Kőrősi és Kozenkay egyébként nem kósza pletykák, hanem honlapjukon található önéletrajzuk szerint töltöttek be a Kádár-diktatúrában elnyomó pozíciókat. A "Polgárok és Polgármesterek Szövetsége" elnevezésű álpártjuk legszorosabb szövetségese és propagátora pedig a szintén volt MSZMP-s Lakatos Pál. (...)


Már többször elküldték, de hiába... a Kossuth téri szervezők kijelentették: volt MSZMP-funkcionáriusok, a diktatúra belügyi tisztjei, munkásőrök és hasonló elemek nem szólalhatnak fel. Kétségtelen, az utóbbi napokban több ízben megakadályozták Kőrösi és Lakatos felszólalásait, vasárnap este pedig a szintén ex-MSZMP-s és SZDSZ Chartás Kerényi Imrét küldték el a s

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Hazánkért Online, 2006. október 4.
Bomlasztás, vagy tiszta víz a pohárban?
Már évek óta követem feszült figyelemmel a hazai eseményeket, amiért 23 évet áldoztam az életemből. Mint több évtizedes kanadai állampolgár és szeretett elhagyott hazájáért aggódó magyar asszony, nekem nincs szándékom a magyar belügyekbe, hasztalan acsarkodásokba avatkozni, hiszen nem élek otthon. Innen külföldről nincs jogom javasolni, hogy kikre szavazzanak, kit kövessenek, mint vezért. Ezt a Magyarországon élő magyar népnek kell tudnia! (Nem mindig igaz, hogy szívet cseréljen, aki hazát cserél.) Ugyanakkor természetes jogot tartok fenn magamnak – szerény tehetségemhez képest --- az igazságtalanságokat, a hazugságokat, a háborús bűnöket elkövető politikusokat felkutatni és feltárni – akár itt a befogadó „hazámban” Kanadában, az Egyesült Államokban, Izraelben vagy éppen bármelyik más országban.
Az ötvenes-hatvanas években Alföldi Géza Hídverők, vagy Marschalkó Lajos Hídfő c. keserves körülmények között szerkesztett és előállított kiadványai hozták nyilvánosságra a külföldi magyar emigráció sorai közé befészkelődött kommunista ügynökök névsorát. Üldözték is őket ezért éppen eleget! Ellentétben a sötét Rákosi-Kádár évtizedekkel -- ma az Internet az a hely, ahol mindenféle közlemény vagy vélemény megjelenhet. Gyakorlatilag mindenki elmondhat mindenkiről, amit akar, még a nevét sem szükséges a cikk alá írni! Kiforgathatók a bizonyítékok, sokszor még ezek sem szükségesek emberek lejáratásához főleg, amikor óriási politikai érdekekről lehet szó.
Ha még élne, a neves montreáli ügyvédnő is valószínűleg tovább híresztelné rólam, hogy „a magyar rádió műsorvezető kommunista pártszimpatizáns” -- ergo -- a helyi üzletemberek hirdetésükkel ne segítsék!
Ahogy figyelem az elmúlt hetek történéseit otthon a Kossuth téren – bizonyos rendezők -- most kidobják a gyereket a fürdővízzel. Nagy kár! … A magyar soha nem tanul a történelemből, az ellenségeitől meg még úgyse! s ezért van az, hogy minden szenvedés újra és újra ismétlődik a nemzet életében. Bomlasztani sokféle módszerrel lehet, ezt már a rómaiak is gyakorolták.
Kőrösi Imrét és Lakatos Pált mi itt külföldön élő magyarok egészen másként ismertük, ezért sokunkat megdöbbentett a Kuruc.info Web-oldalán, a nevezett két személyről közölt két cikk, amelyeket itt olvashat a kedves olvasó. Javasoljuk elolvasásra a Lakatos Pál újságíró honlapján is megjelenő, a témához kapcsolódó írást. A bírálat maradjon azoké, akik otthon és itt kint is személyesen ismerik a két személyt, ismerik munkásságukat, a rendszert leleplező könyveiket. Nem tudjuk, hogy a Kuruc.info által közölt cikkeket kik fogalmazták meg: a lap szerkesztősége vagy valakik küldték be névtelenül?
Az írások közzétételét azért tartottam szükségesnek, mert rengeteg drótposta érkezik hozzám magyaroktól, akik látván a viharfelhőket, valamilyen magyarázatra várnak. Ha eddig nem ismertük a cikkekben bemutatott személyek múltját, most a Kuruc.info névtelen cikkírója alaposan elvégezte a munkát! Az elismerés mindezért még várat magára….

Tóth Judit, Hazánkért
A témához kapcsolódó írások:
Ø Kőrösi Imre: Rendületlenül! Mert Magyarország a magyaroké!
Ø Paulus: Bender-log népe
Kossuth tér: Kőrösi Imre verőemberekkel foglalta el a színpadot!
2006-10-02. 22:07:27
Kuruc.info - Tudósítónk jelenti: ismét felszólalt a téren Kőrősi Imre. A volt MSZMP-s megyei szakszervezeti titkárt, Kozenkay Jenő volt III/II-s kommunista ügynök párttársát a szervezők nem akarták felengedni a színpadra, Kőrősi azonban verőembereket hozott magával, hogy felszólalhasson. Kőrősi és Kozenkay egyébként nem kósza pletykák, hanem honlapjukon található önéletrajzuk szerint töltöttek be a Kádár-diktatúrában elnyomó pozíciókat. A "Polgárok és Polgármesterek Szövetsége" elnevezésű álpártjuk legszorosabb szövetségese és propagátora pedig a szintén volt MSZMP-s Lakatos Pál. (...)
Már többször elküldték, de hiába... a Kossuth téri szervezők kijelentették: volt MSZMP-funkcionáriusok, a diktatúra belügyi tisztjei, munkásőrök és hasonló elemek nem szólalhatnak fel. Kétségtelen, az utóbbi napokban több ízben megakadályozták Kőrösi és Lakatos felszólalásait, vasárnap este pedig a szintén ex-MSZMP-s és SZDSZ Chartás Kerényi Imrét küldték el a színpadtól. Kőrösi, hozott gorilláin kívül hétfő este azt használta ki, hogy a legtöbb főszervező távol volt. A kívülállóknak nem feltétlenül tűnt fel, mi folyik a téren, hiszen a legtöbben azt sem tudják, kicsoda a fejhangon kántáló, üvöltöző, askenázikról is elmélkedő volt MSZMP-s kommunista.
Kőrösi moráljáról és szellemi színvonaláról csupán két adalék, megint csak saját honlapjáról. Miközben a "Polgárok és Polgármesterek Szövetsége" nevű "pártja", amely a már említett III/II-esből, egy MSZMP-sből és egy cionistából áll, a Kossuth téri tüntetést legújabb közleményében "Kossuth téri bohózatnak" és ügynökök művének minősíti. Kétségtelen tény: a 16 napja folyó kormányellenes tiltakozás megzavarása, szétzüllesztése már folyamatban van.
http://www.kuruc.info/reszletes.asp?MainID=32&HirID=6150
Volt III/II-es és "pártja" a Kossuth téren
2006-09-25. 16:33:44
Kuruc.info - Az Országháznál a sok pozitív energia és személy mellett sötét figurák is felbukkannak. A saját bevallása és saját honlapja szerint III/II-es Kozenkay Jenő és pártja is népszerűsíti szórólapján önmagát és zavaros gondolatait, mely szerint minden pártot - beleértve sajátját is - be kell tiltani, s ami nagyobb baj, szót is kapnak időnként. Kozenkay hangzatos nemzeti jelszavai mellett azért is veszélyes, mert a forradalmat önjelöltként meglovagolók közt törtető Kőrösi Imrével tevékenykednek egy általuk alapított "pártban". A saját bevallása szerint is volt MSZMP-s Körösi, a III/II-es Kozenkay és Tímár György alkotják e gyanún felül NEM álló társulat magját, és jellemző módon vasárnap óta ott sündörögnek a Kossuth téren. Isten ments, hogy volt kommunista állambiztonsági ügynökök vigyék félre a forradalmat. A Kerényi, Kőrösi, Kozenkay féle MSZMP-sek, III/II-esek, III/III-asok, munkásőrök és hasonlóak kapcsán jogos követelés egy egyszerű szabály: volt MSZMP funkcionáriusok (meg persze belügyesek) ne kaphassanak szót a Kossuth téren, másként ugyanoda jutunk, ahová 1989 után.
Mint Kozenkay Jenő számos lapnak és médiumnak elmondta, büszke állampárti múltjára, szerinte a hazát védte, másutt azonban, szintén "pártja" internetes oldalán magát buktatja le, amikor így fogalmaz önéletrajzában: "saját hazájában janicsárnak nevelt Kozenkai Jenő". Most akkor janicsár vagy D-209 kettő, aki a KGB ellen küzdött? Az már csak nevetséges, hogy saját neve is több helyütt hibásan írva szerepel.
Ma már terjedelmes szakmunkák bizonyítják, hogy egy diktatúrának nem lehettek demokratikus és nem demokratikus belügyi osztályai, az egész gépezet egységesen, együtt operálva szolgálta a Kádár-rezsimet és a Szovjetuniót, amelybe beletartoztak politikai gyilkosságok, emberrablások, ellenzékiek megfigyelése, spiclik beépítése, a szabadságjogok gyakorlói elleni fellépés stb.
Kozenkayék - múltjuk és/vagy kiképzésük mellett - azt próbálják kihasználni, hogy a szélesebb közvélemény előtt, pláne arcról nem igazán ismertek, így a hangosan kiabáló Kőrösi Imre időnként szót kaphat a színpadon, sőt valamilyen "forradalmi bizottmány" szervezésébe kezdett. Körösi már vasárnap ott üvöltött egy megafonnal, többek közt "askenázik bevándorlásáról". Ebben csupán az az érdekes, hogy álpártja harmadik arca a volt FKGP-s, ám cionista Tímár György.
Körösi (MSZMP-s múltja mellett kommunista szakszervezeti vezető a Kádár-rezsim alatt, mint "pártjuk" honlapján publikált önéletrajzában írja: "a dolgozók kezdeményezésére megyei szakszervezeti titkárrá választják" - hát igen, a diktatúrában minden a dolgozók kezdeményezésére történt..) az interneten is hírhedtté vált, miután "cikkeiben" a titkosszolgálatok és a Gyurcsány kormány titkos határozatairól és hasonlókról írogat. Ha voltak ilyen konkrét döntések (bár Gyurcsányéknak nem kell formális döntés sem törvények áthágásához), honnan tud róluk Kőrösi úr, kicsoda ő? Átvilágítva nem volt. Évek óta óriásiakat durrant, nulla bizonyítékkal megtámogatva.
Egy másik közleményében, ahol újólag titkosszolgálati szakértő szerepében tetszeleg, összekeveri a finn miniszterelnököt a külügyminiszterrel, de ez lenne a legkisebb baj, hiszen azt állítja: Izrael katonai titkokat ad el Iránnak!!! Bizonyíték? Ugyan, az nem Kőrösi és társai műfaja.
Persze valóságdarabkákra épít, mint minden zavarosban halászó, de primitív hibái árulkodóak.
Ha pedig igaz volna egy része annak a zagyvaságnak, amit a helyesírási hibákkal, név és tulajdonnév-elírásokkal is küszködő személy mond, újra felmerül: kicsoda Kőrösi Imre, hogy olyan jól informált, mint a CIA, a Moszad, valamint a KGB utódszervei együttvéve? Régebben, Lakatos Pál (ugyancsak volt, dúsgazdag MSZMP-s, bár nem tehetségtelen újságíró) Vasárnapi Újság főszerkesztősködése idején rendszeresen megfordult és nyilatkozott a rádióban, ahol a folyosón, jó hangosan efféle fordulatokkal társalgott: "A titkosszolgálatok vezetőinek értekezletén elhangzott, hogy.. stb." Lehet ilyet komolyan venni?
Miután a tüntetők egyik követelése az, hogy kommunista múltú emberek a jövőben ne vehessenek részt a közéletben, rendszerbukás esetén Kőrösi, Kozenkay, Lakatos és hasonló személyek nem rúghatnak labdába. Ezért logikus, hogy céljuk a zavarkeltés, a szétzilálás. Sajátos adalék, hogy a ballib médiát sem zavarja jelenlétük.

http:// www. kuruc. info/ reszletes.asp? MainID=2&HirID=5958
A JÖVŐNEK – NE ENGEDJETEK TÖBBET HAMIS MAGYAR TÖRTÉNELMET ÍRNI!
Ami ebben az írásban le van írva az úgy történt akkor mert éltem és megtapasztaltam én is!
„…De az Országos Rendőr-főkapitányság Központi Irattárából származó jelentésben olvastam, hogy egy elfogott személy elszállításához ide gépkocsit kértek. Azt követő három napon át tartóan azonban már a főváros belterületein, rendszeresített gyakorló ruhába öltöztetett, ám szolgálati azonosító jelvényt nem viselő 4-5 főből álló csoportok már nemzeti zászlókat, jelképeket tartó emberekre vadásztak….”
bizony izraeli katonák magyar ruhába bújva… ma már tudjuk ezt is….
MÉG EGY IDÉZET AMI MA 2019. 11. 21.-ÉN IS ELJÁTSZÁK? (ugyan is én sem kaptam értesítést a bíróságtól…id.kiss)
„…Gyucsány Ferenc felelős miniszterelnök és büntetőeljárásban azonosítható rendőri vezetők, helyszín parancsnokok és a végrehajtó állományból érintettek ellen büntető feljelentés tettem.
A törvény eme bűncselekmény elkövetőjét vagylagosan akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegeti. okozatként elkövetője büntetendőségének elévülése kizárt.
Befogadták?
Igen. Értesítettek, hogy okirataimat a Központi Nyomozó Ügyészség Regionális Kirendeltségéhez, a Debreceni Katonai Főügyészséghez áttették. Tehát feljelentésemet alaptalannak nem találták, ezért annak 3 napon belül indokolás nélküli elutasítására nem került sor. Továbbiakban kezdeményezésem sorsáról semmiféle értesítést nem kaptam….”
és végül:
„…itt nem igazság szolgáltatás, hanem jogszolgáltatás folyik….”
Ma 2019.- ben már ez sem állja meg a helyét – mert sem igazság, sem jogszolgáltatás nincsen (id. kiss)
És a teljes cikk:
https://internetfigyelo.wordpress.com/2017/03/04/gyurcsanyt-amerikai-nyomasra-nem-lehetett-perelni-2006-miatt/?fbclid=IwAR0y5DsftsdZtgwnSGbfhBG-Gr95N1yvzIMSKvVX6OV1UkTegEQB5LMnBQ4
Gyurcsányt amerikai nyomásra nem lehetett perelni 2006 miatt
2017/03/04 Nifadmin 6 hozzászólás STB. 12-OLDAL HA NINCS FENT AKKOR KÉRD NÁLAM MEGVAN
ÜDVÖZLETTEL ID. Kiss László 2021.12.16-án
ui: ide írtam https://dringsti.wixsite.com/emmako/post/magyarorsz%C3%A1got-vissza-kell-h%C3%B3d%C3%ADtani?postId=d6e6e344-98c9-45f0-ba46-60a24065107c

Válasz

kiss lászló üzente 6 hónapja

De itt egy szabály van, vadászol, vagy rád vadásznak!
Kevin Stacey oszkár díjas színész Frank Underwood amerikai elnök...
De az eredeti szöveg szó szerinti fordítása úgy szól, hogy:
Az egész világ egy színpad
És minden férfi és nő csupán játékos;
Nekik megvan a saját kijáratuk és bemenetelük,
És egy ember saját idejében sok részt játszik.
2021. 10. 05. üzente Tamara Pózsa
orban viktor ne figyeljenek oda arra amit mondok egyetlen dologra figyeljenek amit csinalok másolata
https://www.youtube.com/watch?v=f3nfpuOoHdI
MEGKOMOLYODVA
Üzenem ma: Van jogi megoldás - a valódi demokráciában, de ott is csak békében, háborúban nem lehetséges, és ma 2021. 12. 11.- én háború van - un. hibrid háború az emberiség ellen - miután e háborúban semmi sem az aminek látszik, bármit megtehetnek halálos ellenségeink - ellenünk………
Ha minden nem az ami, akkor az óvunk és védünk intézménye is ellenünk van… ez a XXI.sz. világháborúja mesterséges intelegencián alapul - tehát lelketlen - gépi…. idézem tegnap írt közlésemet:
Előzménye: https://dringsti.wixsite.com/emmako/post/2-coin-b%C3%B6lcsei
„…3. Beszivárogni a felkelők közé, és belülről szétverni a mozgalmat Kezdetekben minden mozgalom "tábornokok gyülekezete közlegények nélkül". Egy valamire való titkosszolgálat sikeresen használhatja ki tagok közötti nézetkülönbségeket, beépíti a saját embereit és egymás ellen fordítja őket. Egy radikális szervezetből lesz két gyengébb, majd abból négy, nyolc, akik egymást is ellenségnek tekintik és a felkelés elporlik, mielőtt bármi kárt okozhatott volna. /Békés, egyszerű és észrevétlen mivolta miatt gyakorlatilag a legjobb módszer. Egy rendkívül karizmatikus vezető és/vagy komoly ideológiai kohézió szükséges ahhoz, hogy a felkelők ki tudják védeni, és a külföldi támogatás sem árt hozzá./
Válaszom: László Kiss 8 órája
A MEGSEMMISÜLÉSÜKBE FOG VÉGZŐDNI ... BIZONY EZ LESZ ---- ÉS HAMAROSAN VAN!
--Rózsa Hrovatin
Tácsi István miért kell nekünk is olyannak lenni.. az ilyen "fenekedést" a reagálás tart életben.. ha nem érkezne rá válasz.. azaz a kutya se reagálna abbahagynák okság hiánya folytán.. de ezek a coviud-humanoidok ilyenek lettek.. nekünk nem kell..
László Kiss
Rózsa Hrovatin @@@@ Azalgoritmizáció, a mesterséges intelligencia térnyerése;
valóságod van - nem kell ráreagálni egyikre sem se ami neked kedvező, és megnyugtat se arra amire a kedvezőre kontra hergel írás van ... ugyanis ez az úgynevezett lefárasztó fázis ... "...jó ki hőzöngött - magam.." és amikor valóban nem hőzöngeni ha nem tenni - cselekedni kéne le van bénulva... ez egy pszichológiai emberi magatartási jelenség és így működik, és ezt ők tudják ezt művelik velünk - magyarul kifogják a szelet a vitorlából... és ami megdöbbentő a szerepet elosszák ki a hergelő és ki az aki tetszett - ír - és ezt gépi úton is meg tudják tenni algoritmusokkal a Az algoritmizáció, a mesterséges intelligencia térnyerése; folyamatában - tehát a szakértőnek igaza van - és remélem amikor megmerte lépni a Rubicon átlépnek a modern világ spartakus akkor és pont akkor oda csapatunk nekik és nem mélabúsan üres tekintettel eltűrve megalázkodva feladják emberi mivoltukat szabadságukat - na erre ----- NEM SZÁMÍTANAK - MÁR LÁTJÁK ÉS NAGYON - NAGYON IDEGES ÉS MIND - MIND TÖBB ÉS SÚLYOS HIBÁT VÉTENEK UM. PROJEKTBE AMI VÉGÜL A MEGSEMMISÜLÉSÜKBE FOG VÉGZŐDNI ... BIZONY EZ LESZ ---- ÉS HAMAROSAN VAN!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
A HARMADIK IJESZTŐ MEGFOGALMAZÁSRA ÍROM.
Valóban úgy tűnik, hogy tehetetlenek vagyunk vele szembe, nem tudjuk azt megakadályozni és szűrni, hogy belépéskor ki ki ben mi rejtőzik… ez tény - de az is tény, hogy az együttélés során - ha titkos eljárás nagyítója alá nem teszem egyik aktív résztvevőt sem, akkor az van amit írtál reménytelen - tehát tudd - ma még ennek az eljárás komolyságát nem észlelem - de ha komolyodik a helyzet - tudd ki lesznek szűrve mind azok akik ártani jöttek közénk… amitől félni kell az az árulóvá váló köztünk levők…. akiért tűzbe tennék a kezünket és még is bukásunkat okozná… ez ellen is van módszerünk na de már nehogy azt hidd, hogy ezt is közlöm… HA KÖZÖLNÉM A REMÉNY HALÁLÁT TENNÉM!
Kedvelés Kairos 2 órája Válasz címzettje: id. Kiss László Furcsa szöveg.
Lesz ez még furcsább azoknak akik nem értik - ezt nem közlöm Istvánnal, azért csak mégse írhatok le ilyet egy professzornak vérig sérteném és megszakadna virtuális barátságunk..
A furcsa maga a változás lesz:
Itt írok - olvasok róla:
A forradalom felfalja saját gyermekeit. A CENZOR TILTJA ÍGY ÍROM AKKOR KERESD MEG A VISZ A VÍZ SODOR - OLDALT OTT ELOLVASHATOD!
De tudjuk forradalom nincs háborúban - ezért írtam már megkomolyodva ezt:
A fluktuáció oka nem a covid
Fluktuáció=Ingadozás, hullámzás, lebegés.
A koronavírus ugyanis egy dologra biztosan jó: figyelmes szemlélő számára radikális módon tárja fel azokat az üzletviteli problémákat, amelyek kezelése nem tűr(ne) halasztást és/vagy óriási kockázatot, kitettséget jelent egy adott vállalkozás, munkaközösség számára. Az algoritmizáció, a mesterséges intelligencia térnyerése; az e-kereskedelem, a virtuális interakciók növekedése; a globális logisztikai láncok összeomlása (lásd chiphiány); a távmunka (home office); az általános alapjövedelem; a rövidített munkahét intézménye mellett a magas önkéntes fluktuáció is ilyen forró pont. De a permanensen magas fluktuációt nem a covid hívta életre, és nem is a vírus az oka (persze bőven vannak különbségek az amerikai, az európai vagy a hazai munkaerő-piac között ebben a tekintetben is)! Azok a hazai vállalkozások, amelyek meglépték – akár a mostani pandémia hatására! – azokat az intézkedéseket, amely segítségével flexibilisebb, a változó környezetre, beleértve a válsághelyzeteket is, rugalmasabban reagálni képes, diverz és perszonalizált munka- és foglalkoztatási körülményeket hoztak létre….”
Innen: https://www.hrportal.hu/hr/onkentes-felmondasi-panikcunami-20211210.html
„…Hisz’ ki ne olyan munkáltatónál szeretne dolgozni – pláne a mostani vészterhes időkben –, mint amelyen Csíkszentmihályi Mihály sokat idézett gyárosa, aki, amikor leégett a gyára, a biztosítójától kapott pénzt jórészt arra fordította, hogy tovább fizesse a munkásait, amíg újra felépítették az üzemcsarnokokat, és újraindulhatott a termelés, mondván: „ők is dolgoztak nekem, most rajtam a sor, hogy én segítsek nekik.”
És vannak a megdermedtek:
„….Úgy szeretnének futóversenyt nyerni, hogy inkább kétségbeesnek, mintsem elmozdulnának a rajtvonalról…..”
Teljes cikk:
Szerző: Papp Tamás István
Megjelent: 4 órája Jegyzem 2021. 12. 10.
Önkéntes felmondási pánikcunami
Megdöbbentő adatok keringenek a világszerte zajló felmondási hullámról, amely például az Egyesült Államok munkaerőpiacán már komoly pánikhangulatot okoz. De mi a helyzet Európában és Magyarországon? Az állandósulni látszó magas fluktuációnak ugyanaz az oka idehaza, mint odaát? Tényleg tűnnek el munkavállalók? A járvány sok hiányosságra rávilágított. Papp Tamás István HR szakértő írása.
images …” stb. a linkben
ÍRTAK KOMOLYTALANUL: AKKOR AMIKOR MÁR NINCS FÉLELEM BENNÜNK, MERT NINCS HOVA HÁTRÁLNUNK:
Eljött az idő hogy kilépjünk a félelem bűvköréből, és dolgozzunk a jövőnkért. A nemzetépítés folyamata elkezdődött, és zajlik országszerte, bár most még csak az alapok kerülnek elhelyezésre. Segítsünk, hogy mindenütt elinduljon a Nemzetgyűlés tájékoztatójának terjesztése, és a népgyűlések szervezése. Utóbbit minden településen, Budapesten a kerületekben meg kell tartani, ezért minden magyar ember felelősséggel fel kell, hogy vállalja a feladatot, hogy ha úgy alakul, akár őt is megválaszthatja a népgyűlés a település küldöttének a Nemzetgyűlésbe. Ez tisztesség, és egyben nagy kihívás is, mert a mai beszennyezett tudatú világban tisztán kell látni és megtanulni együttműködni másokkal….” ÍRTA VALAKI LE AZ INTERNETEN
EZT TALÁTAM MÁRA: 2021. 12. 09. KOMOLY FIGYELEMFELHÍVÁS - FIGYELMEZTETÉS!
Összegzés
Amennyiben a fentebb felsorolt 4 sarkalatos puccsérettségi tényezőből legalább 3 a kötelező puccs meg szervezését és kivitelezését eredményezi, akkor feltétlenül a puccs megszervezésere kell koncentrálni.
Amennyiben a fentiek mindegyikénél mennyiséggé tett adatok az eredmények, pl. súlyozott jegyek az 1-10-es skálán, akkor 8-as jegyen felüli eredmény esetében feltétlenül, és késlekedés nélkül ki kell vitelezni az államcsapást.
Másképp az őslakos nemzet sorsa kétségessé válik, és a palesztinok, vagy az amerikai indiánok sorsa var rájuk.
Dr. Ing. Sebestyén Teleki István, Zürich
2019 március 22.
INNEN: https://dringsti.wixsite.com/emmako/post/egy-%C3%A1llam-puccsra-%C3%A9retts%C3%A9g%C3%A9nek-4-sarkalatos-t%C3%A9nyez%C5%91je?postId=0ede7fad-c953-4814-a780-2a4130f228a8

Eljött az idő, meg kell tudni az igazságot?
csak magyarok – hunok – szkíták olvassák – másra nem tartozik és nem is érti – csak sértegetni tudna tudatlansága okán!
http://hunok.hu/arvisura/arvikezd.html?fbclid=IwAR359OaGcWr3l7zf4suJuoLBePYrgnyKreC3FU9-uY-RnFkqDmoSGO5QPac
1. Interjú Kati nénivel. Eljött az idő, meg kell tudni az igazságot?
74 011 megtekintés
•2012. okt. 4.
385 41 Megosztás
julianna gere 4 éve
Nagyon sajnálok mindenkit, aki elmebetegnek hiszi ezt a hölgyet. A zsenit egy hajszál választja el az őrülttől! Évek óta foglalkozom rovásírással, tanítom is. Valóban egy olyan csoda, amelyről minél többet tudok, annál tovább elvezet a nyelvünk, eredetünk, ősi vallásunk felé. Nem szabad megítélni, mert szerintem hatalmas a tudása, csak nem tudja jól átadni és csapong egy kicsit. A rovás írásunk elmagyarázásáról szóló anyagait megnéztem. Megmosolyogtatott egy párszor, viszont el is szégyelltem magam rögtön, mert olyan dolgokat mondott, ami eddig nekem nem jutott eszembe és bizony rásegített, hogy merre kutassak tovább. Áldás és Béke legyen minden jó emberrel!
https://www.youtube.com/watch?v=vJ1Nc3nVoc0&fbclid=IwAR18Oyaci4hmXY_X3FHFSEg4uhK14q-0CKjkjfJ8Nosd9SfJKC2IiL8vS8o
És aki kritizál: jegyzem ma 2020.március 7-én id. Kiss László
Foszto Zsolt 1 éve (szerkesztve)
Én is rég foglalkozom rovásírással, sőt, nemcsak a székely-magyarként erhiresült mai betü hang alaku formájával, hanem az ősi rovással is, amivel példul a tatárlakai korongok is készültek! És most nem szánok erre videora 1 órát és még 46 percet soron másodiknak következő videóra, ami a rovásírásról szol, mert pár éve már megnéztem őket, és amiket az X Y betük összefüggéseiről mond az igencsak badarság, mert előszőr is ilyen betüink nem voltak, másodsorban pedig nem lehet azonosítani és megfejteni helyesen a magyar szavakat úgy, hogy veszünk egy egy szót melyben kettős betűk vannak (ty, ly... stb) hogy csak kettőt említsek amit Kati néni is taglal, és elveszi belőle a egyiket, mondjuk az Y-nt és egy uj szót alkotva magyarázunk egetrengető dolgokat, mint a GY esetén például az égi, azaz ez egi-t Iby duba pl úgy értelmezi, hogy ha az I-t Ynnak vesszük, akkor az égi, azaz egi, az egy mitől lenne egy?! A gy betü egy önálló betü, semmi köze sem a g-hez sem az Y-hoz, aki rovást ismeri, az tudja! Ahogy a ty-nek sincs semmi köze sem a t-hez sem az y-hoz, csak valahogy rá kellett eröltetni a latin akkor még 26 karakteres készletet az akkor 40valamennyi karakteres magyar betükészlethez! Ahogy pl J betünk kettő volt, ez meg is maradt, úgy K is több volt még kettőnél is, kettő a rovásban megmaradt, a latinbetüs verzióban nem! Igaz ma már a rovás csak szó végi azaz nyilt K-nak, míg a rombuszt zárt K-nak, magyaráz, ami így marhaság, a valóság az, hogy több K volt, csak ma már nem érezzük, hogy melyiket hól használhatták, ahogy még érezzük a 2 J betünket, amiből az egyiket LY-nnak írunk, holott semmi köze sem az L-hez, sem az Y-hoz! az i-nek sincs az y-hoz! ezért aztán nagyon sántítanak a Kati néni magyarázatai is!
Foszto Zsolt 1 éve
ja és még egy annyi, hogy az egy vonalat i-ként értelmezi, mint isten betűje! Hát szomoruan közlöm, hogy az SZ betű és nem i!!! Egyébként, az ősi nyelvben a betük és hangzók meg voltak külömböztetve, csak, amit ma mássalhangzónak hívunk voltak betű értékűek, ezeknek volt szimbolum értéke is! A többit, vagyis, amit ma magánhangzónak hívunk, azok hangzók voltak, és betüket hangzósítottuk! i, mint betü és isten betűje.... és az Y keverés, ami nem is volt a magyarban soha, ahogy X sem.... nem tudom... kisé eröltetett (amúgy sok jót mond, de a rovást inkább hagyja...!)
Györfi Lajos 4 éve
csak is a Magyar agy képes értékelni!!!
22
Anna Palotai 3 éve
Szerintem csak magyar ajkú ember érti meg.Akit pedig nem érdekel nem kell sz időt pazarolni rá..
Imre Posta Kati nénivel most találkoztam Orosházán, ott volt a hallgatóság közt. Már sok éve nem láttuk egymást. Nagyon megörültem néki és ő is nékem.
László Kiss Kedves Posta Imre! Hálásan köszönöm, hogy egy ismételt élményt adtál nekem , ugyan is akkor régen amikor először hallgattam - lenyűgözött szókimondása és okossága, mert kristálytisztán értettem mit mond - mesél el! A nem magyar agy nem érti - kineveti - és megmosolyogja enyhébb esetben! Volt egy kritikus a Fosztó Zsolt 1 éve…hozzá szólása - sem tudott megfosztani az élménytől, amit adott nyújtott Kati néni ismételt meghallgatása során - köszönöm Imre, hogy felhívtad rá a figyelmem!
írtam ma: 2020.március, 7-én
Georgina Jakusné Lengyel 5 éve
Ha bármelyikőtök is részt vett egy spirituális tanításon, az tisztába van azzal, hogy aki tanít az így viselekdik vagy közel hasonlóan. Nekem volt szerencsém Kati néniel találkozni .Egy csodálatos lény és vele egy átlagos beszélgetés is ilyen! A hitetleneknek meg egy jó tanács: nyissa ki a szemét, kérjen segítséget és forduljon a fény felé.
Gustav Adolf 7 éve
Gondolom ezt csak bedrogozva értheti meg egy ép eszű ember.
NEM BEDROGOZVA HA NEM TUDÁSSAL ÉRI ÉS MONDJA EL OLVASD CSAK ÉS HALLGASD A VIDEÓT:
Egy kitüntetés díjátadója. Igaz szavak a Kremlben. Emberségből kiváló
43 500 megtekintés 2021. szept. 6. Végtelen forrás 15,3 E feliratkozó
3,2 milliós nézettség felett. Suksina Marija Vaszíiljevna, színésznő, műsorvezető a Haza Szolgálatának Érdeméremének Arany Fokozatának átvételekor keményen fogalmazott. Szavainak elhangzása után felbőszítette a Kremlet- Misusztyin kormányfő ledermedt Suksina igaz szavaira.
Megrázó, igaz szavak hangzanak el.
Oroszország, 2021. aug.31.
……a műveletlenség vírusa sokkal veszélyesebb , mint az újmódi koronavírus, Veszélyesebb, mert bár nem hal bele senki, lekaszál egy egész nemzedéket. Szellemi, erkölcsi alap nélkül egyetlen ország sem maradhat fenn. Egyetlen civilizáció, egyetlen birodalom sem. Rengeteg példa van rá. Ha nincs erkölcs , lelkiismeret,nemzeti hősök - bár azok vannak, de művelt társaságban jobb nem említeni nevüket, Az erkölcs hiánya visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el, Lealjasíthatja nemzetünket.
Beszédkultúra…… Társalgási kultúra….. a szemünk előtt lesz porrá, Egymásnak uszítják az embereket.
Teljesen nyilvánvaló, hogy társadalmi kísérletet végeznek rajtunk. Már gyűlöljük egymást.
Először a maszkok…aztán a vakcinák nem sokára meg valószínűleg a Q-R kódok miatt.
Mert így végül mind legyilkoljuk egymást , mi közben az ellenséget fel sem ismerjük.
Az ilyen harcmodort Kínában úgy hívják: ..a bölcs majom a dombtetőről figyeli a völgyben verekedő két tigrist.
A mai háborúkat nem puskákkal meg rakétákkal vívják, HA NEM A MÉDIÁBAN .
A Tudományban, az oktatásban, A kultúrában, orvostudományban, egészségügyben,
S még csak bele se gondol senki, hogy ez tudatos, célirányos szellemi támadás, hogy kivetkőztessenek emberi mivoltunkból, s hogy egymásra uszítsanak minket. Hogy meg kéne ezt állítanunk. Az emberekbe meg van a vágy a lelki emelkedettségre, az erkölcsre, Megvan elhihetik.
S e tény előtt behunyni szemünket bűn az emberek ellen . Ez SOS s-jel! Segélykérés”…stb. a videóban!
https://www.youtube.com/watch?v=CRNti5sz3_A
Az igazság kiderül, s egyre többen ismerik fel
FELADAT: ITT A VÉGÉN: SZABADÍTSUK KI A POLITIKAI FOGLYOKAT!

Válasz

kiss lászló üzente 7 hónapja

sajnálom nem engedi fel tenni a 11 oldalt még szakaszokba sem .. keres az oldalaimon feltettem részletekbe - mahacs oldalra...

Válasz

kiss lászló üzente 7 hónapja

az aló írásom folytatása. mindig most 2021.11.24-én :
csináld magad, ha szolgád nincs... mondja a közmondás, - igen nincs tudósunk vagy csak hozzá értőnk - aki felnyit egy ilyen ampullát és elemezi tartalmát - szerintem van - és meg is csinálták úgy gondolom, kérem hozza nyilvánosságra ... ez az egyik reagálásom - a másik hosszú - majd fel - ki teszem az oldalra, most készül - írom, komoly idézetekkel! ."
Írtam le ma 2021.11.24-én és 1:42-kor... id. Kiss László
Előzménye:
Hírfolyambejegyzések
Turi Béla
712iSp nóo0rm0fl.5c995 ·
Emlékeimből, amire nem kaptam megosztási lehetősséget, hát másolással mégis megoldom!
"EZEN A NAPON
8 évvel ezelőtt
Turi Béla
2013it5. cfn1oSmv2oei3nmbe0r ci23.d · Láthatóság: Ismerőseid
Ismerősök
Sok ilyen kellene, hogy egy éppen szíven vagy fejen találja valamelyik kótyagos kormánytagot.
Margit Benevját
2013it5. cfn1oSmv2oei3nmbe0r ci23.d ·
Or-;,'.ággyűls Hivatal a
Érkezett: 2012 MM 1 a.
Írásbeli kérdé s
Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !
Az Országgy űlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (

Válasz

kiss lászló üzente 7 hónapja

közlöm ma 2021.11.24-én ha az elö-ző írásom megértetted akkor ezt is érteni fogod: - majd a következő 11 oldalast is -
tehát:
Persze ahogy az első és második oltás után, úgy az emlékeztető oltások esetén is felmerülnek bennünk kérdések, ezzel pedig szakértők sincsenek másképp. Az elmúlt hónapokban rengeteg vizsgálat készült a vakcinák kapcsán, így többek között azt is kielemezték, a harmadik oltás meddig képes védettséget adni. Néhány hete az izraeli Tel Hashomer Kórház kutatási információi szivárogtak ki, amiben a Pfizer emlékeztető oltás hatásait vizsgálták. Az eredményeik alapján arra jutottak, hogy ez körülbelül 9-10 hónapig nyújt védettséget a koronavírus ellen, és a résztvevő szakértők azt is elárulták, hogy ez már több antitest termelését segítette elő, mint az első kettő vakcina.

Elmondásuk szerint ezek az antitestek hatékonyabban veszik fel a küzdelmet a COVID-dal, és másfajta védelmet nyújtanak. Október végén a The Lancet lapban is megjelent egy kutatás, ahol arra jutottak, hogy azok, akik megkapták a Pfizer emlékeztető oltást, 93%-kal kisebb eséllyel kerültek kórházba, 92%-kal csökkent a súlyos betegségek kockázata, és 81%-kal alacsonyabb volt a koronavírus okozta haláleset kockázata.
https://www.joy.hu/pfizer-emlekezteto-harmadik-oltas-vedettseg-meddig-146065?utm_medium=hirkereso
Petíció a kötelező védőoltás ellen
"Az Egészségügyi Világszervezet immunizálással foglalkozó európai tanácsadó csoportja, Christian Perronne volt alelnök tegnap kijelentette, hogy minden beoltott személyt karanténba kell helyezni a téli hónapokban, különben súlyos megbetegedések kockázata áll fenn.
A Perronne a trópusi patológiákra és az újonnan megjelenő fertőző betegségekre specializálódott. Elnöke volt a Közegészségügyi Főtanács fertőző betegségekkel foglalkozó szakértői bizottságának.
A fertőző betegségek szakértője megerősítette a gyorsan romló helyzetet Izraelben és az Egyesült Királyságban, és kijelentette: "Az oltott embereket karanténba kell helyezni és el kell különíteni a társadalomtól."
Így folytatta: „Az oltatlan emberek nem veszélyesek; A beoltott emberek veszélyesek másokra. Izraelben mostanra bevált - sok orvossal van kapcsolatom Izraelben - nagy gondjaik vannak, a súlyos esetek a kórházakban azok között vannak, akiket beoltottak, és van egy nagyobb oltási program is az Egyesült Királyságban és ott problémák is vannak."
A francia COVID-19 világjárvány jelenlegi munkacsoportja állítólag "teljesen pánikba esett" a hír kézhezvétele után, mert tartanak egy járványtól, ha követik a szakértők utasításait.
Kobi Haviv izraeli orvos a Channel 13 News-nak azt mondta: „A súlyosan beteg betegek 95%-a be van oltva. A kórházi tartózkodások 85-90%-át a teljesen beoltott emberek teszik ki. Egyre több COVID fiókot nyitunk.
A vakcinák hatékonysága csökken vagy megszűnik."
MEGJEGYZÉS „Minden erősítő ütés 10X rosszabbá teszi ezt!
Kérjük, minél több emberhez továbbítsa.
Biztosak vagyunk benne, hogy ez nem kerül be a mainstream médiába.
innen: https://www.presseteam-austria.at/hu/frisch-aus-der-pressekonferenz-es-beginnt-sich-zu-loesen/?fbclid=IwAR28mbwdi-hfqj8JbaBwt3e2gahbkWDzrNN8iqPxRrXr9dnnptN6FbhNDAc
Ausztria és Németország közösen hirdetnek országos sztrájkot a covid-fasizmus ellen! Amíg a covid-fasiszta intézkedéseket vissza nem vonják a kormányok, felszólítanak mindenkit, hogy ne menjen dolgozni december 1.-től!
"Tegyed le a munkát, menj az utcára és tüntess! Most a minden a tét!"
Csákó Gyula Gaál Sándor Itt már véget ért a jog! 100 éves jogi, egészségügyi és gyógyszeripari írott és íratlan szabályokat és törvényeket hágnak át és vesznek figyelmen kívül. Miről beszélünk, milyen jogról? Itt már nem érvényes a "megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel" elv!
Gaál SándorSzerző Adminisztrátor
Csákó Gyula Egyről beszélünk. Repedezik a jég, de még több embernek rá kellene állani. És éppen a hallgató és sunnyogó felső tízezerben lévőknek. Mert a megoldás nem önmagában a fizikai demonstrációs eerő felmutatás.
László Kiss Gyula Tengizből Szihalomig (és még tovább) kísért a Szovjetúnió
Mellik Alexandra Igazságtalanul szenvednek még a mai napig is azok a magyar emberek, akik a volt Szovjetunió területén, a Magyar Állam megbízásából, a földgáz- és kőolaj-kitermelő területeken dolgoztak, s az egészségük – bár ezt itthon senki nem ismeri el – károsodott.
https://www.heol.hu/.../tengizbol-szihalomig-es-meg.../
HA LENNE JOG AMI NINCS HÁBORÚBAN AKKOR SEM LENNE EGY ORVOS SEM AKI KIADNA OLYAN IGAZOLÁST, HOGY A COVID OKOZTA NYOMORUSÁGOD! ezt tudd!
Osztrákoknál mi a helyzet valóban? A bécsi tüntetésen a rendőrség gyújtotta a füstgránátot és kezdeményezte a balhét, hogy a hirtelen ott termett kamerák felvételeket készíthet az agresszív tömegről!
VAGY EZ A VALÓSÁG A RENDŐR ELŐL MEGY A TÖMEGGEL LÁTOD TE IS UGYE A VIDEÓBAN?
https://www.facebook.com/kancellar79/videos/598519094536951
Ausztriában megmozdult a nép a globalista rezsim lerázására. Az oltottakra és oltatlanokra tudatosan megosztott társadalom egymás ellen hergelt rétegei úgy tűnik kezdik megtalálni a közös hangot és felismerték a közös ellenséget. Megtalálták a közös…
https://www.bitchute.com/video/24TR5w37440X/...
Ezt is tudd orbán sem hiszi:
“Nem hisz nyakló nélkül, mindig, minden tekintetben a tudománynak, mert idő kell, hogy egy-egy tudományos állítás bebizonyosodjon. A tudomány nem az Isten, akiben feltétel nélkül meg lehet bízni.“

Válasz

kiss lászló üzente 7 hónapja

jegyzem fel 2021.11.06-án 01.46-órakor
László Kiss
7 perce

Uram, vezess minket = domine dirige nos

uram = domine

dirige= útmutató

nos= ez vált ismerősé - nos szót használtuk - pl. nos mit választ uram?

a dirigál szót is - amit pl. mit dirigálsz nekem, nem vagyok a beosztottad....

1776. május 1-én, Weishaupt formálisan is megindítja az illuminátus rend működését. A rend célja az volt, hogy a világon akkor létező különböző szabadkőműves páholyok és titkos társaságok irányítását titokban átvegye és felhasználja a HÁLÓZAT céljainak az elérésére...."

EZT ÜNNEPELTETTE VELÜNK MEG MINDEN MÁJUS 1-ÉN AZ URALOM!

".... A szabadkőművesek és az illuminátusok szövetségét az 1782. július 16-án véget ért, Wilhelmsbadban tartott titkos találkozón pecsételték meg. (Több kutató is ezt nevezi az első kommunista internacionálé tényleges megalakulásának.) ..."

MAGYARUL AZ ATEISTÁK ISTENTAGADÓK URALMA !

"....Saint Germain grófja, életében 500 évesnek tartották

Egy másik résztvevő, Saint Germain grófja, pedig figyelmeztette a találkozó után a francia uralkodópárt a monarchia megdöntésére szőtt összeesküvésről. Tanácsát azonban nem hallgatták meg a párizsi királyi udvarban. A wilhelmsbadi tanácskozásról - a szigorú titoktartás ellenére - kiszivárgott hírek hatására a bajor nagyherceg 1785. októberében razziát tartott von Zwacknak, Weishaupt helyettesének, a lakásán. A számos lefoglalt okmány között megtalálták az illuminátusok tervét az európai dinasztiák uralmának a megdöntésére és az új világrend létrehozására. A bajor kormány fehér könyvet állított össze a kezébe került dokumentumokból és megküldte Európa valamennyi uralkodójának. Az illuminátus rendet hivatalosan ugyan betiltották, de Weishaupt csak illegalitásba vonult egy átmeneti időre. Az illuminátusok hamarosan ismét megjelentek, de most már a "Német Egység" mozgalmának a fedőszervezete alatt. Itt hangzott fel először a HÁLÓZAT híres jelmondata, a népek megtévesztését szolgáló, soha be nem tartott csatakiáltás: "Szabadság, Egyenlőség, Testvériség." AZ INTERNACIONALIZMUS AMI NEM JÖTT BE ÉS VÁLTOTTAK LIBERALIZMUSRA! ORBÁN illiberálisa.... NEM ÖSSZETÉVESZTHETŐ AZ IL-luminátusokkal!

SZÁMOMRA TELJESEN EGYÉRTELMŰ MA IS FEDŐ SZERVEZETEK ALAPJÁN MŰKÖDNEK ÉS URALJÁK A MINDENKORI ÁLLAM VEZETÉSÉT...

"... Ami azonban még súlyosabb bűnnek számított a HÁLÓZAT szemében az az volt, hogy kibújva az ellenőrzése alól saját személyi diktatúráját és zsarnoki rendszerét építette ki.

A nemzetközi pénzoligarchia stratégiáját szolgáló világforradalom helyett, személyi diktatúrájának és a nemzeti bolsevizmusnak adott elsőbbséget...."

NO E MIATT ESET KI ORBÁN IS A PIKSZISBŐL! 2021.11.06.-ÁN AMIKOR ÍROM E SOROKAT ID. KISS LÁSZLÓ!

A TUDÁS AZ A HATALOM!

Kárpát-medencei kerekasztal címen - jó és találó, eredeti elgondolásom helyet - így kezdem:

Tudom, hogy MAGYARORSZÁG FELTÁMAD.

Magyarország feltámad és élni virágozni fog,

Régi dicsőségében ragyogja be a teret a mindenséget,

Hiába mondják és írják, nem akarják látni nagy magyarországot,

Hát így nem is kisbetűvel naggyal lesz írva az égre.

Szeretlek hazám MAGYARORSZÁG,

TE CSODÁS GYÖNYÖRŰ ORSZÁG,

MÁR NEM FOGUNK KÖNNYEZNI,HA RÁD GONDOLUNK.

Te feltámadott ország.

Most már szúrós a tekintetünk, mert felébredtünk.

Nem tudta kinevelni belőlünk az alja nép,

HAZASZERETETÜNK.

Szeretlek hazám MAGYARORSZÁG.

Te csodás gyönyörű kagyló KÁRPÁTOM,

Kagyló ki benne az élet indult el útjára,

Visszatérek hozzád, mert szeretlek,

Tiszta szívből, teljes odaadással.

Életem is feláldozom érted,

Te gyönyörű tündéri csodás ország,

Tömörülünk, és szent koronánkat,

Méltóan most a fejedre helyezzük.

Bázakerettye 2009. október 29.-én, 03.00-órakor...

szeretettel: spartakusz...

ÉN IS FOLYTATOM HA TE IS FOLYTATOD!
ide írtam: https://dringsti.wixsite.com/emmako/post/2-a-h%C3%A1tt%C3%A9r-hatalom-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak-fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se-%C3%A9s-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9se?postId=f42f82c0-8b8d-49e4-a804-3600fff3647f

Válasz

kiss lászló üzente 8 hónapja

csokor 8.része:
befejező rész....
EMIGRÁNS KORMÁNYNAK VÁLASZOM... 2021. 10.14.
https://dringsti.wixsite.com/emmako/post/t%C3%A1rgyal%C3%A1sos-kapitul%C3%A1ci%C3%B3?postId=6a39bfe0-96dd-4732-9098-ff94d66882dc

".....Most mikor írom-e sorokat 2007-12-16 – 5. 44-kor tudatosítom, hogy előző nap a tv. Bemondta: „Csintalan megverését, egy MAGYAROK NYILAI nevezetű ELLENÁLLÁSI MOZGALOM VÁLLALTA MAGÁRA „ „magyar nemzeti felszabadulás hadsereg” ugye előbb mind gondoltuk volna, ahogy írtam, vagy megjósoltam. Csintalan a tv-ben nyilvánosan elmondja, nagyon helyesen: a hatalom REGNÁLÓ / lat, rég, hatalmon van, kormányoz, uralkodik, divatban van, / része a baloldali pártot elfoglalta a POSZTKOMMUNISTA / kommunista utáni, a marxizmus-leninizmus híve, a kommunizmus megvalósításáért küzdő ember/ ennek az elitnek hatalma nagy. Két kártyája van – ha szorul a hurok, előveszi, az egyik az antiszemita, a másik a technika, tudás , ahhoz , hogy végigtudja csinálni illetve megtudja csinálni tervét. Így van ez nálam a HIÉNÁK megírásával is , - az országot át fogja az a TELEPATIKUS ERŐ, amely már uralja a magyar gondolkodást, mert végveszélyben vagyunk. Ennek örülök, mert eredményt fog hozni, a JÓ fog győzedelmeskedni a ROSSZ fölött, és visszaáll a természetes törvényszerűség, mert nem írhatja felül azt semmi emberi. Egy korábbi üzenetemben írtam, hogy a baloldal , akit, vagy amit jelenleg birtokol egy szűk csoport, csak úgy tud megmenekülni és a történelem porondján fenn maradni, ha hallgat a józan eszére és szakít a merőben ellentétes a jelenben mondott „baloldali „ tevékenységével. Érdekes, hogy a tegnapi tüntetésen a tv.-ben láttam egy transzparensen a gondolatomat, sőt le is volt írva, egyik meghatározó szava, így szólt: HAZUDTÁL, VERTÉL FERI, MOST MEG A HIÉNÁKKAL CIMBORÁLSZ !”hogy megértsük a hiénát azért írtam én korábban, mert a hiéna az, az állatfajta, amely megvárja, amíg az erősebb, nálánál sokkal hatalmasabb áldozatát lecsupaszítva hátrahagyja, és a hiéna fejezi be a lakmározást. Ez történik ma MAGYARORSZÁGON nekünk a csupasz csont, marad a legvégén…

Természetesen csak akkor, ha hagyjuk, és mi a természetes? A természetes az, ha fennmaradásunkért küzdünk és harcolunk.

MOST MÁR ÉRZIK ÉS TUDJÁK AZOK, AKIK EZT AZ ÁLLAPOTOT GENERÁLTÁK, hogy már idejük kevés van - ki fognak találni egy átmeneti állapotot rövidesen.

Korábban írtam, hogy ami elavult azt el kell vetni, - ez vonatkozik a jelszavakra is pld.-ul „ világ proletárjai egyesüljetek” – re is – mert ebben a mocsok világban – rendszerben már nem csak a proli szenved hanem a pénzhatalmasokon kívül mindenki ! ..."

NEM KUS-OKOLOK TOVÁBB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VILÁGGÁ ORDÍTOM AZ IGAZAT!HAZUDTÁL 1919-BEN NAGYAPÁMNAK

HAZUDTÁL 1956-BAN ÉDESAPÁMNAK

HAZUDTÁL 1989-BEN NEKEM

HAZUDTÁL 2006-BAN FELNŐTT GYERMEKEMNEK

MIÉRT HISZED AZT, HOGY VALAKI IS HISZ NEKED MOST 2007-BEN ? ...."

".... Tehát megköszönöm mind két embernek - filozófusnak ateista és nem ateistának a tegnapi megnyilvánulásait, REMÉNYEMET fejezem ki arra vonatkozóan, hogy a Gyurcsányi hatalom is megértette mondani valójukat.

De első sorban megköszönöm az Úrnak az én Istenemnek, hogy könyörgésemet meghallgatta és segített nekem, abban, hogy hassak a körülmények változására véleményeim nagy nyilvánosságaival. Én a legalázatosabb szolgája . Bocsánatot kérek Tamás Gáspár Miklós filozófus úrtól, hogy korábban elmarasztaltam és nem értettem meg, most már tudom, hogy nem csak egy síkban kell gondolkodni, a mérlegnek két tányérja van és akkor van egyensúlyban ha egyensúlyba tartjuk. ..."

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

"....Nem szavazták meg a HIÉNÁK kollaboránsok a többség a nép akaratát, megszavazták saját érdeküket, jól fizető állásaikat, és a CIRKUSZT is felülmúló KOMÉDIÁT folytatják, illetve folytatni kívánják.

Amikor írom-e sorokat 2007-12-20-án 5.06- perckor RÁDÖBBENEK , hogy most nagyobb a DIKTATÚRA mind KÁDÁR idejében volt. De hát akkor miért mondják DEMOKRATIKUS - nak – nem sokat töröm a fejemet és rájövök, hogy az OLIGARCHIA / KIZSÁKMÁNYOLÓKNAK, kis csoportjának POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI HATALMA / jól felfogott érdeke, hogy annak neveztesse magát, mivel ellenkező esetben nem lenne helye az EURÓPAI közösségben, az kitaszítaná. Tehát nekünk azt kell bebizonyítanunk, hogy a gyurcsányi hatalmi kormányzás diktatúra, melyet demokratikusnak hitt dolgokkal fedez, álcáz. Az UNI-ból a britek lelécelnek, legyünk a másodikak. Be kell bizonyítanunk , hogy a nonprofit módon üzemeltetett egészségügy szolgálja a nép érdekét, be kell még bizonyítanunk számszerűen, hogy a nem nonprofit elven működő biztosítók mennyi 1-20 %-ig vesznek ki a közös kasszából és azt ha bent hagynák mire fordíthatnánk és milyen összegben.

TEHÁT A NONPROFIT az egyértelmű nem vesz ki hanem visszaforgat. – működési költsége : 1 % mi előtt ki számolnánk leírjuk a befolyt összegek megnevezését :

A 2008.év számítás tükrében : főösszege: 7899.542 milliárd

Kiadási összege: 9017.138 milliárd, tehát már van 1117,596 milliárd hiányunk.

A tb. Alapok többlete : 1,955 milliárd, nyugdíjbiztosítási alap bevételi és kiadási összege : 2872,222 milliárd, nulla egyenleggel, míg az eü. Biztosítási alap főösszege : 1437,936 milliárd lesz, kiadási összege: 1435,981 milliárd Ft. Lesz, - 1,955 milliárd többlettel. Általános tartalék főösszege 46,733 milliárd Ft, lesz.

Tehát az egészség ügy. 204 - en szavaztak IGEN-el 168- an NEMMEL , egy vezette a házat: Szili Katalin, másik kint marad a folyosón: Farkas Imre, Horn Gyula, Toller László beteg, Gyenesei István tartózkodott, felsorolt nevek MSZP-sek, ez összesen 377 ember – tehát 168 ember tudatosan adta tanúbizonyságát a nép akaratnak, négyen körülményéből fakadóan, csupán csak egy volt, akadt baloldalnak nevezett oldalról aki lelkiismerete kapcsán inkább be sem ment a szavazás területre, kint maradt a folyosón, A 377-nek az egyharmada 126 szavazó. ez az, az ÓRIÁSI siker ami meghozza magyaroknak a lehetőséget, - emlékezz a nagy megdönthetetlen SZOVJETUNIÓRA a pici kis Magyarország tettével ásta , illetve kezdte meg sírját, egyedül.

Tehát nincs vesztve még semmi, dr. prof Morvai Krisztina docens jogász kezdeményezése és mások is segítik a diktatúra végleges ledöntését, jogos és törvényes, az alkotmány mint legfőbb törvény lehetőséget ad rá. EZ A SZAVAZÁS FOGJA BEBIZONYÍTANI, HOGY AZ A 204 EMBER HITELTELEN. Mert amikor a nép hitelessé tette mind azon képviselők hitelességi mutatóját, hogy nevében hitelesíthet, eljárhat, joggal hitte, mert a kampányban leírt és szóban elmondott kritériumokra adta szavazatát, megbízását , ezt a megbízást fogja vissza vonni, és ez által hiteltelenné nyilváníttatni aki a nép akarata ellenében tesz vagy nem tesz. ..."

"....A kérdésre csak az égiek és a ránk hagyott eredeti ÍRÁS ad választ. Most ebbe nem megyek bele, nem részletezem, ha eljön az ideje, leírom.


2008-01-08 – 09.34- óra van, egy hang mondja, olvassam el a Zalai-hírlap-ban a horoszkópban, rám vonatkozókat, vízöntő vagyok: ide írom szó szerint :

„Különös képességeket fedezhet fel magában , amelyeket főleg a munkahelyén hasznosíthat. Talán még azt is kitalálja, mi jár mások fejében! Ez ritka tulajdonság, NE HENCEGJEN VELE!” / megfogadom /..."

ELJÖTT AZ IDEJE - A FELADAT MEGOLDÁSÁT A PROFESSZOR LEVELE MONDJA MEG - IDÉZEM , BELŐLE KIEMELVE:

MA 2021.10.14-ÉN AMIKOR ÍROM - E SOROKAT:

"....Ismerjük történelmünket, annak tudatában bátran kijelenthetjük, hogy az elmúlt majdnem ötszáz év alatt a beígért változások, csak oly mértékben adtak változást, amely alapvetően nem változtatta meg vágyálmainkat, amiért sok véráldozatot hoztunk. Talán most a XXI.sz.-ban meghozza ? Emlékeztek a vonatszerelvény példa beszédemre, nos ha „FÜLEST” kap a szerelvény utasa, hogy a hidat felrobbantották, természetesen lefog szállni, még akkor is ha később szabad utat kap a szerelvény, MIÉRT? Azért, hogy meggyőződjön arról, hogy tényleg felrobbantották e- ha látja, hogy még áll a híd átsétál rajta, ha pedig azt látja, hogy megsemmisítették akkor kikerüli és halad tovább. „inkább egy órával később, mint soha érjen céljába” paraszt ésszel. EZ ILYEN EGYSZERŰ.

A leírást vegyétek fülesnek a jövőt illetően…)...."

"...Petőfi ÍRJA, de addig nincs megállás folyvást küzdeni, kell. Igen, ha minden nap csak egy mondatot írok le, akkor is teszek valamit, homályban – sötétségben fénytelenül, elveszni látni nemzetem nem akarom…)..."


A LEVÉL:


Dr. Prof. Morvai Krisztina docens Úrhölgy!

Ön nem az aki a / profanum vulgus / az avatatlanok tömege, a műveletlenek , a hozzá nem értők, / táborához tartozna, ön egy / professor extraordinarius / egyetemi rendkívüli tanár.

/”docendo discimus”/ tanítva tanulunk /

Tisztelt megszólított, tegnap: 2007-12-30 – án a Hír. TV. Kontraszt/éles ellentét, szembetűnő különbség,/ műsorában hallottam kérését és beszédét. Megnyilvánulásaival és vélemény kinyilvánításával, amely megtámadhatatlan, egyetértek. Azt SEGÍTENI ÉS TÁMOGATNI kívánom. Tevőlegesen pld-ul aláírásgyűjtés, stb. Kontaktust /társadalmi, szellemi, stb. érintkezés, kapcsolat/ a lent leírt címen érhetnénk el.

Miért teszem?

Tudom, hogy Gyurcsány Ferenc MSZP. VEZÉRE ÉS MAGYARORSZÁG JOGILAG MÉG MEGTŰRT MINISZTERELNÖKE egyértelműen diszgrácia / kegyvesztettség / állapotában van.

Azt is tudom, hogy fokozatosan hátrálnak ki mögüle a felelősségérzet és kötelességérzet felismerői. Mára oly mértékben növekedett köztük a distancia /távolság/ hogy bármely pillanatban bekövetkezhet a nép akarata. Számukra meg kell adni a kihátrálás lehetőségét, de ugyan akkor fel kell készülni a további teendőkre. Ne diszciplinál /fegyelmez/ formának tűnjön, mert ez újabb még megmaradók szorosabb összezárását jelentené. A jelenséget többször leírtam már, most nem részletezem. Tehát valamit ki kell találni, nem kis túlzással állíthatom, hogy a jelenlegi Magyarországon a pártokba és a demokráciába vetett hit, csődöt mondott. Ezért csak egyszerűen az MNP. KELL

REKLÁMOZNI harmadik erőként, mely a Magyart egy erővé tömöríti. Az MNP = magyar néppárt. Ez a párt legyen az, aki minden szónak és leírt betűnek visszaadja hitelét, pld-ul: ha azt mondjuk, hogy dübörög a gazdaság, akkor annak dübörögni kell, vagy ha azt mondjuk, hogy soha nem hazudtunk, akkor tényleg nem hazudtunk, ha azt mondjuk, hogy a bűn büntetés kap, akkor kapja is meg. A jó és rossz meghatározásánál figyelembe vesszük a természet törvényességét, mindent nevén nevezünk, nem azt mondjuk, hogy az orvos abortuszt / hajtott végre, ha nem azt, hogy emberi élet megfogantatását, létrejöttét, életre való jövetelét erőszakosan tudatosan megakadályozta, lehetetlenné tette, és ez már bűn és a bűnt a fenti fogadalom szerint pedig büntetni kell…. Stb. Egyszóval Magyarul, ha idegen szót használunk, akkor nyomban utána magyarul is elmondjuk, hogy a kis ember is megértse. Nem utolsó sorban valós hatást ér el, mert ha tudatosul, ”megöltem egy embriót? „ - „ néphatalmát, akaratát képviselem ? „stb. Követ az értelem és a vele párosuló lelkiismeret, felelősségérzet és a kötelesség tudat fog a felszínre jönni. 2007-12-31 szeretettel: sparta-kus üzenet: kérem, adják át a címzettnek.

Köszönöm.


Cím:


DR.ORBÁN VIKTOR ÚR ÖNNEK IS FELAJÁNLJUK A BÉKÉS ELTÁVOZÁS LEHETŐSÉGÉT - AKÁR A LÁNYÁHOZ IS SPANYOLORSZÁGBA...

- idézem amit ígértem:

"...MAGYARORSZÁG JOGILAG MÉG MEGTŰRT MINISZTERELNÖKE egyértelműen diszgrácia / kegyvesztettség / állapotában van.

Azt is tudom, hogy fokozatosan hátrálnak ki mögüle a felelősségérzet és kötelességérzet felismerői. Mára oly mértékben növekedett köztük a distancia /távolság/ hogy bármely pillanatban bekövetkezhet a nép akarata. Számukra meg kell adni a kihátrálás lehetőségét, de ugyan akkor fel kell készülni a további teendőkre. Ne diszciplinál /fegyelmez/ formának tűnjön, mert ez újabb még megmaradók szorosabb összezárását jelentené..."

MÉG KÖZLÖM, HOGY JELENLEGI POLITIKAI FOGLYAI EGY ISTENI SZÍNJÁTÉK ÁRTATLAN ÁLDOZATAI, UGYAN IS az Internet hipnózis állapotukban tették utasításra amit tettek. bizonyíték rá a az négy elékezésem .c. írás amit közöltem - Kulcsra az utasítást 2011-ben kapták - végrehajtották 2021.09.11-én - és stb. tehát mi előtt bejelentené és távozna kérem - őket engedje szabadon!

E LEVÉL A VISSZAEMLÉKEZÉS IDÉZETEIVEL MA 2021.10.14-ÉN KÉSZÜLT ÜDVÖZLETTEL ID. KISS LÁSZLÓ


Válasz

kiss lászló üzente 8 hónapja

csokor 7.része:
Bocsássa meg a világ nekem, de a videót hallgatva ledöbbenek - értelmes emberek nagy komolysággal beszélnek, súlyos bűncselekmények elkövetéséről melyben azt sugallják, már pedig az!
Kriminalisztika megcsúfolása, - egyetemeken - főiskolákon a jövőben a jogászoknak elrettentő példaként fogják tanítani, hogyan ne csinálják a büntetőjog gyakorlását… munkájuk során akár ügyészként akár ügyvédként - a bíróét még nem tudom, remélem nem is fogom, megtudni………. - mert kérem - felteszem önöknek a kérdést egy bűnügyben lehet e bűncselekményt elkövetni alkalmatlan eszközzel - ne gondolkodjanak, rajta elárulom …
- lehet …
- egy Vizi pisztollyal Bankot rabolni - illetve annak látszóan - mert nem történt meg, egy banki dolgozó akarta megtréfálni kollégáit - végeredménye több év börtön lett… Értik?
Na már most lehet e elköveti alkalmatlan színházi előadással államelleni vagy emberölés előkészülete vagy törvényes államrend megdöntésére elkövetni bűncselekményt - pláne akkor amikor a szín darab CÍME: is Utal rá, hogy fikció mármint a címe - idézem a videó elejéről amit a TV mutatott: „…ORBÁNT MEGÖLNI NEM KELL FÉLNETEK JÓ LESZ - hol látnak írásjelt - felszólító jelet - kérdőjelet, veszőt, de akár pontot is sehol!
Természetesen mind minden színdarab lejátszásakor élethűnek kell neki lennie, ez az alap! Marad a kérdés - de kiben keltett akkora félelmet, hogy az következett ami következett! Kérem azt, hogy én mire gondolok és mi a szándékom azt csak a jó Isten tudja…
tehát az ember csak feltételezheti - és bizonyíthatja a fizika világába, mint pl. a filmben a hölgy ráutaló magatartás levele …
- de már a késvásárlás is kétséges, mert azt általában kenyérszeletelésre vásárolunk. itt se lehet bizonyítani a szándékot.. miért vásárolta a kést, ha csak nem jegyzőkönyvbe mondja,…
de még akkor sem ismerve a stressz hatást a rendőrségen, ami abnormális magatartást vált ki, az emberből….É R T I K ?
Mind ezt leírtam orbán levelemben pont ma 2021. 10. 11. - idézek belőle: „…s-meggyőződésem, hogy Posta Imrék is hatalomba tartását akarták… a félre SIKERÜLT színházi előadásukat viszont félre értelmezték..(figyelemfelhívásnak szánták, a nép HANGULAT ÁTÁT neki és nekik) - és azt se értem, választások előtt orbának nem hiányzik a sikerét feltehetően meghiúsító politikai foglyok… Ezért kérem engedje szabadon, őket és az eljárást bűncselekmény hiánya miatt szüntettesse meg!
Figyelemmel fogom kísérni mind Bátor baba elrablását ezt az ügyet is - remélem megértik a józan paraszti észt is - köszönöm. hogy elolvastál
id. Kiss László Bázakerettye, 2021. 10. 11.
Elérhetőségeim. email: ktbektbe@gmail.com tel: 06.30. 8755611
Postai címem: 8887. Bázakerettye, Petőfi u. 7. egy volt kmb. Parancsnok..
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Gerry
Remélem megnéztétek a magyar ember által feltett "Kékfény – Puccskísérlet" videót!
https://postaimre.euroweb4you.com/infusions/news/news.php?readmore=110&c_start_news_comments=80
Több dolog is eszembe jutott a megvágott részek és a közbeiktatott magyarázatokkal kapcsolatban de az utolsó mondatra felkaptam a fejem:
"Felmerült a terrorgyanú, de azt az ügyészek elvetették..."
A francokat! - A TV nézõknek küldött üzenet, hogy lássák milyen figyelmesek az jogot végzett okoskák, de valójában pont ezzel mossák ki magukat és a Terror Elhárító csoportot, amiért kirángatták és szokás szerint ráugrottak a "Terrorgyanús" személyekre.
Mégis - a három hete felrakott mindenki által megnézhetett videó - milyen "Terrorcselekményre utaló gyanút" ébresztett abban aki kiadta a parancsot az elfogásukra? Megijedt? Na ne.
Az egész színház arra irányult, hogy a hígagyúaknak maradék gondolkozását is lenullázzák és hitelesítsék a droidjaik mocskos embertelenségét.
A többit elemezzétek ki Ti, meg akik itt olvasnak!
Válasz - 2021. 10. 11. 09:34
DAPRAINOSZOP
Bocsássa meg a világ nekem, de a videót hallgatva ledöbbenek - értelmes emberek nagy komolysággal beszélnek, súlyos bűncselekmények elkövetéséről melyben azt sugallják, már pedig az!
Kriminalisztika büntető eljárás Be. megcsúfolása, - egyetemeken - főiskolákon a jövőben a jogászoknak elrettentő példaként fogják tanítani, hogyan ne csinálják a büntetőjog gyakorlását… munkájuk során akár ügyészként akár ügyvédként - a bíróét még nem tudom, remélem nem is fogom, megtudni………. - mert kérem - felteszem önöknek a kérdést egy bűnügyben lehet e bűncselekményt elkövetni alkalmatlan eszközzel - ne gondolkodjanak, rajta elárulom …
- lehet …
- egy Vizi játék pisztollyal Bankot rabolni - illetve annak látszóan - mert nem történt meg, egy banki dolgozó akarta megtréfálni kollégáit - végeredménye több év börtön lett… Értik?
Na már most lehet e elköveti alkalmatlan színházi előadással állam elleni vagy emberölés előkészülete vagy törvényes államrend megdöntésére elkövetni bűncselekményt - pláne akkor amikor a szín darab CÍME: is Utal rá, hogy fikció mármint a címe - idézem a videó elejéről amit a TV mutatott: „…ORBÁNT MEGÖLNI NEM KELL FÉLNETEK JÓ LESZ - hol látnak írásjelt - felszólító jelet - kérdőjelet, veszőt, de akár pontot is sehol!
Természetesen mind minden színdarab lejátszásakor élethűnek kell neki lennie, ez az alap! Marad a kérdés - de kiben keltett akkora félelmet, ÉS MIÉRT - hogy az következett ami következett! Kérem azt, hogy én mire gondolok és mi a szándékom azt csak a jó Isten tudja…
tehát az ember csak feltételezheti - és bizonyíthatja a fizika világába, mint pl. a filmben a hölgy ráutaló magatartás levele …
- de már a késvásárlás is kétséges, mert azt általában kenyérszeletelésre vásárolunk. itt se lehet bizonyítani a szándékot.. miért vásárolta a kést, ha csak nem jegyzőkönyvbe mondja,…
de még akkor sem ismerve a stressz hatást a rendőrségen, ami abnormális magatartást vált ki, az emberből….É R T I K ?
Mind ezt leírtam orbán levelemben pont ma 2021. 10. 11. - idézek belőle: „…s-meggyőződésem, hogy Posta Imrék is hatalomba tartását akarták… a JÓ VAGY félre SIKERÜLT színházi előadásukat viszont VALÓSÁGOSAN félre értelmezték..(figyelemfelhívásnak szánták, a nép HANGULATÁT neki és nekik) - és azt se értem, választások előtt orbának nem hiányzik a sikerét feltehetően meghiúsító politikai foglyok… Ezért kérem engedje szabadon, őket és az eljárást bűncselekmény hiánya miatt szüntettesse meg!
Figyelemmel fogom kísérni mint Bátor baba elrablását ezt az ügyet is - remélem megértik a józan paraszti észt is - köszönöm. hogy elolvastál
id. Kiss László Bázakerettye, 2021. 10. 11.
Elérhetőségeim. email: ktbektbe@gmail.com tel: 06.30. 8755611
Postai címem: 8887. Bázakerettye, Petőfi u. 7. egy volt kmb. Parancsnok.. ...--- persze ezt is lehet törölni én nem haragszok érte én leírtam és az a lényeg... a videó alá is nem szabad félni...
Válasz · Szerkeszt · Törlés - 2021. 10. 11. 11:59
LM
A kékfény videóhoz https://www.youtube.com/watch?v=J4ao1...4ao1oD_yTA
Semmi konteó vagy túlgondolás, idézet, olyantól aki ért hozzá:
Vörös Imre (volt alkotmánybíró) https://www.youtube.com/watch?v=oqguh...qguh-Pr0So 2:53-: a veszélyhelyzet kihirdetése ALKOTMÁNYELLENES
valamint 4:48 "kétszeres ALKOTMÁNYELLENESSÉGET MÁRIS DETEKTÁLTUNK" mondja a volt alkotmánybíró, az első, hogy nem lehetett volna veszélyhelyzetet kihirdetni a második pedig, hogy a rendeletek túlterjeszkednek a felhatalmazási törvényen mert nem csak a járvánnyal kapcsolatos dolgokra korlátozódik. Akkor menjünk tovább
14:15-től, ez nagyon fontos rész. Lényege, hogy az alaptörvény C cikk (2) "Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni" esete forog fent a mostani vészhelyzeti kormányzás miatt és ezt a jelenlegi alkotmánybírók nem merik tárgyalni!!
Gondolkodjunk már egy kicsit, hogy mégis mi a f** folyik ebben az országban?? Alkotmánybírók, ügyészek, szakszolgálatok??? Nézzétek meg a Vörös Imre interjút és tegyétek már fel a kérdést, hogy mi is a dolgotok???? Alkotmányellenes magatartás, alkotmányos rend megdöntése??? TÉNYLEG?? Persze azt is lehet, hogy hagyjuk már ezt a bohóckodást és akkor mondjuk ki, hogy újvilágrend diktatúra van és ott így működnek a dolgok és akkor legalább nincsen kérdés és tiszta a kép. Jobb javaslat?
Válasz - 2021. 10. 11. 12:49
Sunike65
“Szépen” összevágott “tudósítás”, azt sugallva, hogy milyen nagy “gaztettet” akadályoztak meg, fényezik magukat, próbálnak tudoroknak látszani, de sajnos van aki el is hiszi. Viszont át lehet látni a szitán, aki figyeli!, de kik figyelik? Hányan dőlnek be..?
Válasz - 2021. 10. 11. 12:50
megoldo18 órája
Herzsi. Elolvastam. És ? Ettől valósággá válik a képzelet ? Mindenbe bele lehet magyarázni bármit, ha szubjektív , önkényes módon értelmezed, és szándékosan figyelmed kívül hagyod a tényeket, de ettől még nem lesz igaz !
DAPRAINOSZOP10 órája
Kedves megoldó! Való színű ezt is törlik - de leírom ÉS AZ A LÉNYEG….. igazad van mindenbe bele is meg is lehet magyarázni én sem hittem, úgy mint te - de tudod amikor te is bizonyosságot kapsz máskép fogsz beszélni … - a videóhoz annyit, amikor elkezdte beszélni a covidot bennem is megszólalt a kisördög - na látod prókátor=ELLENED ÖGYVÉDJE….ez is - de eszembe jutott az is, sok azonosságot mesél
DAPRAINOSZOP10 órája
prókátor=ELLENED ÜGYVÉDJE….ez is - de eszembe jutott az is, sok azonosságot mesélt amit én is megtapasztaltam a bizonyság terén ennyi……. Imádkoztam Imrékéért és hallottam rá a választ is SZABADOK LESZNEK NEM SOKÁRA! ÍRTAM MA 2021. 10. 11.-ÉN 02:44-LPR!
DAPRAINOSZOP10 órája
Kedves megoldó! Való színű ezt is törlik - de leírom ÉS AZ A LÉNYEG….. igazad van mindenbe bele is meg is lehet magyarázni én sem hittem, úgy mint te - de tudod amikor te is bizonyosságot kapsz máskép fogsz beszélni … - a videóhoz annyit, amikor elkezdte beszélni a covidot bennem is megszólalt a kisördög - na látod prókátor=ELLENED ÖGYVÉDJE….ez is - de eszembe jutott az is, sok azonosságot mesél
megoldo5 órája
Daprainoszop. Volt régebben egy torgyán nevű akárki, aki úgy tudott szavakat egymás mellé helyezni, hogy közben nem mondott semmit. Ezt látom nálad is ! A skizofrénia sajnos elég elterjedt az egész világon ! Tudod, mikor a személyiséged egyik része a másikkal beszélget, és ezzel megerősíti a kóros állapot valódiságát.

megoldo3 órája
Nem igazán, de komoly világnézeti és értelmezési problémákat generál, aminek viszont vannak súlyos mellékhatásai, mint a tömeges lelki terror, a kínzás és gyilkosság a szeretet nevében. Na az már fáj.
DAPRAINOSZOP4 órája
köszönöm válaszod nem is tudtam - idézlek: "Ezt látom nálad is ! A skizofrénia... azt tudtam, hogy beteg vagyok és az idegen neveit ,ez új . az orvos nem mondta - és mond az fáj?
DAPRAINOSZOP2 órája
Köszönöm uram .- nekem egész más jellegű fájdalmam van - vége a disputámnak önnel!
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gerry
Gerry1 órája
Az egyik az, hogy csak olvasol, a másik pedig az egy-két mondatos értelmes hozzászólásod ... és nem több!
Gerry
Gerry1 órája
Spari - "eszembe jutott "..."én is megtapasztaltam"..."Imádkoztam"..."hallottam rá a választ is"..."ÍRTAM MA"... tegnap a "Felhívásodat, a röplapokra kellett törölnöm" - ma megint elmondod mit teszel, csin'alsz ... ha valaki esetleg rádszól akkor megsértõdsz felemelt orral. Sajnálom, de nem tudom mit tegyek veled... Találd ki gyorsan
DAPRAINOSZOP14 perce
Gerry a lényeg az oldal biztonsága - működése azért írtam, hogy nem haragszok, ha úgy ítéled meg, hogy az - akkor bátran töröld ki -- üdv. Spari... ja még annyit ma sikertelen volt a tranzakció...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zoltán Papp
2021. 10. 11.
Csak egy érdekesség a szolgálatoknak.
Posta Imre a Magyar Nemzeti radikálisnak bélyegzett Magyar identitású ember.
Az, hogy ő Magyar szélsőséges besorolásban részesült, az kizárja annak a lehetőségét, hogy kapcsolatban áll cionista szerveződésekkel.
2012. április 20. napján megtette a feljelentést hazaárulás bűntette miatt.
" A feljelentés lényege szerint a magyarországi zsidó és cigány kisebbség kapcsolatot tart fenn cionista szervezetekkel és terrorakciókat szervez Magyarország alkotmányos rendjének megdöntésére".(most már sajnos "magyarok"is szövetkeztek velük)
Az alkotmányos rend megdöntésének a lehetősége is kizárható. Alkotmányozási válság van, melyet a feljelentésben említettek idéztek elő a közjogilag érvénytelen alaptörvény létrehozásával. Tehát az az alkotmányos rend melynek "erőszakos megváltoztatásával" bélyegzik meg, az nem is létezik. Tehát ami nincsen azt nem lehet megdönteni.
Így az őket ért vádak is alaptalanok és azt bizonyítják, hogy a mellékelt feljelentésben szereplő adatok megfelelnek az igazságnak.Több hírportál adatai alapján Posta Imre és Kovács Áron Dezső államellenes bűncselekmény és az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló bűncselekmény gyanúja miatt lett elrabolva.
Szégyen az állítolagos magyar identitásúak részéről, hogy ezek a bűnözők még mindig bűnözhetnek.
Ilyenkor hol vannak a "nagy magyarok"?
Hol vannak a huntv a cmm az apostoli kirájság a mi hazánk a gárdisták a betyárok az örző táltos a matt és a többi magyarnak modottak?
Persze a negatív reklám is reklám.
Tehát Posta Imre és Kovács Áron Dezső nem bűnözök és nem is terroristák az őket túszként fogvatartókkal ellentétben. Mivel öket magyar nézeteik maitt bélyegzik meg, az iránymutatást ad arra, hogy kit is szolgálnak a fogvatartók. Az sem kizárt, hogy túszként tartják őket, mivel alkotmányt hoztak létre, és köztudott, hogy az állam a nemzet alá rendelt alkalmazott és nincsen alkotmanyozási hatalma és az állammal ellentétben a nemzet szabad akarattal rendelkező embereinek van csak lehetősége alkotmányt teremteni. Tehát most nyilvánosan is alkotmányellenes bűncselekményt követek el Posta Imre és Kovács Áron Dezső fogvatartásával.
Mivel a Magyar alkotmányos rend helyreálítására irányuló tevékenység minden esküjét tisztelő rendvédelmi egység számára kötelesség, ezért szintén nem követhették el az állítólagos bűncselekményt.
Persze most kérdéses, hogy mi a célja evvel az akcióval az államnak. Nem feltétlenül rossz indulattal követték el az emberrablást. Egyszer már megprobáltak a magyarokból valamilyen önvédelmi immunválaszt provokálni Bolvári BátorNyilas elrablásaval, Most elrabolták Posta Imrét és Kovács Áron Dezsőt.
Ez is bizonyítéka a jelenlegi hatalmiság erkölcsi szintjének, azt aki az esküjét tiszteli azt bűnözőként kezeli.
Ez a kiírás tájékoztató jellegű, de igazság erejű.
https://www.facebook.com/groups/1666719990041165/?multi_permalinks=4688143747898759&notif_id=1633954315506174&notif_t=group_announcement&ref=notif
Semmit sem írhatunk, mondhatunk felelőtlen módon, és vannak dolgok, amivel nem játszhatunk
remixpizzazabalo
3 nappal ezelőtt (szerkesztve)
Hát azért az első 5 percben ben volt a lényeg. A biztonságpolitikai szakértő: "nem ismerjük Posta Imrét". Gyakorlatilag kizártnak tartom. Illetve az 5. percben pedig politikailag korrekt módon egyszerűen csak ízléstelennek titulálják. Jaj ezek az apró kis szurkálások. Közben meg biztos komolyan kalkulálnak vele a háttérben. Hisz itt is külön műsor lett belőle. Pártatlan vagyok. Ezek csak az észrevételeim.
László Kiss
1 másodperccel ezelőtt
Figyelmen kívül hagytad amikor beszél a szövegértelmezésről - 8:49 körül - bizony valóban semmi sem az aminek látjuk ebben az esetben írtunk - olvastunk... éppen ma írtam le orbán levelemben... neki
https://www.youtube.com/watch?v=Hkn8Y2RGnGA

https://www.youtube.com/watch?v=Hkn8Y2RGnGA
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Ma (hétfõn, október 11.-én reggel) kaptam:

Rossz hír:

Ma az OTP Bank Zrt. egyoldalúan felbontotta a bankszámla
és takarékszámla szerződéseinket, arra hivatkozva,
hogy nem rendeltetésnek megfelelően használtam azokat.
A rajtuk lévő pénzt megkaphattam, de a számlákat meg
kellett szüntetnem, a bankkártyákat ott kellett hagynom,
és ezentúl az OTP nem áll többet szóba velem/ velünk.
Ne is próbálkozatok ügyvédi költség támogatást utalni,
mert nem tudtok!

Vera"
Ma (hétfõn, október 4.-én reggel) kaptam:

Kedves Csapat!

Most kaptam egy ügyvédtől ezt az e-mailt. Közzé teszem.
Kérek mindenkit, vegye komolyan a benne foglaltakat!!!

"Kedves Vera!
Kérlek fontold meg és ha úgy érzed szólj a csoport tagjainak,
hogy ne tegyenek semmilyen lépést a hatóságok felé.
Pl. Előzetes tanuvallomás stb.
Értem, hogy sokan segíteni akarnak,
de minden akció vissza üthet az eljárásban.
Az ügyvéd nélkül senki semmit ne csináljon! "

--------
A mai napon (Október 2.-a, 18:37) érkezett:

"Ma délután a neten talált összefoglalóra alapozva összepakoltam néhány ruhát,
tisztálkodó szert és Bauer Nóri segítségével bejutottam
a Fővárosi BV. I. Objektumához ( Gyűjtő), mert ide hozták a fiúkat.
Valóban itt vannak. Áronnak is volt látogatója!

Imre nagyon meglepődött. Jól van, ép és egészséges.
Nem nyugtalankodik, a humora sem veszett el.
15 percet kaptunk üvegfalon keresztül, ami ugyan
nagyon rövid volt, de annál megnyugtatóbb.

Mindenkit üdvözöl, üzeni, hogy tartsunk ki, mert ő is ezt teszi!!!


Vera"


Válasz

kiss lászló üzente 8 hónapja

csokor 6. része:
Óra múlva törlöm….
László Kiss megosztott egy hivatkozást.
Moderátor
· 2 p. · 2021. 10. 12. most 19:40 .- van…
Egy óra múlva törlöm….
Mert vannak dolgok Földön és az Égen, amit nem érthetünk, és az úgy van rendjén! Annyit elárulhatok se az EMK - se az EMPI nem valós - mind a többi amit felsoroltam - legalábbis abban a világban .. magyarán láthatatlan erő a mindenségben - úgy mint az ellenerő - érthető - remélem érted- ugyan is ezt is olvassa az egyszemű... áldás legyen van munkátokon!
Ilona
Nahát ezzel most nagy csalódást okoztál.
sajnálom - nem léphetem át a korlátokat ha átlépném vissza esnék a rabságba amibe voltam... szóban elmondanám ... de az meg odébb van...
RÖGZÍTETT BEJEGYZÉS
Szabadságot Szima Juditnak
2017. május 12.
Sajnos ezen az oldalon más nem tud posztot berakni, csak az oldal létrehozója, azaz én, ezért csináltunk egy másik oldalt, ahová Szima Judit nevét írtam előre, hogy könnyebb legyen a két oldal megkülönböztetése, és beraktam egy "is" szót, hátha más politikai fogoly hozzátartozója, ismerőse is aktívabb lesz ez által. Itt a link: https://www.facebook.com/groups/443550522647073/
Ezentúl ide posztoljatok!
Miután Posta Imrék is úgy jártak, eszembe jutott Györkös István szabadságharcos hős - aki elbarikádozta magát a rá támadt rendőrruhába bújtatokkal szemben - ezt már bátran leírhatom, mert komoly szaktekintélyek hangoztatták már 2021. 10. 12.-én is törvénytelenségüket az orbáni alaptörvény kapcsán - Tehát Judit akiért akkoriban sokat írtam - mi a véleményed - politikai fogoly Imre és társai vagy nem - várom válaszod… de ha a nyilvánosság előtt nem akarod kompromittálni magad írj email. címemre ktbektbe @ gmail pont com - ra … az én álláspontom változatlan és a ma írt írásom róla idézem:
MINDIG a magyar az ELSŐ
A veszekedők sokszor vágnak egymás fejéhez felelőtlen meggondolatlan szavakat, amit később megbánnak, pl. agyonváglak ha nem hagyod abba, megöllek ha gyerek lányom, hoz nyúlsz. stb. UGYE NEM IS KELL MONDANOM, HOGY MIND EZ NEM ELŐKÉSZÜLET EMBERÖLÉSRE! És a mai írásom, többet nem írok e témában az ügyvédi instrukciót betartva, mert mindent felhasználhatnak ellenünk okán ezt is törlöm egy nap után! Olvasd, kérlek: MINDIG A MAGYAR AZ ELSŐ
Üdvözöljük a Magyar Első Politikai Intézmény programban! Az Magyar Első Politikai Intézetétől (EMPI) Minden nap az EMPI férfiak, nők azon dolgoznak, magyar sajátosság szerint több szervezetben, pl. MEK Magyarok Emigráns Kormánya , Müncheni Magyarok, maradék hazában Apostoli Királyság - a MATT a Magyar Állam Tulajdonosi Társaság - Magyar Szuverenitás , a 3. út…és stb. hasonló és ebbe a felsorolásba tatozott A magyarok Felelős Kormánya is! AZON FÁRADOZNAK, DOLGOZNAK, HOGY JOBBÁ TEGYÉK MAGYARORSZÁGOT! Még az ellenféltekéről is feltűnnek tekintélyek, Vörös Imre alkotmány jogász - Róna Péter , és stb. hasonló!
Mind ezek benne vannak a politika kidolgozásában, a politika döntéshozók tanácsában, az aktivisták felerősítésében, a médiával való küzdelemben, és mindent megteszünk annak érdekében , hogy Magyarországot építsük, ahol a magyarok állnak az első helyen!
Érthető módon benne van a névben is - és tetteinkben is! És amit olvasol, az nem csupán egy másik politikai intézmény tevékenységi felsorolása : ott mind egyik egyes lehetőség egy szikra, amely elkerülhetetlenül tüzet fog gyújtani a szabadságért! Befejezésül ez a politikai harc még megközelítőleg sincs köszönő kapcsoltban viszonyban….a törvényes államrend erőszakos megváltoztatására, ez kérem egy engedélyezett - elfogadott - korrekt politikai küzdelem - megmérettetés az uralkodó pártokkal szemben!
Köszöntelek tehát Magyarország első menetrendjében. Ez a munkánk: nem csak visszatekintés a tegnapra, hanem ígéret a holnapra!
KÉSZÜLT: Bázakerettye, 2021. 10. 12..én id. Kiss László EMPI ügy megbízottja által !
UI: ORBÁN ÚR ENGEDJE SZABADON POLITIKAI FOGLYAIT - ÉS NE ERŐSZAKKAL DIKTATÓRIKUSAN - HA NEM DEMOKRATIKUSAN MÉRETTESSE MEG MAGÁT!
Az egyik prominens vezető aggodalmaimra elutasító volt - nem írtam le neki - menj a picsába - miért nem írtad le a valót beleköptem forgatókönyvetekbe… nem - inkább ezt írta:
Spari. Hagyd már abba ezeket az írásaidat !
Ne is küldd el még privátban sem mert nem olvasom el.
Ha ilyent teszel fel a weboldalra akkor azonnal lre fogom törölni.
Ha valamihez hozzászólsz akkor leírod néhány sorban és felteszed. Ennyi
Ezt a szarságot ami minden írásodban ott van meg felejtsd végre el teljesen:
KÉSZÜLT: Bázakerettye, 2021. 10. 12..én id. Kiss László … stb
Nem akarok veled többet foglalkozni. Naponta kapok leveleket, hogy dobjalak már ki. Azért nem tettem meg eddig, mert… már nem is tudom….” IDÉZET BEZÁRVA….
Szóval nem érti a nyíltság erejét, miért írom le, hol készült, nevem, címem .. hát azért - ők is nyilvánosan pusztítanak bennünk - én meg már nem félek --akkor miért is ne tegyem!
Vissza térve a politikai foglyokra - Úgy mint te is voltál - szenvedted máig - és Györkös is, jelenben a börtönben… - akit nem viselt meg a börtön sőt tervei vannak olvasd el a linket - -
Csak azt akarom leírni a szocializmusban szocializációkban mélyen gyökeredzik, és soha nem tudják kivetkőzni a felelősségre vonatás félelmét..
- kapitalizmusban - ha én lövész klubbot alakítok, mert lehetséges - azt is fegyveres csoportul ásnak vennék - a törvényesnek általuk sulykolt rendszer ellen? Mit szólsz hozzá, köszönöm, hogy elolvastál… id. Kiss László volt kmb. parancsnok…
2021. júl. 31. — A 81 éves Győrkös István fegyverrel támadt a házkutatásra érkező rendőrökre, ... A lap úgy tudja, a Magyar Nemzeti Arcvonal szélsőjobboldali .
https://www.origo.hu/.../20210731-eletfogytiglanra...
Emlékeztető:
Életfogytiglanra ítélték, mégis a szabadulásra készül a bőnyi rendőrgyilkos (hamis szöveg hír: megjegyzem, nem Ő lőtte le… id. Kiss )
Origo2021.07.31. 07:30
A Győri Ítélőtábla életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a rendőrgyilkost, Győrkös Istvánt. A 81 éves férfi azonban nincs elkeseredve, komoly terveket szövöget a jövőt illetően – írja a Blikk.
A lap úgy tudja, a Magyar Nemzeti Arcvonal szélsőjobboldali nézeteket lelkesen hirdető egykori alapítója minden létező jogi lehetőséget ki akar meríteni, ami hazánkban a rendelkezésére áll, és ha itt nem jár sikerrel, a strasbourgi bíróság elé viszi az ügyét.
Arról, hogy milyen jogi lépéseket tervezünk, nem szeretnék egyelőre részleteket elárulni. Azt azonban elmondhatom, hogy védencem úgy mentálisan, mint fizikálisan teljesen jól van, nem törte meg a börtön, tartja magát. Ez olyannyira igaz, hogy még egy könyvet is írt, melyet már ki is adtak. Ebben önmagáról és a perről is hosszan írt…” stb. a linkben…

Válasz

kiss lászló üzente 8 hónapja

csokor 5.része:
MINDIG A MAGYAR AZ ELSŐ
Beérkező levelek
László Kiss <ktbektbe@gmail.com>

okt. 12., K 5:41 (2 nappal ezelőtt)

címzett: Alex; titkos másolat: AlexMINDIG a magyar az ELSŐA veszekedők sokszor vágnak egymás fejéhez felelőtlen meggondolatlan szavakat, amit később megbánnak, pl. agyonváglak ha nem hagyod abba, megöllek ha gyerek lányomhoz nyúlsz. stb. UGYE NEM IS KELL MONDANOM, HOGY MINDEZ NEM ELŐKÉSZÜLET EMBERÖLÉSRE! És a mai írásom, többet nem írok e témában az ügyvédi instrukciót betartva, mert mindent felhasználhatnak ellenünk okán ezt is törlöm egy nap után! Olvasd, kérlek: MINDIG A MAGYAR AZ ELSŐ

Üdvözöljük a Magyar Első Politikai Intézmény programban! Az Magyar Első Politikai Intézetétől (EMPI) Minden nap az EMPI férfiak, nők azon dolgoznak, magyar sajátosság szerint több szervezetben, pl. MEK Magyarok Emigráns Kormánya , Müncheni Magyarok, maradék hazában Apostoli Királyság - a MATT a Magyar Állam Tulajdonosi Társaság - Magyar Szuverenitás , a 3. út…és stb. hasonló és ebbe a felsorolásba tartozott A magyarok Felelős Kormánya is! AZON FÁRADOZNAK, DOLGOZNAK, HOGY JOBBÁ TEGYÉK MAGYARORSZÁGOT! Még az ellenfél tekéről is feltűnnek tekintélyek, Vörös Imre alkotmányjogász - Róna Péter , és stb. hasonló!

Mind ezek benne vannak a politika kidolgozásában, a politika döntéshozók tanácsában, az aktivisták felerősítésében, a médiával való küzdelemben, és mindent megteszünk annak érdekében , hogy Magyarországot építsük, ahol a magyarok állnak az első helyen!

Érthető módon benne van a névben is - és tetteinkben is! És amit olvasol, az nem csupán egy másik politikai intézmény tevékenységi felsorolása : ott mind egyik egyes lehetőség egy szikra, amely elkerülhetetlenül tüzet fog gyújtani a szabadságért! Befejezésül ez a politikai harc még megközelítőleg sincs köszönő kapcsolatban viszonyban….a törvényes államrend erőszakos megváltoztatására, ez kérem egy engedélyezett - elfogadott - korrekt politikai küzdelem - megmérettetés az uralkodó pártokkal szemben!

Köszöntelek tehát Magyarország első menetrendjében. Ez a munkánk: nem csak visszatekintés a tegnapra, hanem ígéret a holnapra!

KÉSZÜLT: Bázakerettye, 2021. 10. 12..én id. Kiss László EMPI ügy megbízottja által !

UI: ORBÁN ÚR ENGEDJE SZABADON POLITIKAI FOGLYAIT - ÉS NE ERŐSZAKKAL DIKTATÓRIKUSAN - HA NEM DEMOKRATIKUSAN MÉRETTESSE MEG MAGÁT!

SÁNDOR A LENTI ÍRÁSRA REAGÁLTAM - 1 NAP MÚLVA TÖRLÖM HA MEGTALÁLOM:

Zoltán Papp

t17o srmó1.d ·

Csak egy érdekesség a szolgálatoknak.

Posta Imre a Magyar Nemzeti radikálisnak bélyegzett Magyar identitású ember.

Az, hogy ő Magyar szélsőséges besorolásban részesült, az kizárja annak a lehetőségét, hogy kapcsolatban áll cionista szerveződésekkel.

2012. április 20. napján megtette a feljelentést hazaárulás bűntette miatt.

" A feljelentés lényege szerint a magyarországi zsidó és cigány kisebbség kapcsolatot tart fenn cionista szervezetekkel és terrorakciókat szervez Magyarország alkotmányos rendjének megdöntésére".(most már sajnos "magyarok"is szövetkeztek velük)

Az alkotmányos rend megdöntésének a lehetősége is kizárható. Alkotmányozási válság van, melyet a feljelentésben említettek idéztek elő a közjogilag érvénytelen alaptörvény létrehozásával. Tehát az az alkotmányos rend melynek "erőszakos megváltoztatásával" bélyegzik meg, az nem is létezik. Tehát ami nincsen azt nem lehet megdönteni.

Így az őket ért vádak is alaptalanok és azt bizonyítják, hogy a mellékelt feljelentésben szereplő adatok megfelelnek az igazságnak.Több hírportál adatai alapján Posta Imre és Kovács Áron Dezső államellenes bűncselekmény és az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló bűncselekmény gyanúja miatt lett elrabolva.

Szégyen az állítolagos magyar identitásúak részéről, hogy ezek a bűnözők még mindig bűnözhetnek.

Ilyenkor hol vannak a "nagy magyarok"?

Hol vannak a huntv a cmm az apostoli kirájság a mi hazánk a gárdisták a betyárok az örző táltos a matt és a többi magyarnak modottak?

Persze a negatív reklám is reklám.

Tehát Posta Imre és Kovács Áron Dezső nem bűnözök és nem is terroristák az őket túszként fogvatartókkal ellentétben. Mivel öket magyar nézeteik maitt bélyegzik meg, az iránymutatást ad arra, hogy kit is szolgálnak a fogvatartók. Az sem kizárt, hogy túszként tartják őket, mivel alkotmányt hoztak létre, és köztudott, hogy az állam a nemzet alá rendelt alkalmazott és nincsen alkotmanyozási hatalma és az állammal ellentétben a nemzet szabad akarattal rendelkező embereinek van csak lehetősége alkotmányt teremteni. Tehát most nyilvánosan is alkotmányellenes bűncselekményt követek el Posta Imre és Kovács Áron Dezső fogvatartásával.

Mivel a Magyar alkotmányos rend helyreálítására irányuló tevékenység minden esküjét tisztelő rendvédelmi egység számára kötelesség, ezért szintén nem követhették el az állítólagos bűncselekményt.

Persze most kérdéses, hogy mi a célja evvel az akcióval az államnak. Nem feltétlenül rossz indulattal követték el az emberrablást. Egyszer már megprobáltak a magyarokból valamilyen önvédelmi immunválaszt provokálni Bolvári BátorNyilas elrablásaval, Most elrabolták Posta Imrét és Kovács Áron Dezsőt.

Ez is bizonyítéka a jelenlegi hatalmiság erkölcsi szintjének, azt aki az esküjét tiszteli azt bűnözőként kezeli.

Ez a kiírás tájékoztató jellegű, de igazság erejű.
ÜDV.

--
id. Kiss László
Alex Posztos

okt. 12., K 8:45 (2 nappal ezelőtt)
Spari. Hagyd már abba ezeket az irásaidat ! Ne is küldd el még privátban sem mert nem olvasom el. Ha ilyent teszel fel a weboldalra akkor azonnal lre fogom törö
László Kiss <ktbektbe@gmail.com>

okt. 12., K 9:33 (2 nappal ezelőtt)

címzett: Alex
...rendbe van gerry többet annyit se írok, hogy MUK! És töröld, hogy ne essek kísértésbe...., hogy a többiek megnyugodjanak - ez nem sértődés ha nem az Imre oldalának biztonsága !
--
id. Kiss László

Válasz

kiss lászló üzente 8 hónapja

csokor 4. része
- ma 2021,10.11-én…én ezen dolgoztam: -- EGY ILYEN CIGÁNY VILÁGBAN JOBB HA ORBÁN MARAD!
Szóval csak azt akarom sugallni, hogy ma még egy becsületes tisztességes politikus ideig - óráig tudna érvényesülni és élni ebben a rothadó világban!
TEHÁT A TRAUMA EGYSZERRE ÉS GLOBÁLISAN KELL, HOGY MEGTÖRTÉNJEN A GYÖKERES VÁLTOZÁSHOZ - SZŰRÖM LE A TUTI TEÓRIÁMAT, AMI VALÓSÁGBAN NEM IS AZ!
Orbán mellett szól az is, hogy az apró-Gyurcsány família Indonéziába vitte zsákmányát. míg Orbán a maradék hazában építette be, az, hogy külföldi bankszámlája is van érthető, hisz ha megfosztanák hatalmától, elveszítené a vagyont - ma még nem tudható - milyen, mire vezethető vissza szándékát!
Ma erre is választ kaptam, a jövőbírósága előtt orbán védekezése egy ügyvédi letétben levő levél, amely magyarázatot ad tetteire, halála után.... de mint említettem életében is ha muszáj lesz neki, a jövő bírósága miután elolvasta okirat értékű levelét, minden vádpont alól felmenti……
s-ugyan is a mai ellenzéknek nevezett pártok a látványos előválasztást nem a népérdekében, ha nem saját érdekükben játszották el - hisz az évek alatt bármikor meneszthették volna, amit én is leírtam , egyszerűen faképnél hagyják, azaz ellehetetlenítik! Egy valamire azért jó volt megtudtuk hányan vannak 633811.en… ez a 8 millió szavazónak - csak 6 %-a
s-meggyőződésem, hogy Posta Imrék is hatalomba tartását akarták… a félre SIKERÜLT színházi előadásukat viszont félre értelmezték..(figyelemfelhívásnak szánták, a nép HANGULAT ÁTÁT neki és nekik) - és azt se értem, választások előtt orbának nem hiányzik a sikerét feltehetően meghiúsító politikai foglyok… Ezért kérem engedje szabadon, őket és az eljárást bűncselekmény hiánya miatt szüntettesse meg! Végül jó lenne ha az ügyvédi letéti okirata levelében leírná: „…ne azt nézzék mit mondok, ha nem azt mit cselekszek..”) magyarázatát - mely a bankoknak kedvező - a nép felé üzenete pedig az: kényszerítés alatt teszem…)
Tehát befejezésül az ellenzéknek csúfoltakat nem szabad hatalomhoz juttatni - maradjon orbán, vagy más magyar valódi kezdeményezés - de az meg lehetetlen, mert a pókerasztal mellé nem ülhetnek!
Hozzászólások:
Gabriella Üveges
László Kiss és ezeket se lehet a ynakunkon hagyni!..
Nóra Bauer
László Kiss Hát húha! De igazsága van László! Sok sok minden kell ennek a megértéséhez és nyilván sokan félre fogják érteni…, de remek Gondolatmenet! Áldás!
Nóra Bauer
László Kiss Azért arra a levélre rohadtul kíváncsi lennék ám!!!
Zsuzsanna Kurucz
László Kiss nemcsak Orbán és Gyurcsány létezik
Gabriella Üveges
Zsuzsanna Kurucz elvileg.. gyakorlatilag DE .. sőt ők is ugyan annak a dögkeselyűnek a 2 szárnya!
Levente B. Juhász
László Kiss - Nóra Bauer - valamiként, tudható több, arról az "ügyvédi letétben levő" - felmentést eredményezhető levélről? - (személyes felelősség)
x
Nagy baj, és agybaj, ami az alábbi címben olvasható

Válasz

kiss lászló üzente 8 hónapja

csokor 3. része:
Magyar QAnon – a halállistás Posta Imre-kör felemelkedése
Borbás Barna·2021.10.06

Szűkebben néhány száz követője, tágabban több ezer szimpatizánsa van a nemrég emberölés előkészülete, illetve alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása miatt őrizetbe vett Posta Imrének. Az általa vezetett Pí-kört radikálisnak címkézik, de valójában egyetlen szó sem stimmel rájuk: a világ minden összeesküvés-elméletében hívő devizahitel-károsultak, rendszerváltásban csalódott államtagadók, mindenkivel szemben bizalmatlan oltásellenesek – a „Posta-hullám” csak az olyan posztmodern jelenségekkel rokonítható, amilyen az amerikai QAnon. Mi visz rá teljesen átlagosnak tűnő embereket, hogy halállistákat készítenek? Hogyan segített a Jobbik és az Echo TV Posta Imre felemelkedésében? Van-e az antiszemita őrületnek határa? Háttér.

KÖSZÖNJÜK!

A Válasz Online szerkesztőségi tulajdonban van, létét „előfizetőinek” köszönheti. Kérjük, csatlakozzon támogatói körünkhöz, cserébe napi tartalomajánlót, klubmeghívót küldünk!
CSATLAKOZOM

Szeptember 11-én, szombaton egy Fejér megyei kis falu tanyáján vidám bográcsozásra, sütizésre és közéleti beszélgetésre gyűlt össze néhány tucat ember. A társaságnak voltak szónokai is, akik Hyde Park Corner-hangulatban mikrofont ragadtak, és a következő nézeteiknek adtak hangot:

Magyarországon tervezett zsidó betelepítés, elzsidósítás zajlik;
a Mi Hazánk buzi zsidó párt, de igazából fideszes;
mert a Fidesz a legcionistább zsidó párt;
Ferenc pápa a zsidók pápája, a kereszténységnek nincs köze a magyarsághoz;
Magyarországon az ételek és az italok többsége mérgezett;
a levegő is mérgezett;
az orvosok által beadott injekciók is mérgek;
az összes koronavírus elleni oltás méreg.

A rendezvény tetőpontján az egyik szónok felolvasott egy listát, rajta kormánypárti és ellenzéki politikusokkal Orbán Viktortól Toroczkai Lászlón át Gyurcsány Ferencig, más közéleti szereplőkkel (köztük Müller Cecília országos tisztifőorvossal és Szlávik János infektológussal), akikre szenvtelen hangon kimondta a halálos ítéletet. Egyfajta útmutatásként elhangzott, hogy „ha ölnek, öljenek szépen”, illetve „ha nem tudja vesén szúrni, szúrja nyakon”.

A sztori innentől a híradókban folytatódik: a halállistás piknik szónokait szeptember végén a TEK és a Készenléti Rendőrség egyenruhásai bilincsben vitték el, „élet elleni bűncselekmény miatt”. Nem sokkal később végigfutott a sajtón: a 2006-2008 körül a szélsőjobboldali szubkultúrákban nevet szerzett Posta Imréről és köréről van szó, akik a „Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya” nevében (ezek lényegében ők maguk) szólítottak fel harmincegy személy megölésére.
A halállistát a kulcsi szeánszon felolvasó férfi (forrás: Youtube)

Különösen bizarr, hogy az egész szeánszot rögzítették, sőt élőben közvetítették Youtube-on, és a több mint négy órás stream még hétfőn napközben is elérhető volt. Több mint 120 ezren látták. (A felvétel egy részlete itt elérhető.) A nézőnek emberpróbáló feladat eldönteni, hogy amit az Orbánt megölni nem kell félnetek jó lesz című videóban lát, az nagyon ijesztő, vagy pedig abszurd és nevetséges. Ami a körülményeket illeti, utoljára Falus Ferenc „Ice bucket challenge”-videójában láttunk hasonlókat: Posta Imre szónoklata közben egy ló a mikrofonkábelre lép, ezért elmegy a hang, a zsidó világösszeesküvés fejtegetése alatt a háttérben kisgyerekek rohangálnak, szamár bőg, a közönség riheg-röhög, a halálos ítéletek kulisszája néhány tálca házi sütemény és egy fél dinnye. Pintér Béla szokott ilyen színpadképekkel dolgozni.

Az egyszeri olvasó ezen a ponton legyinthet: a hülyék hülyeségeket beszélnek, a fő hülyéket elviszi a rendőrség, majd jól ledorongolják őket, erőszak ebből úgyse lesz. Csakhogy Posta Imrének és a nevéből képzet Pí-körnek szűkebben néhány száz, tágabban több ezer követője van, videós előadásai sok tízezres nézettséggel futnak. Van alapítványi hátterük, szubkultúrájuknak pedig köze van a gyerekétől oltásellenesség és a hatóságokkal együtt nem működés miatt másfél évre elválasztott dusnoki házaspárhoz is.
Magyarország nem létezik

Hogy értsük a jelenséget, a Posta Imre-történet kezdetéig kell visszamenni. 2007 májusában jelent meg a hírekben, hogy kirúgták a Köztársasági Őrezred pszichológusát, mert egy évvel korábban a szervezet belső morális és szervezeti válságáról írt jelentését – hatáskörén túllépve – elküldte az akkori miniszterelnöknek, Gyurcsány Ferencnek is. Az Őrezred vezetője, Szabó Ferenc azt állította: a pszichológus sértett ember, aki „teljességgel alaptalan, infantilis és primitív” vádaskodásokat hozott elő. Ez a bizonyos pszichológus Posta Imre volt.

Posta egy 2008-as Demokrata-interjúhoz közölt életrajza szerint 1969-ben született, 1992-ben vegyivédelmi mérnökként diplomázott a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán. Aztán az ELTE pszichológia szakán akarta folytatni, de nem vették fel, a debreceni egyetemen frissen indult, katonáknak és belügyeseknek szóló pszichológusképzésre viszont igen, így ott is szerzett diplomát. Ezzel a tarsolyában aztán a honvédséghez került, majd több kanyar után a Köztársasági Őrezrednél kötött ki. Menesztése a radikális jobboldali szubkultúrában nagy visszhangra talált: egyrészt az ország még a 2006-os rendőrattak utáni hangulatban volt, másrészt Posta nyilatkozatainak kezdettől volt némi antiszemita bukéja. Olyanokat mondott, hogy „a hazai belpolitika folyamatait nem Magyarországról irányítják” és hogy a honvédséggel és a belüggyel összeépült In-Kal Security Izrael érdekeit szolgálja.
Posta Imre Jobbik-rendezvényeken, 2008/2009-ben

Az igazi népszerűség csak ezután jött: Posta 2008 elején magánkiadásban megjelentette Rend-Őr-Köz-I-Gazság című „leleplező” könyvét, amelyet a Kuruc.infóról támogatói áron lehetett megvenni. Többször szerepelt az Echo TV-ben, rendszeresen cikkeztek róla a szélsőjobboldali sajtóban (a Kurucon kis túlzással rovatot kapott, minden fellépéséről beszámoltak), futtatta a Demokrata is. Vidéken „író-olvasó találkozókat” szervezett magának, ami sokat számított a későbbi hálózatosodásnál. Ahogy a Jobbikkal való egymásra találás is: Posta megjelent a párt rendezvényein, szónokolt, a könyveit árulta.

És egyre vadabb dolgokról beszélt. Például arról, hogy „jelen helyzetünkben antiszemitának lenni nem lehetősége, hanem kötelessége minden honvédőnek”. A Kapu című lap 2009. márciusi számában már arról lamentált, hogy „Magyarország csak papíron létezik”,

mert „a beruházások 70-75%-a izraeli kezekben van”, és „a holland betelepülők már egész falvakat vásároltak föl a Dunántúlon”, de valójában „Izraelhez tartozó betelepedőkről van szó”. Saját munkájáról, az akkor már rendszeres vidéki előadásokról azt mondta: „dehipnotizálást” végez országszerte. A közönség soraiban „általában a 40 év feletti kategória van, sajnos a 25-35 évesek lennének a lényegesek”, de még fontosabb lenne „a fogamzóképes nők magas aránya”, akik sajnos csak kis számban vesznek részt ezeken az előadásokon. Posta azt is tudni vélte, hogy „a belvárosban beépült külföldi titkosügynökök összegyűjtenek alacsony szellemi színvonalon lévő cigányokat, s mindenféle hazug mesékkel a magyarság ellen uszítják őket”. Sőt: „titokban felfegyverzik őket”, természetesen „a külföldi titkosszolgálatok közreműködésével”, és hamarosan faji háborúk törnek ki Magyarországon.

Ekkoriban lett a Tettrekész Magyar Rendőrség (TMRSZ) nevű rendőrszakszervezet pártoló tagja, később sajtófelelőse, lapjának szerkesztője. A Tettrekész vezetőjével, Szima Judittal többször mutatkozott együtt a sajtóban, 2009. február 15-én például Bayer Zsolt Mélymagyar című műsorának vendégei voltak. Szima amúgy a 2009-es európai parlamenti képviselő-választáson a Jobbik-lista 4. helyén szerepelt. (A párt váratlanul nagyot ment a voksoláson, az első három jelöltjük kijutott Brüsszelbe.) Később üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett csalás és sikkasztás, valamint más bűncselekmények miatt jogerősen öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.
Szima Judit és Posta Imre 2009-ben (forrás: Arcanum Digitális Tudománytár)

A fordulat 2009. december 10-én jött: ekkor jelent meg fő felületén, a Kuruc.info-n a Posta Imre szarkavaró lett című cikk, amellyel a széljobb lerúgta magáról az egyre durvább konteókkal házaló ex-pszichológust. Ez a publicisztika valóságos kordokumentum, már az első néhány mondat is arany: „A Kuruc.info fájó szívvel tudatja, hogy a nemzeti tábor elvesztette Posta Imrét. Már több hónapja kezdett elborulni a pszichológus agya az összeesküvés-elméletektől, az utóbbi időben pedig egyenesen szándékos bomlasztónak tűnik.” Ugyanis Posta elkezdte a Jobbikot is zsidózni, valamint megjegyzéseket tett a párt vezetőségére. A Kuruc persze érdemei elismerése mellett bocsátotta el korábbi kedvencét, külön hangsúlyozva, hogy „mond időnként igazságmorzsákat” (mármint a zsidó háttérhatalomról).

Posta ekkor egyedül maradt – látszólag. Csakhogy erre a pontra már a korábbi turnéknak, sajtómegjelenéseknek és könyveknek – csak 2009-ben két újabb könyvet és egy verseskötetet jelentetett meg – köszönhetően kisebb univerzum alakult ki körülötte, rengeteg követővel, akik már nem a Jobbikon vagy Kurucon keresztül kötődtek hozzá, és akik szemében ő egyszerre volt közéleti megmondóember, spirituális guru és életvezetési tanácsadó. Az új kezdet jeleként Posta 2010. januárban jelentette be, hogy megalakult a Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya, egyelőre egy taggal. Ez az a szervezet, ugye, amely néhány hete halálos ítéleteket hirdetett a Fejér megyei Kulcson.
Imre missziója

Posta Imre portfóliójába 2009 után a meglevő elemek – antiszemitizmus, ezoterikus vadhajtások, szkíta-magyar ősiség stb. – mellé még egy fontos dolog került: a devizahiteles indulat. A bankok és a zsidó nagytőke ellen agitáló szónokot természetes módon találták meg a főként vidéki, elkeseredett svájcifrank-hitelesek. Nem véletlen, hogy a szeptemberi kivégzős listán politikusok és orvosok mellett szerepelt például Jelasity Radován, az Erste Bank vezére is. Ma az oltásellenesség mellett a leginkább meghatározó vonulat a Posta-féle Pí-körön belül a bankellenesség.

Rajongói szemében ráadásul Posta hiteles maradt, mert más sarlatánokkal szemben nem kereste degeszre magát. 2020-ban azt mondta az Indexnek, alkalmi munkából és kényszervállalkozásból él, az elmúlt években targoncázott, hegesztett, dolgozott patikában és állványozott a Dob utcában. Kivitelezői munkájáról időnként videókat is megoszt. A nevén egyetlen céget találtunk: a Versus Duo Kft.-t feleségével közösen tulajdonolja, tavalyi nettó árbevételük 8,5 millió forint volt.
Posta Imre bilincsben, őrizetbe vételekor (fotó: Pí-kör, Facebook)

Ezen kívül a fóti Lisai Elek János Alapítványnál bukkan fel a neve, amelynek nagyjából egy éve kuratóriumi elnöke. Ez az alapítvány és annak bankszámlaszáma volt feltüntetve a hírhedt, kivégzős Youtube-videó leírásánál is, mint a Pí-kör pénzgyűjtő felülete. A Lisai Alapítvány célja papíron „a fóti parasztság hagyományainak, kulturájának, népdalának, néprajzának felkutatása”, és kuratóriumi tag (mások mellett) az alternatív körökben népszerű faszobrász, dalénekes, „népi gyógyász” Semes-Bogya Eszter.

Az alapítvány környezetéből lapunknak azt mondták, fontosnak tartják „Imre misszióját”, mert „az ország 1989 óta katasztrófa”.

Az egyik név nélkül nyilatkozó volt kuratóriumi tag szerint Posta „nem bujtogatott fel senkit” a gyilkosságra, az oltásellenesség pedig indokolt, mert „az egész világ egy nagy kísérleti labor”. Azt is mondta, az alapítvánnyal nem hajtanak semmilyen költségvetési pénzre, mert azok „előre le vannak osztva”. Tény, hogy a Lisai Elek János Alapítványba elenyésző állami támogatás folyt be: 2018-ban 139 ezer forintot kaptak az EMMI-től, 150 ezret a fóti önkormányzattól, ugyanonnan 2016-ban 300 ezret. Az viszont nehezen érthető – és erre az általunk megkérdezett hívei sem tudtak épkézláb választ adni –, hogy mit keres a falusi farsangok, locsolások és más ünnepélyek szervezésével foglalkozó alapítvány élén a zsidó világuralom ellen harcoló (amúgy nem is fóti) ex-pszichológus.
Bátor Nyilas

A Posta-féle tevékenység országos hírű „eredménye” a dusnoki botrány: tavaly januárban a Bács-Kiskun megyei településen a rendőrség és a gyámhivatal elválasztott egy négy hónapos babát a szüleitől, mert a születése óta szándékosan nem anyakönyvezték, nem oltatták be. Magyarul semmilyen módon nem hagyták, hogy a gyerek (akit a videók tanúsága szerint Bátor Nyilas keresztneveken szólítottak) állami szervekkel érintkezzen. A szülők ugyanis azt gondolják, hogy a magyar állam illegitim, az anyakönyvezés pedig a rabszolgasorba taszítás része.

Az összeesküvéselmélet-hívő szülők szellemi mentora Posta Imre, aki hosszú videókban és közleményekben állt ki az oltásellenes anya és apa mellett. Egyik kirohanásában odáig ment, hogy „Meg kell mutatni ezeknek a köcsög rendőröknek, hogy bármikor a faszukra lehet lépni. Természetesen ez üzenet a parlamenti zsinagógának meg az összes többi csőcseléknek is, amit Judapesten művelnek.”
Október elsejei hír, hogy a szülők több mint egy év után visszakapták a gyereket a hatóságtól. Azt nem tudni, közben beleegyeztek-e az oltásba vagy az anyakönyvezésbe, és hogy a későbbiekben tanúsítanak-e együttműködést.

×××

A Pí-kört a sajtóban, híradásokban némileg kényszeredetten „radikálisnak” címkézik. Valójában önmagában egyetlen szó sem stimmel erre a jelenségre. A Posta-féle társaság sűríti az összes neurózist, ami csak a magyar társadalom mélyrétegeiben örvénylik: csalódás a rendszerváltásban, devizahiteles traumák, oltásellenesség, militáns antiszemitizmus, kóros bizalmatlanság, ezoterikus vonzalmak. Ez így együtt, megtámogatva a 21. századi hálózati lehetőségekkel (Youtube, Facebook – a platformok és a konteóhívők egymásra hatásáról korábban itt írtunk) robbanékony posztmodern elegyet alkot. Csábító röhögni az egészen, de a dusnoki botrány, az eredményes vakcinaellenes agitáció és a minapi őrizetbe vétel mutatja, hogy a jelenséget komolyan kell venni. Posta Youtube-csatornáját 7,2 ezren követik, egy-egy videóján átlagosan 10 ezres, a népszerűbbeken 20-30 ezres nézettség látszik. Ezek egy része nyilván katasztrófaturista, de a kommentekből és más visszejelzésekből úgy tűnik, sokan komolyan veszik, amit látnak. A Facebook-szubkultúrában hatékonyan terjed az oltásellenes fake news.

Igazi jogi-ügyészségi feladvány, hogy mire megy majd az emberölés előkészülete, illetve alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása miatt indított nyomozás olyan gyanúsítottakkal szemben, akik fenyegető cselekedeteiket nyilvános Youtube-videókban jelentik be, sokszor a kiszemelt áldozatok nevét vagy titulusát sem tudják elmondani (az ítélethirdető például a kényes pillanatban „Fekete-György Andrást” a „Monumentum” elnökének nevezte), valóságukban maguk is kételkednek (Posta Imre szerint Pintér Sándor belügyminisztert nem lehet megölni, mert már évekkel ezelőtt meghalt, helyette egy ál-Pintér Sándor irányít), a kontextus pedig éppen annyira fenyegető és vehető komolyan, mint egy Monty Python-produkció.

Igaz, persze, hogy Amerikában sokan a QAnont is ártalmatlan lököttek társaságának tartották. Aztán egyszer csak megjelent egy félmeztelen, bikaszarvas fickó a Capitoliumban.

Nyitókép: Posta Imre az egyik Youtube-videójában
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Igaz, persze, hogy Amerikában sokan a QAnont is ártalmatlan lököttek társaságának tartották. Aztán egyszer csak megjelent egy félmeztelen, bikaszarvas fickó a Capitoliumban.
EZZEL A KETTŐ MONDATODDAL ELÁRULTAD MAGAD - ÉS RÁVILÁGÍTOTTÁL ENGEM A SZIGORÚAN BIZALMAS ÉS TITKOS FORGATÓKÖNYV TITKOSSÁGÁRA - LEBUKTÁL ELŐTTEM... ÍROM MIND EZT 2021.10.13-ÁN 03:28-KOR...
Uram, nagy felelősség egy ítéletnek is megfelelő újság cikket írni és azt nyilvánosságra, hozni - de annak terjesztése is azzal jár komoly felelősséggel - a történelmi holokauszt ÉRZETÉT - én is át éltem , no nem lehettem a valódi koncentrációs táborok egyikében sem - korom miatt sem - de mégis - a kádárrendszerben, és a sors iróniája, hogy rendőrként - röviden ... egy kreált ügyben a valódit mellőzve - elítéltek következtetések alapján, magyarul saját balhéjukat velem vitették el) - aminek folyamán egy traumát éltem át - ..idézem a holokausztra tett utalásom: "...TE JÓ ÉG, HA LENNE HALÁLBÜNTETÉS AKKOR AKÁR KI IS VÉGEZHETNÉNEK, bármit megtehetnek velem.... EZEK..."
TEHÁT A TÖRTÉNETET LE LEHET ÚGY IS ÍRNI , AHOGY TÖBB HELYEN MÁR OLVASTAM - ELMARASZTALVA AZOKAT. AKIKNEK CSAK EGY CÉLJUK, VOLT HÍRNÉV, SZERZÉS AZÉRT MERT A KÖZMÉDIA ELTITKOLTA HALLGATTA - ÉVEK-ÓTA TARTÓ FELVILÁGOSÍTÓ MUNKÁJUKAT ! SIKERÜLT NEKIK - DE ÁLDOZATTAL ÉS NEM TUDNI MI LESZ A VÉGE, ÉS MILYEN VÉGE MA MÉG!
NEKEM NEM TISZTEM MEGVÉDENI ŐKET ÉS NEM IS AZT TESZEM, HA NEM REÁLISAN TÁRGYILAGOSAN SZEMLÉLEM A TÖRTÉNÉSEKET - UGYAN IS SENKINEK SE HISZEK - PL. EZ IS LEHET EGY ZÁSZLÓS HAJÓ TÖRTÉNET...
UGYAN AKKOR A FORRÁS TERJESZTŐ CIKKÍRÓJÁHOZ VALÓ KÜLÖN ÜZENETEM . ÍRJA EGY KÉP ALÁ IDÉZEM. "... Minden ötödik európai szerint zsidó összeesküvés irányítja a világot
Egy friss kutatás szerint Kelet-Európában a klasszikus antiszemita sztereotípiák erősebbek, míg Nyugaton az Izrael-ellenesség érzékelhető leginkább...." NEM URAM! Ha nem közönséges köztörvényes gyilkosok...! és azt is tudja meg, hogy a mai gyerek lélek rosszul van beteg lesz pl. Jézus keresztre veszítésétől vagy az aradi vértanúk kivégzésétől amikor oktatják nekik az iskolában... azt ugye nem kell hangsúlyoznom, hogy az inkvizíció dogma - a politika kultúra is gyilkosok követték el - világháborúk.. formájában... Tovább nem is írom józan paraszti eszemmel ész érveimet - ebből is meg kell látnia, írjon felismerő c-iket ezek után kérem... id. Kiss László 2021.10.13-án
https://neokohn.hu/2021/10/10/orult-antiszemita-osszeeskuves-elmeleteket-terjesztett-a-tek-altal-lekapcsolt-posta-imre/
a forrást olvasd el elsőként itt: https://www.valaszonline.hu/2021/10/06/posta-imre-pi-kor-lisai-alapitvany-halallista-dusnok-hatter/?fbclid=IwAR1YyKz-xMQpUIyX9l7qgF-1jWO1vnv7TVOnSSPJiwoPd3D-HFDE5lTKlPk

Válasz

kiss lászló üzente 8 hónapja

ÖNVÉDELMÜNKET MEGALAKÍTJUK meg gondoskodunk önvédelmünkről!
F E L H Í V Á S
VESSÜNK VÉGET A HITVÁNYSÁG URALMÁNAK!
GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA!
VESSÜNK VÉGET A HITVÁNYSÁG URALMÁNAK!
MÁR MEGLEHETŐSEN KÉSŐ, DE NEM ADHATJUK FEL!
JELENTKEZZEN A VÁLSÁG- NEMZETGYŰLÉS SZERVEZŐI KÖZÉ!
MINDENKI! (Magánszemély, csoport, akár párt is) jelentkezhet ha egyetért a víruscirkusz megszüntetésével, a Párturalom, valamint a pártrendszer felszámolásának szándékával és tenni is hajlandó érte, szervezéssel, akár konkrét cselekvéssel az együttes megbeszélés alapján.
2021. 07. 11. Kisfalud. Kőműves Géza A Párturalom Felszámolásáért! – Hunmagyar Vérszövetség nevében.
Kapcsolatfelvétel: apor45@gmail.com mobil: 70 312 67 94
NE RESTELLD TERJESZTENI!!!
INNEN: https://dringsti.wixsite.com/emmako/post/vess%C3%BCnk-v%C3%A9get-a-hitv%C3%A1nys%C3%A1g-uralm%C3%A1nak?postId=790bdb47-e5ca-40de-a4b4-2100f7ee8b4d
László Kiss 2021. 08. 03.
GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA!..."
MEG ANNAK, AKIT MEGHÓDÍTOTTAK - GYARMATOSÍTOTTAK!
HELYESLEM GÉZA - DE CSAK AKKOR HA ÖNVÉDELMÜNKET MEGALAKÍTJUK - AHHOZ MEG ELÉG EGY EMBER AKI NÉV-SZERINTI MEGHÍVÓKAT KIKÜLD POSTÁN AZON EMBEREKNEK AKIT ISMER ÉS TUDJA, HOGY HŰSÉGES ELKÖTELEZETT MAGYAR!
NEVÜK: FEKETE-HONVÉD! JELSZAVUK: GYŐZÜNK VAGY MEGHALUNK! LÉTSZÁMUK 3200. FŐ LEGYEN - MAJD A FEHÉR-HONVÉD SZÁMA 7800 FŐ LESZ.... VÉGSŐ ÜTKÖZETBEN SZÁMTALAN LESZ! BIZONNYAL.... HA ÉRTED, AMIT ÍRTAM! AZ EREDMÉNY GARANTÁLT....
1 hozzászólás 2021. 08. 03. László Kiss
ÜZENET MEGISMÉTELVE: ....HA NEM ÖLÖD MEG HALÁLOS ELLENSÉGED AZ ÖL MEG TÉGED.... kiegészítés ki a halálos ellenséged? A halálos ellenséged az aki közvetlenül vagy közvetve életedre tör, vagy ellehetetleníti életveszélyesen: életet környezetét körülményed!
László Kiss Miért ismételtem meg a fentieket, mert tudom, hogy halálosan komolyan nem csak gondolod, de már teszed is az ember és azok közül a fehér ember megölését - megszüntetését keveredéssel....... ugye nem csodálkozol, ha mi meg gondoskodunk önvédelmünkről!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Őrült antiszemita összeesküvés-elméleteket terjesztett a TEK által lekapcsolt Posta Imre
Válasz Online Antiszemitizmus 2021. október 10. vasárnap, 15:15
Szűkebben néhány száz követője, tágabban több ezer szimpatizánsa van a nemrég emberölés előkészülete, illetve alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása miatt őrizetbe vett Posta Imrének. Mi visz rá teljesen átlagosnak tűnő embereket, hogy halállistákat készítenek? Hogyan segített a Jobbik és az Echo TV Posta Imre felemelkedésében? Van-e az antiszemita őrületnek határa? – tette fel a kérdést a Posta-körről írt cikkében Borbás Barna a Válasz Online újságírója.
Szeptember 11-én, szombaton egy Fejér megyei kis falu tanyáján vidám bográcsozásra, sütizésre és közéleti beszélgetésre gyűlt össze néhány tucat ember. A társaságnak voltak szónokai is, akik Hyde Park Corner-hangulatban mikrofont ragadtak, és a következő nézeteiknek adtak hangot:
https://neokohn.hu/2021/10/10/orult-antiszemita-osszeeskuves-elmeleteket-terjesztett-a-tek-altal-lekapcsolt-posta-imre/
2021. October 14., Thursday · 8. Chesván, 5782 ב״ה
Magyarországon tervezett zsidó betelepítés, elzsidósítás zajlik;
a Mi Hazánk buzi zsidó párt, de igazából fideszes;
mert a Fidesz a legcionistább zsidó párt;
Ferenc pápa a zsidók pápája, a kereszténységnek nincs köze a magyarsághoz;
Magyarországon az ételek és az italok többsége mérgezett;
a levegő is mérgezett;
az orvosok által beadott injekciók is mérgek;
az összes koronavírus elleni oltás méreg.
A rendezvény tetőpontján az egyik szónok felolvasott egy listát, rajta kormánypárti és ellenzéki politikusokkal Orbán Viktortól Toroczkai Lászlón át Gyurcsány Ferencig, más közéleti szereplőkkel (köztük Müller Cecília országos tisztifőorvossal és Szlávik János infektológussal), akikre szenvtelen hangon kimondta a halálos ítéletet. Egyfajta útmutatásként elhangzott, hogy „ha ölnek, öljenek szépen”, illetve „ha nem tudja vesén szúrni, szúrja nyakon”.
A sztori innentől a híradókban folytatódik: a halállistás piknik szónokait szeptember végén a TEK és a Készenléti Rendőrség egyenruhásai bilincsben vitték el, „élet elleni bűncselekmény miatt”.
egyszemű kép alatt a felírat:
Minden ötödik európai szerint zsidó összeesküvés irányítja a világot
Egy friss kutatás szerint Kelet-Európában a klasszikus antiszemita sztereotípiák erősebbek, míg Nyugaton az Izrael-ellenesség érzékelhető leginkább.
Posta Imre korábban, 2008 elején magánkiadásban megjelentette Rend-Őr-Köz-I-Gazság című „leleplező” könyvét, amelyet a Kuruc.infóról támogatói áron lehetett megvenni. Többször szerepelt az Echo TV-ben, rendszeresen cikkeztek róla a szélsőjobboldali sajtóban (a Kurucon kis túlzással rovatot kapott, minden fellépéséről beszámoltak), futtatta a Demokrata is. Vidéken „író-olvasó találkozókat” szervezett magának, ami sokat számított a későbbi hálózatosodásnál. Ahogy a Jobbikkal való egymásra találás is: Posta megjelent a párt rendezvényein, szónokolt, a könyveit árulta.
Posta ekkoriban egyre vadabb dolgokról kezdett beszélni. Például arról, hogy „jelen helyzetünkben antiszemitának lenni nem lehetősége, hanem kötelessége minden honvédőnek”. A Kapu című lap 2009. márciusi számában már arról lamentált, hogy
„Magyarország csak papíron létezik”, mert „a beruházások 70-75%-a izraeli kezekben van”, és „a holland betelepülők már egész falvakat vásároltak föl a Dunántúlon”, de valójában „Izraelhez tartozó betelepedőkről van szó”.
A cikk folytatása itt olvasható.
Kép. laptop a kézben alatta a felírta:
Könnyebben hisznek összeesküvés-elméletekben a közösségi médiából tájékozódók
A félretájékoztatásnak súlyos következményei lehetnek, amikor az egyéni viselkedést vagy a csoportvélekedést befolyásolja — mondják a szakértők.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
DisqusTheo • 4 napja • edited
posta imre egy valóságos kis szektát hozott létre maga körül... Szerinte mindenki (is) ügynök volt, és a Haza ellensége, kivéve őt persze.
Bár néhányan máshogy gondolják (csak szimplán gonosz volt, s tudatosan manipulálta az embereket), szerintem bolond volt.
Egyébként a Köztársasági Őrezred pszichológusa volt 2006-ig. Szerintem mindenképpen végzettségének köszönheti, hogy viszonylag sok hiszékeny embert tudott maga köré gyűjteni.
Káli Károly • 8 órája
Jelen pillanatban egy állítását sem cáfolta meg senki.
"Ha nem megy nyakon, akkor vesén", ha már idézték, akkor pontosan!
Akkor most rólatok ennyit!

Válasz

kiss lászló üzente 8 hónapja

SZIGORÚAN BIZALMAS ÉS TITKOS XXI..sz eleje s vége… csokor a jövő magyar gyermekeinek tőlem id. Kiss László….. közlöm: 2021.10.14-én
Bebetonozott hatalom – Így akarják elkerülni a felelősségre vonást Orbánék!
Írta G. Kovács Károly -
2021-10-14
https://pestibulvar.hu/2021/10/14/bebetonozott-hatalom-igy-akarjak-elkerulni-a-felelossegre-vonast-orbanek/?utm_source=onesignalpush&utm_medium=onesignalpush
Az előválasztás egyik olyan témája, melyben a jelöltek egyetértettek, a legfőbb ügyész leváltása volt. Erre a Fidesz is felfigyelt, így gyorsan módosítanák a Polt Péter leváltásához szükséges törvényt.
Szerdán a parlament honlapján jelent meg egy javaslatcsomag, melyben a kormány az országgyűlésről szóló törvényben rögzítené, hogy
a legfőbb ügyészt csak kétharmados többséggel lehet leváltani!
Így próbálja meg bebetonozni Polt Pétert az Orbán-kormány, mely már érzi, hogy közeleg a bukásuk, ezzel a lépéssel pedig az elszámoltatást akarnák elkerülni. De a legfőbb ügyész mellett az alapvető jogok biztosát és annak helyettesét is hasonlóképp védené be a Fidesz.
Az Alaptörvény eleve arról rendelkezik, hogy az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata kell a legfőbb ügyész megválasztásához. Polt Pétert 2019-ben választotta meg a kormánypárti kétharmad 9 évre, azonban a róla szóló törvény azt is kimondja, hogy a jogköröket mindaddig gyakorolhatja a hivatalban lévő legfőbb ügyész, amíg az új legfőbb ügyész megbízatása el nem kezdődik.
Tehát Polt Péter mandátuma mindaddig automatikusan meghosszabbodik, amíg a parlament kétharmados többséggel meg nem választja az utódját!
Ezesetben, ha a Fidesz elveszti a jövő évi választást, egyrészt kétharmad kellene az ellenzéknek, hogy elmozdítsák a legfőbb ügyészt, másrészt ha le is járna Polt Péter mandátuma, utódja beiktatásához is kétharmadra lenne szüksége az ellenzéknek, így ha az nem lesz meg, Poltot nem lehetne lecserélni!
A módosítás indoklásából csak annyi derül ki, hogy a változtatásra azért van most szükség, mert az Alaptörvényben szabályozott alkotmányos szervek minősített többséggel megválasztott vezetőinél, egymáshoz akarták igazítani a megválasztás és a leváltás szabályait – közölte a 444.hu.
Mi a véleményed? Ide megírhatod!
Nem véleményem, ha nem tudásom van, látom - SZIGORÚAN BIZALMAS ÉS TITKOS cím alatt - itt elolvashatod magyar!

László balogja
MÁR NEM FÉLEK 11 éve
SEMMISEM AZ AMINEK LÁTSZIK, ÍRJÁK,MONDJÁK ÉS SULYKOLJÁK.
A TUDATLANSÁG= FÉLELEMMEL MOST ÉRTEM EL AZT A SZINTET AMIKOR NYÍLTÁ VÁLHATOK
MA 2009. DECEMBER 21-ÉN 04:56 -ÓRAKOR AMIKOR ÍROM-E SOROKAT
EGY ŐSRÉGI MAGYAR SZOKÁS ELEVENEDIK MEG, A FÉNY NAPJA A FELVILÁGOSULÁS...
EZÉRT TETTEM KI FÉNYKÉPEMET IS, MERT TUDOM, HOGY AKI KIVÁNCSI RÁM ISMER, AKKOR MEG MINEK JÁTSZUK A TITKOLOZÓDIST ...
Szeretettel: id. Kiss László 8887. Bázakerettye Petőfi u. 7.
... Egyik versemmel köszöntelek bennetek: ma 2021. 10. 14.
XXI.SZÁZAD ELEJE ÉS VÉGE
Könnyelműen fogtatok lantot kezetekbe, és daloltok hamisan,
A nézőtér tömege, füle érzékeny már e dalra, ne daloljatok,
Zúgja már a tömeg, sérti füleink és szikeként hasít, belénk!
XXI. század hajnalán valódi kísértet járta vakon és ciánozta tisztán!
Sírnak anyáink, apáink és gyermekeink, fájdalomtól körbe érve a földön!
Fellázadva világ népei egybe sülve fekete halállal a maradékai!
Nem dogma nem utópia maga a valóság e világ színház porondján!
Politika foglyai börtönben várják türelmesen, mikor jön el a szabadság!
Szabadság jön, az új nap alatt meglásd, mert a Néró napja leáldozóba szállt!
Kemény lett harcosaink szíve, ökölbe szorulnak kezeink, és küzdünk érted a fény erejével!
Ma holnap felcsendül a világ megnyugtató dala - mely többet soha nem altathat el!
Bázakerettye, 2021.10.13.
id. Kiss László
http://network.hu/spartakusz/blog/laszlo-blogja/mar-nem-felek

Első része - köv. 2.rész.

Válasz

kiss lászló üzente 8 hónapja

Milyen módszereket alkalmaz a hatalom, hogy térdre kényszerítse az "alattvalóit"?
https://www.youtube.com/watch?v=6IrSc0D89uI
Miért kell kényszeríteni az oltást?
145 861 megtekintés Premier dátuma: 2021. szept. 23. 4,9 E 271
Dr. Lenkei Gábor 42 E feliratkozó
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Részlet a covidfasizmus. c. írásból:
„….Kedves barátaim!

Kedves testvéreim!

Engedjétek meg, hogy csatlakozzam hozzátok, hogy kifejezzem lelki közelségemet és támogatásomat. Az Önök jelenléte ezen a téren, és sok téren szerte Olaszországban, azt bizonyítja, hogy néhány ember még mindig hajlandó használni a saját intelligenciáját, és nem áll szándékában feladni a szabadságát.

Ismét összegyűltetek, hogy kifejezzétek elszántságotokat, hogy ellenálljatok a mainstream média által terjesztett megtévesztéseknek és hazugságoknak, a közösségi média platformok és a televízió cenzúrájának, valamint annak a finom terrorizmusnak, amely egy olyan kísérleti génszérummal akarja elérni, amely minden nap új, súlyos mellékhatásokat produkál, némelyik akár halálos, és amely hatástalannak bizonyult a világjárvány megfékezésére.

Azt hiszem, mindannyian megértettük, hogy ezt a világjárványt eszközként használják a “Nagy Újraindítás” megvalósítására, amelyet már évek óta részletesen megterveztek. Megrendítő látni, hogy minden politikai erő, beleértve azokat is, akiktől azt várnánk, hogy ellenzik ennek az egészségügyi diktatúrának a létrehozását, hogyan váltak a bűnös összeesküvők elitjének cinkosává.

Uralkodók, bírák, rendőrök, orvosok és tudósok, köz- és magánhivatalnokok, újságírók, de még püspökök és papok, és maguk a vatikáni vezetők is: a világ minden részén mind ugyanazt a forgatókönyvet követik, egyetlen vezetés alatt.

Láthattuk, milyen messzire megy az ideológiai őrületük: megkülönböztetik és kriminalizálják azokat, akik úgy döntenek, hogy nem vesznek részt ebben a tömeges kísérletezési programban, amelyet hatalmas gazdasági érdekek és egy emberellenes terv vezérel, amely alapvetően keresztényellenes is.

De ha mindannyian tisztában vannak azzal, hogy az elmúlt másfél évben történtek abszurdak és abszolút súlyosak; ha sokan megértik, hogy a Covid hozzájárult a polgárok természetes szabadságjogainak korlátozásához és egy olyan orwelli rendszer létrehozásához, amelyben mindannyiunk minden tevékenységét nyomon követik és ellenőrzik; akkor mélyebbre kell menni, vagyis fel kell ismerni, hogy ami történik, az olyan erők embertelen tervének felel meg, amelyek nemcsak a test egészségét, hanem mindenekelőtt a lélek üdvösségét is gyűlölik.

Mindannyiótoknak, mindannyiunknak halhatatlan lelke van, amelyet Isten teremtett, és a mi Urunk Jézus Krisztus váltott meg a keresztáldozattal. Mindannyiunkért az Úr kiontotta az Ő Vérét, és a mi és a ti kötelességetek, hogy Isten kegyelmében őrizzétek halhatatlan lelketek, követve az Ő parancsolatait és bátran tanúságot téve a hitről, éppen akkor, amikor az oly komolyan veszélyeztetve van, még azok által is, akik jelenleg az Egyházat kormányozzák, és akik az ellenség oldalára álltak.

Fel kell ismernünk, hogy ha idáig eljutottunk, azt nagyrészt saját hűtlenségünknek köszönhetjük, annak, hogy mások döntenek Isten helyett arról, hogy mi a helyes és mi nem, hogy a tolerancia nevében megengedtük a gyermekek méhen belüli meggyilkolását, a betegek és idősek megölését, a keresztény erkölcs elfajulását, a gyermekek és fiatalok megrontását.

Amit ma látunk, az évtizedes felbomlás mérgezett gyümölcse, az Úr törvénye elleni lázadás, bűnök és bűnök, amelyek bosszúért kiáltanak Isten előtt.

Az isteni gondviselés megmutatja nekünk, hogy mivé válhat a világ, ha elhagyja Jézus Krisztus uralmát, és a Sátán rabszolgasága alá helyezi magát. Szavaim nem apokaliptikus szavak – ahogy egyesek mondják -, hanem a katolikus egyház egyik lelkipásztorának szigorú figyelmeztetése, hogy térjünk vissza Istenhez, ismerjük fel, hogy ahol nem Krisztus Király és Mária uralkodik, ott helyette az ördög kegyetlen és könyörtelen zsarnoksága uralkodik, aki egyetemes testvériséget ígér az embereknek, de csak a kárhozatunkat akarja.

Szeretném magamévá tenni azokat a szavakat, amelyeket II. János Pál 1978-ban, pápasága kezdetén mondott:

“Ne féljetek! Nyissátok ki, igenis, nyissátok ki szélesre az ajtókat Krisztus előtt! Az ő üdvözítő erejének.Ne féljetek!Nyissátok ki, valóban, nyissátok ki szélesre az ajtókat Krisztus előtt!Jézus Krisztus a történelem királya és ura, az Ő kezében van mindannyiunk, minden nemzet és a Szent Egyház sorsa és sorsa. Ő nem fogja megengedni, hogy engedjünk az emberiség ellenségének támadásának. Térjetek vissza! Térjünk vissza hozzá mindannyian, a tékozló fiú bizalmával, aki alázatosan kéri apját, hogy bocsásson meg neki és fogadja vissza otthonába. Térjünk vissza keresztényekké, büszkék legyünk hitünkre és arra a civilizációra, amelyet a Vallás a kétezer éves történelem során felépített, és amelynek szeretett hazánk, Olaszország volt a bölcsője. Térjünk vissza ahhoz, hogy a polgári és politikai életben megvédjük azokat a nem vitatható értékeket, amelyeket ma megtagadva és lábbal tiporva látunk. De mindenekelőtt – könyörgöm, esedezem: térjünk vissza ahhoz, hogy Isten kegyelmében éljünk, hogy gyakran látogassuk a szentségeket, hogy gyakoroljuk az erényeket, hogy jó keresztények legyünk, hűségesek Keresztségünk ígéreteihez és Krisztus hiteles tanúi.

És hogy ez a nap, amelyen nyilvánosan és bátran kinyilvánítjátok a közelgő zsarnoksággal szembeni ellenállásotokat, ne maradjon steril és természetfeletti fénytől mentes, meghívlak benneteket, hogy együtt mondjátok velem azokat a szavakat, amelyeket az Úr tanított nekünk. Tegyük ezt buzgósággal, a szeretet lendületével, segítségül hívva Urunk és Szűzanyánk oltalmát mindannyiunkra, családjainkra, hazánkra és az egész világra:

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Add meg nekünk ma mindennapi kenyerünket, bocsásd meg tartozásainkat, amint mi is megbocsátunk adósainknak, és ne vigyél minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a Gonosztól. Ámen.

+ Carlo Maria Viganò, érsek
https://civilekatisztanlatasert.hu/category/kovid-fasizmus/

Válasz

kiss lászló üzente 8 hónapja

teljes cikk spartacis levél 2021.10.07-ém jegyzem fel id. Kiss László
2021 szeptember 27.

theautomaticearth.com

Ez egy névtelenül közzétett dokumentum, amelyet egy magát Spartacusnak nevező személy küldött. Mivel névtelen, nem tudom felvenni velük a kapcsolatot, hogy engedélyt kérjek a közzétételre. Ezért egy ideig haboztam, de ez egyszerűen a legjobb dokumentum, amit a Covidról, a vakcinákról stb. láttam. Akárki is a Spartacus, nagyon kidolgozott ismeretekkel rendelkezik a “szakmában”. Ha sokkal többet szeretnél tudni a no. 1 kérdésről a mai világban, olvassa el. És ne aggódj, ha nem értesz minden egyes szót, én sem, de sokat tanultam.

Az eredeti PDF dokumentum itt található: Covid19 – A Spartacus levélHelló,

A nevem Spartacus, és elegem van.

Kénytelenek voltunk végignézni, ahogy Amerika és a Szabad Világ egy biológiai